SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : DOMAČI PLANETARIJ BRESSER. Št. izdelka:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : DOMAČI PLANETARIJ BRESSER. Št. izdelka:"

Transkripcija

1 SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : DOMAČI PLANETARIJ BRESSER Št. izdelka:

2 KAZALO NAPOTKI...3 POSAMEZNI DELI PLANETARIJA...4 MONTAŽA PLANETARIJA...5 NASTAVITEV PLANETARIJA ZA PROJEKCIJO...6 RAZLAGA ČASOVNE LESTVICE...6 RAZLAGA KOLESA ZA NASTAVITEV DATUMA...7 NEKAJ PRIMEROV ZA PRAVILNO NASTAVITEV ČASA IN DATUMA...7 ODPRAVA NAPAK...9 TEHNIČNI PODATKI

3 NAPOTKI Nevarnost za vašega otroka! Ta naprava vsebuje elektronske dele, ki obratujejo preko vira toka (napajalnik in / ali baterije). Pri ravnanju z napravo otrok nikoli ne pustite brez nadzora! Uporaba lahko poteka samo tako, kot je opisano v navodilih, drugače obstaja nevarnost električnega udarca! Otroci naj napravo uporabljajo samo pod nadzorom. Embalažo (plastične vrečke, gumijaste trakove, itd.) hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve! Nevarnost požara / eksplozije! Naprave ne izpostavite visokim temperaturam. Uporabite samo dobavljen napajalnik ali priporočene baterije. Z napravo in baterijami ne naredite kratkega stika in jih ne vrzite v ogenj! Zaradi prekomerne vročine in neprimerne uporabe lahko nastanejo kratki stiki, požari in celo eksplozije! Naprave ne izpostavite temperaturam nad 60 o C! Nevarnost materialnih škod! Naprave ne razstavite! V primeru okvare se obrnite na v vaši državi prisojen servis. Napotki za čiščenje Pred čiščenjem odstranite napravo z vira toka (odstranite napajalnik ali baterije)! Zunanjost naprave očistite s suho krpo. Ne uporabite čistil, da preprečite škode na elektroniki. Napravo zaščitite pred prahom in vlago! Napravo hranite v dobavljeni torbici ali embalaži. Pri daljši uporabi naprave, odstranite baterije iz naprave. Odstranitev Embalažo sortirano odstranite. Informacije za pravilno odstranitev prejmete pri komunalni službi za odstranitev ali zavodu za okolje. Električnih naprav ne vrzite v gospodinjske odpadke! Ustrezno z evropsko smernico 2002 / 96 / EG o starih električnih in elektronskih napravah in njihovega prenosa v nacionalno pravo je potrebno izrabljene električne naprave ločeno zbirati in jih dovesti ponovni uporabi primerni za okolje. Izpraznjene stare baterije in akumulatorje morate odstraniti v zbirne posode. Informacije za odstranitev starih naprav ali baterij, ki so narejene po , izveste pri komunalnem podjetju za odstranitev ali zavodu za okolje. 3

4 POSAMEZNI DELI PLANETARIJA 1 Krogla planetarija 2 Tipka za vklop / izklop 3 Tipka za odpiranje predala za projekcijske plošče (deluje kot pri DVD predvajalniku) 4 Tipka za nastavitev samodejnega izklopa (30 ali 60 minut) 5 Kolo za nastavitev datuma 6 Časovna lestvica 7 Objektiv 8 Kolo za nastavitev ostrine 9 Noga za kroglo planetarija 10 Projekcijske plošče 11 Držalo za projekcijske plošče 12 Pokrov predala za baterije 13 Držalo baterij z vijakom 14 Predal za baterije 15 Baterije 16 Priročnik z 12 znamenji živalskega kroga 17 CD za računalnik: programska oprema»cartes du Ciel«4

5 MONTAŽA PLANETARIJA Odprite pokrov predala za baterije (12) na spodnji strani krogle planetarija (1) (slika 3). Z izvijačem (sigurno ga imate doma) odvijte vijak držala baterij (13). Sedaj v predal za baterije (14) vstavite 3 baterije (15) tako, kot je prikazano na sliki 3. Pomembno: pri vstavitvi pazite na to, da so pozitivni in negativni poli baterij obrnjeni v pravilnih smereh. V kateri smeri morajo poli kazati, je vidno na napisu (+ / -) v predalu za baterije. Po vstavitvi baterij (15), namestite držalo za baterije (13) nazaj in tega privijte. Nato vstavite pokrov predala za baterije (12). Sedaj postavite nogo za kroglo planetarija (9) na ravno in stabilno podlago (npr. na mizo) in v nogo namestite kroglo planetarija (1). Pri tem mora objektiv (7) biti vzporeden s površino na katero boste projecirali (stena ali strop) (slika 4). Pomembno: razdalja med objektivom in steno ali stropom naj znaša približno 1,8 do 2 m. Napotek: večina stropov je na višini 2,5 m. Eventualno si pomagajte z metrom, da lahko nastavite potrebno razdaljo za projekcijo. Nato vrtite kroglo planetarija (1) tako, da držalo za projekcijske plošče (11) kaže v nasprotno smer proti severu (slika 4). 5

6 NASTAVITEV PLANETARIJA ZA PROJEKCIJO Pritisnite na gumb za odpiranje predala za projekcijske plošče (3). Predal se odpre (slika 2). Vstavite eno izmed obeh projekcijskih plošč (10) v držalo za projekcijsko ploščo (11). Pomembno: pri vstavitvi pazite na to, da zobci držala (11) segajo v zareze projekcijske plošče (10) (slika 5). Sedaj morate vnesti čas in datum za nočno nebo, ki ga želite opazovati z astrološkim planetarijem (obdobje opazovanja). Za to vrtite kolo za nastavitev datuma (5) tako dolgo, dokler se na pod časom časovne lestvice (6) ne nahaja želen datum (slika 6). INFO: Zvezde, planeti, itd. na nebu so vedno drugače, ker se zemlja vrti. Zaradi tega ne morete vedno videti vseh objektov. Zaradi tega je pomembno, da vedno nastavite pravi čas in datum, preden začnete s projekcijo s planetarijem. RAZLAGA ČASOVNE LESTVICE Prikazan je samo čas med 20:00 in 2.00 uro. Med tem časom lahko ob kateremkoli letnem času vidite zvezde na nebu (nočno nebo). Vsaka črtica ustreza 30 minutam (slika 7). 6

7 RAZLAGA KOLESA ZA NASTAVITEV DATUMA Z datumsko lestvico kolesa lahko razporedite 365 dni leta po mesecih. Pri 30 dneh na mesec ustreza vsaka črtica na kolesu 2 dnem (slika 8). Dolge črte pri tem predstavljajo zadnji dan prejšnjega meseca, pod tem je vsakokrat naveden sledeč mesec. NEKAJ PRIMEROV ZA PRAVILNO NASTAVITEV ČASA IN DATUMA Primer 1: Vi želite z astrološkim planetarijem prikazati (projekcija) nočno nebo za 7. julij ob 0:00 uri (opolnoči). Za to vrtite kolo za nastavitev datuma (5) tako dolgo, dokler črtica za»00:00«zgoraj na časovni skali (6) ni med dvema kratkima črticama pred»10«v mesecu juliju (JUL) (slika 9). Primer 2: Vi želite z astrološkim planetarijem prikazati (projekcija) nočno nebo za 30. december ob 22:30 uri (opolnoči). Za to vrtite kolo za nastavitev datuma (5) tako dolgo, dokler črtica za»22:30«zgoraj na časovni skali (6) ni pred dolgo črto za mesec januar (JAN) (slika 10). Po tem, ko ste sedaj nastavili časovno obdobje, lahko pričnete s projekcijo. Stikalo za vklop / izklop (2) potisnite v pozicijo»on«(vklop), da pričnete s projekcijo. 7

8 Sedaj lahko naknadno popravite kot projekcije za optimalno projekcijo na strop ali steno tako, da premaknete projekcijsko kroglo (1) v nogi-stojalu (9). Na sliki 11 vidite možnosti za projekcijo na strop (a) ali steno (b). Z vrtenjem kolesa za nastavitev ostrine (8) lahko nastavite ostrino za projekcijo slike (slika 12). Pomembno: pravilna razdalja med objektivom in steno ali stropom znaša med 1,8 do 2 m. Če je projekcija kljub nastavitvi ostrine še vedno meglena, verjetno niste izbrali pravilne razdalje. Regulator za nastavitev načina samodejnega izklopa (4) potisnite na želeno pozicijo (30 ali 60 minut). Ustrezna LED lučka zasveti. Po tem času se naprava samodejno preklopi v način pripravljenosti (tudi način varčevanja z energijo). Če želite način pripravljenosti izklopiti, pritisnite na kratko na tipko (4). LED lučka se ugasne in projekcija se bo nato po 2 sekundah samodejno končala, da bo varčevano z energijo. Če astrološkega planetarija ne uporabljate, potem izklopite napravo s preprostim pritiskom na tipko za vklop / izklop (2). Pri daljši ne uporabi naprave (1 teden ali dlje) odstranite baterije iz le-te. Sedaj veste kako lahko vaš nov planetarij obratujete in uporabljate. 8

9 ODPRAVA NAPAK Zgodi se lahko, da astrološki planetarij ne deluje pravilno. Ni nujno, da je planetarij uničen! Pogosto je tako, da niste upoštevali malenkosti pri montaži. Zaradi smo vam tu podali najpogostejše napake, da lahko poskusite sami odpraviti problem. Problem Možna napaka Odprava napake Planetarija ne morete vklopiti. Projekcijska slika je popačena, ni okrogla. Projekcijska slika ni ostra Projekcijska slika nakazuje madeže. Planetarij ne projecira želenega dela neba. Planetarij projecira samo svetel krog. Projekcijska slika ni vidna, čeprav je naprava vklopljena. Baterije niso pravilno vstavljene. Baterije so verjetno prazne. Objektiv ni mogel biti popolnoma usmerjen k območju projekcije (stena ali strop). Oddaljenost od območja projekcije (stena ali strop) je verjetno premajhna. Ostrina slike verjetno ni pravilno nastavljena. Leča objektiva je umazana. Eventualno ni vstavljena pravilna projekcijska plošča. Verjetno niste pravilno nastavili datum in čas za opazovanje. Verjetno niste vstavili projekcijske plošče. Verjetno je aktiviran način pripravljenosti (dremež). Preverite, če so baterije vstavljene tako, kot je opisano v navodilih. Posebej pazite na pravilno polarnost polov baterij (+ / -) V planetarij vstavite nove, neuporabljene baterije tako, kot je opisano v navodilih. Posebej pazite na pravilno polarnost polov baterij (+ / -) Planetarij poskusite usmeriti v nogi (9) tako, da je objektiv usmerjen vzporedno k območju projekcije. Planetarij mora biti oddaljen od območja projekcije najmanj 1,8 do 2 m. Preverite, če je razdalja pravilna in jo eventualno popravite. Poskusite izboljšati ostrino slike tako, da vrtite kolo za nastavitev ostrine (8). Objektiv očistite z čisto krpo tako, kot je opisano v navodilih. V držalo (11) vstavite projekcijsko ploščo (10) s simulacijo neba. Datum obdobja opazovanja v povezavi s pravilnim časom nastavite tako, kot je opisano v navodilih. V držalo (11) vstavite eno izmed dobavljenih projekcijskih plošč (10). Napravo s tipko za vklop / izklop (2) izklopite in jo po približno 10 sekundah spet vklopite. Način izklopa lahko nastavite tako kot je opisano v navodilih. 9

10 TEHNIČNI PODATKI Način projekcije: optično Pozicija opazovanja: 35 o severno Ozvezdje: 61 Nebesna telesa: 8000 Osvetlitev: bela LED osvetlitev z visoko svetilnostjo Orientacija ozvezdja z: datumom, časom Območje projekcije: 1,8 x 2,2 m Samodejni izklop: 30 ali 60 minut / 2 uri Napajanje: 4,5V izmenični tok (preko treh 1,5V baterij tipa AA) 10

11 GARANCIJSKI LIST Izdelek: Kat. št.: Conrad Electronic d.o.o. k.d. Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje Fax: 01/ , Tel: 01/ Garancijska Izjava: Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom. Prodajalec: Datum prodaje in žig prodajalca: Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 11