Navodila za uporabo. 68,6 cm / 27. Računalnik»All-in-One«

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila za uporabo. 68,6 cm / 27. Računalnik»All-in-One«"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo 68,6 cm / 27 Računalnik»All-in-One«

2 Kazalo 1. Informacije o teh navodilih za uporabo Pomen znakov Predvidena uporaba Informacije o skladnosti EU Informacije o povezavi WLAN Informacije o blagovnih znamkah Varnostni napotki Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav Varnost pri uporabi Nikoli ne izvajajte popravil sami Mesto postavitve Okoljski pogoji Električno napajanje Kabli Napotki glede zaslona Varnostno kopiranje podatkov Ergonomija Obseg dobave Odstranitev embalaže Namestitev navojne nogice Pogledi in opis upravljalnih elementov Pogled od spredaj Pogled od zadaj Pogled od spodaj Električno napajanje Stikalo za vklop/izklop Prvi zagon Zagon osebnega računalnika»all-in-one« Električno napajanje Upravljanje z energijo Nasveti za varčevanje z energijo Zvočni sistem Zunanji zvočni priključki Omrežno delovanje Omrežni priključek Brezžično lokalno omrežje (LAN)* Bluetooth Letalski način Priključek USB

3 16. Zaščita osebnega računalnika»all-in-one« Geslo za vklop Obnovitev tovarniških nastavitev osebnega računalnika»all-in-one« Obnovitev sistema s programom PowerRecover (opcija) Obnovitev sistema Windows z Možnostmi obnovitve Nastavitve strojne programske opreme UEFI Zagon programa za nastavljanje strojne programske opreme UEFI Pogosto zastavljena vprašanja Služba za stranke Prva pomoč pri težavah s strojno opremo Odkrivanje vzroka Ali potrebujete dodatno pomoč? Podpora za gonilnike Transport Čiščenje in vzdrževanje Skladiščenje med neuporabo Nadgradnje, predelave in popravila Obvestila za servisne tehnike Odlaganje med odpadke Napotki glede napak zaslona Evropski standard EN ISO , razred II Informacije o servisu Kolofon Izjava o varstvu podatkov Index

4 1. Informacije o teh navodilih za uporabo Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave. Pred uporabo skrbno preberite varnostne napotke in celotna navodila. Upoštevajte opozorila na napravi in v navodilih za uporabo. Navodila za uporabo hranite vedno na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji hkrati z napravo obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo, saj so pomemben sestavni del izdelka Pomen znakov Če je del besedila označen z enim od naslednjih opozorilnih simbolov, se morate izogibati nevarnosti, ki je opisana v besedilu, da ne bi prišlo do navedenih morebitnih posledic. NEVARNOST! Opozorilo pred neposredno smrtno nevarnostjo! OPOZORILO! Opozorilo pred nevarnostjo zaradi električnega udara! OPOZORILO! Opozorilo pred morebitno smrtno nevarnostjo in/ali hudimi, trajnimi telesnimi poškodbami! OPOZORILO! Opozorilo pred nevarnostjo zaradi visoke ravni hrupa! POZOR! Opozorilo pred morebitnimi srednje hudimi in/ali lažjimi telesnimi poškodbami! OBVESTILO! Upoštevajte napotke, da se izognete materialni škodi! 4

5 Dodatne informacije o uporabi naprave! Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo! Alineja/informacija o dogodkih med uporabo naprave ` Navodila glede ravnanja, ki jih morate upoštevati Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve iz direktiv EU. Uporaba v notranjih prostorih Naprave s tem simbolom so primerne le za uporabo v notranjih prostorih. Zaradi 5-GHz frekvenčnega območja vgrajene brezžične mrežne kartice (WLAN) je uporaba v državah EU dovoljena le v zgradbah. Slika A Slika B Oznaka polarnosti Pri napravah z votlim vtičem označujejo ti simboli polarnost vtiča. Obstajata dve različici polarnosti, in sicer znotraj plus in zunaj minus (slika A) ali znotraj minus in zunaj plus (slika B). XX XXX XXXX XXXX Ta simbol pomeni, da so v embalaži in/ali napravi litijeve ali akumulatorske baterije. 5

6 1.2. Predvidena uporaba To je informacijska elektronska naprava in je namenjena uporabi, upravljanju in obdelavi elektronskih dokumentov in večpredstavnostnih vsebin ter digitalni komunikaciji. Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo in ni primeren za industrijsko/ poslovno uporabo. Če naprave ne uporabljate skladno s predvideno uporabo, garancija ne velja: Ne spreminjajte naprave brez našega dovoljenja ter uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki smo jih odobrili ali dobavili. Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, zlasti varnostne napotke. Vsaka drugačna uporaba velja za nepravilno in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Naprave ne uporabljajte v ekstremnih okoljskih razmerah. 2. Informacije o skladnosti EU Družba MEDION AG s tem izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi veljavnimi določbami iz naslednjih aktov: Direktiva 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (in Uredba 2019/1782 o okoljsko primerni zasnovi izdelkov) Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) Celotno izjavo o skladnosti s predpisi EU lahko prenesete s spletne strani Če bo vaša naprava delovala z omrežno povezavo s 5-GHz frekvenčnim območjem vgrajene rešitve brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), je uporaba v državah EU (glejte tabelo) dovoljena le v zgradbah. Vedno upoštevajte zakone v državi uporabe. 6

7 AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE IT EL ES CY LV LI LT LU HU MT NL NO PL PT RO SI SK TR FI SE CH UK HR AT = Avstrija, BE = Belgija, CZ = Češka, DK = Danska, EE = Estonija, FR = Francija, DE = Nemčija, IS = Islandija, IE = Irska, IT = Italija, EL = Grčija, ES = Španija, CY = Ciper, LV = Latvija, LT = Litva, LU = Luksemburg, HU = Madžarska, MT = Malta, NL = Nizozemska, NO = Norveška, PL = Poljska, PT = Portugalska, RO = Romunija, SI = Slovenija, SK = Slovaška, TR = Turčija, FI = Finska, SE = Švedska, CH = Švica, UK = Združeno kraljestvo, HR = Hrvaška 2.1. Informacije o povezavi WLAN Frekvenčno območje: Standard WLAN: Šifriranje: Frekvenčno območje/mhz 2,4 GHz/5 GHz a/b/g/n/ac WEP/WPA/WPA2 Kanal WLAN 2,4 GHz , < 20 WLAN 5 GHz < 23 WLAN 5 GHz < 23 WLAN 5 GHz < 30 Največja moč oddajanja/ dbm WLAN 5 GHz (če je na voljo < 14) 7

8 3. Informacije o blagovnih znamkah Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft. Intel, logotip Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook in Core Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah (izbirno). AMD, logotip AMD, Ryzen, Radeon, Vega in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc v ZDA in/ali drugih državah (izbirno). Logotip HDMI in ime High-Definition Multimedia Interface sta registrirani blagovni znamki družbe HDMI Licensing LLC. Besedna znamka Bluetooth in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in jih podjetje MEDION uporablja v skladu z licenco. Blagovna znamka USB in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe USB Implementers Forum, Inc. in jih podjetje MEDION uporablja v skladu z licenco. Druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov. 4. Varnostni napotki 4.1. Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so nadzorovani ali so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri uporabi naprave. Otroke je treba nadzirati in tako zagotoviti, da se ne igrajo z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja brez nadzora. Napravo in dodatno opremo je treba hraniti na za otroke nedosegljivem mestu. 8

9 NEVARNOST! Nevarnost zadušitve! Embalažni material ni igrača! Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve! ` Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok. OPOZORILO! Okvara sluha! Prekomerna glasnost med uporabo ušesnih ali naglavnih slušalk in spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonilnikov, programske opreme ali operacijskega sistema povzroči previsok zvočni tlak in lahko privede do poškodb ali izgube sluha. ` Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo. ` Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven Varnost pri uporabi Pozorno preberite to poglavje in upoštevajte vsa navedena obvestila. Na ta način boste zagotovili zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo svoje naprave. Tekočina, ki prodre v napravo, lahko ogrozi električno varnost. ` Naprave ne izpostavljajte vodnim kapljicam ali pršenju vode in nanjo ali v njeno neposredno bližino ne postavljajte posod s tekočino, na primer vaz. ` V osebni računalnik»all-in-one«ne vlivajte nobenih tekočin. ` Da ne pride do poškodb, poskrbite, da vtični kontakti v nobenem primeru ne pridejo v stik z vodo. Če se to kljub temu zgodi, je treba vtične kontakte pred naslednjo uporabo obvezno zdrgniti do suhega. 9

10 OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! Ko je električni napajalnik odprt, obstaja nevarnost električnega udara ali požara! ` Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali električnega napajalnika! ` Naprave nikoli ne uporabljajte z odprtim ohišjem. ` Nikoli ne spreminjajte električnega napajalnika ali prevodnih delov! Reže in odprtine na napravi so namenjene prezračevanju. ` Teh odprtin ne prekrivajte, ker sicer obstaja nevarnost pregrevanja ali celo požara. ` Skozi reže in odprtine v notranjost naprave ne potiskajte nobenih predmetov. To bi lahko povzročilo električni kratki stik, električni udar ali celo požar, kar bi poškodovalo napravo. V naslednjih primerih takoj izklopite osebni računalnik»all-in-one«oziroma ga sploh ne vklopite, izvlecite električni vtič in se obrnite na službo za stranke: Če iz električnega napajalnika ali osebnega računalnika»all-in-one«zaslišite nenavadne zvoke oz. če iz osebnega računalnika»all-in-one«ali električnega napajalnika uhaja dim. Če so električni napajalnik ali nanj pritrjeni električni kabli ali vtiči ožgani oziroma poškodovani. ` Okvarjen električni kabel ali napajalnik zamenjajte le z originalnim nadomestnim delom. Navedenih delov nikakor ni dovoljeno popravljati. Če je poškodovano ohišje osebnega računalnika»all-in-one«ali je vanj stekla tekočina. 10

11 ` Poskrbite, da osebni računalnik»all-in-one«najprej preveri služba za stranke. V nasprotnem primeru obstaja možnost, da osebni računalnik»all-in-one«ni več varen za uporabo. Obstaja lahko smrtna nevarnost zaradi električnega udara! 4.3. Nikoli ne izvajajte popravil sami OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! V primeru nestrokovnega popravila obstaja nevarnost električnega udara! ` Nikoli ne odpirajte ohišja osebnega računalnika»all- -in-one«ali električnega napajalnika! ` Če pride do okvare, se obrnite na servisni center ali drugo primerno strokovno delavnico Mesto postavitve Zaradi uporabljene tehnike WLAN 5 GHz lahko osebni računalnik»all-in-one«uporabljate samo v notranjih prostorih. Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih atmosferah. Sem spadajo npr. bencinske črpalke, območja za skladiščenje goriv ali območja, kjer se predelujejo topila. Te naprave prav tako ne smete uporabljati na območjih, kjer je zrak nasičen z delci (npr. z moko ali lesnim prahom). Osebni računalnik»all-in-one«in vse priključene naprave zaščitite pred vlago, preprečite nabiranje prahu ter jih zavarujte pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči motnje ali poškodbe osebnega računalnika»all-in-one«. Osebnega računalnika»all-in-one«ne uporabljajte na prostem, saj se lahko poškoduje zaradi zunanjih dejavnikov, kot so dež, sneg itd. Vse komponente postavite na stabilno, ravno podlago, ki se ne trese, in jih na tovrstni podlagi uporabljajte, da preprečite padec osebnega računalnika»all-in-one«. 11

12 Poskrbite za najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj (kot so televizorji, zvočniki, mobilni telefoni, telefoni DECT itd.), da preprečite motnje delovanja in izgubo podatkov. Ta naprava ni primerna za uporabo na delovnih mestih z zasloni po 2. členu (nemške) uredbe o delu z zaslonsko opremo Okoljski pogoji Osebni računalnik»all-in-one«je dovoljeno uporabljati pri temperaturi okolice med 5 C in 30 C ter pri relativni zračni vlagi med 20 % in 80 % (brez kondenzacije). Izklopljen osebni računalnik»all-in-one«lahko do štiri tedne hranite pri temperaturi od 0 C do 60 C. Pri daljšem shranjevanju lahko osebni računalnik»all-in-one«hranite pri temperaturi med 0 C in 25 C, pri čemer priporočamo shranjevanje pri temperaturi 20 C ± 5 C. Ob nevihti izvlecite električni vtič napajalnika iz vtičnice. Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki varuje osebni računalnik»all-in-one«pred poškodbami zaradi napetostnih konic in udarov strele iz električnega omrežja. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Pri velikih nihanjih temperature ali vlage lahko zaradi kondenzacije pride do nabiranja vlage v notranjosti osebnega računalnika»all-in-one«, kar lahko povzroči električni kratki stik. ` Osebni računalnik»all-in-one«po transportu zaženite šele, ko se naprava segreje na temperaturo okolice. 12

13 4.6. Električno napajanje OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! V notranjosti električnega napajalnika so deli, ki so pod električno napetostjo. Pri navedenih delih obstaja v primeru nenamernega kratkega stika nevarnost udara električnega toka ali požara! ` Ne odpirajte ohišja električnega napajalnika. ` Električnega napajalnika ne pokrivajte. ` Električnega napajalnika se nikoli ne dotikajte z mokrima rokama. Električna vtičnica mora biti vedno v bližini osebnega računalnika»all-in-one«in zlahka dostopna. Če želite električno napajanje osebnega računalnika»all-in- -One«(prek električnega napajalnika) prekiniti, izvlecite vtič električnega napajalnika iz vtičnice. Ne vlecite za kabel, da preprečite poškodbe. Dokler je električni napajalnik povezan z električnim omrežjem, porablja manjšo količino energije. Električni napajalnik priklopite le na ozemljeno vtičnico z izmeničnim tokom (AC) V~, 50/60 Hz. Če ne poznate električnega omrežja na mestu postavitve, se obrnite na pristojno podjetje za oskrbo z električno energijo. Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki varuje osebni računalnik»all-in-one«pred poškodbami zaradi napetostnih konic in udarov strele iz električnega omrežja. Na osebni računalnik»all-in-one«je dovoljeno priključiti le naprave, ki izpolnjujejo zahteve iz standarda EN 60950/ EN »Varnost opreme za informacijsko tehnologijo«ali standarda EN 60065»Varnostne zahteve za avdio, video in podobne elektronske aparate«. 13

14 4.7. Kabli OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Neustrezen električni napajalnik lahko povzroči materialno škodo na napravi. ` Za uporabo naprave uporabljajte izključno priloženi električni napajalnik. Kable položite tako, da nihče ne more stopiti nanje ali se spotakniti ob njih. Na kable ne polagajte nobenih predmetov, ker jih lahko poškodujete. Zunanje naprave, kot so tipkovnica, miška itd., vedno priklopite le takrat, ko je osebni računalnik»all-in-one«izklopljen, da preprečite poškodbe osebnega računalnika»all-in-one«ali drugih naprav. Nekatere naprave je mogoče priklopiti tudi, ko je računalnik vklopljen. To večinoma velja za naprave s priključkom USB. V vsakem primeru upoštevajte napotke v ustreznih navodilih za uporabo. Poskrbite za najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj (kot so televizorji, zvočniki, mobilni telefoni, telefoni DECT itd.), da preprečite motnje delovanja in izgubo podatkov. Upoštevajte, da lahko skupaj s tem osebnim računalnikom»all-in-one«za povezavo z zunanjimi vmesniki uporabljate samo izolirane kable, krajše od 3 metrov. Priloženih kablov ne zamenjujte z drugimi. Uporabljajte izključno kable, ki so del obsega dobave, saj so bili ti kabli izdatno preizkušeni v naših laboratorijih. Za priklop zunanjih naprav prav tako uporabite le priključne kable, ki so bili priloženi tem napravam. Preverite, ali so vsi povezovalni kabli priklopljeni na pripadajoče zunanje naprave, da preprečite sevalne interference. 14

15 Z osebnega računalnika»all-in-one«odstranite vse kable, ki jih ne potrebujete, da preprečite morebitne motnje Napotki glede zaslona Zaslon je najobčutljivejši sestavni del osebnega računalnika»all- -in-one«, saj je izdelan iz tankega stekla. Zaslon se lahko poškoduje, če ga izpostavljate močnim obremenitvam. Pazite, da na zaslon ne pade noben predmet. Na napravo ne polagajte nobenih predmetov. Zaslona se ne dotikajte s koničastimi predmeti. Po zaslonu ne praskajte z nohti ali trdimi predmeti. Če se zaslon zlomi, obstaja nevarnost telesnih poškodb. V tem primeru z zaščitnimi rokavicami poberite zlomljene dele in jih pošljite v servisni center, kjer jih bodo strokovno zavrgli. Nato si roki umijte z milom, saj ni mogoče izključiti možnosti, da so iz naprave iztekle kemikalije Varnostno kopiranje podatkov Pred vsako posodobitvijo svojih podatkov shranite varnostne kopije na zunanje nosilce podatkov. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zaradi izgube podatkov in posledične škode je izključeno. 15

16 4.10. Ergonomija Preprečite bleščanje, odsevanje ali prevelike kontraste med svetlimi in temnimi površinami, da zaščitite oči. Osebnega računalnika»all-in-one«nikoli ne postavite v neposredno bližino okna, saj je v tem primeru delovni prostor močno osvetljen z dnevno svetlobo. Zaradi tega se oči težje prilagodijo temnejšemu monitorju. Osebni računalnik»all-in-one«vedno postavite tako, da je smer gledanja vzporedna z oknom. Postavitev, pri kateri je smer gledanja obrnjena stran od okna, je napačna, saj tako ne boste mogli preprečiti zrcaljenja svetlih oken na zaslonu. Prav tako je napačna postavitev s smerjo gledanja proti oknu, saj lahko kontrast med temnim zaslonom in svetlo dnevno svetlobo otežuje prilagoditev oči in povzroči zdravstvene težave. Vzporedno smer gledanja upoštevajte tudi glede na naprave za umetno osvetlitev. To pomeni, da tudi pri osvetlitvi delovnega prostora z umetno svetlobo v glavnem veljajo enaka merila in razlogi. Če zaslona v vaši sobi ni mogoče postaviti po navedenih navodilih, lahko slepeče učinke, zrcaljenje svetlobe na zaslonu in premočne svetlo-temne kontraste preprečite tudi z ustrezno spremembo položaja (obračanjem, nagibanjem) osebnega računalnika»all-in-one«/zaslona. Stanje lahko pogosto izboljšate tudi tako, da na okna namestite lamelne ali navpične zavese, postavite premične stene ali spremenite smer osvetlitve. Pri delu na osebnem računalniku»all-in-one«poskrbite za redne premore, da preprečite mišično napetost in utrujenost. Dolgo sedenje brez spreminjanja drže je lahko neudobno. Za zmanjšanje tveganja telesnih težav ali poškodb je zelo pomembna pravilna drža. 16

17 50-60 cm cm cm Splošno Pogosto (pribl. vsakih minut) spremenite svojo držo in delajte pogoste premore, da preprečite utrujenost. Hrbet med sedenjem na delovnem mestu mora hrbet podpirati navpično ali rahlo nazaj nagnjeno naslonjalo pisarniškega stola. Roki roki in komolca morajo biti sproščeni in v neprisiljeni drži. Komolca morata biti blizu trupa. Podlakti in dlani naj bodo približno vzporedne s tlemi. Zapestji pri uporabi tipkovnice, miške ali sledilne kroglice morata biti zapestji kar se da iztegnjeni in ne smeta biti pokrčeni za več kot 10 stopinj. Pazite, da ne boste zapestij položili neposredno na rob mize. Nogi Stegni morata biti vodoravni ali rahlo pokrčeni navzdol. Meči morata biti pod približno 90-stopinjskim kotom glede na stegni. Stopali morata biti poravnani s tlemi. Po potrebi uporabljajte podporo za stopala, vendar se pred tem prepričajte, ali je višina sedeža nastavljena pravilno. Glava glava mora biti pokončna ali le rahlo nagnjena naprej. Ne delajte z obrnjeno glavo ali zgornjim delom telesa. Zgornji rob monitorja mora biti med delom približno v višini oči ali malo nižje. Razdalja med monitorjem in uporabnikom je odvisna od posameznih zahtev. Pogosto se uporablja oddaljenost med 50 in 70 cm. 17

18 5. Obseg dobave ` ` NEVARNOST! Nevarnost zadušitve! Embalažni material ni igrača! Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve! ` Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok. Preverite popolnost dobavljenega kompleta in nas v 14 dneh od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. Če je naprava poškodovana, se prav tako obrnite na naš servis. Skupaj z izdelkom, ki ste ga kupili, ste prejeli: osebni računalnik»all-in-one«, navojno nogico z vijakom, električni napajalnik, tipkovnico USB (izbirno), miško USB (izbirno), navodila za uporabo, garancijske dokumente. 6. Odstranitev embalaže ` ` ` Pred odstranitvijo embalaže izberite primerno mesto za postavitev. V celoti odstranite embalažni material. Skrbno shranite embalažo in jo uporabljajte izključno za prenašanje osebnega računalnika»all-in-one«. Površine naprave so obdane z zaščitno folijo, ki prenosni računalnik med proizvodnjo in prevozom varujejo pred praskami. Ko ste napravo pravilno postavili, pred uporabo odstranite vse zaščitne folije. 18

19 7. Namestitev navojne nogice Pred prvo uporabo osebnega računalnika»all-in-one«namestite navojno nogico, kot sledi: 1) Osebni računalnik»all-in-one«položite z monitorjem navzdol na mehko podlago. 2) Stojalo razprite rahlo navzgor, kot je prikazano na sliki. 3) Z vijakom privijte navojno nogico na stojalo in ročno privijte vijak. (simbolična slika) 8. Pogledi in opis upravljalnih elementov 8.1. Pogled od spredaj (simbolična slika) 19

20 1 Lučka spletne kamere LED 2 Spletna kamera in drsnik»zasebni način«zapre oz. odpre spletno kamero 3 Zaslon 4 Mikrofon 5 Indikatorska lučka delovanja 8.2. Pogled od zadaj (simbolična slika) 20

21 6 Omrežni priključek LAN (RJ-45) 7 Priključek HDMI 8 Priključki USB Priključki USB 3.1 (tip A) 10 Vhod za mikrofon 11 Priključek za slušalke/zvočnik 12 Električni napajalnik 8.3. Pogled od spodaj 13 (simbolična slika) 13 Stikalo za vklop/izklop 9. Električno napajanje 9.1. Stikalo za vklop/izklop ` Za vklop oziroma izklop osebnega računalnika»all-in-one«kratek čas držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop. Če osebnega računalnika»all-in-one«ne morete izklopiti s programsko opremo, neprekinjeno držite stikalo za vklop/izklop pribl. 10 sekund. 21

22 10. Prvi zagon Da zagotovite varno uporabo in dolgo življenjsko dobo osebnega prenosnega računalnika»all-in-one«, preberite poglavje»varnost pri uporabi«na začetku teh navodil za uporabo. Vsa potrebna programska oprema v napravi je že predhodno nameščena, zato vam ni treba nameščati gonilnikov in jo lahko takoj začnete uporabljati. ` Priložen električni napajalnik priklopite na napravo, električni vtič pa priključite v zlahka dosegljivo vtičnico. Ob prvem zagonu osebnega računalnika»all-in-one«se prepričajte, da je električni napajalnik priključen. ` Napravo vklopite, če pritisnete stikalo za vklop/izklop. Naprava se zažene in nato izvede različne namestitvene stopnje. Pri namestitvenem postopku morate soglašati s pogoji uporabe, če želite uporabljati operacijski sistem. Podatke za dostop do omrežja WLAN ali vašega e-poštnega računa imejte pri roki, če ju želite nastaviti v danem trenutku. Operacijski sistem se naloži s trdega diska. Postopek nalaganja pri začetni nastavitvi traja nekoliko dlje. Šele ko so vneseni vsi potrebni podatki, je operacijski sistem nameščen. Operacijski sistem je v celoti naložen, ko se prikaže namizje Windows. OBVESTILO! Izguba podatkov! Prva namestitev lahko traja nekaj minut. Med prvo namestitvijo osebnega računalnika»all-in-one«ne odklopite iz električnega napajanja in ga ne izklopite. To bi lahko namreč negativno vplivalo na namestitev. ` Napravo izklopite šele, ko je namestitev uspešno končana in se prikaže začetni zaslon. 22

23 10.1. Zagon osebnega računalnika»all-in-one«` Postavite osebni računalnik»all-in-one«in pritisnite stikalo za vklop/izklop. ` Sledite navodilom na zaslonu. Posamezna pogovorna okna vas bodo vodila skozi nadaljnji postopek. Pozdravni postopek vas bo vodil skozi več zaslonov in pogovornih oken. ` Izberite želeni jezik in nato ustrezne območne nastavitve. ` Vzpostavite povezavo z internetom, če imate na voljo ustrezno nastavljeno internetno povezavo. Če to točko preskočite, lahko internetno povezavo nastavite tudi pozneje na namizju Windows. Če ste internetno povezavo že vzpostavili, se lahko zdaj prijavite v račun Microsoft na svojem osebnem računalniku»all-in-one«. V spletni trgovini Microsoft Store lahko kupujete na primer nove aplikacije ali posodobite predhodno nameščene aplikacije. Če se prijavite z lokalnim računom, se lahko kadarkoli pozneje prijavite z Microsoftovim računom. Licenčna pogodba Pozorno preberite licenčno pogodbo. Vsebuje pomembne pravne napotke za uporabo programske opreme. Za ogled celotnega besedila morate z miško pomakniti drsni trak navzdol, da dosežete konec dokumenta. Če se strinjate s pogodbo, kliknite polje Sprejmi. Le na ta način lahko uporabljate izdelek v skladu s pogoji. Naslednja animirana okna vsebujejo le informacije o upravljanju novega operacijskega sistema Windows. Kakršnikoli vnosi med animacijo niso mogoči. Ko je postopek prijave zaključen, se prikaže namizje Windows. OBVESTILO! Izguba podatkov! Sistem Windows lahko v prvih dneh po prvi namestitvi izvaja posodobitve in konfiguracije (npr. z novimi posodobitvami), kar lahko podaljša zaustavitev in zagon osebnega računalnika»all-in-one«. ` Zato naprave ne izklopite predčasno. To bi lahko namreč negativno vplivalo na namestitev. 23

24 11. Električno napajanje Prenosnemu računalniku»all-in-one«je ob nakupu priložen univerzalni električni napajalnik za izmenični tok, ki se samodejno prilagodi priključeni omrežni napetosti/frekvenci. Podpira naslednje vrednosti: AC V ~ 50/60 Hz. Upoštevajte varnostne napotke glede električnega napajanja. Napajalnik oskrbuje osebni računalnik»all-in-one«z električnim tokom. Električni napajalnik porablja električni tok, tudi ko ni povezan z osebnim računalnikom»all- -in-one«. Zato vtič električnega napajalnika izvlecite iz vtičnice, ko napajalnik ni priključen na osebni računalnik»all-in-one«. Osebni računalnik»all-in-one«in priloženi električni napajalnik uporabljajte izključno skupaj. 12. Upravljanje z energijo Osebni računalnik»all-in-one«nudi samodejne in nastavljive funkcije varčevanja z energijo ter zmogljivosti napajanja, s katerimi lahko zmanjšate skupne stroške obratovanja. Če potrebujete pomoč pri upravljanju z energijo vašega osebnega računalnika»all-in-one«, pritisnite tipko F1 za priklic pomoči Windows Nasveti za varčevanje z energijo V možnostih porabe energije lahko z nastavitvami optimizirate upravljanje porabe energije osebnega računalnika»all-in-one«. Če osebnega računalnika»all-in-one«dlje časa ne boste uporabljali, obvezno prekinite dovod električnega toka, da računalnik ne bo porabljal energije. V ta namen izvlecite električni vtič iz vtičnice. S funkcijo upravljanja porabe energije lahko naprava po določenem času uporabnikove nedejavnosti preklopi na delovanje z manjšo porabo energije oz. stanje pripravljenosti. Za izkoriščanje navedenega potenciala za varčevanje z energijo je funkcija upravljanja porabe energije prednastavljena na naslednji način: izklop zaslona po 10 minutah, preklop na način varčevanja z energijo po 30 minutah. S pritiskom stikala za vklop/izklop prekinete način varčevanja z energijo. 24

25 13. Zvočni sistem Zunanji zvočni priključki Osebni računalnik»all-in-one«je opremljen z vgrajenimi stereo zvočniki, s katerimi lahko brez potrebe po dodatnih zunanjih napravah predvajate zvok. Zunanji priključki omogočajo priklop osebnega računalnika»all-in-one«na zunanje naprave. Z desnim gumbom miške kliknite simbol zvočnika v opravilni vrstici za spreminjanje nastavitev. OPOZORILO! Okvara sluha! Prekomerna glasnost med uporabo ušesnih ali naglavnih slušalk in spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonilnikov, programske opreme ali operacijskega sistema povzroči previsok zvočni tlak in lahko privede do poškodb ali izgube sluha. ` Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo. ` Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven. 14. Omrežno delovanje Omrežni priključek En konec omrežnega kabla s priključkom RJ45 (priključek Western) vstavite v omrežni vmesnik osebnega računalnika»all-in-one«, drugi konec pa v drug računalnik ali zvezdišče/stikalo. Dodatna pojasnila o omrežju najdete v pomoči sistema Windows Brezžično lokalno omrežje (LAN)* Ta funkcija omogoča vzpostavitev brezžične omrežne povezave z ustrezno sprejemno napravo. Preberite opis zahtevanih pogojev. Funkcijo brezžično lokalno omrežje (WLAN) lahko vklopite oziroma izklopite z ikono desno v opravilni vrstici in je tovarniško že aktivirana. 25

26 Omejitev uporabe V naslednjih primerih obvezno izklopite izdelek: v bolnišnicah, na klinikah ali v drugih zdravstvenih ustanovah in na vseh mestih v neposredni bližini medicinskih naprav, na vseh krajih, kjer obstaja nevarnost eksplozije (npr. na bencinskih črpalkah; v prašnem okolju, npr. ob prisotnosti kovinskih prašnih delcev), na krajih, kjer je predpisan izklop daljinsko vodenih naprav, npr. na velikih gradbiščih ali na območjih, kjer potekajo razstreljevalna dela. OPOZORILO! Nevarnost zaradi radijskih signalov in elektromagnetnega sevanja! Radijski signali in elektromagnetno sevanje lahko vplivajo na delovanje občutljivih elektronskih naprav, npr. srčnih spodbujevalnikov ali vsajenih kardioverterskih defibrilatorjev. ` Izdelek naj bo od teh naprav oddaljen vsaj 20 cm, saj lahko radijski signali in elektromagnetno sevanje vplivajo na učinkovitost delovanja. Oddani radijski valovi lahko povzročijo motnje pri slušnih aparatih Varnost podatkov Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov zaradi nezavarovanega dostopa tretjih oseb. Zaščitite svoje omrežje WLAN z ustreznim šifriranjem, da izključite dostop tretjih oseb do vaših podatkov Pogoji Kot sprejemno napravo lahko uporabite t.i. dostopno točko. Dostopna točka je naprava za brezžični prenos signalov, ki komunicira z osebnim računalnikom»all-in- -One«in upravlja dostop do priključenega omrežja. Dostopne točke WLAN so pogoste v velikih pisarnah, na letališčih, železniških postajah, univerzah ali v spletnih kavarnah. Omogočajo dostop do lastnih storitev in omrežij ali interneta. 26

27 Večinoma potrebujete dovoljenje za dostop, ki je praviloma plačljivo. Pogosto se uporabljajo dostopne točke z vgrajenim modemom DSL. T. i. usmerjevalniki vzpostavljajo povezavo med obstoječim internetnim priključkom DSL in brezžičnim lokalnim omrežjem (LAN). Povezavo z drugo končno napravo, ki omogoča WLAN, lahko vzpostavite tudi brez dostopne točke. Vendar pa je omrežje brez usmerjevalnika omejeno na neposredno povezane naprave. Če se za prenos podatkov uporablja šifriranje, mora to v vseh napravah delovati v skladu z enakim postopkom in nastavitvami. Šifriranje je postopek, ki varuje omrežje pred nepooblaščenimi dostopi. Hitrost prenosa se lahko razlikuje glede na oddaljenost in obremenitev sprejemne naprave Bluetooth Tehnologija Bluetooth se uporablja za brezžično premostitev kratkih razdalj. Naprave Bluetooth brezžično prenašajo podatke, da lahko računalniki, mobilni telefoni, tiskalniki, tipkovnice, miške in druge naprave med sabo komunicirajo brez kablov. Hitrost prenosa podatkov z brezžično tehnologijo Bluetooth je odvisna od naprave ali dejavnikov v okolici. Z napravo Bluetooth je mogoče podatke prenašati skozi stene, žepe plaščev in aktovke. Prenos med napravami Bluetooth deluje pri visoki frekvenci 2,4 GHz. Funkcije Bluetooth ne uporabljajte v bližini naprav, ki so občutljive na brezžične motnje (npr. v bolnišnicah itd.). Če niste prepričani, ali bi uporaba računalnika lahko vplivala na takšne naprave ali jih motila, izklopite to funkcijo Letalski način Z letalskim načinom lahko onemogočite vse brezžične povezave (npr. WLAN ali Bluetooth ). Privzeto je letalski način izključen, tako da so na voljo vse brezžične povezave. 15. Priključek USB Univerzalno serijsko vodilo (ang. Universal Serial Bus) je standardni vmesnik za priklop naprav za vnos podatkov, optičnih bralnikov in drugih zunanjih naprav. Priključki USB 3.1 so povsem vzvratno združljivi. Pazite, da boste vtiče vstavili v pravilne vhode, saj tako preprečite poškodbe kontaktov. Zaradi razporeditve kontaktov se vtič vhodu prilega le v enem položaju (izjema je: USB tipa C). Če je mogoče, naprave USB vedno priključite na tisti priključek, kjer so bile prvič nameščene. Sicer bo napravi dodeljena nova oznaka ID in boste morali gonilnike znova namestiti. 27

28 16. Zaščita osebnega računalnika»all-in-one«16.1. Geslo za vklop Osebni računalnik»all-in-one«lahko pred nepooblaščeno uporabo zaščitite z geslom za vklop. Ob vklopu osebnega računalnika»all-in-one«se na zaslonu prikaže poziv za vnos gesla. Geslo se nastavi v nastavitvah strojne programske opreme UEFI. 28 OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Pri tem upoštevajte, da sme te spremembe izvajati samo zelo izkušen uporabnik, saj lahko spremembe nastavitev strojne programske opreme UEFI vplivajo na stabilno delovanje osebnega računalnika»all-in-one«. ` Geslo shranite na varnem kraju. Če geslo pozabite, ga ni mogoče izbrisati. V tem primeru se obrnite na službo za stranke. Uporabite lahko tudi varnostno možnost sistema Windows, da zavarujete svoje podatke pred nepooblaščenim dostopom. 17. Obnovitev tovarniških nastavitev osebnega računalnika»all-in-one«če se vaš sistem v nekem trenutku ne odzove pravilno in je potrebna obnovitev sistema, odvisno od opreme osebnega računalnika»all-in-one«uporabite Cyberlink PowerRecover ali možnosti obnovitve znotraj sistema Windows Obnovitev sistema s programom PowerRecover (opcija) Če se pojavijo težave z namestitvijo ali druge težave s programsko opremo, ki zahtevajo ponovno namestitev programske opreme, vam sistem Windows nudi več možnosti ponovne namestitve sistema Windows na prenosnem računalniku. Pred ponovno namestitvijo se prepričajte, da ste izdelali varnostne kopije vseh pomembnih podatkov ali programov Zagon obnovitve sistema ` Znova zaženite računalnik in med zagonom pritisnite tipko F11, da se zažene program PowerRecover ali ` v meniju Start kliknite ikono PowerRecover, da zaženete program. Na voljo so naslednje možnosti:

29 Ustvari medij za rešitev z gonilniki in orodji Sistem varnostno kopira gonilnike in orodja na pomnilniški medij. Ustvari medij za rešitev z gonilniki in orodji Sistem pripravi digitalno ploščo z datotekami za podporo. Ustvarite disk USB za reševanje z gonilnikom in orodjem Sistem pripravi pomnilniški medij USB z datotekami za podporo. Osvežite svoj osebni računalnik, ne da bi to vplivalo na vaše datoteke Posodobite računalnik z možnostmi obnovitve sistema v sistemu Windows. Ohrani moje datoteke Izbrisani bodo vsi programi in nastavitve, ne bodo pa izbrisane vaše osebne datoteke. Odstrani vse Izbrisani bodo vsi podatki, programi in nastavitve. Obnovi Računalnik se bo znova zagnal in obnovil tovarniške nastavitve. Ponastavitev s trdega diska brez varnostnega kopiranja uporabniških podatkov Nepreklicno bodo izbrisani vsi podatki na računalniku. Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve. Ponastavitev s trdega diska z varnostnim kopiranjem uporabniških podatkov Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve in ohranjeni bodo vsi uporabniški podatki v mapi C:\USERS. ` Kliknite Naprej in upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu, da obnovite tovarniške nastavitve. Če se sistem ob pritisku tipke F11 ne odzove z zagonom programa PowerRecover, ta različica sistema uporablja Možnosti obnovitve sistema v samem sistemu Windows. V tem primeru z branjem nadaljujte v poglavju»obnovitev sistema Windows z Možnostmi obnovitve sistema« Obnovitev sistema Windows z Možnostmi obnovitve Če se pojavijo težave z napravo, jo lahko osvežite ali ponastavite. Pri osveževanju naprave se sistem Windows znova namesti. Vaše osebne datoteke in nastavitve bodo ohranjene. Pri ponastavitvi naprave se sistem Windows znova namesti. Vendar pa bodo izbrisane vse vaše datoteke, nastavitve in programi, razen predhodno nameščenih programov. Če se prenosni računalnik ne zažene pravilno trikrat zapored, se samodejno pojavi meni Možnosti obnovitve sistema Windows. 29

30 Osvežitev prenosnega računalnika ` Odprite začetni meni. ` Na seznamu izberite Nastavitve aplikacije. ` Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. ` V meniju pritisnite ali kliknite menijski element Obnovitev. ` Pritisnite ali kliknite ukaz Začni. ` Odpre se pogovorno okno, v katerem izberete možnost obnovitve sistema Ohrani moje datoteke, da osvežite računalnik Ponastavitev prenosnega računalnika ` Odprite začetni meni. ` Na seznamu izberite Nastavitve aplikacije. ` Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. ` V meniju pritisnite ali kliknite menijski element Obnovitev. ` Pritisnite ali kliknite ukaz Začni. ` Odpre se izbirno okno, v katerem izberite možnost obnovitve sistema Odstrani vse, da znova namestite operacijski sistem Windows. OBVESTILO! Izguba podatkov! Pri ponastavitvi prenosnega računalnika bodo vsi shranjeni podatki izbrisani. ` Shranite svoje podatke pred ponastavitvijo prenosnega računalnika. Če ste pozabili geslo za sistem Windows za svojo napravo, lahko prenosni računalnik ponastavite tudi s ponovnim zagonom, ki ga zaženete na prijavnem zaslonu. To storite tako, da na prijavnem zaslonu držite pritisnjeno dvigalko (tipko Shift) in nato desno spodaj izberete Napajanje > Ponovni zagon. Po ponovnem zagonu naprave izberite Odpravi težave > Ponastavite ta računalnik. 18. Nastavitve strojne programske opreme UEFI Pri nastavitvi strojne programske opreme UEFI (osnovni konfiguraciji strojne opreme vašega sistema) lahko izbirate med različnimi nastavitvami za delovanje vašega osebnega računalnika»all-in-one«. Spreminjate lahko na primer delovanje vmesnikov, varnostne nastavitve ali upravljanje napajanja. Osebni računalnik»all-in-one«je že tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja optimalno delovanje. 30

31 OBVESTILO! Izguba podatkov! Osebni računalnik»all-in-one«je že tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja optimalno delovanje. Spremembe lahko vplivajo na stabilno in varno delovanje sistema. ` Spremembe lahko izvaja samo strokovno usposobljeno osebje ali zelo izkušeni uporabniki Zagon programa za nastavljanje strojne programske opreme UEFI Konfiguracijski pripomoček lahko zaženete le takoj po zagonu sistema. Če se je osebni računalnik»all-in-one«že zagnal, ga izklopite in znova zaženite. ` Pritisnite funkcijsko tipko F2, da zaženete nastavljanje strojne programske opreme UEFI. 19. Pogosto zastavljena vprašanja Kako aktiviram sistem Windows? Operacijski sistem Windows se aktivira samodejno, ko vzpostavite internetno povezavo. Ura ni pravilno nastavljena. ` Z desno miškino tipko kliknite prikaz ure v desnem spodnjem kotu vašega zaslona, nato pa kliknite»nastavi datum/uro«. ` V na novo odprtem oknu lahko prilagodite uro in po potrebi tudi časovni pas. Kdaj je priporočljivo obnoviti tovarniške nastavitve? To metodo uporabite zgolj kot zadnjo možno rešitev. V poglavju Obnovitev sistema preberite več o alternativnih možnostih. Kako izdelam varnostno kopijo podatkov? Varnostno kopijo podatkov shranite na zunanji medij. Če potrebujete pomoč pri varnostnem kopiranju, pritisnite tipko F1 za prikaz pomoči sistema Windows. Zakaj moram znova namestiti napravo USB, čeprav sem to že storil? Če naprave ne priklopite na isti priključek USB, na katerem ste jo namestili, ji bo samodejno dodeljena nova identifikacijska oznaka. Operacijski sistem jo nato obravnava kot novo napravo in je treba (po potrebi) na novo namestiti gonilnike. Uporabite nameščen gonilnik ali priklopite napravo na priključek, na katerem je bila nameščena. 31

32 Osebnega računalnika»all-in-one«ni mogoče vklopiti. ` Če je osebni računalnik»all-in-one«že priklopljen na električni napajalnik, izvlecite električni napajalnik iz električne vtičnice in nanjo za preizkus priklopite npr. svetilko. Če tudi svetilka ne deluje, se za nasvet obrnite na električarja. Zaslon je črn. Ta napaka ima lahko različne vzroke: Indikatorska lučka delovanja (stikalo za vklop/izklop) ne sveti in osebni računalnik»all-in-one«je v stanju mirovanja. Rešitev: Pritisnite stikalo za vklop/izklop. Brezžična povezava WLAN ali Bluetooth ne deluje. ` Preverite, ali je izklopljen letalski način. Aplikacij (na primer aplikacije za vreme) ni mogoče prikazati v obliki dinamičnih ploščic. ` Preverite datum, časovni pas in uro. 20. Služba za stranke Prva pomoč pri težavah s strojno opremo Za napačno delovanje so lahko včasih krivi prav vsakdanji vzroki, spet drugič pa je nepravilno delovanje lahko posledica okvarjenih sestavnih delov. V spodnji preglednici vam podajamo nekaj smernic za odpravljanje težav. Če navedeni ukrepi ne bodo uspešni, vam bomo z veseljem pomagali. Pokličite nas! 21. Odkrivanje vzroka Najprej skrbno preglejte vse kabelske povezave. Če so na osebni računalnik»all-in- -One«priklopljene zunanje naprave, preverite tudi te kabelske povezave Ali potrebujete dodatno pomoč? Če imate kljub predlogom v prejšnjem poglavju še vedno težave, se obrnite na telefonsko podporo ali obiščite spletno mesto Pomagali vam bomo. Preden pa se obrnete na tehnološki center, pripravite naslednje podatke: Ali ste nadgradili ali spremenili prvotno konfiguracijo računalnika? Katere zunanje naprave uporabljate? Katera sporočila se prikažejo na zaslonu, če se sploh prikažejo? Katero programsko opremo ste uporabljali, ko je prišlo do napake? Katere korake ste že izvedli sami, da bi odpravili napako? 32

33 21.2. Podpora za gonilnike Sistem z nameščenimi gonilniki smo v naših preizkuševalnih laboratorijih obsežno in uspešno preizkusili. Vendar pa je v računalništvu treba gonilnike občasno posodobiti. Razlog so npr. eventualne težave z združljivostjo z drugimi nepreizkušenimi komponentami (programi, napravami). Pri kritičnih oz. varnostnih posodobitvah se gonilniki samodejno prenesejo in namestijo, če je naprava povezana z internetom. Tako imenovane izbirne posodobitve gonilnikov lahko ročno prenesete prek funkcije Windows Update in jih namestite. Najnovejše gonilnike najdete na našem spletnem mestu Obrnite se na servisni naslov v državi, v kateri ste napravo kupili Transport Pri prevozu osebnega računalnika»all-in-one«upoštevajte naslednje napotke: ` Izklopite osebni računalnik»all-in-one«. ` Osebni računalnik»all-in-one«po transportu zaženite šele, ko se naprava segreje na temperaturo okolice. Pri velikih nihanjih temperature ali vlage lahko zaradi kondenzacije pride do nabiranja vlage v notranjosti osebnega računalnika»all- -in-one«, kar lahko povzroči električni kratki stik. ` Za pošiljanje osebnega računalnika»all-in-one«vedno uporabite originalno embalažo, pri tem pa naj vam svetuje vaš ponudnik transportnih storitev. ` Pred potovanjem se pozanimajte o električnem in komunikacijskem sistemu v državi, v katero potujete Čiščenje in vzdrževanje OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! Pri odprtem ohišju in stiku z deli v notranjosti naprave obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara! ` Ne odpirajte ohišja osebnega računalnika»all-in- -One«. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. Pred čiščenjem vedno izvlecite električni napajalnik in vse povezovalne kable! 33

34 Življenjsko dobo osebnega računalnika»all-in-one«lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi: ` Osebni računalnik»all-in-one«čistite z rahlo ovlaženo krpo, ki se ne kosmiči. ` Ne uporabljajte nobenih topil in jedkih ali plinastih čistil. ` Zaslon čistite s posebnimi čistili (npr. čistilom za steklo). ` Tekočine nikakor ne smejo preiti v notranjost naprave, saj jo lahko poškodujejo. ` Zaslona ne izpostavljajte močni sončni svetlobi ali ultravijoličnemu sevanju. 34 OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Poskrbite, da vtični kontakti nikakor ne pridejo v stik z vodo, da preprečite poškodbe. ` Če vtični kontakti kljub temu pridejo v stik z vodo, jih je treba pred naslednjo uporabo obvezno zdrgniti do suhega Skladiščenje med neuporabo Če osebnega računalnika»all-in-one«dlje časa ne boste uporabljali, ga shranite na suho in hladno mesto ter poskrbite, da bo naprava zaščitena pred prahom in ekstremnimi nihanji temperature. ` ` Odstranite vse medije iz vhodov USB. Izklopite vse kable in priklopljene zunanje naprave. 22. Nadgradnje, predelave in popravila Nadgradnjo ali predelavo osebnega računalnika»all-in-one«prepustite izključno usposobljenim strokovnjakom. Če niste ustrezno usposobljeni, dela prepustite ustreznemu servisnemu tehniku. Če pride pri osebnem računalniku»all-in-one«do tehničnih težav, se obrnite na službo za stranke. V primeru potrebe po popravilu se obrnite izključno na naše pooblaščene servisne partnerje Obvestila za servisne tehnike ` ` ` ` Odpiranje ohišja osebnega računalnika»all-in-one«in nadgrajevanje ter predelava osebnega računalnika»all-in-one«so dovoljeni le servisnim tehnikom. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Preden odprete ohišje, izvlecite vse električne in priključne kable. Če osebnega računalnika»all-in-one«pred odpiranjem ne odklopite od električnega omrežja, obstaja nevarnost, da se njegovi sestavni deli poškodujejo. Notranje komponente osebnega računalnika»all-in-one«lahko poškoduje elektrostatična razelektritev (ESD). Popravila in nadgradnje oz. spremembe sistema

35 opravljajte samo na delovnem mestu, zaščitenem pred elektrostatično razelektritvijo. Če takšno delovno mesto ni na voljo, si nadenite antistatično zapestnico ali se dotaknite visoko prevodnega kovinskega predmeta. Popravila, ki so potrebna zaradi nestrokovnega ravnanja, so plačljiva. 23. Odlaganje med odpadke EMBALAŽA Naprava je zaradi zaščite pred poškodbami med transportom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz surovin, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati. NAPRAVA Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Vse naprave, ki so označene s simbolom ob strani, je treba v skladu z Direktivo 2012/19/EU ob koncu njihovih življenjskih dob oddati na ustreznem zbirnem mestu. Pri tem se snovi, uporabljene v napravi, odpeljejo v reciklažo, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje. Odpadno napravo oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali reciklirnem mestu. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov ali na komunalno upravo. Ob koncu življenjske dobe naprave nikakor ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Pri lokalni komunalni upravi se pozanimajte, kje so zbirna mesta, ki bodo poskrbela za okolju prijazno odstranitev električnih in elektronskih odpadkov. 24. Napotki glede napak zaslona Evropski standard EN ISO , razred II Zaradi tega zelo visokega števila tranzistorjev in posledično izjemno kompleksnega postopka prikaza slike lahko v posameznih primerih pride do izpada ali napačnega krmiljenja slikovnih pik oz. posameznih podpik. V preteklosti so se vedno znova pojavljali različni načini definiranja števila dovoljenih napak slikovnih pik. Le-ti so bili običajno zelo zapleteni in so se glede na proizvajalca medsebojno zelo razlikovali. Podjetje MEDION zaradi tega za vse zaslone TFT pri garancijskih postopkih upošteva stroge in transparentne zahteve iz standarda EN ISO , razreda II, ki smo jih v nadaljevanju na kratko povzeli. Standard EN ISO med drugim definira splošno veljavna določila glede napak pri slikovnih pikah. Napake slikovnih pik so razvrščene v štiri razrede in tri vrste napak. Vsaka slikovna pika pa je sestavljena iz treh podpik s po eno osnovno barvo (rdečo, zeleno in modro). 35

36 Sestava slikovnih pik 5 Pikslov 5 Pikslov Celice Piksli Nadomestni podpiksli rdeče modro zeleno Vrste napak slikovnih pik: Vrsta 1: trajno svetleče slikovne pike (svetla, bela točka), čeprav niso dobile ukaza krmiljenja. Bela slikovna pika nastane s svetenjem vseh treh podpik. Vrsta 2: nesvetleče slikovne pike (temna, črna točka), čeprav je krmiljenje dalo ukaz. Vrsta 3: neobičajne ali okvarjene rdeče, zelene ali modre podpike (npr. trajno polosvetljene podpike, ki ne svetijo z eno barvo, ki utripajo ali migljajo, a niso vrst 1 ali 2) Dopolnitev: Skupina vrste 3 = izpad dveh ali več podpik v eni skupini 5 5 slikovnih pik. Eno skupino sestavlja polje 5 5 slikovnih pik (15 5 podpik). EN ISO , razred napake II Ločljivost Vrsta 1 Vrsta 2 Vrsta 3 Skupina Vrsta 1, vrsta 2 Skupina Vrsta

37 25. Informacije o servisu Če naprava ne deluje, kot bi želeli in pričakovali, se najprej obrnite na službo za pomoč strankam. Stik z nami lahko vzpostavite na različne načine: Uporabite lahko tudi obrazec za stik z nami, ki je na voljo na spletni strani www. medion.com/contact. Seveda nam je naša skupina za pomoč strankam na voljo tudi na naši telefonski številki ali po pošti. Delovni čas Poprodajna podpora Pon. pet.: Naslov servisa MEDION AG c/o Gebrüder Weiss d.o.o. Celovška cesta Ljubljana Slovenija Ta in številna druga navodila za uporabo so vam vedno na voljo za prenos na spletni strani Tam najdete tudi gonilnike in drugo programsko opremo za različne naprave. Prav tako lahko optično preberete prikazano QR-kodo in navodila za uporabo prenesete s storitvenega portala v svojo mobilno napravo. 37