MEDICINSKA FAKULTETA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MEDICINSKA FAKULTETA"

Transkripcija

1 MEDICINSKA FAKULTETA Kontakt: Naslov: Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana Spletna stran: E-pošta: Telefon: Faks: Dekan: dr. DUŠAN ŠUPUT, red. prof. tel.: e-pošta: Prodekan: dr. PAVEL POREDOŠ, red. prof. Prodekan: dr. SREČKO KOREN, red. prof. Prodekan: dr. LJUBO MARION, izr. prof. Tajnik fakultete: NASTJA BABŠEK-OMAHEN, univ. dipl. prav. tel.: e-pošta: Pomočnica tajnika: MARIJA MARTINČIČ, univ. dipl. prav. tel.: e-pošta: Pomočnica tajnika: MIRJAM TRČEK, univ. dipl. prav. tel.: e-pošta: Pomočnica tajnika na odseku za dentalno medicino: SONJA KRAPŠ LEBEN, prof. ped. in soc. tel.: e-pošta: Študentski referat (dodiplomski študij): e-pošta: tel.: Študentski referat (podiplomski študij): e-pošta: tel.: Centralna medicinska knjižnica Vodja: mag. ANAMARIJA ROŽID, dr. med. tel.: PREDSTAVITEV FAKULTETE Medicinska fakulteta je članica Univerze v Ljubljani. Razdeljena je na oddelek za dodiplomski in podiplomski študij ter na odsek za splošno medicino in odsek za dentalno medicino. Na obeh odsekih poteka dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov. Enovita magistrska študija medicine in dentalne medicine se izvajata v skladu z nacionalnim programom visokega šolstva in trajata 6 let. Pouk poteka na ULMF in v javnih zdravstvenih zavodih, ki imajo status učnih zavodov.

2 Diplomanti pridobe naziv doktor medicine in doktor dentalne medicine. MF izvaja podiplomske programe za pridobitev doktorata znanosti. Poleg tega MF sodeluje pri dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih na drugih fakultetah in visokih šolah, članicah Univerze v Ljubljani. MF izvaja znanstvenoraziskovalno delo kot pogoj izobraževalnega dela ter znanstvenoraziskovalno delo skladno s programom Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Sodeluje v domačih in tujih znanstvenih projektih. MF je vključena v programe mednarodnega sodelovanja medicinskih strok kot strokovni vrh na področjih, ki jih pokrivajo njeni inštituti. ODDELKI IN KATEDRE ODDELKA Oddelek za dodiplomski študij z odsekoma: - za medicino Predstojnik: dr. David B. VODUŠEK, red. prof. - za dentalno medicino Predstojnik: dr. Uroš SKALERIČ, akad., red. prof. Oddelek za podiplomski študij Predstojnik: dr. Vito STARC, red. prof. KATEDRE Katedra za mikrobiologijo in imunologijo Predstojnik: dr. Vladimir KOTNIK, red. prof. Katedra za patologijo Predstojnica: dr. Nina ZIDAR, izr. prof. Katedra za javno zdravje Predstojnik: dr. Marjan BILBAN, izr. prof. Katedra za sodno medicino in deontologijo Predstojnik: dr. Branko ERMENC, izr. prof. Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo Predstojnik: dr. Janez TOMAŽIČ, izr. prof. Katedra za interno medicino Predstojnik: dr. Pavel POREDOŠ, red. prof. Katedra za kirurgijo Predstojnik: dr. Vladimir SMRKOLJ, red. prof. Katedra za nevrologijo Predstojnik: dr. Anton GRAD, izr. prof. Katedra za psihiatrijo Predstojnik: dr. Slavko ZIHERL, izr. prof. Katedra za dermatovenerologijo Predstojnica: dr. Mateja DOLENC VOLJČ, doc. Katedra za ortopedijo Predstojnik: dr. Vane ANTOLIČ, red. prof. Katedra za radiologijo V. d. predstojnice: dr. Simona GABERŠČEK, doc. Katedra za pediatrijo Predstojnik: dr. Ciril KRŽIŠNIK, red. prof. Katedra za ginekologijo in porodništvo Predstojnik: dr. Borut KOBAL, doc. Katedra za otorinolaringologijo Predstojnik: dr. Miha ŽARGI, red. prof. Katedra za oftalmologijo Predstojnik: dr. Marko HAWLINA, red. prof. Katedra za onkologijo in radioterapijo Predstojnik: dr. Zvonimir RUDOLF, red. prof. Katedra za anesteziologijo z reanimatologijo Predstojnik: dr. Aleksander MANOHIN, red. prof. Katedra za stomatološko protetiko Predstojnik: dr. Igor KOPAČ, doc. Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa Predstojnica: dr. Janja JAN, izr. prof. Katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo Predstojnica: dr. Nataša IHAN HREN, izr. prof. Katedra za preventivno in otroško zobozdravstvo Predstojnica: dr. Alenka PAVLIČ, doc. Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo Predstojnica: dr. Maja OVSENIK, doc. Katedra za ustne bolezni in parodontologijo Predstojnik: dr. Uroš SKALERIČ, akad., red. prof. Katedra za splošno in družinsko medicino Predstojnik: dr. Igor ŠVAB, red. prof. Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Predstojnik: dr. Črt MARINČEK, red. prof. INŠTITUTI Inštitut za biofiziko Predstojnica: dr. Saša SVETINA, akad., red. prof. Inštitut za biokemijo

3 Predstojnica: dr. Ana PLEMENITAŠ, red. prof. Inštitut za biologijo celice Predstojnik: dr. Kristijan JEZERNIK, red. prof. Inštitut za anatomijo V. d. predstojnika: dr. Dean RAVNIK, red. prof. Inštitut za histologijo in embriologijo Predstojnica: dr. Marjeta ZORC, red. prof. Inštitut za fiziologijo Predstojnik: dr. Vito STARC, red. prof. Inštitut za patologijo Predstojnica: dr. Nina GALE, red. prof. Inštitut za patološko fiziologijo Predstojnik: dr. Janez SKETELJ, akad., red. prof. Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Predstojnik: dr. Lovro STANOVNIK, izr. prof. Inštitut za mikrobiologijo Predstojnik: dr. Srečko KOREN, red. prof. Inštitut za sodno medicino Predstojnik: dr. Jože BALAŽIC, red. prof. Inštitut za zgodovino medicine Predstojnica: dr. Zvonka SLAVEC, izr. prof. Predstojnik: dr. Janez STARE, red. prof. CENTRI Center za elektronsko mikroskopijo Medicinski center za molekularno biologijo Računalniško-informativno središče Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe Medicinsko eksperimentalni center Center za razvojno nevroznanost Center za razvoj poučevanja ULMF UČNI ZAVODI Univerzitetni klinični center v Ljubljani s klinikami in inštituti Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Psihiatrična klinika v Ljubljani Onkološki inštitut v Ljubljani Inštitut za varovanje zdravja Klinični inštitut za rehabilitacijo Zavod za varstvo pri delu Klinični oddelek za interno medicino, klinični oddelek za ginekologijo in perinatologijo, klinični oddelek za pediatrijo Bolnišnice Maribor Bolnišnica Celje Splošna bolnišnica Jesenice Zavod RS za transfuzijsko medicino CENTRALNA MEDICINSKA KNJIŽNICA Vodja: mag. Anamarija ROŽID, dr. med. Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Dodiplomski študijski programi, ki se še izvajajo in jih je mogoče dokončati do študijskega leta 2015/16 - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Medicina (v š. l. 2010/11 se izvajajo 3., 4., 5. in 6. letnik), - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Dentalna medicina (v š. l. 2010/11 se izvajajo 3., 4., 5. in 6. letnik). ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE Enoviti magistrski študijski program druge stopnje MEDICINA Trajanje študija: 6 let Število kreditnih točk (ECTS): 360 Strokovni naslov diplomanta: doktor medicine doktorica medicine Okrajšava strokovnega naslova: dr. med. Temeljni cilji programa: Diplomanti si med študijem pridobijo zlasti naslednje predmetnospecifične kompetence: poznavanje in razumevanje utemeljitve in razvoja medicine, sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove upo-

4 rabe, sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v medicinski kontekst, razumevanje splošne strukture medicine ter povezanosti med poddisciplinami, razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov, razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju medicine, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju medicine. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh: PREDMETNIK 1. letnik Predmet Predavatelj ur Anatomija I Dean Ravnik 1 3 0, , Biofizika Saša Svetina, Rudolf Podgornik Matjaž Zorko, Biokemija I Radovan Komel, Damjana Rozman , Kristijan Jezernik, Biologija celice Peter Vera- nič Aleksander Nujna medicinska pomoč I Manohin, Uroš Golobič Ahčan Sporazumevanje Igor Švab 0,53 0,4 2, Uvod v medicino Izbirni predmet Ist ali Isp Lijana Zaletel Kragelj, Janez Stare, Jože Balažic, Zvonka Zupanič Slavec 4,33 1,13 1, Izbirni predmeti (ki se izvajajo v študijskem letu 2010/11) v prvem letniku Predmet Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in pri zdravljenju Biokemija steroidov Struktura in funkcija nekaterih proteinov Osnove genske tehnologije v medicini Temelji medicinske celične biologije Predavatelj Saša Svetina, Rudolf Podgornik Damjana Rozman ur 0,2 0, , Matjaž Zorko 0,27 0,67 1, Radovan Komel 1 0, Kristijan Jezernik, Peter Veranič

5 Zdravstvene stanove Lijana Zaletel Kragelj, Ivan Eržen 0,33 2 0, letnik Predmet Predavatelj ur Anatomija 2 Dean Ravnik Biokemija II Ana Plemenitaš Marija Žakelj Mavrič 4, , Vito Starc Fiziologija Martin Štrucl Žarko Finderle 1,2 1,47 0,13 3,47 4,53 0, Vito Starc Fiziologija Martin Štrucl živčevja Žarko Finderle 2 2 0, Histologija in embriologija Zdravje in okolje Stik z bolnikom Metka Zorc Ruda Zorc Pleskovič Danijel Petrovič 0,67 1,2 0,53 1,73 2,8 1, Marjan Bilban 1,33 2, Črt Marinček Igor Švab 0,2 2,67 0, Janez Stare Izbirni predmeti (ki se izvajajo v študijskem letu 2010/11) v drugem letniku Predmet Temelji biostatistike Izbirni predmet Ist ali Isp Topografska anatomija Nevroanatomija Biomehanika kolka (3.oz.4.semeste r) Nekodirajoča RNA Biokemija steroidov (3. oz. 4. semester) Nova dogajanja v izbranih metaboličnih procesih Biokemija in molekularna biologija zob in kosti Predavatelj ur Dean Ravnik 0,67 0, Dean Ravnik 0,33 0, Kralj Iglič Veronika, Vane Antolič Metka Ravnik Glavač Damjana Rozman Bronislava Črešnar, Vita Dolžan,Ana Plemenitaš,Marija Žakelj Mavrič Bronislava Črešnar, Ana Plemenitaš, Matjaž Zorko, Marija Žakelj 1 2 0, ,67 0,67 0, , ,33 0,33 0, ,33 0,53 0,

6 Hiperbarična medicina Izbirni raziskovalni Mavrič Žarko Finderle 0,33 1,33 0, Ana Plemenitaš, Vito Starc, Metka Zore EKG Vito Starc 0,33 0,67 0, Nevrofiziologija Martin Štrucl 0,07 1, Napovedna molekularna diagnostika Damjan Glavač Alternativna Cirila Hlastan prehrana Ribič 0,33 2 0, Modeliranje v biokemiji (3.oz.4.semeste r) Jure Stojan 0,4 0,53 2, Enoviti magistrski študijski program druge stopnje DENTALNA MEDICINA Trajanje študija: 6 let Število kreditnih točk (ECTS): 360 Strokovni naslov diplomanta: doktor dentalne medicine doktorica dentalne medicine Okrajšava strokovnega naslova: dr. dent. med. Temeljni cilji programa: Diplomanti si med študijem pridobijo zlasti naslednje predmetnospecifične kompetence: poznavanje in razumevanje utemeljitve in razvoja dentalne medicine, sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove uporabe, sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v medicinsko dentalni kontekst, razumevanje splošne strukture dentalne medicine ter povezanosti med poddisciplinami, razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov, razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju dentalne medicine, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju dentalne medicine. Ob tem se diplomanti naučijo tudi veščin sporazumevanja z bolnikom ter vloge življenjskega sloga pri razvoju in nastanku bolezni ustne votline ter tudi o pomenu preventivnih ukrepov v dentalni medicini. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh: PREDMETNIK 1. letnik Predmet Anatomija I Biofizika Biologija celice Biokemija I Nujna medicinska pomoč I Predavatelj Dean Ravnik, Erika Cvetko Saša Svetina, Rudolf Podgornik Kristijan Jezernik, Peter Veranič Matjaž Zorko, Radovan Komel, Damjana Rozman Aleksander Manohin, Uroš Golobič Ahčan, KU 1 3 0, , ,

7 Sporazumevanje Uvod v medicino Izbirni predmet Ist ali Isp Igor Švab, Onja Tekavčič Grad Lijana Zaletel Kragelj, Ivan Eržen, Jože Balažic, Zvonka Zupanič Slavec, Janez Stare 0,53 0,4 2, ,33 1,13 1, Izbirni predmeti (ki se izvajajo v študijskem letu 2010/11) v prvem letniku Predmet Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in pri zdravljenju Biokemija steroidov Struktura in funkcija nekaterih proteinov Osnove genske tehnologije v medicini Temelji medicinske celične biologije Zdravnik in okolje, zdravstvene ustanove Predavatelj Saša Svetina, Rudolf Podgornik Damjana Rozman KU 0,2 0, , Matjaž Zorko 0,27 0,67 1, Radovan Komel 1 0, Kristijan Jezernik, Peter Veranič Lijana Zaletel Kragelj, Ivan Eržen ,33 2 0, letnik Predmet Predavatelj ur Anatomija 2 Dean Ravnik, Erika Cvetko Biokemija II Ana Plemenitaš, Marija Žakelj Mavrič 4 3,33 1,33 0, Vito Starc, Fiziologija Martin Štrucl, Žarko Finderle 1,2 1,47 0,13 3,47 4,53 0, Histologija in Metka Zorc, embriologija Danijel Petrovič 1, , Vito Starc, Fiziologija Martin Štrucl, živčevja Žarko Finderle 1,33 1,33 0, Aleš Fidler, Zdravje in Lijana Zaletel okolje Kragelj 1,53 0,73 2, Oralna biologija Janja Jan, Boris 5 3 0,2 0,

8 Gašpirc, Ljubo Marion, Matjaž Zorko, Bronislava Črešnar, Kristijan Jezernik Temelji biostatistike Janez Stare Izbirni Izbirni predmeti (ki se izvajajo v študijskem letu 2010/11) v drugem letniku Predmet Klično aplikativna anatomija glave in vratu Biokemijsko klinični vidik bolezni in zgradbe zob Biokemija in molekularna biologija zob in kosti Raziskovalni izbirni fiziologija Biokemija steroidov /3. oz. 4. semester/ Aleternativna prehrana Predavatelj KU Dean Ravnik Aljoša Bavec, Janja Jan Bronislava Črešnar, Ana Plemenitaš, Matjaž Zorko, Marija Žakelj Mavrič ,33 0,53 0, Vito Starc Damjana Rozman Cirila Hlastan Ribič 1 0, ,33 2 0, ABECEDNI SEZNAM UČITELJEV IN SODELAVCEV 1. Redni profesorji - dr. Vane ANTOLIČ, dr. med., ortopedija - dr. Tatjana AVŠIČ-ŽUPANC, univ. dipl. biol., mikrobiologija, izredni član SAZU - dr. Jože BALAŽIC, dr. med., sodna medicina z medicinsko deontologijo - dr. Tadej BATTELINO, dr. med., pediatrija - dr. Aleš BLINC, dr. med., interna medicina - dr. Andrej BREN, dr. med., interna medicina - dr. Jadranka BUTUROVID-PONIKVAR, dr. med., interna medicina - dr. Anton CERAR, dr. med., patologija - dr. Bronislava ČREŠNAR, univ. dipl. kem., biokemija - dr. Tanja ČUFER, dr. med., onkologija in radioterapija - dr. Vinko V. DOLENC, dr. med., kirurgija, redni član SAZU - dr. Ksaverija FERLAN-MAROLT, dr. med., patologija - dr. Eldar GADŽIJEV, dr. med., kirurgija - dr. Nina GALE, dr. med., patologija - dr. Borut GERŠAK, dr. med., kirurgija - dr. Zoran GRUBIČ, dr. med., univ. dipl. kem., patološka fiziologija - dr. Marko HAWLINA, dr. med., oftalmologija - dr. Alojz IHAN, dr. med., mikrobiologija - dr. Vladimir JEVTID, dr. med., radiologija - dr. Kristijan JEZERNIK, prof. biol., biologija celice - dr. Aljoša KANDUS, dr. med., interna medicina - dr. Radovan KOMEL, univ. dipl. kem., biokemija - dr. Srečko KOREN, dr. med., mikrobiologija - dr. Vladimir KOTNIK, dr. med., mikrobiologija in imunologija - dr. Ciril KRŽIŠNIK, dr. med., pediatrija - dr. Aleksander MANOHIN, dr. med., anesteziologija in reanimatologija

9 - dr. Črt MARINČEK, dr. med., fizikalna in rehabilitacijska medicina - dr. Helena MEDEN-VRTOVEC, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Anton MESEC, dr. med., nevrologija - dr. Ema MIVŠEK MUŠIČ, dr. med., interna medicina - dr. David NEUBAUER, dr. med., pediatrija - dr. Ana PLEMENITAŠ, univ. dipl. kem., biokemija - dr. Rudolf PODGORNIK, univ. dipl. fiz., biofizika - dr. Mario POLJAK, dr. med., mikrobiologija - dr. Pavel POREDOŠ, dr. med., interna medicina - dr. Janez PREŽELJ, dr. med., interna medicina - dr. Borut PUST, dr. med., interna medicina - dr. Peter RAKOVEC, dr. med., interna medicina - dr. Dean RAVNIK, dr. med., anatomija - dr. Metka RAVNIK GLAVAČ, univ. dipl. kem., biokemija in molekularna biologija - dr. Tomaž ROTT, dr. med., patologija - dr. Blaž ROZMAN, dr. med., interna medicina, izredni član SAZU - dr. Damjana ROZMAN, univ. dipl. kem., biokemija in molekularna biologija - dr. Zvonimir RUDOLF, dr. med., onkologija in radioterapija - dr. Uroš SKALERIČ, dr. dent. med., ustne bolezni in parodontologija, redni član SAZU - dr. Janez SKETELJ, dr. med., patološka fiziologija, redni član SAZU - dr. Vladimir SMRKOLJ, dr. med., kirurgija - dr. Marko SNOJ, dr. med., kirurgija - dr. Vito STARC, univ. dipl. fiz., dr. med., fiziologija - dr. Janez STARE, univ. dipl. mat., biomedicinska informatika - dr. Jurij STOJAN, dr. med., biokemija - dr. Franc STRLE, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija, redni član SAZU - dr. Saša SVETINA, univ. dipl. fiz., biofizika, redni član SAZU - dr. Mišo ŠABOVID, dr. med., interna medicina - dr. Lojze ŠMID, dr. med., ORL - dr. Borut ŠTABUC, dr. med., interna medicina - dr. Martin ŠTRUCL, dr. med., fiziologija - dr. Dušan ŠUPUT, dr. med., patološka fiziologija - dr. Igor ŠVAB, dr. med., družinska medicina - dr. Tomaž TOMAŽEVIČ, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. David B. VODUŠEK, dr. med., nevrologija - dr. Marjeta ZORC, dr. med. in prof. biol., histologija z embriologijo - dr. Ruda ZORC PLESKOVIČ, dr. dent. med., histologija z embriologijo - dr. Robert ZOREC, univ. dipl. biol., patološka fiziologija, redni član SAZU - dr. Matjaž ZORKO, univ. dipl. kem., biokemija - dr. Marija ŽAKELJ MAVRIČ, univ. dipl. kem., biokemija in molekularna biologija - dr. Miha ŽARGI, dr. med., ORL - dr. Aleš ŽEMVA, dr. med., interna medicina - dr. Martina ŽMUC TOMORI, dr. med., psihiatrija 2. Izredni profesorji - dr. Rok ACCETTO, dr. med., interna medicina - dr. Maja ARNEŽ, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija - dr. Fajko BAJROVIČ, dr. med., patološka fiziologija - dr. Igor BARTENJEV, dr. med., dermatovenerologija - dr. Aljoša BAVEC, univ. dipl. biol., biokemija in molekularna biologija - dr. Bojana BEOVID, dr. med., infekcijske bolezni in epidemilogija - dr. Marjan BILBAN, dr. med., medicina dela - dr. Roman BOŠNJAK, dr. med., kirurgija - dr. Mara BRESJANAC BLINC, dr. med., patološka fiziologija - dr. Helena BURGER, dr. med., fizikalna in rehabilitacijska medicina - dr. Erika CVETKO, dr. dent. med., anatomija - dr. Peter ČERNELČ, dr. med., interna medicina - dr. Milan ČIŽMAN, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija - dr. Mojca Zvezdana DERNOVŠEK, dr. med., psihiatrija - dr. Vita DOLŽAN, dr. med., biokemija in molekularna biologija - dr. Brigita DRNOVŠEK OLUP, dr. med., oftalmologija - dr. Branko ERMENC, dr. dent. med., sodna medicina z medicinsko deontologijo - dr. Žarko FINDERLE, dr. med., fiziologija - dr. Ksenija GERŠAK, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Uroš GOLOBIČ AHČAN, dr. med., kirurgija - dr. Anton GRAD, dr. med., nevrologija - dr. Irena HOČEVAR BOLTEŽAR, dr. med., ORL - dr. Marjana HRIBERNIK, dr. med., anatomija - dr. Nataša IHAN HREN, dr. med., maksilofacialna in - dr. Janja JAN, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - dr. Andrej KMETEC, dr. med., kirurgija - dr. Marko KOLŠEK, dr. med., družinska medicina - dr. Radko KOMADINA, dr. med., kirurgija - dr. Blanka KORES PLESNIČAR, dr. med., psihiatrija - dr. Mitja KOŠNIK, dr. med. interna medicina - dr. Mirta KOŽELJ, dr. med., interna medicina - dr. Vesna KOŽELJ, dr. dent. med., maksilofacialna in - dr. Veronika KRALJ IGLIČ, univ. dipl, fiz., biofizika - dr. Igor KRANJEC, dr. med., interna medicina - dr. Mojca KRŽAN, dr. med., farmakologija in eksperimentalna toksikologija - dr. Radoslav KVEDER, dr. med., interna medicina - dr. Tea LANIŠNIK RIŽNER, univ. dipl. kem., biokemija in molekularna biologija - dr. Metoda LIPNIK ŠTANGELJ, dr. med., mag. farm., farmakologija in eksperimentalna toksikologija - dr. Jernej LOGAR, prof. biol., mikrobiologija - dr. Stanka LOTRIČ-FURLAN, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija - dr. Tomaž LUNDER, dr. med., dermatovenerologija - dr. Marko MALOVRH, dr. med., interna medicina - dr. Ljubo MARION, dr. dent. med., stomatološka - dr. Aleksandra MARKOVIČ-PREDAN, dr. med., interna medicina

10 - dr. Mojca MATIČIČ, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija - dr. Manca MÜLLER PREMRU, dr. med., mikrobiologija - dr. Živa NOVAK-ANTOLIČ, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Mirko OMEJC, dr. med., kirurgija - dr. Vesna PAVER ERŽEN, dr. med., anesteziologija z reanimatologijo - dr. Milan PETELIN, dr. dent. med., ustne bolezni in parodontologija - dr. Daniel PETROVIČ, dr. med., histologija z embriologijo - dr. Marija PFEIFER, dr. med., interna medicina - dr. Zvezdan PIRTOŠEK, dr. med., nevrologija - dr. Alojz PLESKOVIČ, dr. med., kirurgija - dr. Mara POPOVID, dr. med., patologija - dr. Borut PRESTOR, dr. med., kirurgija - dr. Samo RIBARIČ, dr. med., patološka fiziologija - dr. Rok ROMIH, univ. dipl. biol., biologija celice - dr. Eva RUŽID SABLJID, dr. med., mikrobiologija in imunologija - dr. Katja SEME, dr. med., mikrobiologija - dr. Zvonka SLAVEC, dr. med., zgodovina medicine in zgodovina medicine in stomatologije - dr. Dragica Maja SMRKE, dr. med., kirurgija - dr. Miha SOK, dr. med., kirurgija - dr. Lovro STANOVNIK, dr. med., farmakologija in eksperimentalna toksikologija - dr. Branka STIRN KRAJNC, dr. med., oftalmologija - dr. Margareta STROJAN FLEŽAR, dr. med., patologija - dr. Primož STROJAN, dr. med., onkologija in radioterapija - dr. Dušan ŠTAJER, dr. med., interna medicina - dr. Stanislav ŠUŠKOVIČ, dr. med., interna medicina - dr. Rok TAVČAR, dr. med., psihiatrija - dr. Janez TOMAŽIČ, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija - dr. Matija TOMŠIČ, dr. med., interna medicina - dr. Martin TONIN, dr. med., kirurgija - dr. Bojan TRŠINAR, dr. med., kirurgija - dr. Rok VENGUST, dr. med., ortopedija - dr. Peter VERANIČ, univ. dipl. biol., biologija celice - dr. Matjaž VESELKO, dr. med., kirurgija - dr. Eda VRTAČNIK BOKAL, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Nina ZIDAR, dr. med., patologija - dr. Slavko ZIHERL, dr. med., psihiatrija - dr. Marko ŽIVIN, dr. med., patološka fiziologija 3. Docenti - dr. Dušan ANDOLJŠEK, dr. med., interna medicina - dr. Tadej AVČIN, dr. med., pediatrija - dr. Matija BARBIČ, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Bojan BOŽIČ, univ. dipl. fiz., biofizika - dr. Janez BRECELJ, dr. med., ortopedija - dr. Mateja BULC, dr. med., družinska medicina - dr. Ksenija CANKAR, dr. dent. med., fiziologija - dr. Barbara CVENKEL, dr. med., oftalmologija - dr. Vita ČEBAŠEK, dr. med., anatomija - dr. Nataša DEBELJAK, univ. dipl. biol., biokemija in molekularna biologija - dr. Jure DERGANC, univ. dipl. fiz., biofizika - dr. Mateja DOLENC VOLJČ, dr. med., dermatovenerologija - dr. Drago DOLINAR, dr. med., ortopedija - dr. Martina DREVENŠEK, dr. dent. med., zobna in čeljustna ortopedija - dr. Mateja ERDANI KREFT, univ. dipl. biol., biologija celice - dr. Aleš FIDLER, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - dr. Simona GABERŠČEK, dr. med., interna medicina - dr. Tone GABRIJELČIČ, dr. med., kirurgija - dr. Rok GAŠPERŠIČ, dr. dent. med., ustne bolezni in parodontologija - dr. Boris GAŠPIRC, dr. dent. med., ustne bolezni in parodontologija - dr. Mojca GLOBOČNIK PETROVIČ, dr. med., oftalmologija - dr. Aleksandar GODID, dr. med., dermatovenerologija - dr. Marko GOLIČNIK, univ. dipl. kem., biokemija - dr. Anton GROS, dr. med., otorinolaringologija - dr. Štefan GROSEK, dr. med., pediatrija - dr. Dušan GROŠELJ, dr. dent. med., ustne bolezni in parodontologija - dr. Janez JAZBEC, dr. med., pediatrija - dr. Matjaž JEREB, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija - dr. Jera JERUC, dr. med., patologija - dr. Vesna JURČIČ, dr. med., patologija - dr. Andrej KANSKY, dr. dent. med., maksiofacialna in - dr. Nada KECELJ LESKOVEC, dr. med., dermatovenerologija - dr. Darja KEŠE, univ. dipl. biol., mikrobiologija in imunologija - dr. Borut KIRN, univ. dipl. fiz., fiziologija - dr. Borut KOBAL, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Tomaž KOCJAN, dr. med., interna medicina - dr. Aleš KOGOJ, dr. med., psihiatrija - dr. Igor KOPAČ, dr. dent. med., stomatološka - dr. Marjan KORŠIČ, dr. med., kirurgija - dr. Uroš KOVAČIČ, dr. med., patološka fiziologija - dr. Matija KOZAK, dr. med., interna medicina - dr. Milan KUHAR, dr. dent. med., stomatološka - dr. Mitja LAINŠČAK, dr. med., interna medicina - dr. Matejka LEGAN, dr. med., histologija z embriologijo - dr. Tatjana LEJKO ZUPANC, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija - dr. Helena LENASI, dr. med., fiziologija - dr. Hotimir LEŠNIČAR, dr. med., onkologija in radioterapija - dr. Milan LIČINA, dr. med., psihiatrija - dr. Mateja LOGAR, dr. med., infekcijske bolezni in epidemiologija - dr. Adolf LUKANOVIČ, dr. med., ginekologija in porodništvo

11 - dr. Lara LUSA, univ. dipl. stat. in aktuar, biomedicinska informatika - dr. Boštjan LUZAR, dr. med., patologija - dr. Tomaž MARŠ, univ. dipl. biol., dr. med., patološka fiziologija - dr. Anamarija MEGLIČ, dr. med., pediatrija - dr. Aleksandra MILUTINOVID ŽIVIN, dr. vet. med., histologija z embriologijo - dr. Boštjan MLAKAR, dr. med., anatomija - dr. Ciril OBLAK, dr. med., kirurgija - dr. Irena OBLAK, dr. med., onkologija in radioterapija - dr. Rok OREL, dr. med., pediatrija - dr. Zdenka OVČAK, dr. med., patologija - dr. Maja OVSENIK, dr. dent. med., zobna in čeljustna ortopedija - dr. Alenka PAVLIČ, dr. dent. med., otroško in preventivno zobozdravstvo - dr. Marija PETEK ŠTER, dr. med., družinska medicina - dr. Miroslav PETROVEC, dr. med., mikrobiologija in imunologija - dr. Maja POHAR PERME, univ. dipl. mat., biomedicinska informatika - dr. Marko POTOČNIK, dr. med., dermatovenerologija - dr. Peter PREGELJ, dr. med., psihiatrija - dr. Janez PRIMOŽIČ, dr. med., pediatrija - dr. Zvonka RENER PRIMEC, dr. med., pediatrija - dr. Ksenija RENER SITAR, dr. dent. med., stomatološka - dr. Martina RIBIČ PUCELJ, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Uroš ROT, dr. med. nevrologija - dr. Matjaž ŠINKOVEC, dr. med., interna medicina - dr. Vesna ŠVAB, dr. med., psihiatrija - dr. Marjeta TERČELJ ZORMAN, dr. med., interna medicina - dr. Maja TROŠT, dr. med., nevrologija - dr. Vilma URBANČIČ ROVAN, dr. med., interna medicina - dr. Vaneja VELENIK, dr. med., onkologija in radioterapija - dr. Andrej VOGLER, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Metka VOLAVŠEK, dr. med., patologija - dr. Lijana ZALETEL-KRAGELJ, dr. med., javno zdravje - dr. Marjan ZALETEL, dr. med., nevrologija - dr. Branko ZORN, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Oskar ZUPANC, dr. med., ortopedija 4. Višji predavatelj - Slavko POTOČNIK, prof. tel. vzg., Športna vzgoja 5. Predavatelj - Ksenija FILIPIČ-JERAS, prof. tel. vzg. 6. Asistenti - Armin ALIBEGOVID, dr. med., sodna medicina z medicinsko deontologijo - Alenka ANDLOVIC, dr. med., mikrobiologija - mag. Aleksandar ANIČIN, dr. med., ORL - dr. Barbara ARTNIK, dr. dent. med., javno zdravje - mag. Saba BATTELINO, dr. med., ORL - Anja BOC, dr. med., anatomija - mag. Andreja BORINC BEDEN, dr. med., pediatrija - dr. Borut BRATANIČ, dr. med., pediatrija - Vesna CVITKOVID ŠPIK, univ. dipl. mikrobiol., mikrobiologija - dr. Katarina ČERNE, univ. dipl. biol., farmakologija in eksperimentalna toksikologija - dr. Jure DIMEC, univ. dipl. biol., biomedicinska informatika - Janet Klara DJOMBA, dr. med., javno zdravje - dr. Janez DOLENŠEK, dr. med., anatomija - Tadej Peter DOVŠAK, dr. med., maksilofacialna in - dr. Andreja ERMAN, univ. dipl. biol., biologija celice - dr. Janez ERŽEN, dr. med., kirurgija - Andrej FABJAN, dr. med., fiziologija - dr. Jerneja FARKAŠ LAINŠČAK, dr. med., javno zdravje - dr. Ilonka FERJAN, mag. farm., farmakologija in eksperimentalna toksikologija - Marja FURLAN, univ. dipl. mikrobiol., mikrobiologija - Matjaž GOLOBIČ, dr. dent. med., predklinična - dr. Gregor GOMIŠČEK, univ. dipl. fiz., biofizika - mag. Maja GROŠELJ, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - Helena GUTNIK, dr. med., patologija - Tomaž HITIJ, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - dr. Matjaž HOMAN, dr. med., pediatrija - dr. Dimitar HRISTOVSKI, univ. dipl. inž. el., biomedicinska informatika - dr. Petra HUDLER. univ. dipl. mikrobiol., biokemija in molekularna biologija - dr. Samo HUDOKLIN, univ. dipl. biol., biologija celice - dr. Polona JAKI MEKJAVIČ, dr. med., oftalmologija - Jure JAMŠEK, dr. dent. med., stomatološka - Samo JEVERICA, dr. med., mikrobiologija - dr. Peter JEVNIKAR, dr. dent. med., stomatološka - Monika JEVŠNIK, univ. dipl. mikrobiol., mikrobiologija - Viktor JOVID, dr. med., patologija - mag. Mojca JURIČIČ, dr. med., higiena - Darinka KLANČAR, dr. med., družinska medicina - dr. Borut KOCIJANČIČ, dr. med., interna medicina - Miha KOČAR, dr. dent. med., maksilofacialna in - dr. Nika KOJC, dr. med., patologija - dr. Andreja Nataša KOPITAR, univ. dipl. biol., mikrobiologija - mag. Aleš KOREN, dr. med., radiologija - Sebastian KOROŠEC, dr. dent. med., stomatološka - Jana KRAPEŽ, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - mag. Veronika KRIŽAN HERGOUTH, dr. med., mikrobiologija

12 - Igor KRIŽNAR, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - Lenka LIKAR, dr. dent. med., otroško in preventivno zobozdravstvo - dr. Janja MAJHENC, univ. dipl. fiz., biofizika - dr. Tomaž MAKOVEC, mag. farm., biokemija in molekularna biologija - dr. Tadeja MATOS, dr. med., mikrobiologija - dr. Živa MELIK, dr. med., fiziologija - dr. Marija MEZNARIČ, dr. med., anatomija - mag. Zoran MILOŠEVIČ, dr. med., radiologija - mag. Tina MOČILNIK, univ. dipl. mikrobiol., mikrobiologija - Živa MREVLJE, dr. med., interna medicina - dr. Lidija NEMETH, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - dr. Gregor NOVLJAN, dr. med., pediatrija - dr. Čedomir OBLAK, dr. dent. med., stomatološka - Tadej OSTRC, dr. dent. med., stomatološka - dr. Davorina PETEK, dr. dent. med., družinska medicina - dr. Jože PIŽEM, dr. med., patologija - Boštjan POHLEN, dr. dent. med., stomatološka - dr. Mateja POLJŠAK PRIJATELJ, univ. dipl. biol., mikrobiologija - dr. Nejka POTOČNIK, univ. dipl. fiz., fiziologija - dr. Tanja PREMRU SRŠEN, dr. med., ginekologija in porodništvo - dr. Katja PROKŠELJ, dr. med., interna medicina - dr. Simona RAJTAR, univ. dipl. biol., farmakologija in eksperimentalna toksikologija - dr. Aleksander ROTTER, dr. dent. med., patologija - dr. Maja RUS MAKOVEC, dr. med., psihiatrija - Tomi SAMEC, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - Dime SAPUNDZHIEV, dr. dent. med., maksilofacialna in - dr. Rok SCHARA, dr. dent. med., ustne bolezni in parodontologija - dr. Ecijo SEVER, dr. dent. med., stomatološka - dr. Saša SIMČIČ, univ. dipl. kem., mikrobiologija in imunologija - dr. Viktorija SMERDU, dr. vet. med., anatomija - dr. Larisa STOJANOVIČ, dr. med., anatomija - Katja STRAŠEK SMRDEL, univ. dipl. mikrobiol., mikrobiologija - dr. Tomaž ŠILER, dr. dent. med., maksilofacialna in - dr. Barbara ŠOBA, univ. dipl. mikrobiol., mikrobiologija - dr. Mirna ŠTABUC ŠILIH, dr. med., oftalmologija - dr. Iztok ŠTAMFELJ, dr. dent. med., zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa - mag. Katarina ŠURLAN POPOVIČ, dr. med., radiologija - dr. Dušan ŠUŠTERČIČ, dr. dent. med., stomatološka - Nataša ŠVENT KUČINA, dr. med., mikrobiologija in imunologija - Tanja TOMAŽEVIČ, dr. dent. med., otroško in preventivno zobozdravstvo - dr. Aleš VESNAVER, dr. med., maksilofacialna in - dr. Jernej VIDMAR, dr. med., fiziologija - dr. Majda ZOREC KARLOVŠEK, univ. dipl. kem., znanstvena sodelavka, sodna medicina z medicinsko deontologijo - Peter ZORMAN, dr. med., kirurgija - mag. Tomaž ZUPANC, dr. med., sodna medicina z medicinsko deontologijo - dr. Daša ZUPANČIČ, univ. dipl. biol., biologija celice - dr. Živa ZUPANČIČ, dr. med., radiologija - dr. Irena ZUPANIČ PAJNIČ, univ. dipl. biol., sodna medicina z medicinsko deontologijo - Borut ŽGAVEC, dr. med., dermatovenerologija 7. Mladi raziskovalci - Jure AČIMOVIČ, mag. farm., asist. - Maja ANKO, univ. dipl. biol. - Nataša BERANIČ, mag. farm. - Rok BLAGUS, univ. dipl. ekonom., asist. - Petra BROŽIČ, mag. farm., asist. - Mojca BRUNSKULE, mag. farm., asist. - Klara BULC ROZMAN, univ. dipl. biol. - Ines CILENŠEK,dr. vet. med - Nina ERČULJ, univ. dipl. biokem. - Martin FETTICH, univ. dipl. mikrobiol. - Ajda FLAŠKER, univ. dipl. biotehnol. - Mateja HAFNER univ. dipl. mikrobiol. - Neli HEVIR, mag. farm. - Sonja HRAŠOVEC, dr. vet. med. - Matej KASTELIC, univ. dipl. biokem. - Nina KOČEVAR, univ. dipl. mikrobiol. - Tilen KONTE, univ. dipl. biol. - Anja KORENČIČ, univ. dipl. biokem. - Miša KORVA, univ. dipl. mikrobiol. - Rok KOŠIR, univ. dipl. biol. - Jasna KOVAČIČ, univ. dipl. mikrobiol. - Anja KOVANDA, univ. dipl. mikrobiol. - Bojana KRNETA, dr. dent. med. - Maja KVEDER, dr. med. - Tina MELE dr. vet. med. - Jovana NIKOLAJEVID-STARČEVID, dr. med. - Damijan NIPIČ, univ. dipl. mikrobiol. - Katarina ODAR, dr. dent. med. - Katarina PEGAN, univ. dipl. mikrobiol. - Katja PERDAN PIRKAMJER, dr. med., asist. - Katja PESJAK, univ. dipl. sociolog - Sergej PIRKMAJER, dr. med., asist. - Mateja PREBIL, dr. vet. med. - Uršula PROSENC, univ. dipl. biol. - Anamarija REBOLJ, prof. mat. - Nataša RESNIK, univ. dipl. biol., asist. - Janez RIFEL, dr. med. - Boštjan RITUPER, dr. med. - Veronika RUČNA, univ. dipl. psih. - Maša SEREC, univ. dipl. psih. - Miha SKVARČ, dr. med., asist. - Sanja STOPINŠEK univ. dipl. biol. - Klemen ŠPANINGER, mag. farm. - Maja ŠPILJAK, dr. vet. med.

13 - Vid ŠUŠTAR, univ. dipl. biol. - Mojca TAJNIK, univ. dipl. biotehnol. - Nina, TROŠT, univ. dipl. biokem. - Tanja VIŠNJAR, univ. dipl. biol. - Saša VRHOVEC, prof. mat. in fiz. - Jasna ZELKO, univ. dipl. fiz., asist. - Tilen ŽELE, dr. med., asist. - Lovro, ŽIBERNA, mag. farm. 8. Učitelji in sodelavci s krajšim delovnim časom - dr. Onja TEKAVČIČ GRAD, izr. prof., medicinska psihologija - dr. Ivan ERŽEN, doc., javno zdravje - dr. Zdenka ČEBAŠEK TRAVNIK, asist., psihiatrija - mag. Martina BURGER LAZAR, asist., medicinska psihologija 9. Ostali sodelavci - dr. Ida ERŽEN, prof. biol., znanstvena svetnica, anatomija - dr. Alenka VIZJAK, univ. dipl. biol., znanstvena svetnica, patologija

Klinična medicina-0708

Klinična medicina-0708 Naslov predmeta: RAZISKAVE V KLINIČNI MEDICINI Nosilec: prof. dr. Vito Starc Izvajalci: prof. dr. Vito Starc, prof. dr. Lovro Stanovnik, prof. dr. Martin Štrucl, prof. dr. Janez Sketelj, prof. dr. David

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA PREDSTAVITVENI ZBORNIK ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE MEDICINA 1. Splošni podatki o študijskem programu Enovit magistrski študij (EMŠ) program druge stopnje Medicina traja šest let (12 semestrov)

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA PREDSTAVITVENI ZBORNIK ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE MEDICINA 1. Splošni podatki o študijskem programu Enovit magistrski študij (EMŠ) program druge stopnje Medicina traja šest let (12 semestrov)

Prikaži več

tekmovalci_kat

tekmovalci_kat kategorija: Mulčki 1 13 Urh Luznar 2008 100 100 100 100 90 100 100 100 100 90 90 0 1070 2 12 Vid Šolar 2008 90 90 80 80 100 80 90 90 70 100 80 0 950 3 11 Miha Lušina 2008 60 80 90 90 70 90 80 80 40 70

Prikaži več

SAMOEVALVACIJA ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DENTALNA MEDICINA za študijsko leto 2016/ SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega program

SAMOEVALVACIJA ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DENTALNA MEDICINA za študijsko leto 2016/ SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega program SAMOEVALVACIJA ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DENTALNA MEDICINA za študijsko leto 2016/2017 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Enovit magistrski študijski program Dentalna medicina

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

PREDSTAVITVENI ZBORNIK ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE DENTALNA MEDICINA 1. Splošni podatki o študijskem programu: Enovit magistrski študij dru

PREDSTAVITVENI ZBORNIK ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE DENTALNA MEDICINA 1. Splošni podatki o študijskem programu: Enovit magistrski študij dru PREDSTAVITVENI ZBORNIK ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE DENTALNA MEDICINA 1. Splošni podatki o študijskem programu: Enovit magistrski študij druge stopnje Dentalna medicina traja šest let (12 semestrov)

Prikaži več

SPLOŠNA MEDICINA Enovit magistrski študijski program Študijsko leto 2016/2017 ŠTUDENTOM NA POT

SPLOŠNA MEDICINA Enovit magistrski študijski program Študijsko leto 2016/2017 ŠTUDENTOM NA POT SPLOŠNA MEDICINA Enovit magistrski študijski program Študijsko leto 2016/2017 ŠTUDENTOM NA POT Izdala in založila: Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Naslov uredništva: Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

SAMOEVALVACIJA ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA MEDICINA za študijsko leto 2016/ SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Enovit

SAMOEVALVACIJA ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA MEDICINA za študijsko leto 2016/ SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Enovit SAMOEVALVACIJA ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA MEDICINA za študijsko leto 2016/2017 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Enovit magistrski študijski program Medicina b) Stopnja študijskega

Prikaži več

Certificates

Certificates 13. Straški teki Straža pri Novem mestu, 27.5.2018 Tek na 10km Člani A do 19 let 1. 164 Žan Vozelj 2002 0:41:59 -- 2. 217 Žiga Šenica 1999 0:42:52 +00:53 3. 137 Jan Perme 2000 0:48:59 +07:00 4. 144 Nik

Prikaži več

Tabela 1. Povprečne ocene študentske ankete za študijski program I. stopnje Zdravstvena nega Priimek in ime Predmet Letnik NŠ PO ŠŠ ŠO ETIKA S FILOZOF

Tabela 1. Povprečne ocene študentske ankete za študijski program I. stopnje Zdravstvena nega Priimek in ime Predmet Letnik NŠ PO ŠŠ ŠO ETIKA S FILOZOF Tabela 1. Povprečne ocene študentske ankete za študijski program I. stopnje Zdravstvena nega Priimek in ime Predmet Letnik NŠ PO ŠŠ ŠO HABJANIČ ANA IN ZAKONODAJO 1 Redni 2 106 1 BARBARA ANGLEšKI JEZIK

Prikaži več

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10.

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10. Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 VOLILNA ENOTA 01 Ime liste: 1 LISTA ZORANA JANKOVIĆA Preferenčnih glasov: 114 Glasov lista: 1879 6.07% 1 Anton Podobnik 56 2.98 2 Sonja Vegelj 7 0.37 3 Mirko Prapertnik

Prikaži več

SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA,

SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA, SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA, 8.3.2014 ŠKOFJA LOKA, 8.3.2014 POROČILO Tekmovanje je potekalo, po pravilih ISSF in SZS, na 12. mestnem strelišču v Škofji Loki. FUNKCIONARJI NA REGIJSKO

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Poročilo - april 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje:

Poročilo - april 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: 1. 4. 2019 30. 4. 2019 Račun: SI56 6100 0001 3621 087 Začetno stanje: 15.776,91 EUR Breme: 12.345,49

Prikaži več

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx 72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 SUPER LIGA Komenda:, 10. 1. 2019-11. 4. 2019 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 4. kola 1. 6/2 ŠD DOMŽALE TAJFUN (8) 3:1 (6) ŠK IG 4/2 1/2 Plaskan Jure

Prikaži več

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD)

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD) FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD) Kontakt: Naslov: Topniška 31, 1000 Ljubljana Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si E-mail: dekanat@fsd.uni-lj.si, tajnistvo@fsd.uni-lj.si Telefon: 01/280 92 40, 01/280 92

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA 1 Uvod Biomedicinska tehnologija je program, ki znotraj biomedicinske tehnologije vključuje pomembne veje iz področja klinične medicine, biokemije,

Prikaži več

KULTURNI DAN, PETEK, , DEJAVNOSTI PO RAZREDIH razred: 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta ve

KULTURNI DAN, PETEK, , DEJAVNOSTI PO RAZREDIH razred: 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta ve 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta veseli dan ali je to Matiček 7.45-8.30 telovadnica Živeti v Celju 9.00-10.00 Muzej novejše zgodovine Malica 10.00-10.30

Prikaži več

REHA

REHA in Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani organizirata 30. dneve rehabilitacijske medicine: 100 LET ORTOPEDSKE TEHNIKE V SLOVENIJI TER REHABILITACIJSKA

Prikaži več

Habilitacijska področja članic Univerze v Ljubljani Priloga 1 1. AKADEMIJA ZA GLASBO Kompozicija Teorija glasbe Jazz Orkestrsko dirigiranje Zborovsko

Habilitacijska področja članic Univerze v Ljubljani Priloga 1 1. AKADEMIJA ZA GLASBO Kompozicija Teorija glasbe Jazz Orkestrsko dirigiranje Zborovsko Habilitacijska področja članic Univerze v Ljubljani Priloga 1 1. AKADEMIJA ZA GLASBO Kompozicija Teorija glasbe Jazz Orkestrsko dirigiranje Zborovsko dirigiranje Glasbeno-pedagoški predmeti Didaktika instrumentov

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx 19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 SUPER LIGA Komenda: 13.9.2018 25.10.2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 5. kola 1. 5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (3) 2:2 (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA

Prikaži več

Rezultati

Rezultati REZULTATI ORGANIZATOR ATLETSKI KLUB DOMŽALE, Domžale člani, 10.000 m 19.2014, 17:15 9. 10. 1 1 1 1 73 15635 78 15883 76 3453 60 16077 29 2644 16 1198 30 3114 79 1922 71 16901 65 1349 62 42 616 7 17033

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Cesta 2. grupe odredov 40, 1295 Ivančna Gorica tel: 01 7887 260, faks: 01 7887 265 e-mail:osticnalj@guest.arnes.si Z A P I S N I K 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Stična v šolskem letu 2011/12, ki je

Prikaži več

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4,

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, Domžale ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI in MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI

Prikaži več

I

I OBČINA RADOVLJICA Občinska volilna komisija RAZGLAS Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom

Prikaži več

DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU SPRINT Tekma št. 1 Ml. dečki K m štart ob 9:00 Q1 Proga Ime in priimek Klub Čas 1 Rok Štefič KKK Orka 5:32:

DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU SPRINT Tekma št. 1 Ml. dečki K m štart ob 9:00 Q1 Proga Ime in priimek Klub Čas 1 Rok Štefič KKK Orka 5:32: Tekma št. 1 Ml. dečki K-20 1000m štart ob :00 Q1 1 Rok Štefič KKK Orka :32: 1. Rihard Colja KKK Orka ::33 2. Miha Hajduk BD Ranca Ptuj ::33 3. 2 Darjan Vezovnik KKK Ankaran DNS 3 David Franca KKK Žusterna

Prikaži več

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os Predmetnik 1. semester študen ta skupaj ECTS 1. Osnove solfeggia Tomaž Svete 30 30 120 180 6 2. Osnove dirigiranja Tadeja Vulc 30 30 15 105 180 6 3. Elementi glasbenega stavka Tomaž Svete 45 15 120 180

Prikaži več

Microsoft Word - Štartna lista-vodarji 2013.RTF

Microsoft Word - Štartna lista-vodarji 2013.RTF Veleslalom ženske - nad 50 let 1 1 LAP Bernarda Hidrotehnik d.d. 2 2 JUHA Slavka MKO, SOPNN 3 3 OZMEC Helena VGP Drava Ptuj 4 4 ČERNE Mojca Inštitut za vode RS 5 5 SEVER Tanja VGB Maribor 6 6 BURJA Cvetka

Prikaži več

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Študijsko leto 2010/2011 Skupna ocena reprezentativnih anket: 1,24 Skupna ocena reprezentativnih in nereprezentativnih a

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Študijsko leto 2010/2011 Skupna ocena reprezentativnih anket: 1,24 Skupna ocena reprezentativnih in nereprezentativnih a 1,24 Skupna ocena reprezentativnih in nereprezentativnih anket: 1,24 0405 DA 186/109 Pogostnost obiska predavanj/vaj 0,50 SPLOŠNA OCENA PEDAGOŠKEGA DELA 1,24 USTREZNOST VPRAŠANJ (obsegajo predavano snov,

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni čla

ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni čla ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, 6. 11. 2018, ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni člani Senata FNM: red. prof. ddr. Boris Aberšek, red.

Prikaži več

BILTEN PROGRAM Nova Gorica, ,00 8,50 registracija udeležencev 9,00 otvoritev iger 9,15 odhod na tekmovališča 9,30 pričetek tekmovanj (mali

BILTEN PROGRAM Nova Gorica, ,00 8,50 registracija udeležencev 9,00 otvoritev iger 9,15 odhod na tekmovališča 9,30 pričetek tekmovanj (mali BILTEN PROGRAM Nova Gorica, 11.5.2019 8,00 8,50 registracija udeležencev 9,00 otvoritev iger 9,15 odhod na tekmovališča 9,30 pričetek tekmovanj (mali nogomet, košarka, odbojka, namizni tenis, tenis, kegljanje)

Prikaži več

Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo prinesel v šolo za razstavo Kdo je na sliki Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure B

Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo prinesel v šolo za razstavo Kdo je na sliki Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure B Lastnik fotografije Učenec, ki je fotografijo Leto nastanka fotografije 1949 Franc Černigoj z Ustij Jure Bajc, 8. r. Juretova pra stara mama in pra stari tata pri poroki; slikano na mostu čez reko Vipavo

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne končno poročilo Miklavž na Dravskem polju junij 2014 Projekt: Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne končno poročilo Naročnik: Ministrstvo

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 23. seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, z dne 21. 2. 2011 Prisotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: red. prof. dr. Ivan Krajnc, red. prof. dr. Radovan Hojs,

Prikaži več

Rezultati MO 2016

Rezultati MO 2016 PK TERME PTUJ Potrčeva cesta 42 2250 Ptuj Na Ptuju, 14.6.2016 URADNI REZULTATI 19. MEDOBČINSKEGA PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL V PLAVANJU 2016 50 m PROSTO DEČKI 1. r. 1. Raj Luka OM 1:23.15 50 m PROSTO DEKLICE

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 14. KORESPONDEČNE SEJE SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE, ki je potekala od 22. 12. 2011 od 12.00 ure do 23. 12.2011 do 12.00 ure Glasovnice in gradivo je bilo poslano: izr. prof. dr. Anna Kollath,

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu 001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 003 Eksperimentalne metode v nosilec bo znan

Prikaži več

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode 1. Predmetnik: 1. semester 1 Zgodovina in metode psihologije Bojan Musil 30 15 135 180 6 2 Fiziologija Marjan Rupnik 30 30 120 180 6 3 Statistika za psihologe Janja Jerebic 45 30 195 270 9 4 Zgodovina

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Poročilo - maj 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje:

Poročilo - maj 2019 Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: Banka: Delavska hranilnica d.d Komitent: Društvo UP-ornik, Ruška cesta 11, 2000 Maribor Promet za obdobje: 1. 5. 2019 31. 5. 2019 Račun: SI56 6100 0001 3621 087 Začetno stanje: 16.089,09 EUR Breme: 13.842,03

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 6

Na podlagi drugega odstavka 6 Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu v zvezi z 2. členom Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob vezavi pedagos kega s tudijskega programa 2. stopnje

Prikaži več

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA -

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA - POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 SLOVENŠČINA - Breda Švara SLO: 1. aeg (2 - J.J. in Z.A.); 1. aet (1-M.E.) Nataša Stopar SREDA, 16. 8. 2017 8.00 102 SLOVENŠČINA - Mojca Butinar Mužina

Prikaži več

1. OBČINSKO TEKMOVANJE V ERGOMETRIČNEM VESLANJU IZOLA OPEN INDOOR ROWING 2013 REZULTATI OŠ Livade, 4 marec 2013 VK ARGO

1. OBČINSKO TEKMOVANJE V ERGOMETRIČNEM VESLANJU IZOLA OPEN INDOOR ROWING 2013 REZULTATI OŠ Livade, 4 marec 2013 VK ARGO 1. OBČINSKO TEKMOVANJE V ERGOMETRIČNEM VESLANJU IZOLA OPEN INDOOR ROWING 2013 REZULTATI, 4 marec 2013 WWW.VKARGO.SI Razvrtitev šol po prejetih medaljah Mesto Osnovna šola Zlate Srebrne Bronaste Skupaj

Prikaži več

Letni semester ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 POLETNI SEMESTER PREDAVALNICA B1 3. BLOK Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek REZERVACIJA FIZIOLOGIJA

Letni semester ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 POLETNI SEMESTER PREDAVALNICA B1 3. BLOK Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek REZERVACIJA FIZIOLOGIJA PREDAVALNICA B 3. BLOK REZERVACIJA 9 9 Mik 2 REGVAR EVOLUCIJA ETOLOGIJA TRONTELJ 2 2 ETOLOGIJA ORGANSKA KEMIJA 3 >SV 2h< 3 BOŽIČ GROŠELJ MANDIČ-MULEC >NV h< MIKOLOGIJA 5 GABERŠČIK, 5 TOMAN, KOS GABERŠČIK,

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazec - objava zagovora mag_delo MSc (3).doc

Microsoft Word - Obrazec - objava zagovora mag_delo MSc (3).doc Z A G O V O R A M A G I ST R S K E G A Rok Turniški absolvent študijskega programa: Magistrski študijski program druge stopnje AGRONOMIJA bo v četrtek, 29. 9. 2016 ob 08:00 v prostoru 'A2 - oddelek za

Prikaži več

Glasbena šola Risto Savin Žalec Keblič Maja, :59:23 Skupina Ura: 13:00 Prostor: Žalec IZPIT Čembalo, Harmonika, Klavi

Glasbena šola Risto Savin Žalec Keblič Maja, :59:23 Skupina Ura: 13:00 Prostor: Žalec IZPIT Čembalo, Harmonika, Klavi Skupina 1-12. 6. 2019 IZPIT Čembalo, Harmonika, Klavir 1. Arh Nika Klavir, 2. razred Avšič Damijana 2. Bogataj Larisa Klavir, 2. razred Avšič Damijana 3. Lobanova Ekaterina Klavir, 2. razred Gorišek Regoršek

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto   2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E: Številka: /2017/21 Ljubljana, EVA 2

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: F: E:   Številka: /2017/21 Ljubljana, EVA 2 Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01 F: 01 478 60 58 E: gp.mz@gov.si www.mz.gov.si Številka: 0070-40/2017/21 Ljubljana, 19. 6. 2017 EVA 2017-2711-0033 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Na pesniškem tandemu s Petro Koršič

Na pesniškem tandemu s Petro Koršič Organizator: Trubarjeva hiša literature in Petra Koršič Kontakt: petrakorsic@yahoo.com in trubarjeva@literarnahisa.si Opis serije : Pesniški pogovorno-bralni cikel z voditeljico Petro Koršič, kritičarko,

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Rezultati tekmovanja

Rezultati tekmovanja Državno prvenstvo Slovenije v OFF ROAD-u REZULTATI 30.05.2015 - Renče Spretnostna "A" MESTO VOZNIK KLUB - DRUŠTVO VOŽ. - ČAS TOČK 1 Podgornik Matej Extreme team 2 05:10;07 110 2 Ščulac Vedran AMK No limits

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin UKC Maribor Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo Center za medicinsko teh

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin UKC Maribor Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo Center za medicinsko teh Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin UKC Maribor Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo Center za medicinsko tehnologijo Medicinska fakulteta Maribor, MF Univerze

Prikaži več

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO (UL FA)

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO (UL FA) SEZNAM PREDAVANJ 2012/2013 FALTETA ZA ARHITEURO (UL FA) Kontakt: Naslov : Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana, p. p. 3428 Spletna stran: www.fa.uni-lj.si E-pošta: tajnistvo@fa.uni-lj.si, dekanat@fa.uni-lj.si

Prikaži več

2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.« oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000

2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.« oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000 2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.«20. 21. oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000 Ljubljana ZBORNIK Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do

K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do 19.2.2017 VODSTVO REPREZENTANCE Dr. Igor ZELINKA Predsednik KZS Vlado BOŠNJAK Josip MAKOVEC Bor DEREANI

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU VSEBINA: PREDSTAVITEV FAKULTETE ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA KOMPETENCE PREDMETNIK KLINIČNO USPOSABLJANJE VPISNI POGOJI ZAPOSLITEV ŠTUDIJSKI

Prikaži več

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ 1 Mito Nemanič 176 16 192 2 1 Mladen Veršič 123 31 154 0 2 Brane Stele 100 18 118 0 2 Branko Srđan 166

Prikaži več

REZULTATI reg. tekmovanja z zr.orožjem_ pdf

REZULTATI reg. tekmovanja z zr.orožjem_ pdf Mestna strelska zveza Ljubljana Dolenjska cesta 11 1000 Ljubljana Regijskega tekmovanja v streljanju Osrednja regija Sezona 2016 / 2017 Člani - puška posamezno 3. 4. 5. 6. 1 DEBEVEC Rajmond Olimpija 100,4

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

ALPE-ADRIA 2013 file://c:\users\altdortn.europe\appdata\local\microsoft\windows\temporary Inte... Page 1 of SSD Stol Koda tekme

ALPE-ADRIA 2013 file://c:\users\altdortn.europe\appdata\local\microsoft\windows\temporary Inte... Page 1 of SSD Stol Koda tekme 1201390101 Glenca HS10 K = 8, 1 = točke : sončno Cicibani do 7 let prij.: 15, štart.: 12, zaklj.: 12 klubov 8 1 16 REPINC Aljaž SSK Bohinj (2006) 2 2 LUŽNIK Doen (2006) 3 15 VAČOVNIK KOTNIK Ožbej SD Vizore

Prikaži več

Rezultati reg. tekm. z dne xls

Rezultati reg. tekm. z dne xls Mestna strelska zveza Ljubljana Regijsko prvenstvo Osrednje regije v streljanju z zračnim orožjem za vse kategorije Ljubljana, dne 18. 3.2012 Regijsko prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem Ljubljana,

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Microsoft Word - kzrz_14_r

Microsoft Word - kzrz_14_r U N I V E R Z A V M A R I B O R U F I L O Z O F S K A F A K U L T E T A Koroška cesta 160 2000 Maribor Maribor, 15. 9. 2008 ZAPISNIK 14. redne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve (v nadaljevanju

Prikaži več

Rezultati_splet_25m.xls

Rezultati_splet_25m.xls HITROSTRELNA PIŠTOLA 25m ČLANI 572 1 2 3 4 1 2 3 4 569 A A A A A A A A Priimek in ime letnik kratica 05.05.16 25.05.16 17.06.16 03.09.16 05.05.16 25.05.16 17.06.16 03.09.16 Tkalec Peter 1968 DPR 558,0

Prikaži več

Certificates

Certificates 0,9km - (Ml. deklice, Ml. dečki) 1. 1027 Timotej Krašovec 2007 0:04:15 -- 2. 115 Luka Trček 2007 Šd Tabor Žiri 0:04:22 +00:07 3. 117 Leon Pešovski 2007 Klub gorskih tekačev Papež 0:04:32 +00:17 1. 116

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

Utrinki in spomini z dogodka

Utrinki in spomini z dogodka 3. Forum o obnovljivih virih, 20. marec 2013 Utrinki in spomini na dogodek NOVINARSKA KONFERENCA 20.3.2013 Hotel Park, Prešernova dvorana, 8:30 NOVINARSKA KONFERENCA 20.3.2013 Hotel Park, Prešernova dvorana,

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

Priloga 4

Priloga 4 Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA Predstavitveni zbornik 1. Podatki o študijskem programu Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-14/2018 Datum: 18. 12. 2018 Z A P I S N

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

2. KROG_1SKLML_2015_16

2. KROG_1SKLML_2015_16 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA REZULTATI po odigranem 3. krogu Domači : Gosti Rezultat Kraj Datum Ura Šampion : Interblock 1:2 (1:2) Žalec 15.8.2015 16.00 Maribor : Olimpija Ljubljana 0:4 (0:2) Jarenina 15.8.2015

Prikaži več

Bakovski tek m Baby Dečki BABY (baby tek) Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -katetočke -konkurenca 1 ČERNJAVIČ TINE

Bakovski tek m Baby Dečki BABY (baby tek) Priimek Ime Letnik Klub Start.št. Uvrstitev Cas Točke -katetočke -konkurenca 1 ČERNJAVIČ TINE 100 m Baby Dečki BABY (baby tek) 1 ČERNJAVIČ TINE 2011 VRTEC KRTEK 39 1 0:00:21 0 0 2 DUDEK NEVEN 2011 43 2 0:00:22 0 0 3 FRAS ŽIGA 2011 BAKOVCI 60 3 0:00:23 0 0 4 PERKIČ ROK 2012 VRTEC MS 62 4 0:00:24

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Dragi starši in otroci

Dragi starši in otroci ZAKLJUČNO TEKMOVANJE REKREATIVNIH SKUPIN 2016 11. 6. 2016, Športna dvorana Ljudski vrt»lukna«, Maribor ORLI - Nadaljevalna šola REZULTATI 1 Frank Lili 9,20 9,30 9,50 9,30 8,10 45,40 2 Senčar-Pekmezovid

Prikaži več