Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep pri reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SOCIALNI DEMOKRATI IN STRANKA EVROPSKIH

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep pri reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SOCIALNI DEMOKRATI IN STRANKA EVROPSKIH"

Transkripcija

1 Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep pri reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SOCIALNI DEMOKRATI IN STRANKA EVROPSKIH SOCIALISTOV za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014

2 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje.

3 Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep pri reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SOCIALNI DEMOKRATI IN STRANKA EVROPSKIH SOCIALISTOV za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014 Številka: 325-7/2014/33 Ljubljana, 26. maja 2015

4 4 VOLILNA KAMPANJA 2014 EU: SD Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SOCIALNI DEMOKRATI IN STRANKA EVROPSKIH SOCIALISTOV za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014, št /2014/28 z dne (v nadaljevanju: revizijsko poročilo) je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) stranki Socialni demokrati, ki je organizirala volilno kampanjo, izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji 1 (v nadaljevanju: ZVRK). Ker razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od stranke Socialni demokrati zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Stranka Socialni demokrati je v predpisanem roku 30 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo 2. V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Dejan Levanič, glavni tajnik stranke Socialni demokrati, je predstavljen popravljalni ukrep. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa. V tem poročilu: predstavljamo nepravilnost, ki je bila razkrita v revizijskem poročilu in je zahtevala ukrepanje, povzemamo popravljalni ukrep in izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnega ukrepa. 1 Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13. 2 Št. 03-3/ z dne

5 Porevizijsko poročilo VOLILNA KAMPANJA 2014 EU: SD 5 2. NEPRAVILNOST IN POPRAVLJALNI UKREP 2.1 Opis nepravilnosti Iz točke a revizijskega poročila je razvidno, da je stranka Socialni demokrati prejela prispevke v znesku 614,88 evra v obliki izrednega popusta družbe Delo, d. d., ki so bili zbrani v nasprotju z ZVRK in jih ni nakazala v humanitarne namene. Navedeno ravnanje ni v skladu z desetim odstavkom 14. člena ZVRK v povezavi s petim odstavkom 14. člena ZVRK, ki določata, da pravne osebe ne smejo financirati volilne kampanje ter da mora organizator volilne kampanje prispevke, ki so mu dani v nasprotju z ZVRK, v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije. Stranka Socialni demokrati je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je prispevke v znesku 614,88 evra, ki so ji bili kot organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju z ZVRK, nakazala v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije. 2.2 Izkazani popravljalni ukrep Stranka Socialni demokrati je znesek 614,88 evra nakazala v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije, in sicer na transakcijski račun Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. 2.3 Ocena popravljalnega ukrepa Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv.

6 6 VOLILNA KAMPANJA 2014 EU: SD Porevizijsko poročilo 3. MNENJE O IZKAZANEM POPRAVLJALNEM UKREPU Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SOCIALNI DEMOKRATI IN STRANKA EVROPSKIH SOCIALISTOV za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014 izdelal organizator volilne kampanje stranka Socialni demokrati. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdil Dejan Levanič, glavni tajnik stranke Socialni demokrati, verodostojno. Zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepa in dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanega ukrepa. Ocenjujemo, da je ukrep, opisan v točki 2., ki ga je izvedla stranka Socialni demokrati, zadovoljiv. Tomaž Vesel, generalni državni revizor Poslano: 1. stranki Socialni demokrati, priporočeno; 2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 3. arhivu.

7 Porevizijsko poročilo VOLILNA KAMPANJA 2014 EU: SD 7

8 Bdimo nad potmi javnega denarja Računsko sodišče Republike Slovenije The Court of Audit of the Republic of Slovenia Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386 (0) fax: +386 (0)