Navodila za uporabo PALIČNI MEŠALNIK. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila za uporabo PALIČNI MEŠALNIK. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo PALIČNI MEŠALNIK IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

2 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili s kodami QR boste zlahka na cilju. Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov! Postopek: Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.* Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona. Preizkusite zdaj S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.* Hoferjev storitveni portal Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu * Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

3 Kazalo Pregled...4 Uporaba...5 Vsebina kompleta/deli naprave...6 Splošno... 7 Navodila za uporabo preberite in shranite...7 Razlaga znakov...7 Varnost...8 Predvidena uporaba... 8 Varnostni napotki... 8 Prva uporaba...12 Preverite palični mešalnik in vsebino kompleta Osnovno čiščenje Montaža stenskega nosilca Sestavljanje/razstavljanje paličnega mešalnika Uporaba Nastavitev regulatorja hitrosti Uporaba normalnega delovanja Uporaba turbo delovanja Čiščenje Čiščenje pogonske enote in nastavka za nasaditev Čiščenje mešalne metlice in mešalnega lončka Čiščenje nastavka za piriranje Shranjevanje Odprava napak Tehnični podatki Izjava o skladnosti Odlaganje med odpadke Odlaganje embalaže med odpadke Odlaganje paličnega mešalnika med odpadke Garancijski list...21 Garancijski pogoji Dok./Rev.-Nr _

4 4 A

5 3 5 B C D

6 6 Vsebina kompleta/deli naprave 1 Regulator hitrosti 2 Tipka za normalno delovanje 3 Tipka za turbo delovanje 4 Pogonska enota 5 Tipka za odklop nastavkov, 2 6 Nastavek za piriranje 7 Nastavek za nasaditev 8 Mešalna metlica 9 Plastični nastavek 10 Mešalni lonček 11 Vijak, 2 12 Vložek, 2 13 Stensko držalo

7 Splošno Splošno Navodila za uporabo preberite in shranite Ta navodila za uporabo veljajo za ta palični mešalnik. Vsebujejo pomembne informacije o zagonu in ravnanju z izdelkom. Pred začetkom uporabe paličnega mešalnika natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali škodo na paličnem mešalniku. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če palični mešalnik predate tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo. Razlaga znakov V teh navodilih za uporabo, na paličnem mešalniku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede. OPOZORILO! OBVESTILO! Ta simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode. Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o montaži ali uporabi izdelka. Izjava o skladnosti (glejte poglavje Izjava o skladnosti ): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati

8 Varnost Varnost Znak preverjene varnosti (GS) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).Tako ob namenski uporabi in predvidljivi napačni uporabi nista ogrožena varnost in zdravje uporabnika. Varnostni znak je prostovoljen, izdala pa ga je družba TÜV Rheinland. Predvidena uporaba Palični mešalnik je namenjen izključno za sekljanje, stepanje in mešanje živil v količinah za običajno gospodinjstvo. Primeren je izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Palični mešalnik uporabljajte izključno z originalnim priborom in samo, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Palični mešalnik ni igrača za otroke. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe. Varnostni napotki OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka. Palični mešalnik v električno omrežje priklopite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici naprave. Palični mešalnik priklopite le v zlahka dosegljivo električno vtičnico, da ga boste lahko v primeru okvare hitro odklopili od električnega omrežja. Paličnega mešalnika ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali sta poškodovana električni kabel oz. električni vtič

9 Varnost Če je poškodovan električni kabel paličnega mešalnika, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova služba za stranke ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim. Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščeni servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni. Popravila lahko izvaja le pooblaščeni servis. Nestrokovna popravila naprave predstavljajo nevarnost za uporabnika. Pri popravilih smete uporabiti le tiste dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. Ta palični mešalnik vsebuje električne in mehanske dele, ki so nepogrešljivi pri zaščiti pred viri nevarnosti. Da preprečite nesreče, ne smete nikoli priključiti več gospodinjskih aparatov hkrati na isto vtičnico (npr. s pomočjo 3-delnega razdelilnika). Paličnega mešalnika, električnega kabla ali električnega vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Paličnega mešalnika nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik. Če palični mešalnik kljub temu pade v vodo, najprej izključite vtič in šele nato vzemite palični mešalnik iz vode! Paličnega mešalnika odtlej ne uporabljajte več, ampak ga pred nadaljnjo uporabo odnesite na pooblaščeni servis, kjer ga bodo ustrezno pregledali. Električnega vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami. Palični mešalnik uporabljajte le v notranjih prostorih. Ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih ali na dežju. Če paličnega mešalnika ne uporabljate, ga čistite ali če se pojavi težava, palični mešalnik vedno izklopite in električni vtič izvlecite iz vtičnice

10 Varnost Pazite, da paličnega mešalnika električnega kabla nikoli ne postavite na izvir toplote ali v njegovo bližino. Električni kabel položite tako, da ne pride v stik z vročimi ali ostrimi predmeti. Omrežnega vtiča nikoli ne vlačite iz vtičnice za omrežni kabel, temveč vedno primite za omrežni vtič. Paličnega mešalnika, električnega vtiča in napajalnega kabla ne imejte v bližini ognja in vročih površin. Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove. Naprave pri prenašanju ne držite za električni kabel. Poskrbite, da otroci v palični mešalnik ne bodo potiskali kakršnih koli predmetov. Pred čiščenjem paličnega mešalnika izvlecite vtič iz vtičnice. OPOZORILO! Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer za ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci). Paličnega mešalnika zaradi ostrih rezil ne smejo uporabljati in tudi ne čistiti otroci. Poskrbite, da v bližini paličnega mešalnika in električnega kabla ne bo otrok. Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo naprave in razumejo posledične nevarnosti. Pazite, da otroci ne bodo imeli dostopa do embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve. Otroci se ne smejo igrati s paličnim mešalnikom

11 OPOZORILO! Varnost Nevarnost telesnih poškodb! Nastavki paličnega mešalnika imajo ostra rezila. Nepravilno ravnanje s paličnim mešalnikom lahko povzroči telesne poškodbe! Preden menjate dele pribora ali prijemate premične dele, palični mešalnik obvezno izključite in ga odklopite iz električnega omrežja. Če paličnega mešalnika nimate pod nadzorom, ga izklopite in odklopite od električnega omrežja. Električni kabel razpeljite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti. Na nevarnosti opozorite tudi druge uporabnike! Preden palični mešalnik priklopite na električno omrežje in vklopite, vedno preverite, ali se je posamezni nastavek pravilno zaskočil in ali je varno pritrjen na pogonsko enoto. Paličnega mešalnika nikoli ne uporabljajte brez nastavka ali če je nastavek poškodovan. Palični mešalnik med uporabo prijemajte le za pogonsko enoto. Prstov, las, oblačil in drugih predmetov ne imejte v bližini ostrih in/ali vrtečih se delov pribora, da jih ti ne zgrabijo. V priloženi merilni oziroma mešalni lonček ne dajajte nobenih vročil živil ali tekočin s temperaturo nad 65 C. Obstaja nevarnost poparjenja. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilno ravnanje s paličnim mešalnikom lahko vodi do poškodb paličnega mešalnika. Palični mešalnik pri piriranju vedno uporabljajte največ 1 minuto, pri uporabi mešalne metlice pa največ 2 minuti. Palični mešalnik je primeren samo za kratkotrajno delovanje. Pred ponovno uporabo pustite, da se ohladi na sobno temperaturo

12 Prva uporaba Paličnega mešalnika ne izpostavljajte visokim temperaturam (npr. gretju) ali vremenskim vplivom (npr. dežju). Merilnega oziroma mešalnega lončka ne uporabljajte za segrevanje živil. Merilni oziroma mešalni lonček ni primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. Za optimalne rezultate in dolgo življenjsko dobo paličnega mešalnika pri sekljanju trdih živil (npr. korenček) ravnajte, kot sledi: dolijte vodo v razmerju 2:3 (npr. 200 g korenčka in 300 g vode) in pirirajte pri najvišji stopnji hitrosti. Mešalno metlico uporabljajte pri najvišji stopnji hitrosti, pri stepanju beljakov ne uporabite več kot 60 g in pri stepanju smetane ne več kot 200 g živila. Prva uporaba Preverite palični mešalnik in vsebino kompleta OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi predmeti, lahko hitro poškodujete palični mešalnik. Odpirajte embalažo zelo previdno. 1. Vzemite palični mešalnik iz embalaže. 2. Preverite, ali so na paličnem mešalniku ali posameznih delih znaki poškodb. Če so, paličnega mešalnika ne uporabljajte. Preko pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca. 3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A). Osnovno čiščenje 1. Odstranite embalažo in vso zaščitno folijo. 2. Pred prvo uporabo očistite vse dele paličnega mešalnika, kot je opisano v poglavju Čiščenje

13 Montaža stenskega nosilca Prva uporaba OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilna montaža stenskega držala lahko povzroči materialno škodo. Pred vrtanjem se prepričajte, da v steni ni napeljav. Po potrebi uporabite napravo za iskanje napeljav. Priloženo stensko držalo omogoča, da palični mešalnik obesite na steno in tako prihranite prostor (glejte sliko D). 1. Na steni označite, kam želite namestiti stensko držalo 13, najprej levo izvrtino. 2. Od tam izmerite razdaljo 48 mm (od sredine do sredine) vodoravno v desno in 2 mm navpično navzdol. Tam označite položaj desne izvrtine. 3. Na označenih mestih izvrtajte izvrtini. Uporabljajte ustrezen sveder za steno. Pazite, da boste uporabili ustrezno velikost svedra za priloženi vložek Vložka vstavite do konca v izvrtini. 5. Pridržite stensko držalo z ozko stranjo k steni, tako da so izvrtine v steni in v stenskem držalu poravnane. 6. Privijte vijaka 11 skozi izvrtini stenskega držala v vložek v steni. 7. Vijake privijte z ustreznim izvijačem. V levo, večjo odprtino lahko obesite palični mešalnik. V manjšo odprtino lahko pospravite zložen kabel. Stensko držalo lahko uporabite tudi za obešanje nastavka za nasaditev 7 in mešalne metlice 8. Palični mešalnik pa lahko obesite z ušescem za obešanje na začetku kabla

14 Uporaba Sestavljanje/razstavljanje paličnega mešalnika OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Nastavek za piriranje vsebuje premična rezila, ki v primeru napačne uporabe lahko povzročijo poškodbe. Pred nameščanjem nastavkov/pogonske enote na palični mešalnik ali snemanjem le-teh izvlecite električni vtič iz vtičnice. 1. Mešalno metlico 8 vstavite v majhno odprtino nastavka za nasaditev 7 (glejte sliko C). Tako dobite enoto z mešalno metlico. 2. Enoto z mešalno metlico ali nastavek za piriranje 6 namestite na pogonsko enoto 4, tako da se izbrani nastavek slišno zaskoči (glejte sliko C). Pazite, da je nastavek popolnoma zaskočen in je dobro nameščen. 3. Če želite pirirati hrano v posodi z občutljivim dnom, na nastavek za piriranje namestite plastični nastavek 9. Plastični nastavek preprečuje, da bi med piriranjem opraskali dno posode. Palični mešalnik razstavite po naslednjem postopku: 1. Hkrati pritisnite obe tipki za odklop nastavkov 5, da sprostite nastavek z mešalno metlico ali nastavek za piriranje. 2. S pogonske enote snemite nastavek z mešalno metlico ali nastavek za piriranje (glejte sliko B). Uporaba OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Nastavek za piriranje vsebuje premična rezila, ki v primeru napačne uporabe lahko povzročijo poškodbe. Preden palični mešalnik vključite, ga nujno držite v posodi. Uporabljajte izključno priložene originalne sestavne dele. Pri rokovanju z vročimi živili bodite previdni. Palični mešalnik vključite šele, ko je potopljen v vroče živilo, da zmanjšate nevarnost škropljenja. Obstaja nevarnost opeklin

15 Uporaba OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nastavek za piriranje ni primeren za sekljanje trdih živil in se pri tem lahko poškoduje. Ne obdelujte nobenih trdih snovi, kot so zamrznjena živila, trde skorje sirov, star kruh ali deli živil, npr. ribje in druge kosti, hrustanec, stebla, peclji, koreni, pečke ali jedrca. Kratkotrajno delovanje: Palični mešalnik je primeren izključno za kratkotrajno delovanje in ne za dolgotrajno uporabo. Palični mešalnik pri piriranju vedno uporabljajte največ 1 minuto, pri uporabi mešalne metlice pa največ 2 minuti, da preprečite pregrevanje in poškodovanje paličnega mešalnika. Ko se palični mešalnik ustrezno ohladi, ga lahko znova uporabite. Mešalno metlico uporabljajte samo za stepanje lahkih dodatkov, kot sta beljak ali smetana. Pri težkih ali čvrstih zmeseh se lahko mešalna metlica poškoduje. Palični mešalnik z nastavkom za piriranje vedno držite navpično v posodi in v sestavinah, ki jih želite pririati. Z eno roko trdno držite posodo, da med uporabo paličnega mešalnika ne zdrsne z delovne površine. Uporabljajte posodo z visokimi robovi. Če pirirate krompir ali zelenjavo, lahko to storite tudi neposredno v vroči kozici. Mešalnega lončka 10 ne napolnite več kot 500 ml (glejte oznako). Sicer lahko tekočina brizgne iz lončka. Nastavitev regulatorja hitrosti Palični mešalnik ima brezstopenjski regulator hitrosti. Regulator hitrosti določa hitrost, ko napravo uporabljate s tipko za normalno delovanje 2. Številke, odtisnjene pod regulatorjem hitrosti (od 1 do 5) kažejo stopnjo hitrosti. Številka 5 označuje najvišjo možno hitrost. 1. Regulator hitrosti 1 obrnite na želeno oznako za hitrost. 2. Na začetku vedno najprej nastavite nizko hitrost, ki jo nato počasi povečujte

16 Čiščenje Uporaba normalnega delovanja 1. Pritisnite in držite tipko za normalno delovanje Hitrost regulirajte z regulatorjem hitrosti 1 (glejte poglavje Nastavitev regulatorja hitrosti.) 3. Ko želite normalno delovanje končati, spustite tipko za normalno delovanje. Uporaba turbo delovanja Turbo delovanje aktivira najvišjo možno hitrost/število vrtljajev paličnega mešalnika. Hitrost je enaka kot pri stopnji hitrosti 5 regulatorja hitrosti pri normalnem delovanju. 1. Pritisnite in držite tipko za turbo delovanje Ko želite turbo delovanje končati, spustite tipko za turbo delovanje. Čiščenje OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka. Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in počakajte, da se palični mešalnik ohladi. Pred čiščenjem snemite nastavek s pogonske enote. Pazite, da v notranjost pogonske enote ne bo stekla tekočina. OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb! Palični mešalnik vsebuje premična rezila, ki v primeru napačne uporabe lahko povzročijo poškodbe. Pred nameščanjem nastavkov na palični mešalnik ali snemanjem nastavkov s paličnega mešalnika izvlecite električni vtič iz vtičnice. Pazite na dlani in prste

17 Čiščenje OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Zaradi neustreznega ravnanja s paličnim mešalnikom lahko pride do telesnih poškodb. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ta lahko poškodujejo površine. Živila, kot je korenje, lahko obarvajo plastične dele paličnega mešalnika. Obarvana mesta odrgnite z rastlinskim oljem. Čiščenje pogonske enote in nastavka za nasaditev 1. Pred čiščenjem iz električne vtičnice iztaknite električni vtič. 2. Dele naprave obrišite z rahlo navlaženo krpo. 3. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo. Čiščenje mešalne metlice in mešalnega lončka 1. Mešalno metlico 8 in merilni oziroma mešalni lonček 10 očistite z vodo in čistilom. 2. Nato mešalno metlico in merilni oziroma mešalni lonček splaknite s čisto vodo. 3. Počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo. Priporočamo čiščenje v vodi s čistilom. Mešalno metlico in merilni oziroma mešalni lonček pa lahko pomivate tudi v pomivalnem stroju. Čiščenje nastavka za piriranje 1. Nastavek za piriranje 6 in plastični nastavek 9 čistite ločeno v topli vodi s čistilom. 2. Nato nastavke splaknite s čisto vodo. 3. Počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo

18 Shranjevanje Shranjevanje Palični mešalnik hranite na čistem in suhem mestu, kjer ne zmrzuje. Stensko držalo 13 uporabljajte za shranjevanje paličnega mešalnika, kot je opisano v poglavju Montaža stenskega nosilca. Odprava napak Težava Možni vzrok Odprava Palični mešalnik ne kaže znakov delovanja. Nastavek za piriranje 6 oz. mešalna metlica 8 se ustavljata. Napajanje z električno energijo je prekinjeno. Niste pritisnili tipke za normalno delovanje 2 niti tipke za turbo delovanje 3. Uporabili ste pretrda ali zamrznjena živila. Omrežni vtič vtaknite v vtičnico. Vzemite pogonsko enoto 4 v dlan in pritisnite s kazalcem ali sredincem ustrezno tipko. Uporabljajte samo ustrezna živila. Za vse napake, ki tukaj niso navedene, se obrnite na naš center za pomoč strankam (glejte garancijski list). Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali. Navodila za uporabo lahko pri naši servisni službi dobite v formatu PDF. Tehnični podatki Model: ST 4015 Številka izdelka: Napetost električnega omrežja: V~ Frekvenca: 50/60 Hz Moč: 400 W Razred zaščite: II Dolžina kabla: približno 130 cm Material: ročna naprava (pogonska enota): umetna masa ABS mešalni lonček 500 ml: umetna masa PP Barve: črna, bela

19 Izjava o skladnosti Izjava o skladnosti Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti na naslovu, navedenem na garancijskem listu (na koncu navodil za uporabo). Odlaganje med odpadke Odlaganje embalaže med odpadke Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrste materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine. Odlaganje paličnega mešalnika med odpadke (Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.) Starih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! Ko paličnega mešalnika ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko obvezan, da odsluženo napravo odda ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom

20

21 GARANCIJSKI LIST PALIČNI MEŠALNIK Vaši podatki: Ime kupca Poštna številka in kraj Ulica E-pošta Datum nakupa * *Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun. Kraj nakupa Opis napake: Podpis Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Naslov(i) servisa: VENDINA d.o.o. PE SERVIS & WAREHOUSE Skaletova 12a 3000 Celje VENIA Telefonska pomoč: Po redni ceni vašega telefonskega ponudnika za stacionarno telefonijo. Brez dodatnih stroškov. IZDELEK: ST 4015 ŠTEVILKA IZDELKA: /2016 3LETA GARANCIJE

22 Garancijski pogoji Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se na nas obrnite po e-pošti ali faksu. Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti. Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis. Oznaka proizvajalca/uvoznika: Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG Schlagenhofener Weg Seefeld GERMANY Podjetje in sedež prodajalca: Hofer trgovina d.o.o. Kranjska cesta Lukovica VENIA

23 Distributer: HANS-ULRICH PETERMANN GMBH & CO. KG SCHLAGENHOFENER WEG SEEFELD GERMANY E-pošta: IZDELEK: ST 4015 ŠTEVILKA IZDELKA: /2016 3LETA GARANCIJE