Our Code (Naš kodeks) Naše vrednote opredeljujejo, kdo smo skupaj kot podjetje in kot zaposleni posamezniki

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Our Code (Naš kodeks) Naše vrednote opredeljujejo, kdo smo skupaj kot podjetje in kot zaposleni posamezniki"

Transkripcija

1 Our Code (Naš kodeks) Naše vrednote opredeljujejo, kdo smo skupaj kot podjetje in kot zaposleni posamezniki

2 Vsebina Uvod Uvod v Our Code (Naš kodeks) 5 Spregovorite o pomislekih 6 01 Spoštujemo drug drugega in ravnamo tako, da zaščitimo sodelavce in podjetje Zdravje in varnost 8 Medsebojno spoštovanje 8 Raznolikost in vključenost 9 Poslovne knjige in evidence 10 Poslovni viri 10 Varnost Ravnamo etično in zakonito Naše zakonske obveznosti 14 Podkupovanje in korupcija 14 Poštena konkurenca 15 Skladnost s predpisi na področju trgovine 15 Osebni podatki in zasebnost 16 Etično ravnanje 17 Navzkrižja interesov Skrbimo za svoje skupnosti in svet na splošno Varovanje okolja 21 Varnost in kakovost izdelkov 21 Podpora skupnostim 22 Človekove pravice in novodobno suženjstvo 23 Odnosi s strankami in dobavitelji 24 Komuniciranje 24 2 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

3 Dobrodošli v dokumentu Our Code (Naš kodeks) Spoštovani sodelavci! Kot zaposleni v družbi GKN Automotive ste del ekipe ljudi z vsega sveta, ki si prizadeva, da bi bilo naše poslovanje boljše, uspešnejše in bolj trajnostno. Če želimo uspeti, moramo sodelovati ter imeti skupne cilje in vrednote. Vrednote družbe GKN Automotive so iznajdljivost, sodelovalnost, načelnost in motiviranost. Te vrednote opredeljujejo, kdo smo skupaj kot podjetje in kot zaposleni posamezniki. Načelnost pomeni ravnati pravilno ne glede na okoliščine. Želim, da bi razvijali naše podjetje in povečevali dobiček za vlagatelje, vendar ne za vsako ceno. Nekatere stvari so pomembnejše od tega. To vključuje medsebojno spoštovanje in ravnanje, s katerim zaščitimo drug drugega in naše podjetje, etično in zakonito ravnanje ter skrb za naše skupnosti in svet kot celoto. Od tega ne smemo odstopati in to moramo upoštevati pri vsakodnevnem delovanju. Pozorno preberite dokument Our Code (Naš kodeks). Pričakujem, da ga boste razumeli in upoštevali. Pri vseh svojih dejanjih bodite pošteni, pravični in zaupanja vredni. Kadar ste v dvomih, poiščite pomoč. Imate sodelavce in vodje, ki vas bodo usmerjali in podpirali. Biti del ekipe družbe GKN Automotive je privilegij, ki pa prinaša tudi odgovornosti. Tako kot jaz tudi vi predstavljate GKN Automotive. Odgovorni ste za svoja dejanja in tudi za to, da pomagate ustvarjati kulturo, v kateri vedenje, ki ni v skladu z dokumentom Our Code (Naš kodeks), ni dopustno. Če odkrijete ravnanje, ki bi lahko bilo nepravilno ali neskladno s tem kodeksom, nas obvestite, da ga bomo lahko obravnavali. Vem, da se lahko zanesem na vas, da boste ravnali v skladu z dokumentom Our Code (Naš kodeks), da boste načelni in da se boste vedno pravilno odločali. Hvala. Liam Butterworth Chief Executive Officer 3 GKN Automotive naš kodeks

4 Uvod v dokument Our Code (Naš kodeks)

5 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Uvod v dokument Our Code (Naš kodeks) X x Ena od pomembnih vrednot družbe GKN Automotive je načelnost. Seveda je načelnost preobsežen pojem, da bi ga v celoti obravnavali tukaj, na splošno pa se dokument Our Code (Naš kodeks) osredotoča na: spoštljive medsebojne odnose ter ravnanje, s katerim zaščitimo sodelavce in podjetje, etično in zakonito ravnanje, skrb za naše skupnosti in svet na splošno. Dokument Our Code (Naš kodeks) je pomemben. Usmerjati mora naše vedenje, izvajanje nalog ter sodelovanje z drugimi zaposlenimi v družbi GKN Automotive in deležniki. Brez izjeme velja za vse zaposlene in delavce družbe GKN Automotive, ne glede na njihovo delovno mesto in lokacijo. Določa najnižji standard, ki ga moramo vsi izpolnjevati. Dokument Our Code (Naš kodeks) pojasnjuje, kako morate in kako ne smete ravnati. Vendar je to le pregled najpomembnejših vprašanj. Ne more podrobno obravnavati vseh tem, okoliščin ali zahtev. Po potrebi so v njem navedeni naši podrobnejši pravilniki in postopki, ki vsebujejo več informacij. Če ne razumete katerega koli dela dokumenta Our Code (Naš kodeks) ali standardov, ki se pričakujejo od vas kot zaposlenega v družbi GKN Automotive, se obrnite na svojega nadrejenega ali predstavnika kadrovske oziroma pravne službe. Ena od pomembnih vrednot družbe GKN Automotive je načelnost. Seveda je načelnost preobsežen pojem, da bi ga v celoti obravnavali tukaj, na splošno pa se naš kodeks osredotoča na: spoštljive medsebojne odnose ter ravnanje, s katerim zaščitimo sodelavce in podjetje, etično in zakonito ravnanje, skrb za naše skupnosti in svet na splošno. Naš kodeks je pomemben. Vsebuje smernice, kako se morate vesti, izvajati svoje delo in komunicirati s sodelavci. Gre za standarde, ki jih pričakujemo od vseh. Kodeks pojasnjuje, kako morate in kako ne smete ravnati. Vendar je to le pregled najpomembnejših vprašanj. Ne more podrobno obravnavati vseh tem, okoliščin ali zahtev. Po potrebi so v njem navedeni naši podrobnejši pravilniki in postopki, ki vsebujejo več informacij. Če ne razumete katerega koli dela našega kodeksa ali standardov, ki se pričakujejo od vas kot zaposlenega v družbi GKN Automotive, se obrnite na svojega nadrejenega ali predstavnika kadrovske Spoštljivi medsebojni odnosti in ravnanje, s katerimi zaščitimo sodelavce in podjetje; Etično in zakonito ravnanje; Skrb za naše skupnosti in svet na splošno. oziroma pravne službe. 5 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

6 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Spregovorite o pomislekih Včasih gredo stvari narobe ne glede na to, kako zelo se trudimo ravnati pravilno. Ko se to zgodi, je pomembno, da nas na to opozorite, da lahko težavo rešimo in preprečimo, da bi se ponovno pojavila. Zato spodbujamo kulturo, v kateri lahko spregovorite o pomislekih, in vse v družbi GKN Automotive pozivamo, da nas opozorite na težave. Vedno se morate zavedati, da lahko postavljate vprašanja ali izražate pomisleke glede dejanj ali ravnanj, ki so ali bi lahko bila v nasprotju z dokumentom Our Code (Naš kodeks). Prisluhnili bomo vsem vašim vprašanjem ali pomislekom, vse bomo preiskali in korektno obravnavali. Za podrobnejše informacije glejte pravilnik Whistleblowing and Employee Disclosure Policy (Pravilnik o prijavljanju nepravilnosti in razkritjih zaposlenih), ki je na voljo v sistemu odličnosti. Vedno bomo podprli zaposlene, ki bodo izrazili svoje iskrene pomisleke, tudi če se izkaže, da niso bili upravičeni. Če imate vprašanje ali pomisleke, se morate najprej obrniti na svojega vodjo ali na drugega odgovornega oziroma ustreznega strokovnjaka v vašem podjetju, če je to primerno. Če iz kakršnega koli razloga menite, da na zadevo ne morete opozoriti interno, nudimo zaupno in anonimno telefonsko številko za razkritja zaposlenih, ki jo lahko uporabite za poročanje o težavah. Na voljo vam je 24 ur na dan, sedem dni v tednu, gosti pa jo zunanji neodvisni izvajalec. Telefonske številke so objavljene na vidnih mestih v vašem podjetju in so na voljo na speakingup 6 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

7 01 Spoštujemo drug drugega in ravnamo tako, da zaščitimo sodelavce in podjetje

8 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Zdravje in varnost Medsebojno spoštovanje Zdravje in varnost naših zaposlenih sta naši glavni prioriteti. Vedno si prizadevamo zagotavljati varno delovno okolje za svoje zaposlene in za njihovo duševno dobro počutje. Vi imate pri tem ključno vlogo. Naš sistem varnosti in zdravja pri delu ThinkSAFE! (Razmišljajte o VARNOSTI) se izvaja v vsakem obratu in pisarni družbe GKN Automotive in mora biti ključni sestavni del način razmišljanja in ravnanja vsakega zaposlenega. Upoštevati morate vse zahteve sistema ThinkSAFE! (Razmišljajte o VARNOSTI) in drugih veljavnih pravilnikov o zdravju in varnosti. Poznati morate varnostne zahteve za svoje delovno mesto in po potrebi poiskati pomoč strokovnjaka za varnost, zdravje in okolje (HSE). Zavedati se morate, da vaše vedenje pri delu prispeva k varnosti vas in vaših sodelavcev. Aktivno morate podpirati vse varnostne pobude v svojem obratu ter pomagati pri iskanju in uvajanju izboljšav za zagotavljanje varnosti. Opraviti morate obvezno usposabljanje za zdravje in varnost pri delu. Upoštevati morate standardne delovne postopke. Verjamemo v spoštljive medsebojne odnose. Pričakujemo, da bo družba GKN Automotive odlično delovno okolje, kjer nihče ne bo ustrahovan, nadlegovan ali žaljen. Takšno vedenje pričakujemo na vseh ravneh naše organizacije, ne glede na položaj ali vlogo. Spodbujamo odločno in odkrito razpravo, ki pa nikoli ne sme prestopiti meje, ko postane nespoštljiva. Bodite spoštljivi in dostojanstveni do sodelavcev in drugih ljudi. Nikoli ne ustrahujte, nadlegujte ali trpinčite druge osebe in se ne vedite na grozeč ali zastrašujoč način. Nikoli se ne vedite tako, da bi to lahko bilo razumljeno kot spolno nadlegovanje. To vključuje neželene fizične stike, izraze, geste in komentarje. Ne pripravljajte ali razširjajte vsebin, šal, komentarjev, tračev ali govoric, ki bi se drugim lahko zdele žaljive. Upoštevajte kulturne razlike in to, da je določeno vedenje morda sprejemljivo v eni kulturi, v drugi pa ne. Nikoli ne delajte pod vplivom alkohola ali drog. Če opazite nepravilnost, nas opozorite nanjo. Bodite strpni in razumevajoči, kadar drugi nehote naredijo napako. 8 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

9 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Raznolikost, enakost in vključenost Zavzemamo se za priznavanje in slavljenje različnih kultur, običajev in prepričanj svojih zaposlenih v skupnem okolju, kjer vladata spoštovanje in strpnost. Cenimo razlike in razumemo, da je raznolikost naših zaposlenih, kultur, znanj in sposobnosti naša poslovna prednost. Ne dopuščamo nezakonite ali neetične diskriminacije v nobeni obliki. Verjamemo v nagrajevanje delovne uspešnosti. Poskrbeli bomo, da bodo priložnosti za razvoj in napredovanje v našem podjetju ustrezale sposobnostim in izkušnjam naših zaposlenih. Nikoli ne izvajajte diskriminacije na podlagi spola, spolne usmerjenosti, starosti, invalidnosti, vere, rase, narodnosti ali etničnega porekla oziroma katerega koli drugega neetičnega ali nezakonitega razloga. Vse odločitve v zvezi z zaposlovanjem, razvojem in napredovanjem morajo temeljiti na sposobnostih in dosežkih. Spodbujajte in cenite raznolikost in vključenost na delovnem mestu. Zavedajte se, da imate morda nezavedne predsodke, in se jih poskušajte znebiti. 9 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

10 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Poslovne knjige in evidence Poslovni viri Prizadevamo si za visoke standarde natančnosti in celovitosti naše poslovne dokumentacije. Natančno vodenje evidenc in poročanje prispevata k ugledu in verodostojnosti naše družbe ter zagotavljata izpolnjevanje naših pravnih in zakonskih obveznosti. Vse poslovne in komercialne transakcije morate evidentirati na ustrezen način, natančno in v skladu z našimi pravilniki. Ne prirejajte evidenc prihodkov, odhodkov, časovnih razmejitev ali rezervacij, da bi dosegli proračunske cilje ali cilje za nagrajevanje. Nikoli ne ponaredite nobenega dokumenta ali prikrivajte resničnega namena katere koli transakcije. Poskrbite, da bodo vse davčne, zakonsko predpisane in druge objave, kolikor vam je znano, resnične in točne ter predložene v predpisanem roku. Zaposleni v podjetju GKN Automotive smo skrbniki virov in sredstev našega podjetja. To med drugim vključuje materialna sredstva, kot so denar, zaloge, oprema in orodje, vendar tudi informacije, podatke, tehnologijo in intelektualno lastnino. Čeprav te vire uporabljamo vsak dan, niso naša last. So last družbe GKN Automotive. Zato moramo ustrezno skrbeti zanje in jih uporabljati. Vire in sredstva družbe GKN Automotive uporabljajte samo za upravičene poslovne namene. Ne poskušajte jih zlorabiti za osebno korist ali kakršen koli drug namen, ki ni poslovni. Skrbite za njihovo varnost in varstvo ter z njimi ravnajte enako skrbno, kot če bi bili vaši. V odnosih z revizorji in ustreznimi organi ničesar ne prikrivajte in vedno bodite pošteni. Vse evidence hranite v skladu z našim pravilnikom Document Retention Policy (Pravilnik o hrambi dokumentov). Ravnajte v skladu s postopki, ki jih zahteva naš pravilnik Anti-Money Laundering and Tax Evasion Policy (Pravilnik za preprečevanje pranja denarja in izogibanja davkom), in ne sodelujte pri ravnanju, s katerim bi lahko nevede pripomogli k pranju denarja ali izogibanju davkom. Če opazite nepravilnost, nas opozorite nanjo. 10 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

11 Varnost Učinkovito in zanesljivo zagotavljanje varnosti je ključnega pomena za zaščito naših zaposlenih in poslovanja. Naše stranke in dobavitelji nam zaupajo, da bomo zaščitili njihova sredstva in z njimi ravnali z največjo skrbnostjo. Zavezani smo k zagotavljanju varnosti zaposlenih, poslovnih sredstev in informacij, vendar so napadi na kibernetsko varnost in druge varnostne grožnje vse bolj nevarni. Kršitve fizične varnosti lahko ogrozijo naše ljudi in sredstva. Kršitve informacijske varnosti lahko povzročijo motnje v naših informacijskih in proizvodnih sistemih, finančno izgubo zaradi kraje, goljufije ali izsiljevanja, kršitve naših obveznosti do strank in dobaviteljev ter škodijo ugledu. To pomeni, da mora biti zagotavljanje varnosti našega poslovanja sestavni del našega vsakodnevnega dela. Vsak zaposleni v družbi GKN Automotive mora prispevati k zaščiti vseh nas pred varnostnimi grožnjami in tveganji. Upoštevajte naše varnostne pravilnike in povezane postopke. Vsa informacijska sredstva, ki jih ustvarite, morate ustrezno opredeliti in razvrstiti ter z njimi ravnati skladno z razvrstitvijo. Opravite vsa varnostna usposabljanja, ko to zahtevamo od vas. Nemudoma nas obvestite o vseh z varnostjo povezanih pomislekih in težavah. Tudi, če niste prepričani, je bolje, da nas obvestite, če vas skrbi varnost. 11 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

12 Zdravje in varnost naših zaposlenih sta naši glavni prioriteti.

13 02 Ravnamo etično in zakonito GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

14 NAŠ KODEKS Naše zakonske obveznosti Podkupovanje in korupcija Kot globalna gospodarska družba moramo upoštevati na tisoče zakonov in predpisov, ki veljajo v državah, v katerih imamo podjetja oziroma kjer poslujemo. Temeljna politika družbe GKN Automotive je, da vedno spoštujemo zakone in predpise, ki veljajo za nas. Nekateri zakoni, ki vplivajo na naše poslovanje, so obravnavani v drugih delih tega kodeksa, vseh zakonov pa ne moremo pojasniti v tem dokumentu. Od vas ne pričakujemo, da boste pravni strokovnjak, pričakujemo pa, da boste vedno pozorni na to, ali ravnate skladno z zakonodajo, in da boste poiskali pomoč pri naši pravni službi, kadar boste v dvomih. Poznati morate osnovne zakone, ki veljajo v vaši državi ali za vašo vlogo. Če to od vas zahtevamo, se morate udeležiti vseh usposabljanj na področju zakonodaje in zagotavljanja skladnosti s predpisi. Če se vam zdi, da bi lahko nekaj bilo nezakonito, se ustavite in razmislite. Če ste v dvomih, za nasvet prosite našo pravno službo. Podkupovanje je nezakonito, korupcija pa je škodljiva za podjetja, ljudi in družbo. Pri svojem poslovanju in v dobavnih verigah upoštevamo pravilo ničelne tolerance do podkupovanja in korupcije. Protikorupcijska zakonodaja je stroga in tudi za podkupnine, ki jih drugi plačajo v našem imenu, lahko odgovarjamo, četudi so bile dane brez naše vednosti. Naši protikorupcijski pravilniki in postopki so namenjeni naši zaščiti in jih je treba vedno upoštevati. Nikomur ne smete ponujati ali plačevati podkupnin, vključno s plačili za pospeševanje postopkov. Ne sprejemajte podkupnin ali česar koli, kar bi lahko bilo videti kot podkupnina. Prijavite vsa dana ali prejeta darila in pogostitve v skladu z našim pravilnikom Gifts and Hospitality Policy (Pravilnik o darilih in pogostitvah). Ne dajajte političnih donacij in poskrbite, da bodo druge donacije v skladu z našim pravilnikom Donations and Sponsorship Policy (Pravilnik o donacijah in sponzorstvih). Ravnajte skladno s pravilnikom Sales Agents and Consultants Policy (Pravilnik o prodajnih zastopnikih in svetovalcih). O vsakem sumu podkupovanja obvestite pooblaščenega izvršnega direktorja ali pravno službo. $ 14 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

15 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Poštena konkurenca Skladnost s predpisi na področju trgovine V vseh državah, v katerih poslujemo, velja konkurenčna in protimonopolna zakonodaja. Na trgu moramo delovati odločno, vendar pošteno in v okviru zakonskih omejitev. Nezakonito protikonkurenčno ravnanje je v naši panogi velik problem in mnoga druga podjetja so se morala braniti v kazenskih postopkih zaradi kršenja pravil. Mi ne želimo biti med njimi. Bodite zelo previdni pri interakciji s konkurenti. Tekmecem nikoli ne posredujte konkurenčno občutljivih podatkov. Nikoli se s tekmecem ne dogovarjajte ali dogovorite za določanje cen, razdelitev strank, ozemelj ali trgov, ne dogovarjajte se o razpisih, ne prirejajte ponudb in se na noben način ne poskušajte izogniti tekmovanju. Na zahtevo opravite vsa usposabljanja na to temo. Ravnajte skladno z našim pravilnikom Competition and Antitrust Law Policy (Pravilnik glede protimonopolnega in konkurenčnega prava). Smo globalna gospodarska družba. Naši zaposleni, izdelki in tehnologija presegajo meje, saj sodelujemo s poslovnimi partnerji v mnogih državah in ozemljih. Zato moramo izpolnjevati zahteve glede skladnosti z globalnimi trgovinskimi omejitvami, vključno s sankcijami, ki prepovedujejo poslovanje z nekaterimi državami, podjetji in posamezniki. Upoštevati moramo tudi carinska ter druga uvozna in izvozna pravila ter smo lahko podvrženi tudi trgovinskemu nadzoru v zvezi s tehnologijami. Poleg tega moramo tudi dobro poznati svoje potencialne poslovne partnerje. To vključuje skrbno preverjanje njihovega ugleda in ali je varno poslovati z njimi. Upoštevajte naš pravilnik Trade Compliance Policy (Pravilnik o skladnosti s predpisi na področju trgovine), vključno s pridobivanjem dovoljenj pred trgovanjem s podjetji in posamezniki v državah z visokim tveganjem in če so izdelki namenjeni kakršni koli vojaški ali varnostni uporabi. Upoštevajte naše postopke Customer, Supplier and Other Counterparty Due Diligence Procedures (Postopki skrbnega preverjanja strank, dobaviteljev in drugih poslovnih subjektov), kadar poslujete z novimi strankami, dobavitelji ali drugimi poslovnimi partnerji. Vse carinske obrazce in deklaracije izpolnjujte in oddajajte pravilno in pravočasno. Če ste pri svojem delu zaradi česar koli v dvomih, se posvetujte s pravno službo. 15 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

16 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Osebni podatki in zasebnost Zbiramo, shranjujemo in uporabljamo osebne podatke o več tisoč posameznikih, vključno z našimi zaposlenimi, strankami in dobavitelji. Za hranjenje in obdelavo teh osebnih podatkov veljajo vse strožji predpisi. Te podatke moramo uporabljati, hraniti in odstranjevati previdno, na način, ki spoštuje posameznikovo pravico do zasebnosti in veljavno zakonodajo v državi, v kateri poslujemo. Osebne podatke zbirajte in hranite samo za zakonite poslovne namene. Upoštevajte naš pravilnik Data Protection Policy (Pravilnik o varstvu podatkov), ki pojasnjuje, kako lahko uporabljate, obdelujete in odstranjujete osebne podatke. Opravite vsa usposabljanja o varstvu podatkov in zasebnosti, kadar je to potrebno. Če ste v dvomih, se posvetujte z lokalnim koordinatorjem za varstvo podatkov ali pravno službo. 16 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

17 Etično ravnanje Zakoni in predpisi določajo minimalne standarde, ki jih moramo izpolnjevati kot podjetje in kot posamezniki. Vendar pa ni dovolj, da upoštevamo zakone. Načelnost ni le zagotavljanje skladnosti s predpisi. Pričakujemo, da se boste še bolj potrudili in vedno ravnali skladno z najvišjimi etičnimi standardi in vrednotami družbe GKN Automotive. Morate biti pošteni in odkriti. Vesti se morate profesionalno. Ravnati morate načelno. Biti morate zaupanja vredni ter se držati obljub in zavez. Če naredite napako, bodite odkriti in je ne skrivajte. Upoštevanje dokumenta Our Code (Naš kodeks). 17 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

18 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Navzkrižja interesov Kaj naj naredim, če ne vem, kako naj ravnam? Do navzkrižja interesov lahko pride, ko se vaša osebna razmerja ali finančni interesi (ali interesi sorodnikov ali prijateljev) prekrivajo z odgovornostmi, ki jo imate v svoji vlogi pri družbi GKN Automotive. Navzkrižja interesov lahko vplivajo na odločitve, ki jih sprejemamo, razkrajajo zaupanje in škodujejo našemu ugledu. Že samo vtis navzkrižja interesov je lahko škodljiv. Morebitna navzkrižja interesov lahko vključujejo izbiro ali usmerjanje dela k dobavitelju, pri katerem imate osebni interes, zaposlitev družinskega člana ali nekoga, s komer ste tesno povezani, ter vsako vrsto udeležbe v podjetju, ki je stranka ali dobavitelj družbe GKN Automotive. Zato vedno velja naslednje: Poskušajte se izogibati okoliščinam, ki bi lahko povzročile navzkrižje med vašimi interesi in interesi družbe GKN Automotive. Če pride do dejanskega ali morebitnega navzkrižja interesov, ga prijavite in zaprosite za odobritev v skladu z našim pravilnikom Conflicts of Interest Policy (Pravilnik o navzkrižjih interesov). Upoštevajte zakone, ki se nanašajo na poslovanje z delnicami ali vrednostnimi papirji in nikoli ne sklepajte poslov na podlagi informacij, ki bi lahko vplivale na ceno in niso javno znane, oziroma bi lahko kršile naš pravilnik Securities Dealing Policy (Pravilnik o trgovanju z vrednostnimi papirji). Zakoni so zapleteni in včasih je težko presoditi, kaj je etično. Če kdaj podvomite o svojem ravnanju se ustavite in premislite. Vprašajte se, ali se vam zdi to prav? Ali je to v skladu z dokumentom Our Code (Naš kodeks)? Če ni, se obrnite na svojega nadrejenega, drugega višjega vodjo ali pravno službo podjetja. Če ste v dvomih, vedno vprašajte. Če opazite nepravilnost, nas opozorite nanjo. 18 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

19 Na trgu moramo delovati odločno, vendar pošteno in v okviru zakonskih omejitev. GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

20 03 Skrbimo za svoje skupnosti in svet na splošno

21 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Varovanje okolja Varnost in kakovost izdelkov Želimo prispevati k temu, da bi bil svet čistejši in bolj trajnostno naravnan. To ne pomeni le upoštevanja okoljskih zakonov, temveč tudi nenehno iskanje načinov za učinkovitejše varovanje okolja, tako pri upravljanju svojih proizvodnih obratov in pisarn in kot tudi pri načrtovanju in izdelavi izdelkov. Zavezani smo zmanjšanju porabe energije in vode ter ustvarjanju čim manjših količin odpadkov in izpustov toplogrednih plinov. Prosimo vas, da nam pomagajte pri izpolnjevanju teh ciljev. Aktivno podprite vse pobude ThinkGREEN! (Razmišljajte o VARNOSTI) in druge okoljevarstvene pobude v svojem delovnem okolju. Seznanite se z okoljskimi zahtevami za vašo vlogo in podjetje. Po potrebi prosite za pomoč oddelek za zdravje, varnost in okolje. Vedno ravnajte skladno z okoljevarstvenimi pravilniki in postopki. Varnost izdelkov je v avtomobilski industriji ključnega pomena. Vsak dan več milijonov ljudi uporablja tehnologijo in izdelke družbe GKN Automotive za zagotavljanje varnosti. Upoštevati moramo zakone glede varnosti izdelkov povsod, kjer poslujemo, varnostne zahteve naših strank, varnostne zahteve industrije in pravilnik o varnosti izdelkov družbe GKN Automotive. Zavezani smo, da zagotavljamo izdelke, ki so poleg tega, da izpolnjujejo pričakovanja naših strank glede kakovosti, tudi preverjeno varni. Ravnajte skladno s pravilnikom Product Safety Policy (Pravilnik o varnosti izdelkov) in drugimi postopki. Opravite vsa usposabljanja glede varnosti izdelkov za zaposlene in druga usposabljanja glede varnosti izdelkov, ki so potrebna glede na vaše delovno mesto. Zavedati se morate, da vaše ravnanje pri delu prispeva k varnosti naših izdelkov. O morebitnih pomislekih glede varnosti in celovitosti izdelka (PPSI) poročajte ustreznemu odgovornemu za varnost izdelkov (vodji zagotavljanja kakovosti ali Če opazite nepravilnost, nas opozorite nanjo. glavnemu inženirju). Če opazite nepravilnost, nas opozorite nanjo. 21 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

22 Podpora skupnostim Zavezani smo k temu, da pozitivno vplivamo na skupnosti v katerih delujemo. To dosegamo na različne načine. Spodbujamo dobre poslovne prakse, ustvarjamo priložnosti za zaposlovanje in upoštevamo interese skupnosti in družb, s katerimi sodelujemo. Poleg tega podpiramo dobrodelne akcije in organizacije, prav tako zaposlenim nudimo priložnost za prostovoljno delo in zbiranje sredstev. To lahko podprete na naslednje načine: Podprite projekte in aktivnosti v lokalnih skupnostih in spodbujajte zaposlene, da ravnajo enako. Predstavite nam zamisli, kako lahko pomagamo. Prizadevajte si za zmanjšanje negativnih vplivov na skupnosti, v katerih delujemo. Dobrodelne organizacije in svojo skupnost podprite z obveščanjem javnosti o dobrodelnih dejavnostih, ki jih izvajate zunaj družbe GKN Automotive. 22 Kodeks ravnanja družbe GKN Automotive

23 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Človekove pravice in novodobno suženjstvo Zavezani smo k spoštovanju temeljnih človekovih pravic v naših podjetjih, vrednostni verigi in skupnostih, v katerih delujemo. Prizadevamo si, da ne bi sodelovali pri kršitvah človekovih pravic in svoj vpliv izkoriščamo za spodbujanje uveljavljanja človekovih pravic. To vključuje našo zavezanost v boju proti novodobnemu suženjstvu vseh oblik in zagotavljanje, da družba GKN Automotive ter naši dobavitelji in poslovni partnerji ne uporabljajo ali dopuščajo uporabe otroškega dela oziroma katere koli oblike prisilnega, suženjskega ali neprostovoljenga dela. Upoštevajte naš pravilnik Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy (Pravilnik o človekovih pravicah in novodobnem suženjstvu). Če opazite, da z nekom ravnajo na način, ki bi lahko kazal na obliko novodobnega suženjstva, nas obvestite, da bomo lahko zadevo podrobneje preiskali. Poskrbite za jasno obveščanje naših poslovnih partnerjev o naših zavezah glede boja proti novodobnemu suženjstvu, med drugim tudi z dokumentom Supplier Code of Conduct (Kodeks ravnanja za dobavitelje). Upoštevajte naše postopke Customer, Supplier and Other Counterparty Due Diligence Procedures (Postopki skrbnega preverjanja strank, dobaviteljev in drugih poslovnih subjektov) ter ne sodelujte s podjetji, pri katerih obstaja razlog za zaskrbljenost. Opravite vsa usposabljanja, ki jih zahtevamo od vas. 23 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

24 OUR CODE (NAŠ KODEKS) Odnosi s strankami in dobavitelji Komuniciranje Stranke in dobavitelji so ključnega pomena za naše poslovanje, zato se zavzemamo za izgradnjo čvrstih in tesnih vezi z njimi, saj to ustvarja vrednost. Čeprav se ne strinjamo vedno o vsem, verjamemo, da mora biti naš odnos do strank in dobaviteljev vedno spoštljiv, pošten in načelen. Od svojih strank in dobaviteljev pričakujemo, da se bodo do nas vedli po enakih standardih poslovnega vedenja. To pomeni, da za vse nas velja naslednje: Ravnati moramo na način, ki spodbuja razvoj dolgoročnih odnosov, ki temeljijo na zaupanju. Do strank in dobaviteljev moramo biti spoštljivi in ljubeznivi, kot pričakujemo, da bodo oni do nas. Znati se moramo videti z očmi naših strank. Poskrbeti moramo, da bodo pogoji pogodb s strankami in dobavitelji jasni, hkrati pa moramo ustrezno zaščititi svoje interese. Jasna, odprta in iskrena komunikacija je bistvena za izgradnjo zaupanja z zaposlenimi strankami, dobavitelji, vlagatelji, mediji, javnostjo in skupnostmi, kjer delujemo. Vsaka komunikacija družbe GKN Automotive mora biti jasna, natančna in predstavljena na način, ki izraža naše vrednote in ohranja naš ugled. Upoštevajte naš Communication Policy (Pravilnik o komuniciranju). Vedno delujte na način, ki izraža naše vrednote in varuje ali krepi naš ugled in blagovno znamko. Ne dajajte javnih komentarjev ali izjav v imenu družbe GKN Automotive, razen če to odobri naš oddelek za komunikacijo, in se izogibajte situacijam, v katerih bi bilo mogoče vaše osebno mnenje razlagati kot mnenje ali podporo družbe GKN Automotive. Pri komuniciranju poskrbite, da se boste jasno izražali ter pravilno in nedvoumno navajali dejstva, da vas ne bo mogoče razumeti narobe. Redno spremljajte delovanje naših dobaviteljev in se prepričajte, da ravnajo skladno z našimi standardi, vključno z dokumentom Supplier Code of Conduct (Kodeks ravnanja za dobavitelje). Vedno predvidevajte, da bi bila lahko vaša pisna komunikacija nekega dne javno objavljena, zato previdno izbirajte besede. V javnosti ne izrecite ničesar, za kar si ne želite, da bi kdo ponovil za vami. Družbene medije uporabljajte preudarno in skladno z našim pravilnikom Social Media Policy (Pravilnik o družbenih medijih) 24 GKN Automotive Our Code (Naš kodeks)

25 Dodatno čtivo Anti-Bribery and Corruption Policy (Pravilnik o preprečevanju podkupovanja in korupcije) Gifts and Hospitality Policy (Pravilnik o darilih in pogostitvah) Donations and Sponsorship Policy (Pravilnik o donacijah in sponzorstvih) Sales Agents and Consultants Policy (Pravilnik o prodajnih zastopnikih in svetovalcih) Competition and Antitrust Law Policy (Pravilnik glede protimonopolnega in konkurenčnega prava) Trade Compliance Policy (Pravilnik o skladnosti s predpisi na področju trgovine) Customer Due Diligence Procedure (Postopek skrbnega preverjanja strank) Pravilniki o varovanju okolja, tako globalni kot tudi tisti, ki veljajo le za vaše podjetje Postopki zagotavljanja kakovosti, tako globalni kot tudi tisti, ki veljajo le za vaše podjetje Product Safety Policy and Procedure (Pravilnik in postopki zagotavljanja varnosti izdelkov) Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy (Pravilnik o človekovih pravicah in novodobnem suženjstvu) Document Retention Policy (Politika hrambe dokumentov) Social Media Policy (Pravilnik o družbenih medijih) Communication Policy (Pravilnik o komuniciranju) Supplier Due Diligence Procedure (Postopek skrbnega preverjanja dobaviteljev) Other Counterparty Due Diligence Procedure (Postopek skrbnega preverjanja drugih poslovnih subjektov) Data Protection Policy (Pravilnik o varstvu podatkov) Conflict of Interest Policy (Pravilnik o navzkrižjih interesov) Securities Dealing Policy (Pravilnik o trgovanju z vrednostnimi papirji) Classification (Stopnja zaupnosti): Public (javno) Zadnja posodobitev: Januar 2022

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA

KODEKS RAVNANJA KODEKS RAVNANJA KAZALO PREDGOVOR 4 1. ODGOVORNOSTI SKUPINE HELIOS 5 1.1. Enoten kodeks za vse 1.2. Kultura odprte in iskrene komunikacije 1.3. Varstvo osebnih podatkov 1.4. Poklicna uspešnost in razvoj

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Pravila o obnašanju in etika družbe Magna Spodbujanje integritete Poznajte jih. Govorite o njih. Živite v skladu z njimi. Magna International

Pravila o obnašanju in etika družbe Magna Spodbujanje integritete Poznajte jih. Govorite o njih. Živite v skladu z njimi. Magna International Pravila o obnašanju in etika družbe Magna Spodbujanje integritete Poznajte jih. Govorite o njih. Živite v skladu z njimi. Magna International Sporočilo glavnega izvršnega direktorja Vsi smo dolžni pregledati

Prikaži več

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja,

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

Prikaži več

Microsoft Word - Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final_SLO

Microsoft Word - Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final_SLO SODEXOV KODEKS POSLOVANJA ZA DOBAVITELJE April 2017 Sodexov Kodeks poslovanja za dobavitelje Kazalo UvodErreur! Signet 1. Poslovna integriteta... Erreur! Signet 2. Človekove in temeljne pravice na delovnem

Prikaži več

KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017

KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017 KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017 1. UVOD Zaupanje in ugled je ključnega pomena za uspeh vsake finančne institucije,

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

VODNIK za USPEH KODEKS OBNAŠANJA PMI

VODNIK za USPEH KODEKS OBNAŠANJA PMI VODNIK za USPEH KODEKS OBNAŠANJA PMI Pismo direktorja Spoštovani sodelavci, res smo ponosni na energijo, ki jo čutimo, osebno predanost, ki jo vidimo, in način, na katerega sprejemamo svojo vizijo življenja

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Ali je varno kupovati ponarejeno blago?

Ali je varno kupovati ponarejeno blago? Ali je varno kupovati ponarejeno blago? Nakup ponarejenega blaga predstavlja tveganja za vašo varnost, zdravje in denarnico. Zato tega raje ne storite! Ste v dvomih? Vprašajte se naslednje: Ali ponaredek

Prikaži več

avnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kode Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslo lovnega ravnanja

avnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kode Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslo lovnega ravnanja avnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kode Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslo lovnega ravnanja Kodeks poslovnega ravnanja Kodeks poslovnega ravna

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Velenje

Velenje 3503 Velenje, p.p. 107 Telefon: 03 899 10 00 Faks: 03 899 28 00 http://www.gorenje.com Sodišče registracije: Okrožno sodišče v Celju Reg.št. vložka: 1/00461/00 Osnovni kapital: 66.378.217,32 EUR Nadzorni

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

THINK SGS - KODEKS INTEGRITETE DRAGI SODELAVCI, Integriteta leži v samem srcu podjetja SGS. Zaupanje, ki ga gojimo pri strankah in delničarjih, je klj

THINK SGS - KODEKS INTEGRITETE DRAGI SODELAVCI, Integriteta leži v samem srcu podjetja SGS. Zaupanje, ki ga gojimo pri strankah in delničarjih, je klj THINK SGS - KODEKS INTEGRITETE DRAGI SODELAVCI, Integriteta leži v samem srcu podjetja SGS. Zaupanje, ki ga gojimo pri strankah in delničarjih, je ključnega pomena pri našem uspehu tako na področju same

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

KODEKS ETIKE

KODEKS ETIKE KODEKS ETIKE ELEKTRIČNA ENERGIJA DO VSAKOGAR Temeljni cilji družbe SODO, v skladu z energetsko politiko Evropske Unije in Republike Slovenije, so: - konkurenčnost, - zanesljivost in - varnost oskrbe z

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA

DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA KAZALO 3 1. UVODNI DEL 4 2. VIZIJA IN POSLANSTVO 4 3. HIDRIINE VREDNOTE 5 4. HIDRIINE ETIČNE ZAVEZE IN SMERNICE 6 4.1 ZAPOSLENI 6 4.2 VARNOST IN ZDRAVJE

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

L I S T I N A O V R E D N O T A H

L I S T I N A O V R E D N O T A H L I S T I N A O V R E D N O T A H LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo s

KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo s KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo samo na posamičnem nivoju vsakega konkretnega primera,

Prikaži več

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Politika upravljanja td

Politika upravljanja td Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA Dokument predstavlja

Prikaži več

Olympus Evropa KODEKS POKLICNE ETIKE IN VODENJA POSLOV 1

Olympus Evropa KODEKS POKLICNE ETIKE IN VODENJA POSLOV 1 KODEKS POKLICNE ETIKE IN VODENJA POSLOV 1 UVODNA BESEDA Spoštovani zaposleni, spoštovani vodilni uslužbenci, Kot predstavniki Olympusovih evropskih podjetij (ki pripadajo k Olympus Europa Holding SE, skupini

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

zlozenka_policija.qxd

zlozenka_policija.qxd LEZBIJKE SVETUJEMO Ustavimo homofobno nasilje! polic ja in homofobni zlocini v POLICIJA IN HOMOFOBNI ZLOČINI Sodobna družba je večkulturna družba v spreminjanju, ki se sooča z vse večjimi izzivi rasne,

Prikaži več

Kako dolgo čakati na dolžnika, preden ga damo v izterjavo 14.06.2016 22:30 Finance 114/2016 0 Intervju: Leon Zalar, direktor družbe za izterjavo Pro Kolekt Vedno se trudimo prevaliti strošek izterjave

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, Velja od:

Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, Velja od: Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, 26.3.2019 Velja od: 1.4.2019 Kodeks Skupine Triglav Kazalo 1. Popotnica Kodeksu Skupine Triglav... 3 2. Narava kodeksa... 5 3. Uporaba in razlaga Kodeksa ter

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesion

KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesion KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesionalne etike Univerze v Mariboru, vzpostaviti in krepiti

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Politika upravljanja z nasprotji interesov

Politika upravljanja z nasprotji interesov POLITIKA UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 1 /

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

View Survey

View Survey Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 1. Dobrodošli! Pred vami je vprašalnik, za katerega vas pozivamo, da nam skladno z 293. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016

ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016 ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016 2 ETIČNI KODEKS Skupine Elektro Celje KAZALO 1. PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE 5 2. NAMEN ETIČNEGA KODEKSA 6 3. NAŠE OSNOVNE ETIČNE VREDNOTE 7 3.1 Kaj se pričakuje

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUBHEADER HERE IF YOU WOULD LIKE TO INCLUDE ONE VSEBINA 1 Brezplačna registracija 2 Izbor platforme za trgovanje 3 S čim želimo trgovati? 4 Trgovanje 5 Določanje zaslužka in preprečevanje izgube Brezplačna

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami  mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, december 2018 Glavni cilj živilske zakonodaje je zagotoviti varovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa L 32/14 4.2.2019 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več