Uradni list L 4. Evropske unije. Zakonodaja. Nezakonodajni akti. Zvezek januar Slovenska izdaja. Vsebina UREDBE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list L 4. Evropske unije. Zakonodaja. Nezakonodajni akti. Zvezek januar Slovenska izdaja. Vsebina UREDBE"

Transkripcija

1 Uradni list Evropske unije ISSN L 4 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek januar 2012 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 7/2012 z dne 5. januarja 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 8/2012 z dne 6. januarja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 9/2012 z dne 6. januarja 2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 10/2012 z dne 6. januarja 2012 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj za oljčno olje, vložene od 2. in 3. januarja 2012 v okviru tunizijske tarifne kvote, in o začasni ukinitvi izdaje uvoznih dovoljenj za mesec januar DIREKTIVE Izvedbena direktiva Komisije 2012/1/EU z dne 6. januarja 2012 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS v zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati posevek Oryza sativa ( 1 ) 8 Cena: 3 EUR ( 1 ) Besedilo velja za EGP (Nadaljevanje na naslednji strani) Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje. Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

2 Vsebina (nadaljevanje) SKLEPI 2012/3/EU: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o uporabi instrumenta prilagodljivosti /4/EU: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalska) /5/EU: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira za rešitev dodatnih potreb po financiranju projekta ITER /6/EU: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju /7/EU: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/002 IT/Trentino-Zgornje Poadižje/Južna Tirolska gradnja stavb, Italija) /8/EU: Sklep Sveta z dne 14. decembra 2011 o določitvi stališča, ki ga bo Evropska unija sprejela na ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije do zahteve za dodelitev prednostne obravnave storitev in dobaviteljev storitev v najmanj razvitih državah AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI Spremembe 2010 Pravilnika št. 4 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotne določbe za homologacijo naprav za osvetlitev zadnjih registrskih tablic za motorna vozila in njihove priklopnike (Nadaljevanje na notranji strani ovitka)

3 Uradni list Evropske unije L 4/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 7/2012 z dne 5. januarja 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo ( 1 ), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Priloga I k Uredbi (ES) št. 1183/2005 navaja fizične in pravne osebe, subjekte in organe, na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe. (2) Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 12. oktobra in 28. novembra 2011 potrdil posodobitve seznama oseb in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Člen 1 Priloga I k Uredbi (ES) št. 1183/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 5. januarja 2012 Za Komisijo V imenu predsednika Vodja službe za instrumente zunanje politike ( 1 ) UL L 193, , str. 1.

4 L 4/2 Uradni list Evropske unije PRILOGA Priloga I k Uredbi (ES) št. 1183/2005 se spremeni: Pod naslov A. Fizične osebe se dodajo naslednji vnosi: (a) Jamil Mukulu (tudi (a) profesor Musharaf, (b) Steven Alirabaki, (c) David Kyagulanyi (d) Musezi Talengelanimiro (e) Mzee Tutu (f) Abdullah Junjuaka (g) Alilabaki Kyagulanyi, (h) Hussein Muhammad (i) Nicolas Luumu (j) Talengelanimiro. Datum rojstva: (a) 1965 (b) 1. januar Kraj rojstva: vas Ntoke, podokraj Ntenjeru, okrožje Kayunga, Uganda. Položaj: (a) vodja zavezniških demokratičnih sil (Allied Democratic Forces) (b) poveljnik, zavezniških demokratičnih sil. Državljanstvo: ugandsko. Druge informacije: Iz javno dostopnih virov in uradnih poročil, tudi poročil strokovne skupine Odbora VS ZN za sankcije v DR Kongo, izhaja, da je Jamil Mukulu vojaški vodja Zavezniških demokratičnih sil, tj. tuje oborožene skupine, ki deluje v DR Kongo ter ovira razoroževanje in prostovoljno vračanje oziroma ponovno naseljevanje borcev Zavezniških demokratičnih sil, kakor je navedeno v odstavku 4(b) Resolucije VS ZN 1857 (2008). Strokovna skupina Odbora VS ZN za sankcije v DR Kongo je poročala, da je Mukulu vodil oborožene Zavezniške demokratične sile na ozemlju DR Kongo in jim zagotavljal materialno podporo. Iz več virov, tudi iz poročil strokovne skupine Odbora VS ZN za sankcije v DR Kongo, izhaja tudi, da je Jamil Mukulu stalno vplival na politiko, zagotavljal finančno podporo ter neposredno poveljeval Zavezniškim demokratičnim silam in nadziral njihove dejavnosti na terenu, nadziral pa je tudi naveze z mednarodnimi terorističnimi mrežami. Datum uvrstitve na seznam iz člena 5(1)(b): (b) Ntabo Ntaberi Sheka. Datum rojstva: 4. april Kraj rojstva: ozemlje Walikale, Demokratična republika Kongo. Položaj: vrhovni poveljnik obrambnih sil Nduma (Nduma Defence) v Kongu, skupina Mayi Mayi Sheka. Državljanstvo: kongovsko. Druge informacije: Ntabo Ntaberi Sheka, glavni poveljnik politične veje skupine Mayi Mayi Sheka, je politični vodja kongovske oborožene skupine, ki ovira razoroževanje, demobilizacijo oziroma ponovno vključevanje borcev. Skupina Mayi Mayi Sheka je kongovska milica z bazo na ozemlju Walikale v vzhodnem delu DR Kongo. Ta skupina je izvedla napade na rudnike v vzhodnem selu DR Kongo ter med drugim prevzela rudnike Bidiye in jih odvzela lokalnim prebivalcem. Ntabo Ntaberi Sheka je tudi huje kršil mednarodno pravo z dejanji, katerih tarča so otroci. V obdobju od 30. julija do 2. avgusta 2010 je načrtoval in naročil več napadov na ozemlju Walikale, da bi kaznoval lokalne prebivalce, ki naj bi sodelovali s kongovskimi vladnimi silami. V napadih so bili otroci posiljeni in ugrabljeni, opravljali so prisilno delo ter bili deležni okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. Milica Mayi Mayi Sheka prav tako prisilno rekrutira dečke in jih na podlagi rekrutiranja zadržuje v svojih vrstah. Datum uvrstitve na seznam iz člena 5(1)(b):

5 Uradni list Evropske unije L 4/3 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 8/2012 z dne 6. januarja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) ( 1 ), ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave ( 2 ) ter zlasti člena 136(1) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi. (2) Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Člen 1 Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 6. januarja 2012 Za Komisijo V imenu predsednika José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja ( 1 ) UL L 299, , str. 1. ( 2 ) UL L 157, , str. 1.

6 L 4/4 Uradni list Evropske unije PRILOGA Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave (EUR/100 kg) Tarifna oznaka KN Oznaka tretje države ( 1 ) Standardna uvozna vrednost MA 58,3 TN 101,1 TR 93,0 ZZ 84, EG 182,1 TR 146,7 ZZ 164, EG 208,4 ZZ 208, MA 41,8 TR 127,9 ZZ 84, CL 33,0 MA 54,2 TR 68,6 ZZ 51, MA 79,2 ZZ 79, , , , IL 69,7 MA 62,0 TR 87,0 ZZ 72, AR 53,1 MA 126,4 TR 54,1 ZZ 77, CA 126,0 US 106,8 ZA 128,3 ZZ 120, CN 57,0 US 108,5 ZZ 82,8 ( 1 ) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, , str. 19). Oznaka ZZ predstavlja druga porekla.

7 Uradni list Evropske unije L 4/5 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 9/2012 z dne 6. januarja 2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011 EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ( Uredba o enotni SUT ) ( 1 ), ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja ( 2 ) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka odstavka 2 člena 36 Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2011/2012 so določene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 971/2011 ( 3 ). Navedene cene in uvozne dajatve so bile nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 4/2012 ( 4 ). (2) Iz podatkov, ki so trenutno na voljo Komisiji, je razvidno, da je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 951/2006. (3) Ker je treba zagotoviti, da se ta ukrep uporablja čim prej po tem, ko se zagotovijo ažurirani podatki, mora ta uredba začeti veljati na dan objave SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Člen 1 Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, ki so za tržno leto 2011/2012 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, se spremenijo v skladu s prilogo k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 6. januarja 2012 Za Komisijo V imenu predsednika José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja ( 1 ) UL L 299, , str. 1. ( 2 ) UL L 178, , str. 24. ( 3 ) UL L 254, , str. 12. ( 4 ) UL L 2, , str. 3.

8 L 4/6 Uradni list Evropske unije PRILOGA Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN , ki se uporabljajo od 7. januarja 2012 (v EUR) Oznaka KN Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda ( 1 ) 41,69 0, ( 1 ) 41,69 0, ( 1 ) 41,69 2, ( 1 ) 41,69 2, ( 1 ) 41,69 0, ( 1 ) 41,69 2, ( 2 ) 47,13 3, ( 2 ) 47,13 0, ( 2 ) 47,13 0, ( 3 ) 0,47 0,23 ( 1 ) Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007. ( 2 ) Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007. ( 3 ) Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.

9 Uradni list Evropske unije L 4/7 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 10/2012 z dne 6. januarja 2012 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj za oljčno olje, vložene od 2. in 3. januarja 2012 v okviru tunizijske tarifne kvote, in o začasni ukinitvi izdaje uvoznih dovoljenj za mesec januar 2012 EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ( Uredba o enotni SUT ) ( 1 ), ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj ( 2 ), in zlasti člena 7(2) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Člen 3(1) in (2) Protokola 1 ( 3 ) k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani ( 4 ) je odprl tarifno kvoto z dajatvijo nič za uvoz neobdelanega oljčnega olja, ki spada pod oznaki KN in ter je v celoti pridobljeno v Tuniziji in pripeljano neposredno iz te države v Evropsko unijo v količinski meji, ki je določena za vsako leto. (2) Člen 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje, s poreklom iz Tuni- zije ( 5 ), določa mesečne količinske omejitve za izdajo uvoznih dovoljenj. (3) V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006 so bili pri pristojnih organih vloženi zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj za skupno količino, ki presega mesečno vrednost, ki je v členu 2(2) navedene uredbe določena za mesec januar. (4) Zato mora Komisija določiti koeficient dodelitve, na podlagi katerega se bodo uvozna dovoljenja izdajala sorazmerno z razpoložljivo količino. (5) Ker je vrednost za mesec januar dosežena, se za zadevni mesec uvozna dovoljenja ne morejo več izdati SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Člen 1 Za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 2. in 3. januarja 2012 v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1918/2006, se določi koeficient dodelitve 91, %. Izdaja uvoznih dovoljenj za količine, zahtevane od 9. januarja 2012, se za januar 2012 začasno ukine. Člen 2 Ta uredba začne veljati 7. januarja Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 6. januarja 2012 Za Komisijo V imenu predsednika José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja ( 1 ) UL L 299, , str. 1. ( 2 ) UL L 238, , str. 13. ( 3 ) UL L 97, , str. 57. ( 4 ) UL L 97, , str. 2. ( 5 ) UL L 365, , str. 84.

10 L 4/8 Uradni list Evropske unije DIREKTIVE IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/1/EU z dne 6. januarja 2012 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS v zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati posevek Oryza sativa (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE A. Oryza sativa: ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit ( 1 ) in zlasti člena 21a Direktive, Število rastlin, ki so očitno okužene s Fusarium fujikuroi, ne presega: 2 na 200 m 2 pri proizvodnji osnovnega semena, ob upoštevanju naslednjega: (1) Nedavne informacije in študije iz držav članic kažejo potrebo po uvedbi praga za prisotnost rastlin, okuženih s Fusarium fujikuroi, na poljih, kjer se proizvaja seme Oryza sativa, ker Fusarium fujikuroi povzroča škodo rižu in ni dovzeten za učinkovito zdravljenje z razpoložljivimi proizvodi za varstvo rastlin. Navedene študije kažejo tudi potrebo po zmanjšanju prisotnosti divjih rastlin ali rastlin z rdečimi zrni na poljih, na katerih se proizvaja seme Oryza sativa, ker sta se v okviru sedanjega praga donos in kakovost riževega semena znatno poslabšala. (2) Zaradi tega je treba uvesti prag za prisotnost rastlin, okuženih s Fusarium fujikuroi, na poljih, na katerih se proizvaja seme Oryza sativa, prag za prisotnost divjih rastlin ali rastlin z rdečimi zrni na poljih, na katerih se proizvaja seme Oryza sativa, pa je treba znižati za proizvodnjo kategorije certificirano seme. Ta praga je treba določiti na podlagi študij, ki so jih izvedle države članice. (3) Direktivo 66/402/EGS je zato treba ustrezno spremeniti. 4 na 200 m 2 pri proizvodnji certificiranega semena prve množitve, 8 na 200 m 2 pri proizvodnji certificiranega semena druge množitve. Število rastlin, ki so očitno divje rastline ali rastline z rdečimi zrni, ne presega: 0 pri proizvodnji osnovnega semena, 1 na 100 m 2 pri proizvodnji certificiranega semena druge množitve. Člen 2 Prenos 1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. maja Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo. (4) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. SPREJELA NAEDNJO DIREKTIVO: Člen 1 Spremembe Direktive 66/402/EGS Točka 3.A. v Prilogi I k Direktivi 66/402/EGS se nadomesti z naslednjim: ( 1 ) UL 125, , str. 2309/ Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva. Člen 3 Začetek veljavnosti Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

11 Uradni list Evropske unije L 4/9 Ta direktiva je naslovljena na države članice. Člen 4 Naslovniki V Bruslju, 6. januarja 2012 Za Komisijo Predsednik José Manuel BARROSO

12 L 4/10 Uradni list Evropske unije SKLEPI SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. decembra 2011 o uporabi instrumenta prilagodljivosti (2012/3/EU) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju ( 1 ) ter zlasti petega odstavka točke 27 tega sporazuma, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, ob upoštevanju dejstva: da sta se veji proračunskega organa, potem ko sta proučili vse možnosti za prerazporeditev proračunskih sredstev v podrazdelku 1a in razdelku 4, sporazumeli o uporabi instrumenta prilagodljivosti, da se dopolni financiranje v proračunu za leto 2012, in sicer s prekoračitvijo zgornjih meja v podrazdelku 1a za 50 milijonov EUR za financiranje strategije Evropa 2020 in v razdelku 4 za 150 milijonov EUR za financiranje evropske sosedske politike instrument prilagodljivosti za zagotovitev 50 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v podrazdelku 1a in 150 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v razdelku 4. Ta zneska bosta uporabljena za dopolnitev financiranja za: 50 milijonov EUR za strategijo EU 2020 v podrazdelku 1a; 150 milijonov EUR za evropski instrument sosedstva in partnerstva v razdelku 4. Člen 2 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. V Strasbourgu, 13. decembra 2011 SPREJELA NAEDNJI SKLEP: Člen 1 V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: proračun za leto 2012) se uporabi Za Evropski parlament Predsednik J. BUZEK Za Svet Predsednik M. SZPUNAR ( 1 ) UL C 139, , str. 1.

13 Uradni list Evropske unije L 4/11 SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. decembra 2011 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalska) (2012/4/EU) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju ( 1 ) ter zlasti točke 28 Sporazuma, (4) Portugalska je 6. junija 2011 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v treh podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 29 NACE Revizija 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), v regijah Norte (PT11) in Centro (PT16) na ravni NUTS II, in jo do 18. julija 2011 dopolnila z dodatnimi informacijami. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo sredstev v višini EUR. ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ( 2 ) in zlasti člena 12(3) Uredbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, ob upoštevanju naslednjega: (1) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela. (2) Področje uporabe ESPG je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, razširjeno, da bi vključili pomoč za delavce, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize. (5) Zato je treba uporabiti sredstva, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Portugalska SPREJELA NAEDNJI SKLEP: Člen 1 V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila. Člen 2 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. V Strasbourgu, 13. decembra 2011 (3) Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR. Za Evropski parlament Predsednik J. BUZEK Za Svet Predsednik M. SZPUNAR ( 1 ) UL C 139, , str. 1. ( 2 ) UL L 406, , str. 1.

14 L 4/12 Uradni list Evropske unije SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. decembra 2011 o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira za rešitev dodatnih potreb po financiranju projekta ITER (2012/5/EU) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju ( 1 ), ob upoštevanju predloga Komisije, ob upoštevanju naslednjega: (1) Evropski parlament, Svet in Komisija so se na tristranskem srečanju 1. decembra 2011 dogovorili o načinu zagotavljanja dodatnega financiranja projekta ITER. Zagotavljanje tega financiranja zahteva spremembo večletnega finančnega okvira za obdobje v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006, da se zvišajo zgornje meje za odobritve za prevzem obveznosti v podrazdelku 1a za 650 milijonov EUR za leto 2012 in za 190 milijonov EUR za leto 2013 (izraženo v tekočih cenah). (3) Za ohranitev ustreznega razmerja med obveznostmi in plačili se bodo prilagodile letne zgornje meje za odobritve plačil. Prilagoditev bo v smislu zahtev za plačila za obdobje proračunsko nevtralna. (4) Prilogo I Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju bi bilo zato treba ustrezno spremeniti ( 2 ) SKLENILA: Edini člen Priloga I Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju se nadomesti s Prilogo k temu sklepu. V Strasbourgu, 13. decembra 2011 (2) Zvišanje zgornjih mej za odobritve za prevzem obveznosti v podrazdelku 1a za leti 2012 in 2013 se bo v celoti izravnalo z znižanjem zgornjih mej za odobritve za prevzem obveznosti za leto 2011 v razdelku 2 in za odobritve za prevzem obveznosti za leti 2011 in 2012 v razdelku 5. Za Evropski parlament Predsednik J. BUZEK Za Svet Predsednik M. SZPUNAR ( 1 ) UL C 139, , str. 1. ( 2 ) V ta namen so zneski, ki izhajajo iz navedenega sporazuma, preračunani v cene iz leta 2004.

15 PRILOGA FINANČNI OKVIR (v milijonih EUR stalne cene za leto 2004) ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI Skupaj Trajnostna rast a Konkurenčnost za rast in zaposlovanje b Kohezija za rast in zaposlovanje Ohranjanje in upravljanje naravnih virov od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica a Svoboda, varnost in pravica b Državljanstvo EU kot globalni akter Uprava ( 1 ) Nadomestila ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ kot odstotek BND 1,08 % 1,09 % 1,06 % 1,06 % 1,03 % 1,03 % 1,01 % 1,049 % ODOBRITVE PLAČIL SKUPAJ kot odstotek BND 1,06 % 1,06 % 0,95 % 1,01 % 0,97 % 0,98 % 0,96 % 1,00 % Razpoložljiva razlika 0,18 % 0,18 % 0,29 % 0,22 % 0,26 % 0,25 % 0,27 % 0,23 % Zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % ( 1 ) Odhodki za pokojnine, ki so vključeni v okvir tega razdelka, so za obdobje izračunani brez prispevkov zaposlenih za ustrezno shemo in lahko znašajo največ 500 milijonov EUR v cenah iz leta Uradni list Evropske unije L 4/13

16 L 4/14 Uradni list Evropske unije SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. decembra 2011 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (2012/6/EU) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju ( 1 ) in zlasti točke 26 Sporazuma, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije ( 2 ), ob upoštevanju predloga Evropske Komisije, (4) Španija je predložila vlogo za uporabo Sklada v zvezi s posledicami potresa, Italija pa je predložila vlogo za uporabo Sklada v zvezi s posledicami poplav SPREJELA NAEDNJI SKLEP: Člen 1 V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2011 se uporabijo sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije v znesku EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil. ob upoštevanju naslednjega: (1) Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije ( Sklad ), da bi pokazala svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele nesreče. Člen 2 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. V Strasbourgu, 13. decembra 2011 (2) Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 dopušča uporabo Sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR. (3) Uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se lahko Sklad uporabi. Za Evropski parlament Predsednik J. BUZEK Za Svet Predsednik M. SZPUNAR ( 1 ) UL C 139, , str. 1. ( 2 ) UL L 311, , str. 3.

17 Uradni list Evropske unije L 4/15 SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. decembra 2011 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/002 IT/Trentino-Zgornje Poadižje/Južna Tirolska gradnja stavb, Italija) (2012/7/EU) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju ( 1 ) in zlasti točke 28 Sporazuma, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ( 2 ) in zlasti člena 12(3) Uredbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, ob upoštevanju naslednjega: (1) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu: ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, do katerih je prišlo zaradi globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela. (4) Italija je 7. februarja 2011 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v 323 podjetjih, ki delujejo v sektorju, razvrščenem v oddelek 41 NACE po reviziji 2 (gradnja stavb), v regiji Trentino- Zgornje Poadižje/Južna Tirolska (ITD1 in ITD2) na ravni NUTS II, z dodatnimi informacijami pa jo je dopolnila do 6. julija Navedena vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo sredstev v višini EUR. (5) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Italija SPREJELA NAEDNJI SKLEP: Člen 1 V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil. Člen 2 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. (2) Področje uporabe ESPG je bilo za vloge, vložene od 1. maja 2009 dalje, razširjeno, da bi vključili podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize. V Strasbourgu, 13. decembra 2011 (3) Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR. Za Evropski parlament Predsednik J. BUZEK Za Svet Predsednik M. SZPUNAR ( 1 ) UL C 139, , str. 1. ( 2 ) UL L 406, , str. 1.

18 L 4/16 Uradni list Evropske unije SKLEP SVETA z dne 14. decembra 2011 o določitvi stališča, ki ga bo Evropska unija sprejela na ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije do zahteve za dodelitev prednostne obravnave storitev in dobaviteljev storitev v najmanj razvitih državah (2012/8/EU) SVET EVROPSKE UNIJE JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 91, 100 in prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe, (3) V interesu Evropske unije je podpreti navedeno zahtevo za oprostitev obveznosti in tako zaključiti del pogajanj iz Razvojne agende iz Dohe o storitvah, kar je v posebnem interesu najmanj razvitih držav članic SPREJEL NAEDNJI SKLEP: ob upoštevanju predloga Evropske komisije, ob upoštevanju naslednjega: (1) Člen IX Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: STO) določa postopke za odobritev oprostitev obveznosti glede večstranskih trgovinskih sporazumov v Prilogi 1A ali 1B ali 1C k navedenemu sporazumu in njihovih prilogah. Člen 1 Stališče Unije na ministrski konferenci STO je podpreti zahtevo iz odstavka 3 člena IX Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije za oprostitev obveznosti, ki bo članicam STO omogočil dodelitev prednostne obravnave storitev in dobaviteljev storitev iz najmanj razvitih držav. Člen 2 Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. (2) Izjemoma je bila z odstopanjem od obveznosti iz odstavka 1 člena II Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami zahtevana oprostitev obveznosti, s katero bo članicam STO omogočena dodelitev prednostne obravnave storitev in dobaviteljev storitev v najmanj razvitih državah, ne da bi bila pri tem dodeljena ista obravnava podobnim storitvam in dobaviteljem storitev v vseh drugih članicah STO. V Ženevi, 14. decembra 2011 Za Svet Predsednik M. NOGAJ

19 Uradni list Evropske unije L 4/17 AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta o statusu UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na: Spremembe 2010 Pravilnika št. 4 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotne določbe za homologacijo naprav za osvetlitev zadnjih registrskih tablic za motorna vozila in njihove priklopnike Spremembe Pravilnika št. 4, objavljenega v UL L 31, , str. 35. Vključujejo: Dodatek 15 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 9. december 2010 Vstavi se nov odstavek 5.5.3: Spremembe glavnega besedila Pravilnika Modul svetlobnega vira mora biti zasnovan tako, da ga tudi z orodjem ni mogoče mehansko zamenjati z odobrenim zamenljivim svetlobnim virom.

20 L 4/18 Uradni list Evropske unije Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. The status and date of entry into force of this Regulation should be checked in the latest version of the UN/ECE status document TRANS/WP.29/343, available at: Spremembe 2010 Pravilnika št. 23 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotne določbe za homologacijo žarometov za vzvratno vožnjo za motorna vozila in njihove priklopnike Spremembe Pravilnika št. 23, objavljenega v UL L 148, , str. 34. Vključujejo: Dodatek 16 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 9. december 2010 Dodatek 17 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 23. junij 2011 Vsebina se spremeni: Spremembe Vsebine PRILOGE Priloga 1 Sporočilo o podeljeni, razširjeni, zavrnjeni ali preklicani homologaciji ali dokončni prekinitvi proizvodnje tipa žarometa za vzvratno vožnjo v skladu s Pravilnikom št. 23 Priloga 2 Primeri homologacijskih oznak Priloga 3 Fotometrične meritve Priloga 4 Minimalne zahteve za postopke za nadzor skladnosti proizvodnje Priloga 5 Minimalne zahteve za vzorčenje, ki ga opravi inšpektor Vstavi se nov odstavek 5.3.3: Spremembe glavnega besedila Pravilnika Modul svetlobnega vira mora biti zasnovan tako, da ga tudi z orodjem ni mogoče mehansko zamenjati z odobrenim zamenljivim svetlobnim virom. Odstavek 8 se spremeni: 8. BARVA ODDANE SVETLOBE Barva svetlobe znotraj polja oziroma mreže razporeditve svetlobe iz odstavka 2 Priloge 3 mora biti bela. Za preskušanje teh kolorimetričnih značilnost se uporabi preskusni postopek iz odstavka 7 tega pravilnika. Zunaj tega polja ne sme biti izrazitega barvnega odstopanja. Pri svetilkah, opremljenih z nezamenljivimi svetlobnimi viri (žarnice z žarilno nitko in drugi), je treba kolorimetrične značilnosti preveriti s svetlobnimi viri v žarometu v skladu z ustreznimi pododstavki odstavka 7.1 tega pravilnika. Odstavek 9.2 se spremeni: 9.2 Izpolnjene so minimalne zahteve za postopke za nadzor skladnosti proizvodnje iz Priloge 4 k temu pravilniku.

21 Uradni list Evropske unije L 4/19 Odstavek 9.3 se spremeni: 9.3 Izpolnjene so minimalne zahteve za vzorčenje, ki ga opravi inšpektor, iz Priloge 5 k temu pravilniku. Priloga 4 se črta. Priloga 5 (nekdanja) se preštevilči v Prilogo 4. Odstavek 2.5 iz Priloge 4 (nove) se spremeni: Spremembe prilog 2.5 Merila sprejemljivosti Proizvajalec je odgovoren za izvedbo statistične študije rezultatov preskusa in v soglasju s pristojnim organom za določanje meril za sprejemljivost proizvodov zaradi izpolnjevanja zahtev za preverjanje skladnosti proizvodov iz odstavka 9.1 tega pravilnika. Merila sprejemljivosti so takšna, da bi bila v skladu s Prilogo 5 (prvo vzorčenje) pri stopnji zanesljivosti 95 odstotkov najmanjša verjetnost za uspešen pregled po naključnem izboru 0,95. Priloga 6 (nekdanja) se preštevilči v Prilogo 5.

22 L 4/20 Uradni list Evropske unije Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta o statusu UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na: Spremembe 2010 Pravilnika št. 38 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotne določbe o homologaciji zadnjih svetilk za meglo za vozila na motorni pogon in njihove priklopnike Spremembe Pravilnika št. 38, objavljenega v UL L 148, , str. 55. Vključujejo: Dodatek 15 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 9. december 2010 Spremembe glavnega besedila Pravilnika Vstavi se nov odstavek 5.3.3: Modul svetlobnega vira mora biti zasnovan tako, da ga tudi z orodjem ni mogoče mehansko zamenjati z odobrenim zamenljivim svetlobnim virom.

23 Uradni list Evropske unije L 4/21 Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta o statusu UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na: Spremembe 2010 Pravilnika št. 77 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotne določbe o homologaciji parkirnih svetilk za vozila na motorni pogon Spremembe Pravilnika št. 77, objavljenega v UL L 130, , str. 1. Vključujejo: Dodatek 13 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 9. december 2010 Dodatek 14 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 26. junij 2011 Vsebina se spremeni: Spremembe Vsebine PRILOGE Priloga 1 Sporočilo o podeljeni, razširjeni, zavrnjeni ali preklicani homologaciji ali dokončni prekinitvi proizvodnje tipa parkirne svetilke v skladu s Pravilnikom št. 77 Priloga 2 Primeri homologacijskih oznak Priloga 3 Najmanjši koti, potrebni za razporeditev svetlobe v prostoru Priloga 4 Fotometrične meritve Priloga 5 Minimalne zahteve za postopke za nadzor skladnosti proizvodnje Priloga 6 Minimalne zahteve za vzorčenje, ki ga opravi inšpektor Vstavi se nov odstavek 6.3.3: Spremembe glavnega besedila Pravilnika Modul svetlobnega vira mora biti zasnovan tako, da ga tudi z orodjem ni mogoče mehansko zamenjati z odobrenim zamenljivim svetlobnim virom. Odstavki 8 do 8.2 se spremenijo: 8. PRESKUSNI POSTOPEK 8.1 Vse meritve, fotometrične in kolorimetrične, se: v primeru žarometa z zamenljivim svetlobnim virom, pri katerem se ne uporablja elektronska krmilna naprava za nadzor svetlobnega vira, izvedejo z brezbarvno ali barvno standardno žarnico z žarilno nitko kategorije, predpisane za napravo, pri taki napetosti, da se proizvede referenčni svetlobni tok, zahtevan za to kategorijo žarnice z žarilno nitko;

24 L 4/22 Uradni list Evropske unije v primeru žarometa, opremljenega z nezamenljivimi svetlobnimi viri (žarnice z žarilno nitko in drugo), izvedejo pri napetosti 6,75 V, 13,5 V ali 28,0 V; pri sistemu, ki uporablja elektronsko krmilno napravo za nadzor svetlobnega vira in je ta del žarometa (*), izvedejo tako, da se na vhodne priključne sponke žarometa dovaja napetost, ki jo določi proizvajalec, ali, če je ne določi, napetost 6,75 V, 13,5 V oziroma 28 V; pri sistemu, ki uporablja elektronsko krmilno napravo za nadzor svetlobnega vira in ta ni del žarometa, se na vhodne priključne sponke žarometa dovaja napetost, ki jo določi proizvajalec. 8.2 Preskusni laboratorij od proizvajalca zahteva krmilno napravo za nadzor svetlobnega vira, ki je potrebna za napajanje svetlobnega vira in ustreznih funkcij. (*) V tem pravilniku izraz, ki je del žarometa pomeni, da je zadevni element fizično vključen v ohišje svetilke ali da je zunaj nje, ločen ali ne od ohišja svetilke, vendar ga proizvajalec žarometa dobavlja kot del sistema žarometa. Pogoji delovanja in vgradnje teh dodatnih sistemov bodo določeni v posebnih določbah. Vstavita se nova odstavka 8.3 do 8.4: 8.3 Napetost, ki jo je treba uporabiti za svetilko, se navede v sporočilu iz Priloge 1 k temu pravilniku. 8.4 Določijo se meje vidne svetleče površine v smeri referenčne osi svetlobno-signalne naprave. Odstavek 9 se spremeni: 9. BARVA ODDANE SVETLOBE Barva svetlobe, oddane znotraj polja razporeditve svetlobe iz odstavka 2 Priloge 4, je rdeča, bela ali oranžna. Za preverjanje teh kolorimetričnih značilnosti se uporabi preskusni postopek, opisan v odstavku 8 tega pravilnika. Zunaj tega polja ne sme biti izrazitega barvnega odstopanja. Pri svetilkah, opremljenih z nezamenljivimi svetlobnimi viri (žarnice z žarilno nitko in drugo), je treba kolorimetrične značilnosti preveriti s svetlobnimi viri v žarometu v skladu z ustreznimi pododstavki odstavka 8.1 tega pravilnika. Odstavek 12.2 se spremeni: 12.2 Minimalne zahteve za postopke za nadzor skladnosti proizvodnje iz Priloge 5 k temu pravilniku morajo biti izpolnjene. Odstavek 12.3 se spremeni: 12.3 Minimalne zahteve za vzorčenje, ki ga opravi inšpektor, iz Priloge 6 k temu pravilniku morajo biti izpolnjene.

25 Uradni list Evropske unije L 4/23 Točka 9 Priloge 1 se spremeni: Spremembe prilog 9. Podroben opis: [ ] Geometrični pogoji namestitve in s tem povezane različice, če obstajajo: Uporaba elektronske krmilne naprave za nadzor svetlobnega vira/nadzor spreminjanja svetilnosti: (a) ki je del svetilke: da/ne/ni primerno ( 2 ) (b) ki ni del svetilke: da/ne/ni primerno ( 2 ) Vhodna napetost ali napetosti, ki jih dovaja elektronska krmilna naprava za nadzor svetlobnega vira/nadzor spreminjanja svetilnosti: Proizvajalec in identifikacijska številka elektronske krmilne naprave za nadzor svetlobnega vira/nadzor spreminjanja svetilnosti (ko je elektronska krmilna naprava za nadzor svetlobnega vira del svetilke, ni pa vključena v ohišje svetilke): Naslov Priloge 2 se spremeni: PRIMERI HOMOLOGACIJSKIH OZNAK Odstavek 3.1 Priloge 4 se spremeni: 3.1 nezamenljivih svetlobnih virov (žarnice z žarilno nitko in drugi): Priloga 5 se črta. s svetlobnimi viri, ki so v svetilki, v skladu z ustreznim pododstavkom odstavka 8.1 tega pravilnika. Priloga 6 (nekdanja) se preštevilči v Prilogo 5. Odstavka 2.4 in 2.5 Priloge 5 (nove) se spremenita: 2.4 Izmerjene in zapisane fotometrične značilnosti Na vzorčenem žarometu se izvedejo fotometrične meritve za najmanjše vrednosti na točkah, naštetih v Prilogi 4, in za zahtevane kromatske koordinate. 2.5 Merila sprejemljivosti Proizvajalec je odgovoren za Merila sprejemljivosti so takšna, da bi bila v skladu s Prilogo 6 (prvo vzorčenje) pri stopnji zanesljivosti 95 odstotkov najmanjša verjetnost za uspešen pregled po naključnem izboru 0,95. Priloga 7 (nekdanja) se preštevilči v Prilogo 6.

26 L 4/24 Uradni list Evropske unije Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta o statusu UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na: Spremembe 2010 Pravilnika št. 87 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotne določbe za homologacijo svetilk za dnevno vožnjo za motorna vozila Spremembe Pravilnika št. 87, objavljenega v UL L 164, , str. 46. Vključujejo: Dodatek 15 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 9. december 2010 Vstavi se nov odstavek 6.3.3: Spremembe glavnega besedila Pravilnika Modul svetlobnega vira mora biti zasnovan tako, da ga tudi z orodjem ni mogoče mehansko zamenjati z odobrenim zamenljivim svetlobnim virom.

27 Uradni list Evropske unije L 4/25 Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta o statusu UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na: Spremembe 2008 in 2010 Pravilnika št. 89 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotni predpisi za homologacijo: I. vozil glede na omejevanje njihove največje hitrosti ali njihovo nastavljivo funkcijo omejevanja hitrosti II. vozil glede na vgradnjo naprave za omejevanje hitrosti (D) ali nastavljive naprave za omejevanje hitrosti (AD) homologiranega tipa III. naprave za omejevanje hitrosti (D) in nastavljive naprave za omejevanje hitrosti (AD) Spremembe Pravilnika št. 89, objavljenega v UL L 158, , str. 1. Vključujejo: Popravek 1 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 12. marec 2008 Dodatek 2 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 30. januar 2011 Odstavek se spremeni: Spremembe glavnega besedila Pravilnika Del I: vozila kategorij (1) M 2, M 3, N 2 in N 3 (2), opremljena s D, in vozila kategorij M in N, opremljena z nastavljivo napravo za omejevanje hitrosti (AD), pri čemer napravi nista bili ločeno homologirani v skladu z delom III tega pravilnika, ali so načrtovana in/ali opremljena tako, da se lahko šteje, da njihovi sestavni deli po potrebi v celoti ali delno izpolnjujejo funkcijo D ali AD. Odstavek se spremeni: Del II: vgradnja D v vozila kategorij M, M 2 3, N 2 in N 3 in vgradnja AD v vozila kategorij M in N, pri čemer so bile naprave homologirane v skladu z delom III tega pravilnika. Odstavek se spremeni: Del III: D, ki so namenjene za vgradnjo v vozila kategorij M, M 2 3, N 2 in N 3, ter AD, ki so namenjene za vgradnjo v vozila kategorij M in N. Odstavek se spremeni: Naprava (D) ali funkcija (F) za omejevanje hitrosti omejuje največjo hitrost vozil kategorije M 2, M 3, N 2 in N 3. Odstavek se spremeni: Kadar je vgrajena nastavljiva naprava za omejevanje hitrosti (AD) ali funkcija za omejevanje hitrosti (AF) vključena, omejuje hitrost vozil kategorij M in N na hitrost, ki jo prostovoljno nastavi voznik vozila. Odstavek se črta.

28 L 4/26 Uradni list Evropske unije Odstavek se spremeni: ustaljena hitrost (V stab ) pomeni povprečno hitrost vozila iz odstavka Priloge 5 in odstavka Priloge 6 k temu pravilniku; Odstavek 5.1 se spremeni: 5.1 Zahteve za vozila kategorij M 2, M 3, N 2 in N 3, opremljena s F Spremembe prilog Odstavek Priloge 6 se spremeni: pogoji za ustaljeno hitrost iz odstavka morajo biti izpolnjeni v 10 s, potem ko je bila prvič dosežena ustaljena hitrost V stab ; Odstavek Priloge 6 se spremeni: hitrost se ne spreminja za več kot 3 km/h glede na V stab ;

29 Uradni list Evropske unije L 4/27 Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta o statusu UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je a voljo na: Spremembe 2010 Pravilnika št. 91 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotne določbe za homologacijo bočnih svetilk za motorna vozila in njihove priklopnike Spremembe Pravilnika št. 91, objavljenega v UL L 164, , str. 69. Vključujejo: Dodatek 12 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 9. december 2010 Dodatek 13 k prvotni različici Pravilnika začetek veljavnosti: 23. junij 2011 Vsebina se spremeni: Spremembe Vsebine PRILOGE Priloga 1 Najmanjši zahtevani koti razporeditve svetlobe v prostoru Priloga 2 Sporočilo o podeljeni, zavrnjeni, razširjeni ali preklicani homologaciji ali dokončni prekinitvi proizvodnje tipa bočne svetilke z oznako SM1/SM2 Priloga 3 Primeri homologacijskih oznak Priloga 4 Fotometrične meritve Priloga 5 Minimalne zahteve za postopke za nadzor skladnosti proizvodnje Priloga 6 Minimalne zahteve za vzorčenje, ki ga opravi inšpektor Vstavi se nov odstavek 6.3.3: Spremembe glavnega besedila Pravilnika Modul svetlobnega vira mora biti zasnovan tako, da ga tudi z orodjem ni mogoče mehansko zamenjati z odobrenim zamenljivim svetlobnim virom. Odstavek 8 se spremeni: 8. BARVA ODDANE SVETLOBE Barva svetlobe znotraj polja oziroma mreže razporeditve svetlobe iz odstavka 2 Priloge 4 mora biti oranžna. Lahko je tudi rdeča, če je skrajna zadnja bočna svetilka združena, kombinirana ali integrirana v zadnjo pozicijsko svetilko, zadnjo gabaritno svetilko, zadnjo svetilko za meglo, zavorno svetilko ali pa je združena z zadnjim odsevnikom ali si z njim deli del površine sevanja. Za preskušanje teh kolorimetričnih značilnost se uporabi preskusni postopek iz odstavka 9 tega pravilnika. Zunaj tega polja ne sme biti izrazitega barvnega odstopanja. Pri svetilkah, opremljenih z nezamenljivimi svetlobnimi viri (žarnice z žarilno nitko in drugi), je treba kolorimetrične značilnosti preveriti s svetlobnimi viri, ki so v svetilki, v skladu z ustreznimi pododstavki odstavka 9.1 tega pravilnika. Odstavka 8.1 in 8.2 se črtata.

30 L 4/28 Uradni list Evropske unije Odstavki 9 do 9.3 se spremenijo: 9. PRESKUSNI POSTOPEK 9.1 Vse meritve, fotometrične in kolorimetrične, se: v primeru svetilke z zamenljivim svetlobnim virom, pri kateri se ne uporablja elektronska krmilna naprava za nadzor svetlobnega vira, izvedejo z brezbarvno ali barvno standardno žarnico z žarilno nitko kategorije, predpisane za napravo, pri taki napetosti, da se proizvede referenčni svetlobni tok, zahtevan za to kategorijo žarnice z žarilno nitko; v primeru svetilke, opremljene z nezamenljivimi svetlobnimi viri (žarnice z žarilno nitko in drugi), izvedejo pri napetosti 6,75 V, 13,5 V ali 28 V; pri sistemu, ki uporablja elektronsko krmilno napravo za nadzor svetlobnega vira in je ta del svetilke (*), izvedejo tako, da se na vhodne priključne sponke svetilke dovaja napetost, ki jo določi proizvajalec, ali če je ne določi, napetost 6,75 V, 13,5 V oziroma 28 V; pri sistemu, ki uporablja elektronsko krmilno napravo za nadzor svetlobnega vira in ta ni del svetilke, se na vhodne priključne sponke žarometa dovaja napetost, ki jo določi proizvajalec. 9.2 Preskusni laboratorij od proizvajalca zahteva krmilno napravo za nadzor svetlobnega vira, ki je potrebna za napajanje svetlobnega vira in ustreznih funkcij. 9.3 Napetost, ki jo je treba uporabiti za svetilko, se navede v sporočilu iz Priloge 2 k temu pravilniku. (*) V tem pravilniku izraz, ki je del svetilke pomeni, da je zadevni element fizično vključen v ohišje svetilke ali da je zunaj nje, ločen ali ne od ohišja svetilke, vendar ga proizvajalec žarometa dobavlja kot del sistema žarometa. Pogoji delovanja in vgradnje teh dodatnih sistemov bodo določeni v posebnih določbah. Vstavi se nov odstavek 9.4: 9.4 Določijo se meje vidne svetleče površine v smeri referenčne osi svetlobno-signalne naprave. Odstavek 11.2 se spremeni: 11.2 Minimalne zahteve za postopke za nadzor skladnosti proizvodnje iz Priloge 5 k temu pravilniku morajo biti izpolnjene. Odstavek 11.3 se spremeni: 11.3 Minimalne zahteve za vzorčenje, ki ga opravi inšpektor, iz Priloge 6 k temu pravilniku morajo biti izpolnjene. Točka 9 Priloge 2 se spremeni: 9. Kratek opis ( 3 ): [ ] Spremembe prilog Geometrične zahteve namestitve in s tem povezane različice, če obstajajo: Uporaba elektronske krmilne naprave za nadzor svetlobnega vira/nadzor spreminjanja svetilnosti: (a) ki je del svetilke: da/ne/ni primerno ( 2 )

31 Uradni list Evropske unije L 4/29 (b) ki ni del svetilke: da/ne/ni primerno ( 2 ) Vhodna napetost ali napetosti, ki jih dovaja elektronska krmilna naprava za nadzor svetlobnega vira/nadzor spreminjanja svetilnosti: Proizvajalec in identifikacijska številka elektronske krmilne naprave za nadzor svetlobnega vira/nadzor spreminjanja svetilnosti (ko je elektronska krmilna naprava za nadzor svetlobnega vira del svetilke, ni pa vključena v ohišje svetilke): Naslov Priloge 3 se spremeni: PRIMERI HOMOLOGACIJSKIH OZNAK Odstavek 3.1 Priloge 4 se spremeni: 3.1 Za nezamenljive svetlobne vire (žarnice z žarilno nitko in drugo): s svetlobnimi viri, ki so v svetilki, v skladu z ustreznim pododstavkom odstavka 9.1 tega pravilnika. Priloga 5 se črta. Priloga 6 (nekdanja) se preštevilči v Prilogo 5. Odstavek 2.5 Priloge 5 (nove) se spremeni: 2.5 Merila sprejemljivosti Proizvajalec je odgovoren za [ ] Merila sprejemljivosti morajo biti takšna, da bi bila v skladu s Prilogo 6 (prvo vzorčenje) pri stopnji zanesljivosti 95 odstotkov najmanjša verjetnost za uspešen pregled po naključnem izboru 0,95. Priloga 7 (nekdanja) se preštevilči v Prilogo 6.

32 L 4/30 Uradni list Evropske unije Le izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta o statusu UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na: Pravilnik št. 105 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) Enotne določbe o homologiranju vozil, namenjenih za prevoz nevarnega blaga, glede na njihove posebne konstrukcijske značilnosti Spremembe Pravilnika št. 105, objavljenega v UL L 230, , str Vključujejo: Spremembe 05 začetek veljavnosti: 23. junij 2011 Odstavek 4.2 se spremeni: Spremembe glavnega besedila Pravilnika 4.2 Vsakemu homologiranemu tipu se dodeli številka homologacije. Prvi dve števki (zdaj 05 za Pravilnik, kakor je bil spremenjen s spremembami 05) označujeta [ ] Odstavek se spremeni: Električni priključki Električni priključki med motornimi vozili in priklopniki morajo imeti v skladu s standardom IEC 529 stopnjo zaščite IP54 ter biti zasnovani tako, da ne pride do nehotenega razklapljanja. Priključki morajo biti v skladu z ISO 12098:2004 oziroma ISO 7638:2003. Odstavki 10.1 do 10.4 se spremenijo: 10.1 Od uradnega začetka veljavnosti sprememb 05 nobena pogodbenica, ki uporablja ta pravilnik, ne sme zavrniti podelitve ECE-homologacije v skladu s tem pravilnikom, kakor je bil spremenjen s spremembami Od 1. aprila 2012 pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, podelijo ECE-homologacijo le, če tip vozila, ki je v postopku homologacije, izpolnjuje zahteve tega pravilnika, kakor je bil spremenjen s spremembami Do 31. marca 2012 pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, še naprej podeljujejo homologacije in razširitve teh homologacij za tipe vozil, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, kakor je bil spremenjen s predhodnimi spremembami Nobena pogodbenica, ki uporablja ta pravilnik, ne sme zavrniti podelitve nacionalne ali regionalne homologacije za tip vozila, homologiran v skladu s spremembami 05 tega pravilnika. Odstavek 10.5 se črta. Spremembe prilog V vzorcu A iz Priloge 2 se homologacijska oznaka in pojasnilo pod sliko spremenita: Zgornja homologacijska oznaka [ ] pod številko homologacije in [ ] da je v času podelitve Pravilnik št. 105 vključeval spremembe 05.

33 Uradni list Evropske unije L 4/31 V vzorcu B iz Priloge 2 se homologacijska oznaka in pojasnilo pod sliko spremenita: Zgornja homologacijska oznaka [ ], Pravilnik št. 105 vključeval spremembe 05, Pravilnik št. 13 pa je vključeval že spremembe 11.