L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2015/2016 ENOTA: RACMAN

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2015/2016 ENOTA: RACMAN"

Transkripcija

1 L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A ŠOLSKO LETO 2015/2016 ENOTA: RACMAN Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 2-3 Katarina Kos Juhant Natalija Lukman ga. Petra Drnovšek 3-4 Saša Šinkovec Maja Osolnik g. Luka Šepec 4-6 Vanda Prepadnik Jana Kotnik ga. Kiti Korošec Cirman 5-6 Anamarija Kermavnar Mateja Vuk ga. Maja Pokorn PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Maja Pokorn

2 VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:

3 PRIORITETNE NALOGE : 1. UMETNOST: filmska vzgoja, plesna in likovna vzgoja 2. KOGNITIVNI RAZVOJ: novi pristopi, izdelaj sam, miselne uganke, nestrukturiran material 3. DRUŽBA; Moj kraj: skupina, enota, Vrtec Domžale (znak v vsaki igralnici na vidnem mestu), MOJ KRAJ; nadaljevanje projekta, izdelava publikacije; razstava v knjižnici Domžale od Zdravje in varnost v vrtcu skrb za zdravo in kvalitetno prehrano z vnašanjem ekološko pridelanih prehranskih izdelkov (vključeni v občinski projekt Srce Slovenije), medeni zajtrk, zeleni ponedeljek, DAN SLOVENSKE HRANE: vsak 3.petek v mesecu, Zmanjšanje vnosa sladkorjev, soli in maščob PITJE VODE, NESLADKAN ČAJ (poudarek na dovolj tekočine tudi pozimi) Bivanje in igre NA PROSTEM v vseh vremenskih pogojih (palerine, dežniki, obutev, senca, tekočina ) Skupaj v gore, 2. ali 9. april 2016 Športno popoldne, 19. april 2016, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah Vsakodnevne vodene gibalne minutke v vseh oddelkih Mali sonček, za otroke od 2. leta dalje, v povezavi z različnimi aktivnostmi iz področja gibanja, 5. Ekologija in naravoslovje ločevanje odpadkov (nadaljevanje) varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi, skrb za naravo nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico Delovno-čistilna akcija v vrtcu (igrišče in okolica vrtca) marec Medgeneracijsko sožitje skupni dopoldanski sprehodi, izleti in druge aktivnosti otroci starejši, srečanja otrok s starejšimi (dedki in babice, starejši sosedje.) v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo ) Sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Domžale 7. Delovna vzgoja ali kako vključiti otroke v pridobivanje delovnih navad se nadgrajuje: zadolžitve, dežurstva, barvanje pohištva, urejanje gredic, grabljenje listja, delovne akcije

4 SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 1. Dopoldansko druženje ob peki palačink 2. Športno popoldne 3. Celoletna zbiralna akcija starega papirja (od septembra 2015 do maja 2016) 4. Zbiranje plastičnih pokrovčkov 5. Predstava vzgojiteljic enote za otroke STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih bomo realizirali v letošnjem šolskem letu: 1. Z LUTKO, SLIKANICO, DRAMATIZACIJO IN LUTKOVNO IGRO BOGATITI JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK Cilj: Spodbujati jezikovne zmožnosti otrok. Otrok razvija zmožnost, odzivati se na neverbalno in verbalno komunikacijo Kazalci merljivosti Spodbudno učno okolje ( kvalitetne slikanice, knjige, revije, lutke, poučni plakati) Skrb za kakovostno komunikacijo (neverbalna/ nejezikovna in verbalna/ jezikovna) Simbolna igra vlog in dramsko poustvarjanje (dramatizacija pravljic) Sodelujejo pri pripravi lastnega lutkovnega gledališča Lutkovna igra v izvedbi starejših otrok za mlajše in vzgojiteljic za otroke Sodelovanje s Knjižnico Domžale, s knjižnico OŠ Dragomelj in knjižnico Vrtca Domžale. Sodelovanje s starši- doma skupaj berejo pravljico, otrok si zamisli in pove nadaljevanje, starši ga zapišejo, vsakodnevno pripovedovanje otrok... Obisk pravljičarke.

5 2. SODELOVANJE MED VRTCEM IN DRUŽO Cilj: Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. Kazalci merljivosti: Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih izletov s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev na popoldanskih delavnicah, novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in napredku otroka preko različnih oblik in načinov: albumi ob koncu šolskega leta, ustno, pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih srečanjih PROJEKTI Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna skupina Čas izvedbe Glavni cilj projekta Sprememba med letom in realizacija Razgibajmo jezičke K. Kos Juhant 2-3 leta Okt.-maj Razgibajmo govorni aparat, razvoj artikulacije, spodbujanje govora v prvem starostnem obd.. Polžki se imajo lepo 2-3 leta Sept.-maj Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov. Mali sonček- modri K. Kos Juhant, 2-3 leta Okt.-maj Razvijanje veselja do športa in seznanitev z različnimi športnimi aktivnostmi. Hodim, tečem, skačem 3-4 leta Okt.-maj Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.

6 Moji dnevi v vrtcu Mali sonček- modri Mi smo mali kuharji Rastemo skupaj- Žabice Pravljični palček Mali sonček- oranžni, rumeni Mali sonček - oranžni Pravljični palček Moji beli zobki S. Šinkovec, S. Šinkovec, S. Šinkovec, V. Prepadnik, V. Prepadnik, V. Prepadnik, A. Kermavnar A. Kermavnar A. Kermavnar 3-4 leta Sept.-maj Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov. 3-4 leta Okt.-maj Razvijanje veselja do športa in seznanitev z različnimi športnimi aktivnostmi. 3-4 leta Okt.-maj Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. 4-6 let okt.-maj Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu, oblikovati mapo vsakega otroka- risbe, fotografije, anekdote, itn. 4-6 let okt.-feb. Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke; pridobivanje pozitivnega odnosa do literature. 4-6 let okt.-maj Otrokom približati različne športne panoge. 5-6 let Okt.-maj Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. Razvijanje gibalnih sposobnosti. 5-6 let Okt.-mar. Spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke. 5-6 let sept.- maj. Otrok pridobiva navade čiščenja zob.

7 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC: (delavnice ipd. - le za otroke) Dejavnost Izvajalec Čas Starost Število Plačilo izvajanja otrok otrok Mala biba pleše K. Kos Juhant okt.-april brezplačno Sprememba med letom in realizacija Biba pleše S. Šinkovec okt.-april brezplačno Biba pleše V. Prepadnik Okt.- april brezplačno Rolanje K. Kos Juhant, April brezplačno S. Šinkovec Kolesarski dan V. Prepadnik Pomlad brezplačno dopoldan Biba pleše A. Kermavnar Okt.-maj, ob brezplačno ponedeljkih Igre na snegu A. Kermavnar Zima 2015/16 dopoldan brezplačno Rolanje S. Šinkovec Pomlad brezplačno K. Kos Juhant dopoldan Kolesarski dan A. Kermavnar Pomlad brezplačno

8 DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj ) Dejavnost Izvajalec-firma Delavec vrtca Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Plačilo Jesenovanje Vrtec Domžale A. Kermavnar Kmetija starši V. Prepadnik Davčen/Tavčar/Ožbet Plavalni tečaj Azimut Atlantis Pomlad 2016 starši IZLETI SAMO ZA OTROKE Cilj izleta - kraj Čas Skupina Vodja izleta Cilj Sprememba med letom in realizacija Pohod do Pšate- ogled PGD Pomlad 2-3 K. Kos Juhant, Ogled bližnje kmetije Pomlad 2-3 K. Kos Juhant, Sprehodi v okolici vrtca Skozi celo leto 2-3 K. Kos Juhant, in šole Obisk knjižnice Domžale Februar 3-4 S. Šinkovec Obisk živalskega vrta S. Šinkovec Pomlad 3-4 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. Seznanjanje s poklicem gasilec. Spoznavanje živali in življenja na kmetiji. Spoznavanje in opazovanje narave skozi vse letne čase. Spoznavanje knjižnice in pravilnega vedenja v njej. Vožnja z avtobusom in opazovanje domačih in divjih živali.

9 Pohod do Štude Pomlad 3-4 S. Šinkovec Ogled bližnje kmetije Pomlad 3-4 S. Šinkovec, Sprehodi v okolici vrtca Skozi celo leto 3-4 S. Šinkovec, Pastirski dan- Vače pri pomlad 4-6 V. Prepadnik Litiji Pohod okoli Gradiškega jesen 4-6 V. Prepadnik jezera Srečanji s prijatelji iz enote Krtek- Študa Okolica vrtca v povezavi s projektom MOJ KRAJ Pohod okoli Gradiškega jezera Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. Spoznavanje živali in življenja na kmetiji. Spoznavanje in opazovanje narave skozi vse letne čase. Spoznavanje pastirskih iger in pastirskih živali. Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave, razvijanje gibalnih sposobnosti. pomlad 4-6 V. Prepadnik, Otroci se ob gibanju seznanijo z okolico vrtca in uživajo v prijateljskih odnosih z otroki iz enote Krtek. večkrat letno 4-6 V. Prepadnik, Raziskovanje okolice, varno vključevanje v prometu, razvijanje gib. Sposobnosti A. Kermavnar Razvijanje gib. sposobnosti, druženje z otroki iz druge skupine, vožnja z avtobusom Obisk Knjižnice Domžale A. Kermavnar Poklic knjižničarka, ogled splošne knjižnice Pohod do Štude Pomlad A. Kermavnar Otroci se seznanijo z okolico vrtca. Otroci uživajo v prijateljskih odnosih. Pastirski dan- Vače pri Pomlad A. Kermavnar Spoznavanje pastirskih iger

10 Litiji Okolica vrtca prioritetna naloga MOJ KRAJ večkrat letno 5-6 A. Kermavnar in živali Raziskovanje okolice, varno vključevanje v prometu, razvijanje gib. sposobnosti. DEJAVNOSTI ZA STARŠE IN OTROKE (izleti, pikniki, delovne akcije, srečanja, delavnice ) Dejavnost Čas izvedbe Skupina Vodja dejavnosti Cilj Sprememba med letom in realizacija Športni dan v Vrtcu Domžale Zbiranje plastičnih pokrovčkov- Društvo NGU Medgeneracijsko druženje s starimi starši 19. april Vse strokovne delavke enote celo leto 2-6 Vse strokovne delavke enote Pomlad K. Kos Juhant, Novoletna čajanka s starši December 2-3 K. Kos Juhant, 2015 Zaključek s starši Junij K. Kos Juhant, Medgeneracijsko druženje December 3-4 S. Šinkovec, s starimi starši 2015 Novoletna čajanka z December 3-4 S. Šinkovec, nastopom za starše 2015 Zaključek s starši Junij S. Šinkovec, Druženje in igranje športnih iger za otroke in starše. Pomagati ljudem v stiski. Prijetno druženje in igra otrok s starimi starši. Prijetno predpraznično druženje otrok in staršev. Nastop otrok. Prijetno in sproščeno druženje ob koncu šolskega leta. Prijetno druženje in igra otrok s starimi starši. Prijetno predpraznično druženje otrok in staršev. Novoletni nastop otrok. Prijetno in sproščeno druženje ob koncu šolskega leta.

11 Medgeneracijsko druženje December 4-6 V. Prepadnik, Prijetno druženje in igra otrok s starimi s starimi starši starši. Novoletna čajanka s starši December 4-6 V. Prepadnik, Prijetno predpraznično druženje otrok in staršev. Nastop otrok. Pomladno srečanje s starši Pomlad 4-6 V. Prepadnik, Prijetno in sproščeno druženje. Zaključek s starši Maj Prepadnik, Kotnik Prijetno in sproščeno druženje ob koncu šolskega leta. Novoletno druženje in Nov/december 5-6 A. Kermavnar Prijetno predpraznično druženje otrok, čajanka 2016 staršev in vzgojiteljic; Spomladansko srečanje Marec A. Kermavnar Nastop za starše prijetno druženje Spomladansko srečanje Marec/April 5-6 A. Kermavnar Nastop za babice in dedke. za babice in dedke 2016 Zaključek s starši Junj A. Kermavnar Prijetno in sproščeno druženje ob koncu šol. leta. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI (predavanja, pogovorne ure, roditeljski sestanki ) Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Sestanek za starše K. Kos Juhant, 2-3 leta Pogovorne ure 1x mesečno K. Kos Juhant, 2-3 leta Sestanek za starše S. Šinkovec, 3-4 leta 2. Sestanek za starše Januar 2016 S. Šinkovec, 3-4 leta Sprememba med letom in realizacija

12 Pogovorne ure 1x mesečno S. Šinkovec, 3-4 leta Sestanek za starše , V. Prepadnik, 4-6 let Januar 2016 Pogovorne ure 1x mesečno V. Prepadnik, 4-6 let Prvi sestanek za starše A. Kermavnar 5-6 let Drugi sestanek za starše Januar 2016 A. Kermavnar 5-6 let Pogovorne ure Predavanje za starše: Primerna IKT za predšolske otroke in soc. razvoj 1x mesečno, vsak drugi ponedeljek v mesecu A. Kermavnar 5-6 let 6. januar 2016 Marko Juhant 2-6 let KULTURNE PRIREDITVE (Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu ) Dejavnost Obisk Božička Predstava za otroke v izvedbi vzgojiteljic enote Zelo lačna gosenica Čas izvedbe December 2015 Oktober 2015 Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Sprememba med letom in realizacija 2-6 g. Hrovat Vse strokovne delavke enote 2-6 Vse strokovne delavke enote Vse strokovne delavke enote

13 Novoletna predstava vzgojiteljic vrtca Domžale Abonma v KD Franca Bernika December 2015 oktober, januar, maj Abonma FRU FRU nov feb april Strokovne delavke Vrtca Domžale Vse strokovne delavke enote 5-6 Različni izvajalci A. Kermavnar 2-5 Lutkovno gledališče FRU FRU, K. Kos Juhant S. Šinkovec V. Prepadnik Obisk pravljičarke Februar N. Mav Hrovat A. Kermavnar Zaključek Pravljičnega palčka Maj Knjižnica Domžale A. Kermavnar V. Prepadnik Pevski zbor Staneta Habeta Februar Pevski zbor Vse strokovne delavke enote SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci) Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina cilj sodelovanja Sprememba med letom in realizacija Papirnica Količevo, zbiranje starega papirja Nace Prijatelj- fotograf sept maj April/maj 2016 Vse strokovne delavke enote, vse skupine Vse strokovne delavke enote, vse skupine Skrb za ohranjanje čiste narave. Ekološka osveščenost. Poklic, seznanjanje z opremo, fotografiranje

14 PGD Pšata Dragomelj; evakuacijska vaja, obisk gasilskega doma oktober 2015 pomlad 2016 Vse strokovne delavke enote, vse skupine Preprečevanje naravnih nesreč, evakuacija. Seznaniti se z delom gasilca, ogled gasilskega doma, vozil, Čebelarska zveza Slovenije, obisk čebelarja Policijska postaja Domžale, obisk policistov, vzgoja za varnost v prometu ZD Domžale, zobna prosveta (ga. N. Jeras) OŠ Dragomelj - dan odprtih vrat za devetošolce OŠ Dragomelj- obisk knjižnice OŠ Dragomelj obisk prvih razredov in srečanje z učiteljicami november 2015 maj Januar 2016 februar 2016 Maj/junij 2016 Vse strokovne delavke enote, vse skupine A. Kermavnar, 5-6 V. Prepadnik 4-6 A. Kermavnar, 5-6 S. Šinkovec 3-4 Vse strokovne delavke enote, vse skupine V. Prepadnik 4-6 A. Kermavnar, 5-6 A. Kermavnar, 5-6 Poklic, zdravje v vrtcu Poklic, prometna vzgoja, skrb za varnost v prometu Otrokom prikazati pravilno čiščenje zob na njim primeren način. Pogovor o pomenu rednega čiščenja zob. Predstavitev dela v vrtcu, poklic vzgojiteljice Poklic knjižničarka, ogled šolske knjižnice Sodelovanje s prvimi razredi, spoznavanje otrok in učiteljic, nastopi, druženje, poteka pouka

15 IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC IN POMOČNIC V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU (Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) Organizator izvajalec Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica Datum Št. ur Vrtec Domžale Jana Julijana Pirman Vrtec Domžale Strokovni aktivi Mojca Leben Vzgojiteljski zbor Filmska vzgoja Umovadba Projektno delo Štirje letni časi-ples, pesem, glasba in šege ter navade skozi koledarsko leto Vse strokovne delavke enote Vse strokovne delavke enote A. Kermavnar Matej Ložak E-asistent K. Kos Juhant A. Kermavnar V. Prepadnik S. Šinkovec Marko Juhant Študijske skupine Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. pred. vzg Vrtec Domžale Jana Julijana Pirman Primerna IKT za predšolske otroke v 21. stoletju in vpliv na otrokov socialni razvoj Vključevanje otroka iz preseljenih družin v vrtec s poudarkom na spremljanju napredka Vse strokovne delavke enote V. Prepadnik K. Kos Juhant S. Šinkovec A. Kermavnar ura 30 min ali Januar Februar 2016 Likovne norčije- likovna delavnica Vzgojiteljski zbor Vse strokovne delavke enote Junij ure

16 DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI VZGOJITELJICA: Anamarija Kermavnar, vodja enote Vodenje enote, skrb za kamero, kontrola beleženja čiščenja po igralnicah, skrb za digitalni fotoaparat, naročanje mobi kartic. VZGOJITELJICA: Saša Šinkovec Urejanje pisarne, naročanje gline, skrb za peč za glino, priprava internetnih novic VZGOJITELJICA: Vanda Prepadnik Skrb za računalnik, skrb za knjižnico, urejanje kotička za starše in oglasne deske v vetrolovu VZGOJITELJICA: Katarina Kos Juhant Sindikalna zastopnica, inventurna komisija, skrb za plastične pokrovčke (kontakt), naročanje sanitetnega in sanitarnega materiala POMOČNICA VZGOJITELJICE: Mateja Vuk Skrb za likovni kabinet, skrb za urejenost garderobe (Žabice). POMOČNICA VZGOJITELJICE: Maja Osolnik Urejanje športnega kotička in omare, skrb za zbrane plastične pokrovčke, skrb za zbran star papir, pometanje pred vrtcem, skrb za urejenost in čistočo vetrolova, skrb za urejenost garderobe (Račke) POMOČNICA VZGOJITELJICE: Beleženje in pregledovanje igral na igrišču in skrb za čistočo in ustreznost igrišča. Pometanje pred vrtcem, skrb za urejenost in čistočo vetrolova, skrb za urejenost garderobe (Žabice) POMOČNICA VZGOJITELJICE: Natalija Lukman Skrb za pralnico, skrb za urejenost garderobe (Polžki). Datum: ŽIG: Podpis vodje enote: Podpis ravnateljice: