Vtični adapter s prenapetostno zaščito Gembird MSIS-4/-TV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Vtični adapter s prenapetostno zaščito Gembird MSIS-4/-TV"

Transkripcija

1 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Vtični adapter s prenapetostno zaščito Gembird MSIS-4/-TV Kataloška št.:

2 Kazalo Izjava o omejitvi odgovornosti Vsebina paketa Splošne informacije Zahteve Lastnosti Navodila za namestitev Priključitev vtičnega adapterja MSIS na električno omrežje Povezava električnih naprav z vtičnim adapterjem MSIS Vklop/izklop vtičnega adapterja MSIS Kontrolni lučki vtičnega adapterja MSIS Kontrolni lučki in upravljalni elementi vtičnega adapterja MSIS Tehnični podatki Odpravljanje težav... 4 Dodatno zavarovanje za izdelke za tokovno zaščito GEMBIRD... 5 Kaj morate storiti v primeru škode?... 5 Kje lahko prijavite domnevno škodo?... 5 Izjava o skladnosti CE... 5 Garancijski list... 6 Izjava o omejitvi odgovornosti.po najboljših močeh smo se potrudili, da lahko zagotovimo, da so vse informacije v teh..navodilih pravilne in popolne. Vendar pa za napake ali manjkajoče informacije ne prevzemamo..odgovornosti. Gembird si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov strojne in..programske opreme brez vnaprejšnjega opozorila..teh navodil za uporabo ter delov navodil ni dovoljeno kopirati ali posredovati v kakršnikoli..obliki brez vnaprejšnjega dovoljenja s strani Gembird Electronics Ltd. Gembird Electronics ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi napačnega delovanja..naprave, napačnega delovanja drugih naprav ali napačnega upravljanja s strani uporabnika. Gembird je registrirana blagovna znamka podjetja GMB Tech bv z Nizozemske. Druga imena ali izdelki so lahko registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. Copyright 2007 Gembird Electronics Ltd. Vse pravice pridržane. 1. Vsebina paketa Zahvaljujemo se vam za nakup prenapetostne zaščite SilverShield MSIS-4/-TV proizvajalca GEMBIRD. Vsebina paketa: Navodila za uporabo Naprava MSIS 2

3 2. Splošne informacije MSIS-4 in MSIS-TV sta kompaktna vtična adapterja z eno vtičnico. Možnost zaščite televizorja (MSIS-TV) Možnost zaščite F-priključka (MSIS-4)/zaščite za SAT-TV 3. Zahteve Električna vtičnica Obratovalna napetost: V/AC ~ Hz Obratovalni tok več kot 10 A 4. Lastnosti Prevesno stikalo in samodejna prekinitev električnega tokokroga v primeru prenapetosti Prepoznavanje napačnega ožičenja oz. težav z ozemljitvijo stenske vtičnice Vtičnica z otroškim varovalom 5. Navodila za namestitev 5.1 Priključitev vtičnega adapterja MSIS na električno omrežje Prepričajte se, da se prevesno stikalo nahaja v položaju OFF..Za priključitev vtičnega adapterja MSIS na električno omrežje vtič MSIS priključite na vtičnico..din Opomba: Če zasvetita obe kontrolni lučki WRONG in OK, to pomeni, da je vaša vtičnica..narobe ožičena...to lahko odpravite tako, da vtični adapter MSIS odstranite iz vtičnice in ga zavrtite za Ustrezno ožičenje vam naprava signalizira tako, da obe kontrolni lučki več ne zasvetita. Vendar..pa naprava v obeh primerih pravilno deluje. 5.2 Povezava električnih naprav z vtičnim adapterjem MSIS Vtič terminalske opreme priključite neposredno na vtičnico vtičnega adapterja MSIS. Antenske kable terminalske opreme povežite z dodatnimi priključki (kabel ni priložen): MSIS-4: 75 Ω koaksialni kabel s F-priključki MSIS-TV: 75 Ω koaksialni kabel z moškim in ženskim konektorjem 5.3 Vklop/izklop vtičnega adapterja MSIS.Upravljanje omrežne napetosti vtičnega adapterja MSIS poteka s prevesnim stikalom, ki je..opremljeno s kontrolno lučko in samodejnim inštalacijskim odklopnikom. RESET : Vtični adapter MSIS obratuje. OFF : Vtični adapter MSIS je izključen. Opomba: Zaščita vhodov naprav je neodvisna od položaja prevesnega stikala. 3

4 6. Kontrolni lučki vtičnega adapterja MSIS OK WRONG Opis Ne sveti Ne sveti Pravilno ožičenje vaše vtičnice, položaj stikala OFF : naprava ni Sveti Ne sveti Pravilno ožičenje vaše vtičnice, položaj stikala RESET : naprava je Ne sveti Sveti Napačno ožičenje vaše vtičnice, položaj stikala RESET : naprava je Sveti Sveti Napačno ožičenje vaše vtičnice, položaj stikala OFF : naprava ni 7. Kontrolni lučki in upravljalni elementi vtičnega adapterja MSIS Rdeča kontrolna lučka Wrong Vtičnica Zelena kontrolna lučka OK TV-priključek (MSIS-TV) F-priključek (MSIS-4) Prevesno stikalo OFF / RESET 8. Tehnični podatki Obratovalna napetost: V, Hz Maksimalni bremenski tok: A Območje delovne temperature: C do +40 C Mere: mm x 85 mm x 70 mm (brez kabla) 9. Odpravljanje težav V spodnji tabeli so opisane možne težave in njihove rešitve: Težava Možen vzrok in rešitev Stikalo se občasno izključi. Preobremenitev. Zmanjšajte breme in vključite napravo. 4

5 Dodatno zavarovanje za izdelke za tokovno zaščito GEMBIRD Z izdelki za tokovno zaščito GEMBIRD lahko naprave zaščitite pred škodo, ki jo lahko povzročijo napetostne konice v električnem omrežju. Za zagotovitev še večje varnosti vam GEMBIRD nudi dodatno zavarovanje za vsak slučaj: Zavarovanje nudi kritje do maksimalnega zneska evrov za vso škodo, ki so jo povzročile napetostne konice ali udar strele na napravi, ki je bila priključena na izdelek za tokovno zaščito GEMBIRD v času njegove življenjske dobe. Zavarovanje velja za vse izdelke za tokovno zaščito GEMBIRD. Velja v vseh državah z izjemo ZDA in Kanade. Kaj morate storiti v primeru škode? Kot dokazilo, da ste prvi kupec, morate predložiti račun. Vse do popolne regulacije morate shraniti tako okvarjene naprave kot tudi izdelek za tokovno zaščito GEMBIRD. V posameznih primerih zavarovalnica preveri okvarjene naprave. V roku 10 dni od datuma nastanka domnevne škode je treba škodo prijaviti zavarovalnici. Regulacijo škode izvaja izključno zavarovalnica. Kje lahko prijavite domnevno škodo? V primeru škode v roku 10 dni pokličite kontaktno osebo zavarovalnice ali pa pošljite faks ali elektronsko sporočilo. Kontaktna oseba (zavarovalnica Allianz) v primeru škode: Gospod Mutsch Tel.: +49-(0) Faks: +49-(0) E-pošta: Izjava o skladnosti CE Izdelek MSIS-4/-TV je bil testiran in izpolnjuje bistvene varnostne zahteve, ki jih določa direktiva Sveta za približevanje zakonov držav članic glede EMC-standarda o izdelkih 2006/95/ES, 93/68/EGS in 2004/108/ES. Proizvajalec: GEMBIRD Deutschland GmbH Overweg 27 D Soest Svetovalna služba: Tel.: +49-(0) Faks: +49-(0) E-pošta: 5

6 GARANCIJSKI LIST Izdelek:.Vtični adapter s prenapetostno zaščito...gembird MSIS-4/-TV Kat. št.: Conrad Electronic d.o.o. k.d. Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje Fax: 01/ , Tel: 01/ Garancijska Izjava: Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus- Conrad-Strasse 1, Nemčija. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom. Prodajalec: Datum izročitve blaga in žig prodajalca: Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom. - Garancija velja na območju Republike Slovenije. - Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake..na blagu.