2 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "2 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA"

Transkripcija

1 2 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA

2 2.3 FETALNE SMRTI V poglavju fetalne smrti prikazujemo izide tistih nosečnosti, ki se ne končajo z rojstvom otroka. Podatke o fetalnih smrtih zbiramo v Informacijskem sistemu fetalnih smrti, ki beleži smrti zarodkov in plodov, ki so ob teh dogodkih lažji od 500 gramov in mlajši od 22 gestacijskih tednov. Sem sodijo izvenmaternične nosečnosti, spontani splavi in druge patološke nosečnosti ter umetno izzvane prekinitve nosečnosti (dovoljeni splavi). V letu 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih fetalnih smrti oziroma 12,6 primerov fetalnih smrti na žensk v rodni dobi. Med njimi je bilo 5 % izvenmaterničnih nosečnosti, 40 % spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti ter 55 % dovoljenih splavov. Število izvenmaterničnih nosečnosti ter število spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti na žensk v rodni dobi je bilo v zadnjem desetletju relativno stabilno, z izjemo leta 2020, ko je pri stopnji spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti zabeležen nekoliko večji upad. Stopnja dovoljene splavnosti je v obdobju 2011 do 2020 upadla z 9,0/1.000 leta 2011 na 6,9/1.000 leta Največ fetalnih smrti, glede na žensk starostne skupine, je bilo leta 2020 zabeleženih pri ženskah, starih 30 do 34 let, sledili sta starostni skupini let ter Regijske razlike v dovoljeni splavnosti so v Sloveniji velike, najvišja stopnja dovoljene splavnosti je bila leta 2020 v Podravski regiji, kjer je bilo tudi največ dovoljenih splavov na živorojenih otrok. Najnižja stopnja dovoljene splavnosti je bila zabeležena v Goriški regiji, kjer je bilo tudi najugodnejše razmerje med številom dovoljenih splavov in številom živorojenih otrok. Razmerje med številom dovoljenih splavov in številom živorojenih otrok je zadnja leta v Sloveniji ugodnejše od povprečja v EU. 2.3 Slika 1: Fetalne smrti 1) glede na vrsto, Slovenija, na žensk let 9,0 5,7 5,8 0,7 0, '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 ' ) Po zaključku obdelave podatkov o fetalnih smrtih za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročali primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji. Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 6,9 5,1 0,6 Dovoljeni splavi Spontani splavi in druge patološke nosečnosti Izvenmaternične nosečnosti NIJZ 2-2

3 2.3 Tabela 1: Fetalne smrti 1) glede na vrsto, Slovenija, Število Dovoljeni splavi Spontani splavi in druge patološke nosečnosti Izvenmaternične nosečnosti SKUPAJ Na žensk let Dovoljeni splavi 9,0 8,8 8,7 8,9 8,2 8,4 8,1 8,1 7,6 6,9 Spontani splavi in druge patološke nosečnosti 5,7 5,6 5,6 5,4 5,6 5,8 5,7 5,8 5,6 5,1 Izvenmaternične nosečnosti 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 Število dovoljenih splavov na živorojenih 196,1 189,3 193,1 195,5 182,4 186,9 177,8 180,5 171,9 159,1 1) Po zaključku obdelave podatkov o fetalnih smrtih za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročali primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji. Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) Razmerje med številom dovoljenih splavov in številom živorojenih otrok je v obdobju upadlo za 19 %. 2-3

4 2.3 Tabela 2: Fetalne smrti glede na vrsto, po starostnih skupinah žensk, Slovenija, 2020 Dovoljeni splavi Spontani splavi in druge patološke nosečnosti Izvenmaternične nosečnosti SKUPAJ Število <=19 let SKUPAJ Na žensk starostne skupine <=19 let 1) 3,8 0,5 0, ,7 3,2 0, ,9 9,5 1, ,9 10,9 1, ,1 7,7 0, ,4 3,4 0, ) 0,4 0,3 0,0 SKUPAJ 6,9 5,1 0,6 1) Izračuni narejeni na starostno skupino let. 2 ) Izračuni narejeni na starostno skupino let. Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) Tri izmed štirih fetalnih smrti so bile zabeležene pri ženskah, starih med 25 in 39 let. 2-4

5 2.3 Slika 2: Starostno specifična stopnja dovoljene splavnosti 1), Slovenija, na žensk starostne skupine 63,3 48,2 40,2 36,2 24,3 22,0 21,1 11,4 13,9 9,6 10,6 5,1 13,1 12,5 6,3 2,7 11,0 9,3 3,8 2, let let <=19 let 2) 40+ let 3) NIJZ 1) Po zaključku obdelave podatkov o fetalnih smrtih za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročali primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji. 2) Izračuni narejeni na starostno skupino let. 3 ) Izračuni narejeni na starostno skupino let. Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) Dovoljena splavnost je v zadnjem desetletju upadla pri ženskah vseh starosti, upad pa je bil večji pri mlajših ženskah. 2-5

6 2.3 Tabela 3: Dovoljeni splavi po tednu nosečnosti, Slovenija, 2020 Tedni nosečnosti Število % <=10 tednov , , , ,0 Neznano 31 1,1 SKUPAJ ,0 Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 2.3 Tabela 4: Fetalne smrti glede na vrsto, po številu porodov v anamnezi, Slovenija, 2020 Število porodov Dovoljeni splavi Spontani splavi in druge patološke nosečnosti Izvenmaternične nosečnosti in več Neznano SKUPAJ Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 2.3 Tabela 5: Povratnice z dovoljenim splavom, po starostnih skupinah žensk, Slovenija, 2020 Število % povratnic na vse ženske z dovoljenimi splavi <=19 let 10 5, , , , , , ,8 SKUPAJ ,6 NIJZ Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 2-6

7 REGIONALNE PRIMERJAVE 2.3 Tabela 6: Fetalne smrti glede na vrsto, po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2020 Pomurska Podravska Koroška Savinjska Zasavska Posavska Jugovzhodna Slovenija Osrednjeslovenska Gorenjska Primorsko-notranjska Goriška SLOVENIJA Obalno-kraška Število Dovoljeni splavi Spontani splavi in druge patološke nosečnosti Izvenmaternične nosečnosti Število dovoljenih splavov na živorojenih 216,7 221,4 170,3 163,5 164,5 158,4 163,1 140,8 135,3 98,0 95,5 169,6 159,1 Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 2.3 Slika 3: Fetalne smrti glede na vrsto, po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2020 na žensk let Podravska Jugovzhodna Slovenija Pomurska Savinjska Koroška Posavska SLOVENIJA Zasavska Obalno-kraška Gorenjska Osrednjeslovenska Primorsko-notranjska Goriška Dovoljeni splavi 4,7 4,5 7,7 7,6 7,5 7,5 6,9 6,9 6,6 6,3 6,0 8,6 8,3 Spontani splavi in druge patološke nosečnosti 5,0 5,2 4,3 5,5 6,0 6,1 5,1 5,9 5,6 4,9 4,7 6,6 5,0 Izvenmaternične nosečnosti 0,7 0,5 0,3 0,5 1,3 0,9 0,6 1,0 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 NIJZ Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 2-7

8 2.3 Tabela 7: Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah njihovega bivališča, Slovenija, 2020 Pomurska Podravska Koroška Savinjska Zasavska Posavska Jugovzhodna Slovenija Osrednjeslovenska Gorenjska Primorsko-notranjska Goriška Obalno-kraška SLOVENIJA <=19 let SKUPAJ Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 2-8

9 2.3 Slika 4: Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah njihovega bivališča, Slovenija, 2020 na žensk starostne skupine Podravska Jugovzhodna Slovenija Pomurska Savinjska Koroška Posavska SLOVENIJA Zasavska Obalno-kraška Gorenjska Osrednjeslovenska Primorsko-notranjska Goriška SKUPAJ do 19 let 1) let let 40 let in več 2) 8,6 8,3 7,7 7,6 7,5 7,5 6,9 6,9 6,6 6,3 6,0 4,7 4,5 3,9 6,5 5,4 4,0 2,6 4,9 3,8 1,8 4,5 2,7 3,3 3,6 2,5 12,4 10,6 11,3 10,3 9,7 10,9 9,3 9,8 9,9 8,8 7,3 7,0 7,0 13,9 12,6 12,4 12,3 12,7 12,2 11,0 11,9 8,8 10,0 9,8 6,7 7,0 2,7 3,1 2,4 2,8 3,1 1,9 2,5 1,6 3,3 2,4 2,2 1,9 1,6 NIJZ 1) Izračuni narejeni na starostno skupino let. 2 ) Izračuni narejeni na starostno skupino let. Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 2-9

10 2.3 Slika 5: Povratnice z dovoljenim splavom po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2020 Posavska Jugovzhodna Slovenija Podravska Pomurska Osrednjeslovenska SLOVENIJA Savinjska Primorsko-notranjska Goriška Obalno-kraška Gorenjska Koroška Zasavska % povratnice na vse ženske z dovoljenimi splavi 6,7 18,1 17,7 16,6 15,9 15,6 14,8 14,6 14,1 13,5 12,8 11,9 20,4 NIJZ Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171) 2-10

11 MEDNARODNE PRIMERJAVE 2.3 Slika 6: Število dovoljenih splavov in odmik od leta 2010, Slovenija in nekatere države EU, 2019 na živorojenih (%) 2019 odmik od leta 2010 Bolgarija Švedska 355,3 315,7-15,0-3,2 Francija 305,8 +14,6 Madžarska 289,1-35,4 Španija 274,9 +18,4 Estonija Romunija 267,5 233,8-40,3-51,3 Finska 190,3 +12,6 Latvija 179,2-52,4 Portugalska SLOVENIJA Italija Češka 176,3 171,9 170,3 158,2-11,2-11,8-15,7-22,8 Belgija 155,2 +5,8 Nemčija Litva Irska Slovaška Hrvaška 129,7 116,7 111,5 102,1 74,8-20,4-48,8-33,7-19,4 Poljska 3,0 +92,9 NIJZ V zadnjih letih je razmerje med številom dovoljenih splavov in številom živorojenih otrok v Sloveniji ugodnejše od povprečja v državah članicah EU. Viri: WHO,

12 DEFINICIJE NAZIV DEFINICIJA DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA ANGLEŠKI IZRAZ Fetalne smrti Definicija fetalne smrti vključuje vse smrti zarodkov in plodov, ki so ob navedenih dogodkih lažji od 500 gramov in mlajši od 22 gestacijskih tednov: 1. patološke nosečnosti, 2. zunajmaternične nosečnosti, 3. spontane prekinitve nosečnosti, 4. umetno izzvane prekinitve nosečnosti, in sicer: dovoljeni splavi do 10. tedna nosečnosti (na zahtevo ženske), vse umetno izzvane prekinitve nosečnosti po 10. tednu nosečnosti z dovoljenjem komisij za umetne prekinitve nosečnosti in sterilizacije, primeri feticidov iz medicinskih razlogov (prenatalno ugotovljene z življenjem nezdružljive nepravilnosti ploda ali ogroženo zdravje in življenje nosečnice), ki so dodatno ustrezno kodirani s kodo MKB-10-AM. Fetal deaths Dovoljeni splavi Dovoljeni splavi so vse umetne prekinitve nosečnosti do 10. tedna nosečnosti (na zahtevo ženske) oziroma kasneje z dovoljenjem komisije za umetno prekinitev nosečnosti, pa tudi vse umetne prekinitve nosečnosti plodov (lažjih od 500 gramov) zaradi prenatalno ugotovljenih težjih nepravilnosti ploda ali zaradi ogroženosti zdravja in življenja nosečnice. Legal abortions Dovoljena splavnost Dovoljena splavnost na žensk rodne dobe je razmerje med številom dovoljenih splavov in številom žensk v rodni dobi (15 49 let) sredi istega leta, pomnoženo s Legal abortion rate 2-12

13 NAZIV DEFINICIJA DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA ANGLEŠKI IZRAZ Starostno specifična stopnja dovoljene splavnosti Dovoljeni splavi na živorojenih otrok Spontana splavnost Zunajmaternična splavnost Povratnice Starostno specifična stopnja dovoljene splavnosti je razmerje med številom dovoljenih splavov žensk v določeni starostni skupini in številom žensk iste starostne skupine sredi istega leta, pomnoženo s Dovoljeni splavi na živorojenih otrok je razmerje med številom dovoljenih splavov v koledarskem letu in številom živorojenih otrok v istem letu, pomnoženo s Spontana splavnost je razmerje med številom spontanih splavov in številom žensk, starih 15 do 49 let, sredi istega leta, pomnoženo s Zunajmaternična splavnost je razmerje med številom zunajmaterničnih nosečnosti in številom žensk, starih 15 do 49 let, sredi istega leta, pomnoženo s Ženske, pri katerih se je zadnja (predhodna) nosečnost končala z dovoljenim splavom. Age-specific legal abortion rate Legal abortions per live births Spontaneous abortion rate Extra-uterine pregnancy rate Women with consecutive abortion 2-13

14 SEZNAM SLIK IN TABEL SEZNAM SLIK 2.3 Slika 1: Fetalne smrti 1) glede na vrsto, Slovenija, Slika 2: Starostno specifična stopnja dovoljene splavnosti 1), Slovenija, Slika 3: Fetalne smrti glede na vrsto, po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, Slika 4: Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah njihovega bivališča, Slovenija, Slika 5: Povratnice z dovoljenim splavom po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, Slika 6: Število dovoljenih splavov in odmik od leta 2010, Slovenija in nekatere države EU, SEZNAM TABEL 2.3 Tabela 1: Fetalne smrti 1) glede na vrsto, Slovenija, Tabela 2: Fetalne smrti glede na vrsto, po starostnih skupinah žensk, Slovenija, Tabela 3: Dovoljeni splavi po tednu nosečnosti, Slovenija, Tabela 4: Fetalne smrti glede na vrsto, po številu porodov v anamnezi, Slovenija, Tabela 5: Povratnice z dovoljenim splavom, po starostnih skupinah žensk, Slovenija, Tabela 6: Fetalne smrti glede na vrsto, po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, Tabela 7: Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah njihovega bivališča, Slovenija,

1 DEMOGRAFSKI PODATKI

1 DEMOGRAFSKI PODATKI UVOD Število prebivalcev Slovenije je od leta 1955 naraslo za 34,7 % in je v letu 2017 znašalo 2.066.161 prebivalcev, število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev pa se je v tem obdobju zmanjšalo za

Prikaži več

Datum: 24

Datum:  24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

NASELJENOST V SLOVENIJI

NASELJENOST V SLOVENIJI Skupina: LTL Šola: Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola Regija: Jugovzhodna Kategorija: A Cilji in analize podatkov Kot prebivalke jugovzhodne statistične regije smo se odločile,

Prikaži več

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij 2018 www.stat.si Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2018 ISSN 2463-0026 Informacije: www.stat.si T: (01) 241 64 04 E: info.stat@gov.si

Prikaži več

NLP Monitoring pitne vode

NLP Monitoring pitne vode 6 ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI 6.2 BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE Podatki kažejo, da je bilo v letu 2017 v vseh slovenskih bolnišnicah 420.146 bolnišničnih obravnav vseh vrst in zaradi vseh

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis, 2006_ZV žensk

Zdravstveni statistični letopis, 2006_ZV žensk Zdravstveni statistični letopis 2006 Zdravstveno varstvo žensk 5. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK / WOMEN'S HEALTH CARE 5 Uvod Introduction 5-1A (SR) 5-1A (ZR) 5-1B (SR) 5-1B (ZR) 5-2 (SR) 5-2 (ZR) 5-3 (SR)

Prikaži več

INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih smrtih, v 1.8 Ljubljana, november 20

INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih smrtih, v 1.8 Ljubljana, november 20 INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih smrtih, v 1.8 Ljubljana, november 2017 Pomembno Vključuje vse smrti plodov, ki so ob teh

Prikaži več

ZV žensk

ZV žensk 5. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK / WOMEN'S HEALTH CARE 5-0 Uvod Introduction 5-1A (SR) 5-1A (ZR) 5-1B (SR) 5-1B (ZR) 5-2 (SR) 5-2 (ZR) 5-3 (SR) 5-3 (ZR) 5-3.1 (SR) 5-3.1 (ZR) 5-3.2 (SR) 5-3.2 (ZR) 5-3.3 (SR)

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 28. november 2017 Poročilo Javnomnenjska raziskava na temo evropske kohezijske politike Naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Kotnikova 5 1000 Ljubljana Izvajalec: Episcenter

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

210X297

210X297 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovenian HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Povzetek Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

BIODIVERZITETA analiza 2018_1_Urejeno

BIODIVERZITETA analiza 2018_1_Urejeno BIODIVERZITETA V SLOVENIJI Rezultati javnomnenjske ankete Izvedeno za projekt LIFE NATURAVIVA Biodiverziteta - umetnost življenja LIFE16 GIE/SI/000711 CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA JANUAR 2018

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija 3 19 Slovenija Napoved zaposlovanja ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 19 je bila v Sloveniji opravljena na reprezentativnem

Prikaži več

Demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje

Demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike Avtorji poročila Urban Boljka, Tomaž Deželan, Tamara Narat, Maša Filipovič Hrast, Renata Marčič, Marjan Novoselc, Alem Maksuti Pri poročilu

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev POVEČANJE ZAKONSKIH PREDNOSTI V KORIST EMAS REGISTRACIJI Projekt Delavnica: SHEMA EMAS V SLOVENIJI dr. KLAVDIJA RIŽNAR 14. september 2017, Ljubljana PREDSTAVITEV Znanstveno-raziskovalno središče Bistra

Prikaži več

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019 SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje 2021 2027 marec 2019 2 Vsebina Odstavek Glosar Povzetek I VII Uvod 01 02 Načela dodeljevanja in pregled

Prikaži več

1

1 Vsebina je nastala v okviru dejavnosti projekta Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

Microsoft Word - Porocilo docx

Microsoft Word - Porocilo docx Oktober, 2017 Poročilo o raziskavi Raziskava javnega mnenja o poznavanju številke 112 v Republiki Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana 0590 777 55 Pripravljeno za: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

NRB 09 SLON

NRB 09 SLON Predstavitev valutnih podatkov Hotel Slon, 21.01.2010 www.valicon.net Andraz Zorko / andraz.zorko@valicon.net Danes predstavljamo Tehnično poročilo za zadnje valutno obdobje. Merjene edicije. Valutni podatki

Prikaži več

INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI V ZUNAJBOLNIŠNIČNIH OBRAVNAVAH pilot Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih

INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI V ZUNAJBOLNIŠNIČNIH OBRAVNAVAH pilot Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI V ZUNAJBOLNIŠNIČNIH OBRAVNAVAH pilot Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih smrtih iz zunajbolnišničnih obravnav, v 1.25 Ljubljana,

Prikaži več

Karin Širec, Miroslav Rebernik Urednika Različnost kot podjetniška priložnost Slovenski podjetniški observatorij 2007/08

Karin Širec, Miroslav Rebernik Urednika Različnost kot podjetniška priložnost Slovenski podjetniški observatorij 2007/08 Karin Širec, Miroslav Rebernik Urednika Različnost kot podjetniška priložnost Slovenski podjetniški observatorij 2007/08 Karin Širec, Miroslav Rebernik Urednika Različnost kot podjetniška priložnost Slovenski

Prikaži več

PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstv

PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstv PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve ii PREGLED PONUDBE

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA

NASLOV PREDAVANJA SIO-2020 Predavanje o projektu WLAN-2020 v letu 2019 za VIZ Alenka Starc, vodja programa Marec 2019 Dejavnosti programa Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ (WLAN-2020) Opremljanje VIZ z IKT opremo (IKT-2020)

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo http://www.icon-project.eu/ Predstavitev projekta Vesna Kozar vesna.kozar@prc.si; POSOŠKI RAZVOJNI CENTER Dobrovo, 27. marec 2015 Ministero

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017

STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017 STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017 Spremljanje sprememb Datum Verzija Opis spremembe Avtor spremembe Marec 2013 0.0

Prikaži več

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016)

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education STATISTIČNI PODATKI O INKLUZIVNEM

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.6.2018 COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in členom 12 Pogojev za zaposlitev

Prikaži več

Microsoft Word - 6.1splmed.doc

Microsoft Word - 6.1splmed.doc 6.1. Zdravstve služba splošne medice je e od zdravstvenih služb, ki izvaja dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva. Uporabniku zdravstvenega varstva je dostop brez potnice praviloma predstavlja prvi

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju »E-POSLOVANJE «VSEBINA:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju »E-POSLOVANJE «VSEBINA: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022»E-POSLOVANJE 2019-2022«VSEBINA: I. NAVODILA II. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA III. PODROBNEJŠA

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

Matej Čehovin

Matej Čehovin UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VLOGA UKREPA TEHNIČNE POMOČI PRI ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE Ljubljana, maj 2016 KATARINA KAVČIČ IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

Ambulantno predpisovanje zdravil v letu 2008

Ambulantno predpisovanje zdravil v letu 2008 AMBULANTNO PREDPISOVANJE ZDRAVIL V SLOVENIJI PO ATC KLASIFIKACIJI V LETU 2008 Pripravili: Silva Pečar-Čad Tone Hribovšek Polona Košir Ljubljana, december 2009 UVOD... 2 1.1 Namen spremljanja porabe zdravil...

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa,

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa, Svet Evrpske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Eurpa, Bruselj 3. in 4. julij 2019 (10.00, 9.00) SREDA, 3.

Prikaži več

Pregled99

Pregled99 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V SLOVENIJI IZVAJALCI IN PROGRAMI 1999/2000 Zaključno poročilo Poročilo zapisala: Erika Brenk Januar 2000 KAZALO Kazalo 2 1. Uvod 3 1.1. Predstavitev pregleda 1999/2000 3 1.2. Osnovni

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: september 2012 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 4.9.2015 COM(2015) 421 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo Komisije o izvajanju Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem

Prikaži več

Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj Potrebe, priložnosti in omejitve na FM-platformi ter strateške usmeritve pod

Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj Potrebe, priložnosti in omejitve na FM-platformi ter strateške usmeritve pod Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj Potrebe, priložnosti in omejitve na FM-platformi ter strateške usmeritve podeljevanja radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo

Prikaži več

Kratka predstavitev EU

Kratka predstavitev EU OŠ Dr. Aleš Bebler Primož, Hrvatini Evropska Unija Možnosti in priložnosti mladih Seminarska naloga pri predmetu geografija Kolomban, 25.11.2007 Mentorica: Verica Peterle Grahonja Izdelal: Saško Lončina,

Prikaži več

Arimidex, INN-anastrozole

Arimidex, INN-anastrozole DODATEK I SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI ZDRAVILA, POTI UPORABE ZDRAVILA, IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM V DRŽAVAH ČLANICAH Država članica Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.11.2017 COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev glede energijske učinkovitosti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PREDSTAVITEV PROJEKTA POND_SiZdrav TER NJEGOVIH KLJUČNIH REZULTATOV IN IZZIVOV V PRIHODNOSTI Lilijana Šprah, dr. medicinskih ved, univ. dipl. psih. ZRC SAZU, Družbenomedicinski inštitut Ljubljana Prepoznava

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina benzidaminijev klorid/cetilpiridinijev klorid Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc)

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja študija v tujini v letnem semestru študijskega leta 2016/17 (brez ERASMUS+ finančne dotacije) Zakaj

Prikaži več

Microsoft Word - barvna si TERITORIALNE ENOTE IN HISNE STEVILKE, SLOVENIJA, 2008.doc

Microsoft Word - barvna si TERITORIALNE ENOTE IN HISNE STEVILKE, SLOVENIJA, 2008.doc 23. FEBRUAR 2009 23 FEBRUARY 2009 št./no 10 2 UPRAVNA TERITORIALNA RAZDELITEV ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURE št./no 1 TERITORIALNE ENOTE IN HIŠNE ŠTEVILKE, SLOVENIJA, 2008 TERRITORIAL UNITS AND HOUSE

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

Microsoft Word - priimki našega razreda rn.doc

Microsoft Word - priimki našega razreda rn.doc IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE PRIIMKI NAŠEGA RAZREDA Avtorici: Nina Anastazija Ilić, 8. b Anja Počivavšek, 8. b Mentorica: Jerneja Pavlič, prof. nem. in zgod. Mestna občina Celje, Mladi za Celje Celje, 2011 Posebej

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2010 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: avgust 2011 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO MOJCA KRAJNC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA SOCIO-EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO SLOVENSKIH REGIJAH IN RAZVOJNE MOŽNOSTI

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Microsoft Word - 01splmed.doc

Microsoft Word - 01splmed.doc 1. V okviru splošne medice spremljamo število izvajalcev splošne medice, zdravstvene delavce po številu izobrazbi, opravljene efektivne delovne ure število obiskov (kurativne - prve ponovne, preventivne

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Alkohol in nosecnost OE Lj_koncna_ [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Alkohol in nosecnost OE Lj_koncna_ [Zdru\236ljivostni na\350in]) ZAŠČITA ŠE NEROJENEGA OTROKA PRED ŠKODLJIVIMI UČINKI ALKOHOLA Mag. Marjetka HOVNIK KERŠMANC NIJZ OE Kranj Strokovno izobraževanje za patronažne medicinske sestre Ljubljana, 23. oktober 2017 Uporaba prosojnic

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Zbirka podatkov o umrlih -»Zdravniško poročilo o umrli osebi«sonja Tomšič, dr. med., spec. javnega zdravja Nacionalni inštitut za javno zdravje IBMI, 17.3.2015 Predstavitev predavanja 1. Zgodovina zbiranja

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja1.doc

Microsoft Word - SI_vaja1.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 1 Naloge 1. del: Opisna statistika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar Si želite? 1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v EU? (Bruselj 90min vožnje; Pariz 6 ur Flixbus; Amsterdam

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E 21.6.2005 SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija V skladu s členom 2 Pogodbe o pristopu

Prikaži več

Strategija_IO_priloge

Strategija_IO_priloge PRILOGE KAZALO PRILOG Priloga 1: Število osvojenih medalj na svetovnih prvenstvih v moški športni gimnastiki med letoma 2005 in 2009 in primerjava z drugimi državami... 1 Priloga 2: Število osvojenih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več