O D L O K o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica. 1. člen

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "O D L O K o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica. 1. člen"

Transkripcija

1 17 Prva obravnava Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 109/10, 48/12 in 36/14 Odl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne sprejel O D L O K o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Nova Gorica 1. člen Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, in občinske kolesarske poti. 2. člen Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ). Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v Mestni Nova Gorica z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Mestni Nova Gorica med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije; javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Mestni Nova Gorica in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.); javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v in med njimi. 3. člen Lokalne ceste v mestu Nova Gorica in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije: na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG), ki so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto Nova Gorica in naselje Solkan namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti; skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa je na njih lahko dovoljena višja hitrost od splošne omejitve hitrosti v naselju; na zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Nova Gorica na ceste enake ali višje kategorije; na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Nova Gorica in naselij z uvedenim uličnim sistemom.

2 4. člen Lokalne ceste (LC) so: Potek v Preostala dolžina v sosednji Batuje - Preserje V Ajdovščina Potoče - Kasovlje - Preserje V Ajdovščina Preserje - Branik V Preserje - Sv. Martin V Ajdovščina Šmarje - Zavino - Sp. Branica V Ajdovščina križišče proti Štanjelu - Sp. Branica - Mesarji V Ajdovščina, Komen Zagora - Preški vrh - Sveta Gora V Kanal ob Soči Grgar - Grgarske Ravne - Bate V Bate - Lohke - Podlešče V Podlešče - Lokovec - Čepovan V Podlešče - Mrcinje - Kanalski vrh V Kanal ob Soči Podlešče - Podlaka - Bate V Bate - Kanalski vrh V Kanal ob Soči Čepovanski dol - Grgar - Lokovec V Lokovec - Kladje Kladje V Grgar - Zagorje - Ravnica V Ravnica - Kromberk V Ajševica - Loke V Loke - Pod gradom - Kromberk V Lokve - PD Lazna PD Lazna V Trnovo - Rijavci - PD Kopitnik PD Kopitnik V rondo Rožna Dolina V Rožna Dolina - Pristava - Nova Gorica V Solkan - meja R. Italija meja RI 651 V Zalošče - Saksid I V

3 Potek v Preostala dolžina v sosednji Zalošče - Saksid II V Vogrsko - Stara Gora V Renče-Vogrsko Vogrsko - akumulacija Vogršček jezero 581 V Renče-Vogrsko Dornberk - Gradišče nad Prvačino - Renče V Renče-Vogrsko Potok pri Dornberku - Železna vrata V Komen rondo Rožna Dolina - Šempeter- Vrtojba V Šempeter-Vrtojba SKUPAJ: m 5. člen Glavne mestne ceste (LG) so: Potek v Preostala dolžina v sosednji Soška cesta - Vojkova cesta V Vojkova cesta V Lavričeva ulica V Lavričeva ulica - Cesta IX. korpusa V Ulica tolminskih puntarjev V Ulica tolminskih puntarjev - Erjavčeva ulica meja RI V Prvomajska ulica I V Prvomajska ulica II V Kolodvorska pot V V vsa vozila SKUPAJ: m

4 Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) so: 6. člen Potek v Preostala dolžina v sosednji Magistrala I V Magistrala II V Magistrala - Delpinova ulica V Ulica Gradnikove brigade V Delpinova ulica V Cankarjeva ulica V Rejčeva ulica V Pri hrastu - Ščedne V V vsa vozila SKUPAJ: m Mestne in krajevne ceste (LK) so: 7. člen Potek v Preostala dolžina v sosednji Ul. Zorka Jelinčiča V Ledine - Ul. Ivana Regenta V Partizanska ul V Bazoviška ul V Bidovčeva ul V Kosovelova ul. - Trubarjeva ul V Gregorčičeva ul V Gregorčičeva ul. - Gortanova ul V Streliška pot V Sedejeva ul. HŠ V Ul. XXX. divizije V

5 Potek v Preostala dolžina v sosednji Ul. Milojke Štrukelj I V Ul. Milojke Štrukelj II V Žabji kraj - Šolska ul V Med ogradami V Zagrad - Ul. Borisa Kalina V Pot na breg HŠ V Ul. bratov Hvalič V Ul. Vinka Vodopivca I V Ul. Vinka Vodopivca II HŠ V Iztokova ul. HŠ V Pri hrastu - Ul. Vinka Vodopivca V Damber - Kekčeva pot V Pavšičevo naselje V Varda V Ul. Rada Simonitija V Lemutova ul. - Vetrišče V C. 25. junija I HŠ 1a 119 V C. 25. junija II V Vodovodna pot V Ul. P. Tomažiča V Ul. 25. maja V Pod gričem - Vipavska c V bolnica Stara Gora bolnica V V vsa vozila SKUPAJ: m

6 8. člen Javne poti (JP) so: Potek v Preostala dolžina v sosednji Ajdovščina - Mravljevi V Ajdovščina Branik - Pedrovo HŠ V Branik - Cvetrož HŠ V Branik 219 HŠ V Branik 211 HŠ V Branik - Tabor HŠ V Branik - cerkev Sv. Urha V Branik 54 HŠ V Steske - žel. postaja HŠ V Steske - Pekel HŠ N.H. 709 V Sp. Branica - skozi naselje V Sp. Branica - proti Lisjakom razcep 82 V Branik - Škrbči V Branik - mimo šole V Branik 33f HŠ 33f 145 V Branik 36d HŠ 36d 91 V Branik V Branik - Bizjaki - Birsi V Branik 4 HŠ 4 50 V Branik 11b HŠ 11b 162 V Čepovan - Dol V Čepovan V Dol - Podčepovan V Čepovan - Podčepovan I V Podčepovan - Dol V Čepovan - mimo šole V Čepovan - mimo šole V

7 Potek v Preostala dolžina v sosednji Čepovan - pokopališče pokopališče 19 V Čepovan 87 HŠ V Čepovan 85 HŠ V Čepovan V Čepovan 90d HŠ 90d 40 V Čepovan 65 HŠ V Čepovan - Želinc V Čepovan - Podčepovan II HŠ V Čepovan - Robe HŠ V Nemci 8 razcep 689 V Čepovan - Murovec HŠ V Stritarjeva ul V Ul. Bojana Vodopivca 15 HŠ V Ograda 10 HŠ V Šinigojska ul V Kolodvorska ul. 10a HŠ 10a 66 V Vodnikova ul. - Kolodvorska ul V Vodnikova ul V Vodnikova ul V Vodnikova ul. 25 razcep 72 V Vodnikova ul. 42 razcep 101 V Skominova ul. 6 HŠ V Gregorčičeva ul. 30a HŠ 30a 104 V Čuklja 24 HŠ V Čuklja 3 HŠ 3 90 V Potok pri Dornberku 29a HŠ 29a 469 V Tabor 8 HŠ V Tabor 48 HŠ V Tabor - krožna skozi naselje V

8 Potek v Preostala dolžina v sosednji Saksid V Saksid V Saksid 26b HŠ 26b 62 V Saksid 12 razcep 131 V Saksid 13 HŠ V Zalošče - skozi naselje V Zalošče 12b V Zalošče 28f HŠ 28f 145 V Zalošče - mimo cerkve - Budihni V Zalošče 59 HŠ V Zalošče 52 HŠ V Zalošče 56 HP V Zalošče 34b HŠ 34b 50 V Zalošče 29b HŠ 29b 76 V Zalošče 31c HŠ 31c 97 V Zalošče 30m HŠ 30m 175 V Zalošče 30n HŠ 30n 308 V Zalošče 31f HŠ 31f 216 V Zalošče 30r HŠ 30r 182 V Brdo 4b HŠ 4b 316 V Brdo 10 HŠ V Draga - Gregorčičeva ul. 2 HŠ V Draga - žel. prehod prehod 219 V Grajska c. - Podrob 1 HŠ V Podrob 6 HŠ 6 97 V Loke - Podrob V Ul. Vinka Vodopivca 105 HŠ V Loke 20 HŠ V Ul. Vinka Vodopivca 154 HŠ V

9 Potek v Preostala dolžina v sosednji Ul. Vinka Vodopivca 122 HŠ V Ajševica - Loke - Pod gradom V Loke 27a HŠ 27a 702 V Loke V Loke - sp. del naselja V Loke 17a HŠ 17a 160 V Loke 16a HŠ 16a 506 V Loke 15 HŠ V Pod Škabrijelom - Kozaršče - Vratca V Pod Škabrijelom 54 HŠ V Kekčeva pot - Pod Škabrijelom V Pod Škabrijelom 45 HŠ V Pod Škabrijelom 47 HŠ V Kromberk - planinski dom V Med trtami V Med trtami 2 HŠ V Breg 6 HŠ V Breg 9 razcep 201 V Breg 1 HŠ V Breg 22a HŠ 22a 325 V Breg 7 HŠ V Breg 24 HŠ V Pod Škabrijelom V Pod Škabrijelom 43 HŠ N.H. 532 V Pod Škabrijelom 35 HŠ V Pod Škabrijelom 14 HŠ V Lokve - mimo gozd. šol. centra V Lokve - priključek V Lokve 36 HŠ V

10 Potek v Preostala dolžina v sosednji Lokve 43a HŠ 43a 98 V Lokve 41 HŠ V Lokve 44f - 39k V Lokve 67 HŠ V Lazna 1 HŠ V Lazna 14 razcep 464 V Šempas - Hrastov hrib HŠ 3a V Gorenje Visoko - Dolensko polje V G. Visoko - D. Visoko - Podgrac V Vitovlje 81 HŠ V Podgrac - jezero Vogršček jezero V Osek - pokopališče V Osek 16 HŠ V Osek 16a HŠ 16a 72 V Cerkev Sv. Lucije - Dolenje - Užiče V Užiče - Vitovlje - Čikavec V Vitovlje 10 HŠ V Vitovlje 15a HŠ 15a 64 V Vitovlje 31 HŠ V Vitovlje 45c HŠ 45c 26 V Vitovlje 45l HŠ 45l 76 V Osek 72a HŠ 72a 80 V Osek V Osek 88 razcep 199 V Osek - povezava V Osek 85 HŠ V Osek 49c HŠ 49c 181 V Osek 27b V Osek 27 HŠ V

11 Potek v Preostala dolžina v sosednji Osek 22 HŠ V Osek 105a V Osek 4b - Vitovlje 70a V Vitovlje 70a - Osek V Osek V Vitovlje - mimo pokopališča V Vitovlje 50 HŠ V Rimc - Ovčji plac V Ozeljan - Šmihel V Ozeljan 70 HŠ V Ozeljan 83 - pokopališče V Ozeljan 121 razcep 333 V Ozeljan 120 HŠ N.H. 147 V Livišče - Šmihel - pokopališče pokopališče V Šmihel - Ozeljan V Šmihel 23 HŠ V Konče - Opade HŠ V Ozeljan 127a - 126a V Ozeljan 140 HŠ V Ozeljan 130 HŠ V Ozeljan 133 HŠ V Ozeljan 64 HŠ V Ozeljan 61d HŠ 61d 86 V Šmihel 14 HŠ V Šmihel 18 HŠ V Ozeljan 89e HŠ 89e 218 V Ozeljan 110d HŠ 110d 214 V Na hribu - Šmihel V Šmihel 38-43a V

12 Potek v Preostala dolžina v sosednji Ozeljan 31-29a V Ozeljan 39b HŠ 39b 96 V Prvačina - mimo cerkve V Prvačina 111d HŠ 111d 125 V Prvačina 88a HŠ 88a 162 V Prvačina V Prvačina V Prvačina V Prvačina V Prvačina 136 HŠ V Prvačina - mimo pokopališča V Prvačina 133 HŠ V Prvačina 138b HŠ 138b 68 V Prvačina 140 HŠ V Prvačina - Pod Frato V Prvačina 11a HŠ 11a 113 V Prvačina 36a V Prvačina 39a HŠ 39a 85 V Prvačina 28 HŠ V Prvačina 40b HŠ 40b 56 V Prvačina 49a HŠ 49a 197 V Prvačina 56a razcep 211 V Prvačina 66 HŠ V Prvačina - vod. akum. Vogrsko V Prvačina 223b HŠ 223b 180 V Prvačina 247 razcep 822 V Ravnica V Ravnica V Ravnica V

13 Potek v Preostala dolžina v sosednji Ravnica V Ravnica - pokopališče pokopališče 54 V Ravnica - Pri peči HŠ V Ravnica 45 HŠ V Ravnica 3 razcep 356 V Sedovec - Podgozd HŠ V Podgozd 15 razcep V Ravnica - Draga HŠ V Arčoni - Gradišče nad Prvačino V Renče-Vogrsko Rožna Dolina - Pikol HŠ V Liskur 12 razcep 170 V Liskur 14 HŠ V Stara Gora - krožna okoli bolnice V Ajševica - Mandrija HŠ V Ajševica - Gmajna V Vipavska cesta 144 HŠ V Ul. partizanske tehnike 4 HŠ V Ul. partizanske tehnike 5 razcep 124 V Ajševica V Vipavska c. 100b HŠ 100b 320 V Liskur 8 HŠ V Ul. Andreja Kumarja 1 razcep 78 V Ul. Andreja Kumarja 13 HŠ V Ul. Andreja Kumarja 7 HŠ V Stara Gora 4 HŠ V Stara Gora 10 HŠ V Stara Gora - Bavconov vrh HŠ 17b 574 V Trnovo - Rijavci HŠ V Trnovo 73 HŠ V

14 Potek v Preostala dolžina v sosednji Voglarji 55 HŠ N.H. 376 V Preserje - Vrh V Preserje 105a HŠ 105a 111 V Preserje 103 HŠ V Bate 56 HŠ V Trnovo - mimo pokopališča V Trnovo 102 razcep 92 V Trnovo - Rezija HŠ V Trnovo 31a HŠ 31a 335 V Trnovo - Trpinovišče HŠ V Voglarji - Zavrh HŠ V Voglarji - Podgozd V Voglarji 16 HŠ V Voglarji 26 HŠ V Voglarji 39 razcep 440 V Voglarji 23 HŠ V Voglarji 21 HŠ V Trnovo 45-88b V Trnovo V Trnovo V Trnovo 53a HŠ 53a 51 V Voglarji - Kolanovšče HŠ V Šempas - Turjak V Renče-Vogrsko Šempas - Lepenje HŠ V Šempas 22a razcep 493 V Šempasko polje - Kurnik HŠ V 87 - Renče-Vogrsko Vitovlje - Šempas - čez polje V Šmihel - Livišče HŠ V Vitovlje - Brdce HŠ V

15 Potek v Preostala dolžina v sosednji Šempas - Lepenje V Šempas 58 HŠ V Šempas 61c HŠ 61c 135 V Šempas - skozi naselje V Šempas V Šempas V Šempas V Šempas V Šempas 89 HŠ V Šempas V Šempas - pokopališče pokopališče 75 V Šempas - pešpot proti cerkvi P Banjšice - Lohke V Banjšice 26 HŠ V Banjšice V Banjšice V Banjšice - Podlešče HŠ V Banjšice 78 HŠ V Podlešče - Trušnje V Banjšice 62 HŠ V Trušnje - pokopališče pokopališče 141 V Banjšice - Draga HŠ V Banjšice 58 HŠ V Banjšice - Ošlakarji HŠ V Banjšice - Humarji HŠ V Ošlakarji - Humarji V Banjšice - Mokrini HŠ V Banjšice V Banjšice - Kuščarji HŠ V

16 Potek v Preostala dolžina v sosednji Banjšice 105 HŠ V Banjšice 97 HŠ V Banjšice 98 HŠ V Banjšice 84 HŠ V Šempas 187 HŠ V Gradišče nad Prvačino - Turn HŠ V Gradišče nad Prvačino 53 HŠ V Gradišče nad Prvačino - cerkev cerkev 54 V Gradišče nad Prvačino V Gradišče nad Prvačino 83 HŠ V Gradišče nad Prvačino - pokopališče pokopališče 186 V Gradišče nad Prvačino - Hrib HŠ V Gradišče nad Prvačino - Cinkovec HŠ V Grgar - Fobca HŠ V Grgar 194a HŠ 194a 71 V Grgar 182 HŠ V Grgar - Gorenja vas razcep 615 V Grgar - Zagorje V Grgar 214 HŠ V Grgar - Brstovnik HŠ N.H. 193 V Grgar 65e HŠ 65e 77 V Grgar V Grgar - za cerkvijo HŠ V Grgar 79a HŠ 79a 37 V Grgar 90 HŠ V Grgar V Grgar V Grgar - Poncale HŠ V Grgar V

17 Potek v Preostala dolžina v sosednji Grgar 148 HŠ V Grgar 163a HŠ 163a 123 V Grgar 165o HŠ 165o 206 V Bate 72 HŠ V Grgarske Ravne - Baske HŠ V Grgarske Ravne 42 HŠ V Grgarske Ravne V Grgarske Ravne 67 HŠ V Grgarske Ravne 52 HŠ V Grgarske Ravne 57 HŠ V Grgarske Ravne 44 HŠ V Bate - Ježevec HŠ V Bate 38 HŠ V Bate V Bate 11a HŠ 11a 43 V Bate - povezava V Čeferinovšče - Sedevčiči HŠ V Bate - Pičulini HŠ V Grgarske Ravne - Dragovica HŠ V Dragovica 12 HŠ V Bitež - Baske HŠ V Kladje - Vetrnik V Tolmin Kladje - Griva - Grudnica HŠ V Tolmin Lokovec - Gorjupi HŠ V Lokovec - Novo mesto HŠ V Lokovec 151 razcep V Banjšice - Bucki V Banjšice 41 HŠ V Banjšice 51 HŠ V

18 Potek v Preostala dolžina v sosednji Čepovan - Drage HŠ V Turjak - Jazbine V Renče-Vogrsko Ozeljan - Kmetijska zadruga KZ 233 V Vitovlje - cerkev Sv. Marije parkirišče V cerkev Sv. Marije cerkev 155 P Vitovlje 19 HŠ V Lokovec - Mokrin HŠ V Lokovec 90 razcep 130 V Lokovec 48 razcep 719 V Lokovec 94 razcep V Čepovan 31 HŠ V Čepovan - Lokovec V Trnovo - mimo žage HŠ 1n 193 V Trnovo 2a - 1h V Trnovo 2g - 2m HŠ 2m 106 V Trnovo 98a - 98b V Pristava - Strma pot V Gradišče nad Prvačino - Drvišče razcep 304 V Šempas V Šempas 33m HŠ 33m 163 V Šempas 33-33a V Šempas 33f V Soška c. 13 HŠ V Soška c. 34 HŠ V Miloševa ul. 3 HŠ N.H. 95 V Prvomajska ul. 112 HŠ V Sončna ul. 23 HŠ V Sončna ul. 11 HŠ V Vrtna ul V

19 Potek v Preostala dolžina v sosednji Erjavčeva ul V Ul. P. Tomažiča 6 HŠ 6 42 V Ul. P. Tomažiča 20 HŠ V Ul. P. Tomažiča 29 HŠ V Strma pot V Strma pot 8 HŠ 8 58 V Strma pot 7 HŠ 7 80 V Ul. Jožeta Mihevca 9 HŠ V Ul. 25. maja V Ul. Angela Besednjaka 3 HŠ V Vipavska c. 19 HŠ V Vipavska c. 33 HŠ V Med ogradami 7 HŠ 7 59 V Med ogradami 19 HŠ V Med ogradami 29 HŠ V Med ogradami 14 HŠ V Med ogradami 36 HŠ V Trg Marka Plenčiča 3-21a V Trg Marka Plenčiča V Trg Marka Plenčiča 1 razcep 109 V Na potoku 10 HŠ V Pod gričem 45 HŠ V Pod gričem 1 HŠ 1 86 V Pod gričem 15 HŠ V Pod gričem 31 HŠ V Pod gričem V Vipavska c. 69a HŠ 69a 36 V Ul. 9. maja 29 HŠ V Ul. Ljuba Šercerja 24 HŠ V

20 Potek v Preostala dolžina v sosednji Ul. Ljuba Šercerja 8 HŠ V Iztokova ul. 4 HŠ 4 43 V Iztokova ul. 14 HŠ V Iztokova ul. 36 HŠ V Iztokova ul. 54a HŠ 54a 99 V Iztokova ul. 70 HŠ V Iztokova ul. 21 HŠ V Iztokova ul. 68 HŠ V Ul. bratov Hvalič 148 HŠ V Ul. bratov Hvalič 144 HŠ V Ul. bratov Hvalič 140 HŠ V Ul. bratov Hvalič 135 HŠ V Ul. bratov Hvalič 131 HŠ V Varda 20 HŠ V Varda 5 HŠ 5 45 V Varda 42 HŠ V Varda 58 HŠ V Pavšičevo nas. 23 HŠ V Pavšičevo nas. 31 HŠ V Pavšičevo nas. 41 HŠ V Pavšičevo nas. 45 HŠ V Valenčičeva ul. 3 HŠ 3 36 V Prvomajska ul. 10 HŠ V Pot na Drage 5 HŠ V Mizarska ul V Sočebranova ul. 8 HŠ V Sočebranova ul. 13 HŠ V Železničarska pot 4 HŠ V Erjavčeva ul. 41 HŠ V

21 Potek v Preostala dolžina v sosednji Ul. 25. maja 19 HŠ V Ul. 25. maja 45 HŠ V Ul. 25. maja 46 HŠ V Ul. 25. maja 85 HŠ V C. IX. korpusa - Velika pot meja RI 506 V Velika pot 10a HŠ 10a 70 V Velika pot 24 HŠ V Velika pot V Velika pot V Velika pot - do železnice železnica 94 V Langobardska ul. - Klanec V Klanec V Kromberška c. 4 HŠ 4 89 V Kromberška c. 28 HŠ V C. 25. junija 1m HŠ 1m 135 V C. 25. junija 1h HŠ 1h 147 V Barje 1 HŠ V Barje 5a HŠ 5a 125 V Barje 20 HŠ V C. 25. junija - Barje V C. 25. junija V Kromberška c V C. 25. junija 2b HŠ 2b 54 V Vojkova c. 107a HŠ 107a 123 V C. 15. septembra 2-12c V C. 15. septembra V Kidričeva ul. 25 c - 33c V Kidričeva ul. 35 HŠ V Trubarjeva ul. 7b HŠ 7b 119 V

22 Potek v Preostala dolžina v sosednji Gortanova ul. 43 HŠ V Gortanova ul. 35 HŠ V Grčna V Grčna V Grčna V Rejčeva ul. 22a HŠ 22a 52 V Ledine 169 HŠ V Ledine V Ul. Ivana Regenta 69 HŠ V Lemutova ul. 44 HŠ V Marušičeva ul V Partizanska ul. 47a HŠ 47a 143 V Partizanska ul. 55 HŠ V Prvomajska ul. 78 HŠ V Pod Grčno V Pod Grčno V Pod Grčno V Pod Grčno 36 HŠ V Pod Grčno 28 HŠ V Pod Grčno 6 HŠ 6 99 V Pod Grčno 12 HŠ V Ul. za spomenikom 1a HŠ 1a 113 V Ul. za spomenikom 17 HŠ V Mizarska ul. 25 HŠ V Tumova ul V Prešernova ul V Ul. Sergeja Mašere 7 HŠ V Ul. Sergeja Mašere 15 HŠ V Ul. Milojke Štrukelj 26 HŠ V

23 Potek v Preostala dolžina v sosednji Ul. Milojke Štrukelj 66 HŠ V Ul. Milojke Štrukelj 38 HŠ V Stara pot V Vodovodna pot 1 p V Pod vinogradi V Pod vinogradi 65 HŠ V Žabji kraj - Ščedne V Ul. Matevža Veluščka 22 HŠ V Ul. Matevža Veluščka 10 HŠ V Ul. Matevža Veluščka 20 HŠ V Ul. Trinka Zamejskega V Trg Jožeta Srebrniča V Ul. Maksa Valentinčiča 26 HŠ V Ul. Klementa Juga 18 HŠ V Pionirska ul. 17 HŠ V Ul. XXX. divizije 22 HŠ V Ul. XXX. divizije 78 HŠ V Ul. Gradnikove brigade 61 HŠ V Vojkova c. 43 HŠ V Ul. XXX. divizije 5c HŠ 5c 38 V Gortanova ul. - Streliška pot V Ul. bratov Hvalič 10 HŠ V Ul. bratov Hvalič 26 HŠ V Ul. bratov Hvalič 44 HŠ V Ul. bratov Hvalič 57 HŠ V Ul. bratov Hvalič 78 HŠ V Ul. bratov Hvalič 98 HŠ V Kosovelova ul. 14 HŠ V Ul. Marija Kogoja I V

24 Potek v Preostala dolžina v sosednji Ul. Marija Kogoja II HŠ V Ob parku V Pirjevčeva ul V Tominčeva ul V Pod vinogradi 2 HŠ 2 80 V Ul. Borisa Kalina 48 HŠ V Ul. Borisa Kalina 71 HŠ V Ul. Borisa Kalina 43 HŠ V Ul. Borisa Kalina 5d HŠ 5d 146 V Ul. Josipa Makuca 22 HŠ V Ul. Josipa Makuca 8 HŠ 8 47 V Šolska ul. 68 HŠ V Šolska ul. 66 HŠ V Ul. Ludvika Slokarja V Ul. Matije Doljaka V Ul. Milana Klemenčiča V Ul. Milana Klemenčiča 24 HŠ V Ul. Rada Simonitija 27 HŠ V Ul. Rada Simonitija 30 HŠ V Ščedne - proti tunelu V Ul. Toma Brejca 18 HŠ V Ul. Vinka Vodopivca 47b HŠ 47b 89 V Vetrišče 29 HŠ V Vetrišče V Vezna pot V Kajuhova ul. 4 HŠ 4 63 V Longobardska ul V Klanec 17 HŠ V Klanec 6e HŠ 6e 138 V

25 Potek v Preostala dolžina v sosednji Solkan - športni objekti parkirišče 347 V Streliška pot - podvoz G2 103 gozdna c. 255 V Streliška pot 2 HŠ V Kostanjeviški samostan HŠ V Kostanjeviška c. 43 HŠ V Kostanjeviška c. 44 HŠ V Šempas 42b p V Šempas 8h HŠ 8h 326 V Grčna 2a V Grčna 11 HŠ V Grčna 25 HŠ V Kolodvorska ul. 17a HŠ 17a 225 V Branik - žel. postaja HŠ V Branik 156 HŠ V Čepovan V Lokovec 223 razcep 238 V Lokovec 219 HŠ V Preserje 5c HŠ 5c 69 V Preserje - Mravljevi V Preserje 21 HŠ V Preserje - skozi naselje V Preserje 55 HŠ V Preserje 75 HŠ V Prvomajska ul. 50 HŠ V Prvomajska ul. 36 HŠ V Bizoviška ul. 16 HŠ V Bizoviška ul. 10b HŠ 10b 66 V Kidričeva ul. 7 HŠ V Ul. Gradnikove brigade 4b HŠ 4b 52 V

26 Potek v Preostala dolžina v sosednji Bevkov trg P Sedejeva ul. 4 HŠ V Sedejeva ul. 7 HŠ V Pri hrastu 14 HŠ V Ul. Vinka Vodopivca 6-15a V Ul. bratov Hvalič 5 HŠ 5 56 V Ul. Vinka Vodopivca 23 HŠ V Grgarske Ravne - Grgar V Grgarske Ravne 9 HŠ V Grgarske Ravne V Grgar 180 HŠ V Grgar 173 HŠ V Grgar 171a HŠ 171a 74 V Bate - Podlaka - Madoni HŠ V Banjšice - Lohke - Mrcinje V Trnovo - Voglarji V Šempas - Ozeljan V Otava - Ozeljan - Tri hiše V Osek - Vitovlje V Stara Gora - Rožna Dolina V Liskur V Prvačina - Draga V Prvačina 60a V Ravnica - Sleme V Parkovšče - cesta na deponijo gozdna c V V vsa vozila, P pešci SKUPAJ: m

27 9. člen Javne poti za kolesarje (KJ) so: Potek v Preostala dolžina v sosednji KJ Vojkova c. - Ul. Gradnikove brigade K KJ Partizanska ul. I HŠ K KJ Partizanska ul. II K KJ ob Ul. dr. Karla Lavriča - jug K KJ ob Vojkovi c. - rondo G2 103 razcep K KJ ob Ul. dr. Karla Lavriča - sever K KJ Ul. XXX. divizije - Ul. Milojke Štrukelj K KJ Vojkova c. - nadvoz - Kromberk K KJ podvoz rondo - Kromberška c. razcep 248 K KJ ob Erjavčevi ul. - sever K KJ ob Erjavčevi ul. - jug K KJ ob LC razcep 53 K Šempeter-Vrtojba K kolesarji SKUPAJ: m 10. člen K kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, 49/97, 113/09 in 109/10-ZCest- 1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste z dne člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni Nova Gorica (Uradne objave, 11/00 in 10/01).

28 12. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. : /2013 Nova Gorica, Matej Arčon ŽUPAN

29 : / Nova Gorica, 27. januarja 2015 O B R A Z L O Ž I T E V 1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Nova Gorica (v nadaljevanju: Odlok): Glavni razlog za sprejem predlaganega Odloka je ureditev področja kategorizacije občinskih cest v Mestni Nova Gorica. Veljavni odlok je bil sprejet v letu 2000, v letu 2001 pa sprememba odloka. Od takrat je prišlo do spremembe zakonodaje, ki določa, da je potrebno podatke o cestah in cestnih objektih voditi tudi v Zbirnem katastru GJI na Geodetski upravi RS, česar Mestna občina Nova Gorica do sedaj še ni storila. Prav tako so se v vmesnem času uskladili mejni odseki s sosednjimi občinami in poteki cest z Zavodom za gozdove Slovenije, kar je potrebno upoštevati v ustreznih evidencah. Mestna občina Nova Gorica je poizkušala pridobiti pozitivno mnenje DRSC k spremembam kategorizacije občinskih cest že v letih 2010 in 2011, a postopki še niso bili ustrezno zaključeni, kar je potrebno storiti. Nadalje se je jeseni 2013 izvedla terenska izmera vseh cest, ki so vključene v predlagani Odlok, glede na katero so bila ugotovljena določena neskladja in pomanjkljivosti pri do sedaj veljavnem stanju, kar se s predlaganim Odlokom v celoti usklajuje in odpravlja. Zaradi vsega navedenega je nujno sprejeti nov Odlok, ki bo usklajen z veljavno zakonodajo in dejanskim stanjem na terenu, na podlagi katerega se bodo lahko uredile tudi v Odloku podrejene evidence, torej Banka cestnih podatkov in vpis v kataster GJI, s čimer bo Mestna občina Nova Gorica dopolnila kategorizacijo cest glede na lastne potrebe in izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. 2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka: Glavni cilji, ki se želijo doseči s sprejemom predlaganega Odloka, so uskladitev z veljavno zakonodajo, odprava pripomb soglasodajalca in celostna ureditev stanja na področju kategorizacije občinskih cest. Dodatni cilj predlaganega Odloka je vzpostaviti občinsko cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo tudi v nadaljevanju kar najbolje služilo prebivalcem. Podrobnejše obrazložitve k predlaganemu Odloku so podane v prilogi»obrazložitve k Odloku: gradivo za obravnavo osnutka Odloka«3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: Pravna podlaga za sprejem in ureditev področja kategorizacije občinskih cest je določena v naslednjih predpisih: Zakon o cestah (ZCes-1 Uradni list RS, 109/10, 48/12 In 36/14-odl.US) Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, 49/97,113/09 in 109/10-ZCest-1) Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, 49/97 in 2/04) Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 13/12) 4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega Odloka: Usklajenost z veljavno zakonodajo, celostna ureditev stanja na področju kategorizacije občinskih cest, usklajenost podatkov z ugotovitvami iz terenske izmere, usklajenost podatkov s poteki cest sosednjih občin in gozdnih cest, ureditev veljavne kategorizacije (odprava zatečenega stanja) in dopolnitev kategorizacije občinskih cest z odseki, ki izpolnjujejo pogoje ter so lastniško urejeni, pa

30 so bili iz Odloka do sedaj opuščeni, skladno s sprejemom Odloka ureditev Odloku podrejenih evidenc, torej Banke cestnih podatkov in katastra GJI. 5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega Odloka: Upravljanje, urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest je obveznost občine, zato v tem smislu za občino ne bodo nastale nove materialne obveznosti. Možno pa je, da se bo v večji ali manjši meri spremenil obseg potrebnih sredstev za vzdrževanje po sprejetju odloka. 6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani Odlok: S sprejemom predlaganega Odloka se bo uredilo področje kategorizacije občinskih cest v Mestni Nova Gorica glede na trenutni obseg in stanje cest, ki jih je potrebno urejati in vzdrževati. Preden bo Odlok predložen mestnemu svetu v drugo branje oz dokončni sprejem, je potrebno pridobiti soglasje DRSC, kot je to predvideno v 10. členu predlaganega odloka. Glede na vsakokrat veljavni Odlok so občine dolžne voditi tudi podrejeni evidenci, Banko cestnih podatkov (v nadaljevanju: BCP), ki jo je potrebno vsakokrat do 15. maja tekočega leta za podatke preteklega leta posredovati na DRSC v pregled, zato se v smislu 1. odstavka 90. člena Statuta predlaga krajši vacatio legis, s čimer bi lahko že v letošnjem letu uredili podatke BCP na predlagani Odlok ter vpisali objekte v Zbirni kataster GJI na Geodetski upravi RS, kot to občinam nalaga veljavna zakonodaja. Na ta način bo Mestna občina Nova Gorica uredila kategorizacijo cest glede na lastne potrebe in izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi Odlok obravnava in sprejme. Matej Arčon ŽUPAN Pripravila: Aleksandra Torbica Načelnica Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo