Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave"

Transkripcija

1 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave Smernice o javnem naročanju IT S specifikacijami proizvodov za varstvo okolja, energijsko učinkovitost, dostopnost in varnost IT Različica: april 2018

2 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 2 Izdajatelj: Bitkom Zvezno združenje za informacijsko tehnologijo, telekomunikacije in nove medije e. V. Albrechtstraße 10 D Berlin Tel.: (+49) Oseba za stik: Antonia Schmidt Tel.: (+49) Pristojni odbor združenja Bitkom: Do proizvodov nevtralna povabila k predložitvi ponudb ES Vodenje projektov: Felicia Muffler, Thomas Kriesel, Bitkom Avtorske pravice: Bitkom 2018 Slika na naslovnici: vladacanon istockphoto.com V tej publikaciji so splošne, nezavezujoče informacije. Ta vsebina predstavlja stališče združenja Bitkom v času objave. Čeprav so bile informacije v tej publikaciji zelo skrbno zbrane, ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost, popolnost ali aktualnost. V tej publikaciji zlasti ni bilo mogoče upoštevati posebnosti posameznih primerov. Zato je bralec osebno odgovoren za njeno uporabo. Vsaka odgovornost je izključena. Združenje Bitkom si pridružuje vse pravice, vključno z razmnoževanjem katerega koli dela.

3 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 3 Kazalo Stran Zahvala Uvod Uporaba teh smernic Nevtralnost glede proizvodov kot pravna Večnamenske naprave kot predmet javnega naročila Trendi pri javnem naročanju večnamenskih naprav Nadaljnje rešitve za posamezne primere uporabe Konkurenca med laserskimi in brizgalnimi tiskalniki Modeli komercialnega naročanja Zmogljivostni razredi kot modeli za scenarije uporabe Merila in zahteve za vse zmogljivostne razrede Tiskanje in kopiranje Optično branje Nosilci podatkov za tiskanje in optično branje Vmesniki Zaslon Dostopnost Dokončevanje dokumentov Funkcija telefaksa Posebna merila in zahteve za naprave za delovne postaje Tiskanje in kopiranje Hitrost tiskanja naprav za format DIN A Hitrost tiskanja naprav za format DIN A Posebna merila in zahteve za naprave za delovne skupine Tiskanje in kopiranje Optično branje Hitrost tiskanja naprav za format DIN A Hitrost tiskanja naprav za format DIN A Posebna merila in zahteve za naprave na ravni oddelka Tiskanje in kopiranje Optično branje Hitrost tiskanja naprav za format DIN A Hitrost tiskanja naprav za format DIN A Varstvo okolja in varovanje zdravja Splošne pravne zahteve Energijska učinkovitost v pravu o javnem naročanju Okoljske zahteve v pravu o javnem naročanju... 25

4 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave Emisije hrupa Emisije snovi Varstvo virov in zasnova, primerna za recikliranje Lastnosti materiala in zahteve o snovi Sistemi za vračanje naprav in potrošnega materiala Certifikati in priznanja za preverjanje Primerljivost znakov za okolje Varnost informacijske tehnologije Merila za oddajo javnega naročila Stroški porabe energije v tehnični življenjski dobi Izračun cene na stran Pogodbene določbe Dopolnilni pogodbeni pogoji za javno naročanje storitev IT (EVB-IT) Družbena trajnost Praktični namigi za postopke za oddajo javnega naročila Raziskava trga Preskušanje Priloge Ocena potreb in kontrolni seznam Glosar Pravne določbe Seznam preglednic... 50

5 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 5 Zahvala Te smernice so rezultat tesnega sodelovanja med strokovnjaki za javno politiko in predstavniki podjetij, ki so člani združenja Bitkom. Za zelo kakovostne prispevke se posebej zahvaljujemo naslednjim posameznikom: Marko Brinkmann, Brother International GmbH, Felix Elschner, Epson Deutschland GmbH, Matthias Enkelmann, Lexmark Deutschland GmbH, Bernhard Fiebig, TA Triumph-Adler Deutschland GmbH, Andreas Geh, Epson Deutschland GmbH, Kai Kallweit, Bitkom e. V., Robin Kammel, Urad za javna naročila v okviru Zveznega ministrstva za notranje zadeve, Jens Polster, Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Marko Rost, HP Deutschland GmbH, Kerstin Thies, Ricoh Deutschland GmbH, Daniel Schiwek, HP Deutschland GmbH, David Schulz, HP Deutschland GmbH, Christian Heinlein, Bechtle Systemhaus Holding AG, Bernhard Wolz, Zvezna agencija za zaposlovanje, Thomas Zapala, Zvezni urad za opremo, informacijsko tehnologijo in podporo med delovanjem zvezne armade (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, BAAINBw), Thomas Kriesel, Bitkom e. V., Felicia Muffler, Bitkom e. V.

6 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 6 1 Uvod 1.1 Uporaba teh smernic Te smernice vsebujejo pregled podlage in meril za javno naročanje večnamenskih naprav z možnostjo tiskanja (v nadaljnjem besedilu: večnamenske naprave ali VNN), ki ga izvedejo javne uprave. Oblikovala jih je delovna skupina pod vodstvom Urada za javna naročila v okviru Zveznega ministrstva za notranje zadeve in združenja Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. (Bitkom). Namen tega dokumenta je zagotoviti javnim naročnikom na ravni zvezne vlade, zvezne države ter občinski ravni zanesljiv in razumljiv vir, da lahko pri javnem naročanju večnamenskih naprav povabila k predložitvi ponudb pripravijo na do proizvodov nevtralen način, tj. tak, s katerim se preprečuje uporaba zaščitenih trgovskih imen ali sklicevanje na posebnega proizvajalca, obenem pa se upoštevajo veljavni tehnični standardi. Čeprav so te smernice namenjene zlasti za večnamenske naprave z različnimi funkcijami (tiskanje, optično branje, kopiranje in pošiljanje faksov), jih je mogoče uporabljati tudi za naprave, ki lahko opravljajo le eno od teh funkcij (npr. tiskalnike). Bistveni element teh smernic je seznam tehničnih meril, na podlagi katerih se lahko opišejo in primerjajo naprave ter zahteve za njihovo delovno okolje in druge značilnosti. Smernice poleg tehničnih meril, ki jih morajo izpolnjevati, da naprave pri javnem naročanju delujejo, vsebujejo tudi informacije o varstvu okolja, energijski učinkovitosti, dostopnosti in varnosti IT. Čeprav za skladnosti v teh zadevah le deloma veljajo pravne zahteve, postajajo v javni upravi vse pomembnejše. Merila, ki urejajo javno naročanje VNN, so navedena tudi v Excelovem seznamu, priloženem tem smernicam. Sklop meril v Excelovem seznamu je dejansko enak sklopu meril v teh smernicah. Excelov seznam je orodje za naročnike z izkušnjami, ki ne potrebujejo več pojasnil ali opomb o posameznem merilu in podlagi za do proizvodov nevtralna povabila k predložitvi ponudb. Taka pojasnila in nasvete pa vsebujejo te smernice. Opozoriti je treba, da se navedena tehnična merila in zahteve stalno spreminjajo ter da bi morala imeti različno težo glede na mesto uporabe naprav, ki se bodo kupile. Če so zahteve glede proizvoda večje, se poviša ponudbena cena, skladno s tem pa se zmanjšuje ponudba proizvodov na trgu. Organ naročnik mora zato o posameznih merilih razmisliti in jih prednostno razvrstiti ter teh smernic ne sme uporabljati kot nadomestek. Avtorji teh smernic želijo naročnikom v javni upravi vseeno pomagati, tako da posebej opozarjajo na občutljiva merila in zahteve, ki lahko povzročijo tržne omejitve, in odločitve, povezane s stroški. Zato uporabljajo naslednje simbole: Simbol Pomen

7 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 7 Zahteva za merila s tem simbolom lahko povzroči povečanje stroškov in/ali tržnih omejitev.! Ta simbol označuje pojasnilo splošno zmotnega prepričanja ali poudarja ključne navedbe v besedilu. Z Ta simbol označuje, ali se lahko določena merila preverijo s potrdili. 1.2 Nevtralnost glede proizvodov kot pravna V skladu s pravom o javnem naročanju je obvezna enaka obravnava gospodarskih subjektov in ponujenih proizvodov. V pravnem okviru je določeno, da se predmet javnega naročila opiše na podlagi dejanskih in nediskriminatornih meril, tj. nevtralno glede proizvodov (primerjaj člen 97 nemškega zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (GWB) in člen 31(6) uredbe o izvajanju javnih naročil (VgV) za vseevropska javna naročila ter člen 55(1) zveznih proračunskih predpisov (BHO) in člen 2(2) pravilnika o javnem naročanju pod mejnimi vrednostmi (UVgO) za javna naročila pod mejnimi vrednostmi). Določen izdelek ali trgovsko ime se lahko v povabilih k predložitvi ponudb uporablja le v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, če ni mogoč dovolj natančen opis s skupnimi poimenovanji ali splošnimi merili. Te smernice rešujejo natanko to vprašanje, saj dajejo na razpolago trdno orodje za spodbujanje skladnosti s pravnimi mi, kar zagotavlja pošteno konkurenco. Določajo in pojasnjujejo veljavne tehnične standarde, na podlagi katerih je mogoče tiskalnike in večnamenske naprave opisati s splošnimi bistvenimi značilnostmi. Značilnosti proizvoda in tehnične zahteve so predstavljene strnjeno in v preglednicah. Te smernice se bodo redno pregledovale zaradi posodabljanja. Pri vsakem pregledu se bo upošteval najnovejši tehnični razvoj, predlagana merila in zahteve pa se bodo prilagodile, da bodo odražale trenutno stanje tehnike. 2 Večnamenske naprave kot predmet javnega naročila 2.1 Trendi pri javnem naročanju večnamenskih naprav Do zdaj so za večnamenske naprave značilne njihove standardne funkcije, tj. kopiranje, tiskanje, optično branje (optično branje v e-pošto, optično branje v osebni računalnik, optično branje na USB-ključ, optično branje na strežnik FTP in optično branje v omrežje) ter pošiljanje faksov. Z nadaljnjim tehnološkim razvojem sedanje in prihodnje generacije večnamenskih naprav se podpirajo upravni postopki v papirni in elektronski obliki, kar omogoča in spodbuja, da se strukturirani in nestrukturirani podatki (npr. prepoznavanje obrazcev ali vnaprejšnje razvrščanje podatkov) obdelajo s pripadajočimi postopki in procesi IT. VNN postajajo zaradi rešitev na napravah in zaradi strežniških rešitev pametnejše. Zato lahko vse bolj prispevajo k trajnostnemu in okolju prijaznemu upravnemu delu. Poleg tega so kot vmesnik med informacijami v digitalni in natisnjeni obliki bistvena sestavina IT pri izvajanju e-uprave v javni upravi.

8 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 8 Za tehnični razvoj VNN so značilni naslednji trendi: Nadomeščanje enonamenskih naprav (npr. ločeni optični bralniki) z večnamenskimi napravami: ob upoštevanju raznovrstnih in sočasnih zahtev sedanje infrastrukture IT v upravi naj bi večnamenski sistemi nadomestili enonamenske naprave (ločeni optični bralniki ali tiskalniki). Vse večja uporaba barve: težnja po uporabi barvnih tiskalnikov se nenehno povečuje. Eden od razlogov za to je morda v tem, da se vse bolj raznovrstne informacije v dokumentih prikažejo z barvo tako, da so bolj razumljive. Večja uporaba formata A4: ker se za tiskanje vedno več uporablja format A4 (glede na študijo, ki sta jo izvedli analitični podjetji Gartner in IDC, je do % vseh natisnjenih informacij v formatu A4), se ustvarja vse večje povpraševanje po VNN, zasnovanih za ta format. Visoko zmogljive večnamenske naprave v formatu A4 torej izpolnjujejo vse sedanje in prihodnje zahteve v pisarniškem okolju. Visoka zmogljivost: zaradi hitro naraščajoče količine podatkov za obdelavo se povečujejo zahteve glede produktivnosti in prilagodljivosti VNN. Enostavno in intuitivno delovanje: ob vse večji zapletenosti VNN se pojavljajo velike zahteve po intuitivnem upravljanju s številnimi funkcijami ter enostavnem, samoumevnem krmarjenju po VNN. Barvni zaslon na dotik, ki se upravlja s simboli in besedilom, omogoča enostavno krmarjenje po ustreznih procesih. Večja prilagodljivost: večnamenske naprave so zelo prilagodljive. Zaradi odprtih standardov in povezav, ki omogočajo integracijo, se lahko prilagodijo potrebam uporabnika. Okoljski standardi in trajnost: VNN vse bolj izstopajo zaradi visokih okoljskih standardov in standardov trajnosti. Dostopnost: VNN danes v številnih primerih omogočajo neoviran dostop. Pri tem je bistveno, da se uporabniki z različnimi sposobnostmi in fizičnimi zmogljivostmi enostavno medsebojno povezujejo s strankami, sodelavci in delovnimi postopki. 2.2 Nadaljnje rešitve za posamezne primere uporabe Upravne postopke, aplikacije in količine shranjevanja podatkov je mogoče s prilagodljivimi rešitvami programske opreme za VNN prilagoditi potrebam uporabnikov. VNN trenutno ponujajo številne dodatne rešitve programske opreme, ki podpirajo in racionalizirajo pisarniške ter upravne postopke. Z njihovo uporabo se razširjajo zmogljivosti naprav, prihrani čas in zmanjšujejo stroški. Obstajata dve glavni vrsti razširjenih rešitev za aplikacije za VNN, in sicer rešitve za aplikacije na napravah in omrežne rešitve za aplikacije. a) Uporabniške rešitve na napravah: Uporabniške rešitve na napravah obsegajo brezplačne in plačljive dodatne funkcije ali rešitve, ki jih je mogoče v VNN integrirati poleg standardnih funkcij. S temi dodatnimi funkcijami se zlasti zagotavljajo urejene informacije (datoteke), ki jih je mogoče v uporabnikovem širšem okolju in skupaj z njegovimi aplikacijami nadalje obdelati in uporabiti. Dodatna funkcija optičnega prepoznavanja znakov (Optical Character Recognition OCR) je en tak primer, pri tem se optično prebrani podatki kot rastrski podatki pretvorijo v datoteko ASCII ali Wordovo datoteko, s čimer se dajo na voljo za nadaljnjo obdelavo v na primer Officeovih aplikacijah. Druge rešitve na napravah pomagajo pri delovanju VNN ali posredovanju ustvarjenih informacij (npr. optično prebrane datoteke) v aplikacije ali delujejo kot dodatne varnostne funkcije za povečanje varnosti VNN.

9 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 9 b) Omrežne uporabniške rešitve Obstaja širok izbor izvedenih razširjenih rešitev (aplikacij), ki omogočajo izmenjavo informacij z aplikacijami programske opreme in posebnimi postopki, ki so na voljo na trgu. Z orodji/platformami za uvedbo se prav tako hitro in enostavno načrtujejo in izvajajo posamezne naloge ali upravni postopki. Take rešitve za aplikacije po navadi niso integrirane v VNN, pač pa so v okoliški infrastrukturi IT stranke, na primer na strežnikih ali v odjemalnem programu. S temi uporabniškimi rešitvami se zlasti podpira upravljanje (skrbništvo) VNN v okviru infrastrukture IT uporabnika, oblikujejo elektronski postopki za obdelavo transakcij ali varuje uporaba VNN in informacij, ustvarjenih z njihovo uporabo. Omrežne rešitve za programsko opremo so na primer na voljo za upravljanje: varnostnih nastavitev, potrošnega materiala, uporabnikov in ukrepov za preverjanje pristnosti ter pravil tiskanja za posameznega uporabnika, uporabe naprave, konfiguracije naprave, posodobitev strojno-programske opreme. 2.3 Konkurenca med laserskimi in brizgalnimi tiskalniki Tiskalniki se ne razlikujejo le po lastnostnih strojne opreme, temveč tudi po vrsti barvila, ki ga uporabljajo. Najpogosteje se uporabljajo barvila, kot so črnilo, tiskalniško barvilo in gel. Uporabljena posebna barvila ali tehnologije tiskanja načeloma ne določajo kakovosti tiskanja. Zahteve glede kakovosti tiskanja se morajo načeloma upoštevati neodvisno od uporabljene tehnologije tiskanja. Na voljo so sistemi, ki lahko tiskajo le črno-belo ali v barvah, in to ne glede na uporabljeno barvilo. Ne glede na uporabljeno tehnologijo tiskanja se lahko zagotovi tiskanje z obstojnim izpisom.! Obe tehnologiji tiskanja (laserska in brizgalna) lahko zagotovita tiskanje z obstojnim izpisom. 2.4 Modeli komercialnega naročanja Javno naročanje je mogoče izvesti z najemom, nakupom, zakupom ali kombinacijo (npr. najem strojne opreme, nakup potrošnega materiala). Pristop, ki ga izbere naročnik, je ne nazadnje odvisen od tega, ali je razpoložljivi proračun pavšalen ali večleten. Odločitev za enega od teh modelov se po navadi sprejme ob pripravi ukrepa javnega naročila kot del študije izvedljivosti. Skupni stroški za VNN, vključno s stroški za obrabljive dele in potrošni material, se lahko izračunajo tudi na podlagi natisnjenih strani (glej primer izračuna v razdelku 10.2). V tem pogledu je zelo pomembno, kako na izbiro modela javnega naročanja vpliva DDV. Najem je predmet DDV, ki se obračuna od ustreznih najemnin in se plača skupaj z njimi. Nakup je predmet polnega DDV, ki se

10 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 10 obračuna ob dobavi (tj. prenos naprave javnemu naročniku). Celotni znesek DDV se plača tudi ob dobavi naprave, če se lastništvo na podlagi pogodbe prenese šele po plačilu več najemnin. Če je prenos lastništva na podlagi nakupa blaga s pridržanim lastništvom odvisen od uveljavitve nakupne opcije, se DDV plača na skupno ceno na enoto ob uveljavitvi opcije v skladu s pogodbo. Kadar so najemnine plačane že pred uveljavitvijo opcije, se plačani DDV povrne, če se najemnine prištejejo k nakupni ceni. Zakup je predmet DDV, ko se zakupljena naprava pripiše javnemu naročniku v skladu z davčno zakonodajo 1. Preglednica 1: Modeli komercialnega naročanja Komercialni modeli Nakup Nakup in poraba (mešani model) Financiranje (najem/zakup) Obračunavanje na podlagi porabe Strojna oprema Nakup Nakup Najem ali zakup Potrošni material in obrabljivi deli Nakup Obračunavanje na stran ali kartušo Obračunavanje na stran ali kartušo Storitve (npr. popravilo, vzdrževanje in vzdrževanje programske opreme) Prenos pravic in obveznosti Vsebuje storitve Vsebuje storitve Obračunavanje na stran ali kartušo ( all-in ) Lastništvo strojne opreme Javni naročnik Javni naročnik Izvajalec Izvajalec 3 Zmogljivostni razredi kot modeli za scenarije uporabe Te smernice najprej priporočajo, da je treba potrebo po večnamenskih napravah opredeliti glede na različne zmogljivostne razrede. Ti razredi ustrezajo predvsem scenarijem uporabe in namenu uporabe naprav s strani končnega uporabnika. Scenariji uporabe za javne naročnike in se ne razlikujejo bistveno od scenarijev uporabe v podjetjih. V tem pogledu je na odprtem trgu dostopen širok izbor naprav. Te smernice na podlagi scenarijev uporabe okvirno opredeljujejo naslednje zmogljivostne razrede: 1 Primerjaj pripombe davčne uprave k tem posledicam, ki se nanašajo na DDV, v odstavkih (5) in (6) razdelka 3.5 odloka o uporabi davka na dodano vrednost (Umsatzsteuer-Anwendungserlass).

11 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 11 naprave za delovne postaje, namenjene zlasti za posamezne pisarniške prostore in manjše količine tiskanja, naprave za delovne skupine, namenjene zlasti za skupine/oddelke in srednje velike količine tiskanja, ter naprave na ravni oddelka, namenjene zlasti za celotne oddelke in velike količine tiskanja. Razlika med posameznimi zmogljivostnimi razredi je v praksi mnogo prožnejša. Ta vidik se upošteva v spodnji preglednici, v kateri so ponazorjena najpomembnejša razmejitvena merila za zmogljivostne razrede, poseben poudarek pa je namenjen prekrivanjem med količinami tiskanja. Preglednica 2: Razmejitvena merila za zmogljivostne razrede Naprava za delovno postajo Naprava za delovno skupino Naprava na ravni oddelka Pripombe/pojasnila Priporočena mesečna količina tiskanja in kopiranja strani strani strani Vrsta Po navadi namizna naprava in format A4 Namizna ali samostoječa naprava Po navadi samostoječa naprava Podajanje papirja najmanj 250 listov najmanj listov najmanj listov Pomnilnik (referenčne vrednosti) 256 MB 512 MB 1 GB Zgolj na podlagi razpoložljivega spomina ni mogoče sklepati o zmogljivosti ali obsegu funkcij naprave. Izhodna zmogljivost (referenčne vrednosti) 125 listov 200 listov 350 listov Informacije temeljijo na teži v gramih, ki je 80 g/m². 4 Merila in zahteve za vse zmogljivostne razrede Javni naročnik bi moral predmet javnega naročila glede na splošne značilnosti opisati tako, da bi bilo mogoče primerjati nadaljnje ponudbe. V teh smernicah so v obliki preglednic navedena različna merila, ki se uporabljajo kot primerni parametri za opis predmeta javnega naročila. Da bi bilo te parametre mogoče oceniti in primerjati, so merilom pripisane tehnične zahteve. V dodatnem stolpcu je navedeno, ali so zahteve primerne kot minimalne zahteve. Vse minimalne zahteve ustvarijo standard za VNN, ki ga je glede na trenutno stanje tehnike mogoče pričakovati od vseh nedavno zasnovanih naprav, ki so trenutno na trgu, in ki se ne sme zniževati. Zadnji stolpec (Pripombe/pojasnila) vsebuje dodatne informacije in podrobnosti o tehničnih h.

12 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 12 Poleg tu priporočenih minimalnih zahtev se lahko v okviru meril za ocenjevanje določijo dodatni pogoji 2. Javni naročnik lahko poleg tega v razpisni dokumentaciji opredeli dodatna merila in zahteve, če za predmet javnega naročila uporablja posebne zahteve. Merila in zahteve iz poglavja 4 se nanašajo na funkcije in lastnosti, ki se uporabljajo za vse zmogljivostne razrede. 4.1 Tiskanje in kopiranje Preglednica 3: Merila in zahteve za tiskanje in kopiranje Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Prva stran v formatu DIN A4 na izhodnem pladnju iz načina pripravljenosti največ 15 sekund Vrednost se precej spreminja glede na tehnologijo tiskanja. Možne so tudi vrednosti pod 10 sekund. 2 Ločljivost tiskanja najmanj 600 x 600 pik na palec (dejansko) Po želji se lahko višja ločljivost. 3 Obojestransko tiskanje samodejno 4 Univerzalni podajalnik na voljo je univerzalni podajalnik 5 Tiskanje z obstojnim izpisom lahko se dokaže primernost za izdelavo izvirnih besedil, kopij in overjenih kopij notarskih listin ter drugih dokumentov v skladu s členom 29 pravilnika o poslovanju notarjev (DONot) Laserska in brizgalna tehnologija zagotavljata obstojni izpisa. Z Certifikat ustanove za tehnologije proizvodnje papirja (PTS) ali enakovredni certifikat. Preskušanje in certificiranje zajemata enoto, sestavljeno iz tiskalnika, tonerja ali brizgalne kartuše (oba črna), in papirja. 6 Povečava/pomanjšav a najmanj % v korakih po 1 % 2 Merila za ocenjevanje iz teh smernic se nanašajo na tista merila za dodelitev, ki izpolnjujejo posebne zahteve glede funkcij ali zmogljivosti. Organ naročnik lahko v razpisne zahteve vključi merilo za ocenjevanje, če bo izdelek v ponudbi opravljal posebne storitve na posebnih področjih ali je predviden za posebne namene.

13 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 13 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 7 Ukazni jezik tiskalnika najmanj PCL 5 ali PCL 6 ali združljiv s PostScript 8 Več kopij več kot 99 kopij merilo za ocenjevanje 4.2 Optično branje Preglednica 4: Merila in zahteve za optično branje Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Ločljivost enobarvna najmanj 600 x 600 pik na palec (na voljo optična ločljivost) Po želji se lahko višja ločljivost. Z visoko ločljivostjo se med uporabo ustvarijo eksponentno naraščajoče količine podatkov. Za delovanje se priporoča konfiguracija s 300 x 300 pikami na palec. 2 Ločljivost barvna najmanj 300 x 300 pik na palec (na voljo optična ločljivost) 24-bitna barvna globina, 8- bitna lestvica sivin Po želji se lahko višja ločljivost. Z visoko ločljivostjo se med uporabo ustvarijo eksponentno naraščajoče količine podatkov. Za delovanje se priporoča konfiguracija s 300 x 300 pikami na palec. 3 Formati za optično branje najmanj PDF, JPG, TIFF 4 Obojestransko optično branje z uporabo samodejnega podajalnika dokumentov samodejno Dvostransko optično branje v enem koraku (obojestransko optično branje) ali s funkcijo obračanja. merilo za ocenjevanje Obojestransko optično branje je tehnično mogoče izvajati na dva načina: z vzvratnim samodejnim podajalnikom dokumentov (Reversing Automatic Document Feeder RADF) ali dvostranskim samodejnim podajalnikom dokumentov (Duplexing Automatic Document Feeder DADF). Dvostranski samodejni podajalniki dokumentov po navadi hitreje izvajajo optično branje, vendar lahko povzročijo povečanje stroškov in tržne omejitve.

14 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 14 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 5 Cilji optičnega branja optično branje v osebni računalnik optično branje v mapo optično branje v e-pošto optično branje na strežnik FTP merilo za ocenjevanje optično branje na USB-ključ merilo za ocenjevanje optično branje v dokument/upravljanje vsebine/sistem arhiviranja merilo za ocenjevanje Glej tudi podtočko 2.1 Trendi pri javnem naročanju večnamenskih naprav 4.3 Nosilci podatkov za tiskanje in optično branje Preglednica 5: Merila in zahteve za nosilce podatkov za tiskanje in kopiranje Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Tiskani mediji navaden papir v skladu s standardom DIN EN reciklirani papir v skladu s standardom DIN EN prosojna folija merilo za ocenjevanje Biti mora primerna za ustrezno tehnologijo tiskanja. pisemske ovojnice merilo za ocenjevanje etikete merilo za ocenjevanje 2 Formati DIN A4 DIN A5 DIN A3 merilo za ocenjevanje DIN A6 DIN B5 DIN C6 merilo za ocenjevanje 3 Teža v gramih za tiskanje univerzalni podajalnik najmanj g/m 2 pladenj za podajanje papirja

15 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 15 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila najmanj g/m 2 4 Teža v gramih za optično branje samodejni podajalnik dokumentov najmanj g/m Vmesniki Preglednica 6: Merila in zahteve za vmesnike Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 USB za odjemalca najmanj USB 2.0 Vrata USB z višjo številko različice načeloma omogočajo višje stopnje prenosa podatkov. Vendar to za vrata USB ni odločilno. 2 USB za ključe najmanj USB 2.0 Uporaba različnih USB-ključev je odvisna od oblikovanja USB-ključa. 3 Omrežni preklopnik RJ 45 Ethernet 10/100 4 Modem RJ 11 merilo za ocenjevanje določiti za minimalno zahtevo, če želite funkcijo telefaksa ločeno RJ 11 in RJ 45 zaradi ločenih povezav se poveča varnost 5 Brezžične povezave Infrastruktura brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) (v skladu z IEEE b/g/n) merilo za ocenjevanje Neposredni dostop do VNN prek omrežja WLAN (v skladu z IEEE b/g/n) merilo za ocenjevanje Varnostno opozorilo: zaradi posebnih notranjih zahtev je morda potrebna prekinitev povezave z omrežjem. Bluetooth merilo za ocenjevanje Možnost tržnih omejitev Komunikacija kratkega dosega (Near Field Communication NFC) merilo za ocenjevanje Možnost tržnih omejitev 4.5 Prikazovalnik Naprave, priporočene v teh smernicah, morajo imeti prikazovalnik v vseh zmogljivostnih razredih.

16 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 16 Preglednica 7: Merila in zahteve za prikazovalnike Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Prikazovalnik barvni prikazovalnik 2 Delovanje funkcija na dotik 3 Jezik večjezičnost (vsaj DE, EN) 4.6 Dostopnost Pri postopku priprave osnutkov tehničnih specifikacij za javno naročanje večnamenskih naprav je treba, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, upoštevati merila dostopnosti za invalide (člen 121(2) alt. 1 GWB). Posebno pozornost je treba nameniti temu, da so zahteve usmerjene k potrebam posameznika, hkrati pa ohraniti tehnološko nevtralnost in odprtost do inovacij. Za ponazoritev se lahko uporabi naslednji primer: Kot uporabniki VNN se upoštevajo tudi slepi zaposleni. V povabilu k predložitvi ponudb je navedeno, da se morajo VNN upravljati z zaslonom na dotik. Za upravljanje zaslona na dotik je potrebna vidna zaznava. Da se izpolnijo potrebe uporabnikov tudi za slepe zaposlene, pa mora biti VNN mogoče upravljati tudi brez vidne zaznave. Javni naročnik ne sme določiti, kako se mora tehnološko izvajati upravljanje brez vidne zaznave, saj bi se s predpisovanjem ene posebne tehnologije izključile druge tehnologije in inovacije. Potrebe uporabnikov v tem primeru bi se lahko na primer izpolnile z zvočnim vmesnikom ali haptičnim zaslonom na dotik. Da bi harmonizirala zahteve glede dostopnosti izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki se javno naročajo, je Evropska komisija evropskim organizacijam za standardizacijo CEN, Cenelec in ETSI naložila, da pripravijo standard (pooblastilo za standardizacijo 376). Tako je bil oblikovan evropski standard EN , njegova trenutno veljavna različica pa je EN V1.1.2 ( ). Ta evropski standard je bil v nacionalno zakonodajo prenesen kot DIN EN : ( Zahteve glede dostopnosti pri javnih naročilih za proizvode in storitve na področju IKT v Evropi (priznanje angleške različice EN V1.1.2 ( ) za nemški standard) ). To v skladu s členom 31(2)(1) VgV omogoča, da tehnične specifikacije vsebujejo sklic na standard DIN EN : , s čimer se zagotovi, da se v postopku javnega naročanja ustrezno upoštevajo potrebe uporabnikov invalidov. Naročnik mora zagotoviti dokaz s predložitvijo lastne izjave. Predloge za (lastno) izjavo o skladnosti s standardom EN so v poglavju 4 tehničnega poročila CEN/CLC/ETSI/TR Potrdila se ne morejo ti kot dokazilo, saj taka možnost potrjevanja trenutno ne obstaja. Preglednica 8: Merila in zahteve glede dostopnosti

17 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 17 Merilo Zahteva Primerno kot Pripombe/pojasnila Primernost za invalide skladnost s standardom DIN EN : Dokončevanje dokumentov Večnamenske naprave so lahko opremljene z enoto za nadaljnjo obdelavo dokumentov. Take enote imajo samodejne funkcije, zaradi katerih ročna naknadna obdelava, kot je luknjanje, spenjanje ali zgibanje, ni več potrebna, s čimer se prihrani precej dodatnega truda. Za uporabo teh funkcij je bistveno ustrezno usposabljanje zaposlenih. Poleg možnosti nastavitev na napravi je treba biti posebej pozoren pri konfiguraciji gonilnika tiskalnika. Pri javnem naročanju večnamenskih naprav v skladu s standardom teh smernic se ne enota za dokončevanje dokumentov. Ta možnost je izbirna in se mora v povabilu k predložitvi ponudb ti ločeno. Preglednica 9: Merila in zahteve za dokončevanje dokumentov Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Razvrščanje določitev vrstnega reda listov merilo za ocenjevanje Ni usmerjevalnega standarda. Zahtevati se mora ločeno. 2 Spenjanje merilo za ocenjevanje Ni usmerjevalnega standarda. Zahtevati se mora ločeno. 3 Luknjanje npr. z 2 ali 4 luknjami merilo za ocenjevanje Ni usmerjevalnega standarda. Zahtevati se mora ločeno. 4 Izdelava knjižic merilo za ocenjevanje Ni usmerjevalnega standarda. Zahtevati se mora ločeno. 5 Zamikanje Kompleti kopij se na izhodnem pladnju zamaknejo merilo za ocenjevanje Ni usmerjevalnega standarda. Zahtevati se mora ločeno. 6 Združevanje v skupine več izhodnih pladnjev merilo za ocenjevanje Ni usmerjevalnega standarda. Zahtevati se mora ločeno. 7 Zgibanje na primer notranja/zunanja enota za zgibanje merilo za ocenjevanje Ni usmerjevalnega standarda. Zahtevati se mora ločeno.

18 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave Funkcija telefaksa Analogni telefaksi se razlikujejo glede na stopnje prenosa podatkov. Naprave za delovno postajo, za delovne skupine in na ravni oddelka imajo modem, ki dovoljuje hitrosti do b/s. Če je kakovost linije slabša, telefaks samodejno izbere nižjo stopnjo prenosa, da omogoči varen prenos. Preglednica 10: Merila in zahteve za funkcijo telefaksa Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Pomnilnik na voljo je pomnilnik za oddajo in sprejem 2 Pošiljanje telefaksov z osebnega računalnika (PC Fax) možno je pošiljanje telefaksov v osebni računalnik/v omrežje merilo za ocenjevanje 3 Označevanje/upravljanje različic Prejemni žig na telefaksu merilo za ocenjevanje 4 Poročilo o prenosu poročilo o prenosu se lahko vklopi in izklopi merilo za ocenjevanje 5 Spominska enota/imenik spominska enota za vsaj 99 številk merilo za ocenjevanje 6 Posredovanje možno je posredovanje na druge številke merilo za ocenjevanje Pri novejših metodah, kot je LAN-Fax (pošiljanje telefaksov z osebnega računalnika preko brezžičnega omrežja) prek telefaksa strežnika, je treba namesto tega določiti posebne potrebe končnega uporabnika. 5 Posebna merila in zahteve za naprave za delovne postaje 5.1 Tiskanje in kopiranje Za naprave za delovne postaje poleg splošnih zahtev za tiskanje in kopiranje v vseh zmogljivostnih razredih velja naslednje: Preglednica 11: Posebna merila in zahteve za tiskanje in kopiranje Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila

19 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 19 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila Podajanje papirja najmanj 250 listov formata DIN A4 5.2 Hitrost tiskanja naprav za format DIN A4 Izhodna hitrost večnamenskih naprav za funkciji tiskanja in optičnega branja se meri v slikah na minuto (slik/min). Za boljšo primerljivost se povprečna hitrost tiskanja v skladu s standardom ISO/IEC določi tako, da se enobarvno natisne enostranski dokument v formatu DIN A4, iz česar izhaja povprečna vrednost ESAT (Estimated Saturated Throughput ocenjeno nasičeno tiskanje). To velja tudi za naprave, ki lahko obdelajo dokumente večjih formatov, kot je DIN A3. Navedene vrednosti mora dosegati vsaka naprava v ponudbi. Hitrost tiskanja, navedena v teh smernicah, se enako nanaša na enobarvne (črno-bele) in barvne natise. Preglednica 12: Posebna merila in zahteve glede hitrosti tiskanja naprav za format DIN A4 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Tiskanje najmanj 20 slik na minuto za format DIN A4 v skladu s standardom ISO/IEC Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Hitrost tiskanja se meri v slikah na minuto v skladu s standardom ISO/IEC Optično branje, enostransko najmanj 20 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 3 Optično branje, dvostransko najmanj 20 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) merilo za ocenjevanje Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 5.3 Hitrost tiskanja naprav za format DIN A3 Če so ne ali odobrene večnamenske naprave za format DIN A3, morajo izpolnjevati parametre glede hitrosti tiskanja, navedene v nadaljevanju. Preglednica 13: Posebna merila in zahteve glede hitrosti tiskanja naprav za format DIN A3 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila

20 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 20 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Tiskanje najmanj 20 slik na minuto za format DIN A4 v skladu s standardom ISO/IEC Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Hitrost tiskanja se meri v slikah na minuto v skladu s standardom ISO/IEC Hitrost tiskanja naprav za format DIN A3 v skladu s standardom ISO/IEC se prav tako meri glede na format A4. 2 Optično branje najmanj 20 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 6 Posebna merila in zahteve za naprave za delovne skupine 6.1 Tiskanje in kopiranje Za naprave za delovne skupine poleg splošnih zahtev za tiskanje in kopiranje v vseh zmogljivostnih razredih velja naslednje: Preglednica 14: Posebna merila in zahteve za naprave za delovne skupine Tiskanje in kopiranje Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila Podajanje papirja najmanj 500 listov s standardnega pladnja najmanj 500 listov z dodatnega pladnja 6.2 Optično branje Za naprave za delovne skupine se ne uporabljajo nobene posebne lastnosti razen splošnih zahtev za optično branje v vseh zmogljivostnih razredih (primerjaj podtočko 4.2). 6.3 Hitrost tiskanja naprav za format DIN A4 Preglednica 15: Posebna merila in zahteve za naprave za delovne skupine: hitrost tiskanja naprav za format DIN A4 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila

21 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 21 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Tiskanje najmanj 24 slik na minuto za format DIN A4 v skladu s standardom ISO/IEC Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Zahteve veljajo za enobarvne in barvne natise. Hitrost tiskanja se meri v slikah na minuto v skladu s standardom ISO/IEC Optično branje, enostransko najmanj 25 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 3 Optično branje, dvostransko najmanj 25 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 6.4 Hitrost tiskanja naprav za format DIN A3 Če so ne ali odobrene večnamenske naprave za format DIN A3, morajo izpolnjevati parametre glede hitrosti tiskanja, navedene v nadaljevanju. Preglednica 16: Posebna merila in zahteve za naprave za delovne skupine: hitrost tiskanja naprav za format DIN A3 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Tiskanje najmanj 24 slik na minuto za format DIN A4 v skladu s standardom ISO/IEC Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Zahteve veljajo za enobarvne in barvne natise. Hitrost tiskanja se meri v slikah na minuto v skladu s standardom ISO/IEC Hitrost tiskanja naprav za format DIN A3 v skladu s standardom ISO/IEC se prav tako meri glede na format A4. 2 Optično branje, enostransko najmanj 25 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 3 Optično branje, dvostransko najmanj 25 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo

22 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 22 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila splošno vsi proizvajalci. 7 Posebna merila in zahteve za naprave na ravni oddelka 7.1 Tiskanje in kopiranje Za naprave na ravni oddelka poleg splošnih zahtev za tiskanje in kopiranje v vseh zmogljivostnih razredih (primerjaj podtočko 4.1) velja naslednje: Preglednica 17: Posebna merila in zahteve za naprave na ravni oddelka: tiskanje in kopiranje Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila Podajanje papirja najmanj 500 listov s standardnega pladnja najmanjša vhodna zmogljivost papirja listov velja za naprave za format DIN A4 in format DIN A3 7.2 Optično branje Za naprave na ravni oddelka ne veljajo nobene posebne lastnosti razen splošnih zahtev za tiskanje in kopiranje v vseh zmogljivostnih razredih (primerjaj podtočko 4.1). 7.3 Hitrost tiskanja naprav za format DIN A4 Preglednica 18: Posebna merila in zahteve za naprave na ravni oddelka Hitrost tiskanja naprav za format DIN A4 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Tiskanje za vse naprave najmanj 30 slik na minuto za format DIN A4 v skladu s standardom ISO/IEC Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Hitrost tiskanja se meri v slikah na minuto v skladu s standardom ISO/IEC Optično branje, enostransko najmanj 35 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo

23 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 23 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila splošno vsi proizvajalci. 3 Optično branje, dvostransko najmanj 35 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 7.4 Hitrost tiskanja naprav za format DIN A3 Preglednica 19: Posebna merila in zahteve za naprave na ravni oddelka Hitrost tiskanja naprav za format DIN A3 Št. Merilo Zahteve Primerno kot Pripombe/pojasnila 1 Tiskanje najmanj 30 slik na minuto za format DIN A4 (enobarvno) v skladu s standardom ISO/IEC Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Hitrost tiskanja se meri v slikah na minuto v skladu s standardom ISO/IEC Hitrost tiskanja naprav za format DIN A3 v skladu s standardom ISO/IEC se prav tako meri glede na format A4. 2 Optično branje, enostransko najmanj 35 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 3 Optično branje, dvostransko najmanj 35 slik na minuto iz samodejnega podajalnika dokumentov za format DIN A4 (enobarvno) Načeloma primerno tudi kot merilo za ocenjevanje. Standarda ISO/IEC za merjenje hitrosti tiskanja za zdaj še ne uporabljajo splošno vsi proizvajalci. 8 Varstvo okolja in varovanje zdravja 8.1 Splošne pravne zahteve Proizvajalci večnamenskih naprav morajo po zakonu izpolnjevati tudi stroge zahteve zunaj prava o javnem naročanju. Obvezne zahteve za okoljsko trajnost proizvodov (npr. okolju prijazno odstranjevanje odpadne

24 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 24 opreme ali prepoved določenih sestavin za proizvode) izhajajo iz naslednjih zakonov in drugih predpisov, na primer: Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (Direktiva 2012/19/EU), prenesena v nemško zakonodajo z zakonom o električni in elektronski opremi (ElektroG), ki ureja odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme; Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva 2011/65/EU), prenesena v nemško zakonodajo z uredbo o nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi (ElektroStoffV), ki ureja vsebnost onesnaževal v proizvodih; Direktiva 2006/66/ES, prenesena v nemško zakonodajo z zakonom o baterijah (BattG); zahteve glede materialov, določene z uredbo REACH o kemikalijah (Uredba (ES) št. 1907/2006) in uredbo o obstojnih organskih onesnaževalih (Uredba (ES) št. 850/2004). Proizvajalec ne sme dajati svojih proizvodov na trg EU, če ne izpolni teh osnovnih zahtev za varovanje zdravja in varstvo okolja ter pravnih zahtev za varnost proizvoda in elektromagnetno združljivost. Skladnost s pravno zavezujočimi mi označujejo certifikacijske znamke, kot je oznaka CE.! Pravni predpisi o varstvu okolja in varovanju zdravja veljajo enako za vse večnamenske naprave ter jih zato ni treba vključiti v tehnične specifikacije.! Proizvajalec z oznako CE označi, da je zadevni proizvod skladen z veljavnimi pravnimi predpisi iz harmonizacijske zakonodaje Skupnosti, ki ureja uporabo te oznake. 8.2 Energijska učinkovitost v pravu o javnem naročanju V pravu o javnem naročanju se velik pomen pripisuje energijski učinkovitosti pri javnem naročanju tehnične opreme (člen 67 VgV). V tehničnih specifikacijah bi morale biti navedene vse zahteve glede energijske učinkovitosti VNN, ki jih naročnik, po možnosti s sklicem na ustrezne tehnične standarde in specifikacije (primerjaj člen 31(2) VgV). Ločeno od tehničnih specifikacij ter zahtev glede zmogljivosti in funkcij, ki jih vsebujejo, je treba preučiti vprašanje o načinu zagotavljanja dokaza o skladnosti z navedenimi mi (za več podrobnosti glej podtočki 8.4 in 8.5). Z Pri javnem naročanju VNN nad mejno vrednostjo iz tehničnih specifikacij se v skladu s členom 67(2)(1) VgV najvišja raven energijske učinkovitosti. Najvišjo raven energijske učinkovitosti pomagajo določiti zahteve glede veljavnega programa ENERGY STAR za izdelke za zajem slike ter na primer zahteve glede znaka za okolje modri angel (Der Blaue Engel) za pisarniške stroje z zmogljivostjo za tiskanje (kot so bile spremenjene).

25 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 25 Merilna metoda programa ENERGY STAR je postala standard za merjenje tipične porabe električne energije večnamenske naprave. Tako se določi vrednost, znana kot vrednost TEC. Z metodo TEC (Typical Electricity Consumption tipična poraba električne energije) se ocenjuje tipična poraba električne energije naprave med standardiziranim delovanjem v reprezentativnem obdobju 3. Poraba električne energije VNN je navedena v kilovatnih urah (kwh) na teden. Ta merilna metoda je bila v okviru znaka za okolje modri angel v celoti sprejeta za vse tehnologije tiskanja in zmogljivostne razrede. Pri znaku za okolje modri angel se poleg tega upoštevajo še drugi parametri: največja poraba energije v načinu mirovanja, izražena v vatih (W); najdaljši prednastavljeni časi za način varčevanja z energijo naprav; najdaljši časi za preklop v način pripravljenosti iz načina varčevanja z energijo. Znak za okolje modri angel poleg tega določa tudi povprečno porabo energije v vsakem načinu delovanja.! Če se bo za ocenjevanje energijske učinkovitosti naprav uporabljala povprečna poraba energije, mora naročnik določiti merilno metodo in opredeliti načine delovanja (glej glosar). Tehnična specifikacija ali drug ustrezen razdelek razpisne dokumentacije mora v skladu s členom 67(2)(1) VgV poleg tega vključevati posebne informacije o porabi energije. Javni naročnik v zvezi s tem nima diskrecijske pravice (Bundestagsdrucksache (tiskovina nemškega državnega zbora) št. 18/7318, str. 202). Pri določanju ekonomsko najugodnejše ponudbe mora javni naročnik kot merilo dodelitve ustrezno upoštevati stroške energije, pri tem pa mora imeti v določeni meri diskrecijsko pravico, da ugotovi, ali je to upoštevanje primerno (op. cit.). Za evidentiranje in ocenjevanje predvidenih stroškov energije bi se morali pri merilu dodelitve za stroške energije torej izračunati celotni stroški 4 tehnične življenjske dobe tiskalnega sistema (za več podrobnosti glej podtočko 10.1 Stroški porabe energije med tehnično življenjsko dobo ). 8.3 Okoljske zahteve v pravu o javnem naročanju Organ naročnik lahko v tehnično specifikacijo poleg energijske učinkovitosti vključi tudi druge okoljske vidike (člen 31(3)(1) VgV ali člen 23(2) UVgO). Ti se lahko nanašajo tudi na proizvodni postopek ali način proizvodnje, zagotavljanje storitve ali drugo fazo v življenjskem ciklu predmeta javnega naročila, vključno s proizvodno in dobavno verigo. To velja tudi, če taki dejavniki niso vsebinski sestavni deli storitve, kolikor se te lastnosti nanašajo na predmet pogodbe ter so sorazmerne z njeno vrednostjo in cilji javnega naročila (člen 31(3)(3) VgV in člen 23(2) UVgO). 3 Posebne zahteve za posamezna merila je mogoče najti med merili za dodelitev teh znakov kakovosti. 4 Uporaba med načrtovanim trajanjem pogodbe.

26 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 26 Kot drugi okoljski vidiki za VNN se štejejo zahteve, ki se že preskušajo za podelitev mednarodno priznanih znakov za okolje (kot so znak za okolje modri angel v skladu s podlago za podelitev RAL-UZ 205, znak EU za okolje, ENERGY STAR 2.0, EPEAT IEEE ). Zajemajo zlasti naslednja okoljska merila, ki pa se sicer ne jo v enaki meri pri vsakem znaku za okolje (primerjaj preglednico v podtočki 8.5): zasnova, primerna za recikliranje, vračanje barvnih kartuš in posod za barvila, navedba zmogljivosti barvne kartuše in tonerja, gospodarno ravnanje s papirjem, garancija, storitve popravil, razpoložljivost nadomestnih delov, življenjska doba, embalaža (material in označevanje), omejitev za snovi v materialih ohišij in njihovih delov, snovi v podlagi plošče tiskanega vezja, snovi v barvilih, emisije snovi, navedba vsebnosti popotrošniško reciklirane plastike, najmanjša količina popotrošniško reciklirane plastike, emisija hrupa med tiskanjem, ocena ekološkega življenjskega cikla/ogljični odtis, skladnost s temeljno zakonodajo EU o snoveh in materialih (Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, Uredba REACH, Direktiva EU o baterijah), okoljsko ravnanje pri proizvodnji in zasnovi. V nadaljevanju so pojasnjene posebej pomembne zahteve.

27 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave Emisije hrupa Z Emisije hrupa VNN se lahko določijo z različnimi postopki. Mednarodni standardni postopek temelji na standardu ISO Na njem temelji nemški znak za okolje modri angel, vendar so bile v njem po reviziji podlage za podelitev RAL-UZ 205 izvedene spremembe, zaradi katerih se pojavljajo drugačni (na splošno višji) rezultati. Zato lahko prospekti in druge informacije proizvajalcev vsebujejo drugačne informacije, ki so odvisne od uporabljene merilne metode. Za zdaj se lahko za oceno, ali je VNN mogoče uvrstiti med posebej tihe, uporabljajo le preskusne vrednosti z znakov za okolje. Kot tiha naprava se šteje naprava, ki preverljivo izpolni preskusne vrednosti. Za to oceno se opravi primerjava določene A-vrednotene zajamčene ravni zvočne moči (primerjaj glosar na koncu podtočke 8.4) in predpisane preskusne vrednosti. Ta preskusna vrednost se po navadi določi glede na hitrost tiskanja naprave. To pomeni, da mora v postopku certificiranja znaka za okolje počasnejša naprava dobiti nižjo preskusno vrednost od hitrejše. Pri primerjavi emisij hrupa več naprav je treba določiti merilno metodo, uporabljeno za določitev vrednosti. Če tega ne storite, obstaja tveganje, da se primerjajo stvari, ki jih ni mogoče primerjati, kar lahko v najslabšem primeru vodi do napačnih zaključkov. Podlaga za primerjavo bi morala biti vedno A-vrednotena zajamčena raven zvočne moči, izražena v belih (B) ali decibelih (db) na eno decimalno mesto natančno. Preglednica 20: Merila in zahteve glede emisij hrupa Št. Merilo Zahteva Primerno kot Pripombe/pojasnila A-vrednotena zajamčena raven zvočne moči glede na podlago za podelitev RAL- UZ 205 skladnost s preskusnimi vrednostmi po poglavju 3.5 podlage za podelitev RAL- UZ 205 Določitev referenčne vrednosti: L WA, lim= * lg (S M/F + 10) db S M/F: hitrost tiskanja v enobarvnem ali barvnem načinu Z Organu, akreditiranemu po standardu ISO 17025, se lahko kot dokaz skladnosti z dano ravnjo hrupa predloži znak za okolje modri angel v skladu s podlago za podelitev RAL-UZ 205 ali izjava proizvajalca in poročilo o preskusu v skladu s standardom ISO 7779, pri čemer se upoštevajo zahteve podlage za podelitev RAL-UZ 205 (modri angel). Kot druga možnost se lahko predloži tudi dokument z naslednjimi informacijami: ime inštituta, ki je opravil preskušanje (zunanja ali notranja akreditacija), certifikat o akreditaciji preskusnega laboratorija v skladu s standardom ISO za merjenja v skladu s standardom ISO 7779,

28 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 28 podpis pooblaščenega uslužbenca laboratorija (npr. vodje laboratorija), vrednosti zvočne moči v decibelih (db). Poročilo ali dokument o preskusu je treba predložiti le na zahtevo pred oddajo javnega naročila. V prospektih ali drugih virih informacij so pogosto navedeni tudi drugi viri hrupa. Ti izrazi so pojasnjeni v glosarju v nadaljevanju Emisije snovi Elektronske naprave oddajajo hlapne organske snovi v zrak v zaprtih prostorih. Pri segrevanju naprav zaradi uporabe, na primer med tiskanjem, se izpusti (emisije) teh snovi še povečajo. Pri delovanju naprav za tiskanje se lahko odvisno od uporabljene tehnologije ustvarja tudi ozon. Za ohranjanje dobre kakovosti zraka v zaprtih prostorih morajo biti te emisije čim manjše. Vrednosti emisij za izdelke za zajem slike so za fazo pred delovanjem naprave in med neprekinjenim tiskanjem določene v skladu z mednarodnim standardom ISO, tj. ISO/IEC Določene vrednosti emisij vedno veljajo za celoten sistem, vključno s potrošnim materialom, ki ga priporoča proizvajalec (toner/črnilo), in uporabljenim papirjem. Če se uporablja drug toner ali črnilo kot tista, ki ju priporoča proizvajalec, združljivosti z ravnmi emisij, ki jih določa proizvajalec, ni več mogoče zagotoviti. Priporočene minimalne tehnične zahteve: Preglednica 21: Zahteve za elektrofotografske naprave Vse vrednosti v mg/h Enobarvno tiskanje Barvno tiskanje 1 (namizne naprave) 1 (namizne naprave) Faza pred delovanjem skupne hlapne organske 2 (samostojne naprave, 2 (samostojne naprave, spojine prostornina naprave prostornina naprave > 250 l) > 250 l) skupne hlapne organske spojine benzen < 0,05 < 0,05 Faza tiskanja (združeni faza pred neopredeljene posamezne snovi hlapne organske 0,9 0,9 delovanjem in faza tiskanja) spojine stiren 1,0 1,8 ozon 1,5 3,0 prah 4,0 4,0 Preglednica 22: Emisije snovi: zahteve za brizgalne tiskalnike

29 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 29 Vse vrednosti v mg/h Enobarvno tiskanje Barvno tiskanje 1 (namizne naprave) 1 (namizne naprave) Faza pred delovanjem skupne hlapne organske 2 (samostojne naprave, 2 (samostojne naprave, spojine prostornina naprave prostornina naprave > 250 l) > 250 l) skupne hlapne organske spojine Faza tiskanja benzen < 0,05 < 0,05 (združeni faza pred delovanjem in faza stiren 1,0 1,8 tiskanja) neopredeljene posamezne snovi hlapne organske spojine 0,9 0,9 Z Te zahteve izpolnjujejo naprave, ki jim je podeljen znak za okolje modri angel v skladu s podlago za podelitev RAL-UZ 171 ali RAL-UZ 205. V podlagi za podelitev RAL-UZ 205 je določeno, da stopnja emisije delcev PER10 PW na 10-minutni čas tiskanja ne sme preseči 3, [delcev/10 min]. Kot ustrezni dokaz za to merilo se štejejo naslednji dokumenti: izjava proizvajalca in poročilo ali dokument o preskusu, ki vsebuje naslednje: ime preskusnega laboratorija (zunanji ali notranji inštitut, ki je opravil preskušanje), dokazilo o usposobljenosti za opravljanje meritev emisije delcev v skladu s podlago za podelitev RAL-UZ 205 (usposobljenost preskusnega laboratorija je navedena na seznamu certificiranih laboratorijev za RAL- UZ 171, RAL-UZ 177 in RAL-UZ 205 (list of certified laboratories for RAL-UZ 171, RAL-UZ 177 in RAL-UZ 205)), podpis pooblaščenega uslužbenca laboratorija (npr. vodje laboratorija), stopnje emisije za (PER) za skupne hlapne organske spojine, benzen, stiren in prah. Poročilo ali dokument o preskusu je treba predložiti le na zahtevo pred oddajo javnega naročila. Elektrofotografske naprave (laserski sistemi) lahko izpuščajo drobne in ultrafine delce. Ti se lahko količinsko opredelijo z mednarodnim standardom ISO ISO/IEC Znak za okolje modri angel se za zdaj podeljuje le napravam z največjo hitrostjo tiskanja 40 slik na minuto za barvne naprave in 60 slik na minuto za črno-bele naprave. Za vse naprave, ki spadajo na področje uporabe znaka za okolje modri angel, velja od 1. januarja 2019 preskusna vrednost za pridobitev tega znaka Varstvo virov in zasnova, primerna za recikliranje Okolju prijazna zasnova izdelkov prispeva k dolgi življenjski dobi naprav ter k okolju prijaznemu recikliranju ob koncu njihove tehnične življenjske dobe. Torej bi morala imeti ponovna uporaba vedno prednost.

30 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 30 K vplivu naprav na okolje pomembno prispeva tudi strokovno vzdrževanje. Zato ga morajo izvajati le usposobljene in kvalificirane osebe (npr. na podlagi pogodbe o opravljanju storitev). Z V h glede znaka za okolje, navedenih v nadaljevanju (v podtočki 8.5), so navedene stroge zahteve za varstvo virov in zasnovo, primerno za recikliranje. Posebne zahteve za posamezna merila je mogoče preveriti v merilih za podelitev teh znakov kakovosti. Naprave, ki so jim bili podeljeni znaki kakovosti, ustrezajo tem m. Kot dokaz o skladnosti se lahko sprejme tudi izjava proizvajalca Lastnosti materiala in zahteve o snovi Tiskalniki in večnamenske naprave so sestavljene iz različnih posameznih sestavnih delov in snovi. Z izključitvijo določenih snovi se zmanjša vpliv na okolje. Tako se precej prispeva k varstvu okolja in varovanju zdravja. Zahteve za znak za okolje modri angel v skladu s podlago za podelitev RAL-UZ 205, znak EU za okolje, ENERGY STAR 2.0 in EPEAT IEEE (navedeni v podtočki 8.5) vsebujejo stroge zahteve glede lastnosti materialov in omejitev določenih snovi, ki močno presegajo zakonske zahteve, a se lahko zaradi njih povišajo stroški ponudbe. Posebne zahteve za posamezna merila je mogoče najti med merili za dodelitev teh znakov kakovosti. Naprave, ki so jim bili podeljeni znaki kakovosti, ustrezajo tem m. Kot dokaz o skladnosti se lahko sprejme tudi izjava proizvajalca Sistemi za vračanje naprav in potrošnega materiala Za dobavitelje električne opreme v Nemčiji velja nemški zakon o električni in elektronski opremi (ElektroG), ki prenaša Direktivo OEEO EU. Ureja tudi zahteve za vračanje in odstranjevanje električnih naprav. Ponudnik bi moral biti tudi zmožen ponuditi brezplačni sistem za vračanje potrošnega materiala (tonerjev, črnilnikov) in zagotavljati informacije o njihovi ponovni uporabi ali nadaljnjem recikliranju. Glavni cilj, ki bi ga pri izvajanju teh sistemov za vračanje naprav in potrošnega materiala moral doseči ponudnik, je ponovna uporaba. 8.4 Certifikati in priznanja za preverjanje Z Poleg obvezne oznake CE (ki se pomotoma pogosto kot certifikat/priznanje) obstajajo še številni prostovoljni certifikati in priznanja, ki poudarjajo posebne značilnosti izdelka ali se uporabljajo kot dokaz o skladnosti s posebnimi mi v določenih uporabniških okoljih. Javni naročniki lahko predložitev takih dokazil jo zaradi lažje primerjave skladnosti javnega naročila z značilnostmi,

31 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 31 nimi v tehnični specifikaciji 5. Če naročnik predložitev posebnega znaka kakovosti, mora ta izpolnjevati zahteve prava o javnem naročanju, tj. biti mora skladen z značilnostmi, ki se jo v tehnični specifikaciji (člen 34(2) VgV). Poleg tega se morajo sprejeti tudi drugi znaki kakovosti, ki določajo podobne zahteve. Razlikovati je treba med certifikatom kot morebitnim dokazom in dejanskimi mi za predmet javnega naročila. V povabilu k predložitvi ponudb morajo biti zahteve oblikovane zavezujoče. Certifikati se lahko uporabljajo za preverjanje skladnosti. Izjave proizvajalcev se morajo priznati kot dokaz, če na primer potrjujejo poročila o preskusu in pregledih ali izpolnjujejo mednarodne standarde. V nadaljevanju so navedeni certifikati, ki se nanašajo na posebne zahteve, in njihovo področje uporabe za večnamenske sisteme. Javni naročnik se mora vsakič posebej odločiti, katero dokazilo je potrebno za vsako posamezno področje uporabe. Paziti je treba, da vsi preskusni postopki, na podlagi katerih se podeli certifikat, ocenjujejo celoten sistem, tako da obsegajo (temeljno) napravo, pa tudi potrošni material, ki ga priporoča ali podpira proizvajalec (toner/črnilo in papir). Če se pri delovanju naprave uporablja drug potrošni material in ne tisti, ki ga je priporočil proizvajalec, rezultatov praviloma ni mogoče prenesti. Preglednica 23: Certifikati in priznanja za preverjanje Certifikat/priznanje Vsebina in področje uporabe Priporočeno področje uporabe Dokaz Simbol GS ( Geprüfte Sicherheit preverjena varnost) potrditev skladnosti v zvezi z varnostjo proizvoda, zakonom o varnosti naprav in izdelkov in veljavnimi ergonomskimi mi splošno certifikat preskusnega centra za GS, ki ga je priznal centralni urad nemških zveznih držav za varnost (Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik) znak za okolje okoljsko bistvene značilnosti proizvoda (glej preglednico v podrazdelku 8.5) splošno izjava proizvajalca (npr. IT ECO Declaration ), certifikati (npr. modri angel ), sklici na objavljene podatkovne zbirke (npr. ENERGY STAR) primernost za izdelavo izvirnih besedil, kopij in dokaz o obstojnem izpisu za celotno večnamensko napravo ustvarjanje certifikatov, pogodb in podobnih dokumentov Certifikat ustanove za tehnologije proizvodnje papirja ( PTS- 5 Primerjaj člen 34(1) VgV in člen 43(1) Direktive 2014/24/EU. Z

32 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 32 Certifikat/priznanje Vsebina in področje uporabe Priporočeno področje uporabe Dokaz overjenih kopij notarskih listin ter drugih dokumentov v skladu s členom 29 pravilnika o poslovanju notarjev (DONot) Prüfzeugnis ) ali enakovredni certifikat. 8.5 Primerljivost znakov za okolje Ena od temeljnih sedanjih zahtev za vse večnamenske naprave je ustrezno upoštevanje okoljskih vidikov. Proizvajalci elektronike morajo že upoštevati obvezne pravne zahteve za okoljsko trajnost (npr. okolju prijazno odstranjevanje odpadne opreme, prepoved določenih sestavin za proizvode in elektromagnetna združljivost). Če proizvajalec ne izpolni teh osnovnih zakonskih okoljskih zahtev, ne sme dajati svojih proizvodov na trg EU. Zahteve vse bolj presegajo zakonsko predpisane minimalne standarde, zlasti glede porabe energije, tehnične življenjske dobe in emisij hrupa. Z znaki za okolje se skupinsko ocenjujejo in vrednotijo nekatere zahteve (obvezne in obsežnejše). Vendar je pri uporabi znakov za okolje v povabilih k predložitvi ponudb potrebna previdnost. Z izbiro znakov kakovosti je namreč mogoče določene naprave ali ponudnike izključiti iz postopkov oddajanja javnih naročil in ustrezno omejiti trg. Poleg tega se pri vseh znakih za okolje ne preskušajo enaka merila na podlagi enakih standardov. Zato jih je težko primerjati. Zaradi tega te smernice priporočajo, da se v povabilih k predložitvi ponudb jasno opredelijo merila in zahteve za naprave. Kot dokaz o skladnosti s temi merili je treba odobriti znake za okolje, pa tudi preskusne protokole. Če javni naročnik kot dokaz znake za okolje, je treba izpolniti posebna merila v skladu s členom 34 VgV.! Vsi znaki kakovosti pa ne izpolnjujejo zakonsko predpisanih zahtev. Preden je mogoče določen znak kakovosti ti kot dokaz, je treba izvesti ocenjevanje v skladu s členom 34 VgV. Številni zasebni znaki kakovosti na primer ne izpolnjujejo zahtev iz člena 34(2)(3) VgV: razvoj v odprtem in preglednem postopku, pri katerem lahko sodelujejo vse zainteresirane strani. V spodnji preglednici so navedeni znaki kakovosti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 34 VgV.! Opozoriti moramo, da je znak za okolje modri angel ali podoben certifikat (npr. PTS) veljaven le, če se uporablja originalen toner ali črnilo, saj vrednotenje vedno zajame celoten sistem, tudi potrošni material.

33 Do proizvodov nevtralno oddajanje ponudb za večnamenske naprave 33 V spodnji preglednici so navedena merila, ki se ocenjujejo v okviru znakov za okolje za VNN v Evropi. Pri merilnih metodah se lahko pojavijo odstopanja. Znak EU za okolje trenutno še vedno temelji na h in merilnih metodah znaka za okolje modri angel v skladu s podlago za podelitev RAL-UZ 171, njegov nadaljnji razvoj za kategorijo izdelki za zajem slike pa ni več predviden. Preglednica 24: Primerljivost znakov za okolje Znak za okolje modri angel v skladu s podlago za podelitev RAL-UZ 205 Znak EU za okolje ENERGY STAR 2.0 EPEAT IEEE Merilo Zasnova, primerna za recikliranje da da ne da (delno obvezno, delno neobvezno) Vračanje barvnih kartuš in posodic za barvila da da ne da Navedba zmogljivosti barvne kartuše in tonerja da ne ne ne Gospodarno ravnanje s papirjem da da da da Garancija, storitve popravil, razpoložljivost nadomestnih delov da da ne da Življenjska doba da da ne da Embalaža (material in označevanje) da da ne da Omejitev za snovi v materialih ohišij in njihovih da da ne da