NAGRADNI NATEČAJ»KARIERNI PLAC«

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NAGRADNI NATEČAJ»KARIERNI PLAC«"

Transkripcija

1 NAGRADNI NATEČAJ»KARIERNI PLAC«Javni zavod Cene Štupar Center za izobraževanje Ljubljana razpisuje nagradni natečaj z naslovom»karierni plac«. Natečaj je namenjen promociji Kariernega placa Kariernega centra za mlade. Cilj natečaja je osnutek logotipa oz. zaščitnega znaka, ki bo predstavljal Karierni plac in bo osnova za izdelavo celotne grafične podobe Kariernega centra za mlade. PREDMET RAZPISA Sodelujejo lahko otroci oz. mladi od 6 do 19 let in sicer z logotipom oz. zaščitnim znakom za Karierni plac Karierni center za mlade, ki se prijavijo na natečaj in izpolnjujejo pogoje za prijavo. TEMA NATAČAJA»KARIERNI PLAC«Želimo si, da otroci oz. mladi preko risb LOGOTIPA/ZAŠČITNEGA ZNAKA (ročno ali grafično izrisan) izrazijo svoj vidik na izbiro poklica, na iskanje možnosti šolanja oz. študija, poklice prihodnosti. Logotip oz. zaščitni znak naj obenem izkazuje ključna sporočila projekta KARIERNI PLAC KARIERNI CENTER ZA MLADE: pomoč, podpora in svetovanje pri izbiri pravega poklica, šole oz. študija.

2 Pri razmišljanju in iskanju kreativnih idej so lahko v pomoč naslednja vprašanja: Ko bom velik, bom? V čem sem resnično dober in uživam? Kam naj se vpišem, da izkoristim svoj potencial? Kako ugotovim, kateri poklic je pravi zame? Kako poiskati informacije o poklicih, šolah, študiju? Načrtovanje karierne poti POGOJI ZA PRIJAVO - Avtor mora biti star od 6 do vključno 19 let. - Poslan predlog (logotip oz. zaščitni znak Kariernega placa) naj bo na največ eni strani formata A4 in opremljen z imenom in priimkom ter vezan na temo natečaja. - Tehnika izdelave ni predpisana. Izdelek je lahko oddan v izvirni verziji (ročno ali grafično izrisan in natisnjen), poslan po pošti ali v elektronski obliki. - Prispeli izdelek mora biti pripravljen izključno za ta natečaj in ne sme biti pred tem javno objavljen. - Pri prijavi in oddaji izdelka morajo avtorji, poleg obrazca za prijavo, predložiti tudi izjavo, da je izdelek njihovo lastno avtorsko delo, da izdelek še ni bil javno objavljen ter da dovoljujejo javno objavo. Avtor ohrani vse moralne avtorske pravice na svojem delu. - Za mladoletne osebe je potrebno soglasje (podpis) staršev. - Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja. ROKI NATEČAJA Objava natečaja in pravil sodelovanja: Obdobje ustvarjanja: do Zaključek natečaja: (vsi izdelki sodelujočih avtorjev morajo biti do tega dneva pri organizatorju natečaja) Objava treh najboljših na FB strani Cene Stupar - CILJ: Javno glasovanje: do vključno Razglasitev zmagovalca:

3 KOMISIJA Sestava komisije je v pristojnosti organizatorja natečaja, to je Javni zavod Cene Štupar Center za izobraževanje Ljubljana. Sestavljajo jo predstavniki zaposlenih v zavodu ter oblikovalec. Komisija odloča o številu, število članov komisije ni v naprej določeno. Komisija bo o odločitvah in izboru obvestila zmagovalce po elektronski pošti. Odločitve komisije so dokončne in pritožba ni mogoča. Najboljši trije izdelki, po presoji komisije, bodo objavljeni na FB strani Cene Štupar - CILJ, kjer bo zmagovalec izbran z javnim glasovanjem na FB profilu. Ob javnih objavah je prireditelj natečaja dolžan objaviti imena avtorjev. Dela ostanejo v lasti prireditelja natečaja. Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradnega natečaja skrbno varoval in uporabljal v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam. NAGRADA Najboljše tri logotipe oz. zaščitne znake bomo nagradili z darilnim paketom SELECTBOX Zabava v naravi (nepozabna originalna doživetja po vaši izbiri). INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA Razpisana dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Odgovorna oseba organizatorja: mag. Bojan Hajdinjak Samostojna strokovna delavka: Andreja Glavač Kontakt za morebitna vprašanja in informacije: Pravila sodelovanja v nagradnem natečaju pričnejo veljati z javno objavo dne 14. marca Nagradni natečaj poteka do 31. marca 2019.

4 PRIJAVNICA NA NAGRADNI NATEČAJ KARIERNI PLAC Prijavnico (skupaj z izjavo) in izdelkom (logotipom) pošljite najkasneje do 31. marca 2019, na elektronski naslov: ali po pošti na Javni zavod Cene Štupar Center za izobraževanje Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana s pripisom Karierni plac. Ime: Priimek: Starost: E-pošta za obveščanje o rezultatu natečaja: Ime in priimek starša/skrbnika: Z izpolnjeno prijavnico prostovoljno dajete izrecno privolitev, da lahko organizator natečaja vpisane osebne podatke obdeluje v zbirki osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja ter obveščanja udeležencev v okviru nagradnega natečaja Karierni plac. S prijavo soglašate, da lahko na spletni strani objavimo vaš izdelek in podatke o avtorstvu. S podpisom se strinjam s prenosom vseh materialnih avtorskih pravic skladno z 22. členom Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. L. RS,. Št. 16/2007, 68/2008) Javnemu zavodu Cene Štupar Centru za izobraževanje Ljubljana, brez časovne in teritorialne omejitve, za uporabo v tiskani in elektronski obliki. Prenos je ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice bo avtor prenesel na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvaja brez soglasja avtorja. Avtor ohrani moralne avtorske pravice na svojem delu. Kraj in datum: Podpis avtorja: Podpis starša/skrbnika:

5 IZJAVA Ime in priimek: - izjavljam, da je izdelek moje lastno, avtorsko delo, - izjavljam, da izdelek še ni bil javno predstavljen ter - izjavljam, da dovoljujem javno objavo. Udeleženec jamči, da je prijavljen izdelek z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti njegovo lastno avtorsko delo, da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bo uveljavlja nobenih denarnih in /ali katerihkoli drugih zahtevkov. Udeleženec jamči, da prijavljeni izdelek, z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti ali v posameznih delih, še ni bil javno predstavljen. Udeleženec jamči, da morebitne osebe, omenjene ali prikazane v vsebinah, soglašajo z objavo svojega imena in priimka oziroma drugih znakov, ki nakazuje nanje, kot tudi morebitne podobe na fotografijah oziroma drugih vsebinah. Udeleženec soglaša, da sme organizator njegov izdelek, vse pripadajoče vsebine in osebne podatke, navedene v obrazcu prijave na nagradni natečaj, objaviti na svojih spletnih mestih in drugih mestih objave natečaja. Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, vključno avtorskemu honorarju. Kraj in datum: Podpis avtorja: Podpis starša/skrbnika: