ORGANIZACIJSKI PREDPIS Oznaka: OP UKCL 0013 Stran: 1/11 POSTOPEK V PRIMERU SMRTI PACIENTA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ORGANIZACIJSKI PREDPIS Oznaka: OP UKCL 0013 Stran: 1/11 POSTOPEK V PRIMERU SMRTI PACIENTA"

Transkripcija

1 ORGANIZACIJSKI PREDPIS Oznaka: OP UKCL 0013 Stran: 1/11 POSTOPEK V PRIMERU SMRTI PACIENTA e - verzija: UVOD Predpis opredeljuje celoten postopek od ugotovitve smrti pacienta do formalnega zaključka obravnave. Pri tem so navedene vse aktivnosti, ki vključujejo različne organizacijske enote, aktivnosti posameznih zaposlenih, področij in tudi svojce. 2. POSTOPEK 1 Domneva smrti 2 Obveščanje zdravnika 3 Potrditev smrti: a) bolnišnična dejavnost b) smrt med operacijo ali drugim invazivnim postopkom c) urgentna dejavnost, ambulantna dejavnost d) možganska smrt Zdravnik (glej razlago pod Opis aktivnosti) Poročilo zdravstvene nege (program WEB PIS) EKG Temperaturni list Anesteziološki list (program WEB PIS) Ambulantni izvid Zapisnik o možganski smrti Medicinska sestra pred obveščanjem zdravnika o domnevi smrti preveri pulz, dihanje in odzivnost. AKTIVIRA REANIMACIJSKO EKIPO na 2112, če je potrebno. Ugotovitve dokumentira v negovalno dokumentacijo ter obvesti zdravnika. V slučaju (ali sumu) samomora ali nasilne smrti se obvesti Službo za varnost in obrambo na tel. št ali Zaposleni v Službi za varnost in obrambo o dogodku obvesti policijo na tel. št Glej poglavje 3.1 Smrt se potrdi na obrazcu Zdravniško potrdilo o smrti in poročilu o vzroku smrti. Opomba: Pooblaščeni zdravnik je: zdravnik, ki je umrlega zdravil dežurni zdravnik v času dežurne službe smrt na operacijski mizi: kirurg/anesteziolog: glede na področje zapleta.

2 OP UKCL 0013 e - verzija 3.0 2/11 4 Potrditev smrti mrtvorojeni otrok Zdravnik ginekolog ali Pediater Materinska knjižica (DZS Obr. 8,128, program WEB PIS) Napotnica Porodna knjiga (program WEB PIS) Knjiga smrti (mrtvorojeni in umrli novorojenci nad 500 gramov; OB 2145) Klinična pot porod (KP GK KOP 001) e-rojstva (Hipokrat) Prijava fetalne smrti (DZS Obr. 8,171) Identifikacijski trak za umrlega (program WEB PIS) 1x Obrazec za fetalno obdukcijo (program WEB PIS) Glej navodila ND 0538 Oddaja ploda na KIMG, Ginekološko patologijo in Medicinsko fakulteto Vsak mrtvorojeni otrok, s težo nad 500 gramov in gestacijsko starostjo več kot 22 tednov, je vpisan v porodno knjigo. Smrti manjših plodov se vpisujejo v Porodno knjigo knjigo abortusov. Naredi se tudi prijava fetalne smrti. Za interno uporabo se uporablja tudi zvezek, kamor se evidentira, kam so plodovi poslani (Medicinska fakulteta, Genetika, Inštitut za patologijo...). Glej: 1. SOP 0025 Prevzem, sprejem, zavrnitev in makroskopska obdelava vzorcev za histološko preiskavo Laboratorij za patologijo 2. SOP 0026 Prevzem, sprejem, zavrnitev plodov za obdukcijo in/ali odstop od obdukcije Laboratorij za patologijo

3 OP UKCL 0013 e - verzija 3.0 3/11 Zdravnik na temperaturni list oziroma drug dokument zabeleži datum in čas potrditve smrti ter zapis potrdi s svojim podpisom. Zapis časa smrti se ujema z uro kliničnega pregleda. Če pacient umre ob 00.00, se zdravnik odloči ali je nastopila smrt ob ali zaradi vpliva na določitev datuma smrti. 5 Evidentiranje smrti Zdravnik Zapis EKG Popis bolezni Temperaturni list Ambulantni zapisnik Anesteziološki list Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti 2x (v bloku, naročilo se izvaja preko e- pošte na NIJZ) Identifikacijski trak za umrlega (program WEB PIS) 1x Bolniško statistični list 1x (naročilo v Fotokopirnici UKCL) Naznanilo smrti 1x (DZS Obr. 8,43 a, naročilo v Fotokopirnici UKCL) List poškodovanca 1x (Obr. 8,33 a, program WEB PIS) Zvezek za vodenje evidence umrlih V primeru smrti zdravnik izpolni sledeče obrazce: Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti: pripravi se v dvojniku, kopija ostane v bloku. V ta dokument ne lepimo nalepk s podatki pacienta, vse podatke vpisujemo ročno. Identifikacijski trak: izpolnimo vse zahtevane postavke, na hrbtno stran damo pečat kliničnega oddelka. Bolniško statistični list: ni potreben duplikat. Naznanilo smrti: MS nalepi nalepko s podatki pacienta in označi kdo je bil obveščen o smrti. Zdravstveni administrator pošlje izpolnjen obrazec v SUPAS UKCL (tel. št.: 36 22). List poškodovanca: izpolnimo v primeru, da je bil pacient hospitaliziran zaradi poškodbe. Vsi klinični oddelki vodijo evidenco (zvezek) o umrlih, kjer so dokumentirani naslednji podatki: nalepka s pacientovimi podatki, datum in ura smrti, način in ura obveščanja in podpis osebe, ki je to izvedla. Oddelčna administracija vnese v informacijski sistem podatke: datum, čas smrti, vključno z diagnozami. Mesečno se mora kontrolirati v informacijskem sistemu pravilen vnos odpustnih podatkov, sicer se mora podatke popraviti oz. dopolniti. Glej tudi ND 0550 Zdravstvena nega umrlega novorojenca

4 OP UKCL 0013 e - verzija 3.0 4/11 6 Obveščanje svojcev Zdravnik Izjava pacienta ob sprejemu v UKC Ljubljana (OB UKCL 0410) Izjava pacienta ob sprejemu v ambulantno obravnavo, dnevno/enodnevno bolnišnico (OB UKCL 0411) Naznanilo smrti Telegram Zvezek za vodenje evidence umrlih Ob nastopu in potrditvi smrti pacienta sledi informiranje svojcev. Na izbiro imamo naslednje možnosti: zdravnik obvesti svojce osebno (v primeru, da so svojci prisotni ob nastopu smrti), zdravnik obvesti svojce po telefonu; v primeru, da zgoraj našteti možnosti nista izvedljivi, zdravnik odredi pošiljanje telegrama, vodja negovalnega tima pa le tega čim prej odpošlje (glej ND UKCL 0006 Navodilo za sporočanje smrti s telegramom). Svojce o smrti bližnjega obvestimo v najkrajšem možnem času. Ne obveščamo ponoči med in 6.00 zjutraj, razen v izjemnih primerih in kadar svojci izrazijo, da želijo obveščanje o smrti bližnjega tudi ponoči. V primeru, da je bil umrli pacient oskrbovanec socialno varstvene ustanove, o smrti obvestimo ustanovo. V primeru, da svojci pokojnika niso znani, pošljemo Socialni službi UKCL konziliarni list, opremljen z nalepko s pacientovimi podatki in navedbo, da prosimo za pomoč pri iskanju svojcev umrlega pacienta. Socialni delavec bo po prejemu konziliarnega lista vzpostavil kontakt z oddelkom in s pristojnimi ustanovami v kraju bivanja pacienta. 7 Pokojnik neznana oseba (posebnosti) Zdravnik V teh primerih vso lastnino s pripadajočimi dokumenti odnese oddelčna medicinska sestra v Finančno službo UKCL, Oddelek blagajniškega poslovanja, Bohoričeva ul. 28, v času uradnih ur (vsak delovni dan od 8.00 do 13.00), tel. št.: (01) , (01) Vsa dokumentacija se vodi pod identifikacijsko številko (NN št. spol/leto). Izda jo dispečer na Triaži. Neposredno po dogodku obvestimo policijo na tel. št.: 113. Policija neznano osebo identificira, poišče svojce pokojnika in jih obvesti o smrti ter napoti na ustrezno enoto. 8 Pokojnik tuja oseba (posebnosti) Zdravnik 9 Ureditev pokojnika Identifikacijski trak za umrlega 1x (program WEB PIS) Če se opravi obdukcija, se opravi na Inštitutu za sodno medicino. Za tujce velja naša zakonodaja, zato so vsi postopki enaki kot za umrlega državljana Republike Slovenije. V primeru, da niso znani svojci /kontaktne osebe umrlega, je potrebno obveščanje konzulata matične države umrlega. Obveščanje izvede Inštitut za sodno medicino. V primeru, da obdukcije ni, prav tako za obveščanje poskrbi Inštitut za sodno medicino. Na inštitut naslovimo dopis (»Prosimo, da Inštitut za sodno medicino obvesti pristojni konzulat o smrti njihovega državljana «). Glej Interni standard ZN Zdravstvena nega pokojnika (ST UKCL 0005)

5 OP UKCL 0013 e - verzija 3.0 5/ Ureditev osebne lastnine pokojnika Slovo od pokojnika Sorodniki/skrbniki Seznam oddane obleke in osebnih stvari 2x (program WEB PIS) Navodilo za vstopanje v Prostor za umrle v UKCL (ND UKCL 0012) knjižica Navodila v primeru smrti (Obr ) Obvestilo za naročanje pogrebnih storitev Glej ND UKCL 0007 Popis osebne lastnine pokojnika Glej poglavje 3.2. in ND UKCL 0012.

6 OP UKCL 0013 e - verzija 3.0 6/11 Po potrditvi smrti, ureditvi pokojnika in dokumentacije, se pokojnika lahko takoj transportira v Prostor za umrle. Pokojnika se v Prostor za umrle pripelje skupaj z zaprto pisemsko ovojnico z izpolnjenimi obrazci in potrebno zdravstveno dokumentacijo. Nalog za prevoz pokojnika (pripravi se v dvojniku, OB UKCL 0425) Glej poglavje Prevoz pokojnika iz KO/enote v Prostor za umrle Služba za spremstvo pacientov UKCL Naročilo za prevoz oz. spremstvo pacienta (program WEB PIS) Kuverta z dokumenti V kuverti so dokumenti glede na nadaljnji postopek: OBDUKCIJA: DA Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti Bolniško statistični list List poškodovanca (po potrebi) Povzetek zdravljenja v primeru obdukcije (OB UKCL 0426) - original ostane v popisu Prevoz pokojnika OBDUKCIJA: NE Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti Bolniško statistični list List poškodovanca (po potrebi) Odstop od obdukcije (OB UKCL 0175) - original ostane v popisu Prevoz pokojnika Vsa dokumentacija naj se izpolnjuje popolno in čitljivo (vsi podpisi, ura, datum!). Opomba: v primeru, da je pri umrlem predviden Odstop od obdukcije, vendar še ni podpisan, na kuverto zabeležimo: Odstop od obdukcije naknadno. Tako bodo zaposleni na Medicinski fakulteti na Inštitutu za patologijo ali Inštitutu za sodno medicino seznanjeni o predvidenem nadaljnjem postopku. MS pred odvozom pokojnika o prevozu v centralni Prostor za umrle obvesti varnostnika na tel. št.: (do 20.30), ponoči na tel. št.: Ob prevozu zaprto pisemsko ovojnico preda varnostniku posameznega KO ali stavbe, kjer dvigne ključ Prostora za umrle. Na dislociranih enotah upoštevamo tudi interna navodila! Glej tudi ND 0550 Zdravstvena nega umrlega novorojenca

7 OP UKCL 0013 e - verzija 3.0 7/11 Vsi pokojniki, tudi tisti, kjer je predviden odstop od obdukcije, so prepeljani na Medicinsko fakulteto na Inštitut za patologijo ali Inštitut za sodno medicino, ki opravi mrliški pregled ali/in obdukcijo ter izda/potrdi potrebno dokumentacijo za prijavo smrti. Poleg vseh zahtevanih dokumentov mora biti dodan še dokument Odstop od obdukcije. Nato se pokojnika prepelje na Žale. 13 Prevoz pokojnika iz Prostora za umrle na Klinični inštitut za patologijo (nato Žale Ljubljana) Žale Javno podjetje Nalog za prevoz pokojnika (pripravi se v dvojniku, OB UKCL 0425) Protokol umrlih (program WEB PIS) Odvozi pokojnikov iz centralne stavbe UKCL potekajo ob naslednjih urah: od ponedeljka do petka: zjutraj med 7.15 in 7.30 in popoldan med in ob sobotah: zjutraj med 7.15 in 7.30 ob nedeljah in praznikih: med 7.15 in 7.30 Izredni odvoz se opravi na podlagi telefonskega klica varnostnika v primeru preseženih kapacitet Prostora za umrle. Prevoz umrlega iz Prostora za umrle na Medicinsko fakulteto Inštitut za patologijo ali Inštitut za sodno medicino opravi javno podjetje Žale. Predajo umrlega se opravi in koordinira preko varnostnika Prostora za umrle. Varnostnik dostopa le do tistih osebnih podatkov umrlega, ki so nujno potrebni za izvajanje nalog in del. O predaji /prevzemu umrlega se nujno vodi prevzemno/ oddajna evidenca Protokol umrlih, kjer se beležijo: zap. št. vpisa, datum vpisa, ura vpisa, ime in priimek, oddelek, lokacija odvoza, datum odvoza, ura odvoza, podpis). Druge enote/dislocirane: upoštevamo interna navodila glede naročanja prevoza pokojnika.

8 OP UKCL 0013 e - verzija 3.0 8/11 14 Arhiviranje dokumentacije Zdravnik Administrativno osebje SUPAS UKCL (tel. št.: 36 22) na podlagi Naznanila smrti in Zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti napiše Prijavo smrti in ta dokument skupaj z Zdravniškim potrdilo o smrti in poročilom o vzroku smrti pošlje priporočeno na Upravno enoto Ljubljana Matični urad (Tobačna ulica 5, Ljubljana). Obenem SUPAS UKCL (tel. št.: 36 22) vpiše podatke o pokojniku (priimek in ime, datum in ura smrti, številka primera) v Indeks umrlih in v Knjigo umrlih ter v Oddajno knjigo. V primeru prevoza pokojnika v tujino se svojci umrlega zglasijo v SUPAS-u UKCL (tel. št.: 36 22), kjer jim uslužbenka v dvojniku napiše Prijavo smrti in svojce napoti na Upravno enoto Ljubljana Matični urad (Tobačna ulica 5, Ljubljana), kjer si pridobijo na podlagi Prijave smrti ustrezne dokumente za prevoz pokojnika v tujino. pisna zahteva za seznanitev z dokumentacijo z dokazili Medicinsko dokumentacijo zaključi odgovorni/sobni zdravnik pokojnega pacienta, ne glede na to, ali je čas smrti v dežurstvu ali med rednim delovnim časom. Vsa dokumentacija je arhivirana v papirnati obliki na posamezni enoti (skladno s PR UKCL 0001/Pravili o upravljanju z dokumentarnim gradivom in varovanju osebnih podatkov). 15 Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti (ureja 42. člen Zakona o pacientovih pravicah) Zdravnik MS (pazi na morebitno pacientovo prepoved seznanitve obrazca: - Izjava pacienta ob sprejemu v UKC Ljubljana (OB UKCL 0410) - Izjava pacienta ob sprejemu v ambulantno obravnavo, dnevno/enodnevno bolnišnico (OB UKCL 0411)) fotokopija zahtevane zdravstvene dokumentacije prosilcu potrdilo o izdaji zdravstvene dokumentacije izdaja zdravstvene dokumentacije se zabeleži na obrazcu Potrdilo o izdaji zdravstvene dokumentacije pacienta (OB UKCL 0003) Za podrobnejša navodila glej: člen Pravil o upravljanju z dokumentarnim gradivom in varovanju osebnih podatkov (PR UKCL 0001) - Smernice za izvajalce zdravstvenih storitev Informacijske pooblaščenke 3. PODROBNEJŠA IN DODATNA NAVODILA

9 OP UKCL 0013 e - verzija 3.0 9/ Klinični pregled po potrditvi smrti Klinično je smrt potrjena, ko preneha delovati krvni obtok, dihalni sistem in možgani. Vse te funkcije morajo biti preverjeno odsotne in zabeležene v zdravstveno negovalno dokumentacijo pacienta. V določenih primerih je potrditev klinične smrti težka, predvsem ko gre za utopljeno in podhlajeno osebo ali osebo, ki je zaužila preveliko dozo zdravil in nosečnico. V teh primerih je potrebno pričeti s postopki oživljanja in nadaljevati dokler smrti ne potrdi zdravnik. V primeru, da ima pokojnik implantiran srčni vzpodbujevalec, zdravnik, ki smrt potrdi, to ustrezno dokumentira na zapis EKG-a. Smrt pacienta mora biti vedno potrjena s pregledom prenehanja delovanja naslednjih življenjsko pomembnih sistemov: 1. Zastoj delovanja srca: - ni zaznavnih utripov velikih arterij (merjenje pulza in krvnega tlaka), - ni slišnega srčnega utripa (avskultacija srca), - ni električne aktivnosti srca (snemanje elektrokardiograma). 2. prenehanje delovanja dihalnega sistema: - ni vdihov in izdihov (opazovanje dihanja, premikanja prsnega koša), - ni slišnega dihanja (avskultacija pljuč 1 minuto). 3. Možganska smrt: - ugotovi jo komisija določena s pravilnikom (Ur. l. RS,št. 70/01), ki izpolni Zapisnik o ugotavljanju možganske smrti, - po ugotovljeni možganski smrti lečeči zdravnik obvesti centralnega transplantacijskega koordinatorja na tel. št Slovo od pokojnika Ob prihodu svojcev na oddelek zdravnik, ter drugi zdravstveni delavci in sodelavci izrečejo iskreno sožalje ob smrti bližnjega. Svojcem se izročijo osebni dokumenti ter ostala lastnina pokojnika, sožalna vizitka ustanove, knjižica Navodila v primeru smrti in kopija seznama lastnine pokojnika. Ob prevzemu lastnine, le-to svojci pregledajo in s podpisom potrdijo, da so jo prevzeli. S tem preprečimo neljubo situacijo morebitne odtujitve in/ali izgube osebne lastnine pokojnika. V primeru, da svojci izrazijo željo po slovesu od pokojnika, jim to tudi omogočimo. Če se svojci po smrti bližnjega zglasijo na KO v času dveh ur po obveščanju, je slovo možno na oddelku (če je to primerno in možno glede na ustreznost prostora). Če pa je pokojnik že odpeljan iz oddelka v Prostor za umrle, se ravnamo po Delovnem navodilu vstopanja v prostor za umrle v UKCL (za dislocirane enote se upoštevajo interna pravila). Pomembno je, da svojce in bližnje pomirimo in jim zagotovimo mir. Medicinska sestra mora pokojnika pred slovesom ustrezno pripraviti. Pokojnika za slovo pripravi tako, da rjuho odgrne do ramen, svojce pa ustrezno pripravi na izgled pokojnika. Če želijo svojci duhovni obred duhovnika ustanove, se le tega pokliče na telefon in se dogovori za duhovno oskrbo.

10 OP UKCL 0013 e - verzija / Klinična obdukcija in odstop od obdukcije (Zakon o zdravstveni dejavnosti Ur. l. RS,št. 15/08 s spremembami, 2.odst. 61. člena) Klinična obdukcija je obvezna. Zakon določa: Bolnik, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem zdravstvenem delavcu, MORA biti obduciran. Odstop od klinične obdukcije je izjema od tega pravila. Po dogovoru med Inštitutom za sodno medicino in Inštitutom za patologijo se opravlja klinične obdukcije umrlih v bolnišnici znotraj 24 ur od sprejema na Inštitutu za sodno medicino. Prav tako se opravi vse klinične obdukcije umrlih med operativnim posegom ali 24 ur po slednjem, umrlih zaradi poškodb, zastrupitve, samopoškodb na Inštitutu za sodno medicino. V zgoraj navedenih primerih ostanejo v truplu vsi katetri, žilni dostopi, dreni, zunanji fiksaterji itd. Ostale klinične obdukcije se opravi na Inštitutu za patologijo. Odstop od klinične obdukcije je IZJEMA Zakon določa, da se od klinične obdukcije lahko odstopi, če strokovni vodja zdravstvenega zavoda ali oddelka po svoji presoji ali na željo svojcev odloči, da se obdukcija opusti, če je vzrok smrti nesporen in če zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem soglaša. Odločitev o odstopu od obdukcije torej vedno sprejme strokovni vodja, kadar so za to podani vsi zakonski pogoji. Svojci v postopku sprejemanja odločitve lahko zgolj izrazijo željo po odstopu od klinične obdukcije, kadar je vzrok smrti nesporen. Tako izražena želja svojcev, skladno z 61. členom zakona, nima vpliva na strokovno odločitev odločevalca - strokovnega vodje. Kljub jasnemu vzroku smrti se klinična obdukcija ne more opustiti v primeru, da obstaja sum kaznivega dejanja (zastrupitev, prometna nesreča, nesreča - poškodba, sumljive okoliščine smrti). Postopek Odločitev o odstopu od obdukcije sprejme predstojnik strokovne OE/vodja OE ali pooblaščeni namestnik po svoji presoji ali na željo svojcev. Odstop od obdukcije je mogoč le, kadar je vzrok smrti NESPOREN in lečeči zdravnik k odločitvi predstojnika strokovne OE/vodje OE/pooblaščenega namestnika da svoje soglasje. Na odstop lečeči zdravnik svoje morebitno soglasje poda naknadno. Če lečeči zdravnik soglasja k odstopu ne poda, odstop od obdukcije ni dovoljen in se obdukcija opravi. Dokument Odstop od obdukcije (OB UKCL 0175) mora biti popolno in čitljivo izpolnjen (PODPISI, URA, DATUM). V primeru, ko bi po sprejeti odločitvi o odstopu od obdukcije, nastopila okoliščina, ki bi vzbujala dvom o nespornosti vzroka smrti, bodisi bi okoliščina kazala na sum storitve kaznivega dejanja, nesreče ali kako bi drugače vplivala na že sprejeto odločitev tako, da bi bil odstop od obdukcije vprašljiv, se odstop od klinične obdukcije prekliče. Preklic se opravi pisno, v nujnih primerih telefonsko, pisna dokumentacija se pripravi naknadno takoj, ko je to mogoče. V primeru intrauterine smrti velja postopek kot ga predvideva navodilo Ginekološke klinike. Uporablja se isti obrazec Odstop od obdukcije. Poleg klinične obdukcije poznamo še sodno, sanitarno in zavarovalniško, glede katerih zgolj na kratko pojasnjujemo: a.) sodno obdukcijo določa Zakon o kazenskem postopku. Odredi jo preiskovalni sodnik, kadar obstaja sum kaznivega dejanja. Opravi se izključno na Inštitutu za sodno medicino. Odstop od SODNE OBDUKCIJE ni mogoč. b.) sanitarno obdukcijo določa Pravilnik o načinu in pogojih mrliško pregledne službe (18. člen). O sanitarni obdukciji govorimo, ko smrt ne nastopi v zdravstvenem zavodu. Obdukcija se v tem primeru mora opraviti, kadar je vzrok smrti nejasen ali neznan, kadar gre za nalezljivo bolezen ali sum nalezljive bolezni, na zahtevo lečečega zdravnika, in na željo zakonca ali izvenzakonskega partnerja, ali če tega ni, na zahtevo staršev, odraslih otrok oziroma posvojencev, če gre za umrla

11 OP UKCL 0013 e - verzija /11 starša ali posvojitelje, če se ne strinjajo z ugotovljenim vzrokom smrti. c.) zavarovalniško obdukcijo (ureja jo Zakon o zavarovalništvu. Zavarovalnica lahko zahteva obdukcijo na podlagi zavarovalne pogodbe življenjskega ali nezgodnega zavarovanja z namenom preverjanja vzroka smrti.)

(Microsoft Word - KLINI\310NA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA.doc)

(Microsoft Word - KLINI\310NA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA.doc) Javni zdravstveni zavod SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15 8250 BREŽICE KLINIČNA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA ( OSM ) Prostor za nalepko SPREJEMNI ZDRAVNIK DATUM OPERACIJE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, NA STIČIŠČU: PALIATIVNA OSKRBA IN ONKOLOGIJA 9.10.2018, Onkološki inštitut Ljubljana Vloga Internistične prve pomoči pri oskrbi bolnikov z rakom v paliativni

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva 20 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: (01) 522 34 01 Fax.: (01)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Zbirka podatkov o umrlih -»Zdravniško poročilo o umrli osebi«sonja Tomšič, dr. med., spec. javnega zdravja Nacionalni inštitut za javno zdravje IBMI, 17.3.2015 Predstavitev predavanja 1. Zgodovina zbiranja

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd Zdravstveno zavarovanje in socialna varnost bolnika s kronično ledvično boleznijo Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd 1 Igor Rus 1.7.2010 11:49:18 Podlaga za vse so človekove pravice, ki

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje] VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE V KONTINUIRANI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA USTREZNA IN PRAVOČASNA INFORMACIJA PODLAGA ZA VARNO IN KAKOVOSTNO OBRAVNAVO Murska Sobota, 15. Marec 2007 Martina Horvat, dipl. med. sestra

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

0 Osnovni podatki o zbirki

0 Osnovni podatki o zbirki EVIDENCA BOLEZNI, ZASTRUPITEV IN POŠKODB, KI ZAHTEVAJO ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI (BOLOB) Kontaktni podatki Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Ga. Ana Zgaga, sbo@nijz.si

Prikaži več

STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017

STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017 STERILIZACIJE Specifikacije preverjanja podatkov za Sterilizacije preko sistema eprenosi v 1.7 Ljubljana, december 2017 Spremljanje sprememb Datum Verzija Opis spremembe Avtor spremembe Marec 2013 0.0

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/0

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/0 Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/08 ZZdrS-E in 77/08 ZDZdr) ter drugega odstavka 4. člena

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

0 Osnovni podatki o zbirki

0 Osnovni podatki o zbirki SPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV ISTEGA TIPA (SPP) Kontaktni podatki Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Ga. I. Zupanc, sbo@nijz.si Pravna podlaga za zbiranje

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Best Doctors Zdravljenje pri najboljših zdravnikih Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne oklevajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors. Kaj je zavarovanje

Prikaži več