Seznam specialnih knjižnic v letu Ljubljana,

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Seznam specialnih knjižnic v letu Ljubljana,"

Transkripcija

1 Seznam specialnih knjižnic v letu 2019 Ljubljana, 2020

2 SEZNAM SPECIALNIH KNJIŽNIC V LETU 2019 V seznamu so navedeni naslednji podatki: ime knjižnice, naslov, telefon in elektronski naslov knjižnice, URL in ISIL. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Šubičeva ulica 2 01/ SI MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA RS ZA OKOLJE Vojkova 1B 01/ SI MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE Muzejev radovljiške občine Linhartov trg Radovljica 04/ SI CENTER ZA DOPISNO IZOBERAŽEVANJE UNIVERZUM Grošljeva SI s tran

3 ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska 134 a 01/ SI BALASSIJEV INŠTITUT Balassijev inštitut, Kulturni center Veleposlaništva Madžarske Ljubljana Barvarska steza SI BANKA SLOVENIJE Slovenska 35 01/ SI DRŽAVNI IZPITNI CENTER RIC Kajuhova ulica 32 U 01/ SI s tran

4 FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI Mediateka Francoskega inštituta v Sloveniji Breg 12 01/ SI INSTITUT IPAL, IZOBRAŽEVANJE Instituta IPAL Miklošičeva cesta ipal.si/knjiznica/ SI MIROVNI INŠTITUT Metelkova 6 01/ SI NADŠKOFIJA LJUBLJANA Škofijska knjižnica Ciril-Metodov trg 4, p.p / SI s tran

5 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, LJUBLJANA Gotska 18 01/ SI ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE Čebelarska knjižnica Janeza Goličnika Brdo Lukovica 01/ SI ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO INDOK služba s knjižnico Poljanska 28 01/ SI ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE slepih in slabovidnih Minke Skaberne Kotnikova 32 01/ ; 01/ SI s tran

6 SIJ ACRONI D.O.O. Strokovna knjižnica Cesta Borisa Kidriča Jesenice 04/ SI CINKARNA, D. D., METALURŠKO- KEMIČNA INDUSTRIJA Strokovna knjižnica Kidričeva Celje 03/ SI DOMEL ELEKTROMOTORJI IN GOSPODINJSKI APARATI, D.O.O. Strokovna knjižnica Otoki Železniki 04/ KRKA D.D., NOVO MESTO Center za strokovno informatiko Šmarješka cesta Novo mesto 07/ SI s tran

7 REVOZ D.D. Belokranjska cesta Novo mesto 07/ SI SALONIT ANHOVO, D.D. Indok dejavnost Anhovo Deskle 05/ SI TALUM D.D. Tovarniška cesta Kidričevo 02/ SI BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA Trg svobode Metlika 07/ SI s tran

8 GORENJSKI MUZEJ Specialna knjižnica Tomšičeva ulica Kranj 04/ SI GORIŠKI MUZEJ KROMBERK - NOVA GORICA Goriškega muzeja Grajska cesta Nova Gorica 05/ , SI KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ Specialna knjižnica Koroška cesta Ravne na Koroškem 02/ SI LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA Loškega muzeja Škofja Loka Grajska pot Škofja Loka 04/ SI s tran

9 MESTNI MUZEJ IDRIJA - MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO Mestnega muzeja Idrija Prelovčeva Idrija 05/ SI MODERNA GALERIJA LJUBLJANA Windischerjeva 2 01/ SI MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE Gosposka 15 01/ SI MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR Strokovna knjižnica Ulica heroja Tomšiča Maribor 02/ SI s tran

10 MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE Celovška cesta 23 01/ SI MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE MAO Rusjanov trg 7 01/ SI NARODNA GALERIJA Puharjeva 9 01/ SI NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Prešernova 20 01/ SI s tran

11 POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR Glavni trg Maribor 02/ SI POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Pokrajinski muzej Celje Trg celjskih knezov Celje 03/ SI POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Grajska ulica Maribor 02/ SI POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA Pomurskega muzeja Trubarjev drevored Murska Sobota 02/ SI s tran

12 POSAVSKI MUZEJ BREŽICE Cesta prvih borcev Brežice SI PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE Specialna knjižnica Prešernova 20, p. p Ljubljana - poštni predali 01/ SI BOGOSLOVNO SEMENIŠČE Semeniška knjižnica Dolničarjeva 4 01/ , SI SLOVENSKA KINOTEKA Metelkova 2 a 01/ SI s tran

13 SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Metelkova 2 01/ , 01/ SI SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT Mestni trg 17 01/ SI SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ Plečnikov trg 1 01/ SI TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Tržaška cesta SI s tran

14 TOLMINSKI MUZEJ Mestni trg Tolmin 05/ SI UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR Strossmayerjeva Maribor SI ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE Ul. 1. junija Trbovlje 030/ , 030/ SI ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, OE LJUBLJANA Tržaška 4 01/ s tran

15 ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, OE PIRAN Trg bratstva Piran/Pirano 05/ ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, RESTAVRATORSKI CENTER Poljanska 40 01/ SI ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Mestni trg Ljubljana - poštni predali 01/ SI AGENCIJA ZA ENERGIJO Strossmayerjeva Maribor 02/ SI s tran

16 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Arhiva Republike Slovenije Zvezdarska ulica 1 01/ SI DRŽAVNI ZBOR Dokumentacijsko-knjižnični oddelek Državnega zbora Šubičeva ulica SI MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA MOL Adamič Lundrovo n. 2 01/ SI MINISTRSTVO ZA FINANCE Beethovnova Ljubljana - poštni predali 01/ SI s tran

17 MINISTRSTVO ZA KULTURO, DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO in INDOK Maistrova ulica 10 01/ SI MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Služba za prevajanje in lektoriranje ter informacijsko-knjižnično dejavnost Štefanova 2 01/ SI MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS Knjižnično-informacijski in založniški center Vojkova 55 a 01/ SI MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE RS Diplomatska knjižnica Prešernova cesta 25 01/ SI s tran

18 MINISTRSTVO ZA FINANCE, FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALNI FINANČNI URAD Informacijsko-knjižnični servis Šmartinska cesta 55 01/ SI SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Šmartinska cesta / SI USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Beethovnova 10 01/ SI VLADA RS, SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO Mestni trg 4 01/ SI s tran

19 VRHOVNO SODIŠČE RS Centralna pravosodna knjižnica Tavčarjeva 9 01/ SI UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA Evropski dokumentacijski center (EDC) Kardeljeva ploščad 17 01/ SI GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Dimičeva ulica 14 01/ SI INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI Prešernova Maribor 02/ SI s tran

20 INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR LJUBLJANA Bogišičeva 8 01/ SI INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA Kardeljeva pl / SI INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE LJUBLJANA Specialna knjižnica Lepi pot Ljubljana - poštni predali 01/ SI INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI Poljanski nasip 2 01/ SI s tran

21 INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA Specializirani INDOK center s knjižnico Erjavčeva 26 01/ , 01/ SI INŠTITUT ZA RUDARSTVO, GEOTEHNOLOGIJO IN OKOLJE IRGO Slovenčeva / SI INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO Inštituta za novejšo zgodovino Kongresni trg SI KEMIJSKI INŠTITUT Hajdrihova 19 01/ , 01/ SI s tran

22 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE in INDOK Hacquetova ulica 17 01/ SI LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D. Verovškova ul / SI PEDAGOŠKI INŠTITUT Pedagoškega inštituta Gerbičeva 62 01/ SI SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI Biblioteka SAZU Novi trg 5/I 01/ SI s tran

23 URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE in INDOK služba Trnovski pristan 2 01/ SI ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER (ZRS KOPER) ZRS Garibaldijeva Koper/Capodistria 05/ SI UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK Klinike Golnik Golnik Golnik 04/ SI ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Strokovna knjižnica za onkologijo Zaloška cesta 2 01/ SI s tran

24 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Medicinska knjižnica Oblakova ulica Celje 03/ SI UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinska knjižnica Maribor Ljubljanska ulica Maribor 02/ SI UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA INDOK služba in knjižnica Linhartova Ljubljana - poštni predali 01/ SI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE INDOK dejavnost Miklošičeva cesta 24 01/ , SI s tran

25 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO Specialna knjižnica Šlajmerjeva 6 01/ SI s tran