Datum: Naslov ure: Ogljikovi hidrati( to imaš že napisano)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Datum: Naslov ure: Ogljikovi hidrati( to imaš že napisano)"

Transkripcija

1 Datum: Naslov ure: Ogljikovi hidrati( to imaš že napisano) Cilji: - Danes boš spoznal disaharide- kateri so najpomembnejši in drugo ime zanje - Spoznal boš kako disaharidi nastanejo, kako imenujemo kemijsko reakcijo nastanka disaharidov in kako iz disaharidov nastanejo nazaj monosaharidi( s shematskim zapisom) Razlaga učitelja in zapis v zvezek - Zeleno obarvano- moja razlaga, modro obarvano napiši v zvezek - Ponoviva na vaji, ki si jo naredi prejšnjo uro, napisala sem ti rešitev, ti je šlo? d) Vaja

2 Riboza ima 5 ogljikovih atomov, zato je pentoza Ima tudi eno aldehidno in več hidroksilnih skupin, zato je polihidroksialdoza Bi znal razložiti ime polihidroksi ketoza, heksoza( da, je monosaharid z več -OH skupin in eno ketonsko skupino, ima 5 C atomov) Sedaj pa napiši naslednjo točko 5. Disaharidi Se še spomniš kaj pomeni DI( povezana sta 2 monosaharida), glej razdelitev OH v zvezku V DZ na strani 60 reši nalogo 1. b, v kaj sta se povezala glukoza in fruktoza? Kaj si napisal na črto in v okvirček? ( Rešitev:H20, voda) Nadaljuj z zapisom v zvezek a)disaharidi nastanejo s povezovanjem 2 molekul monosaharida. Kemijska reakcija se imenuje kondenzacija, odcepi se voda. b)poznamo več disaharidov: - Saharoza(pesni ali trsni sladkor).povezana sta glukoza in fruktoza

3 Kemijsko enačbo zapišemo tako, iz molekule glukoze in fruktoze, ki imata enaki molekulski formuli se odcepi voda, nastane saharoza, ki ima kemijsko formulo.. in voda C6H12O6 + C6H12O6 C12H22O11 + H2O Glukoza fruktoza saharoza nastala je voda z 2H in 1O in saharoza z 12 C 22H in 11O -C12H22O11, tako se število atomov ujema na obeh straneh, Krajše zapišemo takole, pravimo shematsko - Maltoza(sladkor v ječmenovem sladu povezana sta 2 glukozi - Laktoza (mlečni sladkor) povezana sta glukoza in galaktoza Na enak način, kot sem ti jaz napisala za saharozo reši nalogo 2. v dz str 62- tabela, ( rešitev ti izdam naslednjič) Odpri DZ str. 61, naredili bomo poskus v dve epruveti dodamo saharozo z vodo in Fehlingov reagent v eno dodamo kislino. Tam, kjer je dodana kislina, je reakcija potekla, saharoza je reagirala z vodo nastala sta 2 monosaharida. Spomni se prejšnje ure, da prisotnost glukoze dokažemo s Fehlingovim reagentom, ki da rdeče- rjavo obarvanje. Rešitve poskusa so podane..

4 Zapiši v zvezek c) če disaharid reagira z vodo v prisotnosti kisline nastaneta 2 monosaharida. Kemijsko reakcijo imenujemo HIDROLIZA. Sedaj pa napiši shematsko še hidrolizo maltoze in laktoze, pomagaj si z dz str 61, tam je primer za saharozo, in na strani 62. Rešitev dobiš naslednjič, res pa ni težko,, na str. 62 imaš narisana oba disaharida Na tej strani odgovori na vprašanji pod tabelo( 1. primer 2 glukozi, 2. primer glukoza in galaktoza). Na strani 60, nadaljuj s 1. a nalogo, izpolni tabelo( videz- trdno, bela kristalinična snov, topnost- oboje da-polarni molekuli sta obe, glukoza in saharoza, okus- sladek seveda, tališče, poišči v literaturi, kaj misliš visoko okoli 1000 C ali nizko okoli 200 st. C? nizko ker sta snovi iz molekul in ne iz ionov kot NaCl)

5 Kaj moram znati? - Vem, da disaharidi nastanejo s povezovanjem 2 monosaharidov, pri kemijski reakciji kondenzacije - Znam našteti disaharide in drugo ime zanje - Vem iz česa so posamezni disaharidi sestavljeni( vsaj za saharozo) - Vem, da z reakcijo hidrolize v prisotnosti kisline, saharid reagira z vodo in nastaneta nazaj dva monosaharida - Znam shematsko napisati kondenzacijo in hidrolizo.»sreča je v tem trenutku.«bodi srečen in izkoristi vsak trenutek v krogu svoje družine. Lepo te pozdravljam.