za predsednico: Mleenik Ines, Bukovica 31, 5293 Voleja Draga za namestnika predsednice: Fabrizio Janez, Osek 3, 5261 Sempas

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "za predsednico: Mleenik Ines, Bukovica 31, 5293 Voleja Draga za namestnika predsednice: Fabrizio Janez, Osek 3, 5261 Sempas"

Transkripcija

1 Na podlagi 31. in 32. elena lakona 0 Kmetijsko gozdarski zbornici Siovenije (lkgl-upb1, Uradni list RS, st. 69/04, 117/06 ldavp-2, 26/08, 7/09 Od!. US: U-I-25/08-11) je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije na seji dne sprejela SKLEP o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije V volilno komisijo 1. volilne enote Nova Gorica za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmoeni enoti Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, se imenuje: za predsednico: Mleenik Ines, Bukovica 31, 5293 Voleja Draga za namestnika predsednice: Fabrizio Janez, Osek 3, 5261 Sempas za elana:vodopivec Danilo, lalosee 2, 5294 Dorenberk za namestnika elana: Stibilj Simon, Ustje 46, 5270 Ajdovseina za elana: Ceeko Robert, Prvaeina 144, 5297 Prvaeina za namestnika elana: Lisjak Peter, Osevijek 22, 5292 Renee za elana: Zgavc Stanko, Gortanova 24, 5000 Nova Grica za namestnika elana: Mladovan Marko, Ozeljan 6, 5261 Sempas V volilno komisijo 2. volilne enote Koper za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmoeni enoti Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, se imenuje: za predsednika: Vojan Skrk, Bogo 12, 6222 Stanjel za namestnico predsednika: Viktorija Bernetie, Sejmiska pot 8a, 6210 Sezana za elanico: Patricija Pirnat, Krkavee 130, 6274 Smarje za namestnico elanice: Ingrid Tragin, Brje pri Komnu 1 b, 6223 Komen za elanico: Milena Stolfam, Mare Husove 6, 6210 Sezana za namestnico elanice: Majda Brdnik, Dane pri Sezani 110, 6210 Sezana za elanico: Elizabeta Bonin, Manzan 46, 6000 Koper za namestnika elanice: Ivan Bizjak, Brkinska 24, 6310 Izola 1/6

2 V volilno komisijo 3. volilne enote Kranj za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmocni enoti Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj, se imenuje: za predsednico: Cilka Mocnik, Zalog pri Cerkljah 11, 4207 Cerklje za namestnika predsednice: Janez Kert. Circe 24a, 4000 Kranj za clanico: Mateja Oblak, Voglje na vasi 20, 4208 Sencur za namestnico clanice: Mojca Demsar, Gradnikova 69, 4240 Radovljica za clanico: Maja Purgar, Podbrezje 55, 4202 Naklo za namestnika clanice: Igor Stanonik, Tavcarjeva ulica 1, 4220 Skofja Loka za clanico: Sasa Kristan, Trojarjeva 32, 4000 Kranj za namestnika clanice: Tomaz Cor, Glavarjeva 45, 1000 Ljubljana V volilno komisijo 4. volilne enote Ljubljana za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmocni enoti Ljubljana, Celovska cesta 135, 1000 Ljubljana, se imenuje: za predsednika: mag. Janez Kunc, Ljubljanska 25, 1241 Kamnik za namestnico predsednika: Simona Mat jan, Podmilj 9, 1223 Blagovica za clana: Janez Pintar, Adamiceva cesta 6, 1293 Smarje-Sap za namestnico clana: Irena Marko, Hribi 6, 1222 Trojane za clana: Andrej Pecur, Notranjska 42, 1370 Logatec za namestnico clan ice: Tatjana Kljun, Brda 6, 4240 Radovljica za clanico: Anamarija Mis, Zavrh 2a, 1215 Medvode za namestnico clanice: Ivanka Kocjancic, Katarija 7, 1251 Moravce V volilno komisijo 5. volilne enote Kocevje za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmocni enoti Kocevje Skrabcev trg 19, 1310 Ribnica, se imenuje: za predsednico: Polonca Bartol, Breg 79, 1332 Stara Cerkev za namestnico predsednice: Milka Zupancic, UI. Veronike Deseniske 11, 1330 Kocevje za clana: Antun Volf, Sela 25, 1337 Osilnica 2/6

3 za namestnico elana: Mojca Lavrie, Travnik 30/a, 1318 Loski Potok za elana : Vinko Levstek, Graben 1a, 1316 Ortnek za namestnico elanice: Lea Zajc, Zimerice 22, 1217 Sodrazica za elanico: Jerica Lovsin, Srobotnik 11, 1315 Velike Lasee za namestnika elanice: Janez Henigman, Prigorica 108 a, 1310 Ribnica V volilno komisijo 6. volilne enote Postojna za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmoeni enoti Postojna, TrZaska cesta 45, 6230 Postojna, se imenuje: za predsednico: Nezka Dekleva, Topolc 2,6250 liirska Bistrica za namestnico predsednice: Milena Petrie, Martinjak 25, 1380 Cerknica za elana: Janez Strukelj, Strukljeva vas 1, 1380 Cerknica za namestnika elana: Janez Mramor, Sv. Trojica 8, 1385 Nova vas za elanico: Viktorija Kukanja, Kot 10, 6230 Postojna za namestnico elanice: Petra Kaluza, Reska cesta 1, 6258 Prestranek za elanico: Mateja Vovek, Zareeica 29, 6250 liirska Bistrica za namestnika elan ice: Andrej Janezie, Zareeje 21, 6250 liirska Bistrica V volilno komisijo 7. volilne enote Novo mesto za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmoeni enoti Novo mesto, Smihelska cesta 14, 8000 Novo mesto, se imenuje: za predsednico: Anne Marie Valentar, Dolenje Laknice 3, 8230 Mokronog za namestnika predsednice: Andrej Kastelic, Zabja vas 9, 8000 Novo mesto za elana: Janez Gaenik, Jerebova ulica 8, 8330 Metlika za namestnika elana: Stanislav Bevc, Dolenja vas pri Mirni Peci 7, 8213 Mirna Pee za elanico: Barbara Derganc, Podreber 38, 8351 Straza za namestnico elanice: Karmen Rodie, Ragovska ulica 8, 8000 Novo mesto za elanico: Zdenka Kramar, Vrhje 56 a, 8258 Kapele za namestnico elanice: Eva Filej Rudman, Gomile 22,8321 Brusnice 3/6

4 V volilno komisijo 8. volilne enote Brezice za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmocni enoti Brezice, Cesta prvih borcev 41, 8250 Brezice, se imenuje: za predsednika: Alojz Androjna, Rogacice 10, 8293 Studenec za namestnika predsednika: Franc Zivic, Anze 15, 8280 Brestanica za clanico:milena Rozman, Gregovce 6 a, 8259 Bizeljsko za namestnika clanice: Andrej Golob, Dol. Pirosica 4, 8263 Cerklje ob Krki za clana: Jurij Orac, Kozjanska ulica 11, 8290 Sevnica, za namestnico clana: Sabina Omerzu, Titova 103, 8281 Senovo za clana : Vladimir Sotosek, Gorica pri Raztezu 4, 8280 Brestanica za namestnika clana: Slavka Grobelnik, Podvrh 39, 8292 Zabukovje V volilno komisijo 9. volilne enote Celje za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmocni enoti Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje, se imenuje: za predsednico: Polona Starc, Tomaz nad Vojnikom 13, 3212 Vojnik za namestnika predsednice: Andrej Kramer, Zaloska gorica 7 a, 3301 Petrovce za clana: Franc Gracner, Brdo 15, 3225 Plan ina pri Sevnici, za namestnika clana: Ivan Hojnik, Zadobrova 43 a, 3211 Skofja vas za clana: Sebastjan Apat, Salek 84,3320 Velenje - za namestnika clana: Slavko Trobis, Brezova 41, 3201 Smartno v Rozni dolini za clanico: Ana Mastnak, Lokarje 10, 3230 Sentjur za namestnika clanice: Janko Stante, Pot v Lesje 8, 3212 Vojnik V volilno komisijo 10. volilne enote Ptuj za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmocni enoti Ptuj. Ormoska cesta 28, 2250 Ptuj, se imenuje: za predsednico: Terezija Mesko, Volkmerjeva u. 5, 2250 Ptuj za namestnika predsednice: Zvonko Pisek, Krcevina pri Vurbergu 89 d, 2250 Ptuj za clanico: Felicita Domiter, Rabelcja vas 43, 2250 Ptuj za namestnico clanice : Siavica Strelec, Bukovci 160,2281 Markovci pri Ptuju 4/6

5 za clana : Gregor Plevnik, K cerkvi 21 a, 2312 Orehova vas za namestnika clana: Miran Zorin, Rosnja 66, 2205 Starse za clana: Mirko Kekec, Zabjak 22 a, 2250 Ptuj za namestnika clana : Dani Skaza, Klepova ul. 34, 2250 Ptuj V volilno komisijo 11. volilne enote Maribor za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske sedezem na Obmocni enoti Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, se imenuje: za predsednico: Ema Cebe, Podova 46, 2327 Race za namestnico predsednice: Irena Merc, Vareja 30 a, 2284 Videm pri Ptuju za clana: Joze Falez, Nova ulica 8, 2312 Orehova vas za namestnico clana: Marija Marin, Bezena 38, 2342 Ruse za clana: Venceslav Cep, Vukovje 62,2231 Pernica za namestnika clana: Boris Rozman, Pocehova 52, 2000 Maribor za clana: Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podcetrtek za namestnika clana: Andrej Marko, Plintovec 18, 2201 Zgornja Kungota V volilno komisijo 12. volilne enote Siovenj Gradec za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije in v svet obmocne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije, s sedezem na Obmocni enoti Siovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Siovenj Gradec, se imenuje: za predsednico: Anemarija Gerold, Zgornja Vizinga 12, 2360 Radlje ob Dravi za namestnico predsednice: Renata Vajde, Pod gradom Siovenj Gradec za clana: Janez Glasecnik, Spodnji Razbor 18, 2381 Podgorje za namestnico clana: Ana Taljan, Voranceva 13, 2360 Radlje ob Dravi za clana: Simon Cvetko, Bukovska vas 54 a, 2373 Sentjanz pri Dravogradu za namestnico clana: Anica Ugovsek, Podgorje 26 a, 3320 Velenje za clana: Damjan Locan, TopolsCica 6,3326 Topolscica za namestnika clana: Marjan Sevcnikar, Recica ob Savinji 139, 3322 Recica ob Savinji V volilno komisijo 13. volilne enote Murska Sobota za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije in v svet obmocne enote Kmetijsko gozdarske zbornice 5/6

6 Siovenije, s sedezem na Obmoeni enoti Murska Sobota, Ulica Stefana Kovaea 40, 9000 Murska Sobota, se imenuje: za predsednico: Danica Dvanajseek, Porabska 4, 9250 Gornja Radgona za namestnika predsednice: Robert Jelen, Stara nova vas 23, 9249 Krizevci pri Ljutomeru za elana: Karel Hari, Krizevci 24, 9206 Krizevci v Prekmurju za namestnika elana: Andrej Grof, Benica 4, 9220 Lendava za elana: Renato Hajduk, Mali Bakovci 84, 9000 Murska Sobota za namestnika elana: Miran Torie, Cezanjevci 36, 9240 Ljutomer za elana: Janez Hadler, Brezovci 21, 9201 Puconci za namestnika elana: Ivan Bauer, Grad 188 d, 9264 Grad St.: 014-3/ Datum: Joze Benec predsednik 6/6