SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ. Novi evropski Bauhaus

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ. Novi evropski Bauhaus"

Transkripcija

1 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2021) 573 final SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Novi evropski Bauhaus Lepo, trajnostno, skupaj SL SL

2 Kazalo 1. Uvod Gradnja na temeljih sooblikovanja: preobrazbeni projekt vseh nas za nas vse Podoba novega evropskega Bauhausa Od zgodovinskega gibanja do novega evropskega Bauhausa Tri ključna načela Pristop na več ravneh: od globalne do lokalne Participativni pristop Naddisciplinarni pristop Tematske osi poti do preobrazbe Obujanje vezi z naravo Povrnitev občutka pripadnosti Prednostna obravnava krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo Potreba po dolgoročnem razmišljanju in upoštevanju življenjskega kroga v industrijskih ekosistemih Izvajanje novega evropskega Bauhausa Sodelovanje s skupnostjo novega evropskega Bauhausa: laboratorij novega evropskega Bauhausa Trojno preoblikovanje Preoblikovanje okolij na terenu Preoblikovanje ugodnega okolja za inovacije Razširjanje novih pomenov Naslednji koraki

3 1. Uvod Novi evropski Bauhaus je odraz cilja EU, da bi ustvarila estetsko, trajnostno in vključujoče okolje, izdelke ter načine življenja. Spodbuja nov življenjski slog, v katerem trajnostnost stopa z roko v roki s slogom, kar bo pospešilo zeleni prehod v različnih gospodarskih sektorjih, kot so gradbeništvo, pohištvena industrija, moda, naših družbah in drugih področjih našega vsakdana. Njegov cilj je vsem državljanom zagotoviti dostop do dobrin, ki so del krožnega gospodarstva in manj ogljično intenzivna, podpirajo regeneracijo narave in ščitijo biotsko raznovrstnost. Novi evropski Bauhaus je projekt upov in perspektiv. Evropskemu zelenemu dogovoru dodaja kulturno in ustvarjalno razsežnost in s tem spodbuja trajnostne inovacije, tehnologijo in gospodarstvo. Z njim prednosti okoljskega prehoda postanejo vidne zaradi otipljivih izkustev na lokalni ravni. Izboljšuje naš vsakdan. To pa se lahko zgodi le, če posamezniki z različnimi življenjskimi zgodbami iz različnih krajev delujejo in razmišljajo skupaj na participativen način. Zato se je projekt Komisije začel s šestmesečno fazo sooblikovanja, v kateri je kdor koli lahko prispeval svoje zamisli, vizije, primere in izzive za novi evropski Bauhaus. V tem sporočilu so na podlagi izsledkov iz faze sooblikovanja predstavljeni koncept novega evropskega Bauhausa in naslednji koraki projekta. Več informacij o postopku sooblikovanja je na voljo v Prilogi 1. Za uresničitev ciljev novega evropskega Bauhausa bo Komisija nadaljevala z oblikovanjem gibanja zainteresiranih posameznikov in organizacij. Za njegovo izvedbo Komisija združuje ustrezne pobude EU in predlaga sklop novih ukrepov in možnosti za financiranje, ki so povzeti v petem poglavju tega sporočila. V njih so med drugim zajeti: vzpostavitev laboratorija novega evropskega Bauhausa za rast skupnosti in pripravo ukrepov politike; financiranje preobrazbenih projektov novega evropskega Bauhausa v državah članicah s semenskim kapitalom; financiranje projektov za izgradnjo socialnih stanovanj, ki spoštujejo vrednote novega evropskega Bauhausa; nov pristop h gradbeni strategiji Komisije; soustvarjanje načrtov za izvedbo zelenega prehoda v gradbenem in tekstilnem ekosistemu; razpisi za zagonska podjetja in državljanske pobude; letni festival in nagrado, posvečeno novemu evropskemu Bauhausu; 2

4 pobudi etwinning in DiscoverEU v letu 2022, posvečeni novemu evropskemu Bauhausu. Spremembe se ne bodo zgodile z danes na jutri. Novi evropski Bauhaus bo ustvaril prostor za raziskovanje in preizkušanje orodij politike in financiranja ter drugih orodij za oblikovanje in izgradnjo boljšega vsakdana za vse generacije. 2. Gradnja na temeljih sooblikovanja: preobrazbeni projekt vseh nas za nas vse Komisija je kot prvi korak tega participativnega projekta v fazi sooblikovanja navezala stik s civilno družbo in deležniki. Potem ko je predsednica Ursula von der Leyen septembra napovedala projekt, je bila faza sooblikovanja odprto povabilo vsem, da povedo, kaj naj bi bil smoter novega evropskega Bauhausa, ter da delijo izzive, ki bi jih moral obravnavati, ter svoje zamisli in strokovno znanje o tem, kako to storiti 2. Koncept novega evropskega Bauhausa temelji na različnih prispevkih, podanih v tej fazi. Postopek sooblikovanja je temeljil na zainteresiranih posameznikih, organizacijah, političnih institucijah in podjetjih, ki so organizirali dogodke, razprave in delavnice. K širjenju sporočil in dejavnosti so prispevali uradni partnerji novega evropskega Bauhausa 3. Osemnajst teoretikov in praktikov je oblikovalo okroglo mizo o novem evropskem Bauhausu na visoki ravni, ki je namenjena posvetovanju o pobudi in redno podaja svoje prispevke 4. Vrhunec tega svetovnega pogovora je bila prva konferenca o novem evropskem Bauhausu aprila 2021 s približno spletnimi udeleženci z vsega sveta, ki so poudarili potrebo po povezovanju tega gibanja na globalni ravni. Večina dejavnosti je potekala v državah članicah EU, zanimanje pa se veča tudi v drugih delih sveta, bodisi v bližnji soseščini bodisi v Južni in Severni Ameriki. Komisija je izrecno pozvala k oddaji prispevkov tudi z območij zunaj EU, da bi poudarila svetovno razsežnost projekta. 1 Novi evropski Bauhaus: Komisija začela fazo zasnove (europa.eu). 2 Sooblikovanje novega evropskega Bauhausa (europa.eu). 3 Partnerji (europa.eu). 4 Okrogla miza na visoki ravni (europa.eu). 3

5 Novi evropski Bauhaus uspeva na rodovitnih tleh; njegovi znanilci in navdih za nove zamisli so stavbe, javni prostori, podjetja in družbene prakse, kulturne dejavnosti in izobraževalni programi. Kot del faze sooblikovanja je bila podeljena prva nagrada, posvečena novemu evropskemu Bauhausu 5, da bi opozorili na te navdihujoče primere in zamisli mladih talentov. 3. Podoba novega evropskega Bauhausa 3.1. Od zgodovinskega gibanja do novega evropskega Bauhausa Vizija novega evropskega Bauhausa temelji na več posebnostih zgodovinskega Bauhausa. Zgodovinski Bauhaus, ki je nastal leta 1919, se je pojavil v času korenitih sprememb na prehodu v sodobno družbeno in industrijsko dobo. Njegovi pobudniki so te spremembe obravnavali v svojih delih in iskali rešitve za nove izzive. Bauhaus je hitro postal svetovno kulturno gibanje. Povezal je umetnike, oblikovalce, arhitekte in obrtnike. Ta naddisciplinarni pristop zelo potrebujemo tudi za izzive naše dobe, ko se znova soočamo s korenitimi spremembami. Tako kot pred sto leti je vprašanje inovativnih materialov ključnega pomena. Tedaj sta rešitev bila cement in jeklo, danes pa moramo preučiti bolj naravne, trajnostno proizvedene materiale in razviti nizkoogljične proizvodne rešitve za vse materiale. To velja tako za gradbeništvo kot za modo, oblikovanje, pohištvo, promet in energijo. Trikotnik vrednot Vodilo novega evropskega Bauhausa je trikotnik treh temeljnih in neločljivih vrednot: trajnostnosti 6, od podnebnih ciljev do krožnosti, ničelnega onesnaževanja in biotske raznovrstnosti; estetike, tj. kakovosti izkustev in sloga, ki presega funkcionalnost; vključevanja, cenjenja raznolikosti, enakosti za vse, dostopnosti in cenovne dostopnosti. 5 Nagrade 2021 (europa.eu). 6 V okviru pobude novega evropskega Bauhausa trajnostnost razumemo kot okoljsko trajnostnost. 4

6 Izziv je, kako vse tri vrednote obravnavati hkrati in razviti ustvarjalne rešitve, ki najbolje izpolnjujejo potrebe ljudi in pod črto stanejo manj Tri ključna načela Komisija je sprejela tri ključna načela, ki izhajajo iz procesa soustvarjanja in ki bi morala biti vodilo novega evropskega Bauhausa: združitev svetovne in lokalne razsežnosti; sodelovanje; naddisciplinarnost Pristop na več ravneh: od globalne do lokalne Novi evropski Bauhaus podpira pristop k preobrazbi na več ravneh od globalne do lokalne. Podnebne spremembe in zeleni prehod prinašajo izzive, ki jih je treba obravnavati na svetovni ravni. Hkrati so spremembe, ki se dogajajo na lokalni ravni, tiste, ki so za ljudi smiselne 7. Novi evropski Bauhaus zato obravnava različne ravni preobrazbe, od svetovne ravni do ravni sosesk, vasi in mest. Uresničevanje novega evropskega Bauhausa pomeni povezovanje z lokalnimi območji na podlagi lokalnega pristopa. Uspešni manjši projekti kažejo, da so pobude za preobrazbo izvedljive povsod in za vsakogar ne glede na njihovo velikost. Novi evropski Bauhaus bo preučil, kako podpreti manjše pobude na ravni posameznikov, sosesk in lokalnih skupnosti. To ne more biti omejeno na Evropsko unijo. Novi evropski Bauhaus bo sčasoma presegel meje Evrope, da bi uveljavil svoja načela trajnostnosti, vključevanja in estetike na svetovni ravni. 7 Ta lokalni okvir ima več vidikov, ki lahko skupaj določajo kakovost življenja v okolju: bližina močnega trga dela, dostop do različnih vrst infrastrukture in objektov, ugodna stanovanja itd. 5

7 Participativni pristop Evropska komisija se odločno zavzema za participativni pristop, kot je razvidno iz trenutno potekajoče konference o prihodnosti Evrope, katere poslanstvo je poglobitev in vzdrževanje vključevanja državljanov. Komisija bo še naprej prisluhnila ljudem na terenu in z njimi preučila, kje politika, financiranje in druga orodja resnično prinašajo spremembe. To bo potekalo zlasti v okviru laboratorija novega evropskega Bauhausa. Participativni pristop vključuje civilno družbo in ljudi vseh starosti v vsej njihovi raznolikosti, tudi ženske (ki so premalo zastopane v nekaterih ključnih sektorjih) in prikrajšane skupine 8. Cilj tega nujnega poudarka na vključevanju je, da nihče ni zapostavljen, hkrati pa je priznanje, da se najbolj ustvarjalne rešitve porodijo iz skupnih razmislekov. Nove rešitve bi morale reševati vsakdanje težave in izboljšati kakovost življenja za vse Naddisciplinarni pristop Namen novega evropskega Bauhausa je presegati meje nazorov in poklicev. Z usklajenim delovanjem kulture in tehnologije, inovacij in oblikovanja, inženirstva, obrti, umetnosti in znanosti lahko dosežemo boljši jutri. Pandemija COVID-19 je pokazala, da so bolj kot kdaj koli prej potrebni celostni pristopi za reševanje kompleksnih težav, s katerimi se soočata naš planet in družba. Za resnično preobrazbo je treba zagotoviti veliko različnih kompetenc in znanja. Naddisciplinarno delo in učenje omogočata medsebojno bogatenje zamisli, znanja, spretnosti in metod Tematske osi poti do preobrazbe Ustvarjanje gibanja pomeni sodelovanje z ljudmi ter upoštevanje njihovih interesov, potreb in vzgibov. V analizi prispevkov, prejetih v fazi sooblikovanja, so bile opredeljene štiri tematske osi, ki jim bo Komisija sledila pri izvajanju novega evropskega Bauhausa. 8 To vključuje osebe, ki jih bolj ogroža revščina, marginalizacija in/ali diskriminacija, kot so mladi in starejši, invalidi, lezbijke, geji, biseksualne, transspolne, nebinarne, interspolne in queer osebe (LGBTIQ) ter rasne ali etnične manjšine, kot so Romi, in verske manjšine. 6

8 Obujanje vezi z naravo V prispevkih je bila poudarjena večja ozaveščenost in pripravljenost za obravnavanje podnebnih sprememb (ublažitev in prilagajanje) ter zmanjšanje izpostavljenosti onesnaženju. Raziskave podpirajo mnenje ljudi, da se je treba znova povezati z naravo, tudi za zdravje in dobro počutje. Več možnosti za stik z zelenimi javnimi površinami pomeni boljše kazalnike za zdravje prebivalstva in zmanjšuje neenakosti na področju zdravja, povezane z dohodki 9. Naravne rešitve v mestih lahko pripomorejo k obvladovanju poplav in drugih ekstremnih vremenskih dogodkov, obenem pa prispevajo k privlačnosti grajenega okolja. Podnebnih ukrepov ne dojemamo več kot abstrakten boj, temveč kot sestavni del našega vsakdanjika, ki lahko izboljša kakovost zraka, vode in tal ter splošne življenjske razmere. To dojemanje se je še okrepilo med pandemijo, ko so naši življenjski prostori postali omejeni, ljudje pa so ponovno odkrili svoja mesta, vasi in zelene površine. Med pandemijo je prišla do izraza neposredna povezava med varstvom narave ter telesnim in duševnim zdravjem nas vseh. Treba je preseči pogled, ki se osredotoča na človeka, in preiti na pogled, ki se osredotoča na življenje ter črpa navdih iz narave in se iz nje uči. Načinov je mnogo: od ekologizacije mest in uporabe naravnih materialov iz trajnostnih virov do inovativnih rešitev, ki temeljijo na posnemanju elementov, ki jih najdemo v naravi; od nege tal do ponovne uporabe ali recikliranja odpadkov; od gradnje zelenih mestnih koridorjev za aktivno mobilnost do preoblikovanja prometne infrastrukture. Obujanje vezi z naravo se začne v mladosti. Milijoni mladih zahtevajo več ukrepov za boljši planet in trkajo na našo okoljsko (za)vest. Prispevki v fazi sooblikovanja poudarjajo ključno vlogo, ki jo imata izobraževanje in kultura pri premiku paradigme v smer proti novim vedenjskim vzorcem in vrednotam. Izobraževanje in opolnomočenje otrok ter mladih prek sodelovanja, da razumejo, izkusijo in ponotranjijo trajnostnost in vključevanje, kuje trdne vezi prihodnjih generacij z naravo. 9 Glej poročilo Evropske agencije za okolje št. 21/2019, poglavje 3, z naslovom Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe (Zdravo okolje, zdravo življenje: kako okolje vpliva na zdravje in dobro počutje v Evropi). 7

9 Povrnitev občutka pripadnosti Novi evropski Bauhaus je gibanje, katerega bistvo so naša skupna in zasebna izkustva. Sodelujoči so kot pomemben cilj poudarili povezovanje ljudi. To pomeni spodbujanje medgeneracijske solidarnosti, povezovanje izobraževanja in umetnosti v lokalnih okoljih ter izboljšanje naših skupnih prostorov in krajev za zbiranje. Gospodarstvo na dosegu roke s koncepti, kot so 15-minutna mesta 10, ki državljanom zagotavljajo dostop do ključnih storitev in služb v neposredni bližini, je prav tako način za krepitev povezav in spodbujanje zdrave, trajnostne ter aktivne mobilnosti. Edinstvenost kraja določajo njegove kulturne (dediščina, umetnost, lokalna obrt, znanje in izkušnje itd.), naravne (krajine, naravni viri itd.) in družbene dobrine (socialna podjetja, lokalne organizacije in združenja itd.). Kulturno življenje, umetniški dogodki in koncerti so priložnosti za povezovanje in druženje ter vezivo, ki ustvarja občutek pripadnosti Prednostna obravnava krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo V fazi sooblikovanja je postalo očitno, da mora biti novi evropski Bauhaus vključujoč. To se ne nanaša le na ljudi, temveč tudi na kraje, v katerih živijo. Estetske in trajnostne rešitve morajo biti cenovno ugodne za vse in dostopne vsem. Ustrezno je treba upoštevati poseben položaj najranljivejših skupin in posameznikov, kot so tisti, ki jim grozi izključenost ali revščina, in brezdomne osebe. Vsako leto je v EU na primer treba prenoviti socialnih stanovanj (5 % vseh socialnih stanovanj), hkrati pa vsako leto potrebujemo novih socialnih stanovanj 11. Prikrajšane skupine so bolj izpostavljene energijski revščini in onesnaženosti zraka ter imajo slabši dostop do javnega prevoza. Vključevanje pomeni tudi prizadevanje za pristop oblikovanje za vse, ki odpravlja ovire pri dostopnosti do grajenih in virtualnih okolij ter blaga in storitev. Novi evropski Bauhaus jasno presega velika mestna središča in zajema kraje v vsej njihovi raznolikosti, vključno z vasicami, podeželskimi območji, mesti v zatonu, propadajočimi mestnimi četrtmi in deindustrializiranimi območji. To zahteva teritorialni razvoj, s katerim 10 Projekt 15-Minute City (15minutecity.com). 11 Boosting investment in social infrastructure in Europe (Spodbujanje naložb v socialno infrastrukturo v Evropi) Urad za publikacije EU (europa.eu) /publication/d3129b80-6f7c-11e aa75ed71a1/language-en/format-pdf. 8

10 se je mogoče izogniti prostorski segregaciji družbenih skupin in ustvariti občutek povezanosti. Povezati bi bilo treba različne predele mest, vasi ali sosesk. Treba bi bilo obravnavati manjkajoče povezave med podeželskimi in mestnimi območji. Kot smo med pandemijo COVID-19 občutili na lastni koži, je digitalno povezovanje ljudi bistvenega pomena za neodvisno življenje, dostop do informacij ter udeleževanje kulturnih dogodkov. Med pandemijo smo izkusili tudi, da je zagotavljanje splošnega dostopa do digitalnih povezav 12 bistvenega pomena za neodvisno življenje in dejavno sodelovanje pri zelenem prehodu, dostop do informacij ter udeleževanje kulturnih dogodkov Potreba po dolgoročnem razmišljanju in upoštevanju življenjskega kroga v industrijskih ekosistemih Sodelujoči v fazi sooblikovanja so opredelili jasno potrebo po večji krožnosti, da bi se spopadli z netrajnostno rabo virov in odpadki, vključno z uporabo zastarelih stavb in infrastrukture. Obravnavanje teh izzivov zadeva celoten industrijski ekosistem, od proizvodnje do dobave in potrošnje, z miselnostjo, usmerjeno v krožno gospodarstvo. Ponovna uporaba, prenova, podaljšanje življenjske dobe in preoblikovanje obstoječih stavb bi morale na primer imeti prednost pred gradnjo novih stavb, če je mogoče.. Krožna, trajnostna zasnova in arhitektura morata postati nova normalnost. Vse ustrezne discipline bi morale bolj priznavati predelane in obnovljive materiale, ki bi morali postati del paradigem zasnove. Izboljšati bi bilo treba uporabo naravnih trajnostno proizvedenih gradbenih materialov iz trajnostnih virov, kot so les, bambus, slama, pluta in kamen. Nove proizvodne tehnologije bi morale prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa jekla ali cementa, recikliranju tekstilnih izdelkov, ki bi se drugače zavrgli, in pospešitvi zelenega prehoda v energijsko intenzivnih industrijah. Novi poslovni modeli, biogospodarstvo, pristopi socialne ekonomije in trajnostna zasnova 13 lahko podprejo preoblikovanje sektorjev, kot so tekstilna industrija, turizem, sektor ravnanja z odpadki in proizvodnja energije. Digitalni prehod bo imel sistemsko vlogo pri

11 razvoju in izvajanju novega evropskega Bauhausa. Digitalna orodja, kot so omrežja 5G, umetna inteligenca, orodja na osnovi podatkov, robotika in trirazsežnostni tisk ali digitalni dvojčki v gradbeni industriji, lahko izboljšajo trajnostnost materialov, izdelkov in stavb. 4. Izvajanje novega evropskega Bauhausa Komisija želi v sodelovanju z Evropskim parlamentom in drugimi institucijami EU ter državami članicami vzpostaviti omogočitveni okvir za novi evropski Bauhaus, usklajen s cilji trajnostnega razvoja ter ustreznimi politikami in pobudami EU. Omogočitveni okvir je zasnovan, da bi ustvaril prostor za razvoj in preizkušanje instrumentov politik in financiranja za preoblikovanje naših družb in gospodarstva. Namen okvira je zlasti doseči več s politikami in instrumenti financiranja, ki so že na voljo. Okrepiti je treba sinergije med obstoječimi in načrtovanimi politikami oziroma programi EU, da bodo lahko podprli cilje novega evropskega Bauhausa. Vse lahko prispevajo k kulturnemu projektu, ki združuje trajnostnost, vključevanje in estetiko v krajih, kjer ljudje živijo, in načinih, kako živijo. Novi evropski Bauhaus odpira vprašanja, ki jih ni mogoče ustrezno obravnavati z enim samim instrumentom in ki jih pogosto spregledamo. Poleg tega se z novim evropskim Bauhausom uvajajo posebni in namenski ukrepi, ki bodo pomagali doseči preobrazbo. 10

12 Prvi okvir izvajanja se bo razvijal glede na rezultate, in sicer s ponavljajočimi se ocenami in pregledi Sodelovanje s skupnostjo novega evropskega Bauhausa: laboratorij novega evropskega Bauhausa V podporo izvajanju novega evropskega Bauhausa bo Evropska komisija ustanovila laboratorij novega evropskega Bauhausa, možganskemu trustu podobno skupino, osredotočeno na interaktivnost med ljudmi in politikami za soustvarjanje, izdelovanje prototipov in preizkušanje novih orodij, rešitev ter ukrepov politike za lažjo izvedbo preobrazbe na terenu. Njegova vloga bo pospeševalna in povezovalna. Laboratorij se bo začel z okroglo mizo na visoki ravni ter uradnimi partnerji in oblikoval skupnost, da bi sprejel konkretne projekte, ki jih navdihuje novi Evropski Bauhaus podprte bodisi s sredstvi EU bodisi z drugimi pobudami ter jih povezal za vzajemno podporo in učenje. Povezal se bo tudi z uveljavljenimi skupnostmi, ki se že ukvarjajo z zadevnimi temami, ter se obrnil na politike, industrijo in družbo, da bi presegel meje med njimi in preizkusil različne načine, kako lahko sodelujejo. Komisija bo pri vzpostavljanju omogočitvene infrastrukture, vključno z digitalno platformo, skupnost novega evropskega Bauhausa pozvala, naj sodeluje na naslednjih temah in zanje oblikuje posebna priporočila: Strategija označevanja: Kako opredeliti in prepoznati konkretne pobude, ki bi ustrezale ciljem novega evropskega Bauhausa? Kaj je tisto, zaradi česar projekt postane projekt novega evropskega Bauhausa? Kako lahko oznako EU za novi evropski Bauhaus povežemo z dostopom do projektnih sredstev? Inovativno financiranje: Ali je mogoče koristno združiti množično in javno financiranje, da bi dosegli pobude na lokalni ravni in izboljšali izbiro projektov? Kateri pristop je najboljši za aktiviranje zasebnega financiranja, vključno s sredstvi človekoljubov, za podporo projektom novega evropskega Bauhausa? Kako spodbuditi vlagatelje v različnih sektorjih, kot so nepremičnine, turistična infrastruktura in podobno, da bi podprli cilje novega evropskega Bauhausa? Kako lahko socialno gospodarstvo podpre novi evropski Bauhaus? Regulativna analiza in preizkušanje: Kako lahko regulativni okvir podpre razvoj projektov novega evropskega Bauhausa v gradbeništvu, energijsko intenzivnih industrijah, mobilnosti, gospodarstvu na dosegu roke in socialnem gospodarstvu, kulturni in ustvarjalni panogi, turizmu ter tekstilni industriji? Kako lahko novi evropski Bauhaus v celoti izkoristi nov tehnološki napredek, vključno z digitalno preobrazbo? Katere so druge ovire in regulativna ozka grla? Kako lahko poenostavitev javnega naročanja in zakonodaje spodbuja prednostne naloge novega evropskega Bauhausa na evropski, nacionalni in regionalni ravni? Ali je 11

13 mogoče v sodelovanju z državami članicami in lokalnimi organi predvideti eksperimentalne regulativne okvire, da preizkusimo nove regulativne pristope, ki bi omogočili večja prizadevanja v skladu z usmeritvijo novega evropskega Bauhausa? Ključni kazalniki uspešnosti Kako lahko izmerimo uspešnost novega evropskega Bauhausa v letih 2024 in 2030? Katere dosežke želimo izpolniti v različnih fazah projekta? Kako lahko rezultate smiselno ocenimo? Komisija bo na podlagi rezultatov dela, ki ga bo opravil laboratorij novega evropskega Bauhausa, sprejela dodatne ukrepe in pobude, ki bodo vključevale države članice, Evropski parlament, Odbor regij in druge partnerje. Spremljala in analizirala bo razvoj dogodkov, olajšala povezovanje med deležniki ter zbirala in preverjala pozitivne rezultate ter izsledke. Opredelila bo nove teme, ki jih je treba preučiti v okviru laboratorija, in prispevala k postopni prilagoditvi podpornega okvira EU Trojno preoblikovanje Glede na številne zgodbe, pogovore in eseje, zbrane v fazi sooblikovanja, so bile opredeljene tri vzvodne točke, v okviru katerih bi bilo treba izvajati posebne ukrepe: (i) doseganje sprememb na konkretnih krajih na terenu; (ii) potreba po doseganju inovacij na drugačen način, vključno z izboljšanjem naših znanj, spretnosti in metod; in (iii) potreba po prilagoditvi namenov in načina razmišljanja, na katerih temeljijo naši ukrepi 14. Instrumenti podpore in financiranja so zasnovani na podlagi teh treh točk. Ključna dela novega evropskega Bauhausa sta ustvarjanje občutka pripadnosti skupnosti in predstavljanje inovacij. Komisija bo spomladi leta 2022 organizirala prvi festival novega evropskega Bauhausa, ki bo namenjen zagotavljanju vidnosti za pobudnike sprememb, deljenju napredka in rezultatov ter razpravi o njih in spodbujanju udeležbe državljanov. Skupnost bo na festivalu tako v živo kot virtualno imela priložnost za zbiranje, pogovore, deljenje, učenje in proslavljanje. Festival bo imel tri sestavne dele: forum z razpravami za oblikovanje projekta. Na njem se bodo zbrali misleci, oblikovalci politik in strokovni delavci v globalnem pogovoru od znanosti in tehnologije do kulture in izobraževanja, od regionalnega in lokalnega razvoja do mednarodnih pogledov; sejem za predstavitev projektov, prototipov in rezultatov, ki prispevajo k novemu evropskemu Bauhausu, in podelitev nagrade za novi evropski Bauhaus;

14 festivalni del s kulturnim programom, ki bo združeval fizične in virtualne razstave, nastope in umetniška dela. Prvi festival bo potekal v Bruslju, organizirala in financirala pa ga bo Evropska komisija. Z letom 2023 bo Komisija na podlagi izkušenj s prvega festivala oblikovala koncept za letni dogodek, ki bi moral v idealnem primeru vključevati kraje v EU in zunaj nje Preoblikovanje okolij na terenu Spremembe bi se morale zgoditi na čim več konkretnih krajih, in sicer na ravni stanovanj, sosesk, mestnih in podeželskih območij ter fizičnih in virtualnih prostorov za srečevanje. Da bo uvedba novega evropskega Bauhausa uspešna, bo potrebno učinkovito učenje in izmenjava iz inovativnih ter emblematičnih projektov. Poudarjanje tovrstnih pilotnih predstavitvenih projektov spodbuja pripravljenost do sodelovanja in posnemanja. Pobude pa pogosto podajajo tudi lokalni akterji, prav tako pa bo potrebna podpora za manjše projekte. Evropska komisija bo: Strategija Komisije za gradnjo Komisija je začela vse tri razsežnosti novega evropskega Bauhausa vključevati v krepitev svoje prisotnosti in dejavnosti v krajih, v katerih imajo sedež njene službe. V Bruslju bodo te vrednote uporabljene pri prenovi centra Komisije za obiskovalce, Komisija pa bo ustreznim organom v bruseljski regiji predlagala partnerstvo pri urbanističnem načrtovanju nove evropske četrti. Jeseni 2021 naj bi se začela posvetovanja, ki bodo zagotovila dialog z državljani o evropski soseščini. Vrednote novega evropskega Bauhausa se bodo uporabljale tudi pri gradnji in prenovi lokacij Skupnega raziskovalnega središča v Sevilli in Geelu, ki ju je predlagala Komisija. septembra 2021 začela objavljati razpise za zbiranje predlogov, s katerimi bo izbrala inovativne pilotne projekte, ki izkazujejo vrednote novega evropskega Bauhausa, tudi namenske razpise v okviru programa Obzorje Evropa za usmerjevalne predstavitvene projekte in predstavitvene projekte za socialne, cenovno dostopne in trajnostne stanovanjske četrti. Leta 2022 bodo dodatni predstavitveni projekti novega evropskega Bauhausa deležni podpore v okviru evropske pobude za mesta, ki je del kohezijske politike 15. Po letu 2022 bo izvajanje pristopa potekalo s sinergijami z dejavnostmi v okviru misij Obzorje Evropa 16 ; zagotovila tehnično pomoč za podporo zainteresiranim deležnikom, kot so regionalne in lokalne uprave, pri razvoju in izvajanju projektov novega evropskega Bauhausa, pri čemer 15 Pojasnilo: Evropska pobuda za mesta po letu 2020 (Europa.eu). 16 Misije programa Obzorje Evropa Evropska komisija (europa.eu). 13

15 se je treba najprej osredotočiti na vključevanje državljanov ter interdisciplinarne metode za inkubacijo in sooblikovanje projektov; vzpostavila namenski finančni instrument za urbanistične projekte, ki bo spodbudil naložbe EU in zasebne naložbe v podporo projektom novega evropskega Bauhausa v državah članicah. Poleg projektnih sredstev bo zagotovil tudi podporo za usposabljanje in izvajanje projektov; preučila, kako najbolje podpreti manjše projekte na osnovi dela Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo 17 ; osnovala pečat odličnosti za novi evropski Bauhaus, da se izpostavijo visokokakovostni projekti, ki jih zaradi proračunskih omejitev ni bilo mogoče financirati s programi EU. Pečat odličnosti je lahko prvi korak k oznaki novi evropski Bauhaus. Izbrani projekti bodo vključeni v skupnost novega evropskega Bauhausa in predstavljeni drugim potencialnim financerjem. Poleg pobud, ki jih vodi Komisija, bo za financiranje projektov preobrazbe v sklopu novega evropskega Bauhausa potrebno tesno sodelovanje z državami članicami. Pristopi kohezijske politike k lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost in je prilagojen posameznemu kraju, lahko spodbujajo projekte novega evropskega Bauhausa na regionalni in lokalni ravni, v katerih sodelujejo lokalne skupnosti. Evropska komisija bo države članice pozvala, naj: uvedejo novi evropski Bauhaus v svoje strategije za družbeno-gospodarski in teritorialni razvoj ter izrazijo svojo zavezanost podpori in vključevanju novega evropskega Bauhausa pri izvajanju kohezijske politike v obdobju kot del partnerskih sporazumov in ustreznih operativnih programov; uporabijo finančni instrument za novi evropski Bauhaus za financiranje projektov na terenu; aktivirajo ustrezne dele svojih načrtov za okrevanje in odpornost (npr. o prenovi ali infrastrukturi) za projekte preoblikovanja v sklopu novega evropskega Bauhausa Preoblikovanje ugodnega okolja za inovacije Preoblikovanje v sklopu novega evropskega Bauhausa je odvisno od prilagojenih in cenovno dostopnih rešitev, ki bi jih morali zagotovili industrijski ekosistemi, od gradbeništva do panog življenjskega sloga in ustvarjalnih panog, od materialov do 17 Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je objavil razpis za zbiranje predlogov za sodelovanje civilne družbe, usklajen s pobudo novega evropskega Bauhausa. Cilj so dejavnosti, pri katerih državljani ne le opredelijo ustrezne izzive svojega mesta, temveč imajo tudi možnost sodelovanja pri iskanju morebitnih rešitev v idejni fazi ( 14

16 poslovnih modelov in od digitalnega sektorja do kmetijstva. Kot je pokazala faza zasnove, so inovacije ključnega pomena. Ne gre le za inovacije v smislu novih tehnologij, temveč tudi za združevanje novih in tradicionalnih tehnik ali nov način uporabe lokalnih obrti in znanja. Raznolikost in kompleksnost ustrezne zakonodaje ter dolžina upravnih postopkov so lahko izziv za projekte preoblikovanja ali celo ovira za inovacije. Inovativne pristope je treba preizkusiti in izvajati v eksperimentalnih okoljih v tesnem sodelovanju z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi držav članic. Za učinkovito uporabo novih materialov, proizvodnih procesov in drugih orodij bo v več sektorjih in na različnih ravneh potrebno (pre-)usposabljanje, tudi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Komisija bo: do leta 2022 soustvarila načrte za prehod na (i) zelen, digitalen in odporen ekosistem gradbeništva s pomočjo foruma na visoki ravni o gradbeništvu, (ii) zelen, digitalen in odporen ekosistem, ki bo temeljil na gospodarstvu na dosegu roke in socialnem gospodarstvu ter dopolnjeval akcijski načrt EU za socialno gospodarstvo, ter (iii) zelen, digitalen in odporen tekstilni ekosistem, ki bo dopolnjeval strategijo EU za tekstilne izdelke; razvila orodje za samoocenjevanje, s katerim bo mogoče izmeriti, v kolikšni meri je projekt trajnosten, vključujoč in estetski, ter ugotoviti, kje so možne izboljšave. Združevalo bi vse obstoječe standarde, pravila in smernice na zadevnih področjih. Poleg tega bo razvila digitalna orodja za e-učenje in oceno okvira EU za trajnostne gradnje, s katerim se spodbuja ocenjevanje emisij ogljika v življenjskem ciklu in celotni življenjski dobi za okoljsko učinkovitost stavb; aktivirala nadaljnja sredstva programa Obzorje Evropa za podporo novemu evropskemu Bauhausu z raziskavami in inovacijami. Komisija bo organizirala delavnico na visoki ravni o raziskavah in inovacijah za novi evropski Bauhaus, na kateri bodo sodelovali vodilni strokovnjaki, katere namen bo zagotoviti v prihodnost usmerjen program raziskav in inovacij, ki bo podpiral novi evropski Bauhaus in prispeval k procesu soustvarjanja prihodnjih delovnih programov programa Obzorje Evropa; izkoristila zmogljivosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo 18 ter Evropskega sveta za inovacije 19 za objavo prvega sklopa usklajenih razpisov za zbiranje predlogov za soočanje s ključnimi inovacijskimi izzivi, ki bodo nastali pri projektih preobrazbe na terenu; 18 Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (europa.eu). 19 Evropski svet za inovacije (europa.eu). 15

17 vključila novi evropski Bauhaus med prednostne naloge programa LIFE 20 in tako podprla predvsem projekte, ki spodbujajo krožnost, ničelno onesnaževanje in biotsko raznovrstnost; mobilizirala program za enotni trg 21 in njegov steber COSME 22 za podporo poslovnim partnerstvom v sektorju življenjskega sloga (npr. moda, oblikovanje, pohištvo itd.) med oblikovalci, proizvajalci, obrtniki in ponudniki tehnologij (projekt za partnerstva WORTH 23 ) ter partnerstvom na področju socialnega gospodarstva in lokalnih zelenih dogovorov 24 ; spodbujala naddisciplinarne inovacije za trajnostnost, vključevanje in blaginjo v kulturnem in ustvarjalnem sektorju v okviru programa Ustvarjalna Evropa, zlasti z laboratoriji za ustvarjalne inovacije; aktivirala vozlišča za digitalne inovacije v ustreznih sektorjih (vključno z gradbenim sektorjem) za razvoj dejanskih in virtualnih okolij ter izkušenj, ki vključujejo inovacijsko intenzivne digitalne tehnologije (umetna inteligenca, visokozmogljivostno računalništvo, masovni podatki) v podporo novemu evropskemu Bauhausu; od leta 2021 predlagala teme in prednostne naloge v delovnih programih za digitalno Evropo, ki prispevajo k pobudi novega evropskega Bauhausa; spodbujala inovativno javno naročanje v sklopu novega evropskega Bauhausa, s katerim bo spodbujala pristop, ki temelji na kakovosti, trajnostnosti in vključevanju, ne le ceni, vključno s pobudo za velike kupce 25 ; Razširjanje novih pomenov Za sprožitev gibanja so najprej potrebne vrednote. Bistveno je sodelovati s tistimi, ki razmišljajo o naših vrednotah, jih preučujejo in širijo, kot so umetniki, sociologi, pedagogi, izobraževalne ustanove in mladinske organizacije. Umetniki in ustvarjalci z vseh področij že dolgo pomagajo ozaveščati o družbeno- Komisija bo v tesnem sodelovanju z izobraževalno koalicijo za podnebje (*) objavila razpis za prijavo interesa za oblikovanje lastnih projektov novega evropskega Bauhausa v izobraževalnih okoljih in okoljih znanja (od javnih knjižnic do šol in univerz). Komisija bo povezala te projekte in zagotovila njihovo prepoznavnost. Namenska nagrada za novi evropski Bauhaus leta 2023 bo omogočila, da do izraza pridejo najboljši projekti. (* ). 20 Podprograma LIFE za naravo in biotsko raznovrstnost in LIFE za krožno gospodarstvo in kakovost življenja LIFE (europa.eu). 21 Program za enotni trg Evropska komisija (europa.eu). 22 COSME. Program EU za mala in srednja podjetja. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (europa.eu). 23 Projekt za partnerstva WORTH (worthproject.eu). 24 Dodati povezavo do razpisa, če bo pripravljen za objavo do 14. septembra

18 gospodarskih in okoljskih izzivih naše dobe. Njihova kritična drža do sodobne družbe in dela, ki nam dajo misliti o njej, nam lahko odprejo oči in pomagajo preoblikovati naš prihodnji svet. To velja tudi za pojma estetike in lepote, za katera ni več univerzalnih standardov ali referenčnih del. Kulturna in ustvarjalna industrija ter kulturni in ustvarjalni sektor so skupaj z organizacijami za izobraževanje in usposabljanje ter mladinskimi organizacijami novi viri pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter delovnih mest. Njihov prispevek k inovacijam vse bolj spodbujajo netehnološki dejavniki, kot so ustvarjalnost, oblikovanje in novi organizacijski procesi ali poslovni modeli in sodelovanje. Zato je trajnostnost v središču mladinske in izobraževalne politike EU, vključno z visokošolskim in podpornim okvirom, kar omogoča številne sinergije s pobudo novega evropskega Bauhausa. Komisija bo: predlagala, da se v okviru programa Erasmus+ v razpis za koalicije za inovacije za leto , ki bo usmerjen tako v visokošolsko izobraževanje kot tudi poklicno izobraževanje in usposabljanje, novi evropski Bauhaus vključi kot posebna prednostna naloga, in predlagala, naj se v razpis za projekte v okviru programa Erasmus+ Evropska mladina skupaj 2022, ki bo podprl nadnacionalna partnerstva za mladinske organizacije, novi evropski Bauhaus vključi kot prednostna naloga; predlagala podporo z umetniškimi rezidencami v okviru programa Ustvarjalna Evropa in drugimi vrstami kulturnih dejavnosti v prostorih, ki so bile določene ali označene v okviru novega evropskega Bauhausa; vsako leto organizirala nagrado novega evropskega Bauhausa, pri čemer bo vsakič izpostavila različne razsežnosti novega evropskega Bauhausa; pripravila ukrep glede vrstniškega učenja za pomoč lokalnim organom pri vključevanju in izvajanju načel kakovosti v grajenem okolju, kot so bila razvita v okviru davoškega procesa 27 in strokovne skupine držav članic 28, ustanovljene v okviru nove evropske agende za kulturo; poskrbela, da bo osrednja tema za etwinning osredotočena na vprašanja, povezana z novim evropskim Bauhausom; predlagala teme, povezane z novim evropskim Bauhausom, v sklopu tematskih prednostnih nalog za evropsko nagrado za inovativno poučevanje 2022; 26 Usmerjen je v sodelovanje med širšim krogom deležnikov: študenti, univerze, podjetja, nevladne organizacije, civilna družba itd.). 27 Glej davoški sistem za merjenje kakovosti Baukultur Davoška deklaracija iz leta Končno poročilo strokovne skupine za visokokakovostno arhitekturo in grajeno okolje za vse bo objavljeno v drugi polovici septembra etwinning domača stran. 17

19 povezala letno temo pobude DiscoverEU z novim evropskim Bauhausom; za letni razpis evropske solidarnostne enote za leto 2022 predlagala projekte, ki lahko prispevajo k pobudi novega evropskega Bauhausa. 5. Naslednji koraki Novi evropski Bauhaus bo gradil na moči svoje rastoče skupnosti. V zadnjih šestih mesecih je pobuda požela val navdušenja in prejela na tisoče zamisli, na katerih temelji to sporočilo. Aktiviranje zainteresiranih akterjev se bo nadaljevalo, pogovor pa se bo v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje, delegacijami Evropske unije ter zainteresiranimi mednarodnimi organizacijami in mrežami razširil po vsej Evropi in zunaj nje. V zvezi s tem bodo opredeljene sinergije z ustreznimi okviri politike in sodelovanja, zlasti v sosedstvu EU. Evropska komisija se bo za ozaveščanje in spodbujanje razprave v posameznih skupnostih, aktivacijo državljanov in akterjev v zasebnem sektorju ter izmenjavo razpoložljivih virov za podporo novemu evropskemu Bauhausu zanašala na sodelovanje Evropskega parlamenta, Sveta, Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Ključnega pomena bo sodelovanje držav članic in javnih organov na mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vključno s sodelovanjem civilne družbe in predstavnikov različnih skupnosti. Za novi evropski Bauhaus bo potrebno tesno sodelovanje v celotnem okviru upravljanja na več ravneh, od spodbujanja procesov sodelovalnega sooblikovanja do zmožnosti za podporo financiranju lokalnih projektov preoblikovanja. V izhodišču bodo države članice pozvane, da izberejo kontaktno točko za pobudo novega evropskega Bauhausa, ki bo povezovala in usklajevala prizadevanja v posamezni državi ter sodelovala v neformalnem omrežju za izmenjavo informacij in izkušenj na ravni EU. Evropska komisija bo o napredku pobude poročala v letu Priloge: 1. Poročilo o fazi sooblikovanja 2. Aktiviranje programov EU 3. Ekosistem politike novega evropskega Bauhausa Sodelujoči NASLOVNICA: Šola v hiši na drevesu Valentino Gareri Arhitektura Adobe Stock lilymary 30 DiscoverEU Evropski mladinski portal (europa.eu). 18

20 Ljudje, ki počivajo na travi v parku, posnetek od zgoraj Adobe Stock Watman Notranje strani: Lupina indijskega brodnika Adobe Stock Dean Pennala Tekstura zelenega lista Adobe Stock Vera Kuttelvaserova Ljudje, ki počivajo na travi v parku, posnetek od zgoraj Adobe Stock Watman Zdravstveni center v Larachi H. Santos-Díez Domo - izobraževanje na področju trajnostne arhitekture in srednja šola Dolores Victoria La Ferme du Rail Myr Muratet. The Arch O.S.T. & Constructlab Wunderbugs Francesco Lipari Palaluxottica Simone Bossi Holmes Road Studios Peter Barber Architects Proto-Habitat Flavien Menu Deževni vrtovi v Rundelsgatanu v Vellingu Vir: edges Šola v hiši na drevesu Valentino Gareri Domo - izobraževanje na področju trajnostne arhitekture in srednja šola Dolores Victoria Gleis 21 H. Hurnaus Vrtna hiška C. Pavlou Vrtna hiška C. Pavlou Solna hiša (The Salt House) R. Hofmanis 19

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODB

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODB EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.9.2014 COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o izvajanju, rezultatih in celoviti oceni

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo

REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo projekta SPARE APRIL 2018 saso.santl@izvrs.si http://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin Predstavitev projekta CINDERELA (Obzorje 2020) Kim Mezga, Ana Mladenovič & Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Izobraževalna

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

Slovenska Web

Slovenska Web Evropski projekt CHAMP združuje vodilna evropska mesta na področju kolesarjenja. CHAMP mesta želijo s pomočjo medsebojne primerjave najti načine za izboljšanje kolesarske politike in pridobiti nove ideje

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

Microsoft Word Grebenc Andrej, Raziskovanje v EU Možnosti in priložnosti slovenskih MSP

Microsoft Word Grebenc Andrej, Raziskovanje v EU Možnosti in priložnosti slovenskih MSP Obzorje 2020: Leto dni izkušenj z novim znanstveno tehnološkim sodelovanjem v Evropski uniji Andrej Grebenc Evropska komisija, Bruselj andrej.grebenc@ec.europa.eu Kratek pregled prispevka Mineva eno leto

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Hardcover&Farde.indd

Hardcover&Farde.indd Program za Evropo: predlogi civilne družbe Predsednikova predstavitev Evropski ekonomsko-socialni odbor prvič, odkar obstaja, sprejema dokument, v katerem se celovito, podrobno in pravočasno opredeljuje

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.10.2011 SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme Vodnik programa VŽU 2013 Del IIa Podprogrami in akcije 1 KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3 Kakšni so cilji?... 3 COMENIUS... 4 Kakšni so cilji?... 4 Kdo lahko sodeluje?... 4 Katere

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 11.12.2013 Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje Pisarna Ljubljana Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give yourself a digital makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA Vodnik programa VŽU 2012 Del IIa: Podprogrami in akcije http://ec.europa.eu/llp 1 PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana  Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kult

Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kult Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kulturne dediščine in spodbujanje skupnih evropskih vrednot

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov EAC/S16/2013: Evropski projekti sodelovanja EAC/S18/2013: Evropske mreže EAC/S17/2013: Evropske platforme EAC/S19/2013: Projekti

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 29.03.2013 Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji in severni Evropi urbano kolesarstvo vsestransko podprt

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

PR_INI

PR_INI EVROPSKI PARLAMENT 2009-2014 Odbor za razvoj 27.2.2013 2012/2289(INI) OSNUTEK POROČILA o razvojnih ciljih tisočletja opredelitev okvira za obdobje po letu 2015 (2012/2289(INI)) Odbor za razvoj Poročevalec

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv Dosežki Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti Matic Sopotnik Mestna občina Ljubljana Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih

Prikaži več

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI OBVESTILO POVZETEK Izvleček

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prva LIFE delavnica za pripravo prijav Ljubljana, 15. in 16. januar 2019 Program 1. LIFE delavnice za pisanje prijav: Program delavnice Trajanje Naslov sklopa Nosilec 08.30 09.00 Registracija udeležencev

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 Dobro živeti

Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 Dobro živeti 28.12.2013 Uradni list Evropske unije L 354/171 SKLEPI SKLEP št. 1386/2013/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 Dobro živeti

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga Šola ambasadorka Anton Kokalj Ljubljana, 19. 10. 2017 Navdih Naslednji dan (9. maja 1950)je francoski vladni kabinet zaključeval z dnevnim redom sestanka. Schuman je ves čas srečanja o svojem predlogu

Prikaži več