Posebnosti obračunavanja DDV v mednarodnih transakcijah. Klavdija Skubic in Danica Grčar Biro BONUS d.o.o.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Posebnosti obračunavanja DDV v mednarodnih transakcijah. Klavdija Skubic in Danica Grčar Biro BONUS d.o.o."

Transkripcija

1 Posebnosti obračunavanja DDV v mednarodnih transakcijah Klavdija Skubic in Danica Grčar Biro BONUS d.o.o.

2 DDV V MEDNARODNEM PROMETU DDV je pomembna tema za podjetja in podjetnike, še posebej za tiste, ki poslujejo v tujini ali s tujino. Pravila za določanje kraja obdavčitve DDV so predstavljena v nadaljevanju, poudarek je tudi na določanju kraja v povezavi z dejavnostjo. Poznamo: 1. OBDAVČITEV STORITEV V POVEZAVI S TUJINO 2. PRIDOBITVE IN DOBAVE BLAGA ZNOTRAJ EU 3. PROMET BLAGA IN STORITEV S TRETJIM SVETOM

3 1. OBDAVČITEV STORITEV V POVEZAVI S TUJINO Zakon o davku na dodano vrednost (v nadal. ZDDV-1) in Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (v nadal. PZDDV-1) opredeljujeta pravila za določanje kraja opravljenih storitev. Pri obdavčitvi storitev je pomemben kraj, kjer je storitev opravljena. Storitev je predmet obdavčitve v Sloveniji, kadar je po ZDDV-1 kraj obdavčitve Slovenija! Za določitev kraja obdavčitve pri storitvah imamo več splošnih in posebnih pravil, pomembna pa sta predvsem: vrsta storitve status prejemnika (DZ ali NZ)

4 STATUS PREJEMNIKA Če slovenski zavezanec zaračunava storitve, za katere ne velja nobena od izjem določenih v 26. do 30.e členu ZDDV-1, velja splošno pravilo 25. člena ZDDV-1 in določa dve vrsti kraja obdavčitve opravljenih storitev, in sicer glede na to, ali je prejemnik storitve: davčni zavezanec - prevali davčno obveznost, kraj opravljenih storitev je tam, kjer ima DZ sedež svoje dejavnosti (obdavčitev po sedežu prejemnika) ni davčni zavezanec - storitve so obdavčene po sedežu izvajalca storitev (obračuna DDV glede na svoj sedež)

5 PREVERJANJE STATUSA ZAVEZANCA

6 SAMOOBDAVČITEV Glede na prejemnika storitve Naročnik je identificiran za DDV Skladno s splošnim pravilom, je dolžan od prejete storitve narediti samoobdavčitev. Po določbah 3. točke 1. odstavka 76. člena ZDDV-1 mora namreč plačati DDV vsak davčni zavezanec, kateremu se opravijo storitve, ki spadajo pod splošno pravilo, če te storitve opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji. Ne glede na to, ali podjetje, ki opravi storitev in je davčni zavezanec, ima identifikacijsko številko za DDV ali ne. Naročnik ni identificiran za DDV Skladno z določili ZDDV-1 mora naročnik storitve zaprositi za posebno ID številko za DDV in tudi tak davčni zavezanec je dolžen obračunati DDV (narediti samoobdavčitev).

7 NASTANEK DAVČNE OBVEZNOSTI PRI STORITVAH Osnovno pravilo je, da obveznost obračuna DDV nastane, ko je storitev opravljena oz. končana. Pravica do odbitka DDV od prejetih storitev nastane v trenutku, ko nastane obveznost za obračun DDV (storitev končana). Davčni zavezanec, kot prejemnik storitve opravi samoobdavčitev v obdobju, ko je bila storitev opravljena, če prejme račun najkasneje do roka za predložitev obračuna DDV. PREDPLAČILA pri prejetih in danih predplačilih za storitve iz 25/1 ZDDV-1 je prav tako potrebno poročati na obrazcu RP-O oz. narediti samoobdavčitev.

8 SPLOŠNO PRAVILO (25.ČLEN) MED DAVČNIMI ZAVEZANCI VELJA ZA prenos premoženjskih pravic oglaševanje in sponzoriranje storitve svetovalcev, odvetnikov, inženirjev, računovodij in posrednikov prevozne in pomožne prevozne storitve bančne, finančne in zavarovalne storitve posredovanje delovne sile cenitve in storitve na premičninah najem premičnin, razen najema prevoznih sredstev dolgoročni najem prevoznih sredstev storitve povezane s prenehanjem in opustitvijo opravljanja dejavnosti digitalne storitve in mnoge druge, za katere ni predpisana izjema v 26. do 30.e členu ZDDV-1

9 STORITVE, OBDAVČLJIVE PO POSEBNIH PRAVILIH ZDDV-1 v 26. do 30.e členu določa posebna pravila glede kraja obdavčitve opravljenih storitev za: storitve posrednikov, opravljenih nezavezancem (26), storitve v zvezi z nepremičninami (27), prevoz potnikov (28/1), prevoze blaga in pomožne prevozne storitve opravljene NZ (28/2-6 in 29/3), storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, vključno s pomožnimi storitvami opravljene DZ (29/1)in opravljene NZ (29/2), cenitve in delo na premičninah, opravljene NZ (29/3), restavracijske storitve in catering (30. in 30.a), kratkoročne najeme prevoznih sredstev (30.b), digitalne storitve, ki jih opravi zavezanec nezavezancem (30.c), storitve oglaševanja, svetovalcev, inženirjev ipd., opravljenih nezavezancem zunaj EU (30.d)

10 PRIMER: ADMINISTRATIVNA STORITEV Italijanski zavezanec z ID številko opravi za slovenskega zavezanca z ID številko administrativno storitev. Slovenija prejemnik storitve z ID številko Italija izvajalec storitve z ID številko Storitev je obdavčena po splošnem pravilu, kar pomeni, da je kraj obdavčitve Slovenija (samoobdavčitev). Če bi enako storitev opravil slovenski zavezanec: Slovenija izvajalec storitve z ID številko Italija prejemnik storitve z ID številko Storitev je obdavčena v Italiji (samoobdavčitev), slovenski zavezanec prevali obveznost po splošnem pravilu 25/1 ZDDV-1.

11 STORITVE S PODROČJA KULTURE, UMETNOSTI, ŠPORTA, ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJA, RAZVEDRILA IN PODOBNIH PRIREDITEV Kraj obdavčitve se določi v skladu z različnimi pravili in sicer: s 1. odst. 29. člena ZDDV-1 (storitve povezane z vstopnino, opravljene davčnim zavezancem, kraj prireditve) z 2. odst. 29. člena ZDDV-1 (storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, kraj dejanskega izvajanja dejavnosti) ali s 25. členom ZDDV-1 (ostale storitve, ki niso zajete v posebnih pravilih).

12 PRIMER: UDELEŽBA NA KONGRESU V SLOVENIJI Slovenski zavezanec z ID številko organizira kongres v Novem mestu in zaračuna udeležencem iz Slovenije in drugih držav udeležnino. Storitve so obdavčene tam, kjer te prireditve dejansko potekajo, kar pomeni, da je kraj obdavčitve Slovenija. Slovenski zavezanec izda račun, kjer zaračuna slovenski DDV.

13 STORITVE, POVEZANE Z NEPREMIČNINAMI Skladno s 27. členom ZDDV- 1 je določen kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, in sicer država, kjer nepremičnina stoji. Storitve povezane z nepremičnino so: storitve strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov; nastanitve v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, tudi v počitniških domovih, počitniških kampih ali prostorih, namenjenih kampiranju; dodeljevanje pravic do uporabe nepremičnin; in storitve za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem.

14 STORITVE, POVEZANE Z NEPREMIČNINAMI V kolikor je prej navedena storitev povezana z nepremičnino, je predmet DDV v državi, v kateri nepremičnina stoji. Torej, v kolikor nemška družba opravi storitev povezano z nepremičnino na nepremičnini v Sloveniji, se mora registrirati za namene DDV v Sloveniji in pri izdaji računa za opravljeno storitev obračunati slovenski DDV. Kar nekaj držav ima v svoji nacionalni zakonodaji uveljavljen mehanizem obrnjene davčne obveznosti, ki ga lahko zavezanci uporabijo in se tako izognejo registraciji. V Sloveniji žal ni tako.

15 PRIMER: ZARAČUNAVANJE ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV Slovenski zavezanec z ID številko za drugega slovenskega zavezanca z ID številko čisti poslovne prostore, ki jih ima ta zavezanec v Srbiji. Slovenija izvajalec storitve Slovenija prejemnik storitve Srbija nepremičnina V skladu s 27. členom ZDDV-1 storitev ni obdavčena v Sloveniji, saj se nepremičnina nahaja v Srbiji. Slovenski zavezanec se mora identificirati za DDV v Srbiji in obračunati DDV po njihovi zakonodaji.

16 KRAJ OBDAVČITVE PRI PREVOZU BLAGA Pomembno je, kdo je prejemnik storitve in kje je opravljen prevoz. Nezavezancem: znotraj EU- obdavčljivo v državi, kjer se prevoz začne (mora se tam identificirati za DDV), izven EU- obdavčljivo, kjer je opravljena prevozna pot, glede na prevoženo razdaljo (identifikacija v več državah) Zavezancem: znotraj EU ali izven EU- velja splošno pravilo 25/1 ZDDV-1, obdavčljivo v državi prejemnika storitve.

17 PREVOZ BLAGA ZNOTRAJ EU Primeri prevozna pot iz Slovenije v EU, preko tretjih držav, ter obratno, ali samo po Sloveniji. PREVOZNIK je DZ iz PREJEMNIK je DZ iz KRAJ OBDAVČITVE Slovenije Slovenije Slovenija (celotna pot) Slovenije EU Država prejemnika storitve prevalitev davčne obv. In RP-O Slovenije Tretje države Država prejemnika storitve prevalitev davčne obv. EU Slovenije Slovenija (celotna pot) - samoobdavčitev Tretje države Slovenije Slovenija (celotna pot) - samoobdavčitev

18 2. PRIDOBITVE IN DOBAVE BLAGA ZNOTRAJ EU Držav članic EU je trenutno 28, Združeno kraljestvo je sprožilo postopek za izstop. Poznamo: Pridobitev blaga (nabava) iz druge države članice EU Dobava blaga v drugo državo članico EU Kraj (država) obdavčitve pri blagu je določen po izvoru ali po namembnosti.

19 PROMET BLAGA ZNOTRAJ EU Domača dobava (slo. DDV, npr. kalupi, modeli, orodja) Pridobitev blaga iz druge države članice Dobava blaga v drugo državo članico (tudi tristranski posli) Dobava blaga na daljavo Dobava blaga z inštaliranjem ali montažo Dobava blaga na krovu (kraj dobave, kjer se prevoz potnikov začne) Dobava po distribucijskih sistemih

20 KDAJ GRE ZA PRIDOBITEV BLAGA? Če je opravljen prenos razpolagalne pravice nad blagom. Če je pridobitev opravljena za plačilo (izjeme). Če je blago pripeljano na ozemlje Slovenije. In imata dobavitelj in pridobitelj veljavni ID-številki za DDV (sodne prakse)oz. nabava blaga v drugi članici EU nad Pridobitelj blaga opravi samoobdavčitev, razen če je predpisana oprostitev DDV in odbije obračunani DDV v skladu s pravili. Davčna obveznost nastane na dan izdaje računa, če ta ni izdan, pa najkasneje 15. dan v mesecu po mesecu nastanka obdavčljivega dogodka.

21 KDAJ GRE ZA DOBAVO BLAGA V DRUGO DRŽAVO EU? Oproščena dobava blaga je po 46. členu ZDDV-1, če: Je opravljen prenos razpolagalne pravice nad blagom, Je opravljena za plačilo (izjeme), Je blago odpeljano iz ozemlja Slovenije (dokazila) In imata dobavitelj in pridobitelj veljavni ID-številki za DDV. Dobavitelj o oproščeni dobavi blaga poroča v rekapitulacijskem poročilu in v obračunu DDV. Kraj dobave blaga je Slovenija, opravljeno pod pogoji 46. člena ZDDV- 1, kupec obračuna DDV svoje države.

22 DOBAVA BLAGA Z MONTAŽO ALI INŠTALIRANJEM Kraj obdavčitve ureja 20/10 ZDDV-1 in je v državi montaže in inštaliranja, ne glede na to, kdo je kupec blaga (velja tudi med dvema slo. zavezancema). Težave pri izvajanju te določbe so: Kako ugotoviti, ali sploh gre za uporabo te določbe? Kako ravnati po tem, ko slo. zavezanec ugotovi, da je kraj obdavčitve v drugi državi? Ugotoviti mora, kakšne so tam njegove obveznosti glede identifikacije, izdaje računa, nastanka davčne obveznosti, poročanja,... Rešitev bo prinesla bodoča sprememba pravil v sistemu DDV. Nastanek davčne obveznosti se presoja glede na predpise države, kjer bo blago montirano ali inštalirano. V nekaterih primerih je možno obveznost obračuna DDV prevaliti na prejemnika dobave z montažo.

23 PRODAJA BLAGA NA DALJAVO Način prodaje: katalog, splet, telefon in podobno Način pošiljanja in organizacija prodajalca Kupec je končni potrošnik Kraj dobave je: v državi prodajalca do (vključno) predpisanega limita države kupca v državi kupca nad predpisanim limitom v državi kupca Prodajalec mora spremljati vrednost prodajev vsaki državi posebej, če jo preseže v koledarskem letu, mora pridobiti ID-številko te države in obračunati njen DDV. Ne velja za nova prevozna sredstva in prodajo blaga z montažo. Mejna vrednost v Sloveniji je

24 3. PROMET BLAGA IN STORITEV S TRETJIM SVETOM Uvoz blaga Storitve, povezane z uvozom blaga (obdavčene z DDV) Izvoz blaga Storitve, povezane z izvozom blaga (oproščene DDV) Blago se mora vedno predložiti carinskim organom. Elektronsko vlogo obrazca EUL (enotna upravna listina) kot carinske deklaracije običajno vloži carinski zastopnik špediter. Obračunajo se carina in druge dajatve ob uvozu blaga, ter DDV.

25 KDAJ NASTANE OBVEZNOST OBRAČUNA DDV PRI UVOZU BLAGA? Ko je blago uvoženo, razen če je začet eden od odložnih carinskih postopkov (31. in 57. člen ZDDV-1): začasna hramba, začasni uvoz (s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev), vnos v prosto cono ali prosto skladišče, v carinsko skladišče, aktivno oplemenitenje, zunanji tranzitni postopek. Kraj uvoza blaga je država članica EU, kjer se tak postopek zaključi. Dajatve pri uvozu se plačajo samo za blago, dano v sprostitev v prosti promet ali začasni uvoz z delno oprostitvijo dajatev. Šifre carinskih postopkov so štirimestne (40 00 sprostitev v prosti promet, brez predhodnega postopka)

26 OBRAČUN IN ODBITEK DDV PRI UVOZU BLAGA Obračun in odbitek DDV glede na oznako v polju 47/5 EUL: Zavarovanje (R) enako kot carina po deklaraciji z neposrednim plačilom (račun), odbitek v tistem obračunu DDV, ko zavezanec prejme EUL. Plačilo prek obračuna DDV (G) obračun DDV in hkrati odbitek DDV (od ), navedenega na EUL (oznaka B00) na datum prepustitve blaga (odtisnjen na EUL). Samoobdavčitev DDV (G) od uvoza blaga je možna, če so izpolnjeni pogoji iz 77/6 in 7 ZDDV-1.

27 KONTROLA CARINSKIH DEKLARACIJ NA E-DAVKIH ZAVEZANEC ZAVEZANEC

28 IZVOZ BLAGA Blago je pod carinskim nadzorom do izstopa iz EU, šifra 10 za izvoz. Uradi so med seboj elektronsko povezani (izvozni, izstopni). Zavezanec prejme potrdilo o izstopu blaga ta datum je vpisan tudi na natisnjeni EUL ali odtisnjen žig izstopnega urada na računu. Izdan račun z oprostitvijo DDV z dokazili. Davčna osnova pri izvozu blaga je carinska vrednost, razvidna iz izvoznega EUL.

29 DDV PRI IZVOZU BLAGA Plačila DDV je oproščena dobava blaga, ki ga iz Slovenije zunaj EU pošlje prodajalec ali druga oseba za njegov račun (52/1/a ZDDV-1) prodajalec je naveden v polju 2 EUL kot izvoznik; ki ga iz Slovenije zunaj EU pošlje kupec, ki nima sedeža na ozemlju EU, ali druga oseba za njegov račun (52/1/b ZDDV-1) kupec (AT) je naveden v polju 2 EUL kot izvoznik. AT mora posredovati kopijo izvozne carinske deklaracije skupaj s transportnim dokumentom Slo. Če zavezanec prejme le plačilo za izvoz blaga predplačilo, blago pa še ni izstopilo iz EU, ne nastane obveznost obračuna DDV.

30 STORITVE, POVEZANE Z IZVOZOM BLAGA Storitve, povezane z izvozom, ki so zaračunane neposredno izvozniku, so oproščene DDV (52/1/e ZDDV-1). To so na primer prevozne storitve, storitve nakladanja in razkladanja, storitve prekladanja na drugo prevozno sredstvo in storitve organiziranja prevoza blaga. Zavezanec mora dokazati, da gre za storitev, povezano z izvozom blaga. Če opravi tako storitev podprevoznik, ta ni oproščena plačila DDV.

31 Hvala za pozornost.

KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični p

KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični p KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični primeri Naslovna stran Vsebina on-line priročnika Uvod

Prikaži več

11/ Ljubljana Spoštovani! DURS je objavil pojasnilo glede obračuna DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice, ki se nanaša

11/ Ljubljana Spoštovani! DURS je objavil pojasnilo glede obračuna DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice, ki se nanaša 11/2014 3.6.2014 Ljubljana Spoštovani! DURS je 23.5.2014 objavil pojasnilo glede obračuna DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice, ki se nanaša na pojasnilo št. 4230-214980/2014 z dne 24. 4. 2014,

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 UVEDBA MEHANIZMA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI V DOLOČENIH SEKTORJIH V SKLADU S 76.A ČLENOM ZDDV-1 Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009 1. UVOD Na podlagi 199. člena Direktive Sveta 2006/112/ES

Prikaži več

Za nami je še eno leto, za nekatere bolj ali manj uspešno od prejšnjega, polno novosti,

Za nami je še eno leto, za nekatere bolj ali manj uspešno od prejšnjega, polno novosti, PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ d.n.o. Ljubljanska cesta 069, 2310 Slovenska Bistrica, tel.: 02 818 1111, fax: 02 818 1178, e-mail: rs.petka@siol.net Spoštovane stranke! Novo leto 2010 nam je na področju Zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Rozic-Metka.doc

Microsoft Word - Rozic-Metka.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO VPLIV SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST NA RAČUNOVODSKE IZKAZE PODJETJA X S POUDARKOM NA IZKAZU FINANČNEGA IZIDA Študentka:

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana T: F: E: PRILOGA 3 (jedro gradiva): PREDLOG (E

Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana T: F: E:  PRILOGA 3 (jedro gradiva): PREDLOG (E Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 63 00 F: 01 369 66 59 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si PRILOGA 3 (jedro gradiva): PREDLOG 1. 4. 2019 (EVA 2019-1611-0004) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

Prikaži več

Predvidene spremembe

Predvidene spremembe DAVEK NA DODANO VREDNOST - DDV Vsebina: Obdavčljive transakcije Davčni zavezanci Kraj obdavčitve Obdavčljiv dogodek in obveznost obračuna DD Oprostitve DDV Izdaja računov Davčno obdobje,obračunavanje in

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

2003_04_06

2003_04_06 Lex localis, letnik I, številka 4, leto 2003, stran 93-98 DAVEK NA DODANO VREDNOST V SLOVENIJI PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO Bojan Škof 1 doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta Univerze v Mariboru 1 Uvodne

Prikaži več

2012 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER DIPLOMSKA NALOGA DIPLOMSKA NALOGA KARIM BAJT UČAKAR KARIM BAJT UČAKAR KOPER, 2012

2012 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER DIPLOMSKA NALOGA DIPLOMSKA NALOGA KARIM BAJT UČAKAR KARIM BAJT UČAKAR KOPER, 2012 2012 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER DIPLOMSKA NALOGA DIPLOMSKA NALOGA KARIM BAJT UČAKAR KARIM BAJT UČAKAR KOPER, 2012 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER Diplomska

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

untitled

untitled 2011R0282 SL 01.01.2015 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 282/2011

Prikaži več

Microsoft Word - dobaj-manuela.doc

Microsoft Word - dobaj-manuela.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO RAČUNOVODSKI VIDIK OBDAVČITVE MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO Študent(ka): Manuela Dobaj Naslov: Cesta v Rošpoh

Prikaži več

guidance-customs-procedures_sl.DOCX

guidance-customs-procedures_sl.DOCX EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA OBDAVČENJE IN CARINSKO UNIJO Bruselj, 11. marca 2019 NAVODILA IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN CARINSKE ZADEVE V PRIMERU IZSTOPA BREZ DOGOVORA Združeno kraljestvo

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni finančni urad Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mag. Jožica Planinšec Deržek, univ. dipl.ekon. Obzorje d.o.o. Sl. Bistrica, 07.12.2018 6. Podjetniški dan Po podatkih MDDSZ in SURS se je povečalo število t.i. fiktivnih samozaposlenih. V zadnjih štirih

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INCOTERMS klavzule SLOVENIJA KITAJSKA KAJ so Incoterms klavzule? ZAKAJ Incoterms klavzule? KDAJ določiti Incoterms klavzule? ZGODOVINA Incoterms klavzul! OBRAZLOŽITEV klavzul! KAJ so Incoterms klavzule?

Prikaži več

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o SL L 125/6 Uradni list Evropske unije 21.5.2009 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem

Prikaži več

Zbirka odločb sodne prakse SODBA SODIŠČA (drugi senat) z dne 12. julija 2012 * DDV Direktiva 2006/112/ES Pravica do odbitka Prekluzivni rok za uveljav

Zbirka odločb sodne prakse SODBA SODIŠČA (drugi senat) z dne 12. julija 2012 * DDV Direktiva 2006/112/ES Pravica do odbitka Prekluzivni rok za uveljav Zbirka odločb sodne prakse SODBA SODIŠČA (drugi senat) z dne 12. julija 2012 * DDV Direktiva 2006/112/ES Pravica do odbitka Prekluzivni rok za uveljavljanje pravice do odbitka DDV Načelo učinkovitosti

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

BDO

BDO Hramba dokumentacije mag. Tanja Urbanija BDO Svetovanje d.o.o. tanja.urbanija@bdo.si Kakršnokoli razmnoževanje in objavljanje gradiva ali izsekov iz gradiva brez dovoljenja avtorja ni dovoljeno. VSEBINA

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

1/ Ljubljana Spoštovani! Decembra je v Uradnem listu izšlo mnogo predpisov, ki se nanašajo na področje davkov in računovodstva. Izpostav

1/ Ljubljana Spoštovani! Decembra je v Uradnem listu izšlo mnogo predpisov, ki se nanašajo na področje davkov in računovodstva. Izpostav 1/2016 11.1.2016 Ljubljana Spoštovani! Decembra je v Uradnem listu izšlo mnogo predpisov, ki se nanašajo na področje davkov in računovodstva. Izpostavljamo nekaj ključnih: Uradni list RS, št. 107/2015,

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist DELOVNO GRADIVO 22.1.2013 ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: 2013-1611-0022 I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sistem obdavčitve iger na srečo Skladno z Zakonom o igrah

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - VIS_ERJAVC_JOZICA_1970_ doc

Microsoft Word - VIS_ERJAVC_JOZICA_1970_ doc - 1 - UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DIPLOMSKO DELO POSEBNOSTI IN PROBLEMATIKA POSREDNIH DAVKOV PRI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZILIH V SLOVENIJI SPECIALITIES AND PROBLEMS OF INDIRECT

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

4/ Ljubljana so začele veljati določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena Zakona o go

4/ Ljubljana so začele veljati določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena Zakona o go 4/2014 20.2.2014 Ljubljana 9. 2. 2014 so začele veljati določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H, Ur. l. RS, št. 82/13),

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

14-15/ Ljubljana Pred vami je dvojna poletna številka vestnika Računovodski in davčni nasvet. Kaj smo pripravili tokrat? S pomočjo str

14-15/ Ljubljana Pred vami je dvojna poletna številka vestnika Računovodski in davčni nasvet. Kaj smo pripravili tokrat? S pomočjo str 14-15/2016 22. 7. 2016 Ljubljana Pred vami je dvojna poletna številka vestnika Računovodski in davčni nasvet. Kaj smo pripravili tokrat? S pomočjo strokovnjakinje smo podrobneje pregledali področje prodaje

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

CL2010R0113SL _cp 1..1

CL2010R0113SL _cp 1..1 02010R0113 SL 23.12.2016 001.001 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila Pripravil/i: Za: Naviservice +386 1 548 3999 naviservice@adacta.si Adacta d.o.o. Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007 Novosti v REK-1 po 1.1.2014 v programu POTNI NALOGI (posodobljeno 17.1.2014) V skladu s spremenjeno zakonodajo glede poročanja na REK obrazcih oziroma Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

CL2013R0952SL bi_cp 1..1

CL2013R0952SL bi_cp 1..1 02013R0952 SL 24.12.2016 001.004 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

EN

EN KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 30.11.2005 KOM(2005) 608 končno 2005/0246 (COD) Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti Predlog UREDBA (ES) EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Carinskem zakoniku Skupnosti

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Pravni vidiki vstopa na tuje trge Marko Djinović, direktor Pravne službe GZS Kako poslovati s Hrvaško po vstopu v EU, GZS, 28. marec 2013 Agenda Uvod v sklepanje pogodb z mednarodnim elementom Nekatere

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. maja o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/ o dopo 30.7.2018 L 192/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRN UREDB KOMISIJE (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Prodajna knjižica

Prodajna knjižica Fakturiranje Programska rešitev je namenjena fakturiranju blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah. Računi se lahko izdajajo tako za davčne zavezance kot končne potrošnike. Račune/predračune

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka 1628852000, identifikacijska številka za DDV: SI 23445033 s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana objavlja

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Davčno potrjevanje računov s programsko opremo PCA 3000 PCA davčna blagajna verzija 768 1

Davčno potrjevanje računov s programsko opremo PCA 3000 PCA davčna blagajna verzija 768 1 Davčno potrjevanje računov s programsko opremo PCA 3000 PCA davčna blagajna verzija 768 1 1. Uvod S 02.0.1.2016 se v Sloveniji uvaja sistem davčnega potrjevanja računov. Zakon in pravilnik o davčnem potrjevanju

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več