prosto mreženje volumna: način prostega mreženja omogoča mreženje zahtevnih volumskih oblik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "prosto mreženje volumna: način prostega mreženja omogoča mreženje zahtevnih volumskih oblik"

Transkripcija

1 MKE: P-V/1/36 prosto mreženje olumna: način prostega mreženja omogoča mreženje zahtenih olumskih oblik prosto mreženje olumskega območja lahko izedemo samo s tetraedričnimi KE mreženje olumna s tetraedričnimi KE edno bazira na mreži trikotnih elemento, ki je generirana na poršini olumskega območja mreža trikotnih elemento na poršini se generira po istem postopku, kot poteka mreženje ploskonega območja s KE na gostoto mreže tetraedričnih KE notranjosti mreženega območja lahko pliamo le delno

2 MKE: P-V/2/36 zaporedje korako pri prostem mreženju olumna: a) določite gostote točk na ograji območja: - točke, ki so del geometrije, so nepremične - generirane točke so lahko po delu ograje razporejene enakomerno ali neenakomerno (bias seeding) lokalno določena gostota točk globalno določena gostota točk neenakomerno razporejene točke točka geometrije

3 MKE: P-V/3/36 zaporedje korako pri prostem mreženje olumna: b) mreženje ploske, ki omejujejo olumen, s trikotniki

4 MKE: P-V/4/36 zaporedje korako pri prostem mreženje olumna: c) na gostoto mreže 3D KE mreženem olumnu lahko pliamo z načinom generacije 3D KE in posredno preko gostote mreže trikotnih elemento na ploskah, ki omejujejo olumen

5 MKE: P-V/5/36 struktuirano mreženje olumna: struktuirano mreženje olumna izedemo primeru, ko želimo generirati mrežo s heksaedričnimi KE način mreženja, pri katerem je potrebno olumsko območje mreženja razdeliti na podobmočja enostanih olumskih oblik

6 MKE: P-V/6/36 struktuirano mreženje olumna: ploske, ki omejujejo olumsko podobmočje, morajo biti take oblike, da jih lahko struktuirano mrežimo

7 MKE: P-V/7/36 struktuirano mreženje olumna: olumsko podobmočje ne sme ključeati lukenj, rinjenih ploske, robo in točk

8 MKE: P-V/8/36 zaporedje korako pri struktuiranem mreženju olumna: a) mreženo območje razdelimo na podobmočja

9 MKE: P-V/9/36 zaporedje korako pri struktuiranem mreženju olumna: b) določite gostote točk na ograji podobmočij - tako lahko pliamo na gostoto mreže KE tudi lokalno mreženem območju

10 MKE: P-V/1/36 zaporedje korako pri struktuiranem mreženju olumna: c) glede na šteilo točk na ograji posameznega podobmočja, se generira struktuirana mreža heksaedričnih KE

11 MKE: P-V/11/36 struktuirano mreženje olumna, izhajajoč iz mreže, ki se nahaja na eni ploski olumskega območja (swept meshing): tak način mreženja olumna s heksaedričnimi KE uporabimo primeru, ko lahko ohranjamo enako topologijo ozlišč KE zdolž določenega robu A A Prerez A-A

12 MKE: P-V/12/36 zaporedje korako pri struktuiranem mreženju olumna, izhajajoč iz mreže 2D KE, ki se nahajajo na eni ploski olumskega območja: a) določimo izhodiščno ploske, na kateri se bo nahajala mreža 2D KE, in smer generiranja heksaedričnih KE

13 MKE: P-V/13/36 zaporedje korako pri struktuiranem mreženju olumna, izhajajoč iz mreže 2D KE, ki se nahajajo na eni ploski olumskega območja: b) določite gostote točk na ograji podobmočij - tako lahko pliamo na gostoto mreže heksaedričnih KE

14 MKE: P-V/14/36 zaporedje korako pri struktuiranem mreženju olumna, izhajajoč iz mreže 2D KE, ki se nahajajo na eni ploski olumskega območja: c) glede na šteilo točk na ograji posameznega podobmočja, se generira struktuirana mreža heksaedričnih KE, katere značilnost je enaka topologija ozlišč KE posameznem prerezu

15 MKE: P-V/15/36 zaporedje korako pri struktuiranem mreženju olumna, izhajajoč iz mreže 2D KE, ki se nahajajo na eni ploski olumskega območja: c) glede na šteilo točk na ograji posameznega podobmočja, se generira struktuirana mreža heksaedričnih KE, katere značilnost je enaka topologija ozlišč KE posameznem prerezu B Prerez A-A A B Prerez B-B A

16 MKE: P-V/16/36 kontrola kalitete olumske mreže KE: kaliteto olumske mreže KE določamo na enak način, kot ploskono mrežo KE razmerje med najdaljšo in najkrajšo stranico olumskega KE naječji in najmanjši notranji kot na ploski, ki omejuje olumski KE oblikoni faktor se računa samo za tetraedrični KE odstopanje ploske KE od geometrije mreženega območja

17 MKE: P-V/17/36 kontrola kalitete olumske mreže KE: razmerje med najdaljšo in najkrajšo stranico KE: a 1 fr, a b 5 b f rmax a b b a

18 MKE: P-V/18/36 kontrola kalitete olumske mreže KE: naječji in najmanjši notranji kot trikotnega ali štirikotnega KE: min 135 max max min

19 MKE: P-V/19/36 kontrola kalitete olumske mreže KE: oblikoni faktor se računa samo za tetraedrični KE: 1 V f f min. 5 V id V V id

20 MKE: P-V/2/36 kontrola kalitete olumske mreže KE: odstopanje ploske KE od geometrije mreženega območja: h f g 1 L f. gmax L h

21 MKE: P-V/21/36 Koraki pri rešeanju z MKE: 3) določite fizikalnih lastnosti materiala toplotni problem: k x T x i T x T ( x i y, t) ( x, y, z) k( T ) ( T ) K, (, ) W/m kg/(s m) 3 3 Q Q x t [m] k T y izotropne fizikalne lastnosti materiala k c c( T ) k z 3 W/(m K) (kg m)/(s K) 3 kg/m J/(kg K) m /(s K) 2 2 i T z Q c T t

22 MKE: P-V/22/36 T T y u z u x u z u x u y u z u y u x u E z y z x y x z y x yz xz xy zz yy xx yz xz xy zz yy xx yz xz xy zz yy xx ) 2 (1 ) 2 (1 ) 2 (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 2 )(1 (1 mehanski problem: z y, x, j i, m, 1, m ) / (kg m/s Pa i ij 2 2 ij u 1 m ) / (kg m/s Pa 2 2 E izotropne linearno elastične fizikalne lastnosti materiala

23 MKE: P-V/23/36 Koraki pri rešeanju z MKE: 4) določite geometrijskih lastnosti KE 3D KE: ni potrebno podati dodatnih podatko za določite geometrijskih lastnosti

24 MKE: P-V/24/36 2D KE: debelina KE normala na poršino KE t n debelina KE t m

25 MKE: P-V/25/36 1D KE: geometrijske karakteristike prereza KE: - ploščina prereza A - težiščne ztrajnostne momente ploske I x, I y in I xy - torzijski ztrajnostni moment I t lega prereza glede na težiščnico prerez y T x karakteristike KE A 2 4 m, I m