Navodila za uporabo NIBE F1245

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila za uporabo NIBE F1245"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo Toplotna črpalka zemlja-voda LEK UHB SI

2 Kratka navodila Navigacija Tipka OK (potrditev/izbira) Tipka Nazaj (vrnitev/razveljavitev/izhod) Krmilni gumb (premik/povečanje/zmanjšanje) Podrobnejše opise funkcij tipk najdete na strani 13. Premikanje po menijih in postopki nastavljanja so opisani na strani 18. Nastavitev temperature v prostorih 2X V meni za nastavljanje sobne temperature vstopite tako, da v začetnem načinu delovanja v glavnem meniju dvakrat pritisnete tipko OK. Postopek nastavljanja je podrobneje opisan na strani 28. Povečanje količine sanitarne vode 1X 2X Za začasno povečanje količine sanitarne vode z zasukom krmilnega gumba označite Meni 2 (vodna kapljica) in nato dvakrat pritisnite tipko OK. Postopek nastavljanja je podrobneje opisan na strani 48. Ob motnjah v delovanju Ob motnjah v delovanju lahko pred klicem inštalaterja nekaj preverjanj in posegov opravite sami. Glejte navodila na strani 72.

3 Vsebina 1 Pomembni podatki in navodila Podatki o vgradnji Varnostna navodila Serijska številka Naslov za stike F1245 odlična izbira 2 Toplotna črpalka srce hiše Delovanje toplotne črpalke Prikazi na F1245 Vzdrževanje F F1245 po vaših željah Nastavitev temperature v prostorih Nastavitev količine sanitarne vode Prikaz informacij Nastavitev toplotne črpalke 4 Motnje pri zagotavljanju udobja Ukrepanje ob alarmih Ugotavljanje in odpravljanje napak Samo dodatno ogrevanje 5 Tehnični podatki 6 Razlaga pojmov Abecedni seznam pojmov Vsebina 3

4 1 Pomembni podatki in navodila Podatki o vgradnji Proizvod F1245 Serijska številka Datum vgradnje Vgradil Vrsta medija Mešalno razmerje/ledišče Aktivna globina vrtine/dolžina kolektorja Št. Ime Tovarniške nastavitve Nastavi Dodatna oprema ogrevalna krivulja (premik) ogrevalna krivulja (naklon krivulje) 7 Serijska številka mora biti obvezno navedena Potrdilo, da je bila vgradnja izvedena po navodilih za vgradnjo NIBE in veljavnih predpisih. Datum Podpis 4 Odstavek 1 Pomembni podatki in navodila

5 Varnostna navodila To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nekdo nadzoruje ali pa so bili seznanjeni s tem, kako varno uporabljati napravo, in razumejo nevarnosti, ki so vpletene. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Otroci naj brez nadzora naprave ne čistijo in vzdržujejo. Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih sprememb. NIBE POZOR Toplotne črpalke ne smete zagnati, če obstaja tveganje, da je voda v sistemu zamrznila. POZOR Če se napajalni kabel poškoduje, ga sme zamenjati samo NIBE, njegov serviser ali podobna pooblaščena oseba, da se ne izpostavljate nevarnosti ali dodatni škodi. Tlak sistema Medij Ogrevalna voda Maks 0,3 MPa (3 bar) 0,4 MPa (4 bar) Min. 0,05 MPa (0,5 bar) 0,05 MPa (0,5 bar) Odstavek 1 Pomembni podatki in navodila 5

6 Simboli POZOR Ta simbol označuje nevarnost za opremo ali ljudi. UPOŠTEVAJTE Ta simbol označuje pomembna navodila, ki jih morate upoštevati pri vzdrževanju sistema. PREDLOG Ta simbol označuje nasvet za lažjo uporabo izdelka. Označevanje Oznaka CE pomeni, da NIBE jamči, da izdelek izpolnjuje vse zahteve, ki jih zanj predpisujejo ustrezne direktive EU. Oznaka CE je obvezna za večino izdelkov, ki se prodajajo v EU, ne glede na to, kje so bili izdelani. Serijska številka Serijsko številko najdete na spodnjem desnem vogalu sprednjega okrova in v meniju Info (meniju 3.1). Serijska številka UPOŠTEVAJTE Pri vsakem klicu serviserja navedite tudi serijsko številko izdelka (14-mestno). 6 Odstavek 1 Pomembni podatki in navodila

7 Naslov za stike AT CH CZ DE DK FI FR GB NL KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: Odstavek 1 Pomembni podatki in navodila 7

8 NO PL RU SE ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Če vaše države ni na seznamu, se obrnite neposredno na podjetje Nibe na Švedskem ali preverite pravi naslov na spletnem mestu 8 Odstavek 1 Pomembni podatki in navodila

9 F1245 odlična izbira F1245 spada v novo generacijo toplotnih črpalk, ki smo jih razvili za varčno in okolju prijazno ogrevanje in/ali hlajenje vašega doma. Odlikujejo se po varčnem pridobivanju toplotne energije in so opremljene z grelnikom sanitarne vode, električnim grelnikom, obtočno črpalko in krmilnim sistemom. Toplotno črpalko lahko priključite na poljuben nizkotemperaturni sistem razvoda, na primer na omrežje radiatorjev, konvektorjev ali talnega ogrevanja. Ima tudi pripravljene priključke za dodatno opremo, na primer za dodatni grelnik vode, rekuperator prezračevalnega zraka, bazen, sisteme pasivnega hlajenja in klimatizacije z različnimi temperaturami. Električni grelnik moči 7 kw (pri 3 x 230 V, 9 kw) se lahko vključi samodejno ob nepredvidenih dogodkih ali kot rezerva (tovarniška nastavitev 6 kw). Črpalka F1245 ima vgrajen krmilni računalnik, ki zagotavlja udobje ter gospodarno in varno delovanje. Na velikem in berljivem zaslonu pregledno prikazuje podatke o stanju, časih delovanja in vseh temperaturah v toplotni črpalki. Zato na primer ne potrebujete posebnih zunanjih termometrov. Vrhunske lastnosti F1245: Vgrajeni grelnik sanitarne vode Toplotna črpalka ima vgrajen grelnik vode, izoliran z okolju prijazno izolacijo za kar najmanjše toplotne izgube. Urnik ogrevanja/hlajenja prostorov in priprave sanitarne vode Za vsak dan v tednu ali za daljša obdobja (dopust) lahko nastavite urnik ogrevanja in priprave sanitarne vode ter hlajenja in prezračevanja, če sta vgrajena. Zaslon z navodili uporabniku Toplotna črpalka je opremljena z velikim zaslonom z razumljivimi meniji, ki olajšujejo nastavljanje delovanja. Preprosto ugotavljanje in odpravljanje napak Ob napaki se na zaslonu toplotne črpalke prikažejo vzrok napake in navodila za ukrepanje. Odstavek 1 Pomembni podatki in navodila 9

10 2 Toplotna črpalka srce hiše H 3 Ogrevalna voda Hladivo Medij 40 C 50 C G E F Ekspanzijski Expansionsventil Kondensor Kondenzator 100 C 2 Kompressor Kompresor D Förångare Uparjevalnik -2 C C B -3 C 0 C 1 VirVärmekälla toplote A Temperature so samo ilustrativne in se lahko razlikujejo med sistemi ter med letom. 10 Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

11 Delovanje toplotne črpalke A B C D E F G H Toplotna črpalka lahko za ogrevanje hiše izkorišča sončno energijo, ki se nalaga v kamenju, zemlji ali vodi. Pretvorba energije, shranjene v naravi, v toploto za ogrevanje poteka v treh tokokrogih. V tokokrogu medija, (1), se energija črpa iz okolja in prenaša v toplotno črpalko. V tokokrogu hladiva, (2), toplotna črpalka pretvori nizkotemperaturno energijo iz okolja v visokotemperaturno energijo. V tokokrogu ogrevalne vode, (3), se toplota prenaša do grelnih teles po hiši. Spodaj navedene Temperature so samo ilustrativne ter se lahko razlikujejo med sistemi in med letom. Tokokrog medija Tekočina s protizmrzovalnim sredstvom, medij, kroži po ceveh kolektorja med toplotno črpalko in virom toplote (kamnino/zemljo/jezerom). S to energijo se medij segreje za nekaj stopinj, s približno 3 C na približno 0 C. Kolektor vodi medij v uparjevalnik toplotne črpalke. Tu medij odda toplotno energijo in se pri tem ohladi za nekaj stopinj. Iz uparjevalnika se vrne k viru toplote in iz njega spet črpa energijo. Tokokrog hladiva Druga tekočina, hladivo, kroži v zaprtem tokokrogu toplotne črpalke, tudi skozi uparjevalnik. Hladivo ima zelo nizko vrelišče. V uparjevalniku hladivo prejema toplotno energijo iz medija in se uparja. Hladivo v plinastem stanju, ki nastane v uparjevalniku, teče v kompresor na električni pogon. V kompresorju tlak hladiva naraste, pri tem se znatno zviša tudi temperatura hladiva, s približno 5 C na približno 100 C. Kompresor potiska plin v toplotni prenosnik, kondenzator, kjer odda energijo ogrevalni vodi, pri tem pa se ohladi in kondenzira nazaj v tekočo obliko. Ker je tlak hladiva še vedno visok, teče hladivo skozi ekspanzijski ventil, v katerem njegov tlak pade, pri tem pa se hladivo tudi ohladi na začetno temperaturo. Tako je hladivo zaključilo svoj tokokrog. Spet vstopi v uparjevalnik in ves cikel se ponovi. Tokokrog ogrevalne vode Toplotno energijo, ki jo v kondenzatorju odda hladivo, prevzame ogrevalni sistem. Ogrevalna voda kroži v zaprtem tokokrogu in prenaša ogrevalno energijo v grelnik sanitarne vode ter radiatorje/konvektorje. Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše 11

12 Prikazi na F1245 Zunanji prikazi Pri zaprtih vratih toplotne črpalke lahko podatke in stanje odčitate iz informacijskega okna in kontrolke stanja. Informacijsko okno Kontrolka stanja Informacijsko okno Informacijsko okno zajema del zaslona (vgrajenega za vrati toplotne črpalke). V informacijskem oknu so lahko prikazani podatki različnih vrst (npr. temperature, ura). Kaj bo prikazano v informacijskem oknu, izberete sami. Želeno kombinacijo podatkov nastavite z zaslonsko enoto. Ta kombinacija podatkov velja samo za informacijsko okno in izgine, ko odprete vrata toplotne črpalke. Navodila za nastavitev informacijskega okna najdete na strani 64. Kontrolka stanja Kontrolka stanja prikazuje stanje toplotne črpalke: neprekinjena zelena kontrolka pri normalnem delovanju, neprekinjena rumena kontrolka pri aktiviranem rezervnem načinu oziroma neprekinjena rdeča kontrolka pri sproženem alarmu. Ukrepanje ob alarmih je opisano na strani Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

13 Zaslonska enota KLIMA V PROSTORIH SANITARNA VODA TOPLOTNA ČRPALKA INFO F1245 A B C D E F Zaslon Kontrolka stanja Tipka OK Tipka Nazaj Krmilni gumb Stikalo G Vrata USB Za vrati toplotne črpalke je vgrajena zaslonska enota, s pomočjo katere komunicirate z F1245. Tu: vklopita ali izklopite toplotno črpalko ter rezervni način delovanja, nastavljate klimo v prostorih in sanitarno vodo ter prilagajate delovanje toplotne črpalke svojim potrebam, pregledujete podatke o nastavitvah, stanju in dogodkih, pregledujete alarme in berete navodila za njihovo odpravo. A B C Zaslon Na prikazu pregledujete navodila, nastavitve in podatke o delovanju. Pregleden zaslon in sistem menijev vam lajšata premikanje med meniji in možnostmi nastavljanja delovanja in pregledovanja podatkov. Kontrolka stanja Kontrolka stanja prikazuje stanje toplotne črpalke. Kontrolka: sveti zeleno med normalnim delovanjem, sveti rumeno v rezervnem načinu delovanja, sveti rdeče ob sproženem alarmu. Tipka OK Tipka OK služi za: potrditev izbire podmenijev/možnosti/nastavitev/strani v vodniku za zagon. Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše 13

14 D E F G Tipka Nazaj Tipka Nazaj služi za: vrnitev v prejšnji meni, spremembo nastavitve, dokler še ni potrjena. Krmilni gumb Krmilni gumb lahko vrtite v desno in v levo. Z njim lahko: potujete po menijih in med možnostmi, povečujete in zmanjšujete vrednosti, zamenjate stran pri navodilih, ki obsegajo več kot eno stran (npr. pri besedilih pomoči in servisnih navodilih). Stikalo Stikalo ima tri položaje: Vkl () Pripravljenost ( ) Rezervni način ( ) Rezervni način uporabljajte samo ob napaki v delovanju toplotne črpalke. V tem načinu se kompresor izklopi, namesto njega pa deluje električni grelnik. Zaslonska enota toplotne črpalke ugasne, kontrolka stanja sveti rumeno. Vrata USB Vrata USB so skrita pod plastično značko z imenom naprave. Vrata USB služijo za posodabljanje programske opreme. Obiščite in kliknite zavihek "Software" ter prenesite na svoj računalnik najnovejšo programsko opremo za svoj sistem. 14 Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

15 Sistem menijev Ko odprete vrata toplotne črpalke, se na zaslonu prikažejo štirje glavni meniji in nekaj osnovnih informacij. Glavna Zunanja temperatura Sobna temperatura (če so vgrajena sobna tipala) KLIMA V PROSTORIH SANITARNA VODA Temp. san. vode Informacije o delovanju TOPLOTNA ČRPALKA SERVIS INFO Začasni režim luks (če je aktiviran) Ocenjena količina sanitarne vode Podrejena SANITARNA VODA INFO Če je toplotna črpalka nastavljena kot podrejena enota, je prikazan samo del glavnega menija, saj večino nastavitev sistema opravljate na glavni toplotni črpalki. Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše 15

16 Meni 1 Meni 2 Meni 3 Meni 4 KLIMA V PROSTORIH Nastavitve in urniki klime v prostorih. Glejte stran 27. SANITARNA VODA Nastavitve in urniki priprave sanitarne vode. Glejte stran 48. Ta meni je nastavljen tudi v omejenem naboru menijev podrejene toplotne črpalke. INFO Prikaz temperatur in drugih podatkov o delovanju ter dostop do pregleda alarmov. Glejte stran 53. Ta meni je nastavljen tudi v omejenem naboru menijev podrejene toplotne črpalke. TOPLOTNA ČRPALKA Nastavitve časa, datuma, jezika, prikaza, obratovalnega stanja ipd. Glejte stran Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

17 Simboli na zaslonu Na zaslonu se lahko med delovanjem prikažejo naslednji simboli. Simbol Opis Ta simbol se prikaže ob znaku za informacije, če vas v meniju 3.1 čakajo kakšne informacije, ki jih morate upoštevati. Ta dva simbola označujeta blokado kompresorja oziroma dodatnega električnega grelnika v F1245. Ti dve enoti sta lahko blokirani zaradi nastavitve načina delovanja v meniju 4.2, po urniku, nastavljenem v meniju 4.9.5, ali ob alarmu, ki povzroči tudi blokado katere od teh enot. Blokada kompresorja Blokada dodatnega grelnika Ta simbol sveti pri periodičnem dvigu ali aktiviranem načinu priprave sanitarne vode "luks". Ta simbol kaže, ali je "nast.dopust" aktivno v 4.7. Ta simbol kaže, ali ima F1245 povezavo z NIBE NIBE Uplink. Ta simbol prikazuje dejansko hitrost ventilatorja, če je ta različna od normalne nastavitve. Potrebna je enota NIBE FLM. Ta simbol kaže, ali deluje sončno ogrevanje. Potrebna dodatna oprema. Ta simbol kaže, ali deluje sončno ogrevanje. Potrebna dodatna oprema. Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše 17

18 Številka menija označeni podmeni Ime in številka menija glavni meni KLIMA V PROSTORIH SANITARNA VODA KLIMA V PROSTORIH 1 Simbol glavni meni temperatura prezračevanje programiranje normalno izkl napredno TOPLOTNA ČRPALKA INFO Označeni glavni meni Simboli podmeniji Ime podmeniji Podatki o stanju podmeniji Upravljanje Kazalko premikate z vrtenjem krmilnega gumba v levo ali desno. Mesto, kjer je kazalka, je svetlejše in/ali ima znak trikotnika. Izbiranje menijev Za premik na želeni podmeni označite ustrezni glavni meni in pritisnite tipko OK. Odpre se novo okno s podmeniji. Označite ustrezni podmeni in pritisnite tipko OK. 18 Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

19 Izbiranje možnosti režim udobja2.2 gospodarno normalno luks Varianta V meniju z več možnostmi je trenutno izbrana možnost označena z zeleno kljukico. Izbira druge možnosti: 1. Označite želeno možnost. Ta možnost se označi kot predizbrana (označena belo). 2. S pritiskom na tipko OK potrdite izbiro možnosti. Izbrana možnost je zdaj označena z zeleno kljukico. Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše 19

20 Nastavljanje vrednosti čas datum dan mesec leto čas in datum ur 12 ur Vrednosti bodo spremenjene Postopek nastavitve vrednosti: 1. S krmilnim gumbom označite vrednost, ki jo želite nastaviti. 2. Pritisnite tipko OK. Ozadje polja vrednosti se obarva zeleno, kar pomeni, da ste vstopili v način nastavljanja. 3. Z vrtenjem krmilnega gumba v desno vrednost povečujete, z vrtenjem v levo pa zmanjšujete. 4. S pritiskom na tipko OK potrdite nastavljeno vrednost. Če želite vrednost vrniti v stanje pred nastavljanjem, pa pritisnite tipko Nazaj. 20 Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

21 Uporabite virtualno tipkovnico Različne tipkovnice V nekaterih menijih, v katerih je treba vnašati besedilo, je na voljo virtualna tipkovnica. Glede na meni lahko dostopate do različnih naborov znakov, ki jih lahko izbirate s krmilnim gumbom. Za spremembo preglednice znakov pritisnite tipko Nazaj. Če ima meni le en nabor znakov, je tipkovnica prikazana neposredno. Ko nehate pisati, označite "OK" in pritisnite gumb Potrdi. Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše 21

22 Premikanje med okni Meni lahko obsega več oken. Med okni se premikate z vrtenjem krmilnega gumba. Trenutno menijsko okno Število oken v meniju Premikanje med okni vodnika za zagon jezik 4.6 Puščice za pomikanje med okni v vodniku za zagon 1. Z vrtenjem krmilnega gumba označite eno od puščic v levem zgornjem vogalu (ob številki strani). 2. Pritisnite tipko OK in se s tem premaknite na drug korak vodnika za zagon. Meni pomoči Veliko menijev je opremljenih s simbolom, ki pomeni, da vam je na voljo dodatna pomoč. Prikaz besedila pomoči: 1. S krmilnim gumbom označite simbol pomoči. 2. Pritisnite tipko OK. Veliko besedil pomoči obsega več oken; med okni se premikate s krmilnim gumbom. 22 Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

23 LEK Vzdrževanje F1245 Redni pregledi Vaša toplotna črpalka načeloma ne potrebuje vzdrževanja; po prvem zagonu zahteva zelo malo dela. Priporočamo pa vam, da delovanje sistema redno preverjate. Ob nenormalnih dogodkih se na zaslonu prikažejo obvestila o napakah v obliki različnih alarmnih besedil. Ukrepanje ob alarmih je opisano na strani 71. Nivojska posoda Medij kolektorja ali vrtine se običajno ne porablja, ampak kroži v sistemu. Večina sistemov je opremljena z nivojsko posodo, kjer lahko preverjate, ali je v sistemu dovolj tekočine. Če ne veste, kje je nameščena nivojska posoda, povprašajte inštalaterja. Raven tekočine v posodi se rahlo spreminja s 1/3 temperaturo. Če raven tekočino pade pod 1/3, je treba tekočino doliti. Za pomoč pri dolivanju se obrnite na inštalaterja. LEK Ekspanzijska posoda Medij kolektorja ali vrtine se običajno ne porablja, ampak kroži v sistemu. Nekateri sistemi imajo namesto nivojske posode vgrajeno ekspanzijsko posodo (na primer, če toplotna črpalka ni na najvišji točki sistema medija), kjer lahko preverite tlak v sistemu. Če ne veste, kje je nameščena ekspanzijska posoda, povprašajte inštalaterja. Tlak se rahlo spreminja s temperaturo. Tlak ne sme pasti pod 0,5 bara. Za pomoč pri dolivanju se obrnite na inštalaterja. Varnostni ventil Varnostni ventil grelnika sanitarne vode včasih po uporabi tople vode izpusti kanček vode. Hladna voda, ki priteče v grelnik namesto iztočene vroče vode, se pri segrevanju razteza, zato tlak v grelniku naraste in varnostni ventil se odpre. Delovanje varnostnega ventila je treba redno preverjati. Varnostni ventil je vgrajen v dovodni cevi (cevi hladne vode) v grelnik vode. Postopek preverjanja je naslednji: 1. S pazljivim vrtenjem gumba v nasprotni smeri urnih kazalcev odprite ventil. Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše 23

24 2. Preverite, ali iz ventila priteče voda. 3. Sprostite gumb; s tem ventil spet zaprete. Če se ventil ne zapre sam od sebe, rahlo zavrtite gumb v nasprotni smeri urnih kazalcev. Nasveti za varčevanje Vaš sistem toplotne črpalke pridobiva toploto za ogrevanje in greje sanitarno vodo. Deluje po vaših nastavitvah. Na porabo energije vplivajo na primer temperatura prostorov, poraba sanitarne vode, toplotna izolacija zgradbe, velikost okenskih površin zgradbe. Eden od dejavnikov je tudi položaj zgradbe, npr. izpostavljenost vetru. Pomnite tudi naslednje: Termostatske ventile odprite do konca (razen v prostorih, ki naj bodo hladnejši, npr. v spalnicah). Termostatski ventili zmanjšujejo pretok v sistemu ogrevanja, toplotna črpalka pa to skuša kompenzirati z dviganjem temperatur. Zato deluje v manj ugodnih pogojih in porabi več električne energije. Če ste odsotni dalj časa, lahko znižate temperaturo z urnikom "nast.dopust" v meniju 4.7. Glejte stran 65 za navodila. Porabo energije lahko zmanjšate tudi z gospodarnim načinom priprave sanitarne vode. Poraba električne energije % letne porabe 20% PorabaEnergiförbrukning električne energije fördelat za toplotno över året črpalko zemlja-voda se med letom spreminja. 15% 10% 5% 0% Jan jan Feb feb mars Mar april April maj Maj Junij juni Julij juli aug Avg Sep sep Okt okt nov Nov dec Dec Mesec Zvišanje sobne temperature za eno stopinjo poveča porabo električne energije za približno 5 odstotkov. Poraba električne energije v gospodinjstvu Nekdaj je veljalo, da povprečno švedsko gospodinjstvo porabi približno 5000 kwh električne energije na leto. Danes znaša običajna poraba kwh na leto. 24 Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

25 Oprema Normalna izhodna moč (W) Približna letna poraba (kwh) Upravljanje Pripravljenost TV (Upravljanje: 5 h/dan, pripravljenost: 19 h/dan) Digitalni TV-pretvornik (delovanje: 5 h/dan, pripravljenost: 19 h/dan) DVD (delovanje: 2 h/teden) TV-igralna konzola (delovanje: 6 h/teden) Radio/stereo (delovanje: 3 h/dan) Računalnik, vklj. z zaslonom (delovanje: 3 h/dan, pripravljenost:21 h/dan) Žarnica (delovanje 8 h/dan) Halogenska žarnica (delovanje 8 h/dan) Hladilnik (delovanje: 24 h/dan) Zamrzovalnik (delovanje: 24 h/dan) Štedilnik, kuhalna plošča (delovanje: 40 min/dan) Štedilnik, pečica (delovanje: 2 h/teden) Pomivalni stroj s priključkom na hladno vodo (delovanje 1-krat/dan) Pralni stroj (delovanje: 1-krat/dan) Sušilnik perila (delovanje: 1-krat/dan) Sesalnik (delovanje: 2 h/teden) Grelnik bloka motorja (delovanje: 1 h/dan, 4 mes. na leto) Grelnik kabine avtomobila (delovanje: 1 h/dan, 4 mes. na leto) Navedene so približne značilne vrednosti porabe. Na primer: Družina z 2 otrokoma živi v hiši z 1 TV s ploskim zaslonom, 1 digitalnim TV-pretvornikom, 1 predvajalnikom DVD, 1 igralno konzolo za TV, 2 računalnikoma, 3 stereo sistemi, 2 žarnico v WC, 2 žarnico v kopalnici, 4 žarnicami v kuhinji, 3 žarnicami na fasadi, pralnim strojem, sušilnikom perila, zamrzovalnikom, pečico, sesalnikom, grelnikom bloka motorja = 6240 kwh električne energije na leto Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše 25

26 Števec električne energije Redno preverjajte stanje števca električne energije, po možnosti vsak mesec. Tako boste opazili spremembe pri porabi električne energije. Nove stanovanjske hiše imajo običajno vgrajena po dva števca; iz razlike med njima lahko izračunate porabo v gospodinjstvu. Nove zgradbe Nove zgradbe se sušijo približno leto dni. V tem času lahko zgradba porabi znatno več energije kot kasneje. Po 1-2 letih je treba ogrevalno krivuljo ponovno nastaviti, prav tako premik ogrevalne krivulje in nastavitve termostatskih ventilov, saj so po zaključku sušenja zgradbe praviloma potrebne nižje temperature ogrevalnega sistema. 26 Odstavek 2 Toplotna črpalka srce hiše

27 3 F1245 po vaših željah Nastavitev temperature v prostorih Pregled Podmeniji Meni KLIMA V PROSTORIH vsebuje več podmenijev. Informacije o stanju za določen meni so prikazane na zaslonu desno od menijev. temperatura Nastavitev temperature sistema klimatizacije. Informacije stanja prikazujejo nastavljene vrednosti sistema klimatizacije. temperatura prezračevanje programiranje napredno KLIMA V PROSTORIH 1 normalno prezračevanje Nastavitev hitrosti ventilatorja. Informacija stanja prikazuje izbrano nastavitev. Ta meni je prikazan le, če je na sistem priključen modul za prezračevanje (dodatna oprema). programiranje Urniki ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Informacija stanja "nastavi" je prikazana, če ste urnik nastavili, a trenutno ni aktiven, "nast.dopust" je prikazana, kadar je aktiven urnik dopusta (ki ima prednost pred običajnim urnikom), "aktivno" pa, če je aktiven katerikoli del urnika; drugače je prikazana možnost " izkl". napredno Nastavljanje ogrevalne krivulje, prilagajanje po zunanjem kontaktu, minimalna temperatura v dvižnem vodu, sobno tipalo, hlajenje in +Adjust. izkl Odstavek 3 F1245 po vaših željah 27

28 Meni 1.1 temperatura Če je v hiši več sistemov klimatizacije, je to prikazano na zaslonu s posebnim termometrom za vsak sistem. Izberite ogrevanje oziroma hlajenje in nato nastavite želeno temperaturo v naslednjem meniju "temperatura ogrevanje/hlajenje" v meniju 1.1. Nastavitev temperature (če je sobno tipalo priključeno in aktivirano): ogrevanje Območje nastavitve: 5 30 C Privzeta vrednost: 20 hlajenje (potrebna dodatna oprema) Območje nastavitve: 5 30 C Privzeta vrednost: 25 temperatura ogrevanja1.1.1 temperatura hlajenja1.1.2 Če je sistem klimatizacije krmiljen s sobnim tipalom, je na zaslonu prikazana temperatura v C. UPOŠTEVAJTE Ogrevalni sistem, ki toploto oddaja počasi, kot npr. talno ogrevanje, morda ne bo primeren za krmiljenje s sobnim tipalom toplotne črpalke. Nastavitev sobne temperature spremenite s krmilnim gumbom. Novo nastavitev potrdite s pritiskom na tipko OK. Nova nastavitev temperature je prikazana desno od simbola na zaslonu. Nastavitev temperature (če sobno tipalo ni aktivirano): Območje nastavitve: -10 do +10 Privzeta vrednost: 0 Zaslon prikazuje nastavitve ogrevanja (premik krivulje). Temperaturo prostorov zvišate oz. znižate s povečanjem oz. zmanjšanjem vrednosti na zaslonu. Za nastavitev vrednosti uporabite gumb. Novo nastavitev potrdite s pritiskom na tipko OK. 28 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

29 Število korakov spreminjanja vrednosti za spremembo sobne temperature za eno stopinjo je odvisno od ogrevalnega sistema. Običajno zadostuje en korak, v določenih primerih pa je lahko potrebnih več korakov. Nastavljanje želene vrednosti. Nova nastavitev temperature je prikazana desno od simbola na zaslonu. UPOŠTEVAJTE Povečevanje sobne temperature lahko "upočasnijo" termostati na radiatorjih ali talnem ogrevanju. Zato do konca odprite termostatske ventile, razen v prostorih, kjer mora biti temperatura nižja, npr. v spalnicah. PREDLOG Pred ponovno spremembo nastavitve počakajte 24 ur, da se sobna temperatura lahko ustali. Če je zunaj mraz in je sobna temperatura prenizka, povečajte naklon krivulje v meniju za en korak. Če je zunaj mraz in je sobna temperatura previsoka, zmanjšajte naklon krivulje v meniju za en korak. Če je zunaj toplo in je sobna temperatura prenizka, povečajte vrednost v meniju za en korak. Če je zunaj toplo in je sobna temperatura previsoka, zmanjšajte vrednost v meniju za en korak. Meni 1.2 prezračevanje (potrebna dodatna oprema) Območje nastavitve: normalno in hitrost 1-4 Privzeta vrednost: normalno normalno(50%) hitrost 1(0%) hitrost 2(40%) hitrost 3(80%) hitrost 4(100%) prezračevanje 1.2 Tu lahko začasno povečate ali zmanjšate prezračevanje v stanovanju. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 29

30 Po izbiri nove hitrosti se začne v krmilnem sistemu odštevati čas. Po izteku nastavljenega časa se prezračevanje vrne na normalno nastavitev. Po potrebi lahko čas spremenite v meniju Hitrost ventilatorja je prikazana v oklepaju (v odstotkih) po vsaki spremembi hitrosti. PREDLOG Za spremembo nastavitve za daljši čas uporabite funkcijo dopust ali urnik. Meni 1.3 programiranje V meniju programiranje nastavljate temperaturo v prostorih (ogrevanje/hlajenje/prezračevanje) za vsak dan v tednu. Urnik lahko določite tudi za daljše izbrano obdobje (dopust), v meniju 4.7. ogrevanje hlajenje prezračevanje programiranje1.3 izkl izkl izkl Meni ogrevanje Tu lahko programirate povišanja in znižanja temperature prostorov za največ tri časovna obdobja na dan. Če imate vgrajeno in aktivirano sobno tipalo, se želena sobna temperatura ( C) nastavlja med časovnim obdobjem. Če sobno tipalo ni aktivirano, se nastavi želena sprememba (glede na nastavitev v meniju 1.1). Običajno za spremembo sobne temperature za eno stopinjo zadostuje en korak, v določenih primerih pa je lahko potrebnih več korakov. 30 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

31 Aktivirano Urnik Sistem URNIK OGREVANJA program 1 aktivirano program 2 program 3 sistem vsi pon tor sre čet pet sob ned 21:30-06:00 20,5 Nezdružljivost Dan Časovno obdobje Nastavljanje Urnik: Tu spreminjate in izbirate urnik. Aktivirano: Tu aktivirate urnik za izbrano obdobje. Deaktiviranje ne vpliva na nastavljene čase. Sistem: Tu izbirate, za kateri sistem klimatizacije velja urnik. Ta možnost je prikazana le, če je v hiši več sistemov klimatizacije. Dan: Tu izberete, za kateri dan v tednu naj velja urnik. Za brisanje urnika za določen dan ponastavite čase za ta dan, tako da sta čas začetka in čas konca enaka. Če izberete vrstico "vsi", veljajo nastavitve časov za vse dni v obdobju. Časovno obdobje: Tu izbirate čas začetka in čas konca urnika za izbrani dan. Nastavljanje: Tu nastavljate, za koliko naj bo ogrevalna krivulja po urniku premaknjena glede na nastavitev v meniju 1.1. Če je vgrajeno sobno tipalo, želeno sobno temperaturo nastavljate v C. Nezdružljivost: Če dve nastavitvi med seboj nista združljivi, se prikaže rdeč klicaj. PREDLOG Za nastavitev podobnih vrednosti za vse dneve v tednu začnite z vnosom "vsi" in nato spremenite nastavitve posameznih dni. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 31

32 PREDLOG Čas zaustavitve nastavite pred časom začetka, tako da obdobje presega polnoč. Programiranje se nato konča ob nastavljenem času zaustavitve naslednji dan. Urnik se vedno začne na datum, na katerega je nastavljen čas začetka. UPOŠTEVAJTE Za spremembo temperature prostorov je potreben čas. Na primer: pri talnem ogrevanju razlike sobnih temperatur v krajšem obdobju ne bodo opazne. Meni hlajenje (potrebna dodatna oprema) Tu lahko nastavite urnik do dveh obdobij dneva, v katerih je dovoljeno hlajenje prostorov. Aktivirano Urnik URNIK HLAJENJA program 1 program 2 aktivirano vsi pon tor sre čet pet sob ned 21:30-06:00 izkl Dan Časovno obdobje Nezdružljivost Urnik: Tu spreminjate in izbirate urnik. Aktivirano: Tu aktivirate urnik za izbrano obdobje. Deaktiviranje ne vpliva na nastavljene čase. Dan: Tu izberete, za kateri dan v tednu naj velja urnik. Za brisanje urnika za določen dan ponastavite čase za ta dan, tako da sta čas začetka in čas konca enaka. Če izberete vrstico "vsi", veljajo nastavitve časov za vse dni v obdobju. Časovno obdobje: Tu izbirate čas začetka in čas konca urnika za izbrani dan. 32 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

33 Tukaj lahko nastavite, kdaj aktivno hlajenje ne bo dovoljeno. Nezdružljivost: Če dve nastavitvi med seboj nista združljivi, se prikaže rdeč klicaj. PREDLOG Za nastavitev podobnih vrednosti za vse dneve v tednu začnite z vnosom "vsi" in nato spremenite nastavitve posameznih dni. PREDLOG Čas zaustavitve nastavite pred časom začetka, tako da obdobje presega polnoč. Programiranje se nato konča ob nastavljenem času zaustavitve naslednji dan. Urnik se vedno začne na datum, na katerega je nastavljen čas začetka. Meni prezračevanje (potrebna dodatna oprema) Tu lahko programirate višje in nižje nastavitve prezračevanja v do dveh obdobjih dneva. Aktivirano Urnik URNIK PREZRAČEVANJA program 1 program 2 aktivirano vsi pon tor sre čet pet sob ned 21:30-06:00 hitrost 3 Nezdružljivost Dan Časovno obdobje Nastavljanje Urnik: Tu spreminjate in izbirate urnik. Aktivirano: Tu aktivirate urnik za izbrano obdobje. Deaktiviranje ne vpliva na nastavljene čase. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 33

34 Dan: Tu izberete, za kateri dan v tednu naj velja urnik. Za brisanje urnika za določen dan ponastavite čase za ta dan, tako da sta čas začetka in čas konca enaka. Če izberete vrstico "vsi", veljajo nastavitve časov za vse dni v obdobju. Časovno obdobje: Tu izbirate čas začetka in čas konca urnika za izbrani dan. Nastavljanje: Tu nastavite želeno hitrost ventilatorja. Nezdružljivost: Če dve nastavitvi med seboj nista združljivi, se prikaže rdeč klicaj. PREDLOG Za nastavitev podobnih vrednosti za vse dneve v tednu začnite z vnosom "vsi" in nato spremenite nastavitve posameznih dni. PREDLOG Čas zaustavitve nastavite pred časom začetka, tako da obdobje presega polnoč. Programiranje se nato konča ob nastavljenem času zaustavitve naslednji dan. Urnik se vedno začne na datum, na katerega je nastavljen čas začetka. UPOŠTEVAJTE Znatne razlike nastavitve v daljših obdobjih lahko povzročijo neugodno bivalno okolje in neekonomično delovanje. Meni 1.9 napredno Meni napredno ima besedilo v oranžni barvi in je namenjen zahtevnejšemu uporabniku. Meni obsega več podmenijev. krivulja Nastavitev naklona ogrevalne in hladilne krivulje. zunanje nastavljanje Nastavitev paralelnega premika ogrevalne krivulje, če je priključen zunanji krmilnik. ogrevalna krivulja zunanje nastavljanje min. temp. dviž. voda nastavitve sobnega tipala nastavitve hlajenja čas preklopa ventilatorja napredno1.9 min. temp. dviž. voda Nastavitev najnižje dovoljene temperature dvižnega voda. nastavitve sobnega tipala Nastavitve v zvezi s sobnim tipalom. nastavitve hlajenja Nastavitve hlajenja. 34 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

35 čas preklopa ventilatorja Nastavitve časa povratka ventilatorja na normalno hitrost po začasni spremembi hitrosti. lastna krivulja Nastavitev lastne ogrevalne in hladilne krivulje. paralelni premik točke Nastavitev paralelnega premika ogrevalne oziroma hladilne krivulje pri določeni zunanji temperaturi. nočno hlajenje Nastavitve nočnega hlajenja. +Adjust Nastavljanje, koliko naj +Adjust vpliva na računsko temperaturo dvižnega voda za talno ogrevanje. Višja vrednost pomeni večji vpliv. Meni krivulja ogrevalna krivulja Območje nastavitve: 0-15 Privzeta vrednost: 9 hladilna krivulja (potrebna dodatna oprema) Območje nastavitve: 0-9 Privzeta vrednost: 0 ogrevalna krivulja sistem temp. dviž. voda ( C) zunanja temp. ( C) sistem hladilna krivulja temp. dviž. voda ( C) zunanja temp. ( C) Meni krivulja služi za izbiro med ogrevanjem in hlajenjem. Naslednji meni (ogrevalna krivulja/hladilna krivulja) kaže ogrevalno in hladilno krivuljo za vašo hišo. Naloga krivulje je vzdrževati enakomerno sobno temperaturo ne glede na zunanjo temperaturo, s tem pa zagotavljati ekonomično delovanje. Po teh krivuljah krmilni računalnik toplotne črpalke določa temperaturo vode v ogrevalnem sistemu, temperaturo v dvižnem vodu in s tem sobno temperaturo. Tu lahko izberete krivuljo in odčitate, kako se Odstavek 3 F1245 po vaših željah 35

36 spreminja temperatura dvižnega voda s spreminjanjem zunanje temperature. Številka skrajno desno ob napisu "sistem" prikazuje, ogrevalno/hladilno krivuljo katerega od sistemov ste izbrali. Temperatura dvižnega voda C 70 Brantare Večji naklon kurvlutning krivulje C Zunanja UTETEMPERATUR temperatura Koeficient krivulje Naklona ogrevalne in hladilne krivulje pomenita, za koliko se mora zvišati/znižati temperatura v dvižnem vodu pri zvišanju/znižanju zunanje temperature. Večji naklon pomeni višjo temperaturo dvižnega voda pri ogrevanju oziroma nižjo temperaturo dvižnega voda pri hlajenju pri dani zunanji temperaturi. Optimalni naklon krivulje je odvisen od podnebja na vašem področju, sistema ogrevanja (talno ali radiatorsko) in izolacije hiše. Krivulja se nastavi ob vgradnji sistema ogrevanja, pozneje pa jo je morda treba optimizirati. Naknadno optimiziranje običajno ni potrebno. UPOŠTEVAJTE Za natančnejše nastavljanje sobne temperature uporabljajte paralelni premik krivulje navzgor oziroma navzdol; za to služi meni 1.1 temperatura. Temperatura dvižnega voda C 70 Premik Förskjuten ogrevalne värmekurva krivulje C Zunanja UTETEMPERATUR temperatura Premik krivulje Paralelni premik krivulje pomeni spremembo temperature v dvižnem vodu neodvisno od zunanje temperature; npr. paralelni premik za +2 koraka pomeni zvišanje temperature v dvižnem vodu za 5 C pri vseh zunanjih temperaturah. 36 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

37 Temperatura dvižnega voda C Maksimalna Maximivärdevrednost Minimalna Minimivärde vrednost C Zunanja UTETEMPERATUR temperatura Temperatura dvižnega voda maksimalna in minimalna vrednost Ker temperatura v dvižnem vodu ne more presegati najvišje nastavljene vrednosti ali biti nižja od najnižje nastavljene vrednosti, se ogrevalna krivulja pri teh dveh mejah izravna. UPOŠTEVAJTE Pri sistemih talnega ogrevanja je normalna maks.temp.dviž.voda nastavitev med 35 in 45 C. Pri talnem hlajenju min. temp. dviž. voda mora biti omejeno, da ne pride do kondenzacije. Preverite dovoljeno maksimalno temperaturo estriha z inštalaterjem/izvajalcem estriha. Številka na koncu krivulje označuje naklon krivulje. Številka ob termometru označuje paralelni premik krivulje. Za nastavitev vrednosti uporabite gumb. Novo nastavitev potrdite s pritiskom na tipko OK. Krivulja 0 je lastna krivulja, ustvarjena v meniju Izbira druge krivulje (naklona): POZOR Če ima hiša en sam sistem klimatizacije, je številka krivulje že prikazana, ko se odpre okno menija. 1. Izberite sistem klimatizacije (če jih je več), za katerega boste izbrali drugo krivuljo. 2. Po potrditvi izbire sistema klimatizacije se prikaže oznaka številke krivulje. 3. S pritiskom na tipko OK vstopite v način nastavljanja. 4. Izberite novo krivuljo. Krivulje so oštevilčene od 0 do 15; višja številka pomeni večji naklon krivulje in višjo temperaturo dvižnega voda. Krivulja 0 pomeni, da se uporablja lastna krivulja (meni 1.9.7). 5. S pritiskom na tipko OK izstopite iz načina nastavljanja. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 37

38 Odčitavanje krivulje: 1. Zavrtite krmilni gumb tako, da označite prstan na osi zunanje temperature. 2. Pritisnite tipko OK. 3. Sledite sivi črti navzgor do krivulje in nato v levo tu odčitate temperaturo dvižnega voda pri izbrani zunanji temperaturi. 4. Odčitate lahko vrednosti pri različnih zunanjih temperaturah vrtite krmilni gumb v desno oziroma v levo in odčitavajte temperature dvižnega voda. 5. Za izstop iz načina odčitavanja pritisnite tipko OK ali Nazaj. PREDLOG Pred ponovno spremembo nastavitve počakajte 24 ur, da se sobna temperatura lahko ustali. Če je zunaj mraz in je sobna temperatura prenizka, povečajte naklon krivulje za en korak. Če je zunaj mraz in je sobna temperatura previsoka, zmanjšajte naklon krivulje za en korak. Če je zunaj toplo in je sobna temperatura prenizka, povečajte paralelni premik krivulje za en korak. Če je zunaj toplo in je sobna temperatura previsoka, zmanjšajte paralelni premik krivulje za en korak. Meni zunanje nastavljanje sistem klimatizacije Območje nastavitve: -10 do +10 ali želena sobna temperatura, če je vgrajeno sobno tipalo. Privzeta vrednost: 0 zunanje nastavljanje ogrevalni sistem 1 C ogrevalni sistem 2 ogrevalni sistem 3 C ogrevalni sistem 4 38 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

39 Pri priključenem zunanjem krmilniku lahko s sobnim termostatom ali stikalno uro med ogrevanjem začasno ali po obdobjih zvišate ali znižate sobno temperaturo. Pri vklopljenem kontaktu se premik ogrevalne krivulje spremeni za število korakov, nastavljenih v meniju. Če imate vgrajeno in aktivirano sobno tipalo, nastavljate želeno sobno temperaturo ( C). Če je v hiši več sistemov klimatizacije, je mogoče nastavljanje za vsak sistem posebej. Meni min. temp. dviž. voda ogrevanje Območje nastavitve: 5-70 C Privzeta vrednost: 20 C hlajenje (potrebna dodatna oprema) Območje nastavitve je lahko odvisno od priključene dodatne opreme. Tovarniška nastavitev: 18 C min. temp. dviž. voda ogr ogrevalni sistem 1 ogrevalni sistem 2 ogrevalni sistem 3 ogrevalni sistem C C C C min. temp. dviž. voda hlaj ogrevalni sistem 1 ogrevalni sistem 2 ogrevalni sistem 3 ogrevalni sistem C C C C V meniju izberete ogrevanje oziroma hlajenje, v naslednjem meniju (min. temperatura dvižnega voda za ogrevanje/hlajenje) pa nastavite najnižjo temperaturo dvižnega voda sistema klimatizacije. To pomeni, da F1245 nikoli ne nastavi izračunane temperature, nižje od te nastavitve. Če je v hiši več sistemov klimatizacije, je mogoče nastavljanje za vsak sistem posebej. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 39

40 PREDLOG Vrednost lahko zvišate, če imate npr. klet, ki jo želite ogrevati celo leto, tudi poleti. Morda je treba tudi zvišati vrednost v meniju "izklop ogrevanja" "nastavitev režima avto". Meni nastavitve sobnega tipala sistem faktorja ogrevanje Območje nastavitve: 0,0 6,0 Tovarniška nastavitev ogrevanja: 2,0 hlajenje (potrebna dodatna oprema) Območje nastavitve: 0,0 6,0 Tovarniška nastavitev hlajenja: 1,0 nastavitve sobnega tipala1.9.4 tipalo ref. prostora sist 1 faktor ogrevanja sistem1 hladilni faktor sistema1 tipalo ref. prostora sist 2 tipalo ref. prostora sist 3 tipalo ref. prostora sist 4 Tu lahko aktivirate sobna tipala za upravljanje sobne temperature. UPOŠTEVAJTE Ogrevalni sistem, ki toploto oddaja počasi, kot npr. talno ogrevanje, morda ne bo primeren za krmiljenje s sobnim tipalom toplotne črpalke. Tu lahko nastavite faktor (številsko vrednost), ki določa, koliko nad ali pod normalno temperaturo (razlika med želeno in dejansko temperaturo prostora) mora biti prostor, da to vpliva na dovodno temperaturo klimatskega sistema. Večja vrednost pomeni večjo in hitrejšo spremembo naklona ogrevalne krivulje. POZOR Previsoka nastavljena vrednost za "sistem faktorja" lahko glede na vaš klimatski sistem povzroči nestabilno temperaturo prostora. Če ima hiša več sistemov klimatizacije, opravite zgornjo nastavitev za vsakega od sistemov. 40 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

41 Meni nastavitve hlajenja (potrebna dodatna oprema) hlajenje tip.ogr./hlaj nastavi pt vred. tipala ogr/hlaj ogrevaj pri sobni temp. pod ohlajaj pri sobni temp. nad C C C tip.ogr./hlaj Tovarniška nastavitev: ni izbrano nobeno tipalo nastavi pt vred. tipala ogr/hlaj Območje nastavitve: 5 40 C Privzeta vrednost: 21 ogrevaj pri sobni temp. pod Območje nastavitve: 0,5 10,0 C Privzeta vrednost: 1,0 ohlajaj pri sobni temp. nad Območje nastavitve: 0,5 10,0 C Privzeta vrednost: 3,0 Odstavek 3 F1245 po vaših željah 41

42 vklop pasivnega hlajenja Območje nastavitve: Tovarniška nastavitev: 30 GM vklop aktivnega hlajenja Območje nastavitve: DM Tovarniška nastavitev: 30 DM stopinjske minute, hlaj. Območje nastavitve: stopinjske minute hlajenja Tovarniška nastavitev: 0 čas med prekl. ogrev/hlaj Območje nastavitve: 0 48 h Tovarniška nastavitev: 2 F1245 lahko uporabljate za hlajenje hiše v toplejšem obdobju leta. UPOŠTEVAJTE Nekatere nastavitvene možnosti se prikažejo le, če je njihova funkcija nameščena in aktivirana v F1245. tip.ogr./hlaj Na F1245 lahko priključite dodatno temperaturno tipalo za odločanje, kdaj je pravi čas za preklop med ogrevanjem in hlajenjem. Če je vgrajenih več tipal za ogrevanje/hlajenje, lahko izberete, katero naj upravlja sistem. UPOŠTEVAJTE Kadar so tipala ogrevanja/hlajenja BT74 priključena in aktivirana v meniju 5.4, ni mogoče izbrati nobenega drugega tipala v meniju nastavi pt vred. tipala ogr/hlaj Tu lahko nastavite, pri kateri temperaturi prostorov naj F1245 preklopi med načinom ogrevanja in načinom hlajenja. ogrevaj pri sobni temp. pod Tu lahko nastavite, koliko lahko sobna temperatura pade pod želeno vrednost, preden F1245 preklopi v način ogrevanja. 42 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

43 ohlajaj pri sobni temp. nad Tu lahko nastavite, koliko se lahko sobna temperatura dvigne nad želeno vrednost, preden F1245 preklopi v način hlajenja. vklop pasivnega hlajenja Tu lahko nastavite, kdaj naj se zažene pasivno hlajenje. Stopinjske minute izražajo trenutne ogrevalne zahteve hiše in določajo, kdaj naj se vklopi/izklopi kompresor, hlajenje oziroma dodatni grelec. vklop aktivnega hlajenja Tu lahko nastavite, kdaj naj se zažene aktivno hlajenje. Stopinjske minute izražajo trenutne ogrevalne zahteve hiše in določajo, kdaj naj se vklopi/izklopi kompresor, hlajenje oziroma dodatni grelec. stopinjske minute, hlaj. Ta izbira je na voljo le, kadar priključena dodatna oprema sama šteje stopinjske minute hlajenja. Po nastavitvi minimalne ali maksimalne vrednosti sistem samodejno nastavi dejansko vrednost glede na število kompresorjev, ki izvajajo hlajenje. čas med prekl. ogrev/hlaj Ta izbira je na voljo samo pri dvocevnih hladilnih sistemih. Tu nastavite, koliko časa naj F1245 čaka pred povratkom v način ogrevanja, ko ni več potrebe po hlajenju, in obratno. Meni čas preklopa ventilatorja (potrebna dodatna oprema) hitrost 1-4 Območje nastavitve: 1 99 h Privzeta vrednost: 4 h čas preklopa ventilatorja1.9.6 hitrost 1 ur hitrost 2 hitrost 3 hitrost 4 ur ur ur Tu lahko izberete čas povratka po začasni spremembi hitrosti (hitrost 1-4) za prezračevanje v meniju 1.2. Čas povratka je čas, po katerem se hitrost ventilatorja vrne na normalno. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 43

44 Meni lastna krivulja temperatura dvižnega voda ogrevanje Območje nastavitve: 5 70 C hlajenje (potrebna dodatna oprema) Območje nastavitve je lahko odvisno od priključene dodatne opreme. Območje nastavitve: C lastna ogrevalna krivulja temp. dviž. voda pri 30 C C temp. dviž. voda pri 20 C C temp. dviž. voda pri 10 C C temp. dviž. voda pri 0 C C temp. dviž. voda pri 10 C C temp. dviž. voda pri 20 C C lastna hladilna krivulja temp. dviž. voda pri 0 C temp. dviž. voda pri 10 C temp. dviž. voda pri 20 C temp. dviž. voda pri 30 C temp. dviž. voda pri 40 C C C C C C Tu lahko ustvarite lastno ogrevalno ali hladilno krivuljo, z nastavljanjem želenih temperatur dvižnega voda pri različnih zunanjih temperaturah. UPOŠTEVAJTE V meniju izberite krivuljo 0, da bo veljala lastna krivuljalastna krivulja. 44 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

45 Meni paralelni premik točke točka zunanje temp. Območje nastavitve: C Privzeta vrednost: 0 C sprememba krivulje Območje nastavitve: C Privzeta vrednost: 0 C paralelni premik točke1.9.8 točka zunanje temp. C sprememba krivulje C temp. dviž. voda ( C) zunanja temp. ( C) Tu izberete spremembo ogrevalne krivulje pri določeni zunanji temperaturi. Običajno za spremembo sobne temperature za eno stopinjo zadostuje en korak, v določenih primerih pa je lahko potrebnih več korakov. Sprememba ogrevalne krivulje deluje v območju ±5 C od nastavitve točka zunanje temp.. Za stalno sobno temperaturo je pomembno izbrati pravo ogrevalno krivuljo. PREDLOG Če je v hiši hladno, npr. -2 C, "točka zunanje temp." nastavite na "-2" in "sprememba krivulje" povečujete, dokler ne dosežete želene sobne temperature. UPOŠTEVAJTE Pred ponovno spremembo nastavitve počakajte 24 ur, da se sobna temperatura lahko ustali. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 45

46 Meni nočno hlajenje (potrebna dodatna oprema) temp. vkl. odpadn. zraka Območje nastavitve: C Privzeta vrednost: 25 C min. raz. zunanjost-izpuh Območje nastavitve: 3 10 C Privzeta vrednost: 6 C nočno hlajenje1.9.9 nočno hlajenje temp. vkl. odpadn. zraka C min. raz. zunanjost-izpuh C Tu aktivirate nočno hlajenje. Če je notranja temperatura v hiši visoka in zunanja nižja, se lahko hladilni učinek doseže s prisilnim prezračevanjem. Če razlika med temperaturo zavrženega zraka in temperaturo zunanjega zraka presega nastavljeno vrednost ("min. raz. zunanjost-izpuh") in temperatura zavrženega zraka presega nastavljeno vrednost ("temp. vkl. odpadn. zraka"), prezračevanje deluje s hitrostjo 4, dokler kateri od pogojev ni več izpolnjen. UPOŠTEVAJTE Nočno hlajenje se lahko aktivira samo, ko je izklopljeno hišno ogrevanje. To naredite v meniju 4.2. Meni Adjust - stopinj vpliva Območje nastavitve: 0,1 1,0 Privzeta vrednost: 0,5 +adjust stopinj vpliva ogrevalni sistem 1 Ob pomoči +Adjust sistem komunicira s krmilno centralo* talnega ogrevanja ter prilagaja ogrevalno krivuljo in računsko temperaturo dvižnega voda glede na ponovni priklop sistema talnega ogrevanja. 46 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

47 Tu lahko aktivirate sistem klimatizacije, na katerega naj +Adjust vpliva. Lahko tudi nastavite, kolikšen vpliv naj ima +Adjust na računsko temperaturo dvižnega voda. Višja vrednost pomeni večji vpliv. * Potrebna je podpora za +Adjust. POZOR Najprej je treba izbrati +Adjust v meniju 5.4 "programski vhodi/izhodi". Meni FLM-hlajenje (potrebna dodatna oprema) nast. sobna vrednost Območje nastavitve: C Privzeta vrednost: 25 C FLM-hlajenje ohlajaj pri sobni temp. nad Območje nastavitve: 3 10 C Privzeta vrednost: 6 C nast. sobna vrednost ohlajaj pri sobni temp. nad Po aktiviranju FLM-hlajenje v meniju nastavite želeno sobno temperaturo v tem meniju. Izberite tudi temperaturo, pri kateri naj se vklopi hlajenje. FLM-hlajenje se vklopi, ko sobna temperatura preseže nastavljeno nast. sobna vrednost + ohlajaj pri sobni temp. nad. FLM-hlajenje se izklopi, ko sobna temperatura pade pod nast. sobna vrednost. Če imate več sistemov FLM, lahko te vrednosti nastavite za vsakega od njih. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 47

48 Nastavitev količine sanitarne vode Pregled Meni 2.1 Podmeniji Ta meni je nastavljen tudi v omejenem naboru menijev podrejene toplotne črpalke. Meni SANITARNA VODA vsebuje več podmenijev. Informacije o stanju za določen meni so prikazane na zaslonu desno od menijev. začasno luks Aktiviranje začasnega zvišanja temperature sanitarne vode. Informacija stanja prikazuje "izkl" oziroma preostali čas začasnega zvišanja temperature. začasno luks režim udobja programiranje napredno SANITARNA VODA 2 izkl gospodarno aktivno režim udobja Nastavitev načina udobje za san. vodo. Informacija stanja prikazuje izbrani način, "gospodarno", "normalno" ali "luks". programiranje Urnik gretja sanitarne vode. Informacija o stanju "nastavi" se pojavi, če ste nastavili programiranje, a trenutno ni dejavno, "nast.dopust" se pojavi, če je nastavitev za dopust dejavna ob istem času kot programiranje (ko ima funkcija dopusta prednost), "aktivno" se pojavi, če je aktiven katerikoli del programiranja. Drugače se pojavi "izkl". napredno Nastavitev začasnega zvišanja temperature sanitarne vode. začasno luks Območje nastavitve: 3, 6 in 12 ur ter način "izkl" Privzeta vrednost: "izkl" izkl 3 ur 6 ur 12 ur začasno luks 2.1 Ob začasnem povečanju zahtev glede sanitarne vode lahko v tem meniju izberete zvišanje temperature za izbran čas. 48 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

49 UPOŠTEVAJTE Če je izbran način "luks" v meniju 2.2, ni mogoče nadaljnje zvišanje. Funkcija se aktivira takoj po izbiri časa zvišanja in potrditvi s tipko OK. Preostali čas veljavnosti te izbire je prikazan na desni. Ko se ta čas izteče, se F1245 vrne na nastavitve iz menija 2.2. Izberite "izkl" za izklop začasno luks. Meni 2.2 režim udobja Območje nastavitve: gospodarno, normalno, luks Privzeta vrednost: normalno gospodarno normalno luks režim udobja2.2 Izbirna režima se razlikujeta po temperaturi sanitarne vode. Višja temperatura pomeni, da tople sanitarne vode zmanjka kasneje. gospodarno: V tem načinu je količina tople sanitarne vode manjša kot v drugih, je pa gospodarnejši. Ta način je primeren za manjša gospodinjstva z manjšo porabo sanitarne vode. normalno: Normalni način zagotavlja večjo količino tople san. vode in je primeren za večino gospodinjstev. luks: Način "luks" zagotavlja največjo možno količino tople san. vode. V tem načinu lahko sanitarno vodo dogreva tudi dodatni grelec, kar pa zviša obratovalne stroške. Meni 2.3 programiranje Tu lahko programirate način ogrevanja sanitarne vode s toplotno črpalko v do dveh obdobjih na dan. Urnik aktivirate/deaktivirate s kljukico/brisanjem kljukice pri "aktivirano". Deaktiviranje ne vpliva na nastavljene čase. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 49

50 Aktivirano Urnik URNIK SANITARNE VODE 2.3 program 1 program 2 aktivirano vsi pon tor sre čet pet sob ned normalno Nezdružljivost Dan Časovno obdobje Nastavljanje Urnik: Tu spreminjate in izbirate urnik. Aktivirano: Tu aktivirate urnik za izbrano obdobje. Deaktiviranje ne vpliva na nastavljene čase. Dan: Tu izberete, za kateri dan v tednu naj velja urnik. Za brisanje urnika za določen dan ponastavite čase za ta dan, tako da sta čas začetka in čas konca enaka. Če izberete vrstico "vsi", veljajo nastavitve časov za vse dni v obdobju. Časovno obdobje: Tu izbirate čas začetka in čas konca urnika za izbrani dan. Nastavljanje: Nastavite način priprave sanitarne vode, ki naj velja v obdobju urnika. Nezdružljivost: Če dve nastavitvi med seboj nista združljivi, se prikaže rdeč klicaj. PREDLOG Za nastavitev podobnih vrednosti za vse dneve v tednu začnite z vnosom "vsi" in nato spremenite nastavitve posameznih dni. 50 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

51 PREDLOG Čas zaustavitve nastavite pred časom začetka, tako da obdobje presega polnoč. Programiranje se nato konča ob nastavljenem času zaustavitve naslednji dan. Urnik se vedno začne na datum, na katerega je nastavljen čas začetka. Meni 2.9 napredno Meni napredno ima besedilo v oranžni barvi in je namenjen zahtevnejšemu uporabniku. Meni obsega več podmenijev. napredno2.9 periodični dvig cirkul. san. vode Meni periodični dvig obdobje Območje nastavitve: 1 90 dni Privzeta vrednost: 14 dni aktivirano periodični dvig2.9.1 čas zač. Območje nastavitve: 00:00-23:00 Privzeta vrednost: 00:00 obdobje čas zač. Naslednji periodični dvig dnevi Razvoj bakterij v grelniku vode lahko preprečite z občasnimi kratkotrajnimi dvigi temperature sanitarne vode s kompresorjem ali električnim grelnikom. Tu lahko izberete čas presledkov med periodičnimi dvigi. Čas je nastavljiv v območju od 1 do 90 dni. Tovarniška nastavitev je 14 dni. Označite/odstranite "aktivirano", da vključite/izključite funkcijo. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 51

52 Meni cirkul. san. vode čas delovanja Območje nastavitve: 1 60 min Privzeta vrednost: 60 min čas izpadov Območje nastavitve: 0 60 min Privzeta vrednost: 0 min čas delovanja čas izpadov obdobje1 obdobje2 obdobje3 cirkul. san. vode min min Tu nastavite načine obtoka sanitarne vode v do treh obdobjih dneva. V nastavljenih obdobjih obtočna črpalka sanitarne vode deluje v nastavljenih načinih. "čas delovanja" določa, koliko časa naj obtočna črpalka sanitarne vode deluje ob vsakem vklopu. "čas izpadov" določa, koliko časa naj obtočna črpalka sanitarne vode miruje po vsakem izklopu. 52 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

53 Prikaz informacij Pregled Meni 3.1 Podmeniji Meni INFO vsebuje več podmenijev. V tem meniju ničesar ne nastavljate, pač pa informacije le pregledujete. Informacije o stanju za določen meni so prikazane na zaslonu desno od menijev. Ta meni je nastavljen tudi v omejenem naboru menijev podrejene toplotne črpalke. servisne info prikazuje ravni in nastavitve temperatur v sistemu. servisne info info o kompr. info o dod.grelcu pregled alarmov pregled sob. temp. INFO 3 info o kompr. prikazuje čase delovanja, število zagonov in druge podobne podatke za kompresor toplotne črpalke. info o dod.grelcu prikazuje čase delovanja dodatnega grelnika in podobno. pregled alarmov prikazuje zadnje alarme in podatke o toplotni črpalki ob sproženju alarmov. pregled sob. temp. povprečne temperature prostorov po tednih v preteklem letu. servisne info Tu lahko pregledate podatke o dejanskem obratovalnem stanju toplotne črpalke (npr. trenutne temperature). Ne morete vnašati sprememb. Podatki so prikazani na več straneh. Po straneh se pomikate z vrtenjem krmilnega gumba. Na eni strani se prikaže koda QR. Ta koda QR vsebuje serijsko številko, ime izdelka in izbrane podatke delovanja. stanje obrat. prioritete san. voda, ogrevanje dviž.vod ogr. vode računska temp. dviž. v. stopinjske minute zunanja temp. medij vhod medij izhod teče izkl servisne info 3.1 EB100 izkl 49.0 C 30.5 C 15.0 C C 6.2 C 3.9 C Odstavek 3 F1245 po vaših željah 53

54 Simboli v tem meniju: Kompresor Ogrevanje Dodatno ogrevanje Sanitarna voda Črpalka medija (modra) Črpalka ogrevalne vode (oranžna) Hlajenje Bazen Prezračevanje Meni 3.2 info o kompr. Tu si lahko ogledate informacije o obratovalnem stanju kompresorja in statistike. Ne morete vnašati sprememb. Podatki so prikazani na več straneh. Med stranmi se premikate z vrtenjem krmilnega gumba. stanje: št. zagonov: skupni čas delovanja: - od česar san. voda: info o kompr.3.2 teče 1 ur 0 ur Meni 3.3 info o dod.grelcu Tu si lahko ogledate informacije o nastavitvah in obratovalnem stanju dodatnega grelnika ter statistike. Ne morete vnašati sprememb. Podatki so prikazani na več straneh. Med stranmi se premikate z vrtenjem krmilnega gumba. stanje: časovni faktor: info o dod.grelcu3.3 izkl 54 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

55 Meni 3.4 pregled alarmov Za lažje odkrivanje napak so tu shranjeni podatki o obratovalnih stanjih topl. črpalke ob alarmih. Shranjeni so podatki za 10 zadnjih alarmov. Za prikaz stanja ob alarmu označite alarm in pritisnite tipko OK. pregled alarmov3.4 Alarm TL Alarm LP Nap.tipala:BT6 Nap.tip.:BT20 Nap.tipala:BT2 Nap.tipala:BT1 Alarm TL Alarm LP Nap.tipala:BT6 Nap.tip.:BT20 pregled alarmov3.4 Nivojsko stikalo medija zunanja temp. dviž.vod ogr. vode povratek ogrev. vode san. voda, ogrevanje medij vhod medij izhod kondenzator izh čas delovanja režim delovanja -5.6 C 30.5 C 25.0 C 49.0 C 6.2 C 3.9 C 30.5 C 0 min ogrevanje Meni 3.5 pregled sob. temp. Tu si lahko ogledate povprečne temperature prostorov po tednih v preteklem letu. Črtkana črta pomeni povprečno letno temperaturo. Povprečna zunanja temperatura je prikazana le, če imate vgrajeno sobno tipalo/sobno enoto. Če je vgrajen modul za prezračevanje (NIBE FLM), je prikazana temperatura odpadnega zraka. Podatki o alarmu. sobna temp. C pregled sob. temp. 3.5 teden Odčitavanje povprečne temperature 1. Zavrtite krmilni gumb tako, da označite prstan ob številki tedna. 2. Pritisnite tipko OK. 3. Sledite sivi črti navzgor in v levo ter odčitajte povprečno temperaturo prostorov v izbranem tednu. 4. Odčitate lahko vrednosti v različnih tednih - vrtite krmilni gumb v desno oziroma v levo in odčitavajte povprečne temperature. 5. Za izstop iz načina odčitavanja pritisnite tipko OK ali Nazaj. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 55

56 Nastavitev toplotne črpalke Pregled Meni 4.1 Podmeniji Meni TOPLOTNA ČRPALKA vsebuje več podmenijev. Informacije o stanju za določen meni so prikazane na zaslonu desno od menijev. dodatne funkcije Nastavitve, ki veljajo za vse vgrajene dodatne funkcije ogrevalnega sistema. režim delovanja Aktiviranje ročnega ali samodejnega načina delovanja. Informacija stanja prikazuje izbrani način delovanja. dodatne funkcije režim delovanja moje ikone čas in datum jezik / jezik nast.dopust TOPLOTNA ČRPALKA 4 avto svenska moje ikone Nastavitve, katere ikone naj bodo prikazane v informacijskem oknu toplotne črpalke pri zaprtih vratih omare. čas in datum Nastavitev datuma in časa. jezik Tu izberete jezik prikaza informacij. Informacija stanja prikazuje izbrani jezik. nast.dopust Dopustniški urniki ogrevanja, sanitarne vode in prezračevanja. Informacija stanja»nastavi«je prikazana, če ste urnik dopusta nastavili, vendar trenutno ni aktiven, informacija»aktivno«je prikazana, če je aktiven kak del urnika dopusta, sicer pa se prikaže»izkl«. napredno Nastavitev načina delovanja toplotne črpalke. dodatne funkcije Za nastavitve vgrajenih dodatnih funkcij F1245 služijo podmeniji v tem meniju. bazen 1 izkl dodatne funkcije4.1 bazen 2 internet sms 56 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

57 Meni bazen 1 - bazen 2 (potrebna dodatna oprema) temp. vklopa Območje nastavitve: 5,0 80,0 C Privzeta vrednost: 22,0 C temp. izklopa Območje nastavitve: 5,0 80,0 C Privzeta vrednost: 24,0 C aktivirano temp. vklopa temp. izklopa bazen C C Izberite, ali naj bo krmiljenje bazena aktivno, območje temperatur ogrevanja bazena (temperaturo vklopa in temperaturo izklopa) ter koliko kompresorjev lahko istočasno ogreva bazen. Če temperatura bazena pade pod nastavljeno temperaturo vklopa in ni zahtev za ogrevanje prostorov ali sanitarno vodo, F1245 začne ogrevati bazen. Izbrišite kljukico pri "aktivirano" za izklop ogrevanja bazena. UPOŠTEVAJTE Temperatura vklopa ne more biti nastavljena višje od temperature izklopa. Meni internet Tu nastavite, kako se F1245 povezuje z internetom. internet4.1.3 POZOR Za delovanje teh funkcij je treba priključiti mrežni kabel. nibe uplink nastavitve tcp/ip nastavitve namestnika Odstavek 3 F1245 po vaših željah 57

58 Meni NIBE Uplink Tu lahko upravljate povezavo sistema z NIBE NIBE Uplink ( in vidite število uporabnikov, ki so s sistemom povezani prek interneta. Povezan uporabnik ima v NIBE NIBE Uplink uporabniški račun, ki mu daje uporabniško pravico upravljati in/ali nadzorovati vaš sistem. nibe uplink serijska številka povezovalni niz število uporabnikov zahtevaj nov povezovalni niz izklopi vse uporabnike Zahtevajte nov povezovalni niz Za povezavo uporabniškega računa v NIBE NIBE UplinkmyUpway z vašim sistemom morate zahtevati enoznačno povezovalno kodo. 1. Označite "zahtevaj nov povezovalni niz" in pritisnite tipko OK. 2. Sistem zdaj komunicira z NIBE NIBE UplinkmyUpway in ustvari povezovalno kodo. 3. Ko je povezovalni niz prejet, je prikazan v tem meniju pri "povezovalni niz" in velja 60 minut. Odklopite vse uporabnike 1. Označite "izklopi vse uporabnike" in pritisnite tipko OK. 2. Sistem zdaj komunicira z NIBE NIBE Uplink in prekine vse internetne povezave uporabnikov s sistemom. POZOR Po prekinitvi povezav uporabnikov nobeden od njih ne more več nadzorovati ali upravljati sistema prek NIBE Uplink NIBE, ne da bi prej zahteval novo povezovalno kodo. Meni nastavitve tcp/ip Tu lahko nastavite nastavitve TCP/IP za inštalacijo. Samodejna nastavitev (DHCP) 1. Obkljukajte "avtomatsko". Inštalacija zdaj prejema nastavitve TCP/IP s pomočjo DHCP. 2. Označite "potrdi" in pritisnite tipko OK. avtomatsko ip naslov omrežna maska prehod dns potrdi nastavitve tcp/ip ponastavi 58 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

59 Ročna nastavitev 1. Odstranite "avtomatsko", zdaj imate dostop do več nastavitvenih možnosti. 2. Označite "ip naslov" in pritisnite tipko OK. 3. Vnesite pravilne podatke z virtualno tipkovnico. 4. Označite "OK" in pritisnite tipko OK. 5. Ponovite korake 1 3 za "omrežna maska", "prehod" in "dns". 6. Označite "potrdi" in pritisnite tipko OK. UPOŠTEVAJTE Inštalacije ni mogoče povezati z internetom brez pravilnih nastavitev TCP/IP. Če niste prepričani o veljavnih nastavitvah, uporabite samodejni način ali vzpostavite stik s skrbnikom omrežja (ali podobno osebo) za več informacij. PREDLOG Vse nastavitve, izvedene od odprtja menija, je mogoče ponastaviti tako, da označite "ponastavi" in pritisnete gumb Potrdi. Meni nastavitve namestnika Tu lahko nastavite nastavitve namestnika za inštalacijo. Nastavitve namestnika služijo za posredovanje podatkov o povezavi posredniškemu strežniku (proksi strežniku) med inštalacijo in internetom. Te nastavitve se uporabljajo predvsem tam, kjer je inštalacija priključena na internet prek omrežja podjetja. Inštalacija podpira načina avtentikacije HTTP Basic in HTTP Digest. uporabi namestnika strežnik vrata uporabn.ime geslo potrdi nastavitve namestnika ponastavi Če ste v dvomih glede potrebnih nastavitev, se za podrobnejša navodila obrnite na svojega upravitelja omrežja (oziroma podobnega strokovnjaka). Nastavitev 1. Obkljukajte "uporabi namestnika", če ne želite uporabiti namestnika. 2. Označite "strežnik" in pritisnite tipko OK. 3. Vnesite pravilne podatke z virtualno tipkovnico. 4. Označite "OK" in pritisnite tipko OK. 5. Ponovite korake 1 3 za "vrata", "uporabn.ime" in "geslo". Odstavek 3 F1245 po vaših željah 59

60 6. Označite "potrdi" in pritisnite tipko OK. PREDLOG Vse nastavitve, izvedene od odprtja menija, je mogoče ponastaviti tako, da označite "ponastavi" in pritisnete gumb Potrdi. Meni sms (potrebna dodatna oprema) Ta meni služi za nastavitve dodatne opreme SMS 40. Vnesite številke mobilnih telefonov, s katerih je mogoče spreminjati in pregledovati informacije o stanju toplotne črpalke. Številka mora vsebovati tudi klicno številko države, npr XXXXXXXX. Če želite ob alarmu prejeti sporočilo SMS, označite polje desno od telefonske številke. POZOR tel. številka sms sprej. alarmov Vneseni telefoni morajo podpirati sprejem sporočil SMS. Meni SG Ready To funkcijo je mogoče uporabljati le pri električnih omrežjih, ki podpirajo standard "SG Ready". Tu nastavite funkcijo»sg Ready«. vpliva na sobno temp. Tu nastavite, ali naj aktiviranje»sg Ready«vpliva na sobno temperaturo. vpliva na sobno temp. vpliva na san. vodo vpliva na hlajenje vpliva na temp. bazena SG Ready V nizkotarifnem načinu delovanja»sg Ready«je paralelni premik sobne temperature povečan za»+1«. Če imate vgrajeno in aktivirano sobno tipalo, se želena sobna temperatura dvigne za 1 C. V načinu delovanja»sg Ready«s presežno zmogljivostjo je paralelni premik sobne temperature povečan za»+2«. Če imate vgrajeno in aktivirano sobno tipalo, se želena sobna temperatura dvigne za 2 C. 60 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

61 vpliva na san. vodo Tu nastavite, ali naj aktiviranje»sg Ready«vpliva na temperaturo sanitarne vode. Pri nizkotarifnem načinu delovanja»sg Ready«je temperatura izklopa ogrevanja sanitarne vode nastavljena kolikor mogoče visoko, ogreva pa se samo s kompresorjem (električni grelnik je blokiran). Pri načinu delovanja»sg Ready«s presežno zmogljivostjo je priprava sanitarne vode nastavljena na»luks«(električni grelnik omogočen). vpliva na hlajenje (potrebna dodatna oprema) Tu nastavite, ali naj aktiviranje»sg Ready«vpliva na sobno temperaturo med hlajenjem. V nizkotarifnem načinu delovanja»sg Ready«v načinu hlajenja aktiviranje ne vpliva na sobno temperaturo. V načinu delovanja»sg Ready«s presežno zmogljivostjo v načinu hlajenja je paralelni premik sobne temperature zmanjšan za»-1«. Če imate vgrajeno in aktivirano sobno tipalo, se želena sobna temperatura zniža za 1 C. vpliva na temp. bazena (potrebna dodatna oprema) Tu nastavite, ali naj aktiviranje»sg Ready«vpliva na temperaturo bazena. V nizkotarifnem načinu delovanja»sg Ready«je želena temperatura bazena (temperatura vklopa in izklopa) zvišana za 1 C. V načinu delovanja»sg Ready«s presežno zmogljivostjo je želena temperatura bazena (temperatura vklopa in izklopa) zvišana za 2 C. POZOR Funkcija mora biti priključena in aktivirana v vaši enoti F1245. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 61

62 Meni smart price adaption pregled cen el. energije Tu lahko vidite, kako se cene električne energije spreminjajo v obdobju do treh dni. območje V tem meniju navedete, kje se toplotna črpalka nahaja in kako veliko vlogo naj ima cena elektrike. Večja vrednost pomeni večji vpliv cene el. energije in večje mogoče prihranke, pomeni pa tudi večje tveganje poslabšanja udobja. vpliva na sobno temp. Območje nastavitve: 1-10 Tovarniška nastavitev: 5 vpliva na san. vodo Območje nastavitve: 1-4 Tovarniška nastavitev: 2 vpliva na temp. bazena Območje nastavitve: 1-10 Tovarniška nastavitev: 2 vpliva na hlajenje Območje nastavitve: 1-10 Tovarniška nastavitev: 3 smart price adaption aktivirano pregled cen el. energije območje vpliva na sobno temp. vpliva na san. vodo To funkcijo se lahko uporabi le, če imate s svojim dobaviteljem električne energije sklenjeno dvo- ali večtarifno pogodbo za dobavo električne energije, ki podpira smart price adaption. Smart price adaption v okviru 24 ur pomakne porabo toplotne črpalke v obdobja najcenejše elektrike, kar prinaša prihranke pri dvo- ali večtarifnih pogodbah za dobavo električne energije. Funkcija uporablja urne cene za naslednjih 24 ur, ki jih pridobi prek storitve NIBE NIBE Uplink, zato potrebujete priključek na internet in uporabniški račun za NIBE NIBE Uplink. Odstranite "aktivirano", da izključite smart price adaption. 62 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

63 Meni pametna hiša (potrebna dodatna oprema) Če imate sistem pametna hiša, ki lahko komunicira z NIBE Uplink, lahko z aktiviranjem funkcije pametna hiša v tem meniju upravljate toplotno črpalko z aplikacijo. Če omogočite komuniciranje povezanih enot z NIBE Uplink, postane vaš sistem integrirani del vaše pametna hiša, kar vam omogoča optimiziranje delovanja. UPOŠTEVAJTE Funkcija pametna hiša za delovanje zahteva NIBE Uplink. pametna hiša krmilni sistem1 pametna hiša Meni 4.2 režim delovanja režim delovanja Območje nastavitve: avto, ročno, samo dod.ogr. Privzeta vrednost: avto funkcije Območje nastavitve: kompresor, dodatno, ogrevanje, hlajenje avto ročno samo dod.ogr. režim delovanja4.2 Toplotna črpalka deluje običajno v režimu "avto". Nastaviti je mogoče tudi režim "samo dod.ogr.", a le ob uporabi dodatnega grelca, ali "ročno", pri tem pa sami izberete, katere funkcije so omogočene. Režim spremenite z označitvijo želenega režima in potrditvijo s tipko OK. Po izbiri režima delovanja se na desni strani prikažejo omogočene funkcije toplotne črpalke (prekrižano = onemogočeno) in izbirne variante. Če želite omogočeno izbirno funkcijo izbrati, jo označite s krmilnim gumbom in pritisnite tipko OK. Režim delovanja avto V tem režimu delovanja toplotna črpalka samodejno izbira, katere funkcije so omogočene. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 63

64 Režim delovanja ročno V tem režimu delovanja lahko izbirate, katere funkcije so omogočene. V ročnem režimu ne morete preklicati izbire "kompresor". Režim delovanja samo dod.ogr. V tem režimu kompresor ni aktiven, ampak deluje le dodatni grelec. UPOŠTEVAJTE Če izberete režim "samo dod.ogr.", se prekliče izbira kompresorja, to pa pomeni višje obratovalne stroške. Funkcije "kompresor" zagotavlja toploto za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode. Če izbiro možnosti "kompresor" prekličete, se v glavnem meniju toplotne črpalke prikaže ustrezni simbol. V ročnem režimu ne morete preklicati izbire "kompresor". "dodatno" pomaga kompresorju pri ogrevanju prostorov in/ali pripravi sanitarne vode, če kompresor ne more pokriti vseh potreb. "ogrevanje" pomeni dovod toplote v prostore. Izbiro funkcije lahko prekličete, če prostorov ne želite ogrevati. "hlajenje" pomeni dovod hladu v prostore v vročem vremenu. Izbiro funkcije lahko prekličete, če prostorov ne želite hladiti. Za to možnost mora biti vgrajena in aktivirana dodatna oprema za hlajenje. UPOŠTEVAJTE Če prekličete izbiro "dodatno", lahko pride do tega, da prostori ne bodo dovolj ogreti. Meni 4.3 moje ikone Tu lahko izberete, katera ikona naj bo prikazana v informacijskem oknu pri zaprtih vratih F1245. Izberete lahko do 3 ikone. Če jih izberete več, izginejo tiste, ki ste jih izbrali najprej. Ikone so prikazane v zaporedju, v katerem ste jih izbrali. moje ikone4.3 zunanja/sobna temperatura temperatura san. vode analogna ura digitalna ura 64 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

65 Meni 4.4 čas in datum Tu lahko nastavite čas, datum, obliko prikaza in časovni pas. čas čas in datum ur PREDLOG Datum in ura se nastavljata samodejno, če je toplotna črpalka povezana z NIBE NIBE Uplink. Za pravilno nastavljanje časa mora biti nastavljena časovna cona. datum dan mesec leto 12 ur Meni 4.6 jezik Tu izbirate jezik, v katerem naj sistem prikazuje podatke in navodila. jezik 4.6 Meni 4.7 nast.dopust Za manjšo porabo energije med dopustom lahko programirate nižjo raven ogrevanja in priprave sanitarne vode. Če je dodatna oprema priključena, lahko programirate tudi hlajenje, prezračevanje in bazen. Če imate vgrajeno in aktivirano sobno tipalo, se želena sobna temperatura ( C) nastavlja med časovnim obdobjem. Nastavitev velja za vse sisteme klimatizacije, ki imajo aktivirana sobna tipala. aktivirano začetni datum končni datum ogrevanje želena sobna temperatura san. voda, udobje hlajenje prezračevanje bazen nast.dopust gospodarno izkl normalno izkl Če sobno tipalo ni aktivirano, nastavljate želeni premik ogrevalne krivulje. Običajno za spremembo sobne temperature za eno stopinjo zadostuje en korak, v določenih primerih pa je lahko potrebnih več korakov. Nastavitev velja za vse sisteme klimatizacije, ki nimajo aktiviranih sobnih tipal. Urnik dopusta se začne ob na začetni datum in konča ob na končni datum. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 65

66 PREDLOG Končni datum urnika dopusta nastavite na en dan pred vrnitvijo domov, da sistem lahko vzpostavi normalne temperature prostorov in segreje sanitarno vodo. PREDLOG Za udobnejše bivalno okolje nastavite urnik dopusta vnaprej, aktivirajte pa ga tik pred odhodom. UPOŠTEVAJTE Če v času urnika dopusta izklopite pripravo sanitarne vode, blokirate tudi "periodični dvig" (preprečevanje razvoja bakterij). "periodični dvig" v teku ob začetku veljavnosti urnika dopusta se zaključi. Meni 4.9 napredno Meni napredno ima besedilo v oranžni barvi in je namenjen zahtevnejšemu uporabniku. Meni obsega več podmenijev. obrat. prioritete nastavitev režima avto napredno4.9 nastavitev stopinjskih minut tov. uporabn. nast. urnik blokad izkl 66 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

67 Meni obrat. prioritete obrat. prioritete Območje nastavitve: od 0 do 180 min Privzeta vrednost: 30 min obrat. prioritete4.9.1 sanitarna voda ogrevanje bazen min min min Izberite trajanje delovanja topl. črpalke po posamezni zahtevi, če je istočasno prisotna več kot ena zahteva. Če je prisotna ena sama zahteva, bo topl. črpalka delovala samo po tej zahtevi. Oznaka kaže, kje v ciklu se nahaja toplotna črpalka. Izbira 0 minut pomeni, da zahteva ni med prioritetami, ampak bo aktivirana le, kadar ne bo prisotna nobena druga zahteva. Meni nastavitev režima avto vklop hlajenja (potrebna dodatna oprema) Območje nastavitve: C Tovarniška nastavitev: 25 izklop ogrevanja Območje nastavitve: C Privzete vrednosti: 17 izklop dod. grelca Območje nastavitve: C Tovarniška nastavitev: 15 čas filtriranja Območje nastavitve: 0 48 h Privzeta vrednost: 24 h nastavitev režima avto vklop hlajenja C izklop ogrevanja C izklop dod. grelca C čas filtriranja ur Odstavek 3 F1245 po vaših željah 67

68 Pri izbranem režimu "avto" toplotna črpalka določa, kdaj naj bodo omogočeni vklop in izklop dodatnega grelca ter proizvodnja toplote, glede na povprečno zunanjo temperaturo. Če je priključena dodatna oprema za hlajenje ali če ima funkcijo hlajenja vgrajeno toplotna črpalka, lahko izberete tudi temperaturo vklopa hlajenja. V tem meniju izberete povprečno zunanjo temperaturo. Nastavite lahko tudi interval (čas filtriranja) izračunavanja povprečne temperature. Če izberete 0, se uporablja trenutna zunanja temperatura. UPOŠTEVAJTE Nastavitev "izklop dod. grelca" ne more biti višja od nastavitve "izklop ogrevanja". UPOŠTEVAJTE Pri sistemih, ki za ogrevanje in hlajenje uporabljajo iste cevi, "izklop ogrevanja" ne more biti višji od "vklop hlajenja", če sistem nima tipala ogrevanja/hlajenja. Meni nastavitev stopinjskih minut trenutna vrednost Območje nastavitve: nastavitev stopinjskih minut4.9.3 vklopi kompresor Območje nastavitve: Privzeta vrednost: -60 zač.razl. dod.grelnika Območje nastavitve: Tovarniška nastavitev: 400 razlika med koraki dod. grelca Območje nastavitve: Tovarniška nastavitev: 100 trenutna vrednost vklopi kompresor zač.razl. dod.grelnika razlika med koraki dod. grelca DM DM DM DM Stopinjske minute izražajo trenutne ogrevalne zahteve hiše in določajo, kdaj naj se vklopi/izklopi kompresor oziroma dodatni grelec. 68 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

69 UPOŠTEVAJTE Višja vrednost "vklopi kompresor" pomeni več zagonov kompresorja, kar pomeni tudi hitrejšo obrabo kompresorja. Pri prenizki vrednosti lahko sobna temperatura niha. Meni tov. uporabn. nast. Tu lahko ponastavite na privzete vrednosti vse nastavitve, ki so dostopne uporabniku (tudi iz zahtevnejših menijev). UPOŠTEVAJTE Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve morate ponovno nastaviti osebne nastavitve, npr. ogrevalno krivuljo. tov. uporabn. nast Želite ponastaviti vse svoje nastavitve na tovarniške? ne da Meni urnik blokad Tu lahko programirate blokado delovanja kompresorja v do dveh časovnih obdobjih. Ko je urnik aktiven, je na glavnem meniju toplotne črpalke prikazan simbol blokade. Aktivirano Urnik urnik blokad4.9.5 program 1 program 2 aktivirano vsi pon tor sre čet pet sob ned Nezdružljivost Dan Časovno obdobje Blokada Urnik: Tu izbirate obdobje urnika, ki ga boste spremenili. Odstavek 3 F1245 po vaših željah 69

70 Aktivirano: Tu aktivirate urnik za izbrano obdobje. Deaktiviranje ne vpliva na nastavljene čase. Dan: Tu izberete, za kateri dan v tednu naj velja urnik. Za brisanje urnika za določen dan ponastavite čase za ta dan, tako da sta čas začetka in čas konca enaka. Če izberete vrstico "vsi", veljajo nastavitve časov za vse dni v obdobju. Časovno obdobje: Tu izbirate čas začetka in čas konca urnika za izbrani dan. Blokada: Tu izberete želeno blokado. Nezdružljivost: Če dve nastavitvi med seboj nista združljivi, se prikaže rdeč klicaj. Blokada kompresorja Blokada dodatnega grelnika PREDLOG Za nastavitev podobnih vrednosti za vse dneve v tednu začnite z vnosom "vsi" in nato spremenite nastavitve posameznih dni. PREDLOG Čas zaustavitve nastavite pred časom začetka, tako da obdobje presega polnoč. Programiranje se nato konča ob nastavljenem času zaustavitve naslednji dan. Urnik se vedno začne na datum, na katerega je nastavljen čas začetka. UPOŠTEVAJTE Blokiranje za daljši čas lahko zniža raven udobja in gospodarnosti delovanja. 70 Odstavek 3 F1245 po vaših željah

71 4 Motnje pri zagotavljanju udobja Krmilni sistem toplotne črpalke zazna večino motenj v delovanju in na zaslonu prikaže ustrezne alarme ter navodila. Glejte navodila na strani 71 za ukrepanje ob alarmih. Če motnja ni prikazana na zaslonu ali če zaslon ne deluje, si lahko pomagate z naslednjim vodnikom za ugotavljanje napak. Ukrepanje ob alarmih Alarm pomeni napako v delovanju; ob alarmu kontrolka stanja ne sveti več zeleno, ampak rdeče. Poleg tega se v informacijskem oknu prikaže alarmni zvonec. Alarm alarm info/ukrep ponastavi alarm Alarm nizkotlačno stikalo Alarm in rdeča kontrolka stanja pomenita napako v delovanju, ki je režim dod. gr. sistem toplotne črpalke ne more odpraviti sam. Na zaslonu lahko z vrtenjem krmilnega gumba in tipko OK ugotovite, za kakšne vrste alarm gre, in alarm ponastavite. Toplotno črpalko lahko tudi preklopite v režim dod. gr.. info/ukrep Tu lahko preberete, kaj alarm pomeni, in preberete nasvete za odpravo napake, ki je sprožila alarm. ponastavi alarm V večini primerov zadostuje izbrati "ponastavi alarm" in s tem odpravite težavo, ki je sprožila alarm. Če po izbiri "ponastavi alarm" kontrolka stanja zasveti zeleno, je alarm odpravljen. Če pa kontrolka stanja še naprej sveti rdeče in je na zaslonu meni "alarm", težava še ni odpravljena. Če se alarm izklopi, nato pa spet sproži, pokličite inštalaterja. režim dod. gr. režim dod. gr." je vrsta rezervnega načina delovanja. V tem načinu toplotna črpalka dobavlja toploto za ogrevanje prostorov in/ali segreva sanitarno vodo kljub težavi. Morda ne deluje kompresor toplotne črpalke. V takem primeru zagotavlja toploto za ogrevanje in/ali sanitarno vodo električni grelec. UPOŠTEVAJTE Izbira "režim dod. gr." še ne pomeni odprave težave, ki je sprožila alarm. Kontrolka stanja bo še naprej svetila rdeče. Če se alarm ne ponastavi, se obrnite na inštalaterja. Odstavek 4 Motnje pri zagotavljanju udobja 71

72 POZOR Pri vsaki prijavi napake navedite tudi serijsko številko izdelka (14-mestno). Ugotavljanje in odpravljanje napak Če motnja v delovanju ni prikazana na zaslonu, si lahko pomagate z naslednjimi nasveti: Osnovni ukrepi Začnite s preverjanjem naslednjih možnih vzrokov napak: Položaj stikala. Glavne varovalke zgradbe in varovalke v razdelilni omarici. Ozemljitvena zaščita zgradbe. Pravilno nastavljeno omejevalo moči (če je vgrajeno). Nizka temperatura sanitarne vode ali hladna sanitarna voda Zaprt ali zamašen preklopni ventil grelnika sanitarne vode. Odprite ventil. Toplotna črpalka v napačnem načinu delovanja. Če je izbran način "ročno", izberite "dodatno". Velika poraba sanitarne vode. Počakajte, da se sanitarna voda segreje. Začasno povečanje zmogljivosti priprave sanitarne vode (začasno luks) lahko aktivirate v meniju 2.1. Prenizka nastavitev temperature sanitarne vode. Vstopite v meni 2.2 in izberite način višjega udobja. Prenizka prioriteta priprave sanitarne vode. Vstopite v meni in podaljšajte trajanje prednostne priprave sanitarne vode. Nizka sobna temperatura Zaprti termostati v prostorih. Odprite termostate do konca v čim več prostorih. Namesto z zapiranjem termostatov nastavite sobno temperaturo v meniju 1.1. Toplotna črpalka v napačnem načinu delovanja. Vstopite v meni 4.2. Če je izbran način "avto", izberite višjo vrednost na "izklop ogrevanja" v meniju Če je izbran način "ročno", izberite "ogrevanje". Če to ni dovolj, izberite "dodatno". Prenizka nastavitev samodejne regulacije ogrevanja. 72 Odstavek 4 Motnje pri zagotavljanju udobja

73 Vstopite v meni 1.1 "temperatura" in prilagodite paralelni premik ogrevalne krivulje. Če je sobna temperatura nizka le v hladnem vremenu, je treba povečati naklon ogrevalne krivulje v meniju 1.9.1»ogrevalna krivulja«. Prenizka prioriteta ogrevanja prostorov. Vstopite v meni in podaljšajte trajanje prednostnega ogrevanja prostorov.»način dopusta«aktiviran v meniju 4.7. Vstopite v meni 4.7 in izberite "Izkl". Aktivirano zunanje stikalo za spremembo ogrevanja prostorov. Preverite zunanja stikala. Obtočna črpalka (GP1 in/ali GP2) ustavljena. Glejte poglavje "Pomoč obtočni črpalki pri zagonu" na strani. Zrak v sistemu klimatizacije. Odzračite sistem klimatizacije. Zaprti ventili v sistem klimatizacije. Odprite ventile (če jih ne morete najti, se obrnite na inštalaterja). Visoka sobna temperatura Previsoka nastavitev samodejne regulacije ogrevanja. Vstopite v meni 1.1 (temperatura) in zmanjšajte paralelni premik ogrevalne krivulje. Če je sobna temperatura visoka le v hladnem vremenu, je treba povečati naklon ogrevalne krivulje v meniju 1.9.1»ogrevalna krivulja«. Aktivirano zunanje stikalo za spremembo ogrevanja prostorov. Preverite zunanja stikala. Neenakomerna sobna temperatura. Nepravilno nastavljena ogrevalna krivulja. Nastavite ogrevalno krivuljo v meniju Previsoka nastavitev na»dt pri DOT«. Obrnite se na inštalaterja! Neenakomeren pretok skozi radiatorje. Obrnite se na inštalaterja! Nizek tlak v sistemu V sistemu klimatizacije ni dovolj vode. Dolijte vodo v sistem klimatizacije. Odstavek 4 Motnje pri zagotavljanju udobja 73

74 Prešibko prezračevanje Ta del poglavja o ugotavljanju in odpravljanju napak velja le za sisteme, ki imajo vgrajeno opremo NIBE FLM. Filter zamašen. Prezračevanje ni nastavljeno. Naročite nastavitev prezračevanja. Naprava za odvod odpadnega zraka zamašena ali preveč dušena. Hitrost ventilatorja zmanjšana. Vstopite v meni 1.2 in izberite "normalno". Aktivirano zunanje stikalo za spremembo hitrosti ventilatorja. Preverite zunanja stikala. Premočno ali moteče prezračevanje Ta del poglavja o ugotavljanju in odpravljanju napak velja le za sisteme, ki imajo vgrajeno opremo NIBE FLM. Filter zamašen. Prezračevanje ni nastavljeno. Naročite nastavitev prezračevanja. Hitrost ventilatorja prisiljeno krmiljena. Vstopite v meni 1.2 in izberite "normalno". Aktivirano zunanje stikalo za spremembo hitrosti ventilatorja. Preverite zunanja stikala. Kompresor se ne zažene Ni zahteve za ogrevanje prostorov. Toplotna črpalka ne pošilja zahteve za ogrevanje prostorov ali pripravo sanitarne vode. Proženje ob temperaturnih pogojih. Počakajte, da se temperaturni pogoj ponastavi. Ni še potekel minimalni čas med zagonoma kompresorja. Počakajte 30 minut in nato preverite, ali se je kompresor zagnal. Sprožen alarm. Sledite navodilom na zaslonu. Cvileči šumi v radiatorjih Zaprti sobni termostati in nepravilno nastavljena ogrevalna krivulja. Odprite termostate do konca v čim več prostorih. Namesto zapiranja termostatov popravite ogrevalno krivuljo v meniju 1.1. Hitrost obtočne črpalke nastavljena previsoko. 74 Odstavek 4 Motnje pri zagotavljanju udobja

75 Obrnite se na inštalaterja! Neenakomeren pretok skozi radiatorje. Obrnite se na inštalaterja! Klokotanje Ta del poglavja o ugotavljanju in odpravljanju napak velja le za sisteme, ki imajo vgrajeno opremo NIBE FLM. V sifonu ni dovolj vode. Napolnite sifon z vodo. Zamašen sifon. Preverite in nastavite cev za odvod kondenzata. Samo dodatno ogrevanje Če napake ne morete odpraviti in hiše ne morete ogrevati, lahko med čakanjem na strokovno pomoč uporabljate toplotno črpalko v načinu "samo dod.ogr.. V tem načinu toplotna črpalka ogreva hišo samo z električnim grelnikom. Nastavitev toplotne črpalke v način dodatnega ogrevanja 1. Vstopite v meni 4.2 režim delovanja. 2. S krmilnim gumbom označite "samo dod.ogr." in pritisnite tipko OK. 3. S tipko Nazaj se vrnite v glavni meni. Odstavek 4 Motnje pri zagotavljanju udobja 75

76 5 Tehnični podatki Podrobne tehnične podatke tega izdelka lahko najdete v priročniku za vgradnjo ( 76 Odstavek 5 Tehnični podatki

77 6 Razlaga pojmov Cevni grelnik Cevni grelnik ogreva sanitarno vodo s toploto, ki jo odjema ogrevalni vodi. Cevni toplotni prenosnik Grelnik z vgrajeno cevno tuljavo. Voda, ki teče skozi cevno tuljavo, segreva vodo v posodi. COP Če je toplotna črpalka uvrščena v razred COP 5, to teoretično pomeni, da na 10 vloženih centov pridobi za 50 centov toplotne energije. Oznaka pomeni učinkovitost toplotne črpalke. Meri se v različnih merilnih točkah, npr.: 0/35, kjer 0 pomeni temperaturo (v stopinjah) medija na vhodu, 35 pa temperaturo dvižnega voda. Čas filtriranja Kaže čas izračunavanja povprečne zunanje temperature. Dodatni grelnik Dodatna toplota je toplota, ki se proizvaja posebej, poleg toplote, ki jo proizvaja kompresor vaše toplotne črpalke. Viri dodatne toplote so lahko na primer potopni grelec, električni grelec, kotel na plin/olje/pelete/drva ali daljinsko ogrevanje. DUT, projektna zunanja temperatura Projektna zunanja temperatura je odvisna od kraja, v katerem stoji hiša. Čim nižja je projektna zunanja temperatura, tem nižjo temperaturo morate izbrati pri "izbiranju ogrevalne krivulje". Dvižni vod Vod, po katerem ogrevalna voda teče iz toplotne črpalke v ogrevalni sistem hiše (k radiatorjem/konvektorjem). Ekspanzijska posoda Posoda z medijem ali ogrevalno vodo, katere naloga je izravnavati tlak v sistemu medija oziroma ogrevalne vode. Ekspanzijski ventil Ventil, ki znižuje tlak hladiva, pri tem pa se zniža tudi temperatura hladiva. Odstavek 6 Razlaga pojmov 77

78 Električno dodatno ogrevanje To pomeni dodatno električno energijo, ki jo porabi električni grelnik za dogrevanje prostorov v najhladnejših dneh, ko toplotna črpalka ne zadošča za pokrivanje ogrevalnih potreb hiše. Grelnik vode Posoda, v kateri se segreva sanitarna voda. Vgrajen je v toplotni črpalki, v zgradbah z veliko porabo sanitarne vode pa je mogoče prigraditi še dodatni grelnik sanitarne vode. Grelno število Merilo, koliko toplotne energije odda toplotna črpalka na enoto porabljene pogonske električne energije. Drug izraz za to število je COP. Hladivo Snov, ki kroži v zaprtem tokokrogu v toplotni črpalki in se pri tem zaradi sprememb tlaka uparja ter kondenzira. Pri uparjanju hladivo sprejema toplotno energijo, pri kondenzaciji pa jo oddaja. Izkoristek Merilo učinkovitosti toplotne črpalke. Višja vrednost pomeni višjo učinkovitost. Izračunana temperatura dvižnega voda Temperatura, ki je po izračunu krmilnega sistema toplotne črpalke potrebna za vzdrževanje optimalne temperature prostorov. Čim nižja je zunanja temperatura, tem višja je izračunana temperatura dvižnega voda. Kolektor Cev, skozi katero v zaprtem tokokrogu kroži medij med virom toplote in toplotno črpalko. Kompresor Komprimira hladivo v plinastem stanju. Pri komprimiranju narasteta tlak in temperatura hladiva. Kondenzator Toplotni prenosnik, v katerem vroče plinasto hladivo kondenzira (se ohladi in preide v tekoče stanje) z oddajanjem toplote sistemu ogrevanja in sistemu priprave sanitarne vode. 78 Odstavek 6 Razlaga pojmov

79 Konvektor Ima enak namen kot radiator, vendar deluje na pretok zraka. To pomeni, da lahko s konvektorjem prostor ogrevamo ali hladimo. Medij Tekočina s protizmrzovalnim sredstvom, npr. mešanica vode in etanola ali glikola, ki prenaša toploto iz vira toplote (kamenine/zemlje/jezera) v toplotno črpalko. Mešalni ventil Ventil, ki meša hladno vodo z ogreto vodo na izhodu iz grelnika. Motnje pri zagotavljanju udobja Motnje pri zagotavljanju udobja so neželena odstopanja v delovanju sistema, na primer prenizka temperatura sanitarne vode ali odstopanje sobnih temperatur od želenih vrednosti. Napake v delovanju toplotne črpalke lahko včasih zaznamo tudi kot motnje pri zagotavljanju udobja. Krmilni sistem toplotne črpalke zazna večino motenj v delovanju in na zaslonu prikaže ustrezne alarme ter navodila. Nivojska posoda Deloma prozorna posoda z medijem, ki izravnava tlak v sistemu medija. S spreminjanjem temperature medija se spreminja tlak v sistemu medija, pri tem pa se spreminja tudi raven v nivojski posodi. Obtočna črpalka Črpalka, ki poganja tekočino skozi cevovodni sistem. Ogrevalna krivulja Ogrevalna krivulja določa, koliko toplote mora zagotoviti toplotna črpalka pri različnih temperaturah zunanjega zraka. Če izberemo visoko vrednost, to pomeni, da mora toplotna črpalka za ogrevanje prostorov pri nizkih zunanjih temperaturah zagotoviti veliko toplotne energije. Ogrevalna voda Segreta tekočina, običajno navadna voda, ki jo toplotna črpalka pošilja v ogrevalni sistem zgradbe in z njo ogreva prostore. Ogrevalna voda segreva tudi sanitarno vodo v cevnem toplotnem prenosniku. Pasivno hlajenje Za hlajenje prostorov služi hladni medij iz kolektorja/vrtine. Odstavek 6 Razlaga pojmov 79

80 Pasivno hlajenje Glejte "Pasivno hlajenje". Povratni vod Vod, po katerem se ogrevalna voda vrača iz ogrevalnega sistema hiše (iz radiatorjev/konvektorjev) v toplotno črpalko. Preklopni ventil Ventil, ki lahko usmerja tekočino v dve smeri. Preklopni ventil usmerja tekočino v sistem klimatizacije, kadar toplotna črpalka pridobiva toploto za ogrevanje prostorov, oziroma v grelnik sanitarne vode, kadar toplotna črpalka pridobiva toploto za segrevanje sanitarne vode. Radiator Drug izraz za grelno telo. Če je priklopljen na F1245, mora biti napolnjen z vodo. Rezervni način Način delovanja, ki ga lahko izberete s stikalom v primeru napake, tj., če se je kompresor ustavil. V rezervnem načinu delovanja toplotne črpalke prostore in/ali sanitarno vodo segreva električni grelnik. Sanitarna voda Voda, s katero se na primer prhamo. Sistem klimatizacije Sistem klimatizacije lahko imenujemo tudi ogrevalni in/ali hladilni sistem. Prostore hladijo oziroma ogrevajo radiatorji, cevi pod tlakom ali konvektorji. Sobno tipalo Tipalo, vgrajeno v prostoru. To tipalo sporoča toplotni črpalki, kolikšna je temperatura v prostoru. Stran medija Stran medija sestavljajo cevi za medij, vrtine in uparjevalnik. Stran ogrevalne vode Stran ogrevalne vode sestavljata omrežje vodov do prostorov zgradbe in kondenzator. 80 Odstavek 6 Razlaga pojmov

81 Temperatura dvižnega voda Temperatura ogrevalne vode, ki jo toplotna črpalka pošilja v ogrevalni sistem. Čim nižja je zunanja temperatura, tem višja bo temperatura dvižnega voda. Temperatura povratnega voda Temperatura ogrevalne vode, ki se vrača v toplotno črpalko po tem, ko je oddala toplotno energijo v radiatorjih/konvektorjih. Tipalo nivoja Naprava, ki zaznava nivo v nivojski posodi in ob prenizkem nivoju sproži alarm. Tlačno stikalo Tlačno stikalo sproži alarm in/ali ustavi kompresor, če je tlak v sistemu zunaj dovoljenega območja. Visokotlačno stikalo se sproži ob previsokem tlaku kondenzacije. Nizkotlačno stikalo se sproži ob prenizkem tlaku uparjanja. Toplotni prenosnik Naprava, v kateri en medij oddaja toploto drugemu, ne da bi se medija pri tem mešala. Primera toplotnih prenosnikov sta uparjevalnik in kondenzator. Uparjevalnik Toplotni prenosnik, v katerem hladivo prejema toploto iz medija; hladivo se pri tem upari, medij pa ohladi. Varnostni ventil Ventil, ki se ob previsokem tlaku odpre in izpusti manjšo količino vode. Ventilatorski konvektorji Konvektor s pomožnim ventilatorjem, ki vpihuje topel oziroma hladen zrak v prostor. Zunanje tipalo Tipalo, vgrajeno zunaj zgradbe. To tipalo sporoča toplotni črpalki, kolikšna je zunanja temperatura zraka. Odstavek 6 Razlaga pojmov 81

82 7 Abecedni seznam pojmov A Alarm, 71 D Delovanje toplotne črpalke, 11 F F1245 odlična izbira, 9 F1245 po vaših željah, 27 Nastavitev količine sanitarne vode, 48 Nastavitev temperature v prostorih, 27 Nastavitev toplotne črpalke, 56 Prikaz informacij, 53 I Informacijsko okno, 12 Izbiranje menijev, 18 Izbiranje možnosti, 19 K Kontrolka stanja, Krmilni gumb, 14 M Meni pomoči, 22 Motnje pri delovanju Alarm, 71 Motnje pri zagotavljanju udobja, 71 Samo dodatno ogrevanje, 75 Ugotavljanje in odpravljanje napak, 72 Ukrepanje ob alarmih, 71 N Naslov za stike, 7 Nastavitev količine sanitarne vode, 48 Nastavitev temperature v prostorih, 27 Nastavitev toplotne črpalke, 56 Nastavljanje vrednosti, 20 Nasveti za varčevanje, 24 Poraba električne energije, 24 P Podatki o vgradnji, 4 Pomembni podatki in navodila, 4 F1245 odlična izbira, 9 Naslov za stike, 7 Podatki o vgradnji, 4 Serijska številka, 6 Poraba električne energije, 24 Premikanje med okni, 22 Prikazi na F1245, 12 Sistem menijev, 15 zaslonski enoti, 13 Zunanji prikazi, 12 Prikaz informacij, 53 R Razlaga pojmov, 77 Redni pregledi, 23 S Samo dodatno ogrevanje, 75 Serijska številka, 6 Sistem menijev, 15 Izbiranje menijev, 18 Izbiranje možnosti, 19 Meni pomoči, 22 Nastavljanje vrednosti, 20 Premikanje med okni, 22 Uporabite virtualno tipkovnico, 21 Upravljanje, 18 Stikalo, 14 T Tehnični podatki, 76 Tipka Nazaj, 14 Tipka OK, 13 Toplotna črpalka srce hiše, 10 U Ugotavljanje in odpravljanje napak, 72 Ukrepanje ob alarmih, 71 Uporabite virtualno tipkovnico, 21 Upravljanje, 18 V Vzdrževanje F1245, 23 Nasveti za varčevanje, 24 Redni pregledi, 23 Z Zaslon, 13 Zaslonska enota, 13 Kontrolka stanja, 13 Krmilni gumb, Odstavek 7 Abecedni seznam pojmov

83 Stikalo, 14 Tipka Nazaj, 14 Tipka OK, 13 Zaslon, 13 Zunanji prikazi, 12 Informacijsko okno, 12 Kontrolka stanja, 12 Odstavek 7 Abecedni seznam pojmov 83

84

85

86

87

88 WS name: Anders WS version: a8 (working edition) Publish date: :55 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

PodroĊje uporabe

PodroĊje uporabe Regulator Dialog za sisteme s toplotno črpalko Področje uporabe Regulator DIALOG tč je namenjen vodenju ogrevanja in hlajenja v družinskih hišah s pomočjo toplotne črpalke kot samostojnim virom ali v kombinaciji

Prikaži več

Installation manuals

Installation manuals /7 [6.8.2] =... ID66F4 Upoštevne enote EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Opombe (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P47868- - 27.2 2/7 Uporab. nastavitve Prednastavljene vred. Temp. prostora 7.4.. Udobno (ogrevanje)

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6720813680-0.1TD Plinski kondenzacijski grelniki Condens 5000 W ZBR 70-3 ZBR 100-3 Navodila za uporabo SI 2 Varnostna navodila in znaki za nevarnost Kazalo vsebine 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost.................

Prikaži več

_01.pdf

_01.pdf Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo calormatic 332 VRT 332 SI Impressum Tip dokumenta: Navodila za uporabo Izdelek: calormatic 332 Ciljna skupina: Jezik: Upravljavec SL Številka_verzija

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Toplotna črpalka zrak-voda 6 720 809 065-00.1I 6 720 816 545 (2015/04) SI Navodila za uporabo Logatherm WPL AR 6-14 zunanje in notranje enote 230 V 1N~/400 V 3N~ Pred montažo in vzdrževanjem skrbno preberite.

Prikaži več

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE Oljni radiatorji so odlična izbira za dodatno ogrevanje najrazličnejših prostorov. S pomočjo koles jih z lahkoto

Prikaži več

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA 2 ECOTERM Inovativen pristop ter uporaba edinstvene tehnologije v svetu toplotnih črpalk omogočata vrsto uporabnih prednosti, ki jih nudi toplotna

Prikaži več

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat Navodila za namestitev Inteligentni elektronski termostat www.devi.com Vsebina 1 Uvod................... 3 1.1 Tehnični podatki......... 4 1.2 Varnostna navodila....... 7 2 Navodila za montažo.........

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6 720 814 470-00.2I Split toplotna črpalka zrak-voda 230 V 1 N~ 400 V 3 N~ Navodila za uporabo SI 2 Vsebina Vsebina 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost................. 2 1.1 Pomen uporabljenih

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

4PSL _2015_02

4PSL _2015_02 EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Slovenščina Kazalo Kazalo 1 Splošni varnostni ukrepi 2 1.1 O dokumentaciji... 2 1.1.1 Pomen opozoril in simbolov... 2 1.2 Za uporabnika... 3 2 O tem dokumentu 3 3 O

Prikaži več

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK LASTNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA AEROGOR COMPACT W Kompaktna toplotna črpalka zrak/voda je postavljena na prostem Aeorogor Compact (zunanja enota). Pogosto

Prikaži več

Operation manuals

Operation manuals Daikin Altherma nizkotemperaturna enota monoblok EBLQ0CAV3 EBLQ04CAV3 EBLQ06CAV3 EBLQ0CAW EBLQ04CAW EBLQ06CAW EDLQ0CAV3 EDLQ04CAV3 EDLQ06CAV3 EDLQ0CAW EDLQ04CAW EDLQ06CAW Slovenščina Kazalo Kazalo Ciljni

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Navodila za uporabo Plinski kondenzacijski grelnik 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Za uporabnika Pred uporabo skrbno preberite. 6 720 646 378 (12/2010) SI Predgovor

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

ATT

ATT PODATKI O HIŠI V LESCAH NA GORENJSKEM 1. Lokacija: Lesce na Gorenjskem, nadmorska višina 500 m 2. ogrevana površina: 200 m2 3. neogrevana klet, pritličje, nadstropje in del mansarde 4. okna: dvoslojna

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten kondenzacijski kotel na kurilno olje Tovarniško prigrajen in nastavljen EcoNOx gorilnik (NOx

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

untitled

untitled Energija iz zraka Weishauptove Split toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje To je zanesljivost. Ogrevanje in hlajenje z Weishauptovimi Split toplotnimi črpalkami Split toplotne črpalke so vse bolj priljubljene.

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke FOTOVOLTAIČNI SISTEMI VGRAJENI V TOPLO ZRAČNE SPREJEMNIKE SONČNE ENERGIJE Pri snovanju ogrevalnih sistemov za nizkoenergijske hiše (NEH) v veliko primerih koristimo toplo zračne sprejemnike sončne energije

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

Naravna izbira DAIKIN ALTHERMA NIZKO TEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA

Naravna izbira DAIKIN ALTHERMA NIZKO TEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA Naravna izbira DAIKIN ALTHERMA NIZKO TEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA 2 Štiri prednosti nizko temperaturne toplotne črpalke aikin Altherma 99 Prihranite pri obratovalnih stroških, ohranite najvišjo raven

Prikaži več

SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogreval

SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogreval SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogrevalnega kroga - regulator ogrevanja sanitarne vode - regulator

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

Operating Instructions

Operating Instructions SL Navodilo za uporabo Klimatske naprave za mornarico Marine BlueCool A-Series Ventilatorski izmenjevalnik toplote Veljavno za BlueCool A-Series od indeksa sprememb B (2017 ->): 1 O tem dokumentu 1.1 Namen

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

Microsoft Word - Betriebsanleitung ASE 20 bis 48 Stand _slv.doc

Microsoft Word - Betriebsanleitung ASE 20 bis 48 Stand _slv.doc Tel.: +386 (0)1 7865 300 Faks: +386 (0)1 7863 568 Informacije o izdelkih na internetu: www.airsep.si E-pošta: info@gia.si Navodila za uporabo AIR-SEP tip: AS - E 20/4-K AS - E 20/4-M AS - E 48/4-M Serijska

Prikaži več

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Osa S vsebuje vse v 18 centimetrih. barva vašega stila Sprednje plošče

Prikaži več

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4 CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: 004-006 - 008 ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C ERLQ004CV3* 1,80-4,40-5,12 5,00 1.428 ERLQ006CV3 1,80-6,00-8,35 6,76 1.573 ERLQ008CV3 1,80-7,40-10,02 6,86 2.048 NOTRANJE

Prikaži več

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Splošno Splošno Vse meritve na talnih konvektorjih za ogrevanje in hlajenje so izvedene skladno z Evropskimi direktivami in Evropskimi normami, ki predpisujejo delovanje

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Servisna knjižica za strokovnjaka Toplotna črpalka TM...-1/ TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720 614 320 SI (2007/06) OSW

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več

_01.pdf

_01.pdf Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo Postaja za pitno vodo aguaflow exclusiv SI Izdajatelj/proizvajalec Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Installation manual

Installation manual EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Vsebina Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga

Prikaži več

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE OGREVANJE PROSTOROV TOPLA VODA KLImA Pridobite si energijo za vsakdanje potrebe. TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA/VODA IN voda/voda 02

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE OGREVANJE PROSTOROV TOPLA VODA KLImA Pridobite si energijo za vsakdanje potrebe. TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA/VODA IN voda/voda 02 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE OGREVANJE PROSTOROV TOPLA VODA KLImA Pridobite si energijo za vsakdanje potrebe. TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA/VODA IN voda/voda 02 2012 Kakovost ne nastane kar tako, temveč iz zelo

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

1. Distributivni elementi.indd

1. Distributivni elementi.indd Kompaktna klimatska naprava SMRTY / 119 Tehnični list Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne hiše Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Sonniger katalog_2017_DE_ indd

Sonniger katalog_2017_DE_ indd GRELNIKI ZRAKA ZRAČNE ZAVESE ŠT. 1 v Evropi Novo v naši ponudbi NOVA zračna zavesa ŠT. 1 v Evropi SONNIGER JE EVROPSKI DOBAVITELJ INOVATIVNIH, EKOLOŠKIH IN OPTIMALNO PRILAGOJENIH GRELNIKOV ZA INDUSTRIJSKE

Prikaži več

Termostatska glava K Termostatske glave z vgrajenim tipalom in daljinskim tipalom

Termostatska glava K Termostatske glave z vgrajenim tipalom in daljinskim tipalom Termostatska glava K Termostatske glave z vgrajenim tipalom in daljinskim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava K Termostatska glava K Termostatska glava

Prikaži več

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški centralnega ogrevanja ter gospodinjske tople vode > Delovanje

Prikaži več

Krmiljenje elektromotorj ev

Krmiljenje elektromotorj ev Krmiljenje elektromotorj ev Če enosmerni elektromotor priključimo na vir enosmerne napetosti, se gred motorja vrti ves čas v isto smer. Zamenjamo priključka (pola) baterije. Gred elektromotorja se vrti

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

Microsoft Word - Man A15 a A19 _SL.doc

Microsoft Word - Man A15 a A19 _SL.doc Koda 2200772376 08 Izdaja 03/2011 PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE SUŠILNIKI A15 - A16 - A17- A17,5 - A18 - A19 PREDEN NA KAKRŠENKOLI NAČIN UPORABITE SUŠILNIK, NATANČNO PREBERITE TA PRIROČNIK. Koda

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški centralnega ogrevanja ter gospodinjske tople vode > Delovanje

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

SKF Technical Bulletin

SKF Technical Bulletin SKF Tehnični bilten Rešitve za zamenjavo in popravilo vodnih črpalk VKMC 01278, / VKMC 01278-1, Motorji VAG: 1.6 TDI, 2.0 TDI (EA288 motor) SKF Rešitve za zamenjavo in popravilo z navodili za vgradnjo

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

EasyStart R + Navodila za uporabo Komfortni daljinski upravljalec z integrirano vklopno uro za za grelce in še...

EasyStart R + Navodila za uporabo Komfortni daljinski upravljalec z integrirano vklopno uro za za grelce in še... EasyStart R + Navodila za uporabo Komfortni daljinski upravljalec z integrirano vklopno uro za za grelce in še... Vsebina Uvod Prosimo, preberite najprej...3 Varnostna opozorila...3 Zakonski predpisi...3

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 16 61 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Regulator sobne temperature TX2 Kataloška št.: 55 16 61 Kazalo 1. Namen uporabe... 3 2. Vsebina paketa... 3 3. Pomen

Prikaži več

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotlom - z energijo drugih naprav 3. Primer poslovne stavbe

Prikaži več

Avtor: Nace Rabič Por, 1L Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Program: Strokovna gimnazija Mentori

Avtor: Nace Rabič Por, 1L Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Program: Strokovna gimnazija Mentori Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Mentorica: Bernarda BOŽNAR, prof. geo. in soc. Dovje, december 2017 1 1. UVOD Energetska učinkovitost je svetovno

Prikaži več

VARIMOT® in pribor

VARIMOT® in pribor Pogonska tehnika \ Avtomatizacija pogonov \ Sistemska integracija \ Storitve *2593728_0119* Popravki Variatorska gonila s protieksplozijsko zaščito VARIMOT in pribor Izdaja 01/2019 2593728/SL SEW-EURODRIVE

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

VIESMANN VITOCAL Toplotne črpalke zrak/voda, split izvedba 3,0 do 10,6 kw Navodilo za projektiranje Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom v

VIESMANN VITOCAL Toplotne črpalke zrak/voda, split izvedba 3,0 do 10,6 kw Navodilo za projektiranje Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom v VIESMANN VITOCAL Toplotne črpalke zrak/voda, split izvedba 3,0 do 10,6 kw Navodilo za projektiranje Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom v split izvedbi z zunanjo in notranjo enoto Notranja

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

Operation manuals

Operation manuals DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Priročnik za uporabo R410A R32 FVXS25FV1B FVXM25FV1B FVXS35FV1B FVXM35FV1B FVXS50FV1B FVXM50FV1B VSEBINA PRED UPORABO PREBERITE Napotki za varnost... 2 Imena delov... 6 Priprava

Prikaži več

Base NET.cdr

Base NET.cdr Rešitev fiksnega radijskega odčitavanja Delovanje BaseNet je način odčitavanja porabe vode, toplote, elektrike, plina in delilnikov toplote v fiksnem radijskem omrežju. Merilnike v Sensus Base sistemu

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE V NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Katera TOPLOTNA ČRPALKA je zame najprimernejša? Prava odločitev! Zrak-voda, zemlja-voda, voda-voda? Kaj je COP - zakaj je pomemben? Koliko znaša letni

Katera TOPLOTNA ČRPALKA je zame najprimernejša? Prava odločitev! Zrak-voda, zemlja-voda, voda-voda? Kaj je COP - zakaj je pomemben? Koliko znaša letni Katera TOPLOTNA ČRPALKA je zame najprimernejša Prava odločitev! Zrak-voda, zemlja-voda, voda-voda Kaj je COP - zakaj je pomemben Koliko znaša letni strošek ogrevanja Nizkotemperaturna ali visokotemperaturna

Prikaži več