PRILOGA 2 K LETNEMU POROČILU O POSLOVANJU 2020 SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE GRADU GRAD IN KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRILOGA 2 K LETNEMU POROČILU O POSLOVANJU 2020 SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE GRADU GRAD IN KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO"

Transkripcija

1 Javni zavod Krajinski park Goričko PRILOGA 2 K LETNEMU POROČILU O POSLOVANJU 2020 SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE GRADU GRAD IN KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO Grad, februar 2020 Pripravila: Štefanija FUJS, vodnica po zavarovanem območju V

2 1. UVOD UREJANJE OBISKA V SREDIŠČU ZA OBISKOVALCE GRADU IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA»KRAJINSKI PARK GORIČKO«ZA VIŠJO KAKOVOST V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO STATISTIKA OBISKOVALCEV GRADU GRAD OD DO Spremljanje obiska... 8 a) STATISTIKA OBISKA GRADU GRAD V LETU b) STATISTIKA ODRASLI, UPOKOJENCI/OTROCI, DIJAKI, ŠTUDENTI c) STATISTIKA ODRASLI, UPOKOJENCI POSAMEZNIKI/ODRASLI, UPOKOJENCI SKUPINE NAD 30 OSEB IN POD 30 OSEB d) STATISTIKA OTROCI, DIJAKI, ŠTUDENTI POSAMEZNIKI IN SKUPINE NAD IN POD 30 OSEB.. 12 e) STATISTIKA ŠT. SKUPIN ODRASLI, UPOKOJENCI, OTROCI, DIJAKI, ŠTUDENTI NAD 10 OSEB IN POD 10 0SEB f) TURISTIČNO IN STROKOVNO VODENJE, NARAVOSLOVNI DNEVI TER DRUGE STORITVE SREDIŠČA ZA OBISKOVALCE GRADU GRAD IN KPG: g) STATISTIKA OBISKOVALCEV NA PRIREDITVAH IN DOGODKIH V ORGANIZACIJI JZ KPG V 2020, KRAJ PRIREDITVE GRAD GRAD h) STATISTIKA OBISKA GRADU GRAD V LETIH OD IN TURISTIČNI INDEKS Organizacije in ustanove, ki so pripeljale skupine (obiskovalce): KNJIGA VTISOV STATISTIKA PRENOČITEV NA GRADU GRAD GRAJSKA TRGOVINA Seznam ponudnikov, katerih izdelki domače in umetnostne obrti, kmetijski pridelki in produkti imajo znak KBZ KPG: Seznam ponudnikov iz območja KP Goričko, ki niso imetniki pravice do uporabe KBZ KPG: Seznam ponudnikov izven območja KP Goričko : Občine, podjetja in zavodi izven območja parka: KOLEDAR IZVEDENIH PRIREDITEV IN DOGODKOV V LETU KOLEDAR STALNIH, OBČASNIH IN POTUJOČIH RAZSTAV V LETU POROČILO O REALIZACIJI BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, O PRODANIH VSTOPNICAH IN SPOMINKIH V SREDIŠČU ZA OBISKOVALCE GRADU GRAD: ZAKLJUČEK... 25

3 1. UVOD V okviru Letnega programa dela 2020 je v Središču za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko (v nadaljevanju KPG) bila redno zaposlena ena vodnica po zavarovanem območju, ki je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije delo od doma opravljala med 17. marcem in 21. aprilom Ena vodnica po zavarovanem območju, ki je nadomeščala osebo na porodniškem dopustu od 1. marca do 31. decembra 2020, je opravljala svoje delo od doma od 17. marca do 27. marca 2020, med 30. marcem in 15. majem 2020 pa je bila deležna ukrepa čakanja na delo. Zaposlena je bila na bolniškem dopustu od 23. oktobra do 31. decembra Zaposleni sta bili tudi dve osebi preko programa javnih del, Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljaje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja. Program javnih del je trajal od 1. marca do 31. oktobra 2020 za eno osebo, ki je opravljala svoje delo od doma med 17. marcem in 27. marcem 2020 in bila deležna ukrepa čakanja na delo med 30. marcem in 30. aprilom 2020, in od 27. maja do 30. novembra 2020 za drugo osebo. Skupaj z ostalimi strokovnimi sodelavci na zavodu so bile izvedene številne aktivnosti na področju razvojnih nalog, urejanja obiska in ozaveščanja javnosti, katerih rezultati so predstavljeni v tej prilogi. 2. UREJANJE OBISKA V SREDIŠČU ZA OBISKOVALCE GRADU IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO Z informiranjem, usmerjanjem in vodenjem po gradu Grad in KPG je obiskovalcem gradu in zavarovanega območja narave bil predstavljen pomen ohranjanja narave in kulturne dediščine. Dogodki in prireditve so bile redno objavljene na spletni strani parka, o izvedbi se je poročalo v občinskih glasilih, lokalnih časopisih in drugih medijih. Za različne ciljne skupine obiskovalcev so bili izvedeni različni programi vodenja ter organizirana srečanja in predavanja v prostorih gradu Grad in na območju parka. Obiskovalcem so bila nudena vodenja s predstavitvijo zgodovine in stavbnega razvoja gradu, ogledom delavnic domačih obrti, ogledom filma o KPG, gostujočih in stalnih razstav, poročno-koncertne dvorane, grajske kapele in vinske kleti. V razstavnih prostorih»upkaš«,»kukavica«in»vidra«je bilo predstavljeno območje in varovane vrste Natura 2000 Goričko ter delo zaposlenih v JZ KPG na področju ohranjanja narave. Izvedena so bila doživljajska vodenja, kjer je bilo s pripovedovanjem zgodb in legend predstavljeno življenje na gradu nekoč in danes. Za dodatno ponudbo v obliki vodenj po gradu in raziskovanja grajskega parka ter okolice je bilo poskrbljeno tudi v Tednu slovenskih parkov v mesecu maju in v juniju, juliju, avgustu, septembru in oktobru ter ob dnevu odprtih vrat v okviru DEKD - Dnevi evropske kulturne dediščine. Na podlagi izbranega tematskega sklopa (Krajinski park Goričko, Habitatni tipi, Ptice, Metulji, Geologija, Biodiverziteta v Krajinskem parku Goričko, ob Ledavskem jezeru in v grajskem parku gradu Grad, Biodiverziteta travnikov in gozdov KPG, Živali območij Natura Mura in Goričko) so bili v naravi izvedeni naravoslovni dnevi za učence osnovnih šol in dijake ter predavanja za študente. Večina naravoslovnih dni se je zvrstilo v okviru projektov LIFE Naturaviva in Gorička krajina. Ponudba za obiskovalce je bila v letu 2020 obogatena z brezplačno uporabo zvočnih vodičev v slovenskem, nemškem, angleškem in madžarskem jeziku, katerih vsebina je bila pripravljena v okviru Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 3

4 čezmejnega projekta z Avstrijo 321 go. V okviru čezmejnega projekta z Madžarsko Green Exercise je bilo pridobljenih 10 treking koles, ki so bili brezplačno izposojeni gostom, ki so prenočili na gradu. V grajskem parku so postavljene tri senzomotorične naprave na urejeni površini - gugalnica, plezalo ter lesene kocke za sestavljanje, ki so bile v času razglašene epidemije za obiskovalce nedostopne. Organizirane in soorganizirane so bile različne prireditve, srečanja in dogodki na gradu, na območju KPG in območju Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség ob upoštevanju ukrepov za zajezitev epidemije. Javnost je bila o njih obveščena na spletni strani, ki jo ureja JZ KPG. V letu 2020 se je še z dodatnimi vsebinami in prevodi v tuje jezike dopolnjevala v 2019 na novo vzpostavljena spletna stran. JZ KPG je oddajal v najem grajske spalnice, koncertno-poročno dvorano in kombi. Za promocijo KPG so v Središču za obiskovalce gradu Grad na voljo različne promocijske zloženke, publikacije o naravi in kulturni dediščini, gostinski ponudbi, kolesarskih in pohodnih poteh ter ostali ponudbi na območju KPG in Trideželnega parka. Obiskovalci so dobili potrebne informacije o ponudbi v KPG in so bili ob nakupu skupne vstopnice z Doživljajskim parkom Vulkanija deležni tudi popusta. JZ KPG je v grajski trgovini razširil ponudbo z novimi izdelki in strokovno literaturo. Poleg osnovnih nalog v Središču za obiskovalce so zaposleni opravili še druge naloge, kot je popis osnovnih sredstev, ki so v lasti JZ KPG in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Občine Grad ter popis muzealij delavnic domačih obrti in dejavnosti Pomurskega muzeja Murska Sobota. Pripravili so vsebine in prevode za spletno stran, ponudbo turističnih znamenitosti in doživetij ter gostinskih in nastanitvenih obratov na območju parka, se udeležili delavnic za interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter delavnic v okviru čezmejnega projekta Cesta gradov. Pripravljali so še potrebna polletna in letna poročila o delu Središča za obiskovalce ter bili navzoči na nekaterih sejah sveta zavoda in pripravili zapisnike sej. Slika 1: Grad Grad Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 4

5 3. KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA»KRAJINSKI PARK GORIČKO«ZA VIŠJO KAKOVOST V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO Aktivnosti na področju trajnostnega razvoja so bile namenjene predvsem krepitvi sodelovanja in povezovanja med ponudniki oz. imetniki pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke KPG (KBZ KPG). JZ KPG je na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v letu 2010 registriral blagovno znamko pod zaporedno št / in je lastnik Kolektivne blagovne znamke»krajinski park Goričko«. Cilj znamke je kakovost blaga in storitev, tradicionalnost ter povezovanje in prepoznavnost KPG. Veljavnost Kolektivne blagovne znamke»krajinski park Goričko«je bila na Uradu RS za intelektualno lastnino podaljšana, saj je zavod zahteval obnovitev znamke št za nadaljnjih deset let v zoženem obsegu, vendar z dodajanjem dveh razredov, ki ju v registrirani znamki ni. Imetnik je predložil tudi pooblastilo za zastopanje in nov seznam blaga in storitev. Veljavnost znamke je tako do Na delovnem srečanju imetnikov pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in ostalih ponudnikov v marcu je Alenka Čede iz Posestva Mala Rosa pripravila predavanje z naslovom»primer dobre prakse«. Vseh imetnikov pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko je sedaj skupno 84. Aktivnosti v 2020 so bile namenjene predvsem dopolnitvi Pravilnika o KBZ KPG. Izdelki, kmetijski pridelki in storitve, zaščitene s KBZ KPG, so na voljo obiskovalcem v grajski trgovini, na sejmih in na prireditvah. Tabela: Register imetnikov pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke»krajinski park Goričko«ŠT. SEZNAM IMETNIKOV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE»KRAJINSKI PARK GORIČKO«Izdelki domače in umetnostne obrti 1. Danica Babič, Ivanovci 34, 9208 FOKOVCI 2. Medičarstvo Celec Jožica, Damjan Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 PROSENJAKOVCI 3. Gabriela Flisar, Korovci 17/c, 9261 CANKOVA 4. Franc Franko, Puconci 183, 9201 PUCONCI 5. Herman Rajsar s.p., Grad 181, 9264 GRAD 6. Vlasta Rožman, Cankova 58, 9261 CANKOVA 7. Ana Semler, Grad 32/a, 9264 GRAD 8. Karel Šalamon, Fikšinci 2, 9262 ROGAŠOVCI 9. Drago Škodnik, Fikšinci 9, 9262 ROGAŠOVCI 10. Zita Toplak, Dobrovnik 282, 9223 DOBROVNIK 11. Elizabeta Urisk, Dobrovnik 204/b, 9223 DOBROVNIK Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 5

6 12. Viktoria Vörös, Dobrovnik 22, 9223 DOBROVNIK 13. Franc Zelko, Pečarovci 90, 9202 MAČKOVCI 14. Drago Škodnik, Fikšinci 9, 9262 ROGAŠOVCI 15. Štefan Županek, Šalovci 31, 9204 ŠALOVCI 16. Umetno kovaštvo Celec Drago s.p., Večeslavci 14/a, 9262 ROGAŠOVCI ŠT. Storitve 1. Gostilna Ajda, Ivanka Bagola s.p., Cankova 33, 9261 CANKOVA 2. Edita Časar, Kruplivnik 86/a, 9264 GRAD 3. Izletniška kmetija»kozelinovi«, Anton Gomboc, Gerlinci 130, 9261 CANKOVA 4. Čebelji gradič, ekološka turistična kmetija, Herman Kisilak, s.p., Serdica 1/d, 9262 ROGAŠOVCI 5. Izletniška kmetija»falaut«, Vinko Korpič, Adrijanci 55, 9203 PETROVCI 6. Gostilna«Pri Lujzi«, Emil Laslo s.p., Dobrovnik 273/a, 9223 DOBROVNIK 7. MGM Kontor in Gostilna Marič, Marjan Marič s.p., Sebeborci 46/a, 9221 MARTJANCI 8. Turizem na kmetiji Sončni gaj, Vlado Smodiš, Otovci 58/a, 9202 MAČKOVCI 9. Turistično društvo Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 DOBROVNIK 10. Vinotoč Urisk, Sigfrid Zmago Urisk, Dobrovnik 204/b, 9223 DOBROVNIK 11. Zavod za turizem Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 DOBROVNIK 12. Izletniška kmetija Zelko, Slavka Zelko, Pečarovci 114/a, 9202 MAČKOVCI 13. Zvonko Petje, Berkovci 30, 9207 PROSENJAKOVCI 14. Svet je lep, Breda Dular s.p., Šalovci 43, 9204 ŠALOVCI 15. Umetno kovaštvo Drago Celec s.p., Večeslavci 14/a, 9262 ROGAŠOVCI 16. Mizarstvo, Drago Fujs s.p., Motovilci 15, 9264 GRAD 17. Čevljarstvo Geza Kisilak s.p., Rogašovci 4/b, 9262 ROGAŠOVCI 18. Gostilna pizzeria Raj, Rajsar Ferencek Lidija s.p., Grad 181, 9264 GRAD 19. Zmorem domače, Društvo za spodbujanje samooskrbe, Ivanovci 13, 9208 FOKOVCI ŠT. Živila 1. Marija Bagar, Gornji Petrovci 56, 9203 PETROVCI 2. Franc Benko, Pertoča 4, 9262 ROGAŠOVCI 3. Medičarstvo Celec Jožica, Damjan Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 PROSENJAKOVCI Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 6

7 4. Marijan Ficko, Večeslavci 44, 9262 ROGAŠOVCI 5. Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko s.p., Rogašovci 78, 9262 ROGAŠOVCI 6. Štefan Gjergjek, Kovačevci 28, 9264 GRAD 7. Vina Gjerkeš, Leon Gjerkeš, Jurčičeva ul. 7, 2230 LENART 8. Mirko Gomboc, Cankova 85, 9261 CANKOVA 9. Gorička ves d.o.o., Šalovci 3, 9204 ŠALOVCI 10. Alojz Grah, Gerlinci 3, 9261 CANKOVA 11. Ema Grah, Motovilci 29, 9264 GRAD 12. Janko Halb, Pertoča 63, 9262 ROGAŠOVCI 13. Alojz Kisilak, Liškova ulica 55, Černelavci, 9000 MURSKA SOBOTA 14. Herman Kisilak, Serdica 1/d, 9262 ROGAŠOVCI 15. Ludvik Kočar, Grad 33, 9264 GRAD 16. Vladimir Kodila, Andrejci 14/a, 9221 MARTJANCI 17. Bela Küzmič, Veščica 4/h, 9000 MURSKA SOBOTA 18. Lukos Agro d.o.o., Puconci 10, 9201 PUCONCI 19. Vinarstvo Nemec, Anton Nemec, Nuskova 31/a, 9262 ROGAŠOVCI 20. Ernest Novak, Lendavska ulica 53, 9000 MURSKA SOBOTA 21. Vlado Smodiš, Otovci 58/a, 9202 MAČKOVCI 22. Alojz Sukič, Grad 188, 9264 GRAD 23. Alfred Šebjanič, Naselje ljudske pravice 25, 9000 MURSKA SOBOTA 24. Štefan Šipoš, Krašči 37, 9261 CANKOVA 25. Ernest Štesl, Gerlinci 4, 9261 CANKOVA 26. Jože Šumak, Vaneča 84/a, 9201 PUCONCI 27. Alojz Toplak, Motovilci 5, 9264 GRAD 28. Vinogradništvo Tremel, Mihael Tremel, Bokrači 23, 9201 PUCONCI 29. Sigfrid Zmago Urisk, Dobrovnik 204/b, 9223 DOBROVNIK 30. Sušilnica sadja, Angela Vratuša s.p., Krašči 37, 9261 CANKOVA 31. Stanko Zorjan, Dolenci 37, 9204 ŠALOVCI 32. Uroš Kučan, Kmetija pod goričkim soncem, Martinje 55, 9203 PETROVCI 33. Andreja Rojko Dajč s.p., Dajč produkt, Sotina 16/b, 9262 ROGAŠOVCI 34. Marko Koščak, Večeslavci 89, 9262 ROGAŠOVCI 35. Panvita, Vinska klet Marof d.o.o., Mačkovci 35, 9202 MAČKOVCI 36. Melita Flisar, Pertoča 101, 9262 ROGAŠOVCI 37. Emilija Haužar, Večeslavci 79, 9262 ROGAŠOVCI 38. Marijan Unger, Ropoča 49, 9262 ROGAŠOVCI 39. Jožef Kolar, Večeslavci 36, 9262 ROGAŠOVCI 40. Štefan Gider, Pertoča 71, 9262 ROGAŠOVCI 41. Pekarna Vitapek, Borut Perkič s.p., Domanjševci 139, 9206 KRIŽEVCI 42. Vlado Vlaj, Bodonci 102, 9265 BODONCI 43. Gorički raj d.o.o.,sonja Mauko, Ratkovci 20/a, 9207 PROSENJAKOVCI 44. Peka kruha in krušnih izdelkov na tradicionalni način, Darinka Vidonja, Bodonci 9, 9265 BODONCI 45. Karel Karolyi, Šalovci 99, 9204 ŠALOVCI 46. Čebelarstvo Janez Malačič, Križevci 56/a, 9206 KRIŽEVCI 47. Igor Camplin, Bogojina 107, 9222 BOGOJINA 48. Franc Zavec, Gornji Slaveči 67, 9263 KUZMA 49. Danijela Gjergjek, Korovci 28, 9261 CANKOVA Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 7

8 4. STATISTIKA OBISKOVALCEV GRADU GRAD OD DO Spremljanje obiska Grad si je v 2020 ogledalo obiskovalcev. Največ obiskovalcev je bilo zabeleženo v avgustu (5.364), septembru (4.380) in juliju (4.348), manj v juniju (1.690) in oktobru (1.652) ter najmanj v maju (334), marcu (174), januarju (18) in februarju (18). Najmanj obiskovalcev je bilo v mesecih, ko je bil grad za oglede zaprt in je bila za obisk potrebna predhodna najava (januar, februar) oz. ko je bil grad zaprt zaradi zajezitve epidemije in obiskovalcev ni bilo. (deloma marec, maj in oktober, v celoti april, november, december). V 2020 je grad Grad bil odprt od 1. marca do 12. marca in od 8. maja do 23. oktobra, kar je zaradi vmesnega zaprtja z namenom zajezitve epidemije predstavljalo za skoraj 3 mesece krajše obdobje odprtja v primerjavi z letom Grad je razen ponedeljka, odprt vse dni v tednu. Grad je na ogled tudi ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih. Obisk gradu je bil v 2020 v primerjavi z 2019 za 22,95 % nižji. V 2020 je bilo zabeleženih obiskovalcev; obiskovalcev si je ogledalo grad, medtem ko jih je bilo na prireditvah in dogodkih 517. Na osnovi prošnje za prosti vstop si je grad ogledalo 715 obiskovalcev. Tudi 506 oseb, ki je prenočilo na gradu, si je grajsko poslopje ogledalo brezplačno. Društvo gluhih in naglušnih severne Primorske (24 odraslih) si je grad ogledalo po znižani vstopnini. Podatki o padcu števila posameznih obiskovalcev in skupin dokazujejo, da v Programu dela za leto 2020 načrtovano število obiskovalcev ni bilo doseženo. Mnogo skupin je svoj načrtovan obisk zaradi ukrepov za zajezitev epidemije moralo odpovedati. Grajsko poslopje je bilo zaradi ukrepov v primerjavi s prejšnjimi leti odprto krajši čas, bilo pa je zaprto tudi v času prvomajskih in krompirjevih počitnic. Brezplačni vstop v grad je bil omogočen nekaj skupinam študentov, učencem osnovnih šol, arhitektom, kot tudi obiskovalcem gradu ob DEKD Dnevih evropske kulturne dediščine. Skupini gluhih in naglušnih severne Primorske je bilo vodenje prilagojeno v skladu z njihovimi pričakovanji in zmožnostmi. Obiskovalce je na grad vodilo 8 slovenskih potovalnih agencij in turističnih podjetij, kar je v primerjavi z 2019 bistveno manj. Organizirane skupine so prihajale iz Slovenije in Avstrije. V Središču za obiskovalce se opaža, da prihaja na grad manj organiziranih skupin, povečuje pa se delež posameznih obiskovalcev, družin in skupin pod 30 oseb. V 2020 se je v primerjavi z 2019 število skupin osnovnih šol in skupin odraslih/upokojencev bistveno zmanjšalo, kajti 66 skupin je svoj načrtovan obisk zaradi zaprtja in ukrepov za zajezitev okužb s koronavirusom moralo odpovedati. Obisk odraslih/upokojencev je bil v primerjavi z letom 2019 v 2020 za 4,82 % nižji in prav tako se je število otrok, dijakov in študentov v primerjavi s predhodnim letom več kot prepolovilo. (za 50,97 % nižji obisk). Zaradi kvalitetnejše izvedbe ogledov in upoštevanja ukrepov je bilo vodenje za skupine povečini izvedeno v manjših skupinah. Za voden ogled gradu so se odločale tudi družine, posamezniki in prenočevalci gradu med in Vodenja so bila izvedena od torka do sobote, dvakrat dnevno, brez dodatnega doplačila za vodenje. Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 8

9 ŠT. OBISKOVALCEV Skozi grad so bile poleg slovensko govorečih skupin vodene 4 skupine v nemškem jeziku, avdiovodenje pa je bilo številnim posameznikom omogočeno v slovenskem, nemškem, angleškem in madžarskem jeziku. Zvočnih vodičev se je v letu 2020 poslužilo oseb. V trgovini na gradu je vzpostavljeno blagajniško poslovanje in knjigovodenje z računalniškim programom in izdajanjem računov z logotipom Krajinskega parka Goričko. Za vzpostavitev poslovanja je bil pripravljen Cenik storitev na gradu Grad in v KPG. Spremembe in dopolnitve k ceniku so bile obravnavane in sprejete na seji sveta zavoda 20. februarja Cenik velja do preklica ali spremembe STATISTIKA OBISKA GRADU SKUPAJ ODRASLI OTROCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI Graf 1: Statistika obiska gradu 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 a) STATISTIKA OBISKA GRADU GRAD V LETU 2020 STATISTIKA OBISKA ODRASLI UPOKOJENCI OTROCI, DIJAKI, SKUPAJ GRADU GRAD ŠTUDENTI LETO NOČITVE PROSTI VSTOP SKUPAJ Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 9

10 ŠT. OBISKOVALCEV OGLED GRADU ŠT. OBISKOVALCEV Graf 2: Ogled gradu 2020 b) STATISTIKA ODRASLI, UPOKOJENCI/OTROCI, DIJAKI, ŠTUDENTI STATISTIKA 2020 ODRASLI UPOKOJEN CI OTROCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI SKUPAJ NOČITVE BREZPLAČNI VSTOP ODRASLI,UP OTROCI, ODRASLI OKOJENCI DIJAKI IN,UPOKOJ ŠTUDENTI ENCI OTROCI, DIJAKI IN ŠTUDENT I SKUPAJ JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL 0 MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 0 DECEMBER 0 SKUPAJ Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 10

11 ŠT- OBISKOVALCEV ODRASLI/OTROCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI/SKUPAJ ODRASLI OTROCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI SKUPAJ Graf 3: Odrasli/otroci, dijaki in študenti/skupaj c) STATISTIKA ODRASLI, UPOKOJENCI POSAMEZNIKI/ODRASLI, UPOKOJENCI SKUPINE NAD 30 OSEB IN POD 30 OSEB STATISTIKA 2020 ODRASLI POSAMEZNIKI ODRASLI SKUPINE nad 30 oseb UPOKOJENCI POSAMEZNIKI UPOKOJENCI SKUPINE nad 30 oseb SKUPAJ JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL 0 MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 0 DECEMBER 0 SKUPAJ Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 11

12 d) STATISTIKA OTROCI, DIJAKI, ŠTUDENTI POSAMEZNIKI IN SKUPINE NAD IN POD 30 OSEB STATISTIKA 2020 ŠTUDENTI, DIJAKI,OTROCI POSAMEZNIKI ŠTUDENTI, DIJAKI,OTROCI SKUPINE nad 30 oseb SKUPAJ JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER SKUPAJ e) STATISTIKA ŠT. SKUPIN ODRASLI, UPOKOJENCI, OTROCI, DIJAKI, ŠTUDENTI NAD 10 OSEB IN POD 10 OSEB STATISTIKA 2020 ŠT. SKUPIN ODRASLI, UPOKOJENCI, UČENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI /nad 10 oseb ŠT. SKUPIN - ODRASLI UPOKOJENCI, UČENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI/pod 10 oseb SKUPAJ JANUAR 1 1 FEBRUAR MAREC 1 1 APRIL MAJ 1 1 JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER SKUPAJ Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 12

13 f) TURISTIČNO IN STROKOVNO VODENJE, NARAVOSLOVNI DNEVI TER DRUGE STORITVE SREDIŠČA ZA OBISKOVALCE GRADU GRAD IN KPG: STORITEV ŠTEVILO NAJAVLJENE ORGANIZACIJE, ŠOLE Strokovno vodenje oz. predavanje 1 Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor (Life Naturaviva in redno delo) Doživljajsko vodenje 8 OŠ Grad Pedagoška fakulteta Maribor Waldorfska šola Ljubljana OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani OŠ Franceta Prešerna Kranj OŠ Janka Padežnika Maribor OŠ I Celje OŠ Prežihovega Voranca Srednja Bistrica Naravoslovni dnevi 15 Škofijska gimnazija Maribor OŠ Franceta Prešerna Črenšovci OŠ Prežihovega Voranca Srednja Bistrica, (Projekt Life Naturaviva 2x) OŠ Kuzma (projekt Life Naturaviva, 2x, 1 x izveden na daljavo) OŠ Grad (projekt Life Naturaviva, izveden na daljavo) OŠ Cankova (projekt Life Naturaviva) Tabor Pisani mehurčki Lončarovci (projekt Life Naturaviva) OŠ Kobilje (projekt Gorička krajina in Life Naturaviva, 2x) OŠ Gornji Petrovci (projekt Gorička krajina) OŠ Puconci (projekt Gorička krajina) OŠ II. Murska Sobota (projekt Life Naturaviva, 2x) Prenočitve gostov je ustvarilo 966 prenočitev Najem koncertnoporočne dvorane v drugem nadstropju gradu Grad 13 2x Koncert Leonarda Kobala 1 x Koncert Aleksandre Škrilec 1 x Koncert Ive Žižek 4 x civilni poročni obred s protokolom 5x civilni poročni obred brez protokola, uporaba zastonj Fotografiranje 3 Ob 3 porokah Najem tehnične opreme 1 1x najem kombija (Prak d.o.o.) g) STATISTIKA OBISKOVALCEV NA PRIREDITVAH IN DOGODKIH V ORGANIZACIJI JZ KPG V 2020, KRAJ PRIREDITVE GRAD GRAD PRIREDITVE V GRADU GRAD ŠT. OBISKOVALCEV (prost vstop) Pohod»Vsi smo zmagovalci«, Potopisno predavanje»divja Patagonija in Ognjena zemlja«, Predavanje»Svet živali v vrtu«, Srečanje za imetnike KBZ KPG, Predavanje»Narodni parki-najboljša ideja ZDA«, Fotonatečaj Goričko 2020,»Razglednica mojega kraja«, razglasitev 50 rezultatov, Grajski kino pod zvezdami, film»terra«, Grajski kino pod zvezdami, film»medvedi na Kamčatki«, Grajski kino pod zvezdami, film»medena dežela«, Klavirski koncert Leonarda Kobala, Klavirski koncert Leonarda Kobala, Koncert flavtistke Aleksandre Škrilec, Koncert solopetja Ive Žižek, SKUPAJ 517 Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 13

14 Slika 2: Pohod»Vsi smo zmagovalci«, januar 2020 Slika 3: Koncert Leonarda Kobala Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 14

15 h) STATISTIKA OBISKA GRADU GRAD V LETIH OD IN TURISTIČNI INDEKS STATISTIKA/LETO ODRASLI OTROCI, DIJAKI, SKUPAJ ŠTUDENTI TURISTIČNI ODRASLI (%) OTROCI, DIJAKI, SKUPAJ (%) INDEKS ŠTUDENTI (%) 2006/ ,86-17,78 12, /2008-3,38 35,51 5, / ,06-12,63 6, /2010 0,20 11,15 2, /2011-7,11 2,37-4, / ,82-18,00-14, / ,37-9,78-13, / ,15 90,06 49, / ,74-34,74-18, / ,01 80,67 40, /2017-4,46 21,13 4, /2018-4,90 8,51 0, / ,37-6,25 4, /2020-4,82-50,97-22,95 Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 15

16 ŠT. OBISKOVALCEV STATISTIKA OBISKA GRADU SKUPAJ ODRASLI OTROCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI Graf 4: Statistika obiska Organizacije in ustanove, ki so pripeljale skupine (obiskovalce): SEZNAM TURISTIČNIH AGENCIJ: 1. Nomago d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica 3. TA Pütra d.o.o., Cvetkova 2, 9000 Murska Sobota 5. Ar tur, turistična vodenja in organizacija, Andreja Remic s.p., Ulica Tuga Vidmarja 5, 4000 Kranj 7. Turistična agencija Condor Travel, Mariborska cesta 212, 3211 Škofja vas 2. SI-TURIZEM, Sonja Krajnc s.p., Draženci 99, 2288 Hajdina 4. Quo vadis, Vodnikova 130, 1000 Ljubljana 6. Pohorje turizem, Borut Zadek s.p., Romihova ulica 75, 2310 Slovenska Bistrica 8. IZZA d.o.o, Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica SEZNAM TUJIH TURISTIČNIH AGENCIJ IN ORGANIZACIJ: 1. ŽUPNIJA IZ AVSTRIJSKE KOROŠKE 2. TEHNIČNA UNIVERZA V GRADCU 3. TEHNIČNA UNIVERZA NA DUNAJU OSNOVNE ŠOLE, SREDNJE ŠOLE: 1. OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA SREDNJA 2. OŠ GRAD BISTRICA 3. OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI 4. OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ 5. OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 6. OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI 7. OŠ I CELJE 8. OŠ KOBILJE 9. OŠ KUZMA 10. OŠ PUCONCI 11. OŠ GORNJI PETROVCI 12. OŠ II. MURSKA SOBOTA 13. OŠ CANKOVA 14. WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 16

17 15. ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA, ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA MARIBOR FAKULTETE, OBČINE, DRUŠTVA, ZAVODI, PODJETJA IN KOLEKTIVI 1. UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA 2. UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, LJUBLJANA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 3. UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA 4. OBČINA ODRANCI FAKULTETA 5. OBČINA GRAD 6. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ELEKTRO GORENJSKA 7. ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MODRIN, 8. CANA WATER, POLNJENJE PIJAČ D.O.O. MLADINSKA KNJIGA 9. MGM.D.O.O. 10. DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE 11. RAZVOJNA AGENCIJA ZELENI KRAS 12. DRUŠTVO PISANI MEHURČKI 13. ZDRUŽENJE ZA MEDKULTURNO SODELOVANJE IN DIALOG SLOVENIJE TERME,TIC-i in ZAVODI: 1. TERME 3000, MORAVSKE TOPLICE 2. ZAVOD ZA UPRAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE GRAD 3. ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT MURSKA SOBOTA 5. KNJIGA VTISOV V Središču za obiskovalce knjiga vtisov zaradi potrebnih ukrepov za zajezitev okužb s koronavirusom v letu 2020 ni bila na voljo. 6. STATISTIKA PRENOČITEV NA GRADU GRAD Na gradu Grad so bile v času od 1. marca do 11. marca ter od 8. maja do 23. oktobra 2020 na voljo nastanitve v grajskih sobah. V letu 2020 je 506 gostov (400 odraslih oseb in 106 otrok) ustvarilo 966 prenočitev, 907 nočitev domači gosti in 59 nočitev tuji gosti. (Za primerjavo: V letu 2019 je 314 gostov (273 odraslih oseb in 41 otrok) ustvarilo 432 prenočitev). Največ oseb je prenočilo v mesecu avgustu (164), juliju (120) in septembru (113), manj v oktobru (53) in juniju (51) ter najmanj v maju (3) in marcu (2). Svoje turistične bone je vnovčilo 155 upravičencev v skupnem znesku ,00 EUR. Kot izvajalec nastanitvene dejavnosti je zavod preko spletnega portala AJPES dnevno in mesečno poročal o gostih in prenočitvah ter ustrezno beležil rezervacije in vnovčitve turističnih bonov. Če primerjamo nočitve 2020 z 2019, je število prenočevalcev bilo v letu 2020 za 61,15 % višje, število nočitev pa za 123,61 % višje. Prenočevalcem gradu je bila omogočena brezplačna izposoja treking koles, ki so si jih izposodili 90 x. Brezplačno so si lahko ogledali grad in razstavne zbirke s pomočjo zvočnega vodiča ali vodnika. Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 17

18 Prav tako je zavod o številu nočitev obveščal Občino Grad ter ji mesečno nakazoval turistično takso v skupnem znesku 843,00 EUR. Gosti so s prenočevanjem na gradu zadovoljni, saj jim bivanje v starodavnem ambientu predstavlja edinstveno izkušnjo. Na podlagi komentarjev gostov, ki so nočitev pri nas rezervirali preko spletnega portala booking.com, je grad Grad za leto 2020 prejel oceno 9,4. Lanska ocena gostov je bila prav tako 9,4. 7. GRAJSKA TRGOVINA V Središču za obiskovalce je trgovina, v kateri so na prodaj izdelki domače in umetnostne obrti ter produkti kmetijske pridelave ponudnikov s pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke»krajinski park Goričko«. Na voljo so tudi izdelki nekaterih drugih ponudnikov iz območja KPG in izven, če ustrezajo kakovosti tradicionalnih izdelkov ali ustrezno dopolnijo ponudbo, četudi nimajo znaka KBZ KPG. V trgovini je na voljo tudi strokovna in druga literatura ter zgoščenke z video in avdio zapisi z Goričkega in ostalega dela Slovenije. Pri trgovskem blagu v grajski trgovini je bila v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 vrednost prodanega trgovskega blaga (nabavna vrednost z 20% maržo) manjša in je znašala ,62 EUR. (27.221,12 EUR v letu 2019) V večjih količinah so bila prodana živila: čokolada, bučna semena različnih okusov, čaji, sladoled, kava, pivo, vino, žganja in manjši rokodelski izdelki: magnetki, podkvice, lončeni in glineni izdelki idr. Ostali izdelki domače in umetnostne obrti so se prodali v manjših količinah. V letu 2020 sta bila v prodajo vključena 2 nova ponudnika, oba iz območja parka. Na voljo so: - izdelki domače in umetnostne obrti (kovaški izdelki, glineni izdelki, izdelki iz lesa, izdelki iz slame, kvačkani izdelki, izdelki iz vrbovega šibja, izdelki iz ličja, izdelki iz stekla, izdelki iz voska, izdelki iz krep papirja, izdelki iz polimerne gline, pirhi oz. remenke, izdelki iz sivke), - živila, prehrambni produkti (razna olja, žganja, likerji, vino, medenjaki, marmelade, sadni namazi, sokovi, čaji, med, suho sadje, bučna semena in bučni namaz, čokolada, mineralna voda, pivo in sladoled), - strokovna literatura, - knjige, brošure, razglednice, DVD, majice, skodelice. Izdelki so v pretežni meri izdelani ročno, številni med njimi nosijo znamko domače obrti Art&Craft Slovenija. Nekateri so bili izbrani in nagrajeni na natečajih v okviru projektov, ki jih je v preteklosti izvedel JZ KPG. Vsi izdelovalci so registrirani, (s.p., d.o.o., z.o.o.), imajo prijavljeno osebno dopolnilno delo, ali so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Pri trženju izdelkov iz Goričkega sodelujejo tudi podjetja, različne inštitucije, zavodi, občine in vinogradniki. Z rokodelci oz. dobavitelji je podpisana komisijska pogodba o prodaji spominkov in drugih izdelkov v trgovini. Vsi produkti se prevzemajo z dobavnicami oz. prevzemnicami. Do prodaje so izdelki na zalogi, Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 18

19 izplačila se vršijo po tromesečjih. Na začetku sezone se dobavitelji srečajo na gradu in se z upravo KPG dogovorijo o možnostih sodelovanja na različnih sejmih, prireditvah in priložnostnih dogodkih v novi sezoni Seznam ponudnikov, katerih izdelki domače in umetnostne obrti, kmetijski pridelki in produkti imajo znak KBZ KPG: 1. Medičarstvo Celec Jožica, Damjan Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci MEDENJAKI 2. Franko Franc, Puconci 183, 9201 Puconci KOVAŠKI IZDELKI 3. Zelko Franc, Pečarovci 90, 9202 Mačkovci LONČARSKI IZDELKI 4. Rajsar Herman, Grad 181, 9264 Grad PREKMURSKE REMENKE 5. Urisk Elizabeta, Dobrovnik 204/b, 9223 Dobrovnik PREKMURSKI PIRHI 6. Toplak Terezija, Dobrovnik 282, 9223 Dobrovnik IZDELKI IZ GLINE 7. Sadjarstvo Ficko, Rogašovci 78, 9262 Rogašovci MARMELADE IN ŽGANJA 8. Škodnik Drago, Fikšinci 9, 9262 Rogašovci PTIČJE KRMILNICE IN GNEZDILNICE 9. Županek Štefan, Šalovci 31, 9204 Šalovci IZDELKI IN NAKIT IZ LESA TER LESENE IGRAČE 10. Toplak Alojz, Motovilci 5, 9264 Grad SADNO ŽGANJE 11. Štesl Ernest, Gerlinci 4, 9261 Cankova SADNO ŽGANJE, LIKERJI, BUČNO IN OREHOVO OLJE 12. Zorjan Stanko, Dolenci 37, 9204 Šalovci MED 13. Dajč produkt, žaga, oljarna, biomasa, Andreja Rojko Dajč s.p., Sotina 16/b, 9262 Rogašovci BUČNO OLJE IN BUČNA SEMENA S ČOKOLADO 14. Vlaj Vlado, Bodonci 102, 9265 Bodonci BUČNO, OREHOVO OLJE IN BUČNA SEMENA 15. Novak Ernest, Lendavska 53, 9000 Murska Sobota VINO 16. Vina Gjerkeš, Jurčičeva 7, 2230 Lenart VINO 17. Tremel Mihael, Bokrači 23, 9201 Puconci VINO 18. Šebjanič Alfred, Naselje ljudske pravice 25, 9000 Murska Sobota VINO 19. Urisk Zmago, Dobrovnik 204/b, 9223 Dobrovnik VINO 20. Šumak Jože, Vaneča 84/a, 9201 Puconci VINO 21. Panvita Marof d.o.o., Mačkovci 35, 9202 Mačkovci VINO 22. Küzmič Bela, Veščica 4/h, 9000 Murska Sobota VINO 23. Sušilnica sadja Angela Vratuša s.p., Krašči 37, 9261 Cankova SUHO SADJE 24. Danijela Gjergjek, Korovci 28, 9261 Cankova EKOLOŠKO BUČNO OLJE, SADNI NAMAZI IN SOKOVI 7.2 Seznam ponudnikov iz območja KP Goričko, ki niso imetniki pravice do uporabe KBZ KPG: 1. Žökš Anton, Ruska 14, 2000 Maribor SPOMINKI IZ LESA 2. Kovač Franc, Selo 89, 9207 Prosenjakovci SADNO ŽGANJE 3. Balažic Helena, Moščanci 47/a, 9202 Mačkovci IZDELKI IZ KREP PAPIRJA IN KVAČKANI IZDELKI 4. Laslo Etuš, Dobrovnik 117, 9223 Dobrovnik KVAČKANI IZDELKI 5. Gaber Marta, Serdica 1/f, 9262 Rogašovci KVAČKANI IZDELKI 6. Bobico Trading, Jožica Bobič s.p., Križevci 71, 9206 Križevci PLIŠASTE IGRAČE 7. Fujs Alenka, Domajinci 40, 9261 Cankova PREKMURSKE REMENKE, KVAČKANI NAKIT 8. Kozic Kardoš Anja, Peskovci 25, 9204 Šalovci UNIKATNI NAKIT IZ POLIMERNE GLINE 9. Povoli d.o.o., Tešanovci 24, 9226 Moravske Toplice ČOKOLADE RAZLIČNIH OKUSOV 10. Občina Grad, Grad 172, 9264 GRAD BRUŠURE, MONOGRAFIJA, RAZGLEDNICE 11. Gutman Metod, Filovci 15/a, 9222 Bogojina VINO Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 19

20 12. Buzeti Tatjana, Vaneča 20/g, 9201 Puconci ČAJI 13. Cana Water, polnjenje pijač d.o.o., Serdica 82, 9262 Rogašovci MINERALNA VODA 14. Kmetija Meščanka, Markovci 80, 9204 Šalovci ČAJI 15. Posestvo Mala Rosa, Stanjevci 6, 9203 Petrovci ČAJI, MARMELADE, ŽGANJA 16. Karina Kočar, Radovci 50, 9264 Grad IZDELKI IZ SIVKE 7.3. Seznam ponudnikov izven območja KP Goričko : 1. Žižek Ivan, Lipovci 264, 9231 Beltinci IZDELKI IZ SLAME 2. BionEra, Andrej Gjureč, s.p., Janžev Vrh 97, 9252 Radenci NAKIT IZ STEKLA 3. Album d.o.o., Medvedova c. 28, 1000 LJUBLJANA MAGNETKI, SVINČNIKI, FLAVTE 4. Grafična delavnica»animus«, Marjan Dovidija s.p., Markišavci 9, 9000 MURSKA SOBOTA SKODELICE, MAJICE, VREČKE 7.4. Občine, podjetja in zavodi izven območja parka: 1. Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota 2. Foto Tanja, Horvat Tanja s.p., Ulica Štefana Kuzmiča 27, 9000 Murska Sobota 3. Društvo gozdarskih inženirjev in tehnikov Pomurja, Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota 4. Založba Kreslin d.o.o., Izletniška 13, 1000 Ljubljana 5. Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1001 Ljubljana 6. MOIRA Zavod za kulturo Beltinci, Prekmurska ulica 8, 9231 Beltinci 7. Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o, Mala Polana 103, 9225 Velika Polana 8. Ustanova dr. Šiftarjeva Fundacija, Petanjci 19, 9251 Tišina 9. Varstveno delovni center Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69, 9000 Murska Sobota 10. Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Murska Sobota, Lendavska 25/b, 9000 Murska Sobota 11. Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor 12. Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva ulica 1, 2204 Miklavž na Dravskem polju 13. Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, 2352 Selnica ob Dravi 14. GEAart d.o.o., Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje 15. Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava, Glavna ulica 32, 9220 Lendava 8. KOLEDAR IZVEDENIH PRIREDITEV IN DOGODKOV V LETU 2020 JZ KPG je skupaj z raznimi ustanovami in društvi organiziral prireditve iz področja varstva narave, kulture, etnologije in rekreacije. Zap. Št. Naziv in vrsta prireditve Kratek opis prireditve/dogodka Kraj izvajanja Datum Organizator prireditve 1. Pohod»Vsi smo zmagovalci«2. Predstavitev na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani Pohod v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše vütro ob 10. obletnici Izkaznice pohodnika/ce po Goričkem Predstavitev v sodelovanju z Pomursko turistično zvezo in Goričkim drüjštvom za lepše vütro Občina Grad JZ KPG, GDLV gospodarsko razstavišče Ljubljana JZ KPG, GDLV, PTZ Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 20

21 Pohod ob svetovnem dnevu mokrišč Pohod ob Muri Podturen JZ KPG, Društvo Tabrih 4. Potopisno predavanje»divja Patagonija in Ognjena zemlja«predavanje Tomaža Koltaja v okviru projekta LIFE Naturaviva 5. Kultura na gradovih Predstavitev ponudbe Ceste gradov /Castle road 6. Predavanje»Svet živali v vrtu«predavanje Ivana Esenka in uvod v akcijo Naj ograček 2020 na Goričkem viteška dvorana Dvorec Rakičan koncertni salon JZ KPG JZ KPG, Dvorec Rakičan, projektni partnerji JZ KPG, GDLV 7. Srečanje z imetniki KBZ KPG 8. Predavanje»Narodni parki- Najboljša ideja ZDA«9. Teden slovenskih parkov 10. Vodenja po grajskem poslopju Pregled dela in delovanja ter možnosti nadaljnjega sodelovanja Predavanje Siniše Goluba v okviru projekta LIFE Naturaviva Vodenja po naravoslovnih razstavah v okviru projekta LIFE Naturaviva Dodatna ponudba v juniju, juliju, avgustu, septembru in oktobru, 2x dnevno 11. Dan odprtih vrat Ogled razstave»preživeti z netopirji«12. Ali na Goričkem še poje hribski škrjanec? Fotonatečaj Goričko Grajski kino pod zvezdami Izlet z opazovanjem in poslušanjem ptic kulturne krajine Goričkega Razglasitev rezultatov in otvoritev razstave fotografij na temo»razglednica mojega kraja«predvajanje filma»terra«v okviru projekta LIFE Naturaviva koncertni salon viteška dvorana Upkač, Kukavica in Vidra JZ KPG JZ KPG, Međimurska priroda grad Grad nekdanja šola v Kančevcih JZ KPG JZ KPG JZ KPG, Župnija Kančevci Fokovci JZ KPG, DOPPS viteška dvorana neobnovljen del gradu JZ KPG JZ KPG 15. Risanje z Vesno Kitthiya Vodenje po razstavi»naivna prijateljstva v svetu navadnih življenj«z delavnico 16. Dan odprtih vrat Ogled razstave»preživeti z netopirji«17. Grajski kino pod zvezdami 18. Letna skupščina Ceste gradov Predvajanje filma»medvedi na Kamčatki«v okviru projekta LIFE Naturaviva Srečanje projektnih partnerjev 19. Dan odprtih vrat Ogled razstave»preživeti z netopirji«palacij in okolica gradu nekdanja šola v Kančevcih grajsko dvorišče Grad Riegersburg nekdanja šola v JZ KPG JZ KPG, Župnija Kančevci JZ KPG, TNP JZ KPG, projektni partnerji JZ KPG, Župnija Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 21

22 Kančevcih Kančevci 20. Grajski kino pod zvezdami 21. Art Camp v Mariboru 22. Tabor Pisanih mehurčkov Predvajanje filma»medena dežela v okviru projekta LIFE Naturaviva Projekt LIFE Naturaviva se predstavi na stojnici Projekt LIFE Naturaviva se predstavi na taboru 23. Koncert na klavirju Dvakratni koncert Leonarda Kobala Mednarodna noč netopirjev in akcija Vgasnimo posvejte Predavanje Tomaža Koltaja in Gregorja Domanjka, prisluškovanje netopirjem ter opazovanje zvezd 25. Dan odprtih vrat Ogled razstave»preživeti z netopirji«26. Obisk interpretatorjev naravne in kulturne dediščine 27. Otvoritev razstave»goričko, nov pogled na podeželje«28. LIFE TO GRASSLANDS Aktivnost v okviru projekta LIFE Naturaviva Sobivanje arhitekture in krajine, otvoritev razstave del dunajske, graške in ljubljanske univerze Tiskovna konfereca v okviru projekta LIFE Naturaviva 29. Festival Mura Učilnica v naravi v okviru projekta LIFE Naturaviva neobnovljen del gradu park Pri treh ribnikih Maribor JZ KPG JZ KPG, Inštitut Vidra Lončarovci JZ KPG koncertni salon nekdanja šola v Kančevcih nekdanja šola v Kančevcih območje KPG neobnovljen del gradu JZ KPG, GŠ Varaždin JZ KPG, Župnija Kančevci, Astra ad Astra JZ KPG, Župnija Kančevci JZ KPG JZ KPG, TU Wien, TU Graz Ptuj JZ KPG in ZRSVN Podružnična JZ KPG šola Krog 30. Koncert na flavti Koncert flavtistke Aleksandre Škrilec 31. Dnevi evropske kulturne dediščine Dan odprtih vrat Razstave Preživeti z netopirji 32. Dnevi evropske kulturne dediščine Dan odprtih vrat gradu Grad 33. Razstava Invazivne tujerodne vrste Tema: Spoznaj, varuj, ohrani; dan odprtih vrat razstave Tema: Spoznaj, varuj, ohrani; akcija čiščenja vodnjaka in brezplačen voden ogled po razstavah in grajskem poslopju. naše nezaželene sosede na gostovanju v Ljutomeru koncertni salon nekdanja šola v Kančevcih grad Grad Ljutomer 34. Koncert Ive Žižek Koncert solopetja Ive Žižek koncertni salon JZ KPG, GŠ Gornja Radgona JZ KPG, Župnija Kančevci, TIC Moravske Toplice, ZVKDS oktober, november 2020 JZ KPG, ZVKDS, Društvo jamarjev Slovenije JZ KPG, Občina Ljutomer JZ KPG, Akademija za glasbo Maribor Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 22

23 35. Nedeljska kuhinja na Murskem valu Predstavitev akcij Naj travnik, sadovnjak in ograček Murska Sobota JZ KPG, GDLV, SD Pomurja, KGZ Murska Sobota Slika 4: Grajski kino pod zvezdami Slika 5: Razstava študentov arhitekture Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 23

24 9. KOLEDAR STALNIH, OBČASNIH IN POTUJOČIH RAZSTAV V LETU 2020 V letu 2020 so bile na ogled stalne in občasne, gostujoče razstave s kulturno-umetniško in naravovarstveno vsebino. Zap. št. Razstava 1. Gornja Lendava in njegov prostor v času 2.»Upkaš in kukavica« let v dobro dediščine; grad Grad 4. Historična oblačila rodbine Szechy Kratek opis in avtor/ji razstav Prostor Časovni termin razstav Stalna razstava viteška dvorana Razstava v središču za interpretacijo narave in krajine Dokumentarna razstava konservatorke Marlene Habjanič Razstava v okviru projekta Rokodelska akademija 2 grad-nadstropje viteška dvorana grajska galerija »Vidra«Vodni ekosistemi grad-nadstropje Razstava»Magična Razstava fotonatečaja grajska galerija narava«2019 v okviru projekta LIFE Naturaviva Razstava Invazivne tujerodne vrste Razstava Naivna prijateljstva v svetu navadnih življenj 12. Fotonatečaj Goričko 2020,»Razglednica mojega kraja«razstava na temo»ornament življenjske pestrosti na travniku in v travniškem visokodebelnem sadovnjaku«razstava: Goričko, nov pogled na podeželje, sobivanje arhitekture in krajine«razstava starih sort jabolk naše nezaželene sosede v grajskem parku ob gradu Grad maj-oktober 2020 Razstava risb in akvarelov grajska galerija Razstava fotografij osnovnošolcev in odraslih udeležencev natečaja Razstava risb mednarodnega natečaja v ustvarjanju Razstava načrtov in maket študentov dunajske, graške in ljubljanske univerze Razstava starih sort jabolk visokodebelnih travniških sadovnjakov arkade gradu Grad grajska galerija neobnovljen del gradu grad-nadstropje konec septembra Organizator razstav JZ KPG JZ KPG JZ KPG JZ KPG JZ KPG, Inštitut Lutra JZ KPG, Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije JZ KPG JZ KPG JZ KPG JZ KPG JZ KPG, TU Wien, TU Graz JZ KPG Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 24

25 Razstava Roberta Juraka Razstava»Preživeti z netopirji«nova zgodovinska razstava Razstava slik in skulptur grajska galerija Prva stalna razstava o netopirjih v Sloveniji Razstava v okviru projekta 321 go nekdanja šola v Kančevcih predprostor grajske kapele JZ KPG JZ KPG, Župnija Kančevci JZ KPG, PMMS Slika 6: Razstava slik in skulptur Roberta Juraka 10. POROČILO O REALIZACIJI BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, O PRODANIH VSTOPNICAH IN SPOMINKIH V SREDIŠČU ZA OBISKOVALCE GRADU GRAD: Poročilo o blagajniškem poslovanju, o prodaji vstopnic, spominkov in drugih storitev v JZ KPG je podano v finančno računovodskem poročilu. 11. ZAKLJUČEK Realizacija programa dela za 2020 je bila uspešna, saj so bili kljub delnemu zaprtju gradu in številnim omejitvam načrtovani kazalniki v veliki meri doseženi. Poročilu o delu 2020, priloga 2, Središče za obiskovalce gradu Grad in Krajinskega parka Goričko 25