NOVO! Naloge so razdeljene na 3 stopnje zahtevnosti.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NOVO! Naloge so razdeljene na 3 stopnje zahtevnosti."

Transkripcija

1 Pozdravljeni, devetošolci! Pred vami so navodila za delo v tretjem tednu učenja od doma. NOVO! Naloge so razdeljene na 3 stopnje zahtevnosti. Vse, kar ni označeno s posebno barvo, je osnovni nivo. Te naloge rešite vsi. Kar je označeno z rumeno barvo, je srednje zahtevnosti. Tudi te naloge rešujete vsi, če pa se komu ustavi, pa naj nalogo vsaj prepiše in reši le tisto, kar zna. Naloge višje zahtevnosti so obarvane zeleno. Pričakujem, da jih boste rešili vsi, ki se trudite za znanje, ki bo nad povprečnim (pri številčnem ocenjevanju bi bilo ocenjeno s 4 ali 5). Seveda tudi tu velja, da nalogo prepišete in rešite največ, kar lahko. Do KONCA TEDNA mi pošljite dokaze o svojem delu (fotografirajte zapis v zvezku). Meni bo veliko lažje odgovarjati na vaša sporočila, če mi jih pošiljate sproti. Imaš vprašanje? Ne razumeš naloge? Kljub razlagi snovi ne znaš rešiti nalog? Piši mi na ali v easistent kanal Touchstone 9. Želim vam, da ostanete delavni in zdravi! učiteljica Ana Županić

2 WEEK 3: 30 th March 3 rd April Monday Uvod: Za ogrevanje poskusi ustno našteti imena držav v angleščini za vsako črko abecede glasno povej 1 državo. Če se ne spomniš imena države, pa povej neko mesto (ki ni v Sloveniji). PONOVITEV: OPIS DRŽAVE Naslov v zvezku: Revision (Ponovitev) Copy these 5 words and use them in a sentence about Great Britain. Prepiši spodnjih 5 besed in jih uporabi v povedih o Veliki Britaniji. BORDERS, HANDGUNS, CURRENCY, CAPITAL CITY, FLAG Primer: The capital city of Great Britain is London. PONOVITEV: VOZILA Find an odd word in each line and circle it. V vsaki vrstici obkroži besedo, ki ne sodi zraven ostalih. (nalogo reši v zvezek) ambulance, fire-engine, limo, police car sports car, lorry, van, pick-up truck sports car, jeep, van BESEDOTVORJE Ponovili boste besedišče iz 1. enote v učbeniku tako, da prepišete razpredelnico v zvezek in jo dopolnite. Naslov v zvezku: Word formation (Besedotvorje)

3 ADJECTIVE = pridevnik (kakšen je?) NOUN = samostalnik (kdo/kaj je?) bloody = krvav tribal proud important blood = kri danger expense fame

4 Tuesday Good morning everyone! I hope you're doing great! Today we're starting with a new unit! Are you hungry? Then you'd better grab something, because we'll be talking about FOOD! Danes začenjamo z novo enoto! Si lačen? Potem raje nekaj prigrizni, saj bomo govorili o HRANI! Naslov v zvezku: Are you a picture of health? (Si zdrav?) Put down the definition of health. Zapiši definicijo besede zdravje. What makes us healthy? Write down some factors. Kaj vpliva na naše zdravje? Zapiši nekaj faktorjev. Study the next picture. If you forgot any of the factors put them down. Oglej si naslednjo sliko. Faktorje, ki si jih pozabil, dopiši v zvezek. Answer the question: Which type of factors is the easiest to control? Why? Odgovori: Katero skupino faktorjev je najlažje nadzorovati in zakaj?

5

6 PONOVITEV BESEDIŠČA IZ PRETEKLIH LET Naslov v zvezku: DIET (Prehranske navade) Visit website INTERAKTIVNE VAJE and study flashcards for these sections: World foods, Meals through the day, Talking about food. Obišči spletno stran INTERAKTIVNE VAJE in si oglej kartice za učenje pri naslednjih poglavjih: World foods, Meals through the day, Talking about food. Copy any new words with their Slovene translation into your notebook. Nove besede si skupaj s slovenskim prevodom zapiši v zvezek.

7 Friday Good Friday morning, everyone! Za uvod boste ponovili nekaj besedišča o hrani. Visit website INTERAKTIVNE VAJE and play game FIND PAIRS for these sections: World foods, Meals through the day, Talking about food. Obišči spletno stran INTERAKTIVNE VAJE in igraj igro POIŠČI PARE pri naslednjih poglavjih: World foods, Meals through the day, Talking about food. Copy any new words with their Slovene translation into your notebook. Nove besede si skupaj s slovenskim prevodom zapiši v zvezek (naslov ostane kar od zadnjič). Open e-book, go to page 53 and do exercise I. a Odpri e-učbenik, nato na strani 53 reši vajo I.a Pomoč: izberi oranžni kvadratek levo ob nalogi. In your notebook write 4 sentences from exercise I. b. V zvezek zapiši 4 povedi iz naloge I.b. POGOJNE POVEDI Danes boš spoznal, kako v angleščini tvorimo pogojne povedi. To so tiste povedi, v katerih izvemo 1) kaj se bo zgodilo 2) pod katerim pogojem se bo to zgodilo (Če ) Copy / glue in your notebook the explanation. Prepiši / prilepi v zvezek spodnjo razlago.

8 1 st conditional (Pogojnik za prihodnost) Pogojnik (=pogojna poved) za prihodnost nam pove, kaj se bo v prihodnosti zgodilo in pod katerim pogojem se bo to zgodilo. If I win a lottery, I will be a millionaire. Ta del povedi se imenuje IF stavek (po besedi IF, ki ga začenja) Ta del povedi je glavni stavek Glagol v glavnem stavku je v prihodnjiku Glagol v IF stavku je vedno zapisan v sedanjiku! PAZI! V slovenščini v obeh delih uporabljamo glagol v prihodnjiku: Če bom zadel na loteriji, bom milijonar. Open your activity book, find page 52 and do exercises 1 and 2. Check your answers online on page 10. V delovnem zvezku na strani 52 reši nalogi 1 in 2. Rešitve preveri na spletu na strani 10.