Metlika - 4.Urbanov tek 9 km člani, članice

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Metlika - 4.Urbanov tek 9 km člani, članice"

Transkripcija

1 Metlika - 4.Urbanov tek 9 km člani, članice LENDARO Robert 1970 M AK Sevnica 0:31:30 Člani VIDMAR Bojan 1967 M DTP Trebn 0:32:07 Člani HABJAN Toni 1978 M Višnja Gora 0:32:21 Člani VERSTOVŠStanko 1976 M AK SEVNIC 0:33:06 Člani POLOVIČ Janez 1974 M ŠD Kostanj 0:33:27 Člani MENIČ Franci 1973 M TK PORTO 0:34:28 Člani AŢNIK Miha 1975 M Kamnik 0:34:59 Člani ZALETELJ Aljaţ 1994 M MARATHO 0:35:02 Člani PUŠ Sebastjan 1980 M Novo mesto 0:35:29 Člani KIRM Joţe 1965 M Trţič 0:35:44 Člani TOMŠIČ Stanko 1978 M DTP Trebn 0:35:49 Člani PLAHUTA Joţe 1966 M 107. LEBA 0:36:01 Člani LOPEZ LO Joaquin 1974 M DTP Trebn 0:36:22 Člani LUŢAR Joţe 1971 M SV-157.LO 0:36:28 Člani LEŠNIK David 1970 M MARATHO 0:36:36 Člani ŠTEMPIHAVinko 1963 M AK RADEČ 0:36:39 Člani BUČAR Joţe 1955 M AK ŠENTJE 0:36:41 Člani KUKMAN Zdravko 1956 M MARATHO 0:36:48 Člani VIDMAR Mitja 1991 M DTP Trebn 0:37:03 Člani KRAMARIČMartin 1969 M ŠD Gabrov 0:37:09 Člani BUČAR Marko 1988 M ŠD Kostanj 0:37:18 Člani KRALJ Stanislav 1970 M MATICK 0:37:28 Člani ŢNIDARŠIČZvone 1961 M MARATHO 0:37:32 Člani ŠUŠTARŠIMateja 1973 Ţ AK Portova 0:37:37 Članice RAKUŠA Zdravko 1960 M MARATHO 0:37:43 Člani ŢUPAN Joţe 1959 M AK PORTO 0:37:46 Člani KAMBIČ Mirko 1974 M ŠD LOkvica 0:37:53 Člani BAUER Darko 1965 M MARATHO 0:37:57 Člani BEŠO Čamil 1956 M MARATHO 0:38:16 Člani CIAN Mavro 1966 M Trst-Italija 0:38:27 Člani KOBETIČ Srečko 1959 M Dragatuš 0:38:31 Člani ZAJC Peter 1988 M DTP Trebn 0:38:32 Člani BUTARA Vanja 1981 M Trim klub K 0:38:35 Člani MAJERLE Dušan 1974 M ŠD KOT 0:38:38 Člani LENDARO Klemen 1995 M AK Sevnica 0:38:41 Člani MARTIČ Igor 1966 M TŠD KOST 0:38:53 Člani GORNIK Jure 1951 M Rakek 0:39:11 Člani GORNIK MILAN 1961 M GRAHOVO 0:39:14 Člani GOLEŠ Ţeljko 1948 M ŠZ Metlika 0:39:18 Člani JARC Rado 1955 M DTP Trebn 0:39:39 Člani ZUPANČIČAndrej 1956 M Semič 0:39:45 Člani VIRC Janez 1979 M FIT Klub NM 0:39:52 Člani BOŢIČEVIČIvan 1968 M Črnomelj 0:39:54 Člani ZALETELJ Joţe 1968 M MARATHO 0:40:10 Člani LUKŠIČ Vinko 1962 M TRIM KLUB 0:40:15 Člani MIŠMAŠ Brane 1975 M Višnja Gora 0:40:23 Člani FERLIN Karin 1998 Ţ OŠ Bohorič 0:40:25 Članice BOJKOV Bojan 1954 M ŠD CALCIT 0:40:35 Člani HEDŢET Vesna 1967 Ţ SEMIŠKI B 0:40:47 Članice DROBNIČ Bojan 1964 M Ribnica 0:40:56 Člani GRIČAR Marta 1965 Ţ AK RADEČ 0:41:03 Članice BAJUK Tine 1981 M Metlika 0:41:15 Člani

2 ŠTER Matjaţ 1971 M AK Portova 0:41:23 Člani MARTINČI Tone 1953 M MARATHO 0:41:29 Člani VUK Ilija 1979 M Črnomelj 0:41:32 Člani MOLEK Joţe 1979 M Metlika 0:41:34 Člani LUŢAR Magda 1973 Ţ DTP Trebn 0:41:37 Članice PEPELNAKDavorin 1966 M AK Radeče 0:42:07 Člani RENKO Stanko 1969 M AK Radeče 0:42:11 Člani KREUTZ Boštjan 1982 M MARATHO 0:42:34 Člani IRT Iztok 1980 M Straţa 0:42:48 Člani MIKLAVČIČSilvo 1955 M TANGO IVA 0:42:52 Člani LEDIČ Goran 1960 M BKB Breţic 0:43:15 Člani FERLIN Robert 1997 M OŠ Bohorič 0:43:41 Člani CERKOVN Zlato 1954 M Ljubljana 0:43:42 Člani DROBNIČ Slavka 1969 Ţ Ribnica 0:43:46 Članice NOVAK Alojzij 1945 M TŠD KOST 0:43:51 Člani TOJČIČ Mičo 1951 M AK VRBOV 0:43:56 Člani PEDIŠIČ Ivica 1979 M FIT Klub NM 0:43:59 Člani DEJAK Janez 1951 M ŠD Lončar 0:44:11 Člani FERLIH Rudi 1960 M Brestanica 0:44:18 Člani BEVC Franc 1971 M OZVVS Tre 0:44:43 Člani DINKIČ Vojko 1951 M Ljubljana 0:44:49 Člani MRHAR Bojan 1956 M MARATHO 0:44:50 Člani LEVSTIK Ladislav 1951 M ŠD LONČA 0:44:58 Člani ZAJC Boţidar 1959 M DTP Trebn 0:45:10 Člani LENDARO Vanja 1972 Ţ AK Sevnica 0:45:21 Članice ABRAM Igor 1981 M Brestanica 0:45:25 Člani NOVAK Špela 1986 Ţ Marathon N 0:45:28 Članice KUŢNIK Martin 1950 M MARATHO 0:45:36 Člani WRAIGHT Dennis 1937 M MARATHO 0:45:50 Člani BRAJKOVI Marko 1987 M Metlika 0:46:03 Člani ROGELJ Joţica 1947 Ţ MARATHO 0:46:09 Članice ŢABČIČ Tomaţ 1986 M Metlika 0:46:11 Člani NERAD Sebastian 1976 M Ljubljana 0:46:22 Člani GOLEŠ Miran 1975 M Novo mesto 0:46:34 Člani BRAJKOVI Robert 1983 M Metlika 0:46:43 Člani JAKOFČIČ Dejan 1989 M Elektro faks 0:46:44 Člani HASIČIČ Anja 1992 Ţ AK FIT Bre 0:47:06 Članice PENIČ Nenad 1990 M FŠ 0:47:12 Člani MORAVECTadeja 1991 Ţ Vinica 0:47:15 Članice EMERŠIČ Štefan 1961 M MREŢA LJU 0:47:31 Člani KUHLANG Stjepan 1954 M Odpisani ga 0:47:49 Člani NOVAK Alenka 1957 Ţ MARATHO 0:47:57 Članice LIPNIK Branko 1945 M Horjul 0:48:12 Člani REDEK Jurij 1980 M FIT KLUB N 0:48:13 Člani ŠKRLJ FRANC 1952 M HITRE NOG 0:48:27 Člani ZAMIDA Boštjan 1975 M MATICK 0:48:28 Člani BALABANI Pavle 1959 M MARATHO 0:48:33 Člani TEKSTOR Boţena 1952 Ţ MARATHO 0:48:34 Članice ŠKRAJNARBranko 1946 M PD-RTV Lju 0:48:35 Člani ŢITNIK Janez 1949 M MARATHO 0:48:41 Člani DOBRAVC Majda 1960 Ţ MARATHO 0:48:50 Članice FAJFAR Franc 1942 M ŠD Izlake 0:49:08 Člani KOVAČ Anton 1960 M DTP Trebn 0:49:09 Člani FRIC Marijo 1987 M Metlika 0:49:14 Člani HOČEVAR Matevţ 1997 M Mokronog 0:49:15 Člani DROBNE Pavle 1968 M Ak Sevnica 0:49:16 Člani

3 DOLJAK Edvard 1952 M MARATHO 0:49:18 Člani AUERSPERJoţe 1947 M MARATHO 0:50:58 Člani JERČINOVAndrej 1967 M Griblje 0:51:34 Člani FLISAR Rozi 1950 Ţ DTP Trebn 0:51:39 Članice BRODARIČSilva 1979 Ţ ŠD Griblje 0:51:48 Članice SAJE Joţe 1972 M OZVVS Tre 0:51:52 Člani KMETIČ Miran 1966 M Kisovec 0:52:30 Člani ROJC Mateja 1965 Ţ DTP Trebn 0:52:33 Članice KORAČIN Borja 1972 Ţ AK Maraton 0:53:01 Članice BALOVSKI Sašo 1969 M AK MARAT 0:53:01 Člani ROZMAN Mateja 1979 Ţ ŠD MOBIT 0:53:09 Članice KOVAČ Fani 1963 Ţ DTP Trebn 0:53:12 Članice JARC Antonija 1960 Ţ DTP Trebn 0:53:18 Članice TASEVSKI Mile 1954 M MARATHO 0:53:19 Člani SCHWENNVladimir 1954 M MARATHO 0:53:24 Člani VIDMAR Angelca 1970 Ţ Trebnje 0:53:30 Članice LENČIČ Joţe 1952 M MARATHO 0:54:32 Člani NOVINA Petra 1987 Ţ ŠD Stranka 0:54:43 Članice ZADRAVECBranko 1974 M Novo mesto 0:54:50 Člani WRAIGHT Gill 1946 Ţ MARATHO 0:56:59 Članice BUČAR Polde 1955 M ŠD Kostanj 0:57:07 Člani ŠOBAR Stane 1952 M MARATHO 0:57:21 Člani PAPIČ Teja 1990 Ţ FŠ 0:57:49 Članice VIDIC Mojca 1964 Ţ MATICK 0:58:31 Članice ERZIN Miro 1955 M Odpisani ga 0:58:38 Člani ŠUŠTARIČBernarda 1988 Ţ Gradac 1:03:42 Članice JANKULOVTadeja 1989 Ţ FŠ 1:05:15 Članice ZUPET Mateja 1988 Ţ MARATHO 1:10:52 Članice JANČAR Andrej 1969 M rekreativni 1:10:52 Člani ZAJC Smiljana 1959 Ţ DTP Trebn 1:14:00 Članice

4 E [od E [od C [od C [od D [od D [od D [od A [do C [od F [od C [od E [od D [od D [od E [od F [od H [od G [od A [do E [od B [od E [od F [od C [od G [od G [od D [od F [od G [od E [od G [od B [od B [od D [od A [do E [od H [od F [od I [od 60 d H [od G [od C [od E [od E [od F [od D [od A [do H [od C [od F [od D [od B [od

5 49 1 D [od H [od C [od C [od C [od E [od E [od B [od C [od H [od G [od A [do H [od C [od J [od H [od C [od H [od G [od D [od H [od G [od H [od G [od C [od B [od A [do I [od 60 d K [70 let B [od E [55 let B [od C [od D [od B [od B [od A [do B [od A [do F [od H [od D [od J [od C [od H [od D [od G [od E [55 let I [od 60 d I [od 60 d D [od J [od G [od B [od A [do E [od

6 95 1 H [od I [od 60 d E [od E [55 let B [od D [od E [od D [od C [od E [od B [od D [od D [od H [od H [od C [od H [od A [do D [od E [55 let H [od H [od A [do D [od H [od A [do A [do A [do E [od D [od