1.A) Sponzorske in donatorske pogodbe

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1.A) Sponzorske in donatorske pogodbe"

Transkripcija

1 1.A) Sponzorske in donatorske pogodbe Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR, brez dajatev) Trajanje posla Sponzoriranje Sejma Natour Alpe Adria in Sejma Dom ter promocija Donacija sindikatu Pogodba o donaciji Donacija sindikatu Donacija Pogodba o donaciji Donacija sindikatu Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, Ljubljana Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Sindikat javnega holdinga Ljubljana, Verovškova 70, Ljubljana Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana, Štefanova 9, Ljubljana Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Sindikat javnega holdinga Ljubljana, Verovškova 70, Ljubljana Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana, Štefanova 9, Ljubljana Društvo študentov medicine Slovenije, Korytkova 2, Ljubljana Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Sindikat javnega holdinga Ljubljana, Verovškova 70, Ljubljana , ,00 enkratno nakazilo 500,00 enkratno nakazilo 2.000,00 enkratno nakazilo 500,00 enkratno nakazilo 200,00 enkratno nakazilo 2.000,00 enkratno nakazilo

2 1.B) Avtorske pogodbe Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR, brez dajatev) Trajanje posla Družba v zadnjih treh letih ni sklenila tovrstne pogodbe.

3 1.C) Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR, brez dajatev) Trajanje posla Vrednotenje obveznosti do zaposlencev v skladu z določili MRS 19 oziroma SRS 10 - aktuarski izračun , Pogodba za izvedbo IT revizijskih storitev KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana 9.600,00 30 dni od pričetka opravljanja storitev Svetovanje pri oblikovanju cen Pogodba za izvedbo storitev svetovanja pri prehodu na uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) Pooblastilo za odvetniške storitve Zakup oglasnega prostora na spletu in kreativna zasnova Pogodba o poslovnem sodelovanju in oglaševanju Sodelovanje na 1. Areni mladih Prevoda prijavnice v angleščino»urbact dobre prakse« Svetovanje pri kalkulaciji cen Snage Jerman&Bajuk svetovanje in izobraževanje d.o.o., BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana Slovenska tiskovna agencija d.o.o., PROEVENT d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana MINT INTERNATIONAL HOUSE, d.o.o., Vilharjeva cesta 21, Ljubljana 750,00 November , , ,00 Januar , , , ,00 April 2017 Pogodba o občasnem delu (administrativno tehnična opravila pri pripravi sklica za seje organov) Pogodba za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2017 in leto 2018 za družbo in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2017 in Vesna Gabrijel, Ljubljana max. 392,40/mesec Popis procesov v JHL (aneks 1 k pogodbi z dne ) DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana NETS, podjetje za storitve, d.o.o., Kranj, Mlaka pri Kranju, Mlaška cesta 105, Kranj 8.920, ,00 (podaljšanje roka) do Izdelava virtualnega videa, promocijskih tiskovin (sejem Narava Zdravje) , Odvetniške storitve Odvetniška pisarna Turk, d.o.o., Kržičeva ulica 6, Ljubljana ,

4 Priprava in objava ozaveščevalnih vsebin Tehnis d.o.o., Linhartova cesta 3, Ljubljana 5.000, Vrednotenje obveznosti do zaposlencev v skladu z določili MRS 19 oziroma SRS 10 - aktuarski izračun , Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (vezano na certifikat Družini prijazno podjetje) Ekvilib inštitut, Šišenska 89, Ljubljana 450, Popis procesov v JHL (aneks 2 k pogodbi z dne ) NETS, podjetje za storitve, d.o.o., Kranj, Mlaka pri Kranju, Mlaška cesta 105, Kranj 0,00 (podaljšanje roka) do Pregled knjiženja rezervacij - Snaga Pogodba za izvedbo storitev svetovanja pri prehodu na uporabo novih Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) 9, 15 in Odvetniške storitve Notarske storitve Zaposlitveni oglas Arena mladih ozaveščevalno promocijska aktivnost Odvetniške storitve Predlog amandmaja k zakonu Sodelovanje na 18. Areni mladih Anketa zadovoljstva zaposlenih JHL Anketa sodelovanje z JHL Odvetniške storitve Poslovno sodelovanje in oglaševanje Svetovanje na področju varstva osebnih podatkov BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., d.o.o., Notar Miro Košak, Trg Republike 3, Ljubljana Styria Digital Marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana Pot za Brdom, Ljubljana Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., d.o.o., Odvetniška pisarna Mužina in Partnerji, Brdnikova ulica 44, Ljubljana PROEVENT d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana NINAMEDIA d.o.o., Parmova ulica 41, Ljubljana NINAMEDIA d.o.o., Parmova ulica 41, Ljubljana Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana TV Ljubljana d.o.o., Kranjčeva ulica 22, Ljubljana DELOITTE svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana 6.000,00 Januar , ,92 November ,20 Januar ,11 Januar , ,33 Januar , , ,00 Od 20 do 25 delovnih dni 1.600,00 13 delovnih dni 418,20 Januar ,00 Do junija ,00 Marec maj 2018

5 Priprava strateškega načrta komunikacije za leto Utemeljitev pribitka na stroške transferne cene Notarske storitve Notar Miro Košak, Trg Republike 3, Ljubljana 5.000,00 Marec april ,00 April ,20 April 2018 Izvedba pravnih storitev za uskladitev delovanja z uredbo GDPR NEFFAT o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana 6.800,00 April 2018 Pogodba o občasnem delu (administrativno tehnična opravila pri pripravi sklica za seje organov) Vesna Gabrijel, Ljubljana max. 410,40/mesec Sodelovanje na konferenci Ten-T Days Izvajanje nalog pooblaščene osebe za varstvo podatkov Ozaveščevalno promocijska aktivnost Prenova interne revije URBAN Odvetniške storitve Ocena obveznosti do zaposlenih Aktivnosti - sejem Narava Zdravje Sodelovanje na Areni mladih Priprava strokovnega mnenja Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana PM, Poslovni mediji d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., d.o.o., PROEVENT d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana 1.265, ,00 12 mesecev 240,00 Junij avgust ,00 do ,00 September ,00 September , , ,00 Januar 2019 Strokovno mnenje in diskontiranje za obstoječo dolgoročno rezervacijo Snage ,00 En teden Uredniška podpora in oblikovanje Sestava predloga in pregled vpisa v sodni register Priprava in izdelava gradiv za dogodke v Minicityu PM, Poslovni mediji d.o.o., Igriška ulica 5, Ljubljana Notar Miro Košak, Trg Republike 3, Ljubljana 1.400,00 Dve leti 61,20 Maj ,

6 Pogodba za revidiranje računovodskih izkazov za družbo in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana , Vzpostavitev in urejanje družbenih omrežij za projekt VEZALKA ,00 Tri mesece Vrednotenje obveznosti do zaposlencev v skladu z določili MRS 19 oz. SRS 10 aktuarski izračun , Pravno mnenje Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, Brdnikova ul. 44, Ljubljana 2.940,00 September 2019