TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od"

Transkripcija

1 TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od POSLOVANJE S POSLOVNIM RAČUNOM Otvoritev poslovnega računa 1.1. VODENJE POSLOVNEGA RAČUNA Mesečno Samostojni podjetniki in zasebniki 5,40 EUR Podjetja 8,40 EUR Socialna podjetja, zveze in društva 4,80 EUR Sindikati, društva upokojencev in delovnih invalidov 2,40 EUR Humanitarne organizacije ter gasilske zveze in društva Fiducirani računi - računi in podračuni rezervnega sklada etažnih lastnikov 4,80 EUR - odvetniki, notarji, odvetniške in nepremičninske družbe, izvršitelji 5,40 EUR - stečajni upravitelji 8,90 EUR Podjetja v stečaju 14,50 EUR Volilni račun 7,50 EUR *Ob otvoritvi poslovnega računa v hranilnici je za sindikate prvih 6 mesecev vodenje računa 1.2. SPREMLJAVA RAČUNOV PRI KATERIH IMA ZAKONITI ZASTOPNIK ALI LASTNIK STRANKE BIVALIŠČE NA TVEGANEM GEOGRAFSKEM OBMOČJU (ZPPDFT) Samostojni podjetniki/zasebniki in podjetja 10,00 EUR/mesec 1.3. ZAPRTJE POSLOVNEGA RAČUNA Za vse vrste poslovnih računov 21,00 EUR 2. ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2.1 PRISTOPNINA K ELEKTRONSKEM POSLOVANJU Spletna banka DH POSLOVNI in DH POSLOVNI-HAL Računi in podračuni rezervnega sklada etažnih lastnikov Mobilna banka DH MOBILNI 2.2 NADOMESTILO ZA UPORABO Mesečno Spletna banka DH POSLOVNI Humanitarne organizacije ter gasilske zveze in društva Samostojni podjetniki in zasebniki, sindikati, zveze in društva 1,80 EUR Podjetja, fiduciani računi, volilni račun 3,20 EUR Spletna banka DH POSLOVNI-HAL 5,80 EUR Mobilna banka DH MOBILNI 0,60 EUR SMS avtorizacija preko spletne banke SMS obveščanje preko spletne banke 0,05 EUR/SMS *Ob otvoritvi poslovnega računa v Delavski hranilnici je za sindikate prvih 6 mesecev vodenje spletne banke 2.3 STROŠKI DIGITALNIH POTRDIL Uporaba obstoječega digitalnega potrdila Naročilo digitalnega potrdila za DH-POSLOVNI na pametnem ključku Samostojni podjetniki in zasebniki Podjetja in ostale pravne osebe Naročilo digitalnega potrdila za DH-POSLOVNI-HAL (neposredno pri Halcom CA) 30,00 EUR KARTIČNO POSLOVANJE 3.1. DEBETNA KARTICA (MAESTRO ALI MASTERCARD) Dvig gotovine Na bankomatih hranilnice Na bankomatih druge banke na območju Slovenije in EU, kjer je plačilno sredstvo EUR ali RON ali SEK 0,55 EUR Tarifa za pravne osebe, julij

2 Na bankomatih v tujini izven EU in v EU območju, kjer ni plačilno sredstvo EUR ali RON ali SEK in POS terminalih Na POS terminalih 1,0% od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR 1,0% od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR Vpogled v stanje Na bankomatih hranilnice Na bankomatih drugih bank 0,23 EUR/vpogled 3.2. MASTERCARD KARTICA Z ODLOŽENIM PLAČILOM Letna članarina Poslovna kreditna kartica 28,00 EUR Dvig gotovine Na bankomatih in POS terminalih Vpogled v stanje Na bankomatih hranilnice Na bankomatih drugih bank 4,0% od zneska, min. 8,00 EUR, max. 20,00 EUR 0,23 EUR/vpogled 3.3. UPRAVLJANJE S KARTICAMI Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube Predčasna zamenjava kartice (tudi ob izgubi ali kraji) Urgentno naročilo kartice Naročilo debetne kartice za pooblaščeno osebo na računu Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN) Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe Neupravičena reklamacija (dvig na bankomatu, plačilo preko POS terminala ali spletnega nakupa) Sprememba pogodbenih določil za kartico z odloženim plačilom (limit, datum plačila, naslov) SMS obveščanje o transakcijah 8,00 EUR 10,00 EUR 8,00 EUR 5,20 EUR 8,20 EUR 6,20 EUR /sprememba 0,90 EUR/mesečno 3.4. OPOMINJANJE ZAMUD NA MASTERCARD KARTICI Z ODLOŽENIM PLAČILOM I. opomin 1/opomin 20,00 EUR/opomin I 30,00 EUR/opomin 4. GOTOVINSKO POSLOVANJE 4.1 POSLOVANJE Z GOTOVINO V DOMAČI VALUTI Polog bankovcev na račun humanitarne organizacije ali sindikata Polog bankovcev na TRR ostalih komitentov, ki imajo TRR le v hranilnici Polog bankovcev na TRR ostalih komitentov, ki imajo TRR tudi v drugi banki Polog kovancev nad 10,00 EUR (do 10,00 EUR se lahko obračuna kot bankovci) Dvig bankovcev na okencu hranilnice Dvig kovancev na okencu hranilnice Menjava bankovcev Menjava kovancev do 30,00 EUR Menjava kovancev nad 30,00 EUR 0,25% od zneska pologa, min 1,00 0,39% od zneska pologa, min 1,00 2,00% od zneska pologa, min 2,00 1,70% od zneska dviga 0,20%, min 2,00 EUR 0,20%, min 2,00 EUR 2,00%, min 4.2. POLOG BANKOVCEV NA BANKOMATU HRANILNICE Avtomatski polog bankovcev na bankomatih hranilnice 0,15% od zneska, min. 0,60 EUR 4.3. POSLOVANJE Z GOTOVINO V TUJI VALUTI Dvig gotovine v tuji valuti Polog gotovine v tuji valuti 0,20% od zneska dviga, min. 1,00 EUR, max. 80,00 EUR 0,15% od zneska dviga, min. 1,00 EUR, max. 80,00 EUR Tarifa za pravne osebe, julij

3 5. DNEVNO NOČNI TREZOR (DNT) Letna uporabnina s prvo izdajo kartice in ključa Zasebniki in samostojni podjetniki (vključno s 60 vrečkami) Pravne osebe (vključno s 120 vrečkami) Storitev izdaje in obdelava dodatnih DNT vrečk Polog bankovcev Polog kovancev Dodatna kartica Dodaten ključek 30,00 EUR/letno 50,00 EUR/letno 0,20 EUR/kom 0,24% od zneska pologa 2,00% od zneska pologa 8,00 EUR 20,00 EUR 6. PLAČILNI PROMET IN SPREMLJAJOČE TRANSAKCIJE 6.1. DOMAČ IN ČEZMEJNI PLAČILNI NALOG PREKO SPLETNE IN MOBILNE BANKE TER MNOŽIČNA PLAČILA SEPA Na račun odprt v hranilnici 0,22 EUR Na poravnalni račun Delavske hranilnice Do vključno ,00 EUR (zasebniki, samostojni podjetniki, nosilci 0,49 EUR dopolnilne dejavnosti, sindikati, zveze in društva) Do vključno ,00 EUR (druge pravne osebe) 0,72 EUR Nujni ter zneski nad ,00 EUR (eksterno) 3,40 EUR Prenos med krovnimi in fiduciarnimi računi Zbirni nalog (paket)* *Znesek posameznega plačilnega naloga znotraj paketa je omejen na največ ,00 EUR DOMAČ TAKOJŠNJI PLAČILNI NALOG PREKO SPLETNE IN MOBILNE BANKE Na račun odprt v hranilnici do vključno ,00 EUR Na račun odprt pri drugi banki ali hranilnici do vključno ,00 EUR 0,36 EUR 1,90 EUR 6.3. DOMAČA IN ČEZMEJNA NEGOTOVINSKA PLAČILA NA BANČNEM OKENCU Na račun odprt v hranilnici Na račun odprt v drugi banki ali hranilnici do vključno ,00 EUR Nujna plačila ter zneski nad ,00 EUR Interni prenos iz članarinskega računa sindikata na TRR v hranilnici Interni prenos iz članarinskega računa sindikata na TRR pri drugi banki Prenos sredstev na depozit ali kredit komitenta ter plačila v humanitarne namene 1,00 EUR 2,80 EUR 6,50 EUR 1,45 EUR 6.4. DOMAČA IN ČEZMEJNA GOTOVINSKA PLAČILA NA BANČNEM OKENCU Samostojni podjetniki Nalog do 500,00 EUR Nalog nad 500,00 EUR Proračunski uporabniki Nalog do 1.400,00 EUR Nalog nad 1.400,00 EUR 2,10 EUR 4,00 EUR 3,50 EUR 0,25% od zneska 6.5. ČEZMEJNA PLAČILA*, PLAČILA V TRETJE DRŽAVE IN DOMAČE TRANSAKCIJE V TUJI VALUTI Nalog preko spletne ali mobilne banke (opcija SHA)** 0,07%, min 6,90 EUR, max Nalog na blagajni hranilnice (opcija SHA)** 0,08%, min 8,00 EUR, max Stroški tujih bank za plačilo v tujino (dodatno opcija OUR)** 17,00 EUR ali proti vrednost v tuji valuti Stroški v primeru opcije BEN** Vse stroške nosi prejemnik Nujni nalog na željo stranke 0,13%, min 13,00 EUR, max Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice 0,18 EUR *Vključujejo plačila v okviru EGP v valutah, ki niso EUR, SEK, RON ter plačila izven meja EGP v katerikoli valuti. **V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške posredniških bank TRANSAKCIJE V DOBRO POSLOVNEGA RAČUNA Interni priliv, iz računa na račun v Delavski hranilnici Priliv na račune humanitarnih organizacij, sindikatov, zvez ali društev Priliv na transakcijski račun ostalih pravnih oseb Priliv iz tujine - opcija SHA in BEN Priliv iz tujine - opcija OUR 0,06 EUR/priliv 0,08%, min. 6,40 EUR, max. Vse stroške nosi plačnik 6.7. TRAJNI NALOGI IN SEPA DIREKTNE OBREMENITVE Trajni nalog na račun znotraj hranilnice Trajni nalog in SEPA direktna obremenitev na račun izven hranilnice 0,26 EUR/nalog Tarifa za pravne osebe, julij

4 6.8. DIREKTNE BREMENITVE SEPA Direktne bremenitve SEPA SDD za upnike 0,12 EUR/nalog 6.9. E-RAČUNI Izdajanje e-računov (obračunajo se prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec) Prejem e-računov Medbančna odstopna provizija za vsak prejet e-račun od izdajatelja pri drugi banki (nadomestilo plača banka izdajatelja) 0,19 EUR/e-račun 0,10 EUR/e-račun IZVOZNI (LORO) DOKUMENTARNI AKREDITIV Obveščanje 0,11% od zneska, min. 1, max. 150,00 EUR Pregled dokumentov 0,11% od zneska, min. 1, max. 150,00 EUR Priliv po akreditivu 0,09% od zneska, min. 9,00 EUR, max. 11 Poleg nadomestil hranilnica zaračuna še dejanske stroške (npr. stroški hitre pošte ) DOKUMENTARNI INKASO Nostro/loro inkaso 0,10% od zneska, min. 20,00 EUR, max. 200,00 EUR Poleg nadomestil hranilnica zaračuna še dejanske stroške (npr. stroški hitre pošte ) OSTALI STROŠKI PRI IZVAJANJU PLAČILNEGA PROMETA Pomoči pri dokončanju in izvedbi domačega plačilnega naloga Razreševanje neupravičene reklamacije, ki se ugotavlja znotraj hranilnice Pomoč pri izvedbi, potrditvi ali razreševanju čezmejnega plačila Obvestilo o neizvedenem trajniku ali SEPA direktni bremenitvi Preklic plačilnega naloga po poteku roka preklica Fotokopija originalnega dokumenta na podlagi poizvedbe Izdaja potrdila o izvršenem plačilu v SLO jeziku (do 5 skupaj) in SWIFT potrdilo Zavrnitev, sprememba, dopolnitev plačila, izplačila, prenosa Dodatek za plačilo s kovanci v skupni vrednosti kovancev nad 10,00 EUR 2,00 EUR 10,00 EUR + stroški drugih bank 2,00 EUR 1,00 EUR (6,10 EUR z DDV) 1,70% od vrednosti 7. OSTALI STROŠKI PRI POSLOVANJU S POSLOVNIM RAČUNOM Pošiljanje izpiskov po pošti ali elektronski pošti Tekoči izpisek in potrdila o prometu na računu Izpis prometa na TRR za daljše obdobje Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice Prejem in obdelava sklepa Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice Prevzem funkcije primarne banke ali dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi) Unovčitev menice, izvršnice* in drugih instrumentov zavarovanj Stroški postopka za unovčitev menice (kadar sredstev ni na TRR) Pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na osebnem računu Obveščanje upnikov o poplačevanju njihovih terjatev iz sodnih izvršb Strošek predčasne prekinitve varčevalne pogodbe na željo stranke Do vključno ,00 EUR Nad ,00 EUR 2,00 EUR/izpisek /izpis 29,50 EUR 5,50 EUR 5,50 EUR 0,20% od zneska plačil, min. 13,00 EUR max. 126,00 EUR 13,00 EUR 1,00 EUR (1,22 EUR z DDV)/kopirano stran, min. /obvestilo 1,00% od skupnega zneska max. 500,00 EUR *V primeru, ko je na TRR dovolj sredstev za enkratno poplačilo izvršnice. 8. OPOMINJANJE UPORABNIKOV ZA NEPLAČANE OBVEZNOSTI NA TRR I. opomin 10,00 EUR/opomin 1/opomin I 20,00 EUR/opomin 9. KREDITNI POSLI 9.1. LIMIT NA TRR Strošek odobritve Strošek ocene tveganja Hipotekarno zavarovanje 2,50% od zneska, min. 60,00 EUR, max ,00 EUR 0,00% Druge oblike zavarovanja 2,00% od zneska, min. 60,00 EUR, max ,00 EUR 1,00% od zneska limita Tarifa za pravne osebe, julij

5 9.2. PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA Strošek odobritve* Strošek ocene tveganja Hipoteka kot osnovno zavarovanje 2,10%, min. 150,00 EUR, max ,00 EUR 0,00% Druge oblike zavarovanja 2,10%, min. 150,00 EUR, max ,00 EUR 1,00%** *Stroški (tudi maksimalni) so lahko višji in so odvisni od bonitete kreditojemalca. **Se ne obračuna za zavarovanje s premičnino ali depozitnimi sredstvi v vrednosti najmanj 50% kredita GARANCIJE IN POROŠTVA Strošek odobritve garancije oz. nepreklicne izjave o garanciji * 2,00% od zneska, min. Strošek vodenja garancije 1,00% od zneska letno, min. 84,00 EUR Strošek unovčitve garancije 0,25% od zneska, min. *V primeru obračuna stroškov za izjavo o izdaji garancije, se za to isto garancijo ne zaračunajo novi stroški ob izdaji garancije ODKUP TERJATEV Provizija za odkup terjatev* od 0,10% od zneska odkupljenih terjatev min. + DDV Administrativni stroški obdelave 1 *Višina provizije je odvisna od vrste terjatev, zavarovanja, ročnosti in bonitetne ocene. Velja tudi v primeru spremembe pogojev odkupa terjatev na željo komitenta (npr. podaljšanje ročnosti odobrenih poslov) OSTALI STROŠKI PRI KREDITNEM POSLOVANJU Vodenje kredita - sindikati, zveze in društva Vodenje kredita - ostale pravne osebe Strošek črpanja kredita (razen na TRR pri hranilnici) Nadomestilo za neizkoriščen del kredita Sprememba pogojev po kreditni pogodbi Strošek odstopa od pogodbe pred črpanjem kredita Strošek izdaje izjave o finančni pokritosti Opominjanje zamud na kreditnih poslih Notarska overitev podpisa 5,50 EUR/nalog 0,50% od zneska kredita Enako višini stroška odobritve kredita I. opomin 1 I Opomin pred izvršbo oz. odstop od pogodbe Podaljšanje sklepa o odobritvi kredita/limita (se prišteje k strošku odobritve kredita/limita) Nadomestilo za izdajo soglasja (k statusnim spremembam, za prodajo nepremičnin, za menjavo/prodajo zastavljenih parcel, glede ostalih pogodbenih zavez, ipd.) Nadomestilo za obravnavo vloge (za kredit, limit, garancijo), če se stranka po potrditvi ponudbe ne odloči skleniti pogodbe Predčasno ali delno poplačilo dolgoročnega kredita (za kredite odobrene od ) 0,10% od stanja kredita, min. 30,00 EUR/letno 0,30% od stanja kredita, min. 80,00 EUR/letno 0,15%-0,50% letno od stanja neizkoriščenega dela odobrenega revolving kredita (obračunava se mesečno) 2,00% od stanja kredita, min. 50,00 EUR, max ,00 EUR 20,00 EUR 2 40,00 EUR po računu notarja 50% stroškov odobritve 3,00% od predčasno vrnjenega zneska Strošek obdelave kredita z garancijo SPS/SID/razvojnih centrov, ipd. v višini: do 300 tisoč EUR nad 300 tisoč EUR 200,00 EUR 10. OSTALI STROŠKI IZTERJAVA Strošek izterjave Prijava terjatve v stečajni postopek Stroški posameznega rubeža, naroka Izterjava terjatve - izvršba, pravda 80,00 EUR 80,00 EUR 30,00 EUR dejanski stroški POIZVEDBE O ODPRTIH RAČUNIH IN STANJU PRI HRANILNICI Sodišča in drugi državni organi Vsi ostali 4,00 EUR (4,88 EUR z DDV) po računu IZBRISNE POBOTNICE Izdaja namere o izbrisni pobotnici Izdaja izbrisne pobotnice 30,00 EUR 50,00 EUR IZPISKI Pošiljanje dodatnih izpiskov in potrdil o bančnih poslih na zahtevo stranke 2,00 EUR/izpisek Tarifa za pravne osebe, julij

6 10.5. POTRDILA O SOLVENTNOSTI Izdaja potrdila o solventnosti ali blokadah 12,00 EUR (14,64 EUR z DDV) OBRESTI Izračun obresti, ki niso predmet poslovanja 20,00 EUR (24,40 EUR z DDV)/uro, min. 1 ura OBRAČUN OUR STROŠKOV Obračun OUR stroškov po prilivu iz tujine 0,08%, min. 6,40 EUR, max IZDAJA NEZAVEZUJOČE IZJAVE O FINANČNI POKRITOSTI Za komitente Delavske hranilnice Za nekomitente 204,92 EUR (250,00 EUR z DDV) 409,84 EUR (500,00 EUR z DDV) IZPIS ODPRTIH POSTAVK (IOP) Nadomestilo za izpis odprtih postavk Nadomestilo za izdelavo podrobnega izpisa odprtih postavk za revizorje stranke 1 (18,30 EUR z DDV) 30,00 EUR (36,60 EUR z DDV) OPOMINI ZA NEPLAČANE DRUGE TERJATVE I. opomin 10,00 EUR 1 I 20,00 EUR Opomin pred izvršbo 40,00 EUR 11. SPLOŠNA DOLOČILA OPREDELITEV POJMOV hranilnica komitent nekomitent uporabnik storitev Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana samostojni podjetniki, osebe samostojnih poklicev (npr. zdravniki, odvetniki, kulturni delavci, kmetovalci) delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, državni organi, komanditne družbe, sindikati, društva in druge pravne osebe pravna oseba ali zasebnik, ki na kateremkoli bančnem področju sodeluje s hranilnico pravna oseba ali zasebnik, ki še ne sodeluje s hranilnico komitent in nekomitent Uporabniki storitev stroške storitev praviloma poravnajo takoj ob opravljeni storitvi oz. v rokih določenih s pogodbami. poštnino za priporočene, ekspresne, letalske, vrednostne pošiljke in pošiljko s povratnico, poštnino za pakete, transportne stroške in druge stroške povezane z raznimi opravili s pošiljkami; stroške, ki jih zaračunavajo druge banke in druge organizacije v državi in tujini, ki sodelujejo pri opravljanju poslov; takse, davke, zavarovalne premije in podobno, ki jih plačuje hranilnica po nalogu oziroma za račun uporabnika storitve; Rok za plačilo storitev za uporabnike storitev je 8 dni od dneva izstavitve obračuna hranilnice. Obračun hranilnica pošlje najkasneje v dveh dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja. Kot račun veljajo za komitente tudi izpiski, ki jih hranilnica pošilja na osnovi storitev po različnih komitentovih transakcijskih računih. zasebniki pravne osebe Tarifa hranilnice za pravne osebe je uradni cenik storitev, ki jih ta opravlja za uporabnike, ki so pravne osebe ali zasebniki. Tarifo in vse spremembe izda uprava hranilnice. Določilo o plačilu storitev hranilnici je sestavni del pogodbe o sklenjenem poslu med hranilnico in uporabnikom storitve. Stroški odobritve kredita se obračunavajo od glavnice kredita. Stroški zavarovanja kredita se obračunavajo od zneska glavnice kredita povečanega za obračunane obresti in stroške vodenja kredita. Hranilnica poleg nadomestil in provizij zaračunava tudi dejanske stroške, povezane z izvedbo storitev hranilnice: sodne stroške (takse in podobno); stroške nalogov, ki niso predmet bančnega poslovanja; nujne naloge, razen depozitov; druge dejanske stroške, ki so opredeljeni v pogodbi oziroma s sporazumom med uporabnikom storitev oziroma komitentom in hranilnico. Hranilnica lahko zaračunava tudi druge dejanske stroške, ki jih je imela pri poslovanju in niso opredeljeni v tej tarifi. Za storitve, ki jih opravlja hranilnica komitentom po pooblastilu drugih institucij, zaračunava storitev po tarifi hranilnice in jo po dogovoru deli med izvajalce posla in hranilnico. Hranilnica praviloma obračunava pravnim osebam in zasebnikom stroške na TRR zadnji dan obračunskega obdobja (meseca, trimesečja, polletja, ). Ta dan je dan dolžniško upniškega razmerja. Hranilnica za neplačane storitve zaračunava zakonite zamudne obresti od dneva poteka plačilnega roka. Če znaša ostanek terjatve, ki je sicer obračunana in likvidirana, manj kot 12,50 EUR, se sodno ne izterja, temveč knjiži med druge poslovne odhodke. Prav tako se ostanki obveznosti hranilnice do komitentov do višine 12,50 EUR prenesejo v dobro drugih poslovnih prihodkov. Tarifa hranilnice je v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost opredeljena na: davka oproščene storitve in davka neoproščene - obdavčljive storitve. Vsa nadomestila in provizije so oproščene DDV, razen v primerih, kjer je v tarifi navedena cena z DDV. V tem primeru se obračuna DDV po vsakokrat veljavni stopnji. Tarifa za pravne osebe, julij

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 25.4.2018 Velja

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Mesić, članica uprave Velja od: 16.10.2017 KAZALO NAVODILA

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRANSAKCIJSKI RAČUNI DOMAČIH PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več

Izvleček iz tarife DBS

Izvleček iz tarife DBS IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Obrazec za gradiva za sejo SBS

Obrazec za gradiva za sejo SBS KAZALO 1. Uvod... 3 2. Analiza nadomestil... 3 3. Izračun stroškov košaric plačilnih storitev... 4 Dodatek 1: Metodologija... i Dodatek 2: Tabele nadomestil za plačilne storitve na dan 31. 12. 2007, 31.

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Številka: /2013

Številka: /2013 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 6600 F: 01 369 6609 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si Številka: IPP 007-802/2015/ Ljubljana, 18. 4. 2016

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana  esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana www.sberbank.si esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: 17.11.2017 Verzija: 1.2 Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana.

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični p

KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični p KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični primeri Naslovna stran Vsebina on-line priročnika Uvod

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju, : 3576027000, davčna : 59523506 Stečajni postopek nad pravno osebo - Opr. št.: St 2958/2017 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Oddelek za gospodarsko sodstvo stečajna pisarna Opr.

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

navodilo - izvršbe

navodilo - izvršbe NAVODILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV O IZVRŠBI PRI BANKAH 1. SPLOŠNO 1.1. Namen in veljavnost To navodilo je namenjeno poenotenju izvrševanja sklepov o izvršbi pri bankah. Predlog navodila je sprejel odbor za

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več