Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017"

Transkripcija

1 vpisnih študentov AG Glasbena pedagogika Ni členitve Ljubljana Glasbena umetnost Ni členitve Ljubljana Glasbeno - teoretska pedagogika Ni členitve Ljubljana Instrumentalna in pevska pedagogika Ni členitve Ljubljana AGRFT Dramaturgija in scenske umetnosti Ni členitve Ljubljana Dramska igra Ni členitve Ljubljana Filmski in televizijski študiji Ni členitve Ljubljana Filmsko in televizijsko ustvarjanje Ni členitve Ljubljana Filmska režija Ljubljana 2 2 Montaža Ljubljana 2 2 Produkcija Ljubljana 4 4 Scenaristika Ljubljana 3 3 Snemanje Ljubljana 2 2 Televizijska režija Ljubljana 2 2 Gledališka in radijska režija Ni členitve Ljubljana Oblike govora Ni členitve Ljubljana Govorno sporočanje Ljubljana 3 Oblikovanje govorjenih besedil Ljubljana 3 Scensko oblikovanje Ni členitve Ljubljana Umetnost giba Ni členitve Ljubljana Gib v prostoru (raz-gibani prostor) Ljubljana 4 4 Umetnost giba Ljubljana 4 4 ALUO Industrijsko in unikatno oblikovanje Industrijsko oblikovanje Ljubljana Oblikovanje stekla in keramike Ljubljana Kiparstvo Ni členitve Ljubljana Konserviranje/restavriranje slik in Konserviranje in restavriranje likovnih del polihromirane plastike Ljubljana Konserviranje/restavriranje stenskih slik in kamna Ljubljana Oblikovanje vizualnih komunikacij Ni členitve Ljubljana Fotografija Ljubljana Grafično oblikovanje Ljubljana Ilustracija Ljubljana Interaktivno oblikovanje Ljubljana 5 5 Slikarstvo Ni členitve Ljubljana Grafika Ljubljana 5 5 Slikarstvo Ljubljana 20 5 Video in novi mediji Ljubljana 8 5 BF Agronomija Ni členitve Ljubljana Biološko izobraževanje pedagoški Ni členitve Ljubljana 5 2 Biotehnologija Ni členitve Ljubljana Ekologija in biodiverziteta Ni členitve Ljubljana Ekonomika naravnih virov Ni členitve Ljubljana Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov Ni členitve Ljubljana Hortikultura Ni členitve Ljubljana Krajinska arhitektura Ni členitve Ljubljana Lesarstvo Ni členitve Ljubljana Mikrobiologija Ni členitve Ljubljana Molekulska in funkcionalna biologija Ni členitve Ljubljana Prehrana Ni členitve Ljubljana Znanost o živalih Ni členitve Ljubljana Živilstvo Ni členitve Ljubljana EF Bančni in finančni management Ni členitve Ljubljana Denar in finance Ni členitve Ljubljana Ekonomija Ni členitve Ljubljana Jezik

2 Javni sektor in ekonomika okolja Ni členitve Ljubljana Kvantitativne finance in aktuarstvo Ni členitve Ljubljana Management Ni členitve Ljubljana Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu Ni členitve Ljubljana Management v športu interdisciplinarni Ni členitve Ljubljana Mednarodno poslovanje Ni členitve Ljubljana Podjetništvo Ni členitve Ljubljana Poslovna informatika Ni členitve Ljubljana Poslovna logistika Ni členitve Ljubljana Poslovodenje in organizacija Ni členitve Ljubljana Računovodstvo in revizija Ni členitve Ljubljana Trženje Ni členitve Ljubljana Turistični management skupni Ni členitve Ljubljana Turizem Ni členitve Ljubljana FA Urbanizem Ni členitve Ljubljana FDV Družboslovna informatika Ni členitve Ljubljana Evropske študije Ni členitve Ljubljana Komunikologija Ni členitve Ljubljana Kulturologija - kulturne in religijske študije Ni členitve Ljubljana Mednarodni odnosi Ni členitve Ljubljana Novinarske študije Ni členitve Ljubljana Obramboslovje Ni členitve Ljubljana Politologija - analiza politik in javna uprava Ni členitve Ljubljana Politologija - politična teorija Ni členitve Ljubljana Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Ni členitve Ljubljana Sociologija Ni členitve Ljubljana Strateško tržno komuniciranje Ni členitve Ljubljana FE Elektrotehnika Ni členitve Ljubljana Uporabna statistika interdisciplinarni Ni členitve Ljubljana FFA Industrijska farmacija Ni členitve Ljubljana Laboratorijska biomedicina Ni členitve Ljubljana FGG Geodezija in geoinformatika Ni členitve Ljubljana Gradbeništvo Ni členitve Ljubljana Stavbarstvo Ni členitve Ljubljana Vodarstvo in okoljsko inženirstvo Ni členitve Ljubljana FKKT Biokemija Ni členitve Ljubljana Kemija Ni členitve Ljubljana Kemijsko inženirstvo Ni členitve Ljubljana Kemijsko izobraževanje Ni členitve Ljubljana Tehniška varnost Ni členitve Ljubljana FMF Finančna matematika Ni členitve Ljubljana Fizika Ni členitve Ljubljana Jedrska tehnika Ni členitve Ljubljana Matematika Ni členitve Ljubljana Medicinska fizika Ni členitve Ljubljana Pedagoška fizika Ni členitve Ljubljana Računalništvo in matematika interdisciplinarni Ni členitve Ljubljana FPP Pomorstvo Ni členitve Portorož Promet Ni členitve Portorož Pedagoško računalništvo in informatika interdisciplinarni FRI pedagoški Ni členitve Ljubljana Računalništvo in informatika Ni členitve Ljubljana FSD Duševno zdravje v skupnosti Ni členitve Ljubljana Socialno delo Ni členitve Ljubljana

3 Socialno delo s starimi ljudmi Ni členitve Ljubljana Socialno delo z družino Ni členitve Ljubljana Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola Ni členitve Ljubljana FS Strojništvo - razvojno raziskovalni program Ni členitve Ljubljana Tribologija površin in kontaktov skupni Ni členitve Ljubljana FŠ Kineziologija Ni členitve Ljubljana Kinezioterapija Ljubljana 20 Posebna telesna aktivnost Ljubljana 20 Športna vzgoja Ni členitve Ljubljana FU Management v upravi skupni Ni členitve Ljubljana Uprava Ni členitve Ljubljana FF Andragogika dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Andragogika pedagoški Ni členitve Ljubljana Anglistika Ni členitve Ljubljana Anglistika dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Anglistika dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Anglistika pedagoški Ni členitve Ljubljana Antični in humanistični študiji Ni členitve Ljubljana Arheologija Ni členitve Ljubljana Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji Ni členitve Ljubljana Bohemistika dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Etnologija in kulturna antropologija Ni členitve Ljubljana Etnologija in kulturna antropologija dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Filozofija Ni členitve Ljubljana Filozofija dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Filozofija kulture dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Francistične in romanistične študije Ni členitve Ljubljana Francistične študije dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Francoščina dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Geografija Ni členitve Ljubljana Geografija dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Germanistika Ni členitve Ljubljana Grški jezik, književnost in kultura dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Grški jezik, književnost in kultura dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Hispanistika Ni členitve Ljubljana Italijanski jezik in književnost dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Italijanščina dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Japonologija Ni členitve Ljubljana Japonologija dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Južnoslovanski študiji dvodisciplinarni Prevajalska smer Ljubljana Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi skupni Ni členitve Ljubljana Latinski jezik, književnost in kultura dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Latinski jezik, književnost in kultura dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Muzikologija Ni členitve Ljubljana Nemcistika dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Nemščina dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Nemščina pedagoški Ni členitve Ljubljana Pedagogika dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Pedagogika pedagoški Ni členitve Ljubljana Polonistika dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Prevajanje slovenščina-angleščina-francoščina Ljubljana slovenščina-angleščina-italijanščina Ljubljana

4 Slovenščina-angleščina-nemščina Ljubljana Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina) skupni Ni členitve Ljubljana Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina) skupni Ni členitve Ljubljana Primerjalna književnost in literarna teorija Ni členitve Ljubljana Primerjalna književnost in literarna teorija dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Primerjalna književnost in literarna teorija dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Primerjalno jezikoslovje dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Primerjalno slovansko jezikoslovje dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Psihologija Ni členitve Ljubljana Rusistika dvodisciplinarni Prevajalska smer Ljubljana Rusistika dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Sinologija Ni členitve Ljubljana Slovakistika dvodisciplinarni Jezikoslovje Ljubljana Slovenistika Ni členitve Ljubljana Jezikoslovna smer Ljubljana 5 Literarno kulturološka smer Ljubljana 5 Slovenistika dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Slovenistika dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Slovenistika pedagoški Ni členitve Ljubljana Sociologija dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Sociologija kulture Ni členitve Ljubljana Sociologija kulture dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Splošno jezikoslovje Ni členitve Ljubljana Splošno jezikoslovje dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Srednjeevropske študije skupni Ni členitve Ljubljana Španski jezik in književnost dvodisciplinarni Ni členitve Ljubljana Španščina dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Tolmačenje Jezik A-B-C Ljubljana Umetnostna zgodovina Ni členitve Ljubljana Zgodovina Ni členitve Ljubljana Zgodovina dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Zgodovina jugovzhodne Evrope skupni Ni členitve Ljubljana Zgodovina pedagoški Ni členitve Ljubljana NTF Geologija Ni členitve Ljubljana Geotehnologija Ni členitve Ljubljana Grafične in interaktivne komunikacije Ni členitve Ljubljana Metalurgija in materiali Ni členitve Ljubljana Načrtovanje tekstilij in oblačil Ni členitve Ljubljana Oblikovanje tekstilij in oblačil Ni členitve Ljubljana PEF Edukacijske politike pedagoški Ni členitve Ljubljana Inkluzivna pedagogika Ni členitve Ljubljana Kognitivna znanost interdisciplinarni skupni op1 Ni členitve Ljubljana 27 1 Muzejska pedagogika pedagoški Ni členitve Ljubljana Pomoč z umetnostjo Ni členitve Ljubljana Poučevanje Likovna pedagogika Ljubljana Poučevanje na razredni stopnji Ljubljana Predmetno poučevanje Ljubljana Predšolska vzgoja Ni členitve Ljubljana Socialna pedagogika Ni členitve Ljubljana Specialna in rehabilitacijska pedagogika Posebne razvojne in učne težave Ljubljana Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje Ni členitve Ljubljana PF Pravo Ni členitve Ljubljana

5 TEOF Religiologija in etika Ni členitve Ljubljana Teologija dvopredmetni pedagoški Ni členitve Ljubljana Ni členitve Maribor Zakonski in družinski študiji Ni členitve Ljubljana Ni členitve Maribor ZF Fizioterapija Ni členitve Ljubljana Radiološka tehnologija Ni členitve Ljubljana Sanitarno inženirstvo Ni členitve Ljubljana Zdravstvena nega Ni členitve Ljubljana LEGENDA: op1: število razpisanih vpisnih mest je skupno za Slovence, Slovence in tujce, skladno s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu Vpisna mesta po merilih za prehode: v kolikor ni razpisanih dodatnih mest po merilih za prehode velja pravilo: "Število razpisanih mest za vpis je omejeno s številom vpisnih mest za predhodni letnik v lanskem študijskem letu." JEZIK: Stolpec je izpolnjen le za primere: 1 - program se izvaja v slovenskem in angleškem jeziku 2 - program se v celoti izvaja v angleškem jeziku 3 - predavanja se bodo izvajala v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku 4 - možnost izvedbe programa tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo prijavljenih vsaj 5 kandidatov 5 - možnost izvedbe programa tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov 6 - možnost izvedbe programa tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo prijavljenih vsaj 20 kandidatov Členitev: Ni členitve - mesta so razpisana na program