Prosimo, izpolnite vprašalnik in ga najpozneje do 23. februarja 2015 pošljite na naslov: Statistični urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Prosimo, izpolnite vprašalnik in ga najpozneje do 23. februarja 2015 pošljite na naslov: Statistični urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana"

Transkripcija

1 IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 83/2014) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje Industrijska proizvodnja, za leto 2014 Pomoč in informacije: (pon. čet.: , pet.: ) Številka: /2014/1 Datum: 5. februar 2015 Prosimo, izpolnite vprašalnik in ga najpozneje do 23. februarja 2015 pošljite na naslov: Statistični urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana Zahvaljujemo se vam, da s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov. Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani Namen raziskovanja S tem vprašalnikom zbiramo podatke o dejavnosti podjetij, in sicer podatke o količinski proizvodnji in količinski ter vrednostni prodaji proizvodov/storitev. Na podlagi teh podatkov spremljamo stanje, spremembe in razvoj v industriji kot celoti ter po posameznih dejavnostih in po posameznih proizvodih, zato so ti podatki nepogrešljivi za uspešno vodenje poslovne in gospodarske politike. Potrebujemo pa jih tudi za izračunavanje različnih kazalnikov razvoja industrijskih dejavnosti ter za mednarodne izmenjave in primerjave statističnih podatkov, zlasti z drugimi državami članicami EU. Obveznost sporočanja podatkov Sporočanje zahtevanih podatkov Statističnemu uradu RS za to statistično raziskovanje je obvezno, in sicer na podlagi določil Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 83/2014). Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kršitev določil, zapisanih v omenjenih predpisih. Zaupnost podatkov Vsi podatki, ki se zberejo s tem vprašalnikom, spadajo med zaupne, zato so skrbno varovani, uporabljajo pa se samo za statistične namene, tj. za zagotavljanje in izkazovanje zbirnih podatkov o množičnih pojavih v skladu z Zakonom o državni statistiki. Ta v 50. členu določa, da smejo biti statistični podatki objavljeni samo v agregatni obliki, torej samo v obliki združenih podatkov (npr. kot povprečja, vsote, deleži), in tako, da iz njih ni mogoče prepoznati podjetja, na katero se podatki nanašajo. Izjemoma se smejo ti podatki objaviti tudi posamično, če podjetje prej pisno izrazi, da se strinja s takim načinom objave svojih podatkov. Navodila za izpolnjevanje vprašalnika Preden začnete izpolnjevati vprašalnik, preberite kratka navodila na naslednji strani. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! Genovefa Ružić, generalna direktorica 1

2 Tehnična navodila Kdo izpolni vprašalnik? Vprašalnik naj izpolni oseba, ki je v podjetju odgovorna za izpolnjevanje vprašalnikov o industriji. Na katero obdobje se nanašajo vprašanja? Vsa vprašanja se nanašajo na leto Vpisovanje odgovorov Uporabite moder ali črn kemični svinčnik. Ustrezen odgovor označite tako, da v okence pred tem odgovorom vpišete. Če ste pomotoma označili napačen odgovor, to okence pobarvajte, v okence pred pravim odgovorom pa vpišite. Besedilo vpisujte v predvidena polja z V E L I K I M I T I S K A N I M I Č R K A M I Če v letu 2014 niste ničesar proizvedli, prodali ali imeli na zalogi, potem pustite polja prazna - ne vpisujte znakov - ali /. Primer izpolnjevanja Podatke vpisujte v predvidena okenca, kot kaže primer: a) šifra proizvoda/storitve po NIP M f1) Koliko od tega ste porabili v nadaljnji predelavi? g) Koliko proizvodov ste imeli na zalogi dne ? h) Vpišite, koliko proizvodov ste prodali v letu 2014 v merski enoti po NIP i) Kolikšna je bila prodajna vrednost teh proizvodov/storitev v letu 2014? i1) Od tega na tujem trgu (torej na trgih vseh držav, razen v Sloveniji)? , Pomembno je, da upoštevate ki je določena s šifro po NIP (vprašanja od f. do h.)! 2

3 Kaj pomeni znak (puščica) pri odgovorih Puščica pomeni»nadaljujte pri«in vas usmerja k vprašanju ali k sklopu vprašanj, s katerim morate nadaljevati. Na primer: B2 pomeni, vprašanju B2. Definicije Proizvodnja v letu 2014 je proizvodnja dokončanih proizvodov ali storitev, ki so bili proizvedeni v letu 2014 na ozemlju Slovenije. Porabljeno v nadaljnji predelavi je količina proizvodov, ki so bili izdelani in porabljeni za nadaljnjo proizvodnjo proizvodov (imajo drugo šifro NIP) v okviru podjetja. Npr. nažagan les, ki se porabi v proizvodnji pohištva; preja, ki se porabi pri proizvodnji tkanin Zaloge na dan predstavljajo količino zalog proizvodov, ki ste jih na dan dejansko skladiščili. Količinska prodaja proizvodov in storitev pomeni količino posameznega v letu 2014 prodanega proizvoda, za katerega ste izdali račun (ne glede na to, kdaj je bil proizveden). Prodajna vrednost proizvoda predstavlja neto prodajno vrednost proizvoda. Vključuje tudi: - subvencije, ki se nanašajo na proizvedene ali prodane količine/vrednosti proizvodov ali storitev, - stroške pakiranja, - investicijske naložbe, reprezentanca, - količine, dane zaposlenim v naravi. Ne vključuje: - DDV in podobnih odštevnih davkov in taks, - posebej zaračunanih prevoznih stroškov in - popustov, danih kupcem. 3

4 Sklop A Status podjetja A1 VK 0001 Ali je opazovano podjetje (poslovna enota) poslovalo v letu 2014? - Če je spremenilo pravnoorganizacijsko obliko ali če je njegov neposredni naslednik (to pomeni, da deluje na isti lokaciji, v približno enakem obsegu in v isti dejavnosti), potem označite drugi odgovor - Da, je poslovalo, vendar pod drugo matično številko - in vpišite novo matično številko podjetja. - Če se je združilo z drugim podjetjem oz. drugimi podjetji ali če se je razdelilo na nova podjetja ali če je bilo pripojeno k drugemu podjetju, potem označite tretji odgovor - Ne, ni poslovalo - in nadaljujte izpolnjevanje vprašalnika po navodilih. 1 Da, je poslovalo, in sicer pod navedeno matično številko opazovane enote. A5 2 Da, je poslovalo, vendar pod drugo matično številko. Nova matična številka je A Ne, ni poslovalo. A2 A2 Opazovano podjetje (poslovna enota) ni poslovalo v letu 2014, ker je šlo v stečaj, likvidacijo. E1 Sklop E 2... ne posluje več in ne bo več poslovalo. E1 Sklop E je začasno prenehalo opravljati dejavnost (npr. zaradi adaptacije, sezonske prekinitve, bolezni, porodniškega dopusta...) še ni začelo poslovati se je združilo z drugim podjetjem/drugimi podjetji se je razdelilo na nova podjetja je bilo pripojeno k drugemu podjetju. A3 A3 A4 A4 A4 A3 Kdaj bo podjetje predvidoma začelo poslovati? Vpišite mesec in leto predvidenega začetka poslovanja: 41 mesec leto E1 Sklop E A4 Nova matična številka preoblikovanega podjetja je: Če se je podjetje razdelilo na več podjetij, potem matične številke preostalih podjetij vpišite v rubriko Opombe v Sklopu E. 57 E1 Sklop E A5 Ali je opazovano podjetje (poslovna enota) v letu 2014 opravljalo industrijsko dejavnost? 58 1 Da. 2 Ne. B1 Sklop B A6 A6 Katero dejavnost je opazovano podjetje (poslovna enota) opravljalo v letu 2014? 63 a) Vpišite šifro dejavnosti po SKD 2008: b) Opišite dejavnost:. E1 Sklop E 4

5 Sklop B Proizvodi in storitve, proizvedeni v letu 2014 VK B1 Opis proizvoda ali storitve, proizvedenih v letu 2014 a) šifra proizvoda ali storitve po NIP Uporabite nomenklaturo NIP 2014 in prilogo k NIP Celoten NIP 2014 je objavljen na: 39 c) Na kratko opišite proizvod/storitev, kot ga/jo poimenujete sami: 40 d) Označite z tip proizvodnje za proizvod/storitev: Označite lahko samo en odgovor. Če za isti NIP opravljate redno in storitveno proizvodnjo, podatke za redno proizvodnjo prikažite pod B1, podatke za storitveno pa pod B2 na naslednji strani. 1 Redna proizvodnja 2 Storitvena proizvodnja 3 Industrijske storitve f e f Redna proizvodnja je proizvodnja, pri kateri so surovine last podjetja, v katerem proizvodnja poteka, in katere proizvode proizvajalec tudi sam proda. Storitvena proizvodnja je proizvodnja, pri kateri so surovine in proizvodi naročnikovi in ki poteka na naročnikov račun (lon posli...). Industrijske storitve so storitve, ki so opravljene za naročnika in na njegov račun. Vprašanji e) in e1) izpolnete samo, če opravljate storitveno proizvodnjo (lon posli...) e) Za storitveno proizvodnjo ocenite prodajno vrednost proizvodov po njihovi tržni vrednosti: e1) od tega na tujem trgu: Če je merska enota, vrednost proizvodnje prikažite po lastni ceni proizvoda, vrednost storitve pa po vrednosti, ki ste jo zaračunali naročniku. f1) Koliko proizvodov od tega ste porabili v nadaljnji predelavi? (glej obrazložitev na strani 3) g) Koliko proizvodov ste imeli na zalogi dne ? h) Vpišite, koliko proizvodov ste prodali v letu 2014 v merski enoti po NIP i) Kolikšna je bila prodajna vrednost teh proizvodov/storitev v letu 2014? 144 i1) od tega na tujem trgu (torej na trgih vseh držav, razen v Sloveniji)? Podatek pod i) delite s podatkom pod h). Ceno vpišite na 3 decimalna mesta natančno., Nadaljujte s Sklopom C (stran 11) oz. z opisom naslednjega proizvoda ali storitve B2. 5

6 B2 VK 0101 Opis proizvoda ali storitve, proizvedenih v letu 2014 a) šifra proizvoda ali storitve po NIP c) Na kratko opišite proizvod/storitev, kot ga/jo poimenujete sami: d) Označite z tip proizvodnje za proizvod/storitev: 40 1 Redna proizvodnja 2 Storitvena proizvodnja 3 Industrijske storitve f e f Vprašanji e) in e1) izpolnete samo, če opravljate storitveno proizvodnjo (lon posli...) e) Za storitveno proizvodnjo ocenite prodajno vrednost proizvodov po njihovi tržni vrednosti: e1) od tega na tujem trgu: f1) Koliko proizvodov od tega ste porabili v nadaljnji predelavi? (glej obrazložitev na strani 3) g) Koliko proizvodov ste imeli na zalogi dne ? h) Vpišite, koliko proizvodov ste prodali v letu 2014 v merski enoti po NIP i) Kolikšna je bila prodajna vrednost teh proizvodov/storitev v letu 2014? 144 i1) od tega na tujem trgu (torej na trgih vseh držav, razen v Sloveniji)?, Nadaljujte s Sklopom C (stran 11) oz. z opisom naslednjega proizvoda ali storitve B3. 6

7 B3 VK 0101 Opis proizvoda ali storitve, proizvedenih v letu 2014 a) šifra proizvoda ali storitve po NIP c) Na kratko opišite proizvod/storitev, kot ga/jo poimenujete sami: d) Označite z tip proizvodnje za proizvod/storitev: 40 1 Redna proizvodnja 2 Storitvena proizvodnja 3 Industrijske storitve f e f Vprašanji e) in e1) izpolnete samo, če opravljate storitveno proizvodnjo (lon posli...) e) Za storitveno proizvodnjo ocenite prodajno vrednost proizvodov po njihovi tržni vrednosti: e1) od tega na tujem trgu: f1) Koliko proizvodov od tega ste porabili v nadaljnji predelavi? (glej obrazložitev na strani 3) g) Koliko proizvodov ste imeli na zalogi dne ? h) Vpišite, koliko proizvodov ste prodali v letu 2014 v merski enoti po NIP i) Kolikšna je bila prodajna vrednost teh proizvodov/storitev v letu 2014? 144 i1) od tega na tujem trgu (torej na trgih vseh držav, razen v Sloveniji)?, Nadaljujte s Sklopom C (stran 11) oz. z opisom naslednjega proizvoda ali storitve B4. 7

8 B4 VK 0101 Opis proizvoda ali storitve, proizvedenih v letu 2014 a) šifra proizvoda ali storitve po NIP c) Na kratko opišite proizvod/storitev, kot ga/jo poimenujete sami: d) Označite z tip proizvodnje za proizvod/storitev: 40 1 Redna proizvodnja 2 Storitvena proizvodnja 3 Industrijske storitve f e f Vprašanji e) in e1) izpolnete samo, če opravljate storitveno proizvodnjo (lon posli...) e) Za storitveno proizvodnjo ocenite prodajno vrednost proizvodov po njihovi tržni vrednosti: e1) od tega na tujem trgu: f1) Koliko proizvodov od tega ste porabili v nadaljnji predelavi? (glej obrazložitev na strani 3) g) Koliko proizvodov ste imeli na zalogi dne ? h) Vpišite, koliko proizvodov ste prodali v letu 2014 v merski enoti po NIP i) Kolikšna je bila prodajna vrednost teh proizvodov/storitev v letu 2014? 144 i1) od tega na tujem trgu (torej na trgih vseh držav, razen v Sloveniji)?, Nadaljujte s Sklopom C (stran 11) oz. z opisom naslednjega proizvoda ali storitve B5. 8

9 B5 VK 0101 Opis proizvoda ali storitve, proizvedenih v letu 2014 a) šifra proizvoda ali storitve po NIP c) Na kratko opišite proizvod/storitev, kot ga/jo poimenujete sami: d) Označite z tip proizvodnje za proizvod/storitev: 40 1 Redna proizvodnja 2 Storitvena proizvodnja 3 Industrijske storitve f e f Vprašanji e) in e1) izpolnete samo, če opravljate storitveno proizvodnjo (lon posli...) e) Za storitveno proizvodnjo ocenite prodajno vrednost proizvodov po njihovi tržni vrednosti: e1) od tega na tujem trgu: f1) Koliko proizvodov od tega ste porabili v nadaljnji predelavi? (glej obrazložitev na strani 3) g) Koliko proizvodov ste imeli na zalogi dne ? h) Vpišite, koliko proizvodov ste prodali v letu 2014 v merski enoti po NIP i) Kolikšna je bila prodajna vrednost teh proizvodov/storitev v letu 2014? 144 i1) od tega na tujem trgu (torej na trgih vseh držav, razen v Sloveniji)?, Nadaljujte s Sklopom C (stran 11) oz. z opisom naslednjega proizvoda ali storitve B6. 9

10 B6 VK 0101 Opis proizvoda ali storitve, proizvedenih v letu 2014 a) šifra proizvoda ali storitve po NIP c) Na kratko opišite proizvod/storitev, kot ga/jo poimenujete sami: d) Označite z tip proizvodnje za proizvod/storitev: 40 1 Redna proizvodnja 2 Storitvena proizvodnja 3 Industrijske storitve f e f Vprašanji e) in e1) izpolnete samo, če opravljate storitveno proizvodnjo (lon posli...) e) Za storitveno proizvodnjo ocenite prodajno vrednost proizvodov po njihovi tržni vrednosti: e1) od tega na tujem trgu: f1) Koliko proizvodov od tega ste porabili v nadaljnji predelavi? (glej obrazložitev na strani 3) g) Koliko proizvodov ste imeli na zalogi dne ? h) Vpišite, koliko proizvodov ste prodali v letu 2014 v merski enoti po NIP i) Kolikšna je bila prodajna vrednost teh proizvodov/storitev v letu 2014? 144 i1) od tega na tujem trgu (torej na trgih vseh držav, razen v Sloveniji)?, Nadaljujte s Sklopom C. Če proizvajate več kot 6 proizvodov, nam to sporočite na e-naslov ali po telefonu , da vam bomo poslali dodatne liste k vprašalniku. 10

11 Sklop C Proizvodi in storitve, ki niso navedeni v NIP 2014 Vključite samo industrijsko proizvodnjo in industrijske storitve. Ne vključujte najemnin, marketinških storitev, trgovine, neindustrijskih storitev... C1 VK 0201 Ali ste v letu 2014 proizvedli proizvode ali opravili industrijske storitve, za katere v NIP 2014 niste našli šifre? Ustrezen odgovor označite z 1 Da C Ne D1 Sklop D C2 Opišite proizvode/storitve, za katere v NIP 2014 niste našli šifre: C3 Kolikšna je bila prodajna vrednost teh proizvodov/storitev v letu 2014, ki ste jih proizvedli: Vrednost prodaje prikažite po neto prodajni ceni proizvoda. a) V redni proizvodnji? 42 Redna proizvodnja je proizvodnja, pri kateri so surovine last podjetja, v katerem proizvodnja poteka, in katere proizvode proizvajalec tudi sam proda. b) v storitveni proizvodnji (lon posli, dodelava) ali kot industrijske storitve? 54 Storitvena proizvodnja je proizvodnja, pri kateri so surovine in proizvodi naročnikovi in ki poteka na naročnikov račun. Industrijske storitve so storitve, ki so opravljene za naročnika in na njegov račun (npr. površinska obdelava proizvodov drugih podjetij, montaža, popravila in vzdrževanje za druga podjetja). Sklop D Seštevek realizacije za podjetja VK 0301 Seštevek realizacije za podjetja je vsota vrednosti prodaje posameznih proizvodov in storitev ter vrednosti prodaje proizvodov in storitev, ki niso navedeni v NIP 2014 (vsota podatkov pod i) v sklopu B in podatkov pod C3). D1 Seštevek realizacije za podjetje 41 Nadaljujte s Sklopom E na naslednji strani. 11

12 Sklop E Podatki o izpolnjevanju vprašalnika E1 Opombe Prosimo, vpišite svoje morebitne opombe, ki bi Statističnemu uradu RS lahko pomagale pravilno razumeti podatke, ki ste jih vpisali. E2 Prosimo, da vpišete podatke o osebi, ki je izpolnjevala vprašalnik: Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI! Ime Priimek E-naslov Telefon Datum.. dan mesec leto Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 12