FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE (UL FDV)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE (UL FDV)"

Transkripcija

1 FALTETA ZA DRUŽBENE VEDE (UL FDV) Kontakt: Naslov: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana Spletna stran: E-pošta: Telefon: Faks: Dekan: red. prof. dr. BOJKO BUČAR Prodekan za dodiplomski in magistrski študij: izr. prof. dr. JERNEJ PIKALO Prodekanja za doktorski študij in mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. MAJA BUČAR Prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje: red. prof. dr. VALENTINA HLEBEC Prodekan za odnose z javnostmi in razvoj: izr. prof. dr. KLEMENT PODNAR Tajnik: JOŽE GLAZER, univ. dipl. soc. tel.: PREDSTAVITEV FALTETE Fakulteta za družbene vede je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna institucija v Sloveniji. S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj. Njena»diferenca specifika«so raznovrstni bolonjski študijski programi, ki so odprti drug do drugega in ki temeljijo na prepletanju znanj in spoznanj iz vseh temeljnih družboslovnih disciplin. Ta splet je nadgrajen s temeljitimi metodološko-informacijskimi in programsko specifičnimi znanji, ki jih dopolnjujejo velik delež izbirnih vsebin, organizirana praksa pa študente vseh stopenj široko strokovno in temeljito pripravi na vstop na trg delovne sile. Prednost fakultete je tudi v tem, da omogoča in študente spodbuja k študiju v tujini. Izhajajoč iz evropske razsvetljenske tradicije fakulteta goji duh politične in nazorske neodvisnosti, spoštovanja vseh različnosti, avtonomnosti in neformalne odnose s študenti. Tako sooblikuje svobodomiselne, kritične, ustvarjalne, komunikativne in podjetne mlade izobražence, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa bogatijo univerzalno naravo človeške vednosti ob istočasnem ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in kulturnih identitet. ODDELKI in KATEDRE ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO Predstojnik: red. prof. dr. Ivan BERNIK Katedra za analitsko sociologijo Predstojnik: izr. prof. dr. Hajdeja IGLIČ Katedra za socialni in kadrovski menedžment Predstojnica: red. prof. dr. Zinka KOLARIČ Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo Predstojnica: doc. dr. Damjan ŠLJ ODDELEK ZA POLITOLOGIJO Predstojnik: doc. dr. Maja GARB Katedra za teoretsko analitsko politologijo Predstojnik: doc. dr. Andrej RNIK Katedra za analizo politik in javno upravo Predstojnik: izr. prof. dr. Damjan LAJH Katedra za mednarodne odnose Predstojnik: doc. dr. Milan BRGLEZ Katedra za obramboslovje Predstojnik: doc. dr. Uroš Svete 1

2 ODDELEK ZA KOMUNIKOLOGIJO Predstojnik: red. prof. dr. Monika KALIN GOLOB Katedra za medijske in komunikacijske študije Predstojnik: izr. prof. dr. Tanja OBLAK ČRNIČ Katedra za novinarstvo Predstojnik: red. prof. dr. Karmen ERJAVEC Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi Predstojnik: izr. prof. dr. Zlatko JANČIČ Oddelek in katedra za kulturologijo Predstojnica: izr. prof. dr. Peter STANKOVIĆ Katedra za tuje strokovne jezike Predstojnica: lekt. mag. Matej ŠETINC Dodiplomski študijski programi, ki jih je mogoče dokončati do študijskega leta 2015/16 - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Sociologija, - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Komunikologija, - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Novinarstvo, - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Novinarstvo dvopredmetni, - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Politologija, - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Politologija dvopredmetni, - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Kulturologija, - študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe Družboslovna informatika. 2

3 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE Univerzitetni študijski program prve stopnje ANALITSKA POLITOLOGIJA Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: S študijem analitske politologije študentke in študenti dobijo vpogled v politične teorije in doktrine ter v delovanje sodobnih političnih procesov in institucij. Teoretsko in metodološko znanje jim pomaga pri raziskovanju nacionalnih in globalnih političnih fenomenov. Poleg teoretskih študentke in študentje pridobivajo tudi praktična znanja ter veščine govornega in pisnega izražanja. Študij analitske politologije je povezan z delovanjem Centra za kritično politologijo v okviru Inštituta za družbene vede, raziskovalni dosežki centra pa se nenehno vključujejo v študijski program. S končanim študijem lahko diplomant ali diplomantka začne svojo karierno pot na področju zunanjih zadev, v javni upravi, lahko upravlja s človeškimi viri, se poglobi v informatiko, politične stranke, lahko sodeluje z vodstvi podjetij, pri lobiranju, v evropskih institucijah, nevladnih mrežah, se znajde med zasebnimi podjetniki, analitiki, političnimi svetovalci, raziskovalci in podobno. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh: PREDMETNIK 1. letnik Temelji politologije Igor Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor Statistika Katja Lozar Manfreda, Bojana Lobe, Emil Polajnar, Andraž Petrovčič Sodobna politična Lukšič Andrej teorija Politični sistem Miro Haček RS Moderna zgodovina Cirila Toplak Mednarodni Petra Roter, odnosi Ana Bojinović Fenko, Danijel Crnčec Temelji EU Anton Bebler, Vladimir Prebilič, Ana Bojinović Fenko, Boštjan Udovič, Jure Požgan Metodologija Samo Kropivnik politološkega raziskovanja Teorije in Žiga Vodovnik, modeli demokracije Blaž Ilc, Marinko Banjac Prvi tuji strokovni Nina Gorenc, jezik I: Mojca Jarc,

4 angleščina, Maja Makovec, francoščina, Santiago Martín, italijanščina, Matej Šetinc nemščina ali španščina izbirni predmet (sidrni) - 2x i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Socialna in politična antropologija Temelji prava Uvod v sociologijo Karmen Šterk, Eva Vrtačič Barbara Rajgelj, Miro Cerar Marjan Hočevar, Zdenka Šadl, Hajdeja Iglič, Alojzija Židan 2. letnik Uvod v javno upravo Marjan Brezovšek, Miro Haček, Irena Bačlija Simona Kustec Lipicer Marko Lah, Branko Ilič, Anže Burger Andrej Kurnik, Marinko Banjac, Blaž Ilc Jernej Pikalo, Blaž Ilc, Marinko Banjac Janko Prunk, Marjetka Rangus Igor Lukšič, Jernej Pikalo Jernej Pikalo, Marinko Banjac, Blaž Ilc Nina Gorenc, Mojca Jarc, Uvod v analizo politik Temelji ekonomije Politična filozofija Politične institucije in politični procesi Zgodovina socialne in politične misli na slovenskem Zgodovina političnih idej Primerjalna politika Prvi tuji strokovni jezik II:

5 angleščina, Santiago Martín, francoščina, Matej italijanščina, Šetinc, Maja nemščina, ali Makovec španščina Politika skupine Cirila Toplak (programski) (odprti) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Biopolitika Andrej Kurnik Teorije ideologije Žiga Vodovnik 3. letnik Uvod v politično Igor Lukšič antropologi- jo Sodobna država Andrej Lukšič Primerjalni Igor Lukšič politični sistemi Kvalitativne Jernej Pikalo, metode raziskovanja v poli- Marinko Banjac, Andrej Lukšič, tologiji Blaž Ilc Politična kultura Andrej Lukšič Politika globalizacije Marinko Banjac Jernej Pikalo, Racionalistična Andrej Lukšič, civilizacija Žiga Vodovnik (fakultetni) - 4x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (programski) Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 2. letnik!

6 Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 4. letnik Genealogije Andrej Kurnik državljanstva Politika tretjega Žiga Vodovnik sveta Nova političnost Andrej Kurnik in globalna družbena gibanja Praktikum Žiga Vodovnik (fakultetni) - 4x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (programski) Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 2. letnik! Diplomsko delo Žiga Vodovnik Športna vzgoja Roman Kavčič, Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 6

7 Univerzitetni študijski program prve stopnje ANALITSKA SOCIOLOGIJA Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: Analitska sociologija se ukvarja z realnim življenjem in aktualnimi družbenimi dogajanji. Je»trezno misleča sociologija«, ki poskuša razumeti in pojasniti družbene pojave ter njihov vpliv na zasebna in intimna življenja ljudi. Veliko izbirnih predmetov in dobre priložnosti za študij v tujini študentu omogočijo, da študij zlahka prilagodi svojim interesom. Možnost sodelovanja pri naših raziskavah pa popestri študij s praktičnim delom in prinese delovne izkušnje ter dodaten zaslužek. Študente usposobimo za analiziranje družbenih pojavov, procesov, življenjskih stilov in medsebojnih odnosov; za svetovanje o različnih trendih družbenega dogajanja in upravljanje s spremembami ter družbenimi konflikti; za načrtovanje, organiziranje in koordiniranje družboslovnih raziskav ter analitično-raziskovalno delo. Najbolj radovedni nadaljujejo študij na naših podiplomskih programih, drugi pa najdejo zaposlitev v ministrstvih in na vladi, različnih javnih zavodih, nevladnih organizacijah, sindikatih, občinskih uradih, šolah, podjetjih, tržnoraziskovalnih agencijah, medijskih hišah, institucijah EU itd. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh: PREDMETNIK 1. letnik Uvod v sociologijo Marjan Hočevar, Zdenka Šadl, Hajdeja Iglič, Alojzija Židan Mitja Hafner Fink, Janez Štebe Vlado Miheljak, Metka Mencin Čeplak Mitja Velikonja Metode družboslovnega raziskovanja Socialna in politična psihologija Sociologija kulture Identitete Tanja Rener, Metka Mencin Čeplak Sociologija Zdenka Šadl spolov in emocij Statistika Katja Lozar Manfreda, Bojana Lobe, Emil Polajnar, Andraž Petrovčič Prvi tuji strokovni Vida Zorko jezik I: angleščina (sidrni) - 3x (programski)

8 i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Socialna in politična antropologija Temelji filozofije Temelji komunikologije Temelji politologije Karmen Šterk, Eva Vrtačič Olga Markič, Mirt Komel Andrej Škerlep, Dejan Jontes, Andreja Vezovnik Igor Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Lokalnost, podeželje in družbene spremembe Sociologija izobraževanja Sodobne sociološke dileme Franc Trček Alojzija Židan Marjan Smrke 2. letnik Sodobne družbe Ivan Bernik Sociološko Samo Uhan raziskovanje Družbeni vidiki Blanka Tivadar zdravja in bolezni Prostorska Marjan Hočevar sociologija Okoljska sociologija Drago Kos Sociologija Marjan Smrke religije Sociologija Tanja Rener vsakdanjega življenja Študije turizma Marjan Hoče- 8

9 in potovanj var, Simona Zavratnik Informacijske Franc Trček kulture in subkulture Prvi tuji strokovni Vida Zorko jezik II: angleščina (programski) - 2x Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 1. letnik! letnik Kvalitativno raziskovanje Študije življenjskega poteka Sociologija družbenih sprememb Sociološke teorije Ekonomska sociologija Samo Uhan Alenka Švab Ivan Bernik Zdenka Šadl Aleksandra Kanjuo Mrčela, Miroljub Ignjatović (fakultetni) - 6x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (odprti) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 4. letnik Ekologija vsakdanjega Drago Kos življen- ja Kritična teorija Aleš Debeljak. kulture Mitja Veikonja Evropske druž- Ivan Bernik, 9

10 be in globalizacija Franc Trček Socialni kapital Hajdeja Iglič Sociologija Tanja Rener družin (fakultetni) - 3x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (programski) Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 1. letnik! (odprti) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Diplomski Alojzija Židan praktikum in diplomsko delo Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 10

11 Univerzitetni študijski program prve stopnje DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: Študij je interdisciplinarno naravnan, saj je namenjen tako družboslovcem, ki jih zanimajo računalniške tehnologije, internet in nove informacijske tehnologije, kakor tudi računalničarjem, ki jih zanima družboslovje. Oblikovan je tako, da študent osvoji znanja družboslovnih disciplin, v veliki meri po lastni izbiri, hkrati pa vstopi v svet statistike, metodologije in analize podatkov, informatike in računalništva. V sodobnem svetu se je vloga družboslovnih informatikov nesluteno povečala, saj doživljamo izjemen razvoj tehnologij in produkcijo ogromnih količin podatkov, ki jih je potrebno analizirati ne le s tehničnega, temveč predvsem z družboslovnega vidika. Študent se na podlagi analiz nauči kritično ovrednotiti družbene situacije in se posebej usposobi za razumevanje vloge sodobnih tehnologij v informacijski družbi in drugih družbenih vidikov informatike. Pot študija družboslovne informatike lahko študent prehodi na visokošolskem strokovnem študiju, ki je usmerjen bolj praktično, ali pa na bolj vsebinsko poglobljenem univerzitetnem študiju. Študij je praktično in raziskovalno naravnan, večina profesorjev in asistentov je tudi raziskovalcev v Centru za metodologijo in informatiko, ki spada med najbolje ocenjene raziskovalne skupine v zadnjih dveh letih v Sloveniji. Možnosti zaposlitve so široke, znanje s področja družboslovne informatike vedno bolj potrebujejo v različnih podjetjih, organizacijah in ustanovah, državni upravi, javnem in zasebnem sektorju itd. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh: PREDMETNIK 1. letnik Uvod v sociologijo Temelji komunikologije Temelji politologije Marjan Hočevar, Zdenka Šadl, Hajdeja Iglič, Alojzija Židan Andrej Škerlep, Dejan Jontes, Andreja Vezovnik Igor Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor Statistika Katja Lozar Manfreda, Bojana Lobe, Emil Polajnar, Andraž Petrovčič Statistika II z Aleš Žiberna, računalniško Katja Lozar analizo podatkov Mafreda, asis. x Uvod v družboslovno Gregor Petrič informa- tiko Matematika I Damjan Škulj Damjan Škulj, Matematika II Emil Polajnar Metode druž- Mitja Hafner 11

12 boslovnega Fink, Janez raziskovanja Štebe Prvi tuji strokovni Nina Gorenc, jezik I: Mojca Jarc, angleščina, Matej Šetinc, francoščina, Vida Zorko italijanščina ali nemščina (sidrni) - 2x i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Socialna in politična antropologija Socialna in politična psihologija Temelji prava Karmen Šterk, Eva Vrtačič Vlado Miheljak, Metka Mencin Čeplak Barbara Rajgelj, Miro Cerar 2. letnik Sodobne družbe Osnove informatike Osnove programiranja Baze podatkov Anketna metodologija Osnove kvalitativne metodologije Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti Multivariatna analiza Prvi tuji strokovni jezik II: angleščina, francoščina, italijanščina ali Ivan Bernik Andrej Mrvar Aleš Žiberna Jurij Jaklič, Aleš Popovič, Luka Kronegger Vasja Vehovar, Andraž Petrovčič Tina Kogovšek Franc Mali Aleš Žiberna Nina Gorenc, Mojca Jarc, Matej Šetinc, Vida Zorko

13 nemščina (sidrni) (programski) - 2x i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Temelji prava Marko Lah, Branko Ilič, Anže Burger Barbara Rajgelj, Miro Cerar i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Komparativna metodologija Oblikovanje anketnega vprašalnika Informacijski sistemi države in e-vladanje Elektronsko poslovanje Informacijski viri in sekundarni podatki Metodološki praktikum Hle- Valentina bec eko- Temelji nomije Hle- Valentina bec Jaroslav Berce Jaroslav Berce Janez Štebe, Jaroslav Berce, Vasja Vehovar, Vesna Dolničar Vasja Vehovar, Andaž Petrovčič 3. letnik Teorije informacijske družbe Tehnični informacijski sistemi Raziskovalni seminar Operacijske raziskave Tanja Oblak Črnič, Andraž Petrovčič Andrej Mrvar Gregor Petrič Damjan Škulj 13

14 Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 4. letnik Praksa Vasja Vehovar, Andraž Petrovčič (fakultetni) - 6x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (odprti) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Analiza nominalnih Vasja Vehovar, spre- Andraž Petrov- menljivk čič Analiza socialnih omrežij Andrej Mrvar (programski) - 3x Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 2. letnik! (fakultetni) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (odprti) - 3x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Diplomski seminar Katja Lozar Manfreda, Bojana Lobe, Vasja Vehovar, Gregor Petrič, Damjan Škulj, Jaroslav Berce, Mitja Hafner Fink, Valentina Hlebec, Andrej Mrvar, Anuška Ferligoj, Janez Štebe, Aleš Žiberna SPAJ Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 14

15 Univerzitetni študijski program prve stopnje EVROPSKE ŠTUDIJE - DRUŽBOSLOVNI VIDIKI Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: Študij je namenjen študentom, ki želijo biti ena prvih generacij, ki se bo na FDV spoprijela z Evropo, njeno vlogo v svetu in mestom Slovenije v njej. Študijske vsebine so kulturna raznolikost, družbeni procesi in odnosi, proučevanje evropskih institucij, gospodarstva, prava in politike. Moto študijskega programa je spoznavati probleme in iskati rešitve. Študij uči argumentativne in pogajalske veščine v tujih jezikih oblikovati stališča, sodelovati v razpravah, kritizirati, odločati, prepričevati in zmagovati. Naj se Evropa in Evropska unija pripravita prihajajo trdi pogajalci, zanesljivi partnerji in odlični voditelji. Diplomanti lahko nadaljujejo praktično, svetovalno, analitično in raziskovalno delo v institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah, v ministrstvih in drugih državnih organih, podjetjih in drugih nevladnih organizacijah. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh PREDMETNIK 1. letnik Statistika Katja Lozar Manfreda, Bojana Lobe, Emil Polajnar, Andraž Petrovčič Temelji EU Anton Bebler, Vladimir Prebilič, Ana Bojinović Fenko, Boštjan Udovič, Jure Požgan Temelji ekonomije Marko Lah, Branko Ilič, Anže Burger Temelji prava Barbara Rajgelj, Miro Cerar Mednarodni Petra Roter, odnosi Ana Bojinović Fenko, Danijel Crnčec Zgodovina Cirila Toplak evropske ideje Evropske institucije Zlatko Šabič, Danijel Crnčec Osnove znanstvenega Ana Bojinović pisanja Fenko, Jure Požgan Prvi tuji strokovni Larisa Gabrov- jezik I: šek, Nina angleščina, Gorenc, Mojca nemščina, Jarc, Santiago francoščina, Martín, Matej španščina, Šetinc ruščina ali italijanščina

16 Drugi tuji strokovni Larisa Gabrov- jezik I: šek, Nina angleščina, Gorenc, Mojca nemščina, Jarc, Santiago francoščina, Martín, Matej španščina, Šetinc ruščina ali italijanščina (sidrni) - 2x i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Socialna in politična antropologija Temelji komunikologije Karmen Šterk, Eva Vrtačič Andrej Škerlep, Dejan Jontes, Andreja Vezovnik Igor Lukšič, Andrej Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor 2. letnik Temelji politologije Metode družboslovnega Mitja Hafner Fink, Janez raziskovanja Štebe Pravo EU Rado Bohinc Zunanji odnosi Ana Bojinović EU Fenko, Jure Požgan Politike EU Damijan Lajh Evropske družbe Ivan Bernik, in globaliza- cija Franc Trček Evropska javna Slavko Splichal sfera Kulturna konstrukcija Evrope Aleš Debeljak Evropsko varstvo Milan Brglez, človekovih Bojko Bučar, pravic Danijel Crnčec Evropska soci- Anja Kopač 16

17 alna politika Mrak Prvi tuji strokovni Larisa Gabrov- jezik II: šek, Nina angleščina, nemščina, francoščina, španščina, Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc ruščina ali italijanščina Drugi tuji strokovni jezik II: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, Larisa Gabrovšek, Nina Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc ruščina ali italijanščina (programski) Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Politika poslovanja v EU Marjan Svetličič Andreja Jaklič, Diplomacija EU Milan Brglez, Zvone Dragan, Boštjan Udovič, Jure Požgan Varnost v Ljubica Jelušič, Jugovzhodni Evropi Iztok Prezelj 3. letnik Primerjalni evropski industrijski odnosi Skupna zunanja in varnostna politika Evropska stališča in vrednote Interesne skupine in lobiran- Miroslav Stanojević Anton Bebler, Jelena Juvan, Jure Požgan Samo Uhan Danica Fink Hafner, Damjan 17

18 je v EU Lajh Prvi tuji strokovni Larisa Gabrov- jezik III: šek, Nina angleščina, Gorenc, Mojca nemščina, Jarc, Santiago francoščina, Martín, Matej španščina, italijanščina ali ruščina potrebno je Šetinc Drugi tuji strokovni Larisa Gabrov- jezik III: šek, Nina angleščina, Gorenc, Mojca nemščina, Jarc, Santiago francoščina, Martín, Matej španščina, Šetinc italijanščina ali ruščina potrebno je (programski) Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 2. letnik! (fakultetni) - 5x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je letnik Evropski finančni sistem in politike Evropska varnostna in obrambna politika Prvi tuji strokovni jezik IV: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina ali ruščina potrebno je Drugi tuji strokovni jezik IV: EU v svetovnem gospodarstvu Andreja Jaklič, Marjan Svetličič, Anže Burger Mojmir Mrak, Anže Burger, Boštjan Udovič Marjan Malešič, Vinko Vegič Larisa Gabrovšek, Nina Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc Gabrov- Nina Larisa šek,

19 angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina ali ruščina potrebno je Praktikum: Aktualni problemi EU Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc Maja Bučar, Božidar Marot, Boštjan Udovič, Jure Požgan 3 1 (programski) - 2x Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 2. letnik! (fakultetni) - 4x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 19

20 Univerzitetni študijski program prve stopnje KOMUNIKOLOGIJA TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNO- SI Z JAVNOSTMI Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi je študijska usmeritev na FDV, ki temelji na proučevanju marketinga in odnosov z javnostmi. Vsebina študija je mednarodno primerljiva, dinamična, razvejana in oblikuje študente in študentke v široko družboslovno razgledane marketinške in komunikacijske strokovnjake in strokovnjakinje. Kaj pomeni integrirano tržno komuniciranje, kako potekajo marketinški odnosi in kakšne so male skrivnosti velikih mojstrov oglaševanja in odnosov z javnostmi? Na ta vprašanja odgovarja študijski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. Diplomanti se zaposlujejo na delovnih mestih, ki zagotavljajo ustvarjalno in razgibano delo in kar kličejo po akciji. Najdemo jih med ključnimi strokovnjaki v vodstvih podjetij ter vladnih in nevladnih organizacijah, med svetovalci, načrtovalci in izvajalci tržno-komunikacijskih aktivnosti v oglaševanju, odnosih z javnostmi, pospeševanju prodaje, medijskem načrtovanju, raziskovanju trga, na področjih sponzorstev in donatorstva, samostojnega podjetništva, spletnega komuniciranja; skratka skorajda ni organizacije, ki ne bi potrebovala njihove pomoči. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh PREDMETNIK 1. letnik Temelji komunikologije Andrej Škerlep, Dejan Jontes, Andreja Vezovnik Jezikovna kultura I Verovnik Tina Lengar Temelji ekonomije Marko Lah, Branko Ilič, Anže Burger Osnove trženja Marko Lah Osnove komunikološkega Tanja Oblak Črnič, Ilija vundža raziskovanja Tomanić Tri- Socialna in Karmen Šterk, politična antropologija Eva Vrtačič Psihologija Metka Kuhar komuniciranja Odnosi z javnostmi Dejan Verčič Andrej Škerlep, Prvi tuji strokovni Marijana Budeč jezik I: Staničić, Nina angleščina, Gorenc, Mojca nemščina, Jarc, Matej francoščina ali italijanščina Šetinc (sidrni) - 3x

21 i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Socialna in politična psihologija Temelji filozofije Temelji politologije Uvod v sociologijo Vlado Miheljak, Metka Mencin Čeplak Olga Markič, Mirt Komel Igor Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor Marjan Hočevar, Zdenka Šadl, Hajdeja Iglič, Alojzija Židan 2. letnik Psihologija Mihael Kline potrošnika Oglaševanje in Tanja Kamin družba Osnove tržnega Samo Kropivnik raziskovanja Jezik in stil Monika Kalin oglaševanja Golob, Mihael Kline Komunikacijski Dejan Verčič menedžment Osnove vizualnih Klement Podnar komunikacij Teorije medijev Breda Luthar, in komuniciranja Dejan Jontes, Andreja Trdina Statistika Katja Lozar Manfreda, Bojana Lobe, Emil Polajnar, Andraž Petrovčič Marketinško Zlatko Jančič, upravljanje Urša Golob Podnar Javno mnenje Slavko Splichal, Ilija Tomanić Trivundža Prvi tuji strokovni Marijana Budeč jezik II: Staničić, Nina angleščina, Gorenc, Mojca nemščina, Jarc, Matej francoščina ali Šetinc italijanščina

22 (odprti) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 3. letnik Strategija oglaševanja Zlatko Jančič Projektno tržno Samo Kropivnik raziskovanje Integrirano Mihael Kline tržno komuniciranje Praktikum I Urša Golob Podnar 4 (programski) - 2x (fakultetni) - 5x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (odprti) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Storitveni in interni marketing Socialno oglaševanje Ekonomika tržnega komuniciranja Medorganizacijsko tržno komuniciranje Klement Podnar, Urša Golob Podnar Tanja Kamin Urša Golob Podnar Mihael Kline Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet.

23 4. letnik Marketinški Zlatko Jančič odnosi Korporativno Klement Podnar 2 komuniciranje 1 1 Praktikum II Tanja Kamin 2 4 (programski) - 2x Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 3. letnik! (fakultetni) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (odprti) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Diplomski Urša Golob seminar in Podnar izdelava diplomskega dela Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 23

24 Univerzitetni študijski program prve stopnje LTUROLOGIJA Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: Študijski program je vznemirljiva mešanica antropologije, kulturnih študij (proučevanje sodobne, predvsem podolarne kulture), religiologije ter nekaterih zanimivejših izrezov iz sociologije in filozofije. Program ponuja visoko stopnjo izbirnosti pri študiju, kar študentom omogoči, da se iz zelo različnih smeri spoznavajo s pisanim svetom vrednot, estetik, religij, življenjskih slogov in identitet, ki sestavljajo kulturno krajino na začetku tretjega tisočletja. Med študijem študente naučimo kritično razumevati in analizirati najrazličnejše vidike kulturne stvarnosti, od podolarnih nadaljevank do kulturnih pogojenosti človekove ustvarjalnosti, od uličnih (sub)kultur, kot sta grafitovstvo in hip-hop, do vprašanj nacionalne in globalne kulture, od novih religijskih gibanj do kulturnih razlik pri določanju tega, kaj je»normalna«ženskost oziroma moškost. Diplomanti se lahko zaposlijo v različnih kulturnih institucijah (galerije, muzeji, festivali ipd.), uredništvih tiskanih in elektronskih medijev, raziskovalnih centrih, oddelkih za trženje, kulturnih hramih... Povsod, kjer je prostor za samosvoje in ustvarjalne duhove. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh PREDMETNIK 1. letnik Socialna in Karmen Šterk, politična antropologija Eva Vrtačič Temelji filozofije Mirt Komel Olga Markič, Uvod v sociologijo Marjan Hočevar, Zdenka Šadl, Hajdeja Iglič, Alojzija Židan Temelji komunikologije Andrej Škerlep, Dejan Jontes, Andreja Vezovnik Statistika Katja Lozar Manfreda, Andraž Petrovčič Bojana Lobe, Emil Polajnar, Uvod v kulturne študije Peter Stanković Religija in kultura Aleš Črnič Identitete Tanja Rener, Metka Mencin Čeplak Sociologija Gregor Tomc mladine Prvi tuji strokovni Nina Gorenc, jezik I: Mojca Jarc, angleščina, nemščina, francoščina ali Maja Makovec, Matej Šetinc

25 italijanščina (sidrni) -2x i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Socialna in politična psihologija Temelji politologije Temelji prava 2. letnik Vlado Miheljak, Metka Mencin Čeplak Igor Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor Barbara Rajgelj, Miro Cerar Družbeni in Franc Mali etični vidiki razvoja moderne znanosti Kulturna antropologija Vesna Godina Sociologija Mitja Velikonja kulture Zgodovina Aleš Gabrič slovenske kulture Študije turizma Marjan Hočevar, in potovanj Simona Zavratnik Kritična teorija Aleš Debeljak, kulture Mitja Velikonja Metode kulturološkega Anton Kramberger raziskovanja Kulturna politika Vesna Čopič Prvi tuji strokovni Nina Gorenc, jezik II: Mojca Jarc, angleščina, nemščina, Maja Makovec, Matej Šetinc francoščina ali italijanščina (fakultetni) - 3x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je 25

26 športna vzgoja Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 3. letnik Metode kvalitativne analize Frane Adam Praktikum Mirt Komel iz izbranega modula - 3x Poljubno izbran predmet iz ostalih modulov x (fakultetni) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (odprti) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) MODULI IZBIRNIH PREDMETOV RELIGIJSKE ŠTUDIJE Nova religijska Aleš Črnič gibanja Primerjalna Marjan Smrke religiologija Civilizacije Ksenija Šabec Teorija simbolnih form Marko Uršič (fakultetni) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je 26

27 LTURA, ZNANJE IN RAZVOJ LTURNE ŠTUDIJE Epistemologija Franc Mali družbenih ved Sociologija Gregor Tomc kreativnosti Civilizacije Ksenija Šabec Sociokulturni Ksenija Šabec vidiki globalizacije (fakultetni) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je športna vzgoja. Filmske študije Peter Stanković, Mirt Komel Kulture vsakdanjega Mitja Velikonja življen- ja Moderna književnost Aleš Debeljak in družbene ideologije (fakultetni) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov. Dodatni izbirni predmet je športna vzgoja. ANTROPOLOŠKI MODUL Kulturne študije Alenka Švab telesa Civilizacije Ksenija Šabec Sociologija Gregor Tomc kreativnosti (fakultetni) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je MENEDŽMENT V LTURI Strateški menedžment v kulturi# Vesna Čopič 27

28 (fakultetni) - 5x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je 4. letnik iz izbranega modula - 3x Poljubno izbran predmet iz ostalih modulov - 2x (fakultetni) 3x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je športna vzgoja. (odprti) 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je športna vzgoja. Pisanje diplomskega dela Ksenija Šabec Franc Mali, Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 28

29 Univerzitetni študijski program prve stopnje KOMUNIKOLOGIJA-MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi vloge medijev in komuniciranja v sodobni družbi naslanja na različne druge družboslovne in humanistične discipline. Študentje v okviru različnih obveznih in izbirnih predmetov proučujejo kulturne, ekonomske, politične, zgodovinske ali sociološke vidike sodobne medijske družbe in položaja medijev ter podolarne kulture v tej družbi. Študijski program sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretična analiza medijske kulture in komuniciranja prevladuje, obenem pa imajo študentje v 2. in 4. letniku v okviru predmeta Medijski praktikum na voljo vrsto praktičnih veščinskih modulov (fotografija, kreativno pisanje, oblikovanje v oglaševanju, MTV produkcija itd.), kjer se seznanijo z medijsko in kulturno produkcijo v praksi. Tako se naučijo uporabljati teoretsko znanje v kreativnih ali raziskovalnih poklicih, povezanih z mediji in komuniciranjem. Program je akademsko zahteven in namenjen študentom, ki jih zanima teoretsko-analitičen pristop k družbenim fenomenom, ter tistim s kritično raziskovalno in kreativno žilico. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh PREDMETNIK 1. letnik Temelji komunikologije Osnove komunikološkega raziskovanja Zgodovina medijev Jezikovna kultura I Internetni praktikum Praktikum pisanja in branja Temelji ekonomije Prvi tuji strokovni jezik I: angleščina, nemščina, francoščina, španščina ali italijanščina Drugi tuji strokovni jezik I: Andrej Škerlep, Dejan Jontes, Andreja Vezovnik Tanja Oblak Črnič, Ilija Tomanić Trivundža Maruša Pušnik Tina Lengar Verovnik Jernej Prodnik Dejan Jontes Marko Lah, Branko Ilič, Anže Burger Nina Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc, Mirjam Tavčar Nina Gorenc, Mojca Jarc,

30 angleščina, nemščina, francoščina, španščina ali italijanščina (sidrni) - 2x (programski) Santiago Martín, Matej Šetinc, Miriam Tavčar i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Socialna in politična psihologija Uvod v sociologijo Temelji politologije Vlado Miheljak, Metka Mencin Čeplak Marjan Hočevar, Zdenka Šadl, Hajdeja Iglič, Alojzija Židan Igor Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Popularna Peter Stanković glasba in mediji Retorika Andrej Škerlep Kulturna in Mojca Pajnik medijska globalizacija Politike podob Ilija Tomanić Trivundža Potrošna kultura Breda Luthar, Matjaž Uršič, Andreja Trdina Mediji in kolektivni spomin Maruša Pušnik

31 2. letnik Socialna in Karmen Šterk, politična antropologija Eva Vrtačič Teorije medijev Breda Luthar, in komuniciranja Dejan Jontes, Andreja Trdina Semiotika Andrej Škerlep Komunikacijski Mojca Pajnik sistemi Psihologija Metka Kuhar komuniciranja Statistika Katja Lozar Manfreda, Andraž Petrovčič Bojana Lobe, Emil Polajnar, Medijski praktikum 1 Dejan Jontes in zunanji sodelavci Prvi tuji strokovni Nina Gorenc, jezik II: Mojca Jarc, angleščina, Santiago Martín, nemščina, Matej francoščina, Šetinc, Miriam španščina ali Tavčar italijanščina (programski) - 2x Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 1. letnik! (fakultetni) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je športna vzgoja Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 3. letnik Javno mnenje Komuniciranje in nove tehnologije Slavko Splichal, Ilija Tomanić Trivundža Tanja Oblak Črnič

32 Mediji in občinstva Dejan Jontes Breda Luthar, 1 3 Uvod v vizualno Ilija Tomanić kulturo Trivundža Medijska kritika Vida Zei Raziskovalni Slavko Splichal, praktikum 1 Aleksander Sašo Brlek Slaček (fakultetni) - 3x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (programski) Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 1. letnik! (odprti) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 4. letnik Komunikološki raziskovalni seminar Medijski praktikum II Tanja Oblak Črnič Dejan Jontes in zunanji sodelavci Maruša Pušnik, Breda Luthar, Dejan Jontes Seminar iz komunikološke literature (fakultetni) 4x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (programski) Za nabor programskih izbirnih predmetov glej 1. letnik! (odprti) - 2x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Diplomski Vsi habilitirani seminar učitelji. Koordinira Andreja Vezovnik Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 32

33 Univerzitetni študijski program prve stopnje MEDNARODNI ODNOSI Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: Svet se manjša. Podobe in sporočila iz najbolj oddaljenih krajev nas dosežejo v trenutku. Na naše življenje neposredno vplivajo dogodki, problemi in krize povsod po svetu. O dogodkih nam lahko pripovedujejo drugi ali pa jih skušamo razumeti sami. Kam spadate vi? Kako proučevati, načrtovati in delovati v tem raznolikem in prepletenem svetu držav, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, transnacionalnih podjetij in družbenih gibanj? Mednarodni odnosi so študijski program, ki daje odgovore na takšna vprašanja. Še več. Po koncu študija diplomanti in diplomantke samozavestno in konkurenčno stopijo v svet, saj znajo več tujih jezikov ter imajo organizacijske in vodstvene sposobnosti. Poznani so po odličnih pogajalskih veščinah, široka paleta znanja pa jim omogoča prilagajanje vsakemu delovnemu okolju. Diplomante najdemo v zasebnem in javnem sektorju, na vseh področjih zunanjih zadev in diplomacije, v mednarodnih organizacijah in evropskih institucijah ter na gospodarsko-poslovnem področju, pravzaprav povsod, kjer se zavedajo pomena globalnosti. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh PREDMETNIK 1. letnik Osnove znanstvenega pisanja Temelji politologije Temelji prava Politični sistem RS Ana Bojinović Fenko, Jure Požgan Igor Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor Barbara Rajgelj, Miro Cerar Miro Haček, Marjan Brezovšek Petra Roter, Danijel Crnčec Mednarodni odnosi Statistika Katja Lozar Manfreda, Bojana Lobe, Emil Polajnar, Andraž Petrovčič Temelji ekonomije Marko Lah, Branko Ilič, Anže Burger Temelji EU Anton Bebler, Vladimir Prebilič, Ana Bojinović Fenko, Boštjan Udovič, Jure Požgan Metodologija politološkega raziskovanja Prvi tuji strokovni jezik I: angleščina, Samo Kropivnik Larisa Gabrovšek, Nina Gorenc, Mojca

34 francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina Drugi tuji strokovni jezik II: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina (sidrni) Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc Larisa Gabrovšek, Nina Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Moderna zgodovina Socialna in politična antropologija Cirila Toplak Karmen Šterk, Eva Vrtačič 2. letnik Primerjalni politični sistemi Struktura mednarodne skupnosti Uvod v javno upravo Mednarodni ekonomski odnosi Mednarodno varstvo človekovih pravic Zgodovina političnih idej Mednarodne finance Prvi tuji strokovni jezik II: angleščina, Anton Bebler, Vladimir Prebilič Zlatko Šabič, Jure Požgan Miro Haček, Irena Bačlija Andreja Jaklič, Marjan Svetličič Petra Roter Igor Lukšič, Jernej Pikalo Mojmir Mrak, Anže Burger, Boštjan Udovič Larisa Gabrovšek, Nina Gorenc, Mojca

35 francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina Drugi tuji strokovni jezik II: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina (sidrni) - 2x (fakultetni) Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc Larisa Gabrovšek, Nina Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Socialna in politična antropologija Temelji komunikologije Uvod v sociologijo Karmen Šterk, Eva Vrtačič Andrej Škerlep, Dejan Jontes, Andreja Vezovnik Marjan Hočevar, Zdenka Šadl, Hajdeja Iglič, Alojzija Židan Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 3. letnik Politika mednarodnega Bojko Bučar, prava Milan Brglez, Danijel Crnčec Teorije mednarodnih odnosov Jure Požgan Milan Brglez, Mednarodna Maja Bučar, 35

36 politična ekonomija Boštjan Udovič Tehnike pogajančič, Marjan Svetli- Boštjan Udovič Zunanja politika Ana Bojinović Fenko Prvi tuji strokovni Larisa Gabrov- jezik III: šek, Nina angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc ruščina ali španščina Drugi tuji strokovni jezik III: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina, španščina potrebno je (fakultetni) - 4x Larisa Gabrovšek, Nina Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je (odprti) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov FDV in drugih fakultet. Dodatni izbirni predmet je Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 4. letnik MODUL MEDNARODNI ODNOSI Mednarodne organizacije Mednarodno varstvo manjšin Politika mednarodnega poslovanja Politika prava oboroženih spopadov Diplomatski in konzularni Zlatko Šabič Petra Roter, Miran Komac Andreja Jaklič, Marjan Svetličič Milan Brglez, Bojko Bučar, Danijel Crnčec Milan Brglez, Bojko Bučar 36

37 odnosi Zvone Dragan, Boštjan Udovič, Odnosi sever Maja Bučar, jug Boštjan Udovič Varnost v mednarodnih Anton Grizold odno- sih Prvi tuji strokovni Larisa Gabrov- jezik IV: šek, Nina angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc ruščina ali španščina Drugi tuji strokovni jezik IV: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina, španščina potrebno je Larisa Gabrovšek, Nina Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc Praktikum Zlatko Šabič (fakultetni) Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih programov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je športna vzgoja. (programski) i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Aktualni problemi Petra Roter, mednaro- Milan Brglez, dne skupnosti Bojko Bučar Diplomacija EU Milan Brglez, Zvone Dragan, Jure Požgan, Boštjan Udovič Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 37

38 Univerzitetni študijski program prve stopnje NOVINARSTVO Trajanje študija: 4 leta Število kreditnih točk (ECTS): 240 Temeljni cilji programa: Študij se ukvarja z obvladanjem pisanja, govorjenja in nastopanja v vsej raznolikosti. Za dobro novinarsko delo pa so poleg spretnosti, kako poročati, potrebna tudi mnoga, a predvsem široka družboslovna in komunikološka znanja, ki nam pomagajo, kaj poročati. Poznavanje in razumevanje govornih in pisnih žanrov, spoštovanje in upoštevanje kodeksa ter poznavanje osnov prava je nujno. Novinarstvo se spogleduje z mnogimi področji, zato se v poznejših letnikih študija študenti lahko usmerijo na gospodarsko, politično, obrambno ali kulturološko področje, na področje mednarodnih odnosov ter v družbene vsebine ali šport. Poklicna pot diplomantov se vije v uredništva medijev, vodstva dnevnikov, revij, radijskih in televizijskih hiš, med svetovalce za odnose z mediji, v svobodno novinarstvo ipd. Predstavitveni zbornik študijskega programa je objavljen na spletnih straneh PREDMETNIK 1. letnik Temelji komunikologije eko- Temelji nomije Temelji politologije Osnove komunikološkega raziskovanja Zgodovina novinarstva in medijev Jezikovna kultura I Jezikovna kultura II Uvod v novinarstvo I Uvod v novinarstvo II Prvi tuji strokovni jezik I: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina ali španščina Andrej Škerlep, Dejan Jontes, Andreja Vezovnik Igor Lukšič, Blaž Ilc, Marinko Banjac, Maja Bahor Marko Lah, Branko Ilič, Anže Burger Tanja Oblak Črnič, Ilija Tomanić Trivundža Karmen Erjavec Tina Lengar Verovnik Tina Lengar Verovnik Melita Poler Kovačič Karmen Erjavec, Igor Vobič Nina Gorenc, Mojca Jarc, Santiago Martín, Matej Šetinc, Miriam Tavčar

39 (sidrni) - 2x Študent/-tka izbira med spodaj navedenimi sidrnimi izbirnimi predmeti. Glej nabor priporočenih predmetov! i, ki so temeljni za študijska področja, ki se poučujejo na FDV (sidrni) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Temelji filozofije Socialna in politična antropologija Socialna in politična psihologija Olga Markič, Mirt Komel Karmen Šterk, Eva Vrtačič Vlado Miheljak, Metka Mencin Čeplak 2. letnik Statistika Katja Lozar Manfreda, Bojana Lobe, Emil Polajnar, Andraž Petrovčič Teorije medijev Breda Luthar, in komuniciranja Dejan Jontes, Andreja Trdina Novinarsko Marko sporočanje I Milosavljević, Igor Vobič Novinarsko sporočanje II Marko Milosavljević, Igor Vobič Nataša Logar Berginc Skladnja slovenskega knjižnega jezika Kultura govornega izražanja Verovnik Tina Lengar Osnove prava Barbara Rajgelj za novinarje Medijska etika Melita Poler Kovačič Psihologija Metka Kuhar komuniciranja Radio Igor Vobič Radijski praktikum Tina Lengar Verovnik, Peter Čakš, Mirko 1 3 Štular Prvi tuji strokovni Nina Gorenc, jezik II: Mojca Jarc, angleščina, Santiago Martín, francoščina, Matej italijanščina, Šetinc, Miriam 39

40 nemščina, ali Tavčar španščina letnik Javno mnenje Slavko Splichal, Ilija Tomanić Trivundža, asis. x Obča stilistika Monika Kalin Golob Časopisni praktikum Katarina Štular 1 3 Novinarska Igor Vobič praksa I 4 Televizija Vesna Laban Televizijski Igor Vobič praktikum 1 3 (programski) (fakultetni) - 5x Študent/-tka izbira med vsemi predmeti prenovljenih predmetov, ki se izvajajo na fakulteti. Dodatni izbirni predmet je športna vzgoja i stroke (programski izbirni predmeti) (ki se izvajajo v študijskem letu 2012/13) Uredniško delovanje Odnosi z mediji Televizijska produkcija Novinarsko pisanje Marko Milosavljević Karmen Erjavec, Igor Vobič Vesna Laban Marko Milosavljević, Vensa Laban Roman Kavčič, Športna vzgoja Miran Kondrič Študent/-tka lahko Športno vzgojo vpiše kot izbirni fakultetni ali izbirni odprti predmet. 40

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana Predstavitveni zbornik univerzitetnih študijskih programov (1. stopnj

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana Predstavitveni zbornik univerzitetnih študijskih programov (1. stopnj UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana Predstavitveni zbornik univerzitetnih študijskih programov (1. stopnja 4-letni program) in visokošolskega študijskega programa

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode 1. Predmetnik: 1. semester 1 Zgodovina in metode psihologije Bojan Musil 30 15 135 180 6 2 Fiziologija Marjan Rupnik 30 30 120 180 6 3 Statistika za psihologe Janja Jerebic 45 30 195 270 9 4 Zgodovina

Prikaži več

tekmovalci_kat

tekmovalci_kat kategorija: Mulčki 1 13 Urh Luznar 2008 100 100 100 100 90 100 100 100 100 90 90 0 1070 2 12 Vid Šolar 2008 90 90 80 80 100 80 90 90 70 100 80 0 950 3 11 Miha Lušina 2008 60 80 90 90 70 90 80 80 40 70

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob vezavi pedagos kega s tudijskega programa 2. stopnje

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

SKM - AME ECM Urnik 2017/2018 Letnik 2017/2018. Doktorski študij: Strateški komunikacijski management 1. semester: 1. modul: dec mo

SKM - AME ECM Urnik 2017/2018 Letnik 2017/2018. Doktorski študij: Strateški komunikacijski management 1. semester: 1. modul: dec mo SKM - AME ECM Urnik 2017/2018 Letnik 2017/2018. Doktorski študij: Strateški komunikacijski management 1. semester: 1. modul: 15. - 16. dec. 2017 2. modul: 12. - 13. jan. 2018 3. modul: 26. jan. 2018 4.

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 14. KORESPONDEČNE SEJE SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE, ki je potekala od 22. 12. 2011 od 12.00 ure do 23. 12.2011 do 12.00 ure Glasovnice in gradivo je bilo poslano: izr. prof. dr. Anna Kollath,

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

Opis predmetov za program Mednarodni odnosi 1. semester 1. letnik Zap. št. Učna enota Vsebina 1 2 Mednarodni odnosi Osnove znanstvenega pisanja z angl

Opis predmetov za program Mednarodni odnosi 1. semester 1. letnik Zap. št. Učna enota Vsebina 1 2 Mednarodni odnosi Osnove znanstvenega pisanja z angl Opis predmetov za program Mednarodni odnosi 1. semester 1. letnik Zap. št. Učna enota Vsebina 1 2 Mednarodni odnosi Osnove znanstvenega pisanja z angleško terminologijo Cilj predmeta je naučiti študente

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Certificates

Certificates 13. Straški teki Straža pri Novem mestu, 27.5.2018 Tek na 10km Člani A do 19 let 1. 164 Žan Vozelj 2002 0:41:59 -- 2. 217 Žiga Šenica 1999 0:42:52 +00:53 3. 137 Jan Perme 2000 0:48:59 +07:00 4. 144 Nik

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os Predmetnik 1. semester študen ta skupaj ECTS 1. Osnove solfeggia Tomaž Svete 30 30 120 180 6 2. Osnove dirigiranja Tadeja Vulc 30 30 15 105 180 6 3. Elementi glasbenega stavka Tomaž Svete 45 15 120 180

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Uvod Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD)

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD) FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO (UL FSD) Kontakt: Naslov: Topniška 31, 1000 Ljubljana Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si E-mail: dekanat@fsd.uni-lj.si, tajnistvo@fsd.uni-lj.si Telefon: 01/280 92 40, 01/280 92

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10.

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10. Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 VOLILNA ENOTA 01 Ime liste: 1 LISTA ZORANA JANKOVIĆA Preferenčnih glasov: 114 Glasov lista: 1879 6.07% 1 Anton Podobnik 56 2.98 2 Sonja Vegelj 7 0.37 3 Mirko Prapertnik

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Opis predmetov za program Komunikologija Medijske in komunikacijske študije 1. semester 1. letnik Zap. št. Predmet Vsebina 1 Socialna in kulturna antr

Opis predmetov za program Komunikologija Medijske in komunikacijske študije 1. semester 1. letnik Zap. št. Predmet Vsebina 1 Socialna in kulturna antr Opis predmetov za program Komunikologija Medijske in komunikacijske študije 1. semester 1. letnik Zap. št. Predmet Vsebina 1 Socialna in kulturna antropologija CILJI: študentom posredovati znanja za bolj

Prikaži več

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx 72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 SUPER LIGA Komenda:, 10. 1. 2019-11. 4. 2019 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 4. kola 1. 6/2 ŠD DOMŽALE TAJFUN (8) 3:1 (6) ŠK IG 4/2 1/2 Plaskan Jure

Prikaži več

ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni čla

ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni čla ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, 6. 11. 2018, ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni člani Senata FNM: red. prof. ddr. Boris Aberšek, red.

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazec - objava zagovora mag_delo MSc (3).doc

Microsoft Word - Obrazec - objava zagovora mag_delo MSc (3).doc Z A G O V O R A M A G I ST R S K E G A Rok Turniški absolvent študijskega programa: Magistrski študijski program druge stopnje AGRONOMIJA bo v četrtek, 29. 9. 2016 ob 08:00 v prostoru 'A2 - oddelek za

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Izpitni katalog za III. del poslovodno ekonomski del mojstrskega izpita 1. CILJI III. DELA IZPITA Pridobitev poslovodnih znanj, ki omogočajo mojstru, delovodji in poslovodji kvalitetno delo na področju

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

VPIS 2013/2014

VPIS 2013/2014 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Rezultati tekmovanja

Rezultati tekmovanja Državno prvenstvo Slovenije v OFF ROAD-u REZULTATI 25.10.2014 - Koper Spretnostna "A" MESTO VOZNIK KLUB - DRUŠTVO VOŽ. - ČAS TOČK 1 Merčun Dejan 4x4 Lijak 2 07:32;27 110 2 Podgornik Matej Extreme team

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx 19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 SUPER LIGA Komenda: 13.9.2018 25.10.2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 5. kola 1. 5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (3) 2:2 (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Letno poročilo o izvajanju medfakultetnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika za študijsko leto 2017/18 Uvod V študijskem letu 2017

Letno poročilo o izvajanju medfakultetnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika za študijsko leto 2017/18 Uvod V študijskem letu 2017 Letno poročilo o izvajanju medfakultetnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika za študijsko leto 2017/18 Uvod V študijskem letu 2017/18 je Fakulteta za elektrotehniko opravljala vlogo

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Opis predmetov za programa Družboslovna informatika 1. semester 1. letnik Zap. št. Učna enota Vsebina Statistika Uvod v sociologijo Osnove infor

Opis predmetov za programa Družboslovna informatika 1. semester 1. letnik Zap. št. Učna enota Vsebina Statistika Uvod v sociologijo Osnove infor Opis predmetov za programa Družboslovna informatika. semester. letnik št. Učna enota Vsebina 3 Statistika Uvod v sociologijo Osnove informatike in interneta Cilj predmeta je spodbuditi zavedanje študentov

Prikaži več

Microsoft Word - kzrz_14_r

Microsoft Word - kzrz_14_r U N I V E R Z A V M A R I B O R U F I L O Z O F S K A F A K U L T E T A Koroška cesta 160 2000 Maribor Maribor, 15. 9. 2008 ZAPISNIK 14. redne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve (v nadaljevanju

Prikaži več

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE Multimedija je povsod okoli nas Računalniki, tablice, pametni telefoni, ure in druge elektronske naprave so neločljivi del naših življenj. Prek njih urejamo dnevna

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA,

SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA, SD ŽELEZNIKI REGIJSKO PRVENSTVO 2014 ŠKOFJA LOKA, 8.3.2014 ŠKOFJA LOKA, 8.3.2014 POROČILO Tekmovanje je potekalo, po pravilih ISSF in SZS, na 12. mestnem strelišču v Škofji Loki. FUNKCIONARJI NA REGIJSKO

Prikaži več

Microsoft Word - Štartna lista-vodarji 2013.RTF

Microsoft Word - Štartna lista-vodarji 2013.RTF Veleslalom ženske - nad 50 let 1 1 LAP Bernarda Hidrotehnik d.d. 2 2 JUHA Slavka MKO, SOPNN 3 3 OZMEC Helena VGP Drava Ptuj 4 4 ČERNE Mojca Inštitut za vode RS 5 5 SEVER Tanja VGB Maribor 6 6 BURJA Cvetka

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu 001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 003 Eksperimentalne metode v nosilec bo znan

Prikaži več

AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z n

AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z n AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega

Prikaži več

SKM - AMEU ECM Urnik 2018/2019 Letnik 2018/2019 Doktorski študij: Strateški komunikacijski management 1. semester: 1. modul: nov in

SKM - AMEU ECM Urnik 2018/2019 Letnik 2018/2019 Doktorski študij: Strateški komunikacijski management 1. semester: 1. modul: nov in SKM - AMEU ECM Urnik 2018/2019 Letnik 2018/2019 Doktorski študij: Strateški komunikacijski management 1. semester: 1. modul: 16. - 17. nov. 2018 2. in 3. modul: 07. in 08. dec. 2018 4. modul: 21. dec.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Opis predmetov za program Sociologija 1. semester 1. letnik Zap. št. Učna enota Vsebina 1 Temelji politologije 2 Statistika 3 Uvod v sociologijo Osnov

Opis predmetov za program Sociologija 1. semester 1. letnik Zap. št. Učna enota Vsebina 1 Temelji politologije 2 Statistika 3 Uvod v sociologijo Osnov Opis predmetov za program Sociologija 1. semester 1. letnik Zap. št. Učna enota Vsebina 1 Temelji politologije 2 Statistika 3 Uvod v sociologijo Osnovni namen predmeta je študente na sistematičen in vsebinsko

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU SPRINT Tekma št. 1 Ml. dečki K m štart ob 9:00 Q1 Proga Ime in priimek Klub Čas 1 Rok Štefič KKK Orka 5:32:

DRŽAVNO PRVENSTVO V KAJAKU SPRINT Tekma št. 1 Ml. dečki K m štart ob 9:00 Q1 Proga Ime in priimek Klub Čas 1 Rok Štefič KKK Orka 5:32: Tekma št. 1 Ml. dečki K-20 1000m štart ob :00 Q1 1 Rok Štefič KKK Orka :32: 1. Rihard Colja KKK Orka ::33 2. Miha Hajduk BD Ranca Ptuj ::33 3. 2 Darjan Vezovnik KKK Ankaran DNS 3 David Franca KKK Žusterna

Prikaži več

Novo, certificirano izobraževanje "Fit for Export" Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoz

Novo, certificirano izobraževanje Fit for Export Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoz Novo, certificirano izobraževanje "Fit for Export" Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoznavanje sebe: na začetku izobraževanja boste najprej

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

ZUNANJA IZBIRNOST NA MAGITRSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU GEOGRAFIJA NA UP FHŠ Nabor zunanje izbirnih predmetov za študente 2. stopnje Geografije UP FHŠ iz

ZUNANJA IZBIRNOST NA MAGITRSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU GEOGRAFIJA NA UP FHŠ Nabor zunanje izbirnih predmetov za študente 2. stopnje Geografije UP FHŠ iz ZUNANJA IZBIRNOST NA MAGITRSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU GEOGRAFIJA NA Nabor zunanje predmetov za študente 2. stopnje Geografije iz nabora temeljnih in predmetov drugih študijskih programov in ostalih članic

Prikaži več