43,9 cm / 17,3" Prenosni računalnik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "43,9 cm / 17,3" Prenosni računalnik"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo 43,9 cm / 17,3" Prenosni računalnik

2 Kazalo 1. Informacije o teh navodilih za uporabo Pomen znakov Predvidena uporaba Informacije o skladnosti EU Informacije o WLAN/Bluetooth Informacije o blagovnih znamkah Varnostni napotki Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav Varnost pri uporabi Nikoli ne popravljajte sam Mesto postavitve Okoljski pogoji Električno napajanje Opozorila glede akumulatorske baterije Kabli Napotki za sledilno ploščico Napotki glede zaslona Varnostno kopiranje podatkov Ergonomija Vsebina kompleta Odstranitev embalaže Pogledi Razprt prenosni računalnik Spodnja stran Desna stran Leva stran Električno napajanje Stikalo za vklop/izklop Prvi zagon Zagon prenosnega računalnika Napajanje iz električnega omrežja Baterijsko napajanje Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami Upravljanje z energijo (možnosti porabe energije) Nasveti za varčevanje z energijo Odpiranje in zapiranje zaslona Priklop zunanjega monitorja Vnos podatkov Tipkovnica Sledilna ploščica

3 14. Zvočni sistem Zunanji zvočni priključki Omrežno delovanje Brezžično lokalno omrežje (LAN)* Bluetooth Letalski način Večstandardni bralnik kartic Vstavljanje pomnilniške kartice Odstranjevanje pomnilniške kartice Priključek USB Zaščita prenosnika Geslo za vklop Varnostna ključavnica Kensington Tipalo za prstne odtise (=Fingerprintsensor) Nastavitev bralnika prstnih odtisov Odstranitev prstnih odtisov Ponastavitev prenosnega računalnika na tovarniške nastavitve Obnovitev sistema s programom PowerRecover (opcija) Obnovitev sistema Windows z Možnostmi obnovitve Nastavitve strojne programske opreme UEFI Zagon programa za nastavljanje strojne programske opreme UEFI Pogosto zastavljena vprašanja Služba za stranke Prva pomoč pri težavah s strojno opremo Odkrivanje vzroka Ali potrebujete dodatno pomoč? Podpora za gonilnike Prevoz Čiščenje in vzdrževanje Skladiščenje med neuporabo Nadgradnje, predelave in popravila Obvestila za servisne tehnike Odstranjevanje Obvestila o napakah na zaslonih Evropski standard EN ISO , razred II Informacije o servisu Kolofon Izjava o varstvu podatkov Index

4 1. Informacije o teh navodilih za uporabo Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave. Pred uporabo skrbno preberite varnostne napotke in celotna navodila. Upoštevajte opozorila na napravi in v navodilih za uporabo. Navodila za uporabo hranite vedno na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji hkrati z napravo obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo, saj so pomemben sestavni del izdelka Pomen znakov Če je besedilo označeno z enim od naslednjih opozorilnih simbolov, se morate izogibati nevarnosti, ki je opisana v besedilu, da ne bi prišlo do navedenih potencialnih posledic. NEVARNOST! Opozorilo pred neposredno smrtno nevarnostjo! OPOZORILO! Opozorilo pred nevarnostjo električnega udara! OPOZORILO! Opozorilo pred morebitno smrtno nevarnostjo in/ali hudimi trajnimi telesnimi poškodbami! OPOZORILO! Opozorilo pred nevarnostjo zaradi prevelike glasnosti! POZOR! Opozorilo pred morebitnimi srednjimi in/ali lahkimi telesnimi poškodbami! OBVESTILO! Upoštevajte opozorila, da preprečite materialno škodo! 4

5 Ta simbol opozarja na koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi izdelka. Upoštevajte nasvete v navodilih za uporabo! Naštevek/informacija o dogodkih med uporabo. Navodilo, ki ga morate upoštevati. Izjava o skladnosti (glejte poglavje»izjava o skladnosti«): izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve iz direktiv ES. Uporaba v notranjih prostorih Naprave s tem simbolom so primerne le za uporabo v notranjih prostorih. Zaradi 5-GHz frekvenčnega območja vgrajene brezžične mrežne kartice (WLAN) je uporaba v državah EU dovoljena le v zgradbah. Silka A Silka B Oznaka polarnosti Pri napravah z votlim vtičem označujejo ti simboli polarnost vtiča. Obstajata dve različici polarnosti, in sicer znotraj plus in zunaj minus (slika A) ali znotraj minus in zunaj plus (slika B). XX XXX XXXX XXXX Ta simbol pomeni, da so v embalaži in/ali napravi litijeve ali akumulatorske baterije. 5

6 1.2. Predvidena uporaba To je informacijska elektronska naprava in je namenjena uporabi, upravljanju in obdelavi elektronskih dokumentov in večpredstavnostnih vsebin ter digitalni komunikaciji. Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo in ni primeren za industrijsko/ komercialno uporabo. Če naprave ne uporabljate skladno s predvideno uporabo, garancija ne velja: Ne spreminjajte naprave brez našega dovoljenja in uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki smo jih odobrili ali dobavili. Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, zlasti varnostne napotke. Vsaka drugačna uporaba velja za nepravilno in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Naprave ne uporabljajte v izrednih razmerah v okolici. 2. Informacije o skladnosti EU Družba MEDION AG s tem izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi veljavnimi določbami iz: Direktive 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu Direktive 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (in uredba 2019/1782 o okoljsko primerni zasnovi izdelkov) Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) Celotno izjavo o skladnosti s predpisi EU lahko prenesete s spletne strani Zaradi 5-GHz frekvenčnega območja vgrajene rešitve brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) je uporaba v državah EU (glejte tabelo) dovoljena le v zgradbah. Vedno upoštevajte zakone v državi uporabe. 6

7 AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE IT EL ES CY LV LI LT LU HU MT NL NO PL PT RO SI SK TR FI SE CH UK HR AT = Avstrija, BE = Belgija, CZ = Češka, DK = Danska, EE = Estonija, FR = Francija, DE = Nemčija, IS = Islandija, IE = Irska, IT = Italija, EL = Grčija, ES = Španija, CY = Ciper, LV = Latvija, LT = Litva, LU = Luksemburg, HU = Madžarska, MT = Malta, NL = Nizozemska, NO = Norveška, PL = Poljska, PT = Portugalska, RO = Romunija, SI = Slovenija, SK = Slovaška, TR = Turčija, FI = Finska, SE = Švedska, CH = Švica, UK = Združeno kraljestvo, HR = Hrvaška 2.1. Informacije o WLAN/Bluetooth Frekvenčno območje: Standard WLAN: Šifriranje: Frekvenčno območje v MHz 2,4 GHz/ 5 GHz a/b/g/n/ac WEP/WPA/WPA2 Kanal WLAN 2,4 GHz , < 20 WLAN 5 GHz < 23 WLAN 5 GHz < 23 WLAN 5 GHz < 30 Največja moč oddajanja/ dbm WLAN 5 GHz (če je na voljo <14) 7

8 3. Informacije o blagovnih znamkah Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft. Intel, logotip Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook in Core Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. Logotip HDMI in ime High-Definition Multimedia Interface sta registrirani blagovni znamki družbe HDMI Licensing LLC. Besedna znamka Bluetooth in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in jih podjetje MEDION uporablja v skladu z licenco. Blagovna znamka USB in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe USB Implementers Forum, Inc. in jih podjetje MEDION uporablja v skladu z licenco. Dolby TM je registrirana blagovna znamka podjetja Dolby Laboratories. Druge blagovne znamke so last njihovih posameznih lastnikov. 4. Varnostni napotki 4.1. Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so nadzorovani ali so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri uporabi naprave. Otroke je treba nadzirati in tako zagotoviti, da se ne igrajo z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja brez nadzora. Napravo in dodatno opremo je treba hraniti na za otroke nedosegljivem mestu. NEVARNOST! Nevarnost zadušitve! Embalažni material ni igrača! Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve! Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok. 8

9 OPOZORILO! Poškodbe sluha! Prekomerna glasnost med uporabo ušesnih ali naglavnih slušalk in spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonilnikov, programske opreme ali operacijskega sistema povzroči previsok zvočni tlak in lahko privede do poškodb ali izgube sluha. Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo. Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven Varnost pri uporabi Pozorno preberite to poglavje in upoštevajte vsa navedena obvestila. Na ta način boste zagotovili zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo svoje naprave. Tekočina, ki prodre v napravo, lahko ogrozi električno varnost. Naprave ne izpostavljajte vodnim kapljicam ali pršenju vode in nanjo ali ob njo ne postavljajte posod s tekočino, na primer vaz. V prenosni računalnik ne vlivajte nobenih tekočin. Da ne pride do poškodb, poskrbite, da vtični kontakti v nobenem primeru ne bodo prišli v stik z vodo. Če se to kljub temu zgodi, je treba vtične kontakte pred naslednjo uporabo obvezno zdrgniti do suhega. 9

10 NEVARNOST! Nevarnost električnega udara! Ko je električni napajalnik odprt, obstaja nevarnost električnega udara ali požara! Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali električnega napajalnika! Naprave nikoli ne uporabljajte z odprtim ohišjem. Nikoli ne spreminjajte električnega napajalnika ali prevodnih delov! Reže in odprtine na napravi so namenjene prezračevanju. Teh odprtin ne prekrivajte, ker sicer obstaja nevarnost pregrevanja ali celo požara. Ne prekrivajte omenjenih odprtin, saj se sicer lahko pregreje naprava. Skozi reže in odprtine v notranjost naprave ne potiskajte nobenih predmetov. To bi lahko povzročilo električni kratki stik, električni udar ali celo požar, kar bi poškodovalo napravo. V naslednjih primerih takoj izklopite prenosni računalnik oziroma ga sploh ne vklopite, izvlecite električni vtič in se obrnite na službo za stranke: če iz električnega napajalnika ali prenosnega računalnika zaslišite nenavadne zvoke oz. če iz prenosnega računalnika ali električnega napajalnika uhaja dim; če so električni napajalnik ali nanj pritrjeni električni kabli ožgani ali poškodovani; okvarjen električni kabel ali napajalnik zamenjajte le z originalnim nadomestnim delom. Navedenih delov nikakor ni dovoljeno popravljati; če je ohišje prenosnega računalnika poškodovano ali če je vanj stekla tekočina. 10

11 Prenosni računalnik naj najprej preveri služba za stranke. V nasprotnem primeru obstaja možnost, da prenosni računalnik ni več varen za uporabo. Udar električnega toka je lahko smrtno nevaren! OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! Nevarnost eksplozije vgrajene akumulatorske baterije. Prenosnega računalnika nikoli ne vrzite v odprt ogenj Nikoli ne popravljajte sam OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! V primeru nestrokovnega popravila obstaja nevarnost električnega udara. Nikoli ne odpirajte ohišja prenosnega računalnika ali električnega napajalnika! Če pride do okvare, se obrnite na servisni center ali drugo primerno strokovno delavnico Mesto postavitve Zaradi 5-GHz frekvenčnega območja vgrajene tehnike WLAN je uporaba prenosnega računalnika dovoljena le v notranjih prostorih. Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih atmosferah. Sem spadajo npr. bencinske črpalke, območja za skladiščenje goriv ali območja, kjer se predelujejo topila. Te naprave prav tako ne smete uporabljati na območjih, kjer je zrak nasičen z delci (npr. z moko ali lesnim prahom). 11

12 Prenosni računalnik in vse priključene naprave zaščitite pred vlago, preprečite nabiranje prahu ter jih zavarujte pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči motnje ali poškodbe prenosnega računalnika. Prenosnega računalnika ne uporabljajte na prostem, saj se lahko poškoduje zaradi zunanjih dejavnikov, kot so dež, sneg itd. Da preprečite padec prenosnega računalnika, vse komponente postavite na stabilno in ravno podlago, ki se ne trese, in jih na njej uporabljajte. Poskrbite za najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj (kot so televizorji, zvočniki, mobilni telefoni, telefoni DECT itd.), da preprečite motnje delovanja in izgubo podatkov. Prenosnega računalnika ali električnega napajalnika ne uporabljajte dlje časa v naročju ali na drugem delu telesa, saj lahko odvajanje toplote na spodnjem delu naprave povzroči neprijetno segrevanje. Ta naprava ni primerna za uporabo na delovnih mestih z zasloni v skladu z nemško Uredbo o delu na delovnih mestih z zaslonsko opremo Okoljski pogoji Prenosni računalnik je dovoljeno uporabljati pri temperaturi okolice od 5 C do 30 C ter pri relativni zračni vlagi med 20 % in 80 % (brez kondenzacije). Izklopljen prenosni računalnik lahko shranite do štiri tedne pri temperaturi med 0 C in 60 C. Pri daljšem shranjevanju lahko prenosni računalnik hranite pri temperaturi med 0 C in 25 C, pri čemer priporočamo shranjevanje pri temperaturi 20 C ± 5 C. 12

13 Ob nevihti izvlecite električni vtič napajalnika iz vtičnice. Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki prenosni računalnik ščiti pred poškodbami zaradi napetostnih konic ali udarov strele iz električnega omrežja. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Pri večjih nihanjih temperature ali vlage lahko zaradi kondenzacije pride do nabiranja vlage v notranjosti prenosnega računalnika, kar lahko povzroči električni kratki stik. Prenosni računalnik po prenašanju zaženite šele, ko doseže temperaturo okolice Električno napajanje OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! V notranjosti električnega napajalnika so deli, ki so pod električno napetostjo. Pri navedenih delih obstaja v primeru nenamernega kratkega stika nevarnost udara električnega toka ali požara! Ne odpirajte ohišja električnega napajalnika. Električnega napajalnika ne pokrivajte. Električnega napajalnika se nikoli ne dotikajte z mokrima rokama. Električna vtičnica mora biti vedno v bližini prenosnega računalnika in zlahka dostopna. Če želite električno napajanje prenosnega računalnika (preko električnega napajalnika) prekiniti, izvlecite električni napajalnik iz vtičnice. Ne vlecite za kabel, da preprečite poškodbe. Dokler je električni napajalnik povezan z električnim omrežjem, porablja manjšo količino energije. Električni napajalnik priklopite le na ozemljeno vtičnico z izmeničnim tokom (AC) V ~ 50/60 Hz. Če ne pozna- 13

14 te električnega omrežja na mestu postavitve, se obrnite na pristojno podjetje za oskrbo z električno energijo. Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki prenosni računalnik ščiti pred poškodbami zaradi napetostnih konic ali udarov strele iz električnega omrežja. Na prenosni računalnik je dovoljeno priključiti le naprave, ki izpolnjujejo zahteve standarda EN60950 / EN »Varnost naprav informacijske tehnologije«ali standarda EN60065»Varnostne zahteve za zvočne, video in podobne elektronske naprave«. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Neustrezen električni napajalnik lahko povzroči materialno škodo na napravi. Za polnjenje naprave uporabljajte izključno priloženi električni napajalnik Opozorila glede akumulatorske baterije Za podaljšanje življenjske dobe in zmogljivosti akumulatorske baterije ter za zagotavljanje varnega delovanja upoštevajte tudi naslednja obvestila: Preprečite nabiranje umazanije, stik z električno prevodnimi snovmi in stik s kemičnimi snovmi ter čistili. Za polnjenje akumulatorske baterije uporabljajte samo priloženi originalni električni napajalnik. Pred vnovičnim polnjenjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je ta povsem prazna (bodite pozorni na indikatorsko lučko ali zvočni signal naprave). Akumulatorska baterija je trdno vgrajena, zato je uporabnik ne more zamenjati sam. V tem primeru sme akumulatorsko baterijo zamenjati samo servisni tehnik. 14

15 4.8. Kabli Kable položite tako, da nihče ne more stopiti nanje ali se spotakniti ob njih. Na kable ne polagajte nobenih predmetov, ker jih lahko poškodujete. Zunanje naprave, kot so tipkovnica, miška, zaslon itd., vedno priklopite le takrat, ko je prenosni računalnik izklopljen, da preprečite poškodbe prenosnega računalnika ali drugih naprav. Nekatere naprave je mogoče priklopiti tudi, ko je računalnik vklopljen. To največkrat velja za naprave s priključkom USB. V vsakem primeru upoštevajte napotke v ustreznih navodilih za uporabo. Poskrbite za najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj (kot so televizorji, zvočniki, mobilni telefoni, telefoni DECT itd.), da preprečite motnje delovanja in izgubo podatkov. Upoštevajte, da lahko skupaj s tem prenosnim računalnikom za povezavo z zunanjimi vmesniki uporabljate samo oklopljene kable, krajše od treh metrov. Uporabljajte izključno kable, ki so del obsega dobave, saj so bili ti kabli izdatno preizkušeni v naših laboratorijih. Za priklop zunanjih naprav prav tako uporabite le priključne kable, ki so bili priloženi tem napravam. Preverite, ali so vsi povezovalni kabli priklopljeni na pripadajoče zunanje naprave, da preprečite elektromagnetne motnje. S prenosnega računalnika odstranite vse kable, ki jih ne potrebujete, da preprečite morebitne motnje. 15

16 4.9. Napotki za sledilno ploščico 16 OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Sledilna ploščica je zelo občutljiva naprava za vnos podatkov, ki se odziva že na rahle dotike in najmanjši pritisk. Sledilne ploščice nikoli ne upravljajte z veliko močjo ali silo, saj lahko tako sledilno ploščico poškodujete ali uničite. Sledilno ploščico upravljate s palcem ali z drugim prstom, odziva pa se na energijo, ki jo oddaja koža. Prah ali mastni madeži na sledilni ploščici poslabšujejo njeno občutljivost. Ne uporabljajte kemičnih svinčnikov ali drugih predmetov, saj lahko z njimi poškodujete sledilno ploščico. Prah ali mastne madeže s površine sledilne ploščice odstranite z mehko, suho krpo, ki ne pušča vlaken Napotki glede zaslona Zaslon je najobčutljivejši sestavni del prenosnega računalnika, saj je izdelan iz tankega stekla. Zaslon se lahko poškoduje, če ga izpostavljate močnim obremenitvam. Pazite, da na zaslon ne pade noben predmet. Na napravo ne polagajte nobenih predmetov. Zaslona se ne dotikajte s koničastimi predmeti. Naprave nikoli ne dvigujte tako, da jo primete za zaslon, saj se lahko zlomijo tečaji. Po zaslonu ne praskajte z nohti ali trdimi predmeti. Zaslona ne odprite za več kot 130. Če ga poskusite bolj odpreti, lahko poškodujete ohišje prenosnega računalnika ali sam prenosni računalnik. Pri odpiranju, prestavljanju in zapiranju zaslon vedno trdno držite na sredini. Če se zaslon zlomi, obstaja nevarnost telesnih poškodb. V tem

17 primeru z zaščitnimi rokavicami poberite zlomljene dele in jih pošljite v servisni center, kjer jih bodo strokovno zavrgli. Nato si roki umijte z milom, saj ni mogoče izključiti možnosti, da so iz naprave iztekle kemikalije. Preprečite stik zaslona s trdimi predmeti (na primer gumbi ali ročno uro) Varnostno kopiranje podatkov Pred vsako posodobitvijo svojih podatkov shranite varnostne kopije na zunanje nosilce podatkov. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zaradi izgube podatkov in posledične škode je izključeno Ergonomija Preprečite bleščanje, odsevanje in prevelike kontraste med svetlimi in temnimi površinami, da zaščitite oči. Prenosnega računalnika nikoli ne postavite v neposredno bližino okna, saj je v tem primeru delovni prostor močno osvetljen na podlagi dnevne svetlobe. Zaradi tega se oči težje prilagodijo temnejšemu monitorju. Prenosni računalnik vedno postavite tako, da je smer gledanja vzporedna z oknom. Postavitev, pri kateri je smer gledanja obrnjena stran od okna, je napačna, saj tako ne boste mogli preprečiti zrcaljenja svetlih oken na zaslonu. Prav tako je napačna postavitev s smerjo gledanja proti oknu, saj lahko kontrast med temnim zaslonom in svetlo dnevno svetlobo otežuje prilagoditev oči in povzroči zdravstvene težave. Vzporedno smer gledanja upoštevajte tudi glede na naprave za umetno osvetlitev. To pomeni, da tudi pri osvetlitvi delovnega prostora z umetno svetlobo v glavnem veljajo enaka merila in razlogi. Če zaslona v vaši sobi ni mogoče postaviti po navedenih navodilih, lahko slepeče učinke, zrcaljenje svetlobe na zaslonu in premočne svetlo-temne kontraste preprečite tudi z ustrezno spremembo položaja (obračanjem, nagibanjem) prenosnega računalnika/zaslona. Stanje lahko pogosto izboljšate tudi tako, da na okna namestite lamelne ali navpične zavese, postavite premične stene ali spremenite smer osvetlitve. Pri delu na prenosnem računalniku poskrbite za redne premore, da preprečite mišično napetost in utrujenost. Dolgo sedenje brez spreminjanja drže je lahko neudobno. Za zmanjšanje tveganja telesnih težav ali poškodb je zelo pomembna pravilna drža. 17

18 50-60 cm cm cm Splošno pogosto (vsakih minut) spremenite svojo držo in delajte pogoste premore, da preprečite utrujenost. Hrbet med sedenjem na delovnem mestu mora hrbet podpirati navpično ali rahlo nazaj nagnjeno naslonjalo pisarniškega stola. Roki roki in komolca morajo biti sproščeni in v neprisiljeni drži. Komolca morata biti blizu trupa. Podlakti in dlani naj bodo približno vzporedne s tlemi. Zapestji pri uporabi tipkovnice, miške ali sledilne kroglice morata biti zapestji kar se da iztegnjeni in ne smeta biti pokrčeni za več kot 10 stopinj. Pazite, da ne boste zapestij položili neposredno na rob mize. Nogi Stegni morata biti vodoravni ali rahlo pokrčeni navzdol. Meči morata biti pod približno 90-stopinjskim kotom glede na stegni. Stopali morata biti poravnani s tlemi. Po potrebi uporabljajte podporo za stopala, vendar se pred tem prepričajte, ali je višina sedeža nastavljena pravilno. Glava glava mora biti pokončna ali le rahlo nagnjena naprej. Ne delajte z obrnjeno glavo ali zgornjim delom telesa. Zgornji rob monitorja mora biti med delom približno v višini oči ali malo nižje. Razdalja med monitorjem in uporabnikom je odvisna od posameznih zahtev. Pogosto se uporablja oddaljenost med 50 in 70 cm. 18

19 5. Vsebina kompleta NEVARNOST! Nevarnost zadušitve! Embalažni material ni igrača! Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve! Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok. Preverite popolnost dobavljenega kompleta in nas v 14 dneh od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. Če je naprava poškodovana, se prav tako obrnite na naš servis. Skupaj z izdelkom, ki ste ga kupili, ste prejeli: prenosni računalnik (z vgrajeno akumulatorsko baterijo) zunanji električni napajalnik s priključnim kablom, garancijski dokumenti, navodila za uporabo 6. Odstranitev embalaže Pred odstranitvijo embalaže izberite primerno mesto za postavitev. V celoti odstranite embalažni material. Skrbno shranite embalažo in jo uporabljajte izključno za prenašanje prenosnega računalnika. Površine naprave so obdane z zaščitno folijo, ki prenosni računalnik med proizvodnjo in prevozom varujejo pred praskami. Ko ste prenosni računalnik pravilno postavili, pred uporabo odstranite vse zaščitne folije. 19

20 7. Pogledi 7.1. Razprt prenosni računalnik Zaslon 2 Spletna kamera 3 Lučka LED za spletno kamero 4 Mikrofon (simbolna slika) 5 Prikaz delovanja Prikaz sveti, ko je vklopljen sistem, in utripa, ko je prenosni računalnik v stanju pripravljenosti.

21 6 Stikalo za vklop/izklop 7 Tipkovnica 8 Tipalo za prstne odtise (opcija) 9 Drsna ploščica 7.2. Spodnja stran Prezračevalne odprtine (simbolna slika) 11 Tipka za ponastavitev (pri delovanju na baterijo) Če se prenosnik ne odziva, lahko s tipko za ponastavitev prekinete napajanje iz glavne baterije: Vzemite razprto sponko za papir in jo previdno vstavite v označeno odprtino. Tipko za ponastavitev pritisnite za približno od 1 do 3 sekunde. 12 Zvočniki 21

22 7.3. Desna stran (simbolna slika) 13 Prikaz stanja baterije Ta lučka zasveti ob polnjenju akumulatorske baterije. Lučka preneha svetiti, ko je baterija napolnjenat. 14 Kombiniran zvočni priključek (mikrofon in linijski izhod) 15 Priključek USB Večstandardni bralnik pomnilniških kartic 17 Odprtina za varnostno ključavnico Kensington 7.4. Leva stran Priključek za električni adapter 19 Priključek HDMI 20 Priključek USB 3.1 (tipa A) (simbolna slika) 21 Priključek USB 3.1 (tipa C) s funkcijo izhoda za dodatni monitor (Display- Port) (na voljo le z ustreznim prilagojevalnikom, ki ni priložen) 22

23 8. Električno napajanje 8.1. Stikalo za vklop/izklop Odprite prenosni računalnik in ga vklopite oziroma izklopite tako, da pritisnete in za kratek čas pridržite stikalo za vklop/izklop. Če prenosnega računalnika ne morete izklopiti s programsko opremo, neprekinjeno držite stikalo za vklop/izklop 10 sekund. Ne izklopite prenosnika, ko ta dostopa do podatkov na trdem disku. Za zaščito trdega diska po izklopu prenosnega računalnika vedno počakajte vsaj 5 sekund, preden ga ponovno vklopite. 9. Prvi zagon Da zagotovite varno uporabo in dolgo življenjsko dobo prenosnega računalnika, preberite poglavje»varnost pri uporabi«na začetku teh navodil za uporabo. Vsa potrebna programska oprema v prenosnem računalniku je že predhodno nameščena, zato vam ni treba nameščati gonilnikov in ga lahko takoj začnete uporabljati. Priključite priloženi električni napajalnik na prenosni računalnik. Nato električni kabel priklopite na napajalnik in nato na električno vtičnico. S palcem in kazalcem odprite zaslon do želene višine. Zaslona ne odprite za več kot 123. Pri odpiranju, prestavljanju in zapiranju zaslon vedno trdno držite na sredini. Če tega ne upoštevate, se zaslon lahko poškoduje. Zaslona nikoli ne odpirajte na silo. Ob prvem zagonu prenosnega računalnika poskrbite, da bo vstavljena priklopljen električni napajalnik. Prenosni računalnik vklopite tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop. Prenosni računalnik se zažene in nato izvede različne namestitvene stopnje. Pri namestitvenem postopku morate soglašati s pogoji uporabe, če želite uporabljati operacijski sistem. Podatke za dostop do omrežja WLAN ali vašega e-poštnega računa imejte pri roki, če ju želite nastaviti v danem trenutku. Operacijski sistem se naloži s trdega diska (von der Festplatte). Operacijski sistem se nalaga iz vgrajenega pomnilnika (vom Festspeicher). Postopek nalaganja pri začetni nastavitvi traja nekoliko dlje. Šele ko so vneseni vsi potrebni podatki, je operacijski sistem nameščen. Operacijski sistem je v celoti naložen, ko se prikaže namizje Windows. 23

24 OBVESTILO! Izguba podatkov! Prva namestitev lahko traja nekaj minut. Med prvo namestitvijo prenosnega računalnika ne izključite z vira električnega napajanja in ga ne izklopite. To bi lahko namreč negativno vplivalo na namestitev. Prenosni računalnik izklopite šele, ko je namestitev uspešno končana in se prikaže začetni zaslon Zagon prenosnega računalnika Odprite zaslon, kot je opisano zgoraj, in pritisnite stikalo za vklop/izklop. Sledite navodilom na zaslonu. Posamezna pogovorna okna vas bodo vodila skozi nadaljnji postopek. Pozdravni postopek vas bo vodil skozi več zaslonov in pogovornih oken. Izberite želeni jezik in nato ustrezne območne nastavitve. Vzpostavite povezavo z internetom, če imate na voljo ustrezno nastavljeno internetno povezavo. Če to točko preskočite, lahko internetno povezavo nastavite tudi pozneje na namizju Windows. Če ste internetno povezavo že vzpostavili, se lahko nato z Microsoftovim računom prijavite v svoj prenosni računalnik. V spletni trgovini Microsoft Store lahko kupujete na primer nove aplikacije ali posodobite predhodno nameščene aplikacije. Če se prijavite z lokalnim računom, se lahko kadarkoli pozneje prijavite z Microsoftovim računom. Licenčna pogodba Pozorno preberite licenčno pogodbo. Vsebuje pomembne pravne napotke za uporabo programske opreme. Za ogled celotnega besedila morate z miško pomakniti drsni trak navzdol, da dosežete konec dokumenta. Če se strinjate s pogodbo, kliknite polje Sprejmi. Le na ta način lahko uporabljate izdelek v skladu s pogoji. Naslednja animirana okna vsebujejo le informacije o upravljanju novega operacijskega sistema Windows. Kakršnikoli vnosi med animacijo niso mogoči. Ko je postopek prijave zaključen, se prikaže namizje Windows. 24

25 OBVESTILO! Izguba podatkov! Operacijski sistem Windows lahko v prvih dneh po prvi namestitvi izvaja posodobitve podatkov in konfiguracije (npr. z novimi posodobitvami), kar lahko podaljša zaustavitev in zagon prenosnega računalnika. Prenosnega računalnika zato ne izklopite predčasno. To bi lahko namreč negativno vplivalo na namestitev. 10. Napajanje iz električnega omrežja Prenosnemu računalniku je ob nakupu priložen univerzalni električni napajalnik za izmenični tok, ki se samodejno prilagodi priključenemu viru električnega toka. Podpira naslednje vrednosti: AC V ~ 50/60 Hz. Upoštevajte varnostne napotke glede električnega napajanja. Napajalnik oskrbuje prenosni računalnik z električnim tokom in hkrati polni akumulatorsko baterijo. Baterija se polni tudi, ko delate s prenosnim računalnikom in je električni napajalnik priključen. Električni napajalnik porablja električni tok tudi, ko ni povezan s prenosnim računalnikom. Zato vtič električnega napajalnika izvlecite iz vtičnice, ko napajalnik ni priključen na prenosni računalnik. Prenosni računalnik in priloženi električni napajalnik uporabljajte izključno skupaj. 11. Baterijsko napajanje Akumulatorske baterije hranijo električno energijo v celicah in jo po potrebi znova oddajo. Novo akumulatorsko baterijo dva- do trikrat zapored napolnite in povsem izpraznite, saj le tako doseže svojo polno zmogljivost! Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami Pri ravnanju z akumulatorskimi baterijami je treba paziti na pravilno uporabo in polnjenje, da je zmogljivost akumulatorske baterije v celoti izkoriščena in njena življenjska doba čim daljša. Optimalna temperatura polnjenja je približno 20 C. Obvezno upoštevajte tudi varnostne napotke. Poskrbite za pravilno shranjevanje akumulatorske baterije, ko dlje časa ne uporabljate naprave. Enkrat mesečno opravite popoln cikel praznjenja oz. polnjenja. Nato shranite 25

26 napravo s približno 50-odstotno napolnjeno akumulatorsko baterijo. Tako boste preprečili, da bi se akumulatorska baterija povsem izpraznila in trajno poškodovala oziroma da je ne bi bilo več mogoče napolniti. Naprave ne polnite brez nadzora. Naprava med polnjenjem ne sme stati na občutljivi ali lahko vnetljivi podlagi. Prenosnega računalnika med polnjenjem akumulatorske baterije ne pokrivajte Transportni način (=Transportmodus) Prenosni računalnik je po odstranitvi embalaže v zavarovanem transportnem načinu, ki preprečuje nenameren vklop in s tem izpraznjenje akumulatorske baterije. Pred prvim vklopom obvezno priključite električni napajalnik in počakajte pribl. 8 sekund, preden pritisnete stikalo za vklop/izklop. Če prenosnega računalnika z manj kot 30 odstotkov napolnjeno akumulatorsko baterijo ne vklopite več kot 14 dni, se preklopi v način za prevoz, da akumulatorsko baterijo zaščiti pred globokim izpraznjenjem Polnjenje akumulatorske baterije Akumulatorska baterija se polni z električnim napajalnikom. Ko je električni napajalnik priključen, se akumulatorska baterija samodejno polni, ne glede na to, ali je prenosni računalnik vklopljen ali ne. Celotno polnjenje baterije ob izklopljenem prenosnem računalniku lahko traja nekaj ur. Če je prenosni računalnik vklopljen, polnjenje traja bistveno dlje. Polnjenje se prekine, če je temperatura akumulatorske baterije previsoka. Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije lahko prikažete tako, da v opravilni vrstici z levim gumbom miške kliknete simbol za baterijo in po potrebi s tipko F1 prikličete pomoč za Windows Hitro polnjenje baterije Če je prenosnik izklopljen, lahko baterijo napolnite do 80 % v 60 minutah. Za hitro polnjenje uporabljajte samo priloženi napajalnik! Življenjska doba baterije je zelo odvisna od nastavitev, uporabe in drugih dejavnikov. 26

27 Praznjenje akumulatorske baterije Prenosni računalnik uporabljajte samo do opozorila. OBVESTILO! Izguba podatkov! Ob nenadnem izpadu električne energije lahko pride do izgube podatkov. Nikar ne pozabite pravočasno varnostno kopirati odprtih datotek, da preprečite morebitno izgubo podatkov Čas delovanja na akumulatorsko baterijo Čas delovanja je odvisen od nastavitev funkcij varčevanja z energijo. Če želite te funkcije prilagoditi svojim potrebam, odprite meni Nadzorna plošča in poiščite Sistem in varnost, Možnosti porabe energije. Prenosnik prav tako porabi več energije, če uporabljate zahtevnejše programe. Čas delovanja na akumulatorsko baterijo se skrajša, če so v prenosnem računalniku dlje časa zelo obremenjen procesor ali grafični sestavni deli. Tak primer lahko nastopi pri igrah z bogato grafiko, videih in v programih za obdelavo glasbe ali grafike. Če opozoril o skoraj prazni bateriji ne upoštevate, se bo prenosni računalnik samodejno izklopil. 12. Upravljanje z energijo (možnosti porabe energije) Prenosni računalnik nudi samodejne in nastavljive funkcije varčevanja z energijo in zmogljivosti napajanja, ki jih lahko izkoristite za čim daljši čas baterijskega delovanja in tako zmanjšate skupne stroške obratovanja. Če potrebujete pomoč pri upravljanju z energijo vašega prenosnega računalnika, pritisnite tipko F1 za priklic pomoči Windows 27

28 12.1. Nasveti za varčevanje z energijo S tipkama Fn+F1 za stanje spanja računalnik preklopite v način varčevanja z energijo. Nastavite nastavitve v možnostih porabe energije, da optimizirate računalnikovo upravljanje porabe energije. Če računalnika dlje časa ne boste uporabljali, obvezno prekinite dovod električnega toka, da računalnik ne bo porabljal energije. V ta namen izvlecite električni vtič iz vtičnice. S funkcijo upravljanja porabe energije lahko naprava po določenem času uporabnikove nedejavnosti preklopi na delovanje z manjšo porabo energije oz. stanje pripravljenosti. Za izkoriščanje navedenega potenciala za varčevanje z energijo je funkcija upravljanja porabe energije prednastavljena tako, da sistem z napajanjem prek električnega napajalnika deluje na naslednji način: izklop zaslona po 10 minutah, preklop na način varčevanja z energijo po 30 minutah, in z napajanjem na akumulatorsko baterijo pa na naslednji način: izklop zaslona po 5 minutah, preklop na način varčevanja z energijo po 15 minutah. S pritiskom stikala za vklop/izklop prekinete način varčevanja z energijo Zaslon Odpiranje in zapiranje zaslona Zaslon se zapre s posebno zasnovanimi zaslonskimi tečaji, zato dodatni zapahi niso potrebni. Zaslon s palcem in kazalcem odprite do želenega položaja. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Odpiranje zaslona na silo lahko poškoduje napravo. Pri odpiranju, prestavljanju in zapiranju zaslon vedno trdno držite na sredini. Zaslona ne odprite za več kot 130. Zapiranju in odpiranju zaslona lahko v razdelku Nastavitve -> Sistem -> Nastavitve napajanja in stanja pripravljenosti dodelite različne funkcije, npr. varčevanje z energijo, stanje pripravljenosti in zaustavitev. 28

29 12.3. Priklop zunanjega monitorja Prenosnik je opremljen s priključkom HDMI za zunanji monitor. Pravilno zaustavite sistem prenosnega računalnika. Priklopite podatkovni kabel zunanjega monitorja (ni vključen) na priključek HDMI na prenosniku. Dodatni monitor lahko priključite preko priključka USB 3.1 (tip C) s funkcijo DisplayPort. Ne pozabite, da morate pri tem uporabiti ustrezen adapter (ki ni vključen v obseg dobave). Zunanji monitor priključite na električno omrežje in ga vklopite. Nato vklopite prenosni računalnik. 13. Vnos podatkov Tipkovnica Tipkovnica nudi enak obseg funkcionalnosti kot običajna tipkovnica Windows, saj imajo nekatere tipke dve funkciji. Nekatere funkcije vnesete s tipko Fn, ki je običajna pri prenosnih računalnikih Kombinacije tipk, značilne za prenosne računalnike Opis Fn + F1 Fn + F2 Fn + F5 Fn + F6 Fn + F7 Fn + F8 Spanje Ko pritisnete omenjeno kombinacijo tipk, je prenosni računalnik v načinu varčevanja z energijo. Način v letalu S to kombinacijo tipk vklopite oziroma izklopite način v letalu. Temneje Zmanjša svetlost zaslona. Svetleje Poveča svetlost zaslona. Osvetlitev zaslona Izklop ozadne osvetlitve vgrajenega zaslona, kar prispeva k varčevanju z energijo. Osvetlitev se ponovno vklopi ob pritisku poljubne tipke. Prikaz S to kombinacijo tipk lahko preklapljate med prikazom namizja na vgrajenem zaslonu LCD, zunanjem monitorju ali hkratnim prikazom na obeh zaslonih. 29

30 Opis Fn + F9 Fn + F10 Fn + F11 Fn + F12 Fn + preslednica Drsna ploščica Vklop ali izklop drsne ploščice. Izklop zvoka Vklop ali izklop predvajanja zvoka. Tišje Zmanjša glasnost predvajanja zvoka. Glasneje Poveča glasnost predvajanja zvoka. Osvetlitev ozadja tipkovnice Vklopi ali izklopi osvetlitev ozadja tipkovnice. Osvetlitev ozadja tipkovnice lahko nastavite v dveh stopnjah Sledilna ploščica OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Če na sledilni ploščici uporabljate neprimerne predmete za upravljanje naprave, se lahko sledilna ploščica trajno poškoduje. Ne uporabljajte kemičnih svinčnikov ali drugih predmetov, saj lahko z njimi poškodujete sledilno ploščico. 30

31 14. Zvočni sistem Vaš prenosnik je opremljen z visokoločljivostnim zvočnim sistemom z 2 zvočnikoma, ki ima certifikat Dolby TM. Prek aplikacije Dolby lahko izberete osebne nastavitve. To zagotavlja optimalno podporo za vse sodobne programe in igre Zunanji zvočni priključki Zunanji priključki omogočajo priklop prenosnega računalnika na zunanje naprave. S kombinacijo tipk Fn+F11 in Fn+F12 lahko uravnavate glasnost. Z desnim gumbom miške kliknite simbol zvočnika v opravilni vrstici za spreminjanje nastavitev. OPOZORILO! Poškodbe sluha! Prekomerna glasnost med uporabo ušesnih ali naglavnih slušalk in spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonilnikov, programske opreme ali operacijskega sistema povzroči previsok zvočni tlak in lahko privede do poškodb ali izgube sluha. Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo. Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven. 15. Omrežno delovanje Brezžično lokalno omrežje (LAN)* Ta funkcija omogoča vzpostavitev brezžične omrežne povezave z ustrezno sprejemno napravo. Preberite opis zahtevanih pogojev. Funkcijo brezžičnega lokalnega omrežja (LAN) lahko vklopite oziroma izklopite v meniju sistema Windows in je tovarniško že aktivirana Omejitev uporabe V naslednjih primerih obvezno izklopite izdelek: v bolnišnicah, na klinikah ali v drugih zdravstvenih ustanovah in na vseh mestih v neposredni bližini medicinskih naprav, na vseh krajih, kjer obstaja nevarnost eksplozije (npr. na bencinskih črpalkah; v prašnem okolju, npr. ob prisotnosti kovinskih prašnih delcev), na krajih, kjer je predpisan izklop daljinsko vodenih naprav, npr. na velikih gradbiščih ali na območjih, kjer potekajo razstreljevalna dela. 31

32 OPOZORILO! Nevarnost zaradi radijskih signalov in elektromagnetnega sevanja! Radijski signali in elektromagnetno sevanje lahko vplivajo na delovanje občutljivih elektronskih naprav, npr. srčnih spodbujevalnikov ali vsajenih kardioverterskih defibrilatorjev. Izdelek naj bo od teh naprav oddaljen vsaj 20 cm, saj lahko radijski signali in elektromagnetno sevanje vplivajo na učinkovitost delovanja. Oddani radijski valovi lahko povzročijo motnje pri slušnih aparatih Varnost podatkov Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov zaradi nezavarovanega dostopa tretjih oseb. Zaščitite svoje omrežje WLAN z ustreznim šifriranjem, da izključite dostop tretjih oseb do vaših podatkov Pogoji Kot sprejemno napravo lahko uporabite t.i. dostopno točko. Dostopna točka je naprava za radijski prenos signalov, ki komunicira z vašim prenosnim računalnikom in upravlja dostop do priključenega omrežja. Dostopne točke WLAN so pogoste v velikih pisarnah, na letališčih, železniških postajah, univerzah ali v spletnih kavarnah. Omogočajo dostop do lastnih storitev in omrežij ali interneta. Večinoma potrebujete dovoljenje za dostop, ki je praviloma plačljivo. Pogosto se uporabljajo dostopne točke z vgrajenim modemom DSL. T. i. usmerjevalniki vzpostavljajo povezavo med obstoječim internetnim priključkom DSL in brezžičnim lokalnim omrežjem (LAN). Povezavo z drugo končno napravo, ki omogoča WLAN, lahko vzpostavite tudi brez dostopne točke. Vendar pa je omrežje brez usmerjevalnika omejeno na neposredno povezane naprave. Če se za prenos podatkov uporablja šifriranje, mora to v vseh napravah delovati v skladu z enakim postopkom in nastavitvami. Šifriranje je postopek, ki varuje omrežje pred nepooblaščenimi dostopi. 32

33 Hitrost prenosa se lahko razlikuje glede na oddaljenost in obremenitev sprejemne naprave Bluetooth Tehnologija Bluetooth se uporablja za brezžično premostitev kratkih razdalj. Naprave Bluetooth brezžično prenašajo podatke, da lahko računalniki, mobilni telefoni, tiskalniki, tipkovnice, miške in druge naprave med sabo komunicirajo brez kablov. Brezžična tehnologija Bluetooth nudi številne možnosti uporabe. V nadaljevanju je naštetih nekaj teh možnosti: Hitrost prenosa podatkov z brezžično tehnologijo Bluetooth je odvisna od naprave ali dejavnikov v okolici. Z napravo Bluetooth je mogoče podatke prenašati skozi stene, žepe plaščev in aktovke. Prenos med napravami Bluetooth deluje pri visoki frekvenci 2,4 GHz. Funkcije Bluetooth ne uporabljajte v bližini naprav, ki so občutljive na radijske motnje (na primer v bolnišnicah, na letalu itd.). Napravo vklopite le, če je mogoče zagotoviti, da ne bo vplivala na te naprave Letalski način Z letalskim načinom lahko onemogočite vse brezžične povezave (npr. WLAN ali Bluetooth ). Privzeto je letalski način izključen, tako da so na voljo vse brezžične povezave. 33

34 16. Večstandardni bralnik kartic Oblika in zmogljivost pomnilniške kartice se lahko razlikujeta med proizvajalci. Lahko uporabite naslednje vrste kartic: SD, SDHC, SDXC. Pomnilniške kartice niso v obsegu dobave Vstavljanje pomnilniške kartice OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilno vstavljanje pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo. Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartico le tako (=mit den Kontakten nach unten), da so kontakti obrnjeni navzdol. Kartico do konca potisnite v režo za kartice Odstranjevanje pomnilniške kartice Nato izvlecite kartico iz reže in jo pravilno shranite. Pomnilniške kartice so izdelek široke potrošnje in jih je treba po daljšem času uporabe zamenjati. Informacije o zaščiti zapisovanja vaše pomnilniške kartice po potrebi poiščite v pripadajočih navodilih za uporabo. 17. Priključek USB Univerzalno serijsko vodilo (ang. Universal Serial Bus) je standardni vmesnik za priklop naprav za vnos podatkov, optičnih bralnikov in drugih zunanjih naprav. Priključki USB 3.1 so povsem vzvratno združljivi. Pazite, da boste vtiče vstavili v pravilne vhode, saj tako preprečite poškodbe kontaktov. Zaradi razporeditve kontaktov se vtič vhodu prilega le v enem položaju (izjema je: USB tipa C). Če je mogoče, naprave USB vedno priključite na tisti priključek, kjer so bile prvič nameščene. Sicer bo napravi dodeljena nova ID-oznaka in boste morali gonilnike znova namestiti. 34

35 18. Zaščita prenosnika Geslo za vklop Prenosnik lahko pred nepooblaščeno uporabo zaščitite z geslom za vklop. Ob vklopu prenosnika se na zaslonu prikaže poziv za vnos gesla. Geslo se nastavi v nastavitvah strojne programske opreme UEFI. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Upoštevajte, da naj bi tukaj nastavitve spreminjali le zelo izkušeni uporabniki, ker lahko spremembe nastavitev UEFI vplivajo na stabilnost delovanja prenosnega računalnika. Geslo shranite na varnem kraju. Če geslo pozabite, ga ni mogoče izbrisati. V takem primeru se obrnite na službo za stranke. Uporabite lahko tudi varnostno možnost sistema Windows, da zavarujete svoje podatke pred nepooblaščenim dostopom Varnostna ključavnica Kensington S tako imenovano varnostno ključavnico Kensington lahko prenosnik zaščitite pred krajo. To varnostno ključavnico s kablom lahko kupite v specializirani trgovini z dodatno opremo. Varnostno ključavnico namestite tako, da kabel zavijete okrog nepremičnega predmeta, na primer okrog noge mize. Nato vstavite ključavnico v pripravo Kensington in obrnite ključ, da jo zaklenete. Ključ shranite na varno. 35

36 19. Tipalo za prstne odtise (=Fingerprintsensor) Nastavitev bralnika prstnih odtisov Odprite meni Start in kliknite/pritisnite možnost Nastavitve -> Računi -> Možnosti vpisa. Kliknite/pritisnite gumb Nastavi pod napisom Spremenite geslo za svoj račun v področju Windows Hello. Če za prijavo še niste nastavili kode PIN, jo morate najprej nastaviti.. V pozdravnem oknu Windows Hello kliknite/pritisnite gumb Začni. V naslednjem pogovornem oknu vnesite svojo kodo PIN. Zdaj optično preberite želeni prstni odtis. Prstni odtis je treba optično prebrati večkrat, v zvezi s tem upoštevajte navodila na zaslonu Ko je prstni odtis uspešno optično prebran, v pojavnem oknu kliknite/pritisnite gumb Odstrani, da optično preberete dodatni prstni odtis. Ko so optično prebrani vsi prstni odtisi, v pojavnem oknu za dokončanje postopka kliknite/pritisnite gumb Zapri Odstranitev prstnih odtisov Odprite meni Start in kliknite/pritisnite možnost Nastavitve -> Računi -> Možnosti vpisa. Kliknite/pritisnite gumb Odstrani vse pod napisom Spremenite geslo za svoj račun v področju Windows Hello. 36

37 20. Ponastavitev prenosnega računalnika na tovarniške nastavitve Če se sistem ne odziva pravilno in ga je treba obnoviti, uporabite programsko opremo, priloženo vašemu prenosnemu računalniku program Cyberlink PowerRecover ali Možnosti obnovitve sistema v sistemu Windows. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Prazna akumulatorska baterija lahko med obnovitvijo sistema povzroči izgubo podatkov ali poškodbe sistema. Pred obnovitvijo sistema morate obvezno priključiti električni napajalnik, saj lahko obnovitev traja več ur Obnovitev sistema s programom PowerRecover (opcija) Če se pojavijo težave z namestitvijo ali druge težave s programsko opremo, ki zahtevajo ponovno namestitev programske opreme, vam sistem Windows nudi več možnosti ponovne namestitve sistema Windows na prenosnem računalniku. Pred ponovno namestitvijo se prepričajte, da ste izdelali varnostne kopije vseh pomembnih podatkov ali programov Zagon obnovitve sistema Znova zaženite računalnik in med zagonom pritisnite tipko F11, da se zažene program PowerRecover ali v meniju Start kliknite ikono PowerRecover, da zaženete program. Na voljo so naslednje možnosti: Ustvari medij za rešitev z gonilniki in orodji Sistem varnostno kopira gonilnike in orodja na pomnilniški medij. Ustvari medij za rešitev z gonilniki in orodji Sistem pripravi digitalno ploščo z datotekami za podporo. Ustvarite disk USB za reševanje z gonilnikom in orodjem Sistem pripravi pomnilniški medij USB z datotekami za podporo. Osvežite svoj osebni računalnik, ne da bi to vplivalo na vaše datoteke Posodobite računalnik z možnostmi obnovitve sistema v sistemu Windows. Ohrani moje datoteke Izbrisani bodo vsi programi in nastavitve, ne bodo pa izbrisane vaše osebne datoteke. 37

38 Odstrani vse Izbrisani bodo vsi podatki, programi in nastavitve. Obnovi Računalnik se bo znova zagnal in obnovil tovarniške nastavitve. Ponastavitev s trdega diska brez varnostnega kopiranja uporabniških podatkov Nepreklicno bodo izbrisani vsi podatki na računalniku. Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve. Ponastavitev s trdega diska z varnostnim kopiranjem uporabniških podatkov Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve in ohranjeni bodo vsi uporabniški podatki v mapi C:\USERS. Kliknite Naprej in upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu, da obnovite tovarniške nastavitve. Če se sistem ob pritisku tipke F11 ne odzove z zagonom programa PowerRecover, ta različica sistema uporablja Možnosti obnovitve sistema v samem sistemu Windows. V tem primeru z branjem nadaljujte v poglavju»obnovitev sistema Windows z Možnostmi obnovitve sistema« Obnovitev sistema Windows z Možnostmi obnovitve Če se pojavijo težave z napravo, jo lahko osvežite ali ponastavite. Pri osveževanju naprave se sistem Windows znova namesti. Vaše osebne datoteke in nastavitve bodo ohranjene. Pri ponastavitvi naprave se sistem Windows znova namesti. Vendar pa bodo izbrisane vse vaše datoteke, nastavitve in programi, razen predhodno nameščenih programov. Če se prenosni računalnik ne zažene pravilno trikrat zapored, se samodejno pojavi meni Možnosti obnovitve sistema Windows Osvežitev prenosnega računalnika Odprite začetni meni. Na seznamu izberite Nastavitve aplikacije. Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. V meniju pritisnite ali kliknite menijski element Obnovitev. Pritisnite ali kliknite ukaz Začni. Odpre se pogovorno okno, v katerem izberete možnost obnovitve sistema Ohrani moje datoteke, da osvežite računalnik. 38

39 Ponastavitev prenosnega računalnika Odprite začetni meni. Na seznamu izberite Nastavitve aplikacije. Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. V meniju pritisnite ali kliknite menijski element Obnovitev. Pritisnite ali kliknite ukaz Začni. Odpre se izbirno okno, v katerem izberite možnost obnovitve sistema Odstrani vse, da znova namestite operacijski sistem Windows. OBVESTILO! Izguba podatkov! Pri ponastavitvi prenosnega računalnika bodo vsi shranjeni podatki izbrisani. Shranite svoje podatke pred ponastavitvijo prenosnega računalnika. Vsakršno obnovitev sistema vedno izvajajte le s priklopljenim električnim napajalnikom. Če ste pozabili geslo za sistem Windows za svojo napravo, lahko prenosni računalnik ponastavite tudi s ponovnim zagonom, ki ga zaženete na prijavnem zaslonu. To storite tako, da na prijavnem zaslonu držite pritisnjeno dvigalko (tipko Shift) in nato desno spodaj izberete Napajanje > Ponovni zagon. Po ponovnem zagonu naprave izberite Odpravi težave > Ponastavite ta računalnik. 21. Nastavitve strojne programske opreme UEFI Pri nastavitvi strojne programske opreme UEFI (osnovni konfiguraciji strojne opreme vašega sistema) lahko izbirate med različnimi nastavitvami za delovanje vašega računalnika. Spreminjate lahko na primer delovanje vmesnikov, varnostne nastavitve ali upravljanje napajanja. Prenosni računalnik je že tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja optimalno delovanje. 39

40 OBVESTILO! Izguba podatkov! Prenosni računalnik je že tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja optimalno delovanje. Spremembe lahko vplivajo na stabilno in varno delovanje sistema. Spremembe lahko izvaja samo strokovno usposobljeno osebje ali zelo izkušeni uporabniki Zagon programa za nastavljanje strojne programske opreme UEFI Konfiguracijski pripomoček lahko zaženete le takoj po zagonu sistema. Če se je prenosni računalnik že zagnal, ga izklopite in znova zaženite. Pritisnite funkcijsko tipko F2, da zaženete nastavljanje strojne programske opreme UEFI. 22. Pogosto zastavljena vprašanja Kako aktiviram sistem Windows? Operacijski sistem Windows se aktivira samodejno, ko vzpostavite internetno povezavo. Ura ni pravilno nastavljena. Z desno miškino tipko kliknite prikaz ure v desnem spodnjem kotu vašega zaslona, nato pa kliknite»nastavi datum/uro«. V na novo odprtem oknu lahko prilagodite uro in po potrebi tudi časovni pas. Kdaj je priporočljivo obnoviti tovarniške nastavitve? To metodo uporabite zgolj kot zadnjo možno rešitev. V poglavju Obnovitev sistema preberite več o alternativnih možnostih. Kako izdelam varnostno kopijo podatkov? Varnostno kopijo podatkov shranite na zunanji medij. Če potrebujete pomoč pri varnostnem kopiranju, pritisnite tipko F1 za prikaz pomoči sistema Windows. Zakaj moram znova namestiti napravo USB, čeprav sem to že storil? Če naprave ne priklopite na isti USB-priključek, na katerem ste jo namestili, ji bo samodejno dodeljena nova identifikacijska oznaka. Operacijski sistem jo nato obravnava kot novo napravo in je treba (po potrebi) na novo namestiti gonilnike. Uporabite nameščen gonilnik ali priklopite napravo na priključek, na katerem je bila nameščena. Prenosnega računalnika ni mogoče vklopiti. Če prenosni računalnik deluje na baterijsko napajanje, ga priklopite na električni napajalnik in poskrbite, da bo akumulatorska baterija napolnjena oziroma da se bo polnila. 40

41 Če je prenosni računalnik že priklopljen na električni napajalnik, iztaknite električni napajalnik iz električne vtičnice in nanjo za preizkus priklopite npr. svetilko. Če tudi svetilka ne deluje, se za nasvet obrnite na električarja. Zaslon je črn. Ta napaka ima lahko različne vzroke: Indikatorska lučka delovanja (stikalo za vklop/izklop) ne sveti in prenosni računalnik je v stanju mirovanja. Rešitev: Pritisnite stikalo za vklop/izklop. Indikatorska lučka za varčevanje z energijo utripa. Prenosnik je v stanju za varčevanje z energijo. Rešitev: Pritisnite stikalo za vklop/izklop. Osvetlitev zaslona ste izklopili s kombinacijo tipk Fn+F7. Rešitev: Osvetlitev zaslona lahko ponovno vklopite s pritiskom poljubne tipke. Prenosni računalnik se med delovanjem izklopi. Akumulatorska baterija je morda prazna. Prenosni računalnik priključite na električni napajalnik in napolnite akumulatorsko baterijo. Prenosnega računalnika ni mogoče vklopiti. Če prenosni računalnik trenutno deluje na baterijsko napajanje, preverite, ali je akumulatorska baterija napolnjena. Brezžična povezava WLAN ali Bluetooth ne deluje. Preverite, ali je izklopljen letalski način. Sledilna ploščica ne deluje. Za aktiviranje sledilne ploščice pritisnite kombinacijo tipk Fn + F9. Aplikacij (na primer aplikacije za vreme) ni mogoče prikazati v obliki dinamičnih ploščic. Preverite datum, časovni pas in uro. Težave s prepoznavanjem dodatnega trdega diska. Če napravo nadgradite z dodatnim trdim diskom, morda ta ne bo takoj viden v sistemu Windows. V takem primeru storite naslednje: Z desnim gumbom miške kliknite gumb za začetni zaslon. Z levim gumbom miške kliknite Upravljanje diskov in pogovorno okno, ki se nato odpre, potrdite s klikom možnosti V redu. Za lažje urejanje maksimirajte naslednje pogovorno okno. 41

42 1 V spodnjem delu okna je nato prikazan dodatni trdi disk. Z desnim gumbom miške kliknite zgornje označeno območje. Izberite prvo prikazano možnost in jo potrdite s klikom levega gumba miške. Tako dolgo klikajte gumb Naprej, dokler se ne prikaže gumb Dokončaj, ki ga potrdite. Po nekaj sekundah se v Raziskovalcu sistema Windows prikaže trdi disk, ki ga nato lahko uporabljate. Če imate vprašanja glede operacijskega sistema, lahko uporabite sistemsko funkcijo pomoči, in sicer tako, da kliknete tipko F1, ali pa pomoč poiščete na spletnem mestu Služba za stranke Prva pomoč pri težavah s strojno opremo Za napačno delovanje so lahko včasih krivi prav vsakdanji vzroki, spet drugič pa je nepravilno delovanje lahko posledica okvarjenih sestavnih delov. V spodnji preglednici vam podajamo nekaj smernic za odpravljanje težav. Če navedeni ukrepi ne bodo uspešni, vam bomo z veseljem pomagali. Pokličite nas! Odkrivanje vzroka Najprej skrbno preglejte vse kabelske povezave. Če so na prenosni računalnik priklopljene zunanje naprave, preverite tudi te kabelske povezave Ali potrebujete dodatno pomoč? Če imate kljub predlogom v prejšnjem poglavju še vedno težave, se obrnite na telefonsko podporo ali obiščite spletno mesto Pomagali vam bomo. Preden pa se obrnete na tehnološki center, pripravite naslednje podatke: 42