Navodila za uporabo PALIČNI MEŠALNIK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila za uporabo PALIČNI MEŠALNIK"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo PALIČNI MEŠALNIK

2 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili s kodami QR boste zlahka na cilju. Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov! Postopek: Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona. Preizkusite zdaj S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili. Hoferjev storitveni portal Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

3 Kazalo Pregled... 4 Obseg dobave/oprema... 5 Splošno... 6 Navodila za uporabo preberite in shranite... 6 Razlaga oznak... 6 Varnost... 7 Pravilna uporaba... 7 Varnostni napotki... 7 Postavitev in montaža...11 Pred prvo uporabo Pritrditev stenskega držala Upravljanje...13 Uporaba naprave Uporaba nerjavečega tlačilnika krompirja Uporaba nerjaveče metlice za stepanje snega za stepanje jajc in smetane Vzdrževanje, čiščenje in nega...17 Motnje in odpravljanje motenj...19 Tehnični podatki...20 Izjave o skladnosti...21 Odlaganje med odpadke...21 Odstranjevanje embalaže Odstranjevanje naprave... 21

4 4 A B

5 Obseg dobave/oprema 5 1 Regulator hitrosti 2 Tipka za vklop (aktiviranje nastavljene hitrosti) 3 Tipka Turbo 4 Pogonska enota Nerjaveč tlačilnik krompirja z nožem za tlačenje 6 Držalo metlice za stepanje snega 7 Metlica za stepanje snega 8 Posoda mešalnika in merilna posodica 9 Stensko držalo vklj. z vijaki in vložki 10 Nastavek iz umetne mase 11 Navodila za uporabo in garancijski list (brez slik) Pridržana pravica do tehničnih in optičnih sprememb.

6 Splošno Splošno Navodila za uporabo preberite in shranite Ta navodila za uporabo spadajo k temu paličnemu mešalniku. Vsebujejo pomembne informacije za zagon in uporabo. Pred uporabo paličnega mešalnika natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči težke poškodbe ali škodo na paličnem mešalniku. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in pravilih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi lokalne smernice in zakone. Shranite navodila za uporabo za nadaljnjo rabo. Če palični mešalnik predate tretji osebi, obvezno dodajte tudi ta navodila za uporabo. Razlaga oznak V navodilih za uporabo, na paličnem mešalniku ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in signalne besede. S tem simbolom so označeni pomembni varnostni napotki. OPOZORILO! pomeni tveganje za poškodbe oseb OPOMBA! pomeni tveganje za nastanek materialne škode S tem simbolom so označene pomembne informacije. Izjava o skladnosti (glejte poglavje»izjave o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo relevantne smernice ES. Ta simbol označuje sesalnik za pepel kot napravo zaščitnega razreda II. Pečat»Geprüfte Sicherheit«(preverjena varnost) potrjuje, da je ta naprava ob predvideni uporabi varna. Oznaka kakovosti potrjuje skladnost te naprave z zakonom o splošni varnosti proizvodov. 6

7 Ta simbol pomeni posebne predpise za odstranjevanje starih naprav (glejte poglavje»odstranjevanje«). Varnost Varnost Pravilna uporaba Naprava je namenjena izključno piriranju, mešanju, pasiranju, stepanju in žvrkljanju primerne hrane. Poleg tega naprava ni namenjena za profesionalno uporabo, temveč izključno za uporabo v gospodinjstvu. Kakršna koli drugačna uporaba ali sprememba naprave ni v skladu z njeno namembnostjo in je načeloma prepovedana. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki je posledica neustrezne uporabe ali napačnega upravljanja. Varnostni napotki OPOZORILO! Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila, navedena spodaj. Neupoštevanje navodil poveča tveganja za nesreče, fizične poškodbe in materialno škodo ter poškodbe naprave. Tveganja za otroke in osebe z omejenimi sposobnostmi - To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so nadzorovane ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo posledične nevarnosti. - Otroci te naprave ne smejo uporabljati. Napravo in priključni kabel hranite zunaj dosega otrok. - Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne morejo prepoznati nevarnosti, ki lahko nastanejo pri delu z električnimi 7

8 Varnost napravami. Zato naj bo naprava med uporabo in shranjevanjem izven dosega otrok. Kabel naj ne visi z naprave, da ga ne bi kdo potegnil. - Embalažo hranite izven dosega otrok nevarnost zadušitve! Nevarnost pri uporabi električnih naprav - Aparat priključite samo na skladno s predpisi vgrajeno varnostno vtičnico z napetostjo, ki ustreza navedbam na identifikacijski ploščici. - Če je električna napeljava te naprave poškodovana, jo mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali druga podobno usposobljena oseba, da se uporabnik ne poškoduje. - Popravila smejo opravljati samo v pooblaščeni strokovni delavnici. Nestrokovno popravljene naprave so nevarne za uporabnika. - Kadar nameravate napravo pustiti brez nadzora ali če želite namestiti pripomočke oziroma jih odstraniti, napravo vedno izklopite in jo izključite iz električnega napajanja. Vedno izvlecite omrežni vtič in nikoli ne vlecite za napajalni kabel! Nevarnost električnega udara! - V eno vtičnico z zaščitnim kontaktom nikoli ne priključite več gospodinjskih aparatov (npr. prek trojnega razdelilnika za vtičnico), da ne bi prišlo do nesreče. - Naprave ne smete potopiti v vodo ali uporabljati na prostem, saj ne sme biti izpostavljena dežju ali vlagi! Nevarnost električnega udara! - Če vam naprava pade v vodo, najprej izvlecite omrežni vtič iz vtičnice in šele nato vzemite napravo iz vode! Naprave ne smete uporabljati, dokler je ne pregledajo na pooblaščenem servisnem mestu. To velja tudi, če se naprava ali omrežni kabel poškoduje ali če vam naprava pade na tla. Nevarnost električnega udara! 8

9 - Pazite, da kabla oziroma naprave ne postavite na vroče površine ali v bližino virov toplote. Kabel položite tako, da ne bo prišel v stik z vročimi ali ostrimi predmeti. Nevarnost električnega udara! - Kabla ne smete prepogibati ali ovijati okoli naprave, saj ga lahko s tem poškodujete. Nevarnost električnega udara! - Naprave ne uporabljajte, če stojite na vlažnih tleh, če imate mokre roke ali če je mokra sama naprava. Nevarnost električnega udara! - Naprave ne odpirajte in nikoli ne posegajte s kovinskimi predmeti v njeno notranjost. Nevarnost električnega udara! Varnost Nevarnosti pri delovanju paličnega mešalnika - Napravo uporabljajte samo kot je opisano v navodilih za uporabo in upoštevajte vse varnostne napotke. Neprimerna uporaba lahko privede do telesnih poškodb. - Preden napravo zaženete, jo obvezno držite v posodi in nikoli izven nje! Uporabljajte izključno priloženo originalno dodatno opremo. Zaradi ostrih rezalnih površin noža za piriranje v povezavi z visokim številom vrtljajev pri neupoštevanju navodil obstaja povečana nevarnost poškodb! - Palični mešalnik je ob pomanjkanju nadzora in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem vedno treba izključiti iz električnega omrežja. - Naprava, vključno z vso dodatno opremo, ni namenjena piriranju ali drobljenju zamrznjenih živil. Ob neupoštevanju tega navodila in posledične škode na napravi ne priznamo nobene garancije. - Da boste še dolgo z veseljem uporabljali izdelek, ki je pred vami, morate upoštevati navedene čase KD. Čas KD je tehnični izraz za čas delovanja naprave, vendar je tu mišljeno neprekinjeno delovanje naprave v kombinaciji z različno dodatno 9

10 Varnost opremo. Ko dosežete navedeni čas delovanja, morate napravo izklopiti. Ko se ta nato ohladi na sobno temperaturo, jo lahko ponovno uporabite. Čas delovanja je odvisen od načina delovanja. - Palični mešalnik v kombinaciji z nerjavečim tlačilnikom krompirja vedno uporabljajte manj kot eno minuto, če uporabljate metlico za stepanje pa neprekinjeno najdlje dve minuti. Po ustrezni ohladitvi napravo znova lahko uporabite. - Za optimalne rezultate in dolgo življenjsko dobo naprave vam pri mletju trdih živil (kot je na primer korenček) priporočamo, da jih zmeljete skupaj z vodo v razmerju 2 (živilo) proti 3 (voda). - Napravo uporabljajte samo za piriranje, mešanje, pasiranje, stepanje in žvrkljanje primernih živil, nikoli za druge namene! - Z vročimi živili ravnajte previdno! Nevarnost opeklin! Napravo vklopite šele, ko ste jo že potopili v vroča živila, s čimer preprečite, da bi špricalo ven! - Napravo izklopite in jo izključite iz električnega omrežja preden primete premikajoče se dele ali zamenjate dodatno opremo. - Ne dotikajte se premikajočih se delov. Pazite, da premikajoči se deli med mešanjem ne pridejo v stik z rokami, lasmi, oblačili ali drugimi predmeti, da preprečite poškodbe oseb ali materialno škodo. - Previdno pri ravnanju z rezili, saj so zelo ostra. Nožev se ne dotikajte z golimi rokami! Otroci naj se ne zadržujejo v bližini rezil. V nobenem primeru ne uporabljajte poškodovanih rezil. Tudi druge uporabnike opozorite na nevarnosti. - Uporabljajte samo originalno dodatno opremo! Tveganje za nezgode se pri uporabi dodatne opreme drugih proizvajalcev poveča. V primeru nesreč ali poškodb pri uporabi neoriginalne dodatne opreme se razveljavi vsakršna garancija. Če se naprava poškoduje zaradi uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, ne priznamo garancije. 10

11 Postavitev in montaža Postavitev in montaža Pred prvo uporabo OPOZORILO! Napravo odstranite iz embalaže in preverite, ali kateri del manjka oziroma ali so prisotne transportne poškodbe, da se izognete nevarnostim. Če ste v dvomih, naprave ne uporabljajte in se obrnite na našo službo za pomoč strankam. Naslove naših servisov za stranke najdete v garancijskih pogojih na garancijskem listu. Embalaža ščiti aparat in dodatno opremo pred poškodbami med prevozom. Napravo in priloženo dodatno opremo previdno vzemite iz prodajne embalaže. Odstranite vso embalažo. Z naprave in vseh dodatkov odstranite prašne delce in ostanke embalaže, kot je to navedeno v poglavju»vzdrževanje, čiščenje in nega«. Pritrditev stenskega držala OPOZORILO! Pozor! Pred vrtanjem se prepričajte, da v steni ni napajalnih kablov! Po potrebi uporabite detektor kablov. V stenskem držalu 9, ki je v obsegu dobave, sta 2 izvrtini, ki sta v vodoravnem razmaku 48 mm (med sredinama). Prosimo, upoštevajte, da je desna izvrtina 2 mm globlje kot leva izvrtina. Steno označite samo na tistem mestu, kjer želite namestiti stensko držalo 9, najprej za levo izvrtino (sredina) in izmerite 48 mm za razmak (med sredinama) vodoravno proti desni in od tam 2 mm navpično navzdol ter tam označite položaj desne izvrtine. Na predhodno označenih mestih na steni izvrtajte dve luknji s premerom, ki ustreza vložkoma. 11

12 Postavitev in montaža Vložka vstavite v izvrtani luknji. Vložka v celoti vstavite v luknji. Stensko držalo 9 z ozko in ravno stranjo držite ob steni, tako da se luknji za vijake v stenskem držalu 9 poravnata z luknjama v steni. Vijaka, ki sta vključena v obsegu dobave, z ustreznim izvijačem privijte v smeri urnega kazalca v vložka v steni. Zdaj lahko v levo, večjo odprtino, vstavite pogonsko enoto 4 (z nerjavečim tlačilnikom krompirja 5 ali enoto z metlico za stepanje snega ), v zanke zvit omrežni kabel pa namestite na desno, manjšo odprtino. Alternativno lahko stensko držalo uporabite tudi za shranjevanje držala metlice za stepanje snega 6 in metlice za stepanje snega 7, napravo pa obesite na uho za obešanje na začetku kabla. 12

13 Upravljanje Upravljanje Uporaba naprave OPOMBA! Da boste še dolgo z veseljem uporabljali izdelek, ki je pred vami, morate upoštevati navedene čase KD. Čas KD je tehnični izraz za čas delovanja naprave, vendar je tu mišljeno neprekinjeno delovanje naprave v kombinaciji z različnimi deli dodatne opreme. Ko dosežete navedeni čas delovanja, morate napravo izklopiti in jo izključiti iz električnega omrežja. Ko se ta nato ohladi na sobno temperaturo, jo lahko ponovno uporabite. Palični mešalnik v kombinaciji z nerjavečim tlačilnikom krompirja vedno uporabljajte manj kot eno minuto, če uporabljate metlico za stepanje pa neprekinjeno najdlje dve minuti. Po ustrezni ohladitvi napravo znova lahko uporabite. Preden napravo znova zaženete, se mora najprej ohladiti na sobno temperaturo. Napotek za uporabo merilne posodice in posode mešalnika: Za piriranje oziroma mešanje posode ne smete napolniti višje kot do oznake za 500 ml, saj se nalita tekočina zaradi centrifugalne sile dvigne nad rob posode. Če nalita tekočina presega oznako za 500 ml, lahko tekočina špricne iz posode. Vaša naprava je opremljena z regulatorjem hitrosti 1, na katerem lahko po želji nastavite želeno število vrtljajev trenutno nameščene dodatne opreme (tlačilnik krompirja ali metlica za stepanje snega). Pri tem se hitrost/število vrtljajev zviša, če regulator hitrosti obrnete v smeri urnega kazalca, in zmanjša, če ga obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca. Oznake 1-5 vam pri tem služijo kot informacija glede nastavljenega števila vrtljajev, ki se od 1 do 5 zvišuje. Nastavljena hitrost/število vrtljajev se nato aktivira s pritiskom tipke za vklop 2. Poleg tega ima palični mešalnik tudi funkcijo Turbo, ki jo lahko aktivirate s tipko Turbo 3. S pritiskom tipke Turbo 3 se aktivira največja hitrost oz. število vrtljajev naprave (ustreza nastavitvi 5 na regulatorju hitrosti). Tipko Turbo 3 lahko kadar koli uporabite za nastavitev najvišje hitrosti/števila vrtljajev, ki jo/ga lahko nastavite na regulatorju hitrosti 1. 13

14 Upravljanje Uporaba nerjavečega tlačilnika krompirja OPOMBA! Naprava naj deluje manj kot eno minuto, če jo uporabljate brez prekinitev. Pred ponovno uporabo jo pustite, da se ohladi na sobno temperaturo. Obseg dobave vključuje nastavek iz umetne mase, ki ga lahko namestite na spodnjo stran nerjavečega tlačilnika krompirja, če obdelujete sestavine v občutljivi posodi. Nastavek iz umetne mase preprečuje praske na dnu uporabljene posode med piriranjem. Po obliki boste videli, kako je treba plastični nastavek namestiti na nerjaveč tlačilnik krompirja. Pazite, da je trdno in pravilno pritrjen. Nerjaveč tlačilnik krompirja 5 namestite na pogonsko enoto 4, po obliki nerjavečega tlačilnika krompirja in pogonske enote 4 boste vedeli, kako dela sestaviti skupaj. Oba dela dobro staknite skupaj, tako da se ta slišno in občutno zaskočita. Tlačilnik krompirja 5 naj bo vedno obrnjen navpično navzdol v posodo in sestavine, ki jih želite obdelati. Napravo priključite v vtičnico. Pri tem bodite pozorni na prost dostop do vtičnice. Napravo primite v eno dlan. 14

15 Upravljanje Napotek: Priporočamo, da na začetku pasiranja oz. mešanja vedno izberete najnižjo nastavitev hitrosti, nato pa hitrost/število vrtljajev po potrebi s pomočjo regulatorja hitrosti 1 zvišate. Nato s kazalcem ali sredincem roke po potrebi pritisnite tipko za vklop 2, da naprava začne delovati z nastavljeno hitrostjo, ali tipko Turbo 3, če napravo želite uporabljati pri polni hitrosti oz. z največjim številom vrtljajev. Sestavine, ki jih želite obdelati, dajte v skledo s čim višjimi stenami oziroma v mešalno posodo in merilno posodico 8. Če želite pirirati krompir ali zelenjavo, to lahko naredite kar v»vročem«kuhinjskem loncu. Na koncu piriranja omrežni vtič izvlecite iz vtičnice! Napravo po vsaki uporabi pustite, da se ohladi na sobno temperaturo. Za sprostitev nerjavečega tlačilnika krompirja 5 pritisnite obe stransko na spodnjem koncu pogonske enote 4 nameščeni tipki za sprostitev in tlačilnik za krompir 5 snemite s pogonske enote 4. Uporaba nerjaveče metlice za stepanje snega za stepanje jajc in smetane OPOMBA! Naprave neprekinjeno ne uporabljajte dlje kot 2 minuti. Pred ponovno uporabo jo pustite, da se ohladi na sobno temperaturo. Pred uporabo v skladu s sliko najprej vstavite metlico za stepanje snega 7 v malo priključno odprtino držala metlice za stepanje snega 6 in metlico za stepanje 7 potisnite tako globoko v odprtino, da se ta slišno in občutno zaskoči. Tako dobite enoto z metlico za stepanje snega (glejte sliko B). Enoto z metlico za stepanje snega namestite na pogonsko enoto 4. Po obliki enote z metlico za stepanje snega in pogonske enote 4 boste vedeli, kako je dela treba sestaviti skupaj. Oba dela dobro staknite skupaj, tako da se slišno in občutno zaskočita. 15

16 Upravljanje Metlico za stepanje snega 7 ponovno snemite, tako da tako kot pri nerjavečem tlačilniku krompirja 5 enoto z metlico za stepanje snega sprostite in jo snamete s pogonske enote 4. Nato metlico za stepanje snega 7 izvlecite iz držala za metlico za stepanje snega 6. Beljak ali smetano dajte v skledo s čim višjimi stenami oziroma v mešalno posodo in merilno posodico 8. Metlica za stepanje snega 7 naj bo vedno obrnjena navpično navzdol v posodo in potopljena v sestavine, ki jih želite obdelati. Napravo priključite v vtičnico. Pri tem bodite pozorni na prost dostop do vtičnice. Napravo primite v eno dlan. Napotek: Priporočamo, da na začetku pasiranja oz. mešanja vedno izberete najnižjo nastavitev hitrosti, nato pa hitrost/število vrtljajev po potrebi s pomočjo regulatorja hitrosti 1 zvišate. Nato s kazalcem pritisnite tipko za vklop 2, da napravo uporabite z izbrano nastavitvijo hitrosti. Z drugo roko trdno držite posodo, da ta zaradi pritiska delujoče naprave ne zdrsne z delovne površine. Na koncu pasiranja oz. mešanja omrežni vtič izvlecite iz vtičnice! Napravo po vsaki uporabi pustite, da se ohladi na sobno temperaturo. 16

17 Vzdrževanje, čiščenje in nega Vzdrževanje, čiščenje in nega OPOZORILO! Pred čiščenjem obvezno izvlecite vtikač iz varnostne vtičnice ter počakajte, da se naprava popolnoma ohladi, preden jo očistite in pospravite! Nevarnost električnega udara! Pred čiščenjem naprave pogonsko enoto 4 ločite od nerjavečega tlačilnika krompirja 5 oz. enote z metlico za stepanje snega OPOZORILO! Pazite, da v notranjost pogonske enote ne prodre tekočina. Nevarnost električnega udara! OPOMBA! Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistilnih ali polirnih sredstev. Za čiščenje pogonske enote 4 in držala za metlico za stepanje snega 6 uporabite suho, vendar dovolj vlažno in dobro ožeto krpo. Nato jo obrišite do suhega. Metlico za stepanje snega 7 ter posodo za mešanje in merilno posodico 8 lahko operete v pomivalnem stroju, vendar vam priporočamo, da ju operete v vodi, ki vsebuje detergent. OPOZORILO! Rezila so zelo ostra. Ne dotikajte se jih z golimi rokami. Nevarnost poškodbe! 17

18 Vzdrževanje, čiščenje in nega Nerjaveči tlačilnik krompirja 5 in plastični nastavek ločeno operite v topli vodi, ki vsebuje detergent. Natu ju temeljito sperite s čisto vodo in dobro osušite. Nekatera živila (npr. korenček) lahko obarvajo plastične dele naprave. Obarvane plastične dele zato pred čiščenjem zdrgnite z rastlinskim oljem. 18

19 Motnje in odpravljanje motenj Motnje in odpravljanje motenj Motnja: Vzrok: Odpravljanje: Nobena funkcija aparata ne deluje. Nož ali metlica za stepanje snega je blokiran/a. Oskrba z napetostjo je prekinjena. Tipka ni pravilno pritisnjena. Uporaba neprimernih (pretrdih ali zamrznjenih) živil. Vtaknite vtikač v varnostno vtičnico. Napravo primite v eno dlan in s kazalcem ali sredincem pritisnite tipko, da napravo zaženete. Uporabljajte samo živila, ki so primerna za piriranje ali stepanje. Če se pojavijo motnje, ki tukaj niso opisane, pokličite naš servis za stranke. Naši svetovalci za stranke vam bodo z veseljem pomagali. Naslov našega servisa je naveden na garancijskem listu. Navodila za uporabo lahko pri naših storitvah za stranke dobite v obliki PDF. 19

20 Tehnični podatki Tehnični podatki Nazivna napetost: V~ Nazivna frekvenca: Nazivna moč: Zaščitni razred: Hz 400 W II najdaljši čas delovanja s tlačilnikom krompirja: najdaljši čas delovanja z metlico za stepanje snega: največja prostornina posode za mešanje: <1 minuta 2 minuti 500 ml 20

21 Izjave o skladnosti Izjave o skladnosti/odlaganje med odpadke Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu. Odlaganje med odpadke Odstranjevanje embalaže Embalaža je izdelana iz materialov, primernih za recikliranje. Embalažni material lahko oddate na javnih zbirnih mestih za odpadke, primerne za recikliranje. Odstranjevanje naprave Izrabljene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke! Izrabljene naprave skladno z zakonskimi predpisi odložite na ustreznem zbirnem mestu. Uporabni materiali iz vaše izrabljene naprave bodo ponovno uporabljeni, kar je okolju prijazno. Dodatne informacije prejmete pri pristojnem komunalnem podjetju ali ustreznem podjetju za zbiranje odpadkov. 21

22 22

23 23

24 Rubrik SLO DISTRIBUTER: HANS-ULRICH PETERMANN GMBH & CO. KG SCHLAGENHOFENER WEG SEEFELD NEMČIJA 24 POPRODAJNA PODPORA SLO IZDELEK: ST /2017 3LETA GARANCIJE