Dell Inspiron 5423 Lastniški priročnil

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Dell Inspiron 5423 Lastniški priročnil"

Transkripcija

1 Dell Inspiron 5423 Lastniški priročnil Model računalnika: Inspiron 5423 Regulatorni model: P35G Regulatorna vrsta: P35G001

2 Opombe in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, na podlagi katerih boste bolje izkoristili računalnik. POZOR: POZOR označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil. OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti Dell Inc. Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell, logotip DELL in Inspiron so blagovne znamke družbe Dell Inc.; Microsoft, Windows in logotip gumba start za Windows sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah; Bluetooth je registrirana blagovna znamka, katere lastnik je družba Bluetooth SIG, Inc., in jo družba Dell uporablja pod licenco Rev. A01

3 Vsebina 1 Preden začnete Izklopite računalnik in priključene naprave Varnostni ukrepi Priporočena orodja Ko končate z delom v notranjosti računalnika Odstranjevanje pomnilniških modulov Postopek Ponovna namestitev pomnilniških modulov Postopek Odstranjevanje sklopa optičnega pogona Predpogoji Postopek Ponovna namestitev sklopa optičnega pogona Postopek Po postopku Odstranjevanje tipkovnice Predpogoji Postopek Ponovna namestitev tipkovnice Postopek Po postopku Odstranjevanje sklopa naslona za dlani Predpogoji Postopek Vsebina 3

4 10 Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani Postopek Po postopku Odstranjevanje baterije Predpogoji Postopek Ponovna namestitev baterije Postopek Po postopku Odstranjevanje trdega diska Predpogoji Postopek Ponovna namestitev trdega diska Postopek Po postopku Odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card Predpogoji Postopek Ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card Postopek Po postopku Odstranjevanje kartice msata Predpogoji Postopek Ponovna namestitev kartice msata Postopek Po postopku Odstranjevanje hčerinske plošče Predpogoji Postopek Vsebina

5 20 Ponovna namestitev hčerinske plošče Postopek Po postopku Odstranjevanje zvočnikov Predpogoji Postopek Ponovna namestitev zvočnikov Postopek Po postopku Odstranjevanje sistemske plošče Predpogoji Postopek Ponovna namestitev sistemske plošče Postopek Po postopku Vnos servisne številke v namestitev sistema Odstranjevanje gumbne baterije Predpogoji Postopek Ponovna namestitev gumbne baterije Postopek Po postopku Odstranjevanje termalnega sklopa za hlajenje Predpogoji Postopek Ponovna namestitev termalnega sklopa za hlajenje Postopek Po postopku Vsebina 5

6 29 Odstranjevanje sklopa zaslona Predpogoji Postopek Ponovna namestitev sklopa zaslona Postopek Po postopku Odstranjevanje okvirja zaslona Predpogoji Postopek Ponovna namestitev okvirja zaslona Postopek Po postopku Odstranjevanje tečajev zaslona Predpogoji Postopek Ponovna namestitev tečajev zaslona Postopek Po postopku Odstranjevanje plošče zaslona Predpogoji Postopek Ponovna namestitev plošče zaslona Postopek Po postopku Odstranjevanje modula kamere Predpogoji Postopek Ponovna namestitev modula kamere Postopek Po postopku Posodobitev BIOS-a Vsebina

7 1 Preden začnete Izklopite računalnik in priključene naprave POZOR: Preden izklopite računalnik, shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe, da preprečite izgubo podatkov. 1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke in zaprite vse odprte programe. 2 Upoštevajte navodila za izklop racunalnika glede na to, kateri operacijski sistem je namešcen na racunalnik. Windows 8: Premaknite kazalec miške v zgornji desni ali spodnji desni kot, da se odpre stranska vrstica s carobnimi gumbi, in kliknite Nastavitve Vklop/izklop Izklop. Windows 7: Kliknite Start in nato Zaustavitev sistema. Microsoft Windows se zaustavi, nato pa se računalnik izklopi. OPOMBA: Če uporabljate drug operacijski sistem, navodila za zaustavitev sistema poiščite v dokumentaciji za ta operacijski sistem. 3 Odklopite računalnik in vse priključene naprave iz električnih vtičnic. 4 Odklopite vse telefonske kable, omrežne kable in priključene naprave iz računalnika. 5 Po izklopu računalnika pritisnite in držite gumb za vklop 5 sekund, da ozemljite matično ploščo. Varnostni ukrepi Uporabite naslednja varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite svojo lastno varnost. OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOZORILO: Preden odprete pokrov ali plošče računalnika, odklopite vse vire napajanja. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, ponovno namestite vse pokrove, plošče in vijake, preden ga priklopite v vir napajanja. POZOR: Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poskrbite, da je delovna površina ravna in čista. POZOR: Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov. POZOR: Samo usposobljeni servisni tehniki lahko odstranijo pokrov računalnika in kakor koli posegajo v komponente znotraj računalnika. Vse informacije v povezavi z varnostnimi ukrepi, posegi v notranjosti računalnika in zaščito pred elektrostatično razelektritvijo so na voljo v varnostnih navodilih. Preden začnete 7

8 POZOR: Preden se dotaknete česar koli znotraj računalnika, se ozemljite tako, da se dotaknete nebarvane kovinske površine, kot je kovina na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente. POZOR: Ko odklopite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključke z zaklopnimi jezički ali krilatimi vijaki, ki jih morate odstraniti, preden odklopite kabel. Pri odklapljanju kablov poskrbite, da bodo poravnani in se zato nožice na priključkih ne bodo zvile. Pri priklapljanju kablov poskrbite, da bodo priključki in vrata pravilno obrnjeni ter poravnani. POZOR: Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave. POZOR: Pritisnite in izvrzite vse nameščene kartice iz bralnika pomnilniških kartic. Priporočena orodja Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali naslednja orodja: izvijač Phillips plastično pero 8 Preden začnete

9 2 Ko končate z delom v notranjosti računalnika Ko dokončate postopke za ponovno namestitev, poskrbite za naslednje: Ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki. Preden začnete z delom na računalniku, priključite vse zunanje naprave, kable, kartice in vse druge dele, ki ste jih odstranili. Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice. POZOR: Preden vklopite računalnik, ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb računalnika. Ko končate z delom v notranjosti računalnika 9

10 10 Ko končate z delom v notranjosti računalnika

11 3 Odstranjevanje pomnilniških modulov OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Zaprite zaslon in obrnite računalnik. 2 Odvijte zaskočni vijak, s katerim je pokrov pomnilniškega modula pritrjen na ohišje računalnika. 3 S konicami prstov dvignite in potisnite pokrov pomnilniškega modula iz reže na ohišju računalnika zaskočni vijak 2 pokrov pomnilniškega modula Odstranjevanje pomnilniških modulov 11

12 4 S konicami prstom pazljivo razširite pritrdilni sponki na vsaki strani priključka za pomnilniški modul, dokler pomnilniški modul ne izskoči. 5 Pomnilniški modul odklopite s priključka za pomnilniški modul priključek za pomnilniški modul 2 pomnilniški modul 3 pritrdilni sponki (2) 12 Odstranjevanje pomnilniških modulov

13 4 Ponovna namestitev pomnilniških modulov OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na priključku za pomnilniški modul. 2 Pomnilniški modul trdno potisnite v priključek pod kotom 45 stopinj in ga pritisnite navzdol, dokler se ne zaskoči. Če ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite. 3 Jezičke na pokrovu pomnilniškega modula potisnite v reže na ohišju računalnika in potisnite pomnilniški modul, da se zaskoči. 4 Privijte zaskočni vijak, s katerim je pokrov pomnilniškega modula pritrjen na ohišje računalnika. 5 Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev pomnilniških modulov 13

14 14 Ponovna namestitev pomnilniških modulov

15 5 Odstranjevanje sklopa optičnega pogona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji Upoštevajte navodila od korak 1 do korak 3 v poglavju»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani 11. Postopek 1 S konicami prstov povlecite sklop optičnega pogona iz ležišča za optični pogon. 1 1 sklop optičnega pogona Odstranjevanje sklopa optičnega pogona 15

16 2 Odstranite vijaka, s katerima je nosilec optičnega pogona pritrjen na sklop optičnega pogona. 3 Nosilec optičnega pogona odstranite s sklopa optičnega pogona. 4 Nežno potisnite okvir optičnega pogona in ga odstranite iz sklopa optičnega pogona okvir optičnega pogona 2 optični pogon 3 vijaka (2) 4 nosilec optičnega pogona 16 Odstranjevanje sklopa optičnega pogona

17 6 Ponovna namestitev sklopa optičnega pogona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte jezičke na okvirju optičnega pogona z režami na optičnem pogonu in ga namestite, tako da se zaskoči. 2 Poravnajte luknji za vijaka na nosilcu optičnega pogona z luknjama za vijaka na optičnem pogonu. 3 Ponovno namestite vijaka, s katerimi je nosilec optičnega pogona pritrjen na optični pogon. 4 Potisnite sklop optičnega pogona na svoje mesto, pri čemer pazite, da je luknja za vijak na nosilcu optičnega pogona poravnana z luknjo za vijak na ohišju računalnika. Po postopku 1 Upoštevajte navodila od korak 3 do korak 4 v poglavju»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev sklopa optičnega pogona 17

18 18 Ponovna namestitev sklopa optičnega pogona

19 7 Odstranjevanje tipkovnice OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani 11. Postopek 1 Odlepite nalepko, ki je prilepljena na sistemsko ploščo. 1 1 nalepka Odstranjevanje tipkovnice 19

20 2 Odstranite vijak, s katerim je tipkovnica pritrjena na sistemsko ploščo. 1 1 vijak 20 Odstranjevanje tipkovnice

21 3 Obrnite računalnik in odprite zaslon, kolikor je mogoče. 4 S plastičnim peresom sprostite tipkovnico iz jezičkov na sklopu naslona za dlani plastično pero 2 jezički (3) 3 tipkovnica Odstranjevanje tipkovnice 21

22 5 Obrnite tipkovnico in jo postavite na sklop naslona za dlani. 6 Dvignite zapah priključka in odklopite kabel tipkovnice s priključka na sistemski plošči. 7 Odstranite tipkovnico iz sklopa naslona za dlani zapah priključka 2 kabel tipkovnice 3 tipkovnica 4 jezički (4) 22 Odstranjevanje tipkovnice

23 8 Ponovna namestitev tipkovnice OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Kabel tipkovnice potisnite v priključek na sistemski plošči, nato pa zapah priključka pritisnite navzdol, da pritrdite kabel tipkovnice. 2 Jezičke na spodnji strani tipkovnice potisnite v reže na sklopu naslona za dlani in tipkovnico položite na sklop naslona za dlani. 3 Nežno pritisnite robove tipkovnice, da jo pritrdite pod jezičke na sklopu naslona za dlani. 4 Zaprite zaslon in obrnite računalnik. 5 Ponovno namestite vijak, s katerim je tipkovnica pritrjena na sistemsko ploščo. 6 Nalepko prilepite na sistemsko ploščo. Po postopku 1 Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev tipkovnice 23

24 24 Ponovna namestitev tipkovnice

25 9 Odstranjevanje sklopa naslona za dlani OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani 19. Odstranjevanje sklopa naslona za dlani 25

26 Postopek 1 Zaprite zaslon in obrnite računalnik. 2 Pazljivo odstranite gumijaste pokrove vijakov, s katerimi so pokriti vijaki na ohišju računalnika. 3 Odstranite vijake, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na ohišje računalnika vijaki (8) 2 gumijasti pokrovi vijakov (7) 26 Odstranjevanje sklopa naslona za dlani

27 4 Obrnite računalnik in odprite zaslon, kolikor je mogoče. 5 Dvignite priključne zapahe in povlecite jeziček ter tako odklopite kabel plošče za luči statusa, kabel sledilne ploščice, kabel lučke stanja sledilne ploščice in kabel plošče z bližnjičnimi tipkami iz priključkov na sistemski plošči kabel plošče z bližnjičnimi tipkami 2 kabel plošče za luči statusa 3 kabel sledilne ploščice 4 kabel lučke stanja sledilne ploščice Odstranjevanje sklopa naslona za dlani 27

28 6 Odstranite vijake, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na sistemsko ploščo. 7 Previdno dvignite in odstranite jezičke na sklopu naslona za dlani iz rež na ohišju računalnika. POZOR: Sklop naslona za dlani previdno ločite od sklopa zaslona, da ga ne poškodujete. 8 Dvignite sklop naslona za dlani z ohišja računalnika sklop naslona za dlani 2 vijaki (4) 28 Odstranjevanje sklopa naslona za dlani

29 10 Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Sklop naslona za dlani poravnajte z ohišjem računalnika. 2 Pritisnite na sklop naslona za dlani, da se zaskoči. 3 Potisnite kabel plošče za luči statusa, kabel sledilne ploščice, kabel lučke stanja sledilne ploščice in kabel plošče z bližnjičnimi tipkami v priključke na sistemski plošči ter pritisnite na priključne zapahe, da pritrdite kable. 4 Ponovno namestite vijake, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na sistemsko ploščo. 5 Zaprite zaslon in obrnite računalnik. 6 Ponovno namestite vijake, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na ohišje računalnika. 7 Ponovno namestite gumijaste pokrove vijakov, s katerimi so pokriti vijaki na ohišju računalnika. Po postopku 1 Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani 29

30 30 Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani

31 11 Odstranjevanje baterije OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Upoštevajte navodila od korak 1 do korak 3 v poglavju»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani 25. Odstranjevanje baterije 31

32 Postopek 1 Odstranite vijaka, s katerima je baterija pritrjena na ohišje računalnika. 2 Baterijo dvignite z ohišja računalnika baterija 2 vijaka (2) 32 Odstranjevanje baterije

33 12 Ponovna namestitev baterije OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Luknje za vijaka na bateriji poravnajte z luknjami za vijaka na ohišju računalnika. 2 Ponovno namestite vijaka, s katerima je baterija pritrjena na ohišje računalnika. Po postopku 1 Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Upoštevajte navodila od korak 3 do korak 4 v poglavju»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev baterije 33

34 34 Ponovna namestitev baterije

35 13 Odstranjevanje trdega diska OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Trdega diska ne odstranjujte, ko je računalnik vključen ali v stanju spanja, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite podatke. POZOR: Trdi diski so izredno občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni. Predpogoji 1 Upoštevajte navodila od korak 1 do korak 3 v poglavju»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani 31. Odstranjevanje trdega diska 35

36 Postopek 1 Sklop trdega diska potisnite proti sprednjemu delu računalnika, da sklop trdega diska odklopite od priključka na sistemski plošči. 2 Sklop trdega diska dvignite iz ohišja računalnika. 1 1 trdi disk 3 Odstranite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk. 4 Trdi disk dvignite iz ležišča trdega diska vijaki (4) 2 nosilec trdega diska 3 trdi disk 36 Odstranjevanje trdega diska

37 14 Ponovna namestitev trdega diska OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. POZOR: Trdi diski so izredno občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni. Postopek 1 Trdi disk potisnite v nosilec trdega diska. 2 Poravnajte luknje za vijake na nosilcu trdega diska z luknjami za vijake na trdem disku. 3 Ponovno namestite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk. 4 Sklop trdega diska namestite v ohišje računalnika. 5 Sklop trdega diska potisnite proti zadnjemu delu računalnika, da sklop trdega diska priklopite na priključek na sistemski plošči. Po postopku 1 Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Upoštevajte navodila od korak 3 do korak 4 v poglavju»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev trdega diska 37

38 38 Ponovna namestitev trdega diska

39 15 Odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOMBA: Družba Dell ne jamči združljivosti in ne nudi podpore za kartice Mini-Card proizvajalca, ki ni Dell. Če ste brezžično kartico Mini-Card naročili skupaj z računalnikom, je kartica že nameščena. Računalnik ima eno režo za polovično kartico Mini-Card, ki podpira brezžično lokalno omrežje (WLAN) + kombinirano kartico Bluetooth. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani 31. Odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card 39

40 Postopek 1 Odklopite antenska kabla iz priključkov na kartici Mini-Card. 2 Odstranite vijak, s katerim je kartica Mini-Card pritrjena na priključek za sistemsko ploščo vijak 2 antenska kabla (2) 3 kartica Mini-Card 3 Potisnite in odstranite kartico Mini-Card iz priključka za sistemsko ploščo kartica Mini-Card 2 priključek sistemske plošče 40 Odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card

41 16 Ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek POZOR: Prepričajte se, da pod brezžično kartico Mini-Card ni kablov in tako preprečite poškodbe kartice Mini-Card. 1 Zarezo na kartici Mini-Card poravnajte z jezičkom na priključku sistemske plošče. 2 Vstavite priključek Mini-Card v priključek na sistemski plošči pod kotom 45 stopinj. 3 Drug konec kartice Mini-Card potisnite navzdol v režo na sistemski plošči in ponovno namestite vijak, s katerim je kartica pritrjena na sistemsko ploščo. 4 Priključite antenske kable na kartico Mini-Card. Spodnja tabela prikazuje barvne sheme antenskih kablov za kartico Mini-Card, ki jo podpira vaš računalnik. Priključki na kartici Mini-Card WLAN + Bluetooth (2 kabla) Glavni WLAN + Bluetooth (bel trikotnik) Pomožni WLAN + Bluetooth (črn trikotnik) Barvne sheme antenskih kablov bel črn Ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card 41

42 Po postopku 1 Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani Ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card

43 17 Odstranjevanje kartice msata OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani 31. Odstranjevanje kartice msata 43

44 Postopek 1 Odstranite vijak, s katerim je kartica msata pritrjena na sistemsko ploščo. 2 Potisnite in odstranite kartico msata iz priključka za sistemsko ploščo vijak 2 kartica msata 44 Odstranjevanje kartice msata

45 18 Ponovna namestitev kartice msata OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Zarezo na kartici msata poravnajte z jezičkom na priključku sistemske plošče. 2 Vstavite kartico msata pod kotom 45 stopinj v priključek sistemske plošče. 3 Ponovno namestite vijak, s katerim je kartica msata pritrjena na sistemsko ploščo. Po postopku 1 Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev kartice msata 45

46 46 Ponovna namestitev kartice msata

47 19 Odstranjevanje hčerinske plošče OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani 31. Odstranjevanje hčerinske plošče 47

48 Postopek 1 Povlecite jeziček, da odklopite kabel hčerinske plošče iz priključka na hčerinski plošči. 2 Odstranite vijaka, s katerima je hčerinska plošča pritrjena na ohišje računalnika. 3 Obrnite hčerinsko ploščo in jo postavite na ohišje zaslona vijaka (2) 2 hčerinska plošča 3 kabel hčerinske plošče 48 Odstranjevanje hčerinske plošče

49 4 Kabel zvočnikov odklopite s hčerinske plošče. 5 Hčerinsko ploščo dvignite z ohišja računalnika kabel zvočnikov 2 hčerinska plošča Odstranjevanje hčerinske plošče 49

50 50 Odstranjevanje hčerinske plošče

51 20 Ponovna namestitev hčerinske plošče OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Priklopite kabel zvočnikov v priključek na hčerinski plošči. 2 Luknje za vijaka na hčerinski plošči poravnajte z luknjami za vijaka na ohišju računalnika. 3 Ponovno namestite vijaka, s katerima je hčerinska plošča pritrjena na ohišje računalnika. 4 Priklopite kabel hčerinske plošče v priključek na hčerinski plošči. Po postopku 1 Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev hčerinske plošče 51

52 52 Ponovna namestitev hčerinske plošče

53 21 Odstranjevanje zvočnikov OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite hčerinsko ploščo. Glejte poglavje»odstranjevanje hčerinske plošče«na strani 47. Odstranjevanje zvočnikov 53

54 Postopek 1 Zapomnite si, kakšna je kabelska napeljava za zvočnika, in odstranite kabel iz vodil na ohišju računalnika. 2 Zvočnika skupaj s kablom dvignite z ohišja računalnika kabel zvočnikov 2 zvočnika (2) 54 Odstranjevanje zvočnikov

55 22 Ponovna namestitev zvočnikov OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Zvočnike namestite na ohišje računalnika. 2 Kabel zvočnikov napeljite skozi vodila na ohišju računalnika. Po postopku 1 Ponovno namestite hčerinsko ploščo. Glejte poglavje»ponovna namestitev hčerinske plošče«na strani Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev zvočnikov 55

56 56 Ponovna namestitev zvočnikov

57 23 Odstranjevanje sistemske plošče OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOMBA: Servisna številka vašega računalnika je shranjena v sistemski plošči. Servisno številko morate vnesti v nastavitev sistema, potem ko ponovno namestite sistemsko ploščo. OPOMBA: Preden odklopite kable iz sistemske plošče, si zapomnite lokacijo priključkov, da jih boste lahko pozneje, ko boste ponovno namestili sistemsko ploščo, lahko spet pravilno priključili. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite trdi disk. Glejte poglavje»odstranjevanje trdega diska«na strani Odstranite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card«na strani Odstranite kartico msata. Glejte poglavje»odstranjevanje kartice msata«na strani 43. Odstranjevanje sistemske plošče 57

58 Postopek 1 Povlecite jeziček, da odklopite kabel zaslona iz priključka na sistemski plošči. 2 Pazljivo odstranite gumbno baterijo, ki je pritrjena na ohišje računalnika kabel zaslona 2 gumbna baterija 58 Odstranjevanje sistemske plošče

59 3 Odstranite vijak, s katerim je sistemska plošča pritrjena na ohišje računalnika. 4 Previdno dvignite sistemsko ploščo in jo obrnite vijak 2 sistemska plošča Odstranjevanje sistemske plošče 59

60 5 Povlecite jeziček, da odklopite kabel hčerinske plošče iz priključka na sistemski plošči. 6 Dvignite sistemsko ploščo z ohišja računalnika. 1 1 kabel hčerinske plošče 60 Odstranjevanje sistemske plošče

61 24 Ponovna namestitev sistemske plošče OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOMBA: Servisna številka vašega računalnika je shranjena v sistemski plošči. Servisno številko morate vnesti v nastavitev sistema, potem ko ponovno namestite sistemsko ploščo. Postopek 1 Priklopite kabel hčerinske plošče v priključek na sistemski plošči. 2 Poravnajte luknjo za vijak na sistemski plošči z luknjo za vijak na ohišju računalnika. 3 Ponovno namestite vijak, s katerim je sistemska plošča pritrjena na ohišje računalnika. 4 Priključite kabel zaslona na priključek na sistemski plošči. 5 Pritrdite gumbno baterijo na ohišje računalnika. Ponovna namestitev sistemske plošče 61

62 Po postopku 1 Ponovno namestite kartico msata. Glejte poglavje»ponovna namestitev kartice msata«na strani Ponovno namestite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card«na strani Ponovno namestite trdi disk. Glejte poglavje»ponovna namestitev trdega diska«na strani Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Vnos servisne številke v namestitev sistema 1 Vklopite računalnik. 2 Za vstop v program za namestitev sistema med preizkusom POST pritisnite <F2>. 3 Poiščite zavihek Main (Glavno) in vnesite servisno številko računalnika v polje Service Tag Input (Vnos servisne številke). 62 Ponovna namestitev sistemske plošče

63 25 Odstranjevanje gumbne baterije OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOZORILO: Če baterija ni pravilno nameščena, lahko eksplodira. Baterijo zamenjajte samo z istim ali enakovrednim tipom. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili proizvajalca. POZOR: Ko odstranite gumbno baterijo, se vse nastavitve BIOS-a ponastavijo na privzete. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve BIOS-a, preden ostranite gumbno baterijo. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite trdi disk. Glejte poglavje»odstranjevanje trdega diska«na strani Odstranite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card«na strani Upoštevajte navodila od korak 1 do korak 4 v poglavju»odstranjevanje sistemske plošče«na strani 57. Odstranjevanje gumbne baterije 63

64 Postopek 1 Odklopite kabel gumbne baterije s priključka sistemske plošče. 2 Dvignite gumbno baterijo skupaj s kablom gumbne baterije s sistemske plošče. 1 1 kabel gumbne baterije 64 Odstranjevanje gumbne baterije

65 26 Ponovna namestitev gumbne baterije OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. OPOZORILO: Če baterija ni pravilno nameščena, lahko eksplodira. Baterijo zamenjajte samo z istim ali enakovrednim tipom. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili proizvajalca. Postopek Priključite kabel gumbne baterije na priključek na matični plošči. Po postopku 1 Upoštevajte navodila od korak 2 do korak 5 v poglavju»ponovna namestitev sistemske plošče«na strani Ponovno namestite trdi disk. Glejte poglavje»ponovna namestitev trdega diska«na strani Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev gumbne baterije 65

66 66 Ponovna namestitev gumbne baterije

67 27 Odstranjevanje termalnega sklopa za hlajenje OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite trdi disk. Glejte poglavje»odstranjevanje trdega diska«na strani Odstranite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card«na strani Upoštevajte navodila od korak 1 do korak 4 v poglavju»odstranjevanje sistemske plošče«na strani 57. Odstranjevanje termalnega sklopa za hlajenje 67

68 Postopek 1 Odklopite kabel ventilatorja iz priključka sistemske plošče. 2 V zaporedju (označenem na hladilnem telesu) odvijte zaskočne vijake, s katerimi je termalni sklop za hlajenje pritrjen na sistemsko ploščo. 3 Dvignite termalni sklop za hlajenje s sistemske plošče kabel ventilatorja 2 zaskočni vijaki (4) 3 hladilno telo 4 ventilator 68 Odstranjevanje termalnega sklopa za hlajenje

69 28 Ponovna namestitev termalnega sklopa za hlajenje OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Obrišite termalno pasto z dna termalnega sklopa za hlajenje in jo ponovno nanesite. 2 Luknje za vijake na termalnem sklopu za hlajenje poravnajte z luknjami za vijake na sistemski plošči. 3 V zaporedju (označenem na hladilnem telesu) privijte zaskočne vijake, s katerimi je termalni sklop za hlajenje pritrjen na sistemsko ploščo. 4 Kabel ventilatorja priklopite v priključek matične plošče. Po postopku 1 Upoštevajte navodila od korak 2 do korak 5 v poglavju»ponovna namestitev sistemske plošče«na strani Ponovno namestite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card«na strani Ponovno namestite trdi disk. Glejte poglavje»ponovna namestitev trdega diska«na strani Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev termalnega sklopa za hlajenje 69

70 70 Ponovna namestitev termalnega sklopa za hlajenje

71 29 Odstranjevanje sklopa zaslona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite trdi disk. Glejte poglavje»odstranjevanje trdega diska«na strani Odstranite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card«na strani Odstranite kartico msata. Glejte poglavje»odstranjevanje kartice msata«na strani Odstranite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»odstranjevanje sistemske plošče«na strani 57. Odstranjevanje sklopa zaslona 71

72 Postopek 1 Odstranite vijake, s katerimi je sklop zaslona pritrjen na ohišje računalnika. 2 Sklop zaslona dvignite z ohišja računalnika sklop zaslona 2 vijaki (4) 72 Odstranjevanje sklopa zaslona

73 30 Ponovna namestitev sklopa zaslona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Sklop zaslona namestite na ohišje računalnika in poravnajte luknje za vijake na sklopu zaslona z luknjami za vijake na ohišju računalnika. 2 Ponovno namestite vijake, s katerimi je sklop zaslona pritrjen na ohišje računalnika. Po postopku 1 Ponovno namestite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»ponovna namestitev sistemske plošče«na strani Ponovno namestite kartico msata. Glejte poglavje»ponovna namestitev kartice msata«na strani Ponovno namestite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card«na strani Ponovno namestite trdi disk. Glejte poglavje»ponovna namestitev trdega diska«na strani Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev sklopa zaslona 73

74 74 Ponovna namestitev sklopa zaslona

75 31 Odstranjevanje okvirja zaslona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite trdi disk. Glejte poglavje»odstranjevanje trdega diska«na strani Odstranite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card«na strani Odstranite kartico msata. Glejte poglavje»odstranjevanje kartice msata«na strani Odstranite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»odstranjevanje sistemske plošče«na strani Odstranite sklop zaslona. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa zaslona«na strani 71. Odstranjevanje okvirja zaslona 75

76 Postopek 1 S konicami prstov pazljivo privzdignite notranji rob okvirja zaslona. 2 Okvir zaslona dvignite s hrbtnega pokrova zaslona. 1 1 okvir zaslona 76 Odstranjevanje okvirja zaslona

77 32 Ponovna namestitev okvirja zaslona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek Okvir zaslona poravnajte s hrbtnim pokrovom zaslona in ga nežno potisnite na njegovo mesto. Po postopku 1 Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa zaslona«na strani Ponovno namestite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»ponovna namestitev sistemske plošče«na strani Ponovno namestite kartico msata. Glejte poglavje»ponovna namestitev kartice msata«na strani Ponovno namestite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card«na strani Ponovno namestite trdi disk. Glejte poglavje»ponovna namestitev trdega diska«na strani Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev okvirja zaslona 77

78 78 Ponovna namestitev okvirja zaslona

79 33 Odstranjevanje tečajev zaslona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite trdi disk. Glejte poglavje»odstranjevanje trdega diska«na strani Odstranite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card«na strani Odstranite kartico msata. Glejte poglavje»odstranjevanje kartice msata«na strani Odstranite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»odstranjevanje sistemske plošče«na strani Odstranite sklop zaslona. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa zaslona«na strani Odstranite okvir zaslona. Glejte poglavje»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Odstranjevanje tečajev zaslona 79

80 Postopek 1 Odstranite vijake, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na ploščo zaslona. 2 Tečaja zaslona dvignite s hrbtnega pokrova zaslona tečaja zaslona (2) 2 vijaki (6) 80 Odstranjevanje tečajev zaslona

81 34 Ponovna namestitev tečajev zaslona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Poravnajte luknje za vijake na tečajih zaslona z luknjami za vijake na hrbtnem pokrovu zaslona. 2 Ponovno namestite vijake, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona. Po postopku 1 Ponovno namestite okvir zaslona. Glejte poglavje»ponovna namestitev okvirja zaslona«na strani Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa zaslona«na strani Ponovno namestite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»ponovna namestitev sistemske plošče«na strani Ponovno namestite kartico msata. Glejte poglavje»ponovna namestitev kartice msata«na strani Ponovno namestite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card«na strani Ponovno namestite trdi disk. Glejte poglavje»ponovna namestitev trdega diska«na strani Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev tečajev zaslona 81

82 82 Ponovna namestitev tečajev zaslona

83 35 Odstranjevanje plošče zaslona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite trdi disk. Glejte poglavje»odstranjevanje trdega diska«na strani Odstranite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card«na strani Odstranite kartico msata. Glejte poglavje»odstranjevanje kartice msata«na strani Odstranite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»odstranjevanje sistemske plošče«na strani Odstranite sklop zaslona. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa zaslona«na strani Odstranite okvir zaslona. Glejte poglavje»odstranjevanje okvirja zaslona«na strani Odstranite tečaja zaslona. Glejte poglavje»odstranjevanje tečajev zaslona«na strani 79. Odstranjevanje plošče zaslona 83

84 Postopek 1 Odstranite vijake, s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona. 2 Previdno dvignite ploščo zaslona in jo obrnite hrbtni pokrov zaslona 2 plošča zaslona 3 vijaki (4) 84 Odstranjevanje plošče zaslona

85 3 Odlepite trak, ki je prilepljen okoli kabla zaslona. 4 Odklopite kabel zaslona iz priključka na plošči zaslona kabel zaslona 2 trakovi Odstranjevanje plošče zaslona 85

86 86 Odstranjevanje plošče zaslona

87 36 Ponovna namestitev plošče zaslona OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Postopek 1 Kabel zaslona priklopite na priključek na plošči zaslona. 2 Prilepite trak okoli kabla zaslona. 3 Ploščo zaslona nežno postavite na hrbtni pokrov zaslona. 4 Poravnajte luknje za vijake na plošči zaslona z luknjami za vijake na hrbtnem pokrovu zaslona. 5 Ponovno namestite vijake, s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona. Po postopku 1 Ponovno namestite tečaja zaslona. Glejte poglavje»ponovna namestitev tečajev zaslona«na strani Ponovno namestite okvir zaslona. Glejte poglavje»ponovna namestitev okvirja zaslona«na strani Ponovno namestite sklop zaslona. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa zaslona«na strani Ponovno namestite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»ponovna namestitev sistemske plošče«na strani Ponovno namestite kartico msata. Glejte poglavje»ponovna namestitev kartice msata«na strani Ponovno namestite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»ponovna namestitev brezžične kartice Mini-Card«na strani Ponovno namestite trdi disk. Glejte poglavje»ponovna namestitev trdega diska«na strani Ponovno namestite baterijo. Glejte poglavje»ponovna namestitev baterije«na strani Ponovno namestite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa naslona za dlani«na strani Ponovno namestite tipkovnico. Glejte poglavje»ponovna namestitev tipkovnice«na strani Ponovno namestite optični pogon. Glejte poglavje»ponovna namestitev sklopa optičnega pogona«na strani Ponovno namestite pomnilniške module. Glejte poglavje»ponovna namestitev pomnilniških modulov«na strani Upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Ponovna namestitev plošče zaslona 87

88 88 Ponovna namestitev plošče zaslona

89 37 Odstranjevanje modula kamere OPOZORILO: Preden pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, in upoštevajte navodila v poglavju»preden začnete«na strani 7. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, upoštevajte navodila v poglavju»ko končate z delom v notranjosti računalnika«na strani 9. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory_compliance. Predpogoji 1 Odstranite pomnilniške module. Glejte poglavje»odstranjevanje pomnilniških modulov«na strani Odstranite optični pogon. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa optičnega pogona«na strani Odstranite tipkovnico. Glejte poglavje»odstranjevanje tipkovnice«na strani Odstranite sklop naslona za dlani. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa naslona za dlani«na strani Odstranite baterijo. Glejte poglavje»odstranjevanje baterije«na strani Odstranite trdi disk. Glejte poglavje»odstranjevanje trdega diska«na strani Odstranite brezžično kartico Mini-Card. Glejte poglavje»odstranjevanje brezžične kartice Mini-Card«na strani Odstranite sistemsko ploščo. Glejte poglavje»odstranjevanje sistemske plošče«na strani Odstranite sklop zaslona. Glejte poglavje»odstranjevanje sklopa zaslona«na strani Odstranite okvir zaslona. Glejte poglavje»odstranjevanje okvirja zaslona«na strani 75. Odstranjevanje modula kamere 89

90 Postopek 1 Kabel kamere odklopite s priključka na modulu kamere. 2 Modul kamere dvignite s hrbtnega pokrova zaslona modul kamere 2 kabel kamere 90 Odstranjevanje modula kamere

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

Inspiron Series Priročnik za servisiranje

Inspiron Series Priročnik za servisiranje Inspiron 22 3000 Series Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 22 3265 Regulativni model: W17B Regulativni tip: W17B001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

Dell Precision 3431 z majhnim ohišjem

Dell Precision 3431 z majhnim ohišjem Dell Precision 3431 z majhnim ohišjem Priročnik za servisiranje Regulativni model: D11S Regulativni tip: D11S004 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo

Prikaži več

Precision 5530 Priročnik za servisiranje

Precision 5530 Priročnik za servisiranje Precision 5530 Priročnik za servisiranje Regulativni model: P56F Regulativni tip: P56F002 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost

Prikaži več

Računalnik Dell OptiPlex XE3 z majhnim ohišjem Priročnik za servisiranje

Računalnik Dell OptiPlex XE3 z majhnim ohišjem Priročnik za servisiranje Računalnik Dell OptiPlex XE3 z majhnim ohišjem Priročnik za servisiranje Regulativni model: D11M Regulativni tip: D11S004 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Priročnik za uporabnike Pred uporabo računalnika preberite varnostna opozorila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih. Opombe Pred uporabo izdelka obvezno najprej

Prikaži več

Dell Precision Rack 7910 Lastniški priročnik

Dell Precision Rack 7910 Lastniški priročnik Dell Precision Rack 7910 Lastniški priročnik Regulativni model: E31S Regulativni tip: E31S001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Referenčni priročnik za strojno opremo

Referenčni priročnik za strojno opremo Referenčni priročnik za strojno opremo HP-jevi poslovni namizni računalniki Model d330 v tankem ohišju stolp Št. dela dokumenta: 317676-BA2 september 2003 Osnovne informacije za nadgradnjo tega modela

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

Uvod Prenosni računalnik HP

Uvod Prenosni računalnik HP Uvod Prenosni računalnik HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka zadevnega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company.

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

Pogoni Uporabniški priročnik

Pogoni Uporabniški priročnik Pogoni Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku Ta priročnik opisuje funkcije,

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

Referenčni priročnik za strojno opremo

Referenčni priročnik za strojno opremo Referenčni priročnik za strojno opremo Poslovni računalniki HP Compaq Model dc5100 v majhnem ohišju stolp Št. dela dokumenta: 376293-BA2 Februar 2005 Osnovne informacije za nadgradnjo tega modela računalnika.

Prikaži več

Uvod Prenosni računalnik HP

Uvod Prenosni računalnik HP Uvod Prenosni računalnik HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Microsoft

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 37 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kartica ExpressCard z 2 vrati USB 3.0 Kataloška št.: 97 37 62 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa...

Prikaži več

User Guide

User Guide Uporabniški vodnik Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Intel

Prikaži več

User Guide

User Guide Uporabniški priročnik Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Compaq Mini uporabniški priročnik

Compaq Mini uporabniški priročnik Compaq Mini uporabniški priročnik Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Microsoft

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

Dell OptiPlex 9020 – računalnik z ultra majhnim ohišjem Uporabniški priročnik

Dell OptiPlex 9020 – računalnik z ultra majhnim ohišjem Uporabniški priročnik Dell OptiPlex 9020 računalnik z ultra majhnim ohišjem Uporabniški priročnik Regulativni model: D06U Regulativni tip: D06U001 Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard

Prikaži več

Serija ZT400™ Kratka navodila

Serija ZT400™ Kratka navodila Serija ZT400 Kratka navodila S temi navodili si lahko pomagate pri vsakodnevni uporabi tiskalnika. Podrobnejša navodila poiščite v Uporabniškem priročniku. Komponente tiskalnika Slika 1 prikazuje komponente

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb Navodila za uporabo 35,6 CM 14 PRENOSNIK MEDION AKOYA E4214 V NEMČIJI IZDELANO myhanse myhansecontrol.com trol.com myhansecontrol.com yha r. o Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navodila za uporabo skrbno hranite na varnem mestu. Od prodajalca

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

Inspiron 17 5000 Namestitev in tehnični podatki

Inspiron 17 5000 Namestitev in tehnični podatki Inspiron 17 5000 Namestitev in tehnični podatki Model računalnika: Inspiron 5770 Regulativni model: P35E Regulativni tip: P35E001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

Installation manual

Installation manual EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Vsebina Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga

Prikaži več

Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT

Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo tripasovnega usmerjevalnika WiFi Nighthawk X6 AC3200 Model R8000

Kratka navodila za uporabo tripasovnega usmerjevalnika WiFi Nighthawk X6 AC3200 Model R8000 Podpora Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka NETGEAR. Po namestitvi naprave poiščite serijsko številko na nalepki izdelka in jo uporabite za registracijo izdelka na spletni strani https://my.netgear.com.

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Namestitveni priročnik

Namestitveni priročnik INSPIRON NAVODILA ZA NAMESTITEV INSPIRON NAVODILA ZA NAMESTITEV Zakonsko določen model: DCME in D06M Zakonsko določena vrsta: D06M001 Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

User Guide

User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard Company uporablja na podlagi licence. Intel in

Prikaži več

61850 S6426 DE Hofer SI Cover MSN final.indd

61850 S6426 DE Hofer SI Cover MSN final.indd Navodila za uporabo 39,6 CM/15,6 PRENOSNI RAČUNALNIK S6426 QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

Cover inside MD98510 E6220 M10A2 SI RC1.FH11

Cover inside MD98510 E6220 M10A2 SI RC1.FH11 39,6 cm / 15,6" Dizajnerski prenosnik MEDION AKOYA E6220 (MD 98650) 39,6 cm 15,6" zaslon LED z osvetljenim ozadjem in visoko ločljivostjo (HD) Navodila za uporabo MD 98650 Odprt prenosnik Sprednja stran

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka. POZOR: PREVIDNO označuje

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

Inspiron Namestitev in tehnični podatki

Inspiron Namestitev in tehnični podatki Inspiron 3670 Namestitev in tehnični podatki Model računalnika: Inspiron 3670 Regulativni model: D19M Regulativni tip: D19M005 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

Večpredstavnost Uporabniški priročnik

Večpredstavnost Uporabniški priročnik Večpredstavnost Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation. Informacije v tem priročniku

Prikaži več

S1035X SI Hofer RC2 Content 5.0.indd

S1035X SI Hofer RC2 Content 5.0.indd TABLET-PC Navodila za uporabo Kazalo Kazalo O teh navodilih za uporabo...5 Simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih... 5 Pravilna uporaba...7 Informacije o skladnosti... 8 Varnostna obvestila...9

Prikaži več

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2 (Slovenian) DM-HB0005-04 Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Prednje

Prikaži več

Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq

Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko

Prikaži več

8334 SLO HOFER Cover MSN RC1.indd

8334 SLO HOFER Cover MSN RC1.indd Večpredstavnostni osebni računalnik Navodila za uporabo Obdobje akcije: 11/2014, tip: E2050 D (MD 8334) Originalno navodilo za uporabo: DE Pozdravni nagovor Spoštovani kupec, estitamo vam ob nakupu tega

Prikaži več

34150 SI HOFER Cover MSN Final.indd

34150 SI HOFER Cover MSN Final.indd Navodila za uporabo MULTIMEDIA PC P62017 QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev

Prikaži več

User Guide

User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

34110 SI Hofer SI Content RC1.indb

34110 SI Hofer SI Content RC1.indb Kazalo Kazalo Pregled... 4 Deli naprave... 6 O navodilih za uporabo...10 Pomen znakov... 10 Pravilna uporaba... 11 Informacije o skladnosti... 11 Informacije o WLAN...12 Informacije o blagovnih znamkah...13

Prikaži več

SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik

SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve 8 Zadrževanje vode in odpornost na prah 9 Vsebina paketa

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 84 31 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Plantronics K100 Bluetooth prostoročni sistem, črn, Bluetooth prostoročni sistem (čas pogovora, 360 ur 83900-05)

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

99085 X7820 Hofer SLO RC2 Content .indd

99085 X7820 Hofer SLO RC2 Content .indd 43,9 cm/17,3 Notebook MEDION ERAZER X7820 Navodila za uporabo Obdobje akcije: 12/2012, tip: X7820 (MD 99085) Originalno navodilo za uporabo: DE Rq ftcxpk"pciqxqt Spoštovani kupec, estitamo vam ob nakupu

Prikaži več

PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnos

PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnos PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X5.2015 / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnosti predmet sprememb! 1 Predstavitev Zahvaljujemo se

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več