Glavni raziskovalci Matematika, statistika Geometrija, astronomija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Glavni raziskovalci Matematika, statistika Geometrija, astronomija"

Transkripcija

1 Glavni raziskovalci Matematika, statistika Geometrija, astronomija Mehanika, gravitacija Mehanika zvezne snovi Kemija, termodinamika Elektrodinamika Optika, EM valovi Elektroni, fotoni, atomi Jedra, delci, vesolje Tehnika Matematika, statistika naravna števila Ahmes ulomna števila Brahmagupta negativna števila Bombelli kompleksna števila Descartes analitična geometrija Leibniz infinitezimalni račun Euler funkc. analiza, var. račun Taylor potenčne vrste Fourier harmonične vrste Gauss diferencialna geometrija Gibbs vektorski račun Cayley matrični račun Ricci tenzorski račun Bernoulli, J. verjetnostni račun Fischer statistika Geometrija, astronomija meter gnomon astrolab Tales podobni trikotniki Pitagora hipotenuzni izrek Evklid zbirka izrekov Arhimed krog in krogla Eratosten velikost Zemlje Hiparh oddaljenost Meseca Aristarh oddaljenost Sonca, ekvat. ura Ptolemaj geocentrični sistem Kopernik heliocentrični sistem 1

2 Mehanika, gravitacija tehtnica Arhimed težišče, vzvod, vzgon Stevin klanec, hidrostatični tlak Galilei zakon vztrajnosti, zakoni padanja Huygens nihanje, centrifug. sila, nihalna ura Kepler orbitalni zakoni Newton gibalni zakon, težni zakon Cavendish gravitacijska konstanta Coriolis odklonska sila Euler gibalna in vrtilna količina Ciolkovski raketna enačba Lagrange posplošene enačbe gibanja Hamilton kanonične enačbe, minimum akcije Noether simetrije in ohranitveni zakoni Einstein posebna in splošna relativnost Minkowski štirirazsežni svet Mehanika zvezne snovi Hooke Boyle Guericke Pascal Torricelli Bernoulli, D. Reynolds Euler Navier/Stokes Cauchy/Navier Doppler prožnostni zakon izotermno stiskanje plina zračna razredčevalka izotropija pritiska zračni tlak, barometer enačba tokovnice turbulentni količnik gibanje idealne tekočine gibanje viskozne tekočine gibanje elastične snovi frekvenčni premik valovanja 2

3 Kemija, termodinamika Demokrit Bunsen Lavoisier Proust Dalton Gay-Lussac Avogadro Mendelejev Amontons Gay-Lussac Fahrenheit Joule Black Helmholtz Carnot Clausius Kelvin Gibbs Brown Maxwell Boltzmann Einstein Perrin atomi plinski gorilnik ohranitev mase stalna masna razmerja mnogokratna masna razmerja stalna volumska razmerja kilomol periodni sistem izohorno segrevanje plina izobarno segrevanje plina živosrebrni termometer mehanski ekvivalent toplote specifične toplote ohranitev energije krožne spremembe entropijski zakon, parni tlak termodinamična temperatura analitična termodinamika termično gibanje porazdelitev po hitrosti kanonična porazdelitev termično gibanje kroglic termična konstanta 3

4 Elektrodinamika Tales Gilbert Guericke Coulomb Galvani Volta Oersted Ampere Biot/Savart d'arsonval Ohm Wheatstone Joule Faraday Henry Maxwell Hertz Seebeck Hall jantar in magnet magnetizem Zemlje naprava za elektrenje sila med dvema nabojema živalska elektrika električni člen in baterija vpliv toka na magnet sila med dvema vodnikoma magnetno polje vodnika tuljavni ampermeter zakon upornosti uporovni most električni ekvivalent toplote indukcija napetosti, elektroliza lastna indukcija enačbe EM polja, EM valovanje radijski valovi termoelektrični pojav magnetoelektrični pojav Optika, elektromagnetni valovi Evklid odbojni zakon Snell lomni zakon mikroskop daljnogled Galilei nebo v daljnogledu Newton svetlobni spekter Fizeau hitrost svetlobe Roemer prelet svetlobe preko ekliptike Bradley aberacija svetlobe Huygens valovne fronte Young interferenca na dveh režah Fresnel uklon na ovirah Michelson invarianca svetlobne hitrosti Bartholin dvolomni kristali Nicol polarizacijska prizma Malus polarizacijski zakon Brewster polarizacijski kot Stefan toplotno sevanje Wien maksimum spektra Planck sevalni spekter Lambert zakon svetlosti Fraunhofer spektralne črte, spektrometer Rydberg sevanje vodika Zeeman razcep črt v mag. polju Stark razcep črt v el. polju 4

5 Elektroni, fotoni, atomi Thompson Millikan Aston Lorenz Lenard/Einstein Lebedev Roentgen Laue Bragg Compton Broglie Davison/Germer Ruska Becquerel Curie, M. Rutherford Bohr Sommerfeld Franck/Hertz Larmor Stern/Gerlach Uhlenbeck/Goudsmit Mosely Couder Born Heisenberg Schroedinger Pauli Dirac Feynman Fermi Bose specifični naboj elektrona osnovni naboj masni spektrometer elektronski opis snovi fotoni svetlobni tlak rentgenski žarki rentgenski uklon na kristalih rentgenski uklon na kristalih sipanje fotonov na elektronih valovna narava delcev uklon elektronov elektronski mikroskop radioaktivnost radij jedro atoma zgradba vodikovega atoma eliptične tirnice v atomu trki elektronov z atomi precesija mag. momenta atomski mag. moment spin elektronov rentgenske črte valovni hodci statistični pomen amplitude načelo nedoločenosti kvantni gibalni zakon izklučitveno načelo kvantni vektorji stanja mnogotirna pot fermionska porazdelitev bozonska porazdelitev 5

6 Jedra, delci, vesolje Rutherford Geiger Wilson Chadwick Gamow Libby Hahn Fermi Anderson Lawrence Gell-Mann Hertzsprung/Russell Jeans Chandrasekhar Bethe Leawitt Shapley Hubble Schwarzschild Fridman Penzias/Wilson Ostriker protoni ionizacijski števec meglična komora nevtroni tuneliranje alfa radioaktivno datiranje cepitev urana verižna cepitev urana pozitroni ciklotron kvarki zvezdni diagram sesedna masa oblaka sesedna masa bele pritlikavke nukleosinteza v zvezdah kefeide velikost Galaksije druge galaksije, beg galaksij zvezdna metrika vesoljska metrika prasevanje temna snov Tehnika Arhimed Heron Watt Diesel Otto Linde Daguerre Edison Tesla Morse Bell Marconi Fleming Forest Bardeen Fermi vzvodi, škripci, vijaki sifoni, črpalke, vodnjaki parni stroj naftni motor bencinski motor hladilni stroj fotografija žarnica, fonograf trifazni tok in motor telegraf telefon brezžični telegraf dioda trioda ( osciloskop, radio, TV) transistor ( računalniki) jedrski reaktor 6