MOŽNOST IZBIRE MED VEČ KOT PETDESETIMI POKLICI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MOŽNOST IZBIRE MED VEČ KOT PETDESETIMI POKLICI"

Transkripcija

1 2020 SŠ ZA LESARSTVO ŠKOFJA LOKA SŠ ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA SGTŠ RADOVLJICA BC NAKLO Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka. Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj. SESGŠ KRANJ STŠ KRANJ Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka. Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj. SŠ JESENICE VRT POo EGSŠ RADOVLJICA Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka. Predstavitev poklicev, Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj. za katere izobražujemo n MOŽNOST IZBIRE MED VEČ KOT PETDESETIMI POKLICI

2

3 3 V projektu InduCult2.0, kjer BSC Kranj sodeluje z 10 partnerji Dragi iz starši, 8 držav, poskušamo oživeti kulturni duh starih industrijskih območij srednje Evrope. V nenehnem sodelovanju dovolite z svojim različnimi otrokom, deležniki da sami raziskujemo izberejo svojo in spodbujamo pot kulturne in si življenje vsebine oblikujejo za reaktivacijo po svojih starih merilih. industrijskih poklicno objektov. Spodbujajte Pri tem jih se pri ne njihovih osredotočamo poklicnih le na odločitvah industrijo, in ki je jim bila trdno nekoč stojte močno ob prisotna, strani tudi, ampak, če bodo ki še morda živi in včasih predstavlja drugačne, možnosti kot bi za si vi prihodnje želeli. generacije. Vrtiljak Vaša brezskrbnost poklicev je se dogodek, bo začela na katerem takrat, ko želimo bo vaš povečati otrok zanimanje preskrbljen mladih in zadovoljen. delo v industriji, in promovirati sodobno industrijo in inovativne pristope, ki predstavljajo številne možnosti za mlade. Z medsebojnim sodelovanjem Dragi muzejev, bodoči podjetij dijaki, in izobraževalnih institucij bomo na dogodku prikazali šolarjem tudi industrijske panoge in pred poklice, vami ki je so odločitev bile v preteklosti o vašem nadaljnjem delovno intenzivne, šolanju, danes izobrazbi, pa uporabljajo poklicu in karieri. sodobne tehnologije in so razvojno usmerjena. Vsak od vas Organizirana je sposoben bo dosežkov, fotografska odkriti razstava pa mora, gorenjskih katerem tovarn, področju ki so v je preteklosti najmočnejši. oblikovala S publikacijo, našo kulturo ki jo in na imajo držite še v rokah danes in močan jo prelistavate, vpliv na mlade vas želimo pri izbiri spodbuditi poklica. k Ob razmišljanju fotografijah o široki bodo paleti prikazani izobraževalnih tudi izdelki, in zaposlitvenih ki predstavljajo področij, prelomnice ki bi bili lahko uspeha primerni posameznega za vas. podjetja in njihov Tiste razvoj šole in skozi tiste čas. poklice, Sodelujoče ki vas šole najbolj bodo pritegnejo, predstavile si poklice vsekakor v oglejte preteklosti tudi in v danes, živo. Pogovarjajte in na ta način se z si dijaki, boste lahko starši, ogledali, profesorji, kako demonstratorji se je znanje in mojstrov izvajalci iz v preteklosti delavnicah ohranilo za posamezna tudi v poklicna sodobni področja. industriji. Na delavnicah boste tako Pozanimajte stopili v se, čevlje kakšne izbranega zaposlitvene poklica, možnosti se seznanili vam z njegovim ponuja posamezni poreklom poklic in pridobili in uresničite znanje, svoje ki vam zmožnosti. bo odprlo nov Želimo pogled vam, na da sodobno bi dosegli industrijo zastavljene in njeno cilje povezanost in da bi vas preteklostjo. ljubezen do znanja in želja po osebni rasti spremljali vse življenje.

4 4 GRADITEV POKLICNE KARIERE UNIVERZITETNO izobraževanje VISOKOŠOLSKO strokovno izobraževanje Izpit iz enega predmeta splošne mature POKLICNA MATURA ekonomski tehnik elektrotehnik gastronomsko-turistični tehnik gradbeni tehnik lesarski tehnik medijski tehnik tehnik zdravstvene nege strojni tehnik tehnik računalništva tehnik mehatronike vzgojitelj predšolskih otrok živilsko prehranski tehnik kmetijsko podjetniški tehnik hortikulturni tehnik naravovarstveni tehnik SREDNJE STROKOVNO izobraževanje SSI - 4 leta gradbeni tehnik gastronomski tehnik ekonomski tehnik elektrotehnik avtoservisni tehnik lesarski tehnik strojni tehnik POKLICNO--TEHNIŠKO izobraževanje PTI - 2 leti ZAKLJUČNI IZPIT administrator avtokaroserist avtoserviser elektrikar frizer gastronom hotelir inštalater strojnih inštalacij izvajalec suhomontažne gradnje mehatronik operater oblikovalec kovin - orodjar pečar polagalec keramičnih oblog računalnikar slikopleskar - črkoslikar strojni mehanik SREDNJE POKLICNO izobraževanje SPI - 3 leta

5 5 VIŠJE strokovno izobraževanje ZAPOSLITEV POKLICNA MATURA strojni mehanik tehnik mehatronike tehnik računalništva živilsko prehranski tehnik kmetijsko podjetniški tehnik hortikulturni tehnik Mojstrski izpit Delovodski izpit Poslovodski izpit ZAPOSLITEV tapetnik elektrikar tesar mehanik kmetijskih in delovnih strojev trgovec zidar mizar gospodar na podeželju vrtnar cvetličar pek slaščičar mesar ZAKLJUČNI IZPIT obdelovalec lesa pomočnik pri tehnologiji gradnje pomočnik v tehnoloških procesih pomočnik v biotehniki in oskrbi NIŽJE POKLICNO izobraževanje NPI - 2 leti

6 6 VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE

7 VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE 7 BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO SREDNJA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Izobraževalni programi: SI: strokovna (biotehniška) gimnazija SSI: živilsko prehranski tehnik, kmetijsko podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik SPI: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, pek, slaščičar, mesar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev PTI: živilsko prehranski tehnik, kmetijsko podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik NPI: pomočnik v biotehniki in oskrbi EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica Izobraževalni programi: SSI: ekonomski tehnik in medijski tehnik, SI: ekonomska gimnazija SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica Izobraževalni programi: SPI: gastronom hotelir SSI: gastronomsko-turistični tehnik PTI: gastronomski tehnik

8 8 VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE SREDNJA ŠOLA JESENICE Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice Izobraževalni programi: SPI: mehatronik operater SSI: strojni tehnik, tehnik zdravstvene nege, vzgojitelj predšolskih otrok NPI: pomočnik v tehnoloških procesih ŠOLSKI CENTER KRANJ Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj Izobraževalni programi: SPI: administrator, trgovec, frizer, slikopleskar-črkoslikar vajeniška oblika, pečar - polagalec talnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar, zidar SSI: ekonomski tehnik, gradbeni tehnik NPI: pomočnik pri tehnologiji gradnje PTI: ekonomski tehnik, gradbeni tehnik SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj Izobraževalni programi: SPI: mehatronik operater, računalnikar, elektrikar SSI: tehnik mehatronike, elektrotehnik, tehnik računalništva PTI: tehnik mehatronike, tehnik računalništva, elektrotehnik

9 VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE USTANOVE 9 ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO Izobraževalni programi: SPI: avtokaroserist, avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin - orodjar vajenec, strojni mehanik SSI: strojni tehnik PTI: avtoservisni tehnik, strojni tehnik NPI: pomočnik v tehnoloških procesih SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO Izobraževalni programi: SPI: mizar, mizar vajenec, tapetnik SSI: lesarski tehnik PTI: lesarski tehnik NPI: obdelovalec lesa Tam, kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti, tam je mesto tvojega poklica. Aristotel

10 10 NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - Pripravi in razvršča les, lesna tvoriva in materiale. - Opravlja pomočniška dela pri izdelavi stavbnega, bivalnega in vrtnega pohištva. - Barva, lakira, luži, voska NIŽJE in olji površine mizarskih izdelkov. POKLICNO žage, pohištvena industrija stavbnega pohištva, tovarne plošč, prodajalne pohištva, trgovine z gradbenim materialom, pomoč pri izdelavi lesenih hiš. - Samostojno opravlja enostavna dela na področju ročnih in strojnih postopkov obdelave v strojegradnji in kovinsko predelani industriji. - Pozna Šolanje osnovna traja dve računalniška leti. orodja in merilne postopke, osnovnih POGOJI ZA električnih VPIS inštalacij. - Ima dobro razvite ročne spretnosti. - Pomaga pri delu na zahtevnejših ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA strojih. V vseh industrijskih panogah, zagovor. trgovini in obrti. - NADALJEVANJE Samostojno opravlja IZBRAŽEVANJA enostavna dela pri gradnji stavb, konstrukcij. - Sodeluje pri pripravi za izvedbo delovnih postopkov. izobraževanja (vpis v 1. letnik). - Pomaga pri zahtevnejših gradbenih delih. IZOBRAŽEVANJE Program je namenjen učencem, ki niso končali osnovne šole in želijo poklic s predvsem praktičnim usposabljanjem. V ta program se lahko vpiše, kdor izpolni osnovnošolsko obveznost in uspešno konča najmanj 7 razredov osnovne šole ali konča osnovno šolo po prilagojenem programu. Dijak zaključi nižje poklicno izobraževanje z zakjučnim izpitom, ki obsega izdelek oz. storitev in Dijakom, ki končajo nižje poklicno izobraževanje s prav dobrim ali odličnim uspehom, priporočamo nadaljevanje šolanja v programih srednjega poklicnega

11 NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 11 OBDELOVALEC LESA / OBDELOVALKA LESA Pripravi in razvršča les, lesna tvoriva in materiale. Opravlja pomočniška dela pri izdelavi stavbnega, bivalnega in vrtnega pohištva. Barva, lakira, luži, voska in olji površine mizarskih izdelkov. Samostojno opravlja manj zahtevna dela pri izdelavi stavbnega, bivalnega in vrtnega pohištva. žagarstvo, pohištvena industrija in industrija stavbnega pohištva, izdelava montažnih hiš, prodajalne pohištva, lesna galanterija, lastno podjetje. POMOČNIK / POMOČNICA PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE Samostojno opravlja enostavna dela pri gradnji stavb, konstrukcij. Sodeluje pri pripravi za izvedbo delovnih postopkov. Pomaga pri zahtevnejših gradbenih delih. pri obrtnikih, v storitvenih dejavnostih, gradbenih podjetjih in kot samostojni podjetnik.

12 12 NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE POMOČNIK / POMOČNICA V TEHNOLOŠKIH PROCESIH Samostojno opravlja enostavna dela na področju ročnih in strojnih postopkov obdelave v strojegradnji in kovinskopredelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke osnovnih električnih inštalacij. Ima dobro razvite ročne spretnosti. Pomaga pri delu na zahtevnejših strojih. Možnost zaposlitve: v vseh industrijskih panogah, trgovini in obrti. POMOČNIK / POMOČNICA V BIOTEHNIKI IN OSKRBI Pripravlja prostor za pogostitev. Postreže gostu pripravljene jedi in pijačo. Pripravlja živila za nadaljnjo obdelavo, kuhanje ali peko. Po navodilih pripravi enostavnejše jedi. Čisti in ureja prostore. Vzdržuje tekstilne izdelke (pere in lika). Nauči se nuditi osnovno oskrbo staremu ali bolnemu človeku na njegovem domu. Oskrbuje živali. Oskrbuje rastline. kuhinje, turistične kmetije, penzioni, živilski obrati, domovi za ostarele, industrijski obrati, kmetije in zadruge.

13 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 13 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Pri teh programih je poudarek predvsem na pridobivanju praktičnih in strokovnih znanj, saj se morajo dijaki usposobiti za opravljanje poklica. Šolanje traja tri leta. POGOJI ZA VPIS Končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja. ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA Zaključni izpit: slovenščina, izdelek oz. storitev in zagovor. NADALJEVANJE IZBRAŽEVANJA V programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

14 14 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA Opravlja raznovrstna praktična administrativna dela: sprejemanje in odpiranje pošte, telefonski pogovori, kadrovske evidence, izpolnjevanje preprostih obrazcev, prepisovanje dopisov, urejanje besedil itd. Uporablja sodobno komuniciranje prek elektronskih medijev. Uporablja upravni postopek pri delu s strankami. Je desna roka vodje oddelka ali direktorja, sprejema stranke, vodi in shranjuje dokumentacijo, organizira sestanke. Možnost zapositve: v oglaševalskih in turističnih agencijah, zavarovalnicah, finančnih ustanovah, podjetjih, na upravnih enotah, ministrstvu, sodiščih, kadrovski službi itd. AVTOKAROSERIST /AVTOKAROSERISTKA Vzdržuje, popravlja, predeluje, montira dele okvirja in karoserije. Pripravi površino za lakiranje. Zna presoditi stopnjo poškodbe in oceniti uporabnost preostalih delov karoserije, okvirja ali nadgradnje. Izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in votlih delov. Zna vrednotiti in lokalizirati napake ali motnje na električni opremi vozil, varnostnih in udobnostnih sistemih. Je natančen in upošteva okoljevarstvene predpise. Ima dobre fizične sposobnosti. Ima veselje do nadaljnjega usposabljanja. avtoservisne delavnice, specializirane delavnice in trgovine, samostojni podjetnik itd.

15 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 15 AVTOSERVISER / AVTOSERVISERKA Vzdržuje motorna vozila in vozna sredstva. Išče, diagnosticira in odpravlja napake na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemih. Popravlja in menja uničene ali obrabljene dele. Obvlada vsaj en tuji jezik in informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Upošteva okoljevarstvene predpise in predpise varstva pri delu. Je strpen, vztrajen in komunikativen. Kaže pripravljenost za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. avtoservisne delavnice, avtomobilska in letalska industrija, trgovina, kot samostojni podjetnik. CVETLIČAR / CVETLIČARKA Oblikuje in izdeluje vse vrste cvetličnih vezav šopke, aranžmaje, vence Oskrbuje lončnice in nasadke. Aranžira darila. Krasi bivalne in poslovne prostore. Ustvarja s cvetjem in rastlinami. cvetličarne, vrtnarije, vrtnarski centri, samozaposlitev.

16 16 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ELEKTRIKAR - energetik, elektronik / ELEKTRIČARKA -energetičarka, elektroničarka Namesti alarmno napravo. Sodeluje pri proizvodnji, prenosu, razdelitvi, uporabi električne energije in tudi pri prodaji, vgrajevanju ter montiranju elektroenergetskih naprav. Izvaja meritve in zaščite elektroenergetskih naprav in električnih inštalacij. Načrtuje klasične in inteligentne inštalacije, razsvetljavo, stroje in naprave s sodobnimi računalniškimi in regulacijskimi komponentami. v elektrarnah, pri distribuciji električne energije do objektov, izvajanju alarmnih sistemov, videonadzorov in domofonije, servisiranju električne opreme v industriji ter montiranju sončnih elektrarn. FRIZER / FRIZERKA Izvaja osnovno nego las in lasišča. Svetuje in oblikuje moške in ženske dnevne pričeske, zalisce, brke in brade. Izvaja različna striženja, preparacije, svetlenje, barvanje in niansiranje las. Izvaja ličenja in preprosto nego obraza. Neguje roke in nohte. Svetuje in izdeluje lasne vložke in izvaja druge postopke lasničarstva. v frizerskih salonih in studijih, wellness centrih in zasebni storitveni dejavnosti.

17 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 17 GASTRONOM HOTELIR / GASTRONOMKA HOTELIRKA Kuha preproste in zapletene jedi. Pripravlja pogrinjke in postreže goste. Svetuje in ponudi pravo pijačo k pravim jedem. v gostilnah, restavracijah, hotelih, menzah, šolah, vrtcih, domovih za ostarele. Možno nadaljevanje šolanja za poklic gastronomski tehnik in živilsko prehranski tehnik. GOSPODAR / GOSPODARICA NA PODEŽELJU Upravlja in vodi kmetijo. Skrbi za vzrejo domačih živali. Prideluje poljščine in krmo. Vzgaja sadno drevje in zelenjavo. lastna kmetija, farme, kmetijske zadruge, vrtnarije, kmetijske trgovine. INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ / INŠTALATERKA STROJNIH INŠTALACIJ Inštalira, vzdržuje in upravlja vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinske, solarne, hladilne in prezračevalne sisteme. Nadzoruje delovanje črpalk, kompresorjev in ventilatorjev. Zna reševati tehnične probleme. Ima dobro razvite ročne in fizične spretnosti.

18 18 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Veseli ga raznoliko delo in delo na terenu. Je samoiniciativen, odgovoren in obvlada znanje podjetništva. industrija, gradbeništvo, trgovina, kot samostojni podjetnik itd. IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE / IZVAJALKA SUHOMONTAŽNE GRADNJE Postavlja suhomontažne konstrukcije. Sestavlja sisteme predelnih sten. Izravna in pleska zidove. pri obrtnikih, v storitvenih dejavnostih, gradbenih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. MEHATRONIK OPERATER / MEHATRONIČARKA OPERATERKA Priključi industrijski krmilnik in pozna njegovo delovanje. Upravlja računalniško vodene stroje ter jih vzdržuje. Opravlja servisne posege na pnevmatskih in električnih napravah. Odpravi zastoje v delovnem procesu (proizvodnji). Izvede ožičenje ter izvaja električne meritve ožičenja. industrija in obrt, kjer so prisotni mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov in tehnoloških procesov ter upravljanje proizvodnih linij.

19 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 19 MESAR / MESARKA Seznani se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil. Spoznava lastnosti živil. Razsekuje, izkoščuje, obdeluje in kategorizira meso. Izdeluje presne, toplotno obdelane in sušene mesnine. Pakira in označuje izdelke. Skladišči meso in mesnine. Prodaja meso in mesnine. mesnopredelovalni obrati, mesnice, klavnice, prehranski obrati (gostilne, restavracije, hoteli, pripravljalnice hitre hrane), industrijski živilski obrati, pakirnice živil, samozaposlitev. MIZAR / MIZARKA Izdeluje bivalno in stavbno pohištvo iz lesa in lesnih tvoriv. Sestavlja, vgrajuje in popravlja različne vrste pohištva. Dela na žagarskih obratih. Obnavlja staro pohištvo. Rezbari in struži les. žagarstvo, pohištvena industrija in industrija stavbnega pohištva, izdelava montažnih hiš, prodajalne pohištva in strojev za obdelavo lesa, lesna galanterija, restavratorstvo, lastno podjetje.

20 20 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE OBLIKOVALEC KOVIN ORODJAR/ OBLIKOVALKA KOVIN ORODJARKA, možnost vajeniške oblike izobraževanja Obvlada različne obdelovalne stroje: stružnice, rezkalne, brusilne in vrtalne stroje. Na osnovi dokumentacije izdeluje orodja in oblikuje strojne dele za aparate in naprave. Pozna osnove podjetništva in obvladuje stroške in njihovo kalkulacijo. Ima dobro razvite ročne spretnosti, je samostojen, natančen, spreten, ustvarjalen in zna povezati teoretična in praktična znanja. Ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Možnost po vajeniški obliki izobraževanja. Možnost zaposlitve: v industriji, v obrtni delavnici, kot samostojni podjetnik itd. PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG / PEČARKA - POLAGALKA KERAMIČNIH OBLOG S ploščicami oblaga stene in pode. Postavlja peči. Izdeluje pečnice. pri obrtnikih, v storitvenih dejavnostih, gradbenih podjetjih ali kot samostojni podjetnik.

21 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 21 PEK / PEKOVKA Zamesi različne vrste testa. Oblikuje štruce in hlebce. Oblikuje pekovsko pecivo: bombice, štručke, žemlje, kajzerice, lepinje, slanike ipd. Oblikuje slaščičarsko kvašeno pecivo: rogljičke, žepke, buhtlje, osja gnezda, potice ipd. Oblikovano testo peče v različnih pečeh. Pakira, označuje in prodaja svoje izdelke. pekarne, prehranski obrati (picerije, gostilne, restavracije, hoteli, pripravljalnice hitre hrane), industrijski živilski obrati, pakirnice živil, samozaposlitev. RAČUNALNIKAR / RAČUNALNIČARKA Poveže računalnik v splet, popravlja računalnike, vzdržuje strojno in programsko opremo računalnika, namesti ustrezne gonilnike in skrbi za ustrezno delovanje informacijskega sistema in poskrbi za varnost računalnika. industrija in obrt, računalniški servisi.

22 22 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SLIKOPLESKAR - ČRKOSLIKAR / SLIKOPLESKARKA - ČRKOSLIKARKA Pleska mizarske izdelke, kovine, zidove. Postavlja toplotno izolacijo in fasade. Izdeluje razne napise in okraske. pri obrtnikih, v storitvenih dejavnostih, gradbenih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. SLAŠČIČAR / SLAŠČIČARKA Spoznava lastnosti živil, predvsem moke, sladkorja, smetane in čokolade. Seznani se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil. Pripravi različne vrste testa, mas, nadevov in prelivov. Izdela različne piškote in druge vrste trajnega peciva. Izdela sladice: pite, potice, rolade, torte. Izdelke okrasi, pakira, označuje in prodaja. slaščičarne, prehranski obrati (gostilne, restavracije, hoteli), industrijski živilski obrati, pakirnice živil, samozaposlitev. TAPETNIK / TAPETNICA Kroji prevlečne materiale in polnila ter oblaga s polnili. Prevlači stole, fotelje, kavče in izdeluje posteljne vložke. Šiva prevleke in zavese, obnavlja oblazinjeno pohištvo. tapetniške in restavratorske delavnice, prodajalne pohištva in dekorativnega blaga, letalska in avtomobilska industrija, lastno podjetje.

23 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 23 STROJNI MEHANIK / STROJNA MEHANIČARKA možnost vajeniške oblike izobraževanja Sestavlja nove stroje in vzdržuje stroje v pogonu. S pomočjo načrtov in na podlagi tehnične dokumentacije razporedi sestavne dele stroja in pripravi potrebna orodja za montažo. Preizkusi delovanje stroja ali naprave in odstrani morebitne pomanjkljivosti. Popravi ali zamenja pokvarjene in izrabljene dele, včasih mora kak del izdelati tudi sam. Možnost zaposlitve v skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, gradbeništvi, trgovini, kot samostojni podjetnik TESAR / TESARKA Pripravlja potrebne opaže in odre pri betonskih in železobetonskih delih. Izdeluje različne lesene konstrukcije. pri obrtnikih, v storitvenih dejavnostih, gradbenih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV / MEHANIČARKA KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV Vzdržuje, servisira, uravnava, nastavlja in programira vse vrste traktorjev, delovnih strojev in naprav. Popravlja vse vrste kmetijskih, delovnih, gozdarskih in vrtnarskih strojev. v delavnicah ali specialnih delavnicah za diagnostiko, specialna popravila in nastavitve ter zahtevnejša popravila; na terenu neposredno pri uporabnikih ali kot samostojni podjetnik.

24 24 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE TRGOVEC / TRGOVKA PRODAJALEC / PRODAJALKA Pozna prodajno blago (lastnosti, kakovost, uporaba), načine prodaje in nabave blaga. Uporablja različno poslovno dokumentacijo v trgovini. Obvlada različne načine komunikacije s strankami. Za opravljanje tega poklica se zahteva srednja poklicna izobrazba - program trgovec. v blagovnicah, veleblagovnicah in drugih poslovnih hišah, nakupovalnih centrih, marketih, diskontnih hišah, butičnih prodajalnah in na bencinskih servisih. VRTNAR / VRTNARKA Razmnožuje in goji vse vrste rastlin. Prideluje zelenjavo in zelišča. Oskrbuje sadike okrasnih zelnatih in lesnatih rastlin. Zasadi, uredi in vzdržuje zelene površine. vrtnarije, drevesnice in trsnice; kmetije, ki so usmerjene v pridelovanje zelenjave, kmetijske zadruge, vrtnarski centri, botanični vrtovi, komunalna podjetja in podjetja za urejanje okolja, samozaposlitev. ZIDAR / ZIDARKA Obnavlja in popravlja stare zgradbe. Izdeluje betonske elemente sten, stropov in ograj. Gradi oporne zidove in konstrukcijske elemente pri gradnji cest, nasipov, predorov in mostov. Zida zidove in jih ometava. pri obrtnikih, v storitvenih dejavnostih, gradbenih podjetjih ali kot samostojni podjetnik.

25 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 25 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Ta program je razmeroma zahteven in je zato namenjen učno uspešnejšim učencem, ki želijo po zaključenem štiriletnem šolanju nadaljevati študij oz. se želijo zaposliti. Šolanje traja štiri leta. POGOJI ZA VPIS V izobraževanje se lahko vključijo učenci, ki so uspešno končali vseh devet let osnovne šole. ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki je sestavljena iz obveznega in izbirnega dela. a) Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine in pisni in ustni izpit iz strokovnega področja. b) Izbirni del: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika ter izdelek oz. storitev, zagovor. Dijaki se lahko odločijo, da bodo opravljali maturo še iz dodatnega, petega predmeta, in si s tem zagotovili vpis na univerzitetne študijske programe. NADALJEVANJE IZBRAŽEVANJA Dijaki lahko po uspešno opravljeni poklicni maturi nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih za pridobitev višje in visoke strokovne izobrazbe. Izberejo pa lahko tudi enoletni maturitetni tečaj, opravijo splošno maturo in s tem pridobijo pogoj za vpis v vse univerzitetne programe.

26 26 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE EKONOMSKI TEHNIK / EKONOMSKA TEHNICA Vodi kadrovske evidence, knjiži poslovne dogodke, izvaja bančne, zavarovalniške in ostale finančne storitve. Izvaja aktivnosti na področju trženja, sklepa prodajne pogodbe, sestavlja in oblikuje oglasna sporočila, izvaja izvozni in uvozni postopek, uporablja različne oblike poslovnega komuniciranja. Zagotavlja uresničevanje pravnih vrednot. v komercialni službi, tajništvu, kadrovski službi, službi tržnega komuniciranja, finančno računovodski službi, v majhnih ali velikih podjetjih, v javni upravi, banki, pošti, zavarovalnici, borznoposredniški hiši, v vojski ali kot samostojni podjetnik. ELEKTROTEHNIK - energetik, elektronik / ELEKTROTEHNICA - energetičarka, elektroničarka Načrtuje in izvaja električne in komunikacijske inštalacije (programu CADdy++). Načrtuje in priklopi električne stroje in pogone. Izvaja meritve na električnih inštalacijah in strojih. Načrtuje inteligentne inštalacije, razsvetljavo, stroje in naprave s sodobnimi računalniškimi komponentami. v elektrarnah, v distribuciji električne energije, v dejavnostih, ki izvajajo alarmne sisteme, videonadzore in domofone, servisi električne opreme v industriji, v podjetjih za načrtovanje in izvajanje inteligentnih inštalacij, samozaposlitev.

27 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 27 GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK / GASTRONOMSKO-TURISTIČNA TEHNICA Sprejema goste. Pripravlja in izvede animacijski program. Organizira in vodi izlete za domače in tuje goste. Dela in vodi delo v kuhinjah in pripravlja hrano za goste. Postreže hrano in pijačo gostom in jim svetuje pri izbiri. v hotelih, restavracijah, gostilnah, v turističnih agencijah in na letališčih. GRADBENI TEHNIK / GRADBENA TEHNICA Priprava in izvedba določenih gradbenih rešitev. Sodeluje pri analizi gradbenih postopkov in izbiri ustrezne tehnologije. Vodi gradbeno dokumentacijo in planiranja del, izdela popise del, predizmer, predračunov in ponudb. Pri svojem delu uporablja sodobno tehnologijo, na prvem mestu pa je uporaba računalniške. v gradbeni industriji, projektnih birojih itd.

28 28 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE HORTIKULTURNI TEHNIK / HORTIKULTURNA TEHNICA Razmnožuje in goji vse vrste okrasnih in uporabnih rastlin. Načrtuje pridelovanje in oskrbo sadik. Oblikuje, načrtuje in zasaja vrtove. Svetuje strankam pri prodaji izdelkov in storitev. S cvetjem in lončnicami krasi bivalne in poslovne prostore. vrtnarije, drevesnice in trsnice; kmetije, ki so usmerjene v pridelovanje zelenjave, kmetijske zadruge, vrtnarski centri, botanični vrtovi, komunalna podjetja in podjetja za urejanje okolja, cvetličarne, sadne in okrasne drevesnice, samozaposlitev. KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK / KMETIJSKO PODJETNIŠKA TEHNICA Dela v delavnici za obdelavo lesa. Načrtuje, vodi in spremlja dela v rastlinski in živalski proizvodnji. Načrtuje kmetijsko pridelavo in rejo živali ter prideluje poljščine, sadje, krmo ter redi živali. Dela s kmetijsko mehanizacijo in opravlja manjša popravila strojev. Predeluje mleko v mlečne izdelke, predeluje sadje. lastna kmetija, posestva, farme, kmetijske zadruge, vrtnarski centri, kmetijske trgovine, agencije za razvoj podeželja, komunalna podjetja in podjetja za urejanje okolja.

29 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 29 LESARSKI TEHNIK / LESARSKA TEHNICA Upravlja in programira zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje. Izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji. Oblikuje pohištvo. Načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih. Je vešč poslovne komunikacije. žagarstvo, pohištvena industrija in industrija stavbnega pohištva, izdelava montažnih hiš, ladjedelništvo, proizvodnja specialnih strojev in orodij za obdelavo in predelavo lesa, prodajalne pohištva in strojev za obdelavo lesa, podjetja s CNC-tehnologijo, lesna galanterija, restavratorstvo, lastno podjetje. MEDIJSKI TEHNIK / MEDIJSKA TEHNICA Pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah in programih. Ustvarja filmske animacije, posebne efekte. Snema, izvaja montažo in produkcijo avdia in videa. Oblikuje in spoznava orodja za spletne aplikacije. Ustvarja fotografije in jih obdela za tisk ali splet. Podjetja, ki skrbijo za aktualno in lastno predstavitev in trženje. Oblikovalski in reprografski studii, oglaševalske agencije in tiskarne, filmski, grafični in fotostudii ter časopisne in založniške hiše. TV- in radijske hiše in videoprodukcijska podjetja, ozvočenje na prireditvah, podjetja za izdelavo animiranih, spletnih in mobilnih aplikacij.

30 30 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE NARAVOVARSTVENI TEHNIK / NARAVOVARSTVENA TEHNICA Proučuje vpliv posamezne dejavnosti v prostoru na naravo in procese v njej. Izvaja kemijske in biološke analize vode, zraka in tal v laboratorijih in na terenu. Popisuje naravne vrednote in zavarovana območja v šolskem in domačem okolju. Pripravlja predloge varovanja in promocije naravnih vrednot. Pripravlja naravovarstveno-turistične ponudbe vodenj v naravi. zavodi, ki delujejo v smeri ohranjanja narave; laboratoriji za izvedbo ekoloških analiz, podjetja in organi za urejanje okolja oz. prostora, vodno gospodarska in komunalna podjetja, samozaposlitev na področju vodenja v naravi in razvoja turizma na podeželju. RAČUNALNIŠKI TEHNIK / RAČUNALNIŠKA TEHNICA Izdeluje spletne in namizne aplikacije ter aplikacije za pametne telefone. Kreira podatkovne zbirke in jih povezuje z uporabniškim vmesnikom. Načrtuje postavitev računalniškega omrežja. Konfigurira komponente računalniškega omrežja. Uporablja programska orodja za grafično oblikovanje. industrija in obrt, računalniška podjetja, telekomunikacijska podjetja.

31 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 31 TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE / TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE Neguje paciente v bolnišnicah in skrbi za oskrbovance v domovih za starostnike. Izvaja nego na domu in skrbi za ostarele. Izvaja nego in skrb za ljudi s posebnimi potrebami. Ozavešča posameznike o zdravem življenjskem slogu. Je natančen, odgovoren in ima odlične komunikacijske spretnosti. bolnišnice in zdravstveni domovi, domovi za ostarele, rehabilitacijski oddelki v zdraviliščih. STROJNI TEHNIK / STROJNA TEHNICA Programira in vodi delo na računalniško vodenih obdelovalnih strojih (CNC-strojih). Konstruira in projektira strojne dele in orodja. Vodi in kontrolira proizvodnjo ter rešuje tehnične in tehnološke probleme. Je natančen, odgovoren in ima odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti. Pozna osnove podjetništva, ekonomije, tehnične predpise in standarde. Ima veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, zdravstva in kot samostojni podjetnik.

32 32 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TEHNIK MEHATRONIKE / TEHNICA MEHATRONIKE Skrbi za delovanje strojev in naprav v proizvodnji. Sestavlja in popravlja avtomatizirane stroje. Nadzira in upravlja računalniške procese v podjetjih. Načrtuje avtomatizacijo delovnega mesta. Spremlja in uravnava delovanje procesne linije. industrija in obrt, kjer so prisotni mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov in upravljanje tehnoloških sklopov. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK / VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK Sodeluje pri načrtovanju in pripravi vzgojnega dela. Pomaga pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa. Pomaga pri uporabi didaktičnega materiala za dejavnosti otrok. Skrbi za pripravo vzgojnih sredstev. Izvaja nego otrok. Poskrbi za primerno časovno razporeditev in obliko dnevnih opravil. Poskrbi za varno in zdravo okolje otrok. Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca. javni in zasebni vrtci, vzgojni zavodi za otroke z motnjami v razvoju, specialni vzgojnovarstveni zavodi.

33 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 33 ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK / ŽIVILSKO PREHRANSKA TEHNICA Obravnava lastnosti živil rastlinskega in živalskega izvora. Spoznava priporočila zdravega in uravnoteženega prehranjevanja. Seznani se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil. V specializiranih laboratorijih kontrolira kakovost izbranih živil. V šolskih delavnicah (pekarski, slaščičarski, sadjarski, mlekarski, mesarski in razvojni) spoznava tehnološke postopke izdelave živil. Izdelana živila pokušamo in senzorično ocenimo. Pakira, označuje in prodaja svoje izdelke. Načrtuje uravnotežene jedilnike. Obiskuje različne živilske obrate in spoznava potek dela v njih. industrijski živilski obrati, laboratoriji za nadzor nad kakovostjo živil, obrtniški živilski obrati (slaščičarne, pekarne, predelovalnice mesa, žganjekuhe ipd.), prehranski obrati (gostilne, restavracije, hoteli, velike kuhinje), pakirnice živil, trgovine z živili, samozaposlitev. Izobraževanje je postavljanje mostov. Ralph Ellison

34 34 POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE Dveletni program je namenjen dijakom, ki želijo po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja nadaljevati z rednim izobraževanjem. Dijaki v dveh šolskih letih dopolnijo in poglobijo znanje iz poklicne šole in ga nadgradi- - Pripravi in razvršča les, lesna tvoriva in materiale. - Opravlja pomočniška dela pri izdelavi stavbnega, bivalnega in vrtnega pohištva. - Barva, lakira, luži, voska in olji površine mizarskih izdelkov. žage, pohištvena industrija stavbnega pohištva, tovarne plošč, prodajalne pohištva, trgovine z gradbenim materialom, pomoč pri izdelavi lesenih hiš. - Samostojno opravlja enostavna dela na področju ročnih in strojnih jo z zahtevnejšimi postopkov obdelave vsebinami. v strojegradnji in kovinsko predelani POGOJI ZA industriji. VPIS - Pozna osnovna računalniška srednjega poklicnega izobraževanja. orodja in merilne postopke, osnovnih ZAKLJUČEK električnih IZOBRAŽEVANJA inštalacij. - Ima dobro razvite ročne spretnosti. - Pomaga pri delu na in ustni izpit iz strokovnega področja. zahtevnejših strojih. V vseh industrijskih panogah, trgovini in obrti. - na Samostojno univerzitetne opravlja študijske enostavna programe. dela pri gradnji stavb, konstrukcij. NADALJEVANJE IZBRAŽEVANJA - Sodeluje pri pripravi za izvedbo delovnih postopkov. - Pomaga pri zahtevnejših POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE Uspešno končan ustrezen program triletnega Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki je sestavljena iz obveznega in izbirnega dela. a) Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine in pisni b) Izbirni del: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika ter izdelek oz. storitev, zagovor. Dijaki se lahko odločijo, da bodo opravljali maturo še iz dodatnega, petega predmeta, in si s tem zagotovili vpis Dijaki lahko po uspešno opravljeni poklicni maturi nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih za pridobitev višje in visoke strokovne izobrazbe. Izberejo gradbenih pa lahko tudi delih. enoletni maturitetni tečaj, opravijo splošno maturo in s tem pridobijo pogoj za vpis v vse univerzitetne programe.

35 POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 35 PROGRAMI POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA: avtoservisni tehnik / avtoservisna tehnica elektrotehnik / elektrotehnica ekonomski tehnik / ekonomska tehnica gastronomski tehnik / gastronomska tehnica gradbeni tehnik / gradbena tehnica hortikulturni tehnik / hortikulturna tehnica kmetijsko podjetniški tehnik / kmetijsko podjetniška tehnica lesarski tehnik / lesarska tehnica strojni tehnik / strojna tehnica tehnik mehatronike / tehnica mehatronike tehnik računalništva / tehnica računalništva živilsko prehranski tehnik / živilsko prehranska tehnica Opis poklicev: glej srednje strokovno izobraževanje SŠ ZA LESARSTVO ŠKOFJA LOKA SŠ ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA SGTŠ RADOVLJICA BC NAKLO SESGŠ KRANJ STŠ KRANJ SŠ JESENICE Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka. Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj. P z VRTILJAK POKLIC oktober 2018, EGSŠ RADOVLJICA Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka. Grafično oblikovanje: Šolski center Kranj. Predstavitev poklicev, za katere izobražujemo na srednjih šolah

36 Izdal Šolski center Kranj v sodelovanju z Bioteh niškim centrom Naklo, Ekonomsko Gimnazijo in Srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, Srednjo šolo Jesenice ter Šolskim centrom Škofja Loka. Izdal Šolski center Škofja Grafično Loka, Srednja oblikovanje: šola za Šolski strojništvo center v Kranj. sodelovanju s Srednjo šolo za lesarstvo, Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica, Šolskim centrom Kranj, Srednjo šolo Jesenice in Biotehniškim centrom Naklo. Priprava: Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo Grafično oblikovanje: Maj Blatnik Tisk: Medium Žirovnica

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14 POKLICNA ORIENTACIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 - gradivo za učence in starše - mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih. OŠ Sava Kladnika Sevnica Kaj nas čaka v tem šolskem letu? Razredne ure (oktober, februar,

Prikaži več

PregledJavnoStanjePrijav

PregledJavnoStanjePrijav o b j a v e INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 POMEMBNA OPOZORILA! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo

Prikaži več

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič 6. 2. 2017 Kje lahko poiščete informacije? Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Prikaži več

PregledJavnoStanjePrijav

PregledJavnoStanjePrijav o b j a v e INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2016/2017 POMEMBNA OPOZORILA! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo

Prikaži več

PregledJavnoStanjeVpisanih

PregledJavnoStanjeVpisanih o b j a v e INFORMACIJA o stanju vpisanih v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 Ljubljana, 21. 6. 2019 GORENJSKA REGIJA Vzgojnoizobraževalni zavod Biotehniški center Naklo, Srednja šola Strahinj 99 Ekonomska

Prikaži več

PregledJavnoStanjeVpisanih

PregledJavnoStanjeVpisanih o b j a v e INFORMACIJA o stanju vpisanih v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 Ljubljana, 22. 8. 2019 GORENJSKA REGIJA Vzgojnoizobraževalni zavod Biotehniški center Naklo, Srednja šola Strahinj 99 Ekonomska

Prikaži več

PregledJavnoStanjePrijav

PregledJavnoStanjePrijav o b j a v e INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 POMEMBNA OPOZORILA! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo

Prikaži več

PregledJavnoStanjePrijav

PregledJavnoStanjePrijav o b j a v e INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 POMEMBNA OPOZORILA! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo

Prikaži več

PregledJavnoStanjePrijav

PregledJavnoStanjePrijav o b j a v e INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019 POMEMBNA OPOZORILA! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

CENIK STORITEV V ŠOLSKEM LETU 2006/07

CENIK STORITEV V ŠOLSKEM LETU 2006/07 CENIK STORITEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 VPISNINA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 znaša 210 EUR oz. 105 EUR, če mora kandidat do konca izobraževanja opraviti le še 3 izpite ali manj. Če je kandidat opravil že vse

Prikaži več

VPIS V SREDNJE ŠOLE

VPIS V SREDNJE ŠOLE VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2013/2014 Pripravila: Saša Pesrl Aktivnosti od septembra do februarja Predstavitev šolskega sistema na razredni uri Računalniški program Kam in kako Vrtiljak poklicev

Prikaži več

PRILOGA I

PRILOGA I INFORMACIJE O VRSTAH PROGRAMOV, SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER MERILIH ZA IZBIRO ZA PROGRAME NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA OZIROMA

Prikaži več

PRILOGA I

PRILOGA I INFORMACIJE O VRSTAH PROGRAMOV, SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER MERILIH ZA IZBIRO ZA PROGRAME NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA OZIROMA

Prikaži več

PRILOGA I

PRILOGA I R A Z P I S ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 Ljubljana, 22. januar 2016 1 INFORMACIJE O VRSTAH PROGRAMOV, SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS

Prikaži več

RODITELJSKI SESTANEK 7. A IN 7. B

RODITELJSKI SESTANEK 7. A IN 7. B POKLICNA ORIENTACIJA Šolsko leto 2018/2019 Časovni potek dejavnosti Program Kam in kako young od oktobra 6. tržnica poklicev: OŠ Polhov Gradec 20. 11. 2018 (17h 19h) Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

RAZPIS IN...

RAZPIS IN... RAZPIS IN... R A Z P I S ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Ljubljana, 23. januar 2017 VSEBINA PRILOG, INFORMATIVNI DAN, MEDNARODNA MATURA Uvodoma so predstavljene vsebine

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - srednja šola šolsko leto 2015/16 SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PRE

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - srednja šola šolsko leto 2015/16 SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PRE SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK Učbeniki in delovni zvezki, ki jih dobijo dijaki v učbeniškem skladu: AVTOR: UČBENIK, ZALOŽBA, CENA

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Microsoft Word - KZ_Restavratorske tehnike_les

Microsoft Word - KZ_Restavratorske tehnike_les KATALOG ZNANJA IME PREDMETA: RESTAVRATORSKE TEHNIKE LES (RTL) SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: spozna osnovne postopke zaščite in obnavljanja dediščine iz lesa in tvoriv, načrtuje izvedbo in dokumentiranje

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

SEZNAM UČBENIKOV 2018/19 Poklic: PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ, 1. in 2. letnik (NPI) 1. Učbeniki: J. Jožef Beg: BERILO, učbenik za 1.in 2. letnik nižjega

SEZNAM UČBENIKOV 2018/19 Poklic: PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ, 1. in 2. letnik (NPI) 1. Učbeniki: J. Jožef Beg: BERILO, učbenik za 1.in 2. letnik nižjega Poklic: PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ, 1. in 2. letnik (NPI) J. Jožef Beg: BERILO, učbenik za 1.in 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja (cena: 12,20 ) A. Kuzman, T. Uran: MATEMATIKA za nižje poklicno

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

Naziv programa Področje Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Kratek opis programa (max. 150 besed) ARBORISTIČNI PRAKTIKUM

Naziv programa Področje Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Kratek opis programa (max. 150 besed) ARBORISTIČNI PRAKTIKUM Naziv programa Področje Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Kratek opis programa (max. 150 besed) ARBORISTIČNI PRAKTIKUM 2. DEL BIOTEHNIKA BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Peter Ribič,

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

(Microsoft Word - Mo\236nosti vpisa in vpisani Senje za u\350enje KON\310NO.doc)

(Microsoft Word - Mo\236nosti vpisa in vpisani Senje za u\350enje KON\310NO.doc) SENJE ZA UČENJE 2010 23. september 2010 Možnosti vpisa odraslih v regiji za šolsko leto in vpisani v letu.* 2008/09 2007/08 Osnovna šola za odrasle 168 111 96 123 OŠO (LU Lend, LU GR, LU MS, ŠIM Ljut)

Prikaži več

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji Klavdija PERGER, direktorica TGZ Slovenije in koordinatorka SRIP trajnostni turizem

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk Podelitev nagrad imetnikom certifikata Excellent SME za leto 2017 19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju Predstavljamo družbe in podjetnike, ki so v letu 2017 dosegle najvišjo bonitetno oceno

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI

Stran 9628 / Št. 64 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANI Stran 9628 / Št. 64 / 28. 9. 2018 PRILOGA: OBRAZCI ZA SPOROČANJE V EVIDENCO ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJ ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV IN SKUPIN PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO TRŽENJE I. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Izpitni katalog za III. del poslovodno ekonomski del mojstrskega izpita 1. CILJI III. DELA IZPITA Pridobitev poslovodnih znanj, ki omogočajo mojstru, delovodji in poslovodji kvalitetno delo na področju

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Pred odločitvijo

Pred odločitvijo Nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev? Zavod RS za zaposlovanje/ncips Rožna dolina, Cesta IX/6 1000 Ljubljana www.ess.gov.si 2014 Namesto uvoda 3 Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? 4 Možnosti nadaljnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc EKOmisija 3. obisk ZAPISNIK 29. 3. 2012 Jesenice in Radovljica: Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 30.

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom - PUD DIJAK: Ime in priimek: Naslov: Elektronski naslov: Telefon: Izobraževalni program (obkroži): - tehni

Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom - PUD DIJAK: Ime in priimek: Naslov: Elektronski naslov: Telefon: Izobraževalni program (obkroži): - tehni Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom - PUD DIJAK: Ime in priimek: Naslov: Elektronski naslov: Telefon: Izobraževalni program (obkroži): - tehnik računalništva - elektrotehnik Razred: Šolsko leto:

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Št. 1 datum XXVIII. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja ZAKONODAJA NA PODROČJU LOKALNEGA TRŽENJA SREČKO HORVAT, dipl.inž.zoot KGZS, KGZ Nova Gorica Grm Novo mesto, 26. november 2013

Prikaži več

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrops

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrops Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - D1_D8_Prakticno_izobrazevanje_PRI.doc

Microsoft Word - D1_D8_Prakticno_izobrazevanje_PRI.doc KATALOG ZNANJA 1. IME PREDMETA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (PRI) 2. SPLOŠNI CILJI Študent: - spozna realno delovno okolje, - si pridobi praktična znanja in izkušnje za delo na področju elektronike, - si pridobi

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Dolgoročna zanesljivost.

Dolgoročna zanesljivost. Dolgoročna zanesljivost. WWW.OKTRUCKS.COM OK TRUCKS: IVECO nudi celovito ponudbo rabljenih vozil najboljših blagovnih znamk skupaj z vseobsegajočimi storitvami in poslovnimi rešitvami. O nas OK TRUCKS

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje Vlada Republike Slovenije STANKA VAUH Telefon: +38628240920

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Microsoft Word - Vzorec_Prenovljeni programi

Microsoft Word - Vzorec_Prenovljeni programi Naziv programske enote Program Področje Utemeljenost (v skladu z javnim razpisom in analizo potreb) Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav Strojništvo

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Ime in priimek: Razred: Naslov: Telefon/GSM:

Ime in priimek: Razred: Naslov: Telefon/GSM: Ime in priimek: Razred: Naslov: Telefon/GSM: DRAGE DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI! Novo šolsko leto je pred nami. Ne pozabite na pregovor, da kolikor znaš, toliko veljaš. Živimo v družbi znanja

Prikaži več

E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE

E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE E-novice EXPEDIRE # 4 / 2018 Raziskava v okviru projekta EXPEDIRE V okviru projekta EXPEDIRE je bila izvedena raziskava, v kateri so bile podrobno analizirane izvozne dejavnosti, prisotnost na tujih trgih

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

Posvet "Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge” Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za živilsko predelovalno indu

Posvet Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge”   Janja Kokolj Prošek, vodja Službe za živilsko predelovalno indu Mednarodne aktivnosti MKGP v luči SRIPHRANA Bled, 6. junij 2017 Janja Kokolj Prošek 1 Izvozna usmerjenost živilske industrije MKGP podpira internacionalizacijo slovenske živilskopredelovalne industrije,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

SENJE ZA UČENJE september 2011 Možnosti vpisa odraslih v regiji za šolsko leto 2011/12 in vpisani v letu 2010/11.* Ime programa, organizacija

SENJE ZA UČENJE september 2011 Možnosti vpisa odraslih v regiji za šolsko leto 2011/12 in vpisani v letu 2010/11.* Ime programa, organizacija SENJE ZA UČENJE 2011 23. september 2011 Možnosti vpisa odraslih v regiji za šolsko leto in vpisani v letu.* Ime programa, organizacija Razpisano 2009/10 2008/09 2007/08 Osnovna šola za odrasle 172 127

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodars

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodars Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja Republike

Prikaži več

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., kot štipenditor (oz. nosilec) Regijske štipendijske sheme Savinjske regije 2013/2014 na podlagi 19.

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., kot štipenditor (oz. nosilec) Regijske štipendijske sheme Savinjske regije 2013/2014 na podlagi 19. RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., kot štipenditor (oz. nosilec) Regijske štipendijske sheme Savinjske regije 03/0 na podlagi 9. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Outlook - Slog zapiska

Microsoft Outlook - Slog zapiska Vesna Odar Od: Vesna Odar Poslano: 15. marec 2019 9:42 Za: Vesna Odar Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA MAREC II./2019 - HACCP, IZLET OBRTNIKOV, DELAVNICA - POROČANJE O EMBALAŽI..., MONTAŽA

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več