Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek TIT. A. Fistic, TH_V TIT. A. Fistic, TH_V ZOOM SLJ. S. Guzic,SLO ZOOM MAT. P. Fritz -T^omsič, LV_2 MAT

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek TIT. A. Fistic, TH_V TIT. A. Fistic, TH_V ZOOM SLJ. S. Guzic,SLO ZOOM MAT. P. Fritz -T^omsič, LV_2 MAT"

Transkripcija

1 6.A 0. ura 7:30-8:15 NIP_ŠP65 T. Erežrik, 1V1 M. Manfreda, KE_V A. Fistic, TH_V L lqac,an 1. ura 8:20-9:05 S. Guzic,ZG N. Ma r1«>tič, LV_1 A. Fistic, TH_V VZGOJNI PREDMETI Manfreda 2. ura 9:10-9:55 mat P. Fritz -Tomsič, LV_2 ZGO J. Canad, SLO M. Manfre da, N. Ja rif!jevif, 1V1 JANICUEVIC Spo s. PlanirSek 1V 2 PLANINSEK 3. ura 10:15-11:00 N. Ja ničijevič, 1V1 JANlCyEVIC s. Planinšek, 1V2 N. Ja ničijevič, 1V1 JANICUEVIC s. Planinšek. 1V 2 P. Fritz -T^omsič, LV_2 itd N. Aga?to. IT A. Mask GV PLANINŠEK PLANINŠEK 4. ura 11:05-11:50 N. Agapto. IT P. Fritz -Tomsič, LV_2 zo o m M. Manfreda, TH_V zo o m P. Fritz -Tomsic, LV_2 5. ura 11:55-12:40 L iqac, REZ L iqac,an 0. Velika rje Ja komin, Z G L iqac,an 6. ura 12:45-13:30 RU 7. ura 13:45-14:30 NRA65 M. ^,R A C

2 6. B 0a. ura NRA6_SVA NI_U456s 7:10-7:55 N. Mark0tic, THLVsva 3 1a. ura 8:00-8:45 ZGO M. Hrabar, KAB5-9sa m P. Fiftr, KAB5-9sa fc ur m P. Fictr, 2_sva S. Udo,,ič, 4B_sva M. Manfreda, GE_sva3 M. ^ta,sc_sva IKROTA 2a. ura 8:50-9:35 PI.ANINŠEK P. Ficir, GE_sva3 PI.ANINSEK Spo PI.ANINŠEK S Sajn Gombac, GE_sva3 T. Etez nik, 1V2_sva T. EteZ nl<, 1V2_sva T. Etez nl<, 1V2_sva 3a. ura 9:55-10:40 N. Gorenc, Tsva3 GORENC N. Verbic Pacek, KA^d_s VZGOJN I PREDM ETI Hrabar N. Gorenc, Tsva3 A. Mask, 2_sva T. Satec, Z GANsva3 VEROC 4a. ura 10:45-11:30 N. Mark0tic, THLVsva 3 J Šajn Gamba f GE_sva 3 ŠAJN M. Hrabar, KABS-9sa HRABI\R m T. Sabee, Z GANsva3 SABEC m V. Pirtar, KAB45_sa PINTAR m M. jcwicit, KA^d_s N. Gorenc, Tsva3 N. Gorenc, S UTsva3 JCNICIC 5a. ura 11:35-12:20 N. Gorenc, SLiïsva3 RU M. Hrabar, THLVsva3 T. Sabee, Z GANsva3 M A T Fiču r 6a. ura 12:25-13:10 T. Satec, Z GANsva3 M. Manfreda, KAB5-9sa Udovič 7 a. ura 13:25-14:10 NIP_SP6s T. EteZ nl<, 1V1_sva

3 Oa. ura N R A6_SVA g y NI_U456s 7:10-7:55 N. Markcvič, THLVsva3 m 1a. u ra 8 :0 0-8 :4 5 J. Šajn Gombač, GE_sva3 5. Pe re nič, MED_sva PERENIČ m M. Ktota,2_sva S. Pe re nič, MED_sva t ^ 0 3JNI PREDM ETI Šain Gombač z g o M. Hrabar, KAB5-9sa 2a. ura 8:50-9:35 T. Brež nik, TV2_sva CVEN S. Udovič, KA»B5-9sa T. Brez nik, TV2_sva CVEN T. Brez nik, TV2_sva OVEN M. Manfreda, KAB6-9sa A. Arg e rti, TV3_sva A. Arg e rti, TV3_sva A. Argerti, TV3_sva 3a. ura 9:55-10:40 U. Kerin 2_sva KERIN A. Ma sk, 2_sva Sy U. Kerin THLVsva3 N. Verbič Pacek, KABjed_s VERBČ m T. Šabec,ZGANsva3 4a. ura 10:45-11:30 U. Kerin, KAB45_sa U. Ke rirv S Liïsva 3 ŠABEC m PINTAR m N. Markovič,THLVsva3 S. Udovič, KAB45_sa M. Jovičič, MEjed.s JOVIČIČ 5a. ura 11:35-12:20 M. Manfreda, KAB6-9sa U. Kerin SL[Tsva3 6a. ura 12:25-13:10 ru J. Šajn Gombač, GE_sva3 V. Pintar, Z GANsva3 S. Pe re nič, MED_sva

4 7a. ura NIP_ŠP6s 13: :10 T. Bnežnik, TV1_sva

5 6.Č Ponedeljek 1. z Torek Z Z Sreda 3. Z Četrtek 4. Z Petek 5. Z 0. ura NIP_ŠP65 TU 7:30-8:15 T. Brez nik, TV1 A. Ristič, TH_V 1. ura 8:20-9:05 T. Ž ag ar,s LO VZGOJN I PREDMETI Germek A. Mask, GV mat P. Fičir, LV_1 T. 1 agar, IT N. Janiijjevii, TV1 2. ura JANlCyEVÉ 9:10-9:55 N. Agapito, n N. Ma rkcvič, LV_1 0. Ve lika nje Ja komin, AN N. Agapito, rr S. PlaninSek, TV2 š p o 3. ura 10:15-11:00 N. Jaričijevič, TV1 JANiČOEVIČ N. Ja ničjjevič, 7V1 JANIČiEVIČ L Povir AN T. Ž agar, GV P. Ficir, TH_V S. Pia ninše k, TV2 S. Pia ninše k, TV2 $Š P06AČ-Š P $Š P06AČ-Š P ura TIA L Povir AN 11:05-11:50 L Revir AN T. Žag ar,s LO P. Fičir, LV_1 L PovIrAN 5. ura M. Manfreda, SLO P. Fičir, LV_1 ZGO T. Z agar, AN 11: M. Manfreda, J. Čanad, Z G 6. ura RU 12:45-13:30 M. Manfreda,SLO L Povir AN 7. ura NRA65 13:45-14:30 M. Krota, RAC