A N E K S h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01 in 64/01)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "A N E K S h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01 in 64/01)"

Transkripcija

1 A E K S h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01 in 64/01) I. SPLOŠA DOLOČBA 1. člen (Vsebina) (1) S tem aneksom pogodbene stranke uvrščajo delovna mesta in nazive plačne skupine G oziroma njenih plačnih podskupin G1 in G2 ter delovna mesta plačne skupine J oziroma njene plačne podskupine J1, J2 in J3 v plačne e in določajo uvrstitve delovnih mest in nazivov v višje plačne e na podlagi 48. člena ZUJIK (Uradni list RS, 77/2007, ZUJIK UPB1). (2) e glede na določbo prvega odstavka se na podlagi četrtega odstavka 13. člena ZSPJS, delovna mesta in nazivi ter njihove uvrstitve iz tega aneksa, uporabljajo tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju, če so v sistemizaciji druge dejavnosti predvidena delovna mesta oziroma nazivi, ki jih ureja ta aneks. II. TARIFI DEL 2. člen (Določitev plačnega a delovnih mest in nazivov) Pri uvrščanju delovnih mest in nazivov se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov iz Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, 57/08) in jih ni možno spreminjati v tej pogodbi (ta delovna mesta in nazivi so v tabeli iz tega člena osenčena). 3. člen (Določitev plačnih ov plačne skupine G) e: (1) Delovna mesta in nazivi plačne skupine G se uvrstijo v naslednje plačne AZIV z 1 G IŠPEKTOR BALETA V G IŠPEKTOR ZBORA V G OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE 4 G PLESALEC V BALETEM ZBORU V V

2 AZIV z 5 G FILMSKI SEMALEC VI G LUTKOVI AIMATOR VI G OBLIKOVALEC LUČI VI G OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE 9 G G PEVEC V OPEREM ALI KOCERTEM ZBORU SOLIST V BALETEM ZBORU VI VI VI G ZBORIST VI G ASISTET DIRIGETA SIMFOIČEGA I OPEREGA ORKESTRA VII/ G ASISTET KOREOGRAFA VII/ G ASISTET REŽISERJA VII/ G BALETI MOJSTER VII/ G BALETI PLESALEC SOLIST VII/ G DIRIGET SIMFOIČEGA I OPEREGA ORKESTRA VII/ G DRAMATURG VII/ G DRAMSKI IGRALEC VII/ G DRAMSKI, OPERI, LUTKOVI REŽISER VII/ G GLASBEI UREDIK VII/ G GLEDALIŠKI LEKTOR VII/ G IŠPEKTOR ORKESTRA VII/ G KIPAR VII/ G KOCERTI MOJSTER VII/ G KOREOGRAF VII/ G KOREPETITOR VII/ G KOSTUMOGRAF VII/ G MUZIKOLOG VII/

3 AZIV z 30 G AMESTIK KOCERTEGA MOJSTRA VII/ G AMESTIK V ORKESTRU VII/ G OBLIKOVALEC LUTK VII/ G OBLIKOVALEC MASKE VII/ G OBLIKOVALEC SVETLOBE VII/ G OBLIKOVALEC ZVOKA VII/ G OPERI PEVEC SOLIST VII/ G G ORKESTRSKI GLASBEIK RAZLIČEK V SIMFOIČEM I OPEREM ORKESTRU ORKESTRSKI GLASBEIK TUTIST V SIMFOIČEM I OPEREM ORKESTRU VII/ VII/ G PEVEC V ZBORU - SOLIST VII/ G PEVEC V ZBORU - TUTIST VII/ G PLESI PEDAGOG KOREOGRAF VII/ G POMOČIK ZBOROVODJE VII/ G PRIZAI BALETI PLESALEC SOLIST VII/ G PRIZAI DRAMATURG VII/ G G G G G G PRIZAI DRAMSKI IGRALEC PRIZAI OPERI PEVEC SOLIST PRIZAI ORKESTRSKI GLASBEIK PRIZAI SOLISTIČI ORKESTRSKI GLASBEIK PRVAK V DRAMSKEM I LUTKOVEM GLEDALIŠČU PRVAK V OPEREM I BALETEM GLEDALIŠČU VII/ VII/ VII/ VII/ VII/ VII/ G REŽISER VII/ G SCEARIST VII/ G SCEOGRAF VII/

4 AZIV z 54 G SLIKAR VII/ G SOLIST V SIMFOIČEM ALI OPERO SIMFOIČEM ORKESTRU VII/ G G SOLIST V SIMFOIČEM ALI OPERO SIMFOIČEM ORKESTRU - VIOLIST I ČELIST UREDIK FILMSKEGA PROGRAMA VII/ VII/ G VRHUSKI GLASBEIK VII/ G G ZBOROVODJA KOCERTEGA,OPEREGA ZBORA UMETIŠKI VODJA PROGRAMA VII/ VII/ G VODJA BALETA VII/ G VODJA PRODUKCIJE VII/ AZIV z 1 G KOČIJAŽ IV G ARHEOLOŠKI RISAR V G ARHIVSKI TEHIK V 1 SAMOSTOJI ARHIVSKI TEHIK G ARHIVSKI TEHIK V 2 ARHIVSKI TEHIK G ČEVLJAR MODELAR V G DOKUMETALIST FOTOGRAF 7 G FRIZER LASULJAR MASKER V V G GLAVI KOČIJAŽ V G JAHAČ V G JAHAČ TREER V

5 AZIV z 11 G JAHALI UČITELJ V G KIOOPERATER V G KJIŽIČAR V 1 14 G KJIŽIČAR V 2 15 G KJIŽIČAR V 3 SAMOSTOJI KJIŽIČARSKI REFERET VIŠJI KJIŽIČARSKI REFERET KJIŽIČARSKI REFERET G KJIŽIČAR V 4 KJIŽIČAR G G G G G G G KJIŽIČAR VOZIK BIBLIOBUSA KJIŽIČAR VOZIK BIBLIOBUSA KJIŽIČAR VOZIK BIBLIOBUSA KJIŽIČAR VOZIK BIBLIOBUSA KOSERVATORSKI TEHIK KOSERVATORSKI TEHIK KOSERVATORSKI TEHIK DOKUMETALIST KOSERVATORSKI 24 G TEHIK DOKUMETALIST 25 G KOORDIATOR OBMOČE IZPOSTAVE V 1 V 2 V 3 V 4 V 1 V 2 V 1 V 2 SAMOSTOJI KJIŽIČARSKI REFERET VIŠJI KJIŽJIČARSKI REFERET KJIŽIČARSKI REFERET KJIŽIČAR VOZIK BIBLIOBUSA SAMOSTOJI KOSERVATORSKI TEHIK KOSERVATORSKI TEHIK SAMOSTOJI KOSERVATORSK TEHIK DOKUMETALIST KOSERVATORSK TEHIK DOKUMETALIST V G KROJAČ V G LUČI TEHIK V G MOJSTER ČITALEC SVETLOBE V G MOJSTER LUČI V G MOJSTER A REGULATORJU 31 G MUZEJSKI DEMOSTRATOR 32 G MUZEJSKI TEHIK V 1 V V SAMOSTOJI MUZEJSKI TEHIK G MUZEJSKI TEHIK V 2 MUZEJSKI TEHIK 20 25

6 AZIV z 34 G MUZEJSKI VODIK V G OBLIKOVALEC ČEVLJAR V G OBLIKOVALEC ZVOKA I VIDEO OPREME V G ODRSKI MOJSTER V G ORGAIZATOR AIMATOR 39 G ORGAIZATOR KULTUREGA PROGRAMA V V G OSVETLJEVALEC V G PREPARATOR V G SCESKI TEHIK V SCESKO ODRSKI 43 G MOJSTER ŠEPETALEC V 44 G DRAMSKEM GLEDALIŠČU ŠEPETALEC V OPEREM 45 G GLEDALIŠČU 46 G TEHIČI KOORDIATOR V V V V G TOSKI TEHIK V G VIDEOTEHIK REALIZATOR 49 G ARHIVSKI VI 1 V VIŠJI ARHIVSKI G ARHIVSKI VI 2 ARHIVSKI G GLAVI TREER VI G ISPICIET VI G G ISPICIET V OPEREM GLEDALIŠČU IŽEIR SCESKE OPREME VI VI G KIOOPERATER VI G KOSERVATORSKI 57 G KOSERVATORSKI VI 1 VI 2 VIŠJI KOSERVATORSKI KOSERVATORSKI G KOSERVATORSKO VI 1 VIŠJI KOSERVATORSKO

7 AZIV z 59 G G KOSERVATORSKO KOORDIATOR I ORGAIZATOR KULTUREGA PROGRAMA 61 G KOORDIATOR OBMOČE IZPOSTAVE VI 2 KOSERVATORSKO VI VI G MOJSTER LUČI VI G MOJSTER A REGULATORJU 64 G MUZEJSKI VI 1 VI VIŠJI MUZEJSKI G MUZEJSKI VI 2 MUZEJSKI G OBLIKOVALEC ČEVLJAR VI G OBLIKOVALEC ZVOKA I VIDEO OPREME VI G ODRSKI MOJSTER VI G POMOČIK GLAVEGA TREERJA 70 G SAMOSTOJI STROKOVI 71 G STROKOVO PROGRAMSKI VI VI VI G TAJICA REŽIJE SKRIPT VI G TOSKI MOJSTER VI G TREER VI G VIŠJI KJIŽIČAR VI 1 76 G VIŠJI KJIŽIČAR VI 2 77 G VIŠJI KJIŽIČAR VI 3 SAMOSTOJI BIBLIOTEKARSKI VIŠJI BIBLIOTEKARSKI BIBLIOTEKARSKI G VIŠJI KJIŽIČAR VI 4 VIŠJI KJIŽIČAR G ARHITEKT OBLIKOVALEC VII/

8 AZIV z 80 G ARHIVAR DOKUMETALIST V GLEDALIŠČU ALI ORKESTRU VII/ G ARHIVIST VII/2 1 ARHIVSKI SVETIK G ARHIVIST VII/2 2 ARHIVSKI G ARHIVIST VII/2 3 VIŠJI ARHIVIST G ARHIVIST VII/2 4 ARHIVIST G BIBLIOTEKAR VII/ G BIBLIOTEKAR VII/ G BIBLIOTEKAR VII/1 3 SAMOSTOJI BIBLIOTEKARSKI REFERET VIŠJI BIBLIOTEKARSKI REFERET BIBLIOTEKARSKI REFERET G BIBLIOTEKAR VII/1 4 BIBLIOTEKAR G BIBLIOTEKAR VII/2 1 BIBLIOTEKARSKI SPECIALIST G BIBLIOTEKAR VII/2 2 VIŠJI BIBLIOTEKAR G BIBLIOTEKAR VII/2 3 SAMOSTOJI BIBLIOTEKAR G BIBLIOTEKAR VII/2 4 BIBLIOTEKAR G KAMERMA VII/ G KOSERVATOR VII/ G KOSERVATOR VII/2 2 KOSERVATORSKI SVETIK KOSERVATORSKI G KOSERVATOR VII/2 3 VIŠJI KOSERVATOR G KOSERVATOR VII/2 4 KOSERVATOR G KOSERVATOR RESTAVRATOR 99 G KOSERVATOR RESTAVRATOR 100 G KOSERVATOR RESTAVRATOR 101 G KOSERVATOR RESTAVRATOR 102 G KOORDIATOR I ORGAIZATOR KULTURIH VII/2 1 VII/2 2 VII/2 3 VII/2 4 KOSERVATORSKO SVETIK KOSERVATOR KOSERVATOR RESTAVRATOR VIŠJI KOSERVATOR KOSERVATOR RESTAVRATOR VII/

9 AZIV z PROGRAMOV 103 G KOORDIATOR OBMOČE IZPOSTAVE VII/ G KURATOR ZBIRK VII/ G KUSTOS VII/2 1 MUZEJSKI SVETIK G KUSTOS VII/2 2 MUZEJSKI G KUSTOS VII/2 3 VIŠJI KUSTOS G KUSTOS VII/2 4 KUSTOS G MOJSTER MEŠALEC SLIKE VII/ G MOJSTER OSVETLJAVE VII/ G MOJSTER ZVOKA VII/ G MOTAŽER VII/ G APOVEDOVALEC VII/ G OVIAR KOMETATOR VII/ G OVIAR POROČEVALEC VII/ G OVIAR SPECIALIST VII/ G OVIAR UREDIK VII/ G OBLIKOVALEC VII/ G OBLIKOVALEC KREATIVI VODJA 120 G G G ORGAIZATOR STIKOV Z JAVOSTMI I PROMOCIJO POMOČIK DIREKTORJA ZA PROGRAM POMOČIK DIREKTORJA ZA PROJEKTE VII/ VII/ VII/ VII/ G PRODUCET VII/ G SAMOSTOJI STROKOVI VII/ G SEMALEC VII/

10 AZIV z 126 G STROKOVI DELAVEC ZA PRIPRAVO KULTURIH PROJEKTOV VII/ G STROKOVI VII/ G STROKOVI VODJA PARKA 129 G DIREKTORJA 130 G POMOČIKA DIREKTORJA ZA 131 G DEDROLOGIJO 132 G G ZA PARKOVO OBLIKOVAJE ZA TRAJICE VII/ VII/ VII/ VII/ VII/ VII/ G UMETIŠKI FOTOGRAF VII/ G UREDIK PUBLIKACIJ VII/ G ARHIVIST Z 137 G ARHIVIST Z 138 G ARHIVIST Z 139 G ARHIVIST Z 140 G BIBLIOTEKAR Z 141 G BIBLIOTEKAR Z 142 G BIBLIOTEKAR Z 143 G BIBLIOTEKAR Z 144 G G G G KOSERVATOR RESTAVRATOR Z KOSERVATOR RESTAVRATOR Z KOSERVATOR RESTAVRATOR Z KOSERVATOR RESTAVRATOR Z 148 G KOSERVATOR Z VIII 1 ARHIVSKI SVETIK VIII 2 ARHIVSKI VIII 3 VIŠJI ARHIVIST VIII 4 VIII 1 VIII 2 VIII 3 ARHIVIST Z IŽJI BIBLIOTEKARSKI SVETIK VIŠJI BIBLIOTEKARSKI BIBLIOTEKARSKI VIII 4 BIBLIOTEKAR VIII 1 VIII 2 VIII 3 VIII 4 VIII 1 KOSERVATORSKO SVETIK KOSERVATORSKO VIŠJI KOSERVATOR RESTAVRATOR KOSERVATOR RESTAVRATOR Z KOSERVATORSKI SVETIK

11 AZIV z 149 G KOSERVATOR Z 150 G KOSERVATOR Z 151 G KOSERVATOR Z 152 G KUSTOS Z 153 G KUSTOS Z 154 G KUSTOS Z 155 G KUSTOS Z 156 G DIREKTORJA 157 G POMOČIKA DIREKTORJA VIII 2 KOSERVATORSKI VIII 3 VIŠJI KOSERVATOR VIII 4 KOSERVATOR Z VIII 1 MUZEJSKI SVETIK VIII 2 MUZEJSKI VIII 3 VIŠJI KUSTOS VIII 4 KUSTOS VIII VIII G ARHIVIST SVETIK IX G ARHIVIST Z 160 G ARHIVIST Z 161 G ARHIVIST Z 162 G ARHIVIST Z IX 1 ARHIVSKI SVETIK IX 2 ARHIVSKI IX 3 IX 4 VIŠJI ARHIVIST Z ARHIVIST Z G BIBLIOTEKAR SVETIK IX G BIBLIOTEKAR Z 165 G BIBLIOTEKAR Z 166 G BIBLIOTEKAR Z 167 G KOSERVATOR RESTAVRATOR SVETIK 168 G G G G KOSERVATOR RESTAVRATOR Z KOSERVATOR RESTAVRATOR Z KOSERVATOR RESTAVRATOR Z KOSERVATOR RESTAVRATOR Z IX 1 IX 2 IX 3 BIBLIOTEKARSKI VIŠJI SVETIK BIBLIOTEKARSKI SVETIK BIBLIOTEKAR Z IX IX 1 IX 2 IX 3 IX 4 KOSERVATORSKO SVETIK KOSERVATORSKO VIŠJI KOSERVATOR RESTAVRATOR KOSERVATOR RESTAVRATOR G KOSERVATOR SVETIK IX

12 AZIV z 173 G KOSERVATOR Z 174 G KOSERVATOR Z 175 G KOSERVATOR Z 176 G KOSERVATOR Z IX 1 IX 2 KOSERVATORSKI SVETIK KOSERVATORSKI IX 3 VIŠJI KOSERVATOR IX 4 KOSERVATOR Z G KUSTOS SVETIK IX G KUSTOS Z 179 G KUSTOS Z 180 G KUSTOS Z 181 G KUSTOS Z 182 G DIREKTORJA 183 G POMOČIKA DIREKTORJA POMOČIK VODJE 184 G OBMOČE EOTE IX 1 MUZEJSKI SVETIK IX 2 MUZEJSKI IX 3 VIŠJI KUSTOS IX 4 KUSTOS Z IX IX VII/ G TEHIČI VODJA VII/ G G VODJA DISLOCIRAE EOTE VODJA DOKUMETACIJSKEGA CETRA VII/ VII/ G VODJA GALERIJE VII/ G VODJA KOORDIACIJE VII/ G VODJA KUSTODIATA VII/ G VODJA OBMOČE EOTE VII/ G VODJA PROGRAMA VII/ G VODJA PROJEKTOV VII/ G VODJA SLUŽBE VII/ G VODJA SPECIALE KJIŽICE VII/ G VODJA ZALOŽIŠTVA VII/ (2) Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine G je priloga 1 te kolektivne pogodbe.

13 (3) e glede na prevedbo delovnih mest in nazivov iz priloge 1 tega aneksa, je v skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest in nazivov odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij. (4) Pogoj za zasedbo delovnih mest arhivist svetnik - šifra G029001, konservator restavrator svetnik - šifra G029005, konservator svetnik - šifra G in kustos svetnik - šifra G je ustrezen svetniški naziv. Za zasedbo delovnega mesta bibliotekar svetnik - šifra G pa naziv bibliotekarski specialist, nižji bibliotekarski svetnik ali bibliotekarski višji svetnik. 4. člen (Razporeditev zaposlenih na delovna mesta priznanih ustvarjalcev) (1) Zaposlene se na delovna mesta priznani baletni plesalec solist šifra G017032, priznani dramaturg - šifra G017033, priznani dramski igralec šifra G017034, priznani operni pevec solist šifra G017035, priznani orkestrski glasbenik šifra G in priznani solistični orkestrski glasbenik šifra G017037, razporedi na podlagi drugega odstavka 45. člena ZUJIK in prvega odstavka 57. člena ZJU, ko izpolnijo posebne pogoje za zasedbo teh delovnih mest. (2) Izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavljajo umetniški vodje javnih zavodov na podlagi kriterijev in meril, ki jih predpiše minister, pristojen za kulturo. 5. člen (Delovna mesta s posebno naravo dela po 46. členu ZUJIK, ki se po 48. členu ZUJIK lahko uvrstijo v višje plačne e) (1) Kadar to terja posebna narava dela na področjih ustvarjalne in poustvarjalne umetniške dejavnosti in varstva kulturne dediščine, se v sistemizaciji delovnih mest poleg obstoječih posebej opredelijo enaka delovna mesta, za katera se lahko delovna razmerja sklenejo za določen čas, največ do pet let. (2) Posebna narava dela se na podlagi 46. člena ZUJIK prizna za nosilne poklice na področjih iz prejšnjega odstavka tega člena izključno za naslednja delovna mesta oziroma nazive: G Dramski igralec VII/2 G Solist v simfoničnem ali operno simfoničnem orkestru VII/2 G Solist v simfoničnem ali operno simfoničnem orkestru violist in čelist VII/2 G Priznani solistični orkestrski glasbenik VII/2 G Prvak v dramskem in lutkovnem gledališču VII/2 G Prvak v opernem in baletnem gledališču VII/2 G Vrhunski glasbenik VII/2 G Koncertni mojster VII/2 G Priznani dramski igralec VII/2

14 G Priznani operni pevec solist VII/2 G Priznani baletni plesalec solist VII/2 G Dramaturg VII/2 G Priznani dramaturg VII/2 G Dramski, operni, lutkovni režiser VII/2 G Dirigent simfoničnega in opernega orkestra VII/2 G Zborovodja koncertnega, opernega zbora VII/2 G Koreograf VII/2 G Scenograf VII/2 G Kostumograf VII/2 G Operni pevec solist VII/2 G Baletni plesalec solist VII/2 G Kustos (priprava in izvedba posebno zahtevnih razstavnih projektov) VII/2 G G Kustos z magisterijem (priprava in izvedba posebno zahtevnih razstavnih projektov) Kustos z doktoratom (priprava in izvedba posebno zahtevnih razstavnih projektov) G Konservator restavrator VII/2 G Konservator restavrator z magisterijem VIII G Konservator restavrator z doktoratom IX (3) Delovno razmerje iz prvega odstavka tega člena lahko sklenejo le umetniški ustvarjalci in poustvarjalci ter strokovnjaki na področju kulturne dediščine iz prejšnjega odstavka, ki niso že zaposleni za nedoločen čas v istem javnem zavodu. (4) Umetniški ustvarjalci in poustvarjalci ter strokovnjaki na področju kulturne dediščine lahko na delovnih mestih iz drugega odstavka tega člena sklepajo delovna razmerja pod pogoji iz petega odstavka tega člena, kadar je to ključnega pomena za uresničitev programske vizije direktorja javnega zavoda v njegovem mandatu in določeno s kadrovskim načrtom javnega zavoda, v soglasju z ustanoviteljem oziroma pretežnim javnim financerjem javnega zavoda. (5) Javnim uslužbencem, ki sklenejo delovna razmerja na delovnih mestih iz drugega odstavka tega člena, se v pogodbi o zaposlitvi določi plačni, ki je najmanj za 6 in največ za 9 plačnih ov višji od plačnega a, v katerega je to delovno mesto uvrščeno s to kolektivno pogodbo, vendar ne sme presegati najvišjega plačnega a plačne podskupine. (6) Število zaposlenih, ki so uvrščeni v višji plačni na podlagi tega člena, ne sme presegati 5 odstotkov števila vseh zaposlenih za nedoločen čas v javnem zavodu. (7) Sredstva za osnovno plačo zaposlenih na delovnih mestih iz drugega odstavka tega člena pod pogoji iz petega odstavka tega člena, v višini osnovnega plačnega a delovnega mesta in pripadajočega deleža dodatkov oziroma v višini prenesenega plačnega a in pripadajočih dodatkov, zagotovi ustanovitelj oziroma javni financer. Sredstva, VIII IX

15 potrebna za izplačilo dela plače zaradi dodelitve višjega plačnega a in temu pripadajočega deleža dodatkov, zagotovi javni zavod iz svojih tržnih oziroma nejavnih prihodkov, vendar ne iz tistega dela sredstev, ki so namenjena plačilu povečane delovne uspešnosti zaposlenih v javnem zavodu. 6. člen (Določitev plačnih ov plačne skupine J) (1) Delovna mesta plačne skupine J se uvrstijo v naslednje plačne e: DM DELOVO MESTO TR AZIV z 1 J REFERET IV IV J AALITIK V V J BLAGAJIK V V J FIAČIK V V J KADROVIK V V J KJIGOVODJA V V J KOMERCIALIST V V J MUZEJSKI IFORMATOR V V J ORGAIZATOR DELA V V J RAČUOVODJA V V J SAMOSTOJI STROKOVI V V J SISTEMSKI OPERATER V V J STROKOVI DELAVEC V V J VODIK V V J AALITIK VI VI J BLAGAJIK VI VI J FIAČIK VI VI J IFORMATOR/ORGAIZATOR VI VI J KADROVIK VI VI J KOMERCIALIST VI VI J MUZEJSKI IFORMATOR VI VI J OPERATER VI VI J ORGAIZATOR DELA VI VI J PROPAGADIST VI VI J RAČUOVODJA VI VI J REFERET VI VI

16 DM DELOVO MESTO TR AZIV z 27 J VI VI J STROKOVI DELAVEC VI VI J STROKOVI VI VI J VAROSTI IŽEIR VI VI J VIŠJI REFERET VI VI J VODIK VI VI J DIPLOMIRAI PRAVIK VII/2 VII/ J EKOOMIST VII/2 VII/ J FIAČIK VII/1 VII/ J GLAVI RAČUOVODJA VII/1 VII/ J GLAVI RAČUOVODJA VII/2 VII/ J IFORMATIK VII/1 VII/ J IFORMATIK VII/2 VII/ J KADROVIK VII/1 VII/ J KJIGOVODJA VII/1 VII/ J KOMERCIALIST VII/2 VII/ J KOORDIATOR VII/1 VII/ J MUZEJSKI IFORMATOR VII/1 VII/ J ORGAIZATOR DELA VII/1 VII/ J PEDAGOG ADRAGOG VII/2 VII/ J POMOČIK DIREKTORJA ZA FIACE VII/ J POMOČIK DIREKTORJA ZA SPLOŠE ZADEVE VII/ J PREVAJALEC VII/1 VII/ J PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II) VII/ J RAČUOVODJA VII/1 VII/ J RAČUOVODJA VII/2 (III) VII/ J SAMOSTOJI STROKOVI VII/2 VII/ J SEKRETAR ADZOREGA SVETA VII/ J VII/1 VII/

17 DM DELOVO MESTO TR AZIV z 56 J STROKOVI DELAVEC VII/1 VII/ J STROKOVI DELAVEC VII/2 VII/ J J J STROKOVI VII/1 STROKOVI VII/2 (III) STROKOVI ZA UPRAVO PRAVE ZADEVE VII/1 VII/ VII/ VII/ J VII/1 VII/ J VII/2 (I) VII/ J VODIK VII/1 VII/ J J POSLOVI VODJA PROGRAMA VII/2 VODJA HOSTESE SLUŽBE VII/1 VII/ VII/ J VODJA ODDELKA VII/1 VII/ J VODJA ODDELKA VII/2 VII/ J VODJA SEKTORJA VII/2 VII/ J VODJA STROKOVE KJIŽICE VII/2 VII/ J VODJA TRŽEJA VII/2 VII/ J J VODJA VAROSTE SLUŽBE VII/1 VODJA ZA STIKE Z JAVOSTJO VII/2 VII/ VII/ J ADMIISTRATOR IV (II) IV J KURIR IV IV J ADMIISTRATOR V V J POSLOVI SEKRETAR V V J POSLOVI SEKRETAR V (II) V J TAJICA V V J ADMIISTRATOR VI VI J POSLOVI SEKRETAR VI VI J DOKUMETALIST VII/2 VII/ J POSLOVI SEKRETAR VII/1 VII/ J POSLOVI SEKRETAR VII/2 VII/ J POMOŽI DELAVEC I I J ČISTILKA II II

18 DM DELOVO MESTO TR AZIV z 86 J DELAVEC V HLEVU II II J MUZEJSKI ČUVAJ II II J PERICA II II J POMOŽI DELAVEC II II J SOBARICA II II J KOČIJAŽ III III J KUHIJSKI POMOČIK III III J KURIR III III J MAIPULAT III III J SCESKI DELAVEC III III J SCESKI GARDEROBER III III J TELEFOIST III III J VAROSTIK III III J VRATAR III III J VZDRŽEVALEC III III J ČEVLJAR MODELAR IV IV J ČUVAJ IV IV J DREVESIČAR IV IV J EKOOM IV IV J ELEKTROIŠTALATER IV IV J FRIZER LASULJAR IV IV J FRIZER LASULJAR MASKER IV IV J HLEVAR IV IV J KLJUČAVIČAR IV IV J KMETIJSKI STROJIK IV IV J KJIGOVEZ IV IV J KOJAR IV IV J KROJAČ IV IV J KUHAR IV IV J MAIPULAT IV IV J MASKER IV IV J MESAR IV IV J MIZAR IV IV J MIZAR MODELAR IV IV J ATAKAR IV IV J OBLIKOVI DELAVEC IV IV J ODRSKO SCESKI MAIPULAT IV IV

19 DM DELOVO MESTO TR AZIV z 123 J ORGAIZATOR KULTURIH PROGRAMOV IV IV J OSKRBIK IV IV J PIROTEHIK OROŽAR IV IV J PRODAJALEC IV IV J RECEPTOR IV IV J REKVIZITER IV IV J SCESKI DELAVEC IV IV J SCESKI GARDEROBER IV IV J SKLADIŠČIK IV IV J SLAŠČIČAR IV IV J STROKOVI DELAVEC S POSEBMI ZAJI I SPOSOBOSTMI IV IV J ŠIVILJA IV IV J TAPETIK DEKORATER IV IV J TAPETIK IV IV J TEHIČI RISAR IV IV J TRAKTORIST STROJIK IV IV J VARILEC IV IV J VAROSTIK IV IV J VODOVODI IŠTALATER IV IV J VOZIK IV IV J VRTAR IV IV J VRVIŠČAR IV IV J ZIDAR IV IV J AGREGATIST V V J CVETLIČAR V V J EKOOM V V J FIOMEHAIK OPTIK V V J FOTOGRAF V V J FOTOKOPIREC V V J GLAVI KUHAR V V J GLAVI VZDRŽEVALEC V V J GOSTISKI TEHIK V V J HIŠIK V V J KMETIJSKI TEHIK V V

20 DM DELOVO MESTO TR AZIV z 157 J KOJAR V V J KOPALIŠKI MOJSTER V V J KUHAR V V J MERILEC ELEKTROEERGETSKIH SISTEMOV I ISTALACIJ V V J ABAVI REFERET V V J OPERATER V V J PIROTEHIK OROŽAR V V J PODKOVSKI KOVAČ V V J POŽARI REFERET V V J RAČUALIČAR V V J RECEPTOR V V J REKVIZITER V V J SCESKI GARDEROBER V V J SLIKAR KAŠER V V J TEHIK V V J UPRAVLJALEC SISTEMA V V J VAROSTIK V V J VETERIARSKI TEHIK V V J VODIČ V V J VOZIK V V J VRTARSKI TEHIK V (I) V J VZDRŽEVALEC V (I) V J TEHOLOG VI VI J UPRAVIK VI VI pogodbe. (2) Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine J je priloga 2 te kolektivne (3) e glede na prevedbo delovnih mest in nazivov iz priloge 2 tega aneksa, je v skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest in nazivov odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij. 7. člen (ačin uvrščanja v plačne e)

21 Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto oziroma naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva uvrstitev v plačni iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe. III. PREHODE I KOČE DOLOČBE 8. člen Z dnem uveljavitve tega Aneksa prenehajo veljati naslednje določbe Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01 in 64/01): - v V. poglavju PLAČE, DODATKI, ADOMESTILA, DRUGI OSEBI PREJEMKI I ADOMESTILA STROŠKOV določbe 61. člena, 62. člena, 64. do vključno 78.d člena in 85. člena in - Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 45/94). 9. člen Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 57/08). 10. člen Uporabniki proračuna opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, poračunajo ¼ nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje. 11. člen Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.