OBMOČNA IZPOSTAVA LJUBLJANA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBMOČNA IZPOSTAVA LJUBLJANA"

Transkripcija

1 JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE I OBMOČNA IZPOSTAVA LJUBLJANA

2 Območna izpostava Ljubljana Andreja Repar, vodja območne izpostave Uvod Javni sklad Republike Slovenije/ JSKD je bil ustanovljen leta 1996 in predstavlja organizirano, kulturno izobraževalno institucijo za različna področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Območna izpostava JSKD Ljubljana je bila zaradi spleta raznih okoliščin in nasprotujočih si mnenj glede položaja ljubljanske ljubiteljske kulture takratnih odločevalcev, dejansko aktivirana šele v drugi polovici leta 2006 ( desetletni zamik) in je v jesenskem času, kot zadnja izmed 59 območnih izpostav, ki delujejo na območju celotne Slovenije, pričela svojim poslanstvom na območju ljubiteljske kulture Mestne občine Ljubljana. Hkrati je bila vključena v koordinacijo JSKD Osrednja Slovenija in je z jesenjo leta 2009 postala tudi sedež koordinacije JSKD Osrednja Slovenija. Uradni sedež izpostave se nahaja na Krekovem trgu 2, pisarna pa gostuje na Vodnikovem trgu 5, kjer je tudi sedež koordinacije JSKD Osrednja Slovenija ( koordinacija je mreža izpostav, ki imajo sedež v osrednji Sloveniji -11 izpostav). Na ljubljanski izpostavi sta od samega začetka zaposleni dve strokovni delavki, v letu 2016 se je na izpostavo prenesla tudi zaposlitev za strokovno sodelavko, ki opravlja tudi dela in naloge za nemoteno delovanje ZKD Ljubljana in ZKD Slovenija. Ocena stanja OI JSKD Ljubljana uresničuje cilje nacionalnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. S ljubljanskimi kulturnimi društvi nadaljuje uspešno zgodbo na polju ljubljanske ljubiteljske kulture. Skrbi za vsestranski razvoj akterjev ljubiteljske kulture, skozi procese omogoča osebnostno rast in kakovostni napredek ustvarjalnega potenciala, podpira programe kulturne vzgoje in vse življenjskega učenja in izobraževanja. V skladu s pogodbo med JSKD in Mestno občino Ljubljana izvaja in nadzira namensko porabo sredstev iz naslova javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih je v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Ljubljana PrP-2019) in javnega za izbor programov in projektov, ki jih v obdobju , na področju uprizoritvenih umetnosti gledališča sofinancira Mestna občina Ljubljana/ LJ PrP , prejemnik Šentjakobsko gledališče Ljubljana. Območna izpostava JSKD Ljubljana skrbi za strokovno in organizacijsko podporo/pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom na območju Mestne občine Ljubljana. Po zadnjih podatkih ( uradna baza ministrstva RS za notranje zadeve) je na območju Mestne občine Ljubljana registriranih 586 kulturnih društev. Območna izpostava JSKD Ljubljana aktivno vzdržuje kontakte s cca 200 kulturnimi društvi. V skladu z nacionalnim programom za kulturo in strateškim načrtom za kulturo Mestne občine Ljubljana zagotavlja akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture strokovni servis za korektno izvajanje /delovanje posameznih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju tradicionalnih kulturnih vsebin/kulturne dediščine in oblikuje/neguje skrb za dodatno spodbudo k razvoju novih kreativnih vsebin na področjih Območna izpostava Ljubljana zagotavlja akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture: Dostopnost vključenosti v programe JSKD izvajalcem različnih starostnih populacij je glede na njihovo zanimanje/ interes omogočena vključenost v programe, katerih mentorji so vrhunsko izobraženi strokovnjaki posameznih umetniških področjih. Akterji ljubljanske ljubiteljske kulture se s simbolno lastno finančno particijo vključujejo v raznovrstna polja ljubljanske ljubiteljske kulture. Ljubiteljska kultura je dokaj močno prisotna v kulturnih programih posameznih četrtnih skupnosti in pomeni njena socialna kohezija nenadomestljiv povezovalni člen v lokalnem prostoru ljubiteljska kultura se često prepleta s tradicionalno, ljudsko kulturo in posega tudi na področje umetnosti, kar oboje prestavlja nov, živ prostor ustvarjanja in aktivne dejavnosti, povezovanja, pripadnosti, spotoma nastajajo in se razvijajo nove oblike vključenosti. Ljubljanska ljubiteljska kultura nudi in zagotavlja možnost vzpostavljanja medgeneracijskega in medkulturnega dialoga. Večinoma izhaja iz potreb določene skupnosti, kar zagotovo pripomore k dodatni bivalni vrednosti posameznika, predvsem tudi bolj odmaknjenega ruralnega okolja MOL. Nadgradnja cilja v letu 2019 je oblikovanje vsebinskega

3 programa Abonmaja ljubiteljske kulture in vključitev, konkretno aktiviranje/vključenost posameznega kulturnega društva v aktivizacijo Abonmaja v njihovi četrtni skupnosti ( posamezno društvo postane t.i. podizvajalec abonmaja zagotavlja dodatno medijsko podporo in predstavitev kulturnega delovanja društva pred dejanskim pričetkom posameznega dogodka. Ljubljanska ljubiteljska kultura podpira in odpira ustvarjalni prostor za sodelovanje z novimi oblikami na področju sodobnega umetniških praks in ustvarjalnih kreativnih oblik izražanja. Ljubljanska izpostava je aktivno vključena v pripravo kandidature EPK 2025 vodja izpostave je članica skupine za pripravo programa vključenost ranljivih skupin. Prav tako je bila izpostava povabljena k oblikovanju smernic strateškega načrta na področju kulture MOL za naslednje obdobje. Izvedba obveznega/rednega programa Strokovna služba izpostave že utečeno pripravi in objavi v prvih dneh meseca decembra, celotne razpise območnih preglednih srečanj in revij za sodelovanje v obveznem programu JSKD ja na preglednih srečanjih v prihodnjem letu piramidni sistem, za celoten spekter aktivne ljubiteljske kulture delujoče na območju Mestne občine Ljubljana. Prijavnice za sodelovanje so načeloma pripravljeni v e obliki. Zaradi piramidalnega sistema JSKD realizacija obveznega programa izpostave v prvem polletju 2019 zaobsega območna srečanja/revije na glasbenem, gledališkem, plesnem in folklornem področju. V drugem polletju koledarskega leta se že tradicionalno nadaljuje realizacija programa na likovnem področju ter literaturi. Jesenska realizacija programa zaobsega tudi glavni delež izobraževalnega področja, ki je tudi v letu 2019 nadaljeval, lansko leto začet inovativen program kulturne vsebine za usposabljanje strokovnih delavcev v vzgojno izobraževalnih institucijah predšolska vzgoja. V letu 2019 se je tako realizirala vsebina na področju gledališke in lutkovne umetnosti. V izobraževalni proces se je vključilo/udeležilo celotno strokovno osebje določene vzgojno izobraževalne institucije ( cca 120 oseb). V spomladanskem času 2020 se bo izobraževanje formalno zaključilo z vključitvijo v eno izmed obveznih produkcij v sklopu obveznega programa FOGU 2020, festival otroške gledališke ustvarjalnosti in lutkovnih skupin. Najzahtevnejšo pripravo območnega programa zahtevajo produkcije zborovske dejavnosti, saj ljubljanska izpostava pokriva 52 osnovnih šol, kar konkretno pomeni priprava in izvedba samostojnih produkcij, 11 samostojnih koncertov v sklopu pevske revije, festivala Pomladna prepevanja za preko petdeset različnih zborovskih zasedb produkcija Pomladnih prepevanj 2019 je realizirala enajst koncertov otroških/mladinskih pevskih zborov in pet srednješolskih pevskih zborov. V projekt, festival Pomladna prepevanja, ki traja šest dni, je vključenih preko 2000 mladih pevk in pevcev. Območna izpostava Ljubljana vsako leto nagovarja k vključitvi v piramidalni program JSKD tudi srednješolske vzgojno izobraževalne institucije, to konkretno pomeni povabilo in nagovor k vključitvi v projekt 42 srednjih šol in dijaških domov na območju Mestne občine Ljubljana. Zainteresirano srednješolsko populacijo vključujemo v obvezni, območni program izpostave na glasbenem, gledališkem, lutkovnem in plesnem področju. Na področju odraslega zborovskega dogajanja, Ljubljanski zbori, poteka v mesecu februarju tradicionalno srečanje ljubljanskih pevskih zborov. V sklopu projekta se predstavi preko 70 različnih zborovskih zasedb sam projekt je realiziran v obliki osmih celovečernih koncertov. Izpostava zagotavlja strokovno podporo projektu in organizacijsko pomoč. Zgolj na področju zborovskega petja ljubljanska izpostava pokriva preko 120 različnih pevskih zasedb, v katerih prepeva več kot 3000 pevk in pevcev in vsem njim je zagotovljena strokovna podpora s strani ljubljanske izpostave. Prav tako tudi realizacija ostalega dela preglednih srečanj/revij zahteva izvedbo produkcije v obliki večkratnih, večdnevnih kulturnih dogodkov/ dodatnih terminih (npr. dopoldne/popoldne, dvo in tridnevna srečanja): FOGU, festival otroške gledališke ustvarjalnosti /srečanje otroških gledaliških skupin tridnevna prireditev, srečanje otroških folklornih skupin dvodnevna prireditev, srečanje plesnih ustvarjalcev dvodnevna prireditev, srečanje odraslih folklornih skupin dvodnevna prireditev; ogledi gledaliških premier 13, ogledi mladinskih gledaliških skupin 17. Izčrpne informacije dosledno, redno in sistematično posredujemo v elektronski obliki vsem glavnim medijskim hišam RTV SLO, POP TV, Delo, Dnevnik, STA, Kam v Ljubljani, Napovednik, zasebne radijske postaje radio Ognjišče, Radio 1, Radio 2, Dodatno medijsko podporo zagotavlja/nudi tudi zavod EN KNAP, center kulture v Mostah, kjer se izvajajo vsa uprizoritvena področja ljubiteljske kulture gledališče/ples/folklora. Zborovska dejavnost se odvija na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in v dvorani Matije Tomca, v Zavodu sv. Stanislava. Literarno dejavnost izvajamo v Trubarjevi hiši

4 literature, galeriji Družina, Šalamunovi knjižnici, likovna dejavnost je bila realizirana v galeriji Družina. Vse lokacije nudijo in zagotavljajo ljubljanski sceni ljubiteljske kulture izjemno visoke standarde za njihovo realizacijo, predstavitev/ izvedbo, kar posledično vpliva na vsakoletno zagotavljanje visokega kakovostnega izvedbenega nivoja posamezne produkcije ljubljanske ljubiteljske kulture. Novi projekti aktivna vključitev v pripravo kandidature EPK 2025 članica skupine za pripravo programa ranljivejših skupin, Abonma ljubiteljske kulture 2019/2020 izbor in priprava vsebinske zasnove, Nadaljevanje usposabljanja na področju umetnostne vzgoje Zelena jama 2019, Nadgradnja intermedijskega projekta Zvočno likovno 2019, Priprava in izvedba novih vsebin na področju filmske dejavnosti youtube delavnica, filmski natečaj počitnice na polno. Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva pregled delujočih skupi v letu 2019 Stanje posameznih enot na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pod okriljem ljubljanske izpostave, ki so v letu 2019 vključeni v piramidni sistem preglednih srečanj JSKD. Vokalna glasba: 64 zasedb odraslih vokalnih skupin, 31 otroških pevskih zborov, 14 mladinskih pevskih zborov, šest srednješolskih pevskih zborov skupaj 116 različnih vokalnih zasedb. Inštrumentalna glasba: 14 različnih inštrumentalnih zasedb (pet pihalni orkestri in godbe, orkester mandolin, kitarski orkester, tri tamburaške skupine, deset drugih skupin jazz, mariachi, različne komorne zasedbe... Gledališka dejavnost: 17 otroških gledaliških skupin, 15 mladinskih gledaliških zasedb, sedem odraslih gledaliških zasedb, štiri lutkovne skupin - 32 gledaliških in lutkovnih ansamblov. Folklorna dejavnost: deset otroških folklornih skupin, dve mladinski folklorni skupini, 17 odraslih folklornih skupin, 17 zasedb pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž skupaj 42 različnih zasedb na področju folklorne dejavnosti. Plesna dejavnost: preko 30 različnih plesnih sestavov (solo, duet, skupina). Likovna dejavnost: 5 društev likovne dejavnosti, ki združuje cca 300 posameznikov. Literarna dejavnost: devet literarnih skupin. Film: pet društev s področja filmske dejavnosti. Sodobni načini umetniškega izražanja deset formalnih zasedb. Nove, tako formalne kot neformalne zasedbe se pojavljajo na vseh umetnostnih področjih. Že tradicionalno prevladujejo nove zasedbe na vokalnem in inštrumentalnem področju. Često se pojavljajo nove neformalne skupine na področjih sodobnih načinov umetniškega izražanja, kjer se prepletajo različne umetnostne zvrsti in delujejo pretežno projektno. Načeloma si nove nastale skupine želijo vključitve v obvezni, piramidalni program območne izpostave, saj si s tem pridobijo možnost vključitve v sistem sofinanciranja iz naslova Lj PrP. Posledično pa nove nastale okoliščine predstavljajo za zaposlene na izpostavi dodatno delovno obveznost povečan obseg dela ter izziv in nove delovne obremenitve, povečan obseg dela za že tako izrazito kadrovsko podhranjenost ljubljanske izpostave. Redni program preglednih območnih srečanj in revij predstavlja zelo visoko raven letnih produkcij, kar potrjuje tudi visoko število uvrščenih akterjev ljubljanske ljubiteljske kulture na regijsko, državno in mednarodno raven (APZ Tone Tomšič, AFS France Marolt, De PZ sv. Stanislava, MePZ Megaron, Plesni studio Intakt, Šentjakobsko gledališče, orkester Mandolina Akterji ljubljanske ljubiteljske kulture posegajo po najvišjih priznanjih tako v domačem kot tudi mednarodnem prostoru. Področje vokalne glasbe ima zagotovljene prostore za delovanje v prostorih Krekovega trga, v prostorih četrtnih skupnosti in ljubljanskih osnovnih šolah, APZ Tone Tomšič vadi v prostorih ljubljanske univerze, gledališka dejavnost poteka v vadbenih prostorih Šentjakobskega gledališča, v prostorih ljubljanskih dijaških domov, v t.i. kulturnih domovih bivših ljubljanskih občin. Akademska folklorna skupina France Marolt je v letu 2017

5 pridobila nove prostore na območju Bežigrajskih dvorov. Plesna dejavnost poteka v prostorih KGBLJ, Plesnem teatru Ljubljana, Plesnem studiu Intakt, Centru kulture v Mostah, inštrumentalna in folklorna dejavnost potekata v prostorih, ki jih zagotavlja lokalna/ četrtna skupnost ter v prostorih glasbenih šol, likovna dejavnost se trenutno pretežno izvaja v prostorih KC Ljubljana, občasno tudi v Skladovnici JSKD, na Beethovnovi. Sodelovanje s šolami, vrtci ter ostalimi akterji družbenega angažiranja Območna izpostava nadaljuje uspešno komunikacijo s 155 vzgojno izobraževalnimi institucijami na območju Mestne občine Ljubljana vrtci, SŠ, dijaški domovi. Zagotavlja uspešno sodelovanje z različnimi kulturnimi institucijami Festival Ljubljana, Pionirski dom Ljubljana, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Turizem Ljubljana, Zavod Enknap, Radio Slovenija, Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja: Območna izpostava se s podelitvijo posameznih priznanj aktivno vključuje v pripravo jubilejnih dogodkov posameznih kulturnih društev. V letu 2019 je območna izpostava Ljubljana izpeljala 14 podelitev in sicer: Jubilejna priznanja območne izpostave - 10., 20., 30., 40., 50., 70 let delovanja ( Big band Medicinske fakultete, MePZ Sankofa, Oktet Oktetek, MePZ Katruže, Oktet Zven, KUD KC dr. Lojz Kraiger, ŽePZ Medis Črnuče, MePZ Medis Črnuče, MePZ Veter, MePZ Vevče, FS Tine Rožanc. Podelitev Gallusovih značk: KUD Tacen, MePZ Vox medicorum, zdravniška instrumentalna skupina Pro medico, KUD Alojzij Mav, KUD Pihalni orkester Vič, KD Mešani pevski zbor Vevče. Podelitev Maroltovih značk: Akademska folklorna skupina France Marolt, folklorna skupina hrvaško kulturnega društva Međimurje, folklorna skupina OŠ nh Maksa Pečarja, folklorna skupina KUD Sevdah. Podelitev značk Mete Vidmar: Plesni studio Intakt, Konservatorij za glasbo in balet oddelek za sodobni ples, Epi center Ljubljana. Podelitev Linhartovih značk: Šentjakobsko gledališče Ljubljana. V letu 2019 je bilo skupno podeljenih 102 priznanj/značk 47 Gallusovih značk, 13 Maroltovih značk, osem Linhartovih značk, šest značk Mete Vidmar in 17 splošnih značk. Ljubljanska izpostava je v letu 2019 izvedla 78 dogodkov, kjer se je predstavilo 314 skupin, s 5810 posamezniki, katerih produkcije si je ogledalo 9700 obiskovalcev. Izvedba javnih razpisov za ljubiteljske kulturne dejavnosti Izvedba postopkov iz naslova sofinanciranja - a) triletni razpis na področju uprizoritvenih umetnosti gledališče in b) javni razpis za sofinanciranje celoletnega delovanja ljubljanskih kulturnih društev. A Javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih v obdobju sofinancira JSKD na območju Mestne občine Ljubljana ( razpis je bil objavljen v Ur. listu št.16/ in na spletni strani letna višina razpisanih sredstev je Na razpis, ki je bil odprt od do je prispela vloga, ki jo je predložilo Šentjakobsko gledališče Ljubljana. Strokovno programska komisija, v sestavi Dario Seraval, Klemen Markovčič, Jana Kovač Valdes je na seji, pregledala predložen program delovanja Šentjakobskega gledališča in podala pozitivno mnenje/oceno. Sofinanciranje poteka na podlagi faznih poročil, ki jih predloži izvajalec in zahtevkov za nakazilo sredstev, ki jih Mestni občini Ljubljana predloži območna izpostava. B Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2019, višina razpisanih sredstev ,00.

6 Programski razpis pripravlja območna izpostava Ljubljana po pogodbi z Mestno občino Ljubljana, da skozi njega ljubiteljskim kulturnim društvom, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana zagotovi dobre eksistencialne pogoje za delovanje in ustvarjanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. V okviru dogovorjenih sredstev, ki izhajajo iz Pogodbe o izvajanju sistematične pomoči in spodbujanja ljubiteljske kulture na območju Mestne občine Ljubljana, je območna izpostava pripravila vso potrebno dokumentacijo za izvedbo javnega programskega razpisa in jo objavila na spletni strani in v Uradnem listu št.16/ Novost v letu 2019 razpis omogoča sofinanciranje celoletnih kulturnih dejavnosti in prijave za sofinanciranje zgolj projektov niso možne. Na razpis je prispelo 89 vlog, s 172 programskimi vsebinami. Tri vloge so prispele po razpisanem roku. K dopolnitvi razpisa je bil pozvan en prijaviteljev. Strokovno programska komisija v sestavi: Dario Seraval, Klemen Markovčič in Jana Kovač Valdes, je zasedala V sofinanciranje je bilo sprejetih 145 programov, 27 programov zaradi neizpolnjevanja splošnih pogojev ni bilo sprejeto v sofinanciranje 25 programov s sklepom in dva prijavljena programa z negativno odločbo. Prispela je ena pritožba, na izrečen sklep jo je podalo Združenje srbskih književnikov pritožbo, postopek še ni zaključen. Javni programski razpis Ljubljana PrP 2019 je omogočil/sofinanciral izvedbo 118 programskih enot 61 programov na področju vokalne glasbe, 18 instrumentalna dejavnost, 6 gledaliških produkcij, 6 folklornih, 2 filmskih, 5 plesnih, 5 likovnih produkcij, 2 literarni dejavnosti 13 raznovrstnih produkcijskih enot. Iz poročil, ki so jih predložila društva, je razvidno, da so svoje cilje realizirali v skladu z načrtovanim programom. Na podlagi prvo faznega poročila, ki so ga bila društva dolžna posredovati do , so društva prejela nakazila v višini 60% odobrenih sredstev, po prejetju drugega faznega poročila ( rok za oddajo ) preostanek 40% delež. Neporabljena sredstva so bila razporejena med prejemnike rezervne liste, ki jo je pripravila strokovno programska komisija. Z prejemniki so bili sklenjeni aneksi k pogodbam o sofinanciranju. Financiranje Financiranje poteka v skladu s pogodbo z Mestno občino Ljubljana. Mestna občina Ljubljana zagotavlja preko 80% finančnih sredstev za delovanje območne izpostave, kar je unikum v slovenskem prostoru MOL zagotavlja plačo 2,5 zaposlenim na ljubljanski izpostavi, prav tako zagotavlja 50% delež sofinanciranja obveznega programa izpostave. Na podlagi zahtevkov in obrazložitev, ki jih pripravi izpostava, le ta prejme nakazilo v roku 30 dni od oddaje zahtevka. Evalvacija programa v skladu s kriteriji uspešnosti ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev/ primerjava med načrtovanimi in uresničenimi aktivnostmi Območna izpostava Ljubljana je redni in dodatni program zelo uspešno realizirala v skladu z načrtovanimi cilji. Območna izpostava Ljubljana vsako leto, v mesecu novembru na podlagi poziva s strani MOL pripravi vsebinski in finančni program dela izpostave za prihodnje leto. Po oddaji programa je vsebina posredovana trem strokovno programskim komisijam, ki natančno ovrednotijo program dela in nato komisije podajo svoja mnenja, ki so temeljni del ustnega usklajevanja strokovne službe izpostave in oddelka za kulturo MOL ter sestavni del odločbe za sofinanciranje programa v prihodnjem letu. Posredujemo del mnenja strokovne komisije za glasbene dejavnosti in sicer-» Program JSKD se bere skoraj kot celostni program kulturne politike neke države, saj so v njem opisane, opredeljene, vsebinsko in finančno ovrednotene vsebine skoraj vseh ustvarjalnih medijev. Naziv ljubiteljski se lahko razume predvsem v najboljšem primeru te besede /amateur, nekdo, ki ustvarja iz ljubezni do osebne in skupne kreacije/, kar je tudi v profesionalni sferi nujno potrebno, da nastanejo presežni umetniški dosežki«.

7 Izvedeni dogodki NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) LJUBLJANA LJUBLJANA LJUBLJANA STOPINJE PRETEKLOSTI PLEŠEJO PRIHODNOST 2019 LJUBLJANA FOLKLORA LINHARTOVO OBMOČNO SREČANJE - OGLED PREDSTAVE IDEALEN SOPROG, ŠENTJAKOBSKO GELDALIŠČE LJUBLJANA LJUBLJANA LJUBLJANA LINHARTOVO OBMOČNO SREČANJE - OGLED PREDSTAVE MARATON, ŠENTJAKOBSKO GELDALIŠČE LJUBLJANA LJUBLJANA LJUDSKO V URBANEM LJUBLJANA FOLKLORA 9 LJUBLJANSKI ZBORI KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 10 LJUBLJANSKI ZBORI KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 11 LJUBLJANSKI ZBORI KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 12 LJUBLJANSKI ZBORI KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 13 LJUBLJANSKI ZBORI KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 14 LJUBLJANSKI ZBORI KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 15 LJUBLJANSKI ZBORI KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 16 KREATIVNI LABORATORIJ REGIJSKA DELAVNICA ZA MLADE LITERATE LJUBLJANA LITERATURA 17 FESTIVAL URŠKA 2019 LJUBLJANA LITERATURA LINHARTOVO OBMOČNO SREČANJE - OGLED PREDSTAVE BRUCKA..., ŠENTJAKOBSKO GELDALIŠČE LJUBLJANA LJUBLJANA FESTIVAL VIZIJE (ŠTUDENTEATER - SUPERŽENSKA) - SELEKTORSKI OGLED PREDSTAVE LJUBLJANA FESTIVAL VIZIJE 2019 (ŠTUDENTEATER - KAR BOMO ŽELI) - SELEKTROSKI OGLED PREDSTAVE LJUBLJANA FESTIVAL VIZIJE 2019 (ŠTUDENTEATER - POT V NEZNANO) - SELEKTROSKI OGLED PREDSTAVE LJUBLJANA FESTIVAL VIZIJE 2019 (ŠTUDENTEATER - IZ LJUBLJANA

8 KOKONA) - SELEKTROSKI OGLED PREDSTAVE PLESNO MUZICIRANJE - ZELENA JAMA LJUBLJANA PLESNO MUZICIRANJE - ZELENA JAMA LJUBLJANA , 1. TERMIN LJUBLJANA POVOR / POSVET - EPK 2015 LJUBLJANA DRUGO , 2. TERMIN LJUBLJANA LUTKA MOJA PRIJATELJICA - OBMOČNI FESTIVAL LUTKOVNIH SKUPIN LJUBLJANA PLESNO MUZICIRANJE - ZELENA JAMA LJUBLJANA FOGU - OBMOČNI FESTIVAL OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 1.DEL LJUBLJANA SREČANJE ROŠEVI DNEVI CELJE LITERATURA 32 FOGU - OBMOČNI FESTIVAL OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 2. DEL LJUBLJANA SREČANJE ROŠEVI DNEVI - PREDSTAVITEV IN BRANJE LJUBLJANA LITERATURA 34 3, 3. TERMIN LJUBLJANA POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 36 POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 37 POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 38 POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 39 POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 40 POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 41 POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 42 PODELITEV JUBILEJNIH ZNAČK METE VIDMAR - KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA LJUBLJANA PLES 43 POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 44 POMLADNA PREPEVANJA KONCERT LJUBLJANA VOKALNA GLASBA LJUBLJANSKA RINGARINGARAJA OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN LJUBLJANA FOLKLORA FOLKLORNO/URBANO - OBMOČNO MAROLTOVO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN LJUBLJANA FOLKLORA

9 47 PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČ - MEPZ VEVČE LJUBLJANA VOKALNA GLASBA FESTIVAL VIZIJE. REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN LJUBLJANA ŠOLA JSKD - OI LJUBLJANA, OSNOVE SLIKANJA KRAJINE, 1. DEL LJUBLJANA FESTIVAL VIZIJE. REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN LJUBLJANA FESTIVAL VIZIJE. REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN LJUBLJANA PROJEKT IGRODRON - OGLED PREDSTAVE ČAROVNIK IZ OZA, OŠ POLJE LJUBLJANA FESTIVAL VIZIJE. REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN LJUBLJANA PLESNO POPOTOVANJE OBMOČNA PLESNA REVIJA - 1.DEL LJUBLJANA PLES 55 ŠOLA JSKD - OI LJUBLJANA, OSNOVE SLIKANJA KRAJINE, 2. DEL LJUBLJANA PLESNO POPOTOVANJE OBMOČNA PLESNA REVIJA - 2.DEL LJUBLJANA PLES 57 ŠOLA JSKD - OI LJUBLJANA, OSNOVE SLIKANJA KRAJINE, 3. DEL LJUBLJANA PREPLESAVANJA REGIJSKA PLESNA REVIJA LJUBLJANA PLES 59 PLESNATLA - REGIJSKA PLESNA DELAVNICA - OSREDNJI DOGODEK TLK 2019 LJUBLJANA PLES 60 PREPLESAVANJA REGIJSKA PLESNA REVIJA LJUBLJANA PLES 61 PREPLESAVANJA REGIJSKA PLESNA REVIJA LJUBLJANA PLES 62 KIPARSKA DELAVNICA LES ŠOŠTANJ PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČ - APZ ALOJZIJ MAV LJUBLJANA VOKALNA GLASBA PORTRET LJUBLJANA V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE OBMOČNA RAZSTAVA MLADIH LIKOVNIKOV LJUBLJANA PODELITEV JUBILEJNIH SPLOŠNIH ZNAČK - KUD FINŽGARJEVA GALERIJA LJUBLJANA PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH ZNAČK - OŠ N.H. MAKSA PEČARJA ČRNUČE LJUBLJANA FOLKLORA PODELITEV JUBILEJNIH ZNAČK METE VIDMAR - PLESNI STUDIO INTAKT LJUBLJANA PLES

10 69 PODELITEV JUBILEJNIH ZNAČK METE VIDMAR - PLESNI EPICENTER LJUBLJANA PLES 70 DELAVNICA SINJI VRH NAD AJDOVŠČINO DELAVNICA ŠMARTNO GEOFORMA ŠMARTNO OB PAKI IGRODRON, GLEDALIŠKA ŠOLA -1 ANKARAN IGRODRON, GLEDALIŠKA ŠOLA -2 ANKARAN IGRODRON, GLEDALIŠKA ŠOLA -3 ANKARAN KOLONIJA ZELENO ZLATO ŽALEC IGRODRON, GLEDALIŠKA ŠOLA -4 ANKARAN IGRODRON, GLEDALIŠKA ŠOLA -5 ANKARAN PODELITEV JUBILEJNIH LINHARTOVIH ZNAČK - ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA LJUBLJANA INTERDISCIPLINARNO PLESNO & GLASBENO USPOSABLJANJE GROSUPLJE DRUGO 80 ZBOROVODSKA ŠOLA S PETRO GRASSI LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 81 OBLO IN OGLATO - OBMOČNA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV LJUBLJANA ŽLAHTNE MISLI V MODRI IN SREBRNI KOPRENI - LITERARNO POPOLDNE LJUBLJANA LITERATURA 83 ŠOLA JSKD - KRAJINA S SLIKARSKO LOPATICO, 1. TERMIN LJUBLJANA PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH ZNAČK - AFS FRANCE MAROLT LJUBLJANA FOLKLORA 85 GLEDALIŠČE SKOZI IGRO/LUTKA-KAMIŠIBAJ- IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA ZBOROVODSKA ŠOLA S PETRO GRASSI LJUBLJANA VOKALNA GLASBA ŠOLA JSKD - KRAJINA S SLIKARSKO LOPATICO, 2. TERMIN LJUBLJANA PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH IN SPLOŠNIH ZNAČK - KUD DR. LOJZ KRAIGHER LJUBLJANA KROMPIRJEVA YOUTUBE DELAVNICA LJUBLJANA FILM IN VIDEO 90 GLEDALIŠČE SKOZI IGRO/LUTKA-KAMIŠIBAJ- LJUBLJANA

11 91 IZOBRAŽEVANJE ŠOLA JSKD - KRAJINA S SLIKARSKO LOPATICO, 3. TERMIN LJUBLJANA ŽIVA 2019, FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH LJUBLJANA PLES 93 GLEDALIŠČE SKOZI IGRO/LUTKA-KAMIŠIBAJ- IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ KUD TACEN LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 95 POTUJOČA MUZIKA - IZVEDBA LJUBLJANA VOKALNA GLASBA ŠOLA JSKD / ŠOPEK KOT LIKOVNI PROBLEM, 1.TERMIN LJUBLJANA TA VESELI DAN KULTURE - SREČANJE S PREDSTAVNIKI DRUŠTEV LJUBLJANA ŠOLA JSKD / ŠOPEK KOT LIKOVNI PROBLEM, 2.TERMIN LJUBLJANA ZBOROVODSKA ŠOLA S PETRO GRASSI LJUBLJANA VOKALNA GLASBA 100 ŠOLA JSKD / ŠOPEK KOT LIKOVNI PROBLEM, 3.TERMIN LJUBLJANA PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH ZNAČK - HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE (FS TRSEK) LJUBLJANA FOLKLORA