KOMUNIKACIJSKI NAČRT»Ureditev skupnostnega prostora v Braslovčah SKUPN' PLAC«

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KOMUNIKACIJSKI NAČRT»Ureditev skupnostnega prostora v Braslovčah SKUPN' PLAC«"

Transkripcija

1 KOMUNIKACIJSKI NAČRT»Ureditev skupnostnega prostora v Braslovčah SKUPN' PLAC«Načrt pripravila: Jasmina Roter Jager, ZIKŠT 3 jezera Braslovče marec,

2 UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA IN KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA Projekt»Ureditev skupnostnega prostora v Braslovčah Skupn' placureditev skupnostnega prostora v Braslovčah Skupn' plac«je eden izmed izbranih projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Komunikacijski načrt navedenega projekta zajema vse predvidene komunikacijske aktivnosti, ki bodo izvajane v okviru projekta v obdobju med februarjem 2018 in februarjem V okviru projekta je začrtana infrastrukturna ureditev in vzdrževanje kozolca, ki bo še prijaznejša in primernejša za izvajanje različnih oblik vsebine.»skupnemu placu«pa se bo dodala tudi vsebina v obliki različnih dogodkov, delavnic in drugih aktivnosti, ki bodo v organizaciji ZIKŠT 3 jezera, društev občine Braslovče in drugih partnerjev. Prostor, ki je v prvi vrsti namenjen povezovanju, medgeneracijskemu in medkulturnemu prenosu znanj, izkušenj in veščin ter druženju, gibanju, ustvarjanju in zabavi, bo na voljo različnim starostnim skupinam, občanom naše in sosednjih občin, posameznikom in skupinam. Želja koordinatorjev projekta je, da se poleg lastne organizacije dogodkov prostor uporablja tudi za zasebne namene in za dogodke v organizaciji drugih društev, organizacij, podjetij, posameznikov. Hkrati je želja, da»skupn plac«obiščejo tudi skupine turistov ali druge organizirane skupine (društva, organizacije, šole, vrtci ), vsakodnevno pa bi se ob različnih aktivnostih družili in zabavali tako mlajši kot starejši domačini, posamezniki, za kar bo na voljo tudi nekaj stalnih novih rekvizitov urbana oprema in družabne igre. V okviru projekta bomo razvili in ustvarili tudi lastne, zanimive, občinske rekvizite; družabne igre na temo spoznavanja občine in naše dediščine. V projektu sodelujejo naslednji partnerji, ki bodo aktivno sodelovali pri komuniciranju z javnostmi: - Občina Braslovče (v nadaljevanju OB), - Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera (v nadaljevanju ZIKŠT 3 jezera) in - Mavrica (v nadaljevanju KD Mavrica). Vodja projekta je ga. Renata Marolt (OB), glavni programski koordinator in nosilec komuniciranja ter odnosov z javnostmi pa je ZIKŠT 3 jezera, in sicer Jasmina Roter Jager. 2

3 Komunikacijski načrt Komunikacijske aktivnosti bodo potekale znotraj posameznih partnerjev in sodelujočih pri projektu, namenjene pa so različnim javnostim in za različne namene. Načini komuniciranja: - notranje komuniciranje (med partnerji in soizvajalci), - zunanje komuniciranje (z javnostmi). Glavne ciljne skupine: - občani občine Braslovče, ki bodo obiskovali dogodke ter se na prireditvenem prostoru družili ob rednih dogodkih, organiziranih in neorganiziranih aktivnostih; - društva v občini Braslovče, ki bodo organizirala ali sodelovala pri aktivnostih na prireditvenem prostoru; - drugi posamezniki izven občine, ki bodo obiskovali prireditve, delavnice in druge dogodke; - druge organizirane skupine (društva, podjetja, organizacije, zasebne družbe, skupine turistov), ki bodo uporabile prostor za lastno organizacijo dogodka; - partnerji in sodelujoči pri projektu. Glavni namen / cilji komuniciranja: - uskladiti, dogovoriti, koordinirati izvedbo projekta in njegove vsebine, - obvestiti javnost o projektu (pomen in namen projekta), - obvestiti javnost o dogodkih na prireditvenem prostoru, - obvestiti javnost o možnostih neorganiziranega druženja na prostoru ter uporabi stalnih rekvizitov, pripomočkov. GLAVNA KOMUNIKACIJSKA ORODJA IN TERMINSKI NAČRT PRIPRAVA IN UPORABA CGP: do (vključitev logotipa na vse komunikacijske materiale). Oblikovali bomo logotip in skupen CGP, ki bo osnova za nadaljnje oblikovanje promocijskih materialov, spletnih bannerjev in drugih podob za objavo dogodkov ter promocijo in predstavitev projekta. OSEBNI STIK: enkrat mesečno bodo potekali usklajevalni sestanki med partnerji projekta, hkrati bodo potekali osebni razgovori z drugimi sodelujočimi pri projektu. Predstavitev projekta in komuniciranje z javnostmi pa bo potekalo tudi v prostorih TIC & POŠTE Braslovče ter na Občini Braslovče. Telefonsko in elektronsko komuniciranje bo tako s sodelujočimi in partnerji, kot uporabniki in obiskovalci potekalo redno in po potrebi od februarja 2018 do februarja

4 ELEKTRONSKA POŠTA IN E-NOVICE: e-novičke in elektronska verzija Braslovškega novičnika bodo izhajale enkrat mesečno, z vabili na dogodke in vsebino»skupn'ga placa«s strani ZIKŠT 3 jezera od aprila 2018 dalje. E-novičke na dogodke in obvestila o projektu in dogajanju na Skupnem placu bo pošiljal ZIKŠT 3 jezera z elektronskega naslova: skladno s programom, ki bo objavljen v Braslovškem novičniku. TELEFONSKO KOMUNICIRANJE bo potekalo redno in po potrebi, od februarja 2018 do februarja PRISOTNOST NA SPLETNIH STRANEH - predstavitev projekta na spletnih straneh Občine Braslovče ( ZIKŠT 3 jezera ter LAS Spodnje Savinjske doline ( bo objavljena do ; redno objavljanje na spletnih straneh med rubrikama dogodki in novice o posameznih dogodkih in aktivnostih pa bo potekalo od aprila 2018 do februarja PRISOTNOST NA SOCIALNIH OMREŽJIH - objava povabil na dogodke in obvestil o projektu, fotografij foto galerij, PR prispevkov in podobno bo potekala na FB profilu ZIKŠT 3 jezera Braslovče, od aprila 2018 do marca PLAČLJIVE SPLETNE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - na FB profilu ZIKŠT 3 jezera Braslovče bomo izvajali plačljive FB oglase za potrebe promocije dogodkov prva objava: april do 19. maj PUBLIKACIJE Braslovški novičnik: ena izmed aktivnosti projekta je tudi izdaja mesečnika Braslovški novičnik; gre za mesečno izdajo zloženke, na kateri bo predstavitev projekta, opis poteka projekta ter vabilo na dogodke v okviru»skupn'ga placa«na prireditvenem prostoru pod kozolcem v Braslovčah ter druge dogodke povezane s projektom. Braslovški novičnik bo prvič izšel marca 2018 ( ) in potem enkrat mesečno do konca projekta. Braslovški mesečnik pa bo objavljen tudi v elektronski verziji na spletni strani Občine Braslovče in LAS Spodnje Savinjske doline. Tiskana vabila po pošti: za namene povabila k sodelovanju na dogodkih»skupn'ga placa«(podeželska tržnica ipd.) bomo pošiljali tudi tiskana vabila po pošti od maja 2018 dalje, in sicer po potrebi. Vabila bodo posredovana npr. ponudnikom lokalne ponudbe živil, jedi, gostinske ponudbe; pošiljali bomo pisna vabila in dopise sodelujočim za izvedbo delavnic. P.R. OBJAVE IN MEDIJI: od maja 2018 do marca 2019 bomo v okviru dogodkov o naših aktivnostih obveščali javnost tudi preko medijev ter jih vabili na naše dogodke. Prve previdene komunikacijske aktivnosti v medijih so v okviru otvoritve»skupn ga placa«v maju 2018 ( , prisotnost medijev: časopis Utrip, različni radijski mediji, Savinjska TV). S strani ZIKŠT 3 jezera bo prva PR objava posredovana Ostalo bo posredovano pred in po dogodkih, posameznih aktivnostih, na polovici poteka projekta ter po zaključku projekta marca 2019 zaključni PR, ki bo posredovan na vse lokalne medije v Spodnji Savinjski dolini. 4

5 ORGANIZACIJA DOGODKOV organizirali bomo številne dogodke, delavnice, druženja, z namenom realizacije ciljev projekta. Prvi predviden dogodek v organizaciji projektnih partnerjev: OTVORITEV SKUPNGA PLACA, Naslednji dogodki: medgeneracijska ustvarjalna delavnica Vrtičkanje; zaključni piknik odbojkarskega kluba; zaključek Zasebnega vrtca Bambi; zaključna konferenca OŠ Braslovče enota vrtec; 18. in zaključne plesne animacije Plesnega gledališča Braslovče; kino pod kozolcem in zabavno druženje ob zaključku šole; Lov na skriti zaklad s Planinskim društvom Braslovče; 4. in aktivnosti v okviru gimnastične šole Kulturnega društva Mavrica; Odprti atelje, medgeneracijska likovna ustvarjalna delavnica mini Kino na kozolcu in zabavno druženje za otroke in mladino osrednji dogodek Slovo od počitnic, veliki vodni žur z Dj-em in Braslovško kuhno Predvidene so še druge aktivnosti v naslednjih mesecih. Organiziran bo še en večji dogodek v sredini projekta (Slovo od počitnic, veliki vodni žur z DJ-em, v nedeljo, 26. avgusta) ter glavni zaključni dogodek ob koncu projekta (Praznični pozdrav zimi). 5

6 Notranje komuniciranje med partnerji in sodelujočimi V okviru projekta bomo partnerji komunicirali v prvi vrsti preko elektronske pošte, preko telefona in na organiziranih sestankih. Usklajevalni sestanki bodo potekali enkrat mesečno, ali po potrebi večkrat. Sestanke bo skliceval Jaka Strojanšek, koordinator s strani LAS Spodnje Savinjske doline, udeleževali se jih bomo vsi partnerji projekta, potekali pa bodo predvidoma na Občini Braslovče. Cilja skupina: - partnerji in sodelujoči pri projektu Cilj: - uskladiti, dogovoriti, koordinirati izvedbo projekta in njegove vsebine Komunikacijska orodja: - e-pošta, - telefon, - osebni stik (sestanki). Terminski načrt: Prvi sestanek je bil realiziran ob 17. uri. Zapisniki sestankov se bodo pošiljali po opravljenem sestanku v elektronski obliki. Elektronsko pošto in telefonske razgovore bomo opravljali ves čas trajanja projekta, tj. od februarja 2018 do februarja 2019 po potrebi in skladno s potekom projekta. V primeru dogodkov oziroma sodelovanja z drugimi posamezniki, društvi, organizacijami bo tudi z njimi komunikacija potekala preko telefona in uporabe e-pošte. Zunanja komuniciranje z javnostmi Cilji: - obvestiti javnost o možnostih neorganiziranega druženja na prostoru ter uporabi stalno prisotne opreme, rekvizitov, pripomočkov; - obvestiti javnost o projektu (pomen in namen projekta); - obvestiti javnost o dogodkih na prireditvenem prostoru. Komunikacijska orodja in terminski plan za posamezne ciljne skupine 1. Društva in posamezniki v Občini Braslovče, ki bodo organizirala ali sodelovala pri aktivnostih na prireditvenem prostoru. 2. Občani Občine Braslovče, ki bodo obiskovali dogodke ter se na prireditvenem prostoru družili ob rednih aktivnostih. 6

7 Komunikacijska orodja: - javno obveščanje: mesečnik Braslovški novičnik, občinski mesečni letak - rumeni, objave na spletnih straneh, objave v medijih, e-novice ZIKŠT 3 jezera, socialna omrežja Facebook ZIKŠT 3 jezera; - osebni stik: tiskana vabila / dopisi po pošti, direktna, osebna e-pošta, telefonsko komuniciranje, osebni stik na POŠTI&TIC Braslovče ter na Občini Braslovče. 3. Druge organizirane skupine (društva, podjetja, organizacije, zasebne družbe, skupine turistov), ki bodo uporabljale prostor za lastno organizacijo dogodka. 4. Drugi posamezniki izven občine, ki bodo obiskovali prireditve, delavnice in druge dogodke. Komunikacijska orodja: - javno obveščanje: mesečnik Braslovški novičnik, občinski mesečni letak, objave na spletnih straneh, objave v medijih, e-novice ZIKŠT 3 jezera, socialna omrežja (Facebook ZIKŠT 3 jezera). Vključevanje zunanjih (sosednjih) zavodov in organizacij medobčinsko sodelovanje V okviru projekta se bomo povezovali tudi z drugimi Zavodi sosednjih občin (MC Šmartno ob Paki, TIC Polzela, ZKŠT Žalec, Vransko, Hiša sadeži Žalec, RA Savinja, Medobčinska knjižnica Žalec ) ter drugimi organizacijami in podjetji (UPI Ljudska univerza Žalec, domača podjetja). Povezovali se bomo z namenom njihove podpore pri: - promociji in predstavitvi projekta; - zagotavljanju vsebine. Skupaj bomo izvedli: - obveščanje javnosti o projektu in dogodku (objava naših dogodkov tudi preko njihovih komunikacijskih virov ter vabila njihovim udeležencem, partnerjem preko e-liste ); - izvedba vsebine v obliki predavanj, delavnic, dogodkov (npr. izobraževalna delavnica v okviru izvedbe tečajev v sodelovanju z UPI Ljudsko univerzo Žalec; izvedba ure pravljic z Občinsko knjižnico Braslovče na Skupn em placu in podobno). Spremljanje in vrednotenje izvedbe komunikacijskega načrta Po vsaki opravljeni komunikaciji bomo le-to zabeležili v obliki zapisnikov, spremljali oziroma evalvirali bomo izvedbo tudi z arhiviranjem mesečnih Braslovških novičnikov, objav na spletu, arhiviranju medijskih objav ter shranjevanjem in objavljanjem fotografij posameznih dogodkov in aktivnosti. Beležili bomo vse izvedene aktivnosti ter spremljali časovno izvedbo le-teh. 7

8 Načini zagotavljanja dolgoročnosti projekta S projektom želimo doseči dolgoročne cilje: - pogostejša vsakodnevna uporaba Skupn ga placa s strani posameznikov (redno, vsakodnevno druženje, gibanje, igranje in zadrževanje na prostoru s strani posameznih občanov, mimoidočih in drugih); - pogostejša organizirana uporaba prostora za lastne dogodke s strani drugih društev v občini, zavodov (OŠ, vrtci, knjižnica ipd.) in drugih organizacij ali organiziranih skupin prireditve, tekmovanja, delavnice, srečanja, seminarji in podobno; - kozolec in celoten Skupn plac infrastrukturno primerno urejen za različne oblike vsebin; - kozolec in celoten Skupn plac opremljen z dodatno urbano opremo za namene doseganja ciljev projektov (dodatne klopi, koši, klopce z mizami, rekviziti, družabne igre ). Dolgoročnost projekta bomo dosegali z: - organizacijo in izvedbo dogodkov (tudi po zaključenem projektu); - zaposlitvijo (upravljalca in koordinatorja Skupn ga placa); - promocijo prostora tudi po zaključenem projektu Vrednotenje projekta in dolgoročnih ciljev Z beleženjem uporabe prostora, dogodkov in aktivnosti bomo lahko izmerili, ali smo dosegli svoje želene cilje. Spremljali bomo dogajanje na prireditvenem prostoru na dnevni ravni ter izdelali evidenco vseh organiziranih dogodkov. Letno bomo beležili: - organizirane aktivnosti v lastni organizaciji oz. organizaciji partnerjev v projektu; - organizirane aktivnosti s strani drugih (društva, zavodi ); - ocenili pogostost uporabe posameznikov na dnevni ravni. Za podlagi dokumentacije bomo lahko ocenili, ali smo dosegli cilje projekta med izvedbo projekta in tudi po zaključenem projektu. Povzetek Komunikacijski načrt bo služil kot orodje, s pomočjo katerega bomo uspešnejši pri izvedbi aktivnosti v okviru projekta. O poteku projekta bodo tako lažje in stalno obveščeni tako partnerji in sodelujoči kot druge javnosti. S projektom bomo seznanili res široko in obsežno javnost in tako dosegli cilje projekta - povezovanje in druženje na»skupnem placu«, hkrati pa bomo pridobili rezultate in oceno, ali smo s projektom uspešno realizirali postavljene cilje. 8