1.A) Sponzorske in donatorske pogodbe

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1.A) Sponzorske in donatorske pogodbe"

Transkripcija

1 1.A) Sponzorske in donatorske pogodbe Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR, brez dajatev) Trajanje posla Sponzoriranje Sejma Natour Alpe Adria in Sejma Dom ter promocija Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, Ljubljana , Pogodba o donaciji Sponzoriranje Sejma Natour Alpe Adria in Sejma Dom ter promocija Donacija sindikatu Pogodba o donaciji Donacija sindikatu Donacija Pogodba o donaciji Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana, Štefanova 9, Ljubljana Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, Ljubljana Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Sindikat javnega holdinga Ljubljana, Verovškova 70, Ljubljana Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana, Štefanova 9, Ljubljana Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Sindikat javnega holdinga Ljubljana, Verovškova 70, Ljubljana Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana, Štefanova 9, Ljubljana Društvo študentov medicine Slovenije, Korytkova 2, Ljubljana 500,00 enkratno nakazilo , ,00 enkratno nakazilo 500,00 enkratno nakazilo 2.000,00 enkratno nakazilo 500,00 enkratno nakazilo 200,00 enkratno nakazilo

2 1.B) Avtorske pogodbe Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR, brez dajatev) Trajanje posla Nadomestilo za javno priobčitev - fonogram Komunaliada IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana 240, Avtorske in sorodne pravice - predvajanje glasbe - komunaliada ZDRUŽENJE SAZAS, Špruha 19, Trzin 257,

3 1.C) Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR, brez dajatev) Trajanje posla Davčno svetovanje Jerman&Bajuk svetovanje in izobraževanje d.o.o., Jarška cesta 10A, Ljubljana 1.050, Oblikovanje transparenta BIRT D.O.O., Cesta Františka Foita 8, Velenje 70, Nakup Microsoft Premier Support storitve za reaktivno podporo, proaktivno svetovanje, skrb za naročnika ter informacijske storitve Microsoft d.o.o., Ljubljana, Ameriška ulica 8, Ljubljana , Pogodba o izvedbi storitev omejenega skrbnega pregleda KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., ,00 15 dni po predaji dokumentacije s strani naročnika Pogodba za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015 za družbo in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov za leto KPMG Slovenija, d.o.o., 8.495, SVETOVANJE PROJEKTNI SKUPINI EDS - Uvajanje sistema EDS v delovne procese in integracija KingS d.o.o., Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana , Sodelovanje na 16. študentski areni PROEVENT d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana 5.763, Pravno mnenje o uporabi in house razmerij v primeri nakupa v gospodarski družbi - dopolnitev , Pravno poročilo o podlagah za neposredno sklepanje koncesijskih razmerij med lokalnimi skupnostmi in Snago d.o.o. pri skupnem zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb na področju komunalnih odpadkov Pogodba o opravljanju aktuarskih storitev sigma svetovalna družba d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana 1.400, , Anketa o zadovoljstvu zaposlenih Ninamedia d.o.o. Parmova 41, Ljubljana 9.800, Davčno svetovanje Šircelj Consulting, d.o.o., Kidričeva ulica 42, Trzin 1.134,

4 Cenilni elaborat, ocenitev plinovodov in vročevodov v MOL IMOBING d.o.o., Trdinova cesta 7, Šmarje Sap Zasnova tiskovine JHL in JP, oblikovanje shem PRAKOLO d.o.o., Kajuhova 4, Radomlje 1.850, , Izobraževanje Slovenščina Izvedba ankete: Sodelovanje z JHL Peresa Irena Potočar Papež, s.p., Ulica Slavka Gruma 9, Novo mesto Ninamedia d.o.o., Parmova 41, Ljubljana 3.360,00 Januar ,00 do Aneks št. 1 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju in oglaševanju Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana 1.200, Pravno mnenje (z dopolnitvijo) Pravno mnenje Mnenje glede DDV Priprava osnutka spremembe besedila Popis procesov v JHL Jarška cesta 10A, Ljubljana NETS, podjetje za storitve, d.o.o., Kranj, Mlaka pri Kranju, Mlaška cesta 105, Kranj 2.500, ,30 Januar ,75 Marec , ,00 April , Svetovanje pri uvajanju sistema EDS KingS d.o.o., Veliki Vrh pri Šmarju 79, Šmarje - Sap 480,00 (svetovalni dan) Izvajanje IT izobraževalnih storitev (Etični Heker, Cisco Routing and Swiching, Core Solutions of Microsoft SharePoint) Housing Co. d.o.o., Verovškova 55a, Ljubljana 8.570,00 April maj 2016 Pogodba o občasnem delu (administrativno tehnična opravila pri pripravi sklica za seje organov) Vesna Gabrijel, Ljubljana max. 385,20/mesec Pravno mnenje Pregled dokumentacije Izvajanje IT izobraževalnih storitev NLT prenosljiva kartica Delovno-izobraževalno srečanje vodstva Usposabljanje varna vožnja Housing Co. d.o.o., Verovškova 55a, Ljubljana Hoteli Bernardin, d.d. Portorož, Obala 2, Portorož Blago-mix d.o.o., Pod Hruševco 48c, Vrhnika 183,60 Maj ,98 Maj , , ,

5 Pogodba za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016 za družbo in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov za leto Storitve za podporo Premier Pogodba za izvajanje javnomnenjskih raziskav KPMG Slovenija, d.o.o., Microsoft d.o.o., Ljubljana, Ameriška ulica 8, Ljubljana Ninamedia d.o.o., Parmova 41, Ljubljana 5.709, , , Pogodba o izvajanju postopka za ohranitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje Ekvilib inštitut, Šišenska 89, Ljubljana 2.500, Vrednotenje obveznosti do zaposlencev v skladu z določili MRS 19 oziroma SRS 10 - aktuarski izračun SIGMA d.o.o., Brnčičeva ulica 41E, Ljubljana 520, Pogodba za izvedbo IT revizijskih storitev KPMG Slovenija, d.o.o., 9.600,00 30 dni od pričetka opravljanja storitev Svetovanje pri oblikovanju cen Pogodba za izvedbo storitev svetovanja pri prehodu na uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) Pooblastilo za odvetniške storitve Zakup oglasnega prostora na spletu in kreativna zasnova Pogodba o poslovnem sodelovanju in oglaševanju Sodelovanje na 1. Areni mladih Prevoda prijavnice v angleščino»urbact dobre prakse« Svetovanje pri kalkulaciji cen Snage Jerman&Bajuk svetovanje in izobraževanje d.o.o., BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana PROEVENT d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana MINT INTERNATIONAL HOUSE, d.o.o., Vilharjeva cesta 21, Ljubljana 750,00 November , , ,00 Januar , , , ,00 April 2017 Pogodba o občasnem delu (administrativno tehnična opravila pri pripravi sklica za seje organov) Pogodba za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2017 in leto 2018 za družbo in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2017 in Vesna Gabrijel, Ljubljana max. 392,40/mesec Popis procesov v JHL (aneks k pogodbi z dne ) DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana NETS, podjetje za storitve, d.o.o., Kranj, Mlaka pri Kranju, Mlaška cesta 105, Kranj 8.920, ,00 (podaljšanje roka) do Izdelava virtualnega videa, promocijskih tiskovin (sejem Narava Zdravje) ,

6 Odvetniške storitve Priprava in objava ozaveščevalnih vsebin Odvetniška pisarna Turk, d.o.o., Kržičeva ulica 6, Ljubljana Tehnis d.o.o., Linhartova cesta 3, Ljubljana , , Vrednotenje obveznosti do zaposlencev v skladu z določili MRS 19 oziroma SRS 10 - aktuarski izračun SIGMA d.o.o., Brnčičeva ulica 41E, Ljubljana 520, Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (vezano na certifikat Družini prijazno podjetje) Ekvilib inštitut, Šišenska 89, Ljubljana 450, Pregled knjiženja rezervacij - Snaga Pogodba za izvedbo storitev svetovanja pri prehodu na uporabo novih Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) 9, 15 in Odvetniške storitve Notarske storitve Zaposlitveni oglas Arena mladih ozaveščevalno promocijska aktivnost Odvetniške storitve Predlog amandmaja k zakonu Sodelovanje na 18. Areni mladih Anketa zadovoljstva zaposlenih JHL Anketa sodelovanje z JHL Odvetniške storitve Poslovno sodelovanje in oglaševanje Svetovanje na področju varstva osebnih podatkov BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana Notar Miro Košak, Trg Republike 3, Ljubljana Styria Digital Marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana Pot za Brdom, Ljubljana Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana PROEVENT d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana NINAMEDIA d.o.o., Parmova ulica 41, Ljubljana NINAMEDIA d.o.o., Parmova ulica 41, Ljubljana Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana TV Ljubljana d.o.o., Kranjčeva ulica 22, Ljubljana DELOITTE svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana 6.000,00 Januar , ,92 November ,20 Januar ,11 Januar , ,33 Januar , , ,00 Od 20 do 25 delovnih dni 1.600,00 13 delovnih dni 418,20 Januar ,00 Do junija ,00 Marec maj 2018

7 Priprava strateškega načrta komunikacije za leto Utemeljitev pribitka na stroške transferne cene Notarske storitve Notar Miro Košak, Trg Republike 3, Ljubljana 5.000,00 Marec april ,00 April ,20 April 2018 Izvedba pravnih storitev za uskladitev delovanja z uredbo GDPR NEFFAT o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana 6.800,00 April 2018 Pogodba o občasnem delu (administrativno tehnična opravila pri pripravi sklica za seje organov) Vesna Gabrijel, Ljubljana max. 410,40/mesec Sodelovanje na konferenci Ten-T Days Izvajanje nalog pooblaščene osebe za varstvo podatkov Ozaveščevalno promocijska aktivnost Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana 1.265, ,00 12 mesecev 240,00 Junij avgust 2018