1. UREDITEV KRAIGHERJEVE IN SAMOVE ULICE FAZA 1 INTERVENTNA UREDITEV SAMOVE ULICE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1. UREDITEV KRAIGHERJEVE IN SAMOVE ULICE FAZA 1 INTERVENTNA UREDITEV SAMOVE ULICE"

Transkripcija

1 MIKEC d.o.o. MIKEC d.o.o. MIKEC, tehnično svetovanje, gradbeništvo in druge dejavnosti, d.o.o Zgornja Polskava Tel: 02 / Vinogradniška ulica 10 Fax: 02 / Identifikacijska št. za DDV: SI GSM: 041/ Transakcijski račun št.: TEHNIČNO POROČILO 1. UREDITEV KRAIGHERJEVE IN SAMOVE ULICE FAZA 1 INTERVENTNA UREDITEV SAMOVE ULICE Po naročilu Občine Slovenska Bistrica smo izdelali PZI (projekt za izvedbo) UREDITEV KRAIGHERJEVE IN SAMOVE ULICE FAZA 1 INTERVENTNA UREDITEV SAMOVE ULICE. Zaradi poplavljana stanovanjskih objektov v Samovi in Kraigherjevi ulici ob neurjih, se je interventno pristopilo k pripravi projekta za ureditev Samove ulice. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega vozišča z umestitvijo vseh potrebnih komunalnih vodov. V sklopu interventne ureditve Samove ulice se bo uredilo: VOZIŠČE S PLOČNIKOM IN UREDITVIJO ODVODNJAVANJA Predlaga se rekonstrukcija obstoječega vozišča iz širine 4,14 m1 do širine 4,51 na širino vozišča 5,00 m1 s pločnikom širine do 1,5 m1 na dolžini cca. 220 m. Obstoječ meteorni kanal DN 80 cm v Samovi ulici se ohrani. Predlaga se ureditev odvodnjavanja vozišča z vtoki pod robnik v območju v dolžini cca. 240 m1. Predlaga se izvedba meteornih cevi PVC fi mm s priključitvijo na obstoječ jašek meteornega odvodnjavanja. Meteorni kanal se poveže z jaški do fi 80 cm in peskolovi do fi 50 cm na globini do 120 cm. Povezava MK priključkov do objektov se dogovori na terenu. FEKALNA KANALIZACIJA PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČ SISTEM FEKALNEGA KANALA Fekalna kanalizacija PVC 250 v Samovi ulici je v skupni dolžini 344,00 m od tega na zahodni strani ceste v dolžini 214,00 m in na vzhodni strani v dolžini 130,00 m. Na cevovodu je predvideni 14 revizijskih jaškov DN 1000 mm. Povezava FK priključkov do objektov se dogovori na terenu. ODVODNJA V NASELJU TIRGOT KREIGHERJHEVE IN SAMOVE ULICE Predlaga se interventna ureditev neimenovanega potoka - preusmeritev dela visokih vod za ureditev odvodnje v naselju Tirgot - Kraigherjeve in Samove ulice. Ureditev odvodnje je predvidena delno z odprtim jarkom ob lokalni cesti v dolžini 133,00 m, vključno s cevnim prepustom fi 140 cm na lokalni cesti ter s kanaliziranjem v Samovi ulici s cevmi fi 120 cm s tremi revizijskimi jaški. VODOVOD Obstoječi vodovod v vozišču se rekonstruira v Samovi ulici na območju meje obdelave. LŽ vodovodni cevovod je v Samovi ulici v kvaliteti LŽ DN100 v dolžini 70,00 m in LŽ DN 200 v dolžini 88,00 m. Povezava vodovoda do objektov se dogovori na terenu.

2 UREDITEV KRAIGERJEVE IN SAMOVE ULICE FAZA 1 INTERVENTNA UREDITEV SAMOVE ULICE JAVNA RAZSVETLJAVA Ob pločniku Samove ulice se umesti 9x kandelaber z LED lučmi višine do 7m1 na dolžini cca 280 m1. PREDVIDENA JE TUDI IZGRADNJA SPODAJ NAVEDENE INFRASTRUKE, KI PA NI PREDMET JAVNEGA NAROČILA TEMVEČ SE IZVEDE V SKLADU Z DOGOVORI PRISTOJNIH UPRAVLAVCEV. ZAŠČITNE CEVI ZA NN VOD ELEKTRO MARIBOR ENOTA SL. BISTRICA Zaradi planiranja premestitve NN napetosti iz zraka v zemljo se predvidi NN zaščitne cevi v Samovi ulici. V vozišču Samove ulice se umestita dva AB jaška fi 150/150 cm z zaščitnimi cevmi 4xfi160 mm in dvojček fi 50 mm na dolžini cca 240 m1. Povezava NN vodov do objektov se dogovori na terenu. NI PREDMER JAVNEGA NAROČILA. ZAŠČITNE CEVI ZA SN VOD - SODO Zaradi planiranja premestitve SN napetosti iz zraka v zemljo se predvidi SN zaščitne cevi v Samovi ulici. V križišču (Samove in Kraigherjeve ulice) se umesti AB jašek fi 150/150 cm z zaščitnimi cevmi 2xfi160 mm na dolžini cca 40 m1. ZAŠČITNE CEVI ZA TELEKOMUNIKACIJO Zaradi planiranja premestitve TK zaščitnih cevi iz zraka v zemljo se predvidi TK zaščitne cevi v Samovi ulici. V pločniku se umestijo trije PVC jaški fi do 100 cm ter zaščitne cevi 2xfi110 mm na dolžini cca 270 m1. Povezava TK vodov do objektov se dogovori na terenu. 2. ZAKLJUČEK Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Uporabljati je potrebno le materiale z atestom, kvalitetno vgrajevanje pa dokazovati z atesti oz. ustreznimi poročili. Morebitna odstopanja od projekta je potrebno reševati v dogovoru z geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja. Zgornja Polskava, Junij 2019 Odgovorni projektant: Branko Mikec, univ.dipl.gosp.inž. Stran 2

3 UREDITEV KRAIGERJEVE IN SAMOVE ULICE FAZA 1 INTERVENTNA UREDITEV SAMOVE ULICE LOKACIJSKI PODATKI GRAFIČNI DEL RISBA1: - Situacija širšega območja RISBA2: - Meja obdelave RISBA3: - Geodetski posnetek RISBA 4: - Gradbena situacija vozišča faza 1 RISBA 5: - Vsi komunalni vodi obstoječi in planirani RISBA 6: - Karakteristični prerez Samove ulice RISBA 7: - Gradbena situacija odvodnjavanje Tirgot odprti jarek Stran 3

4 UREDITEV KRAIGERJEVE IN SAMOVE ULICE FAZA 1 INTERVENTNA UREDITEV SAMOVE ULICE RISBA 1 Situacija Širšega območja Stran 4

5 UREDITEV KRAIGERJEVE IN SAMOVE ULICE FAZA 1 INTERVENTNA UREDITEV SAMOVE ULICE RISBA 2 - Meja obdelave Stran 5

6

7

8

9

10