Študijski krožki : Spremljanje dejavnosti

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Študijski krožki : Spremljanje dejavnosti"

Transkripcija

1 Študijski krožki : Spremljanje dejavnosti Bogataj, Nevenka ADP - IDNo: STUDK_6 Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 208 URL: E-pošta za kontakt:

2 Opis raziskave Osnovne informacije o raziskavi ADP - IDNo: STUDK_6 DOI: Glavni avtor(ji): Bogataj, Nevenka, Andragoški center Republike Slovenije Ostali (strokovni) sodelavci: Lajovic, Franci, Andragoški center Republike Slovenije;tehnična pomoč Izdelava: ACS - Andragoški center Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 206) Datum izdelave: 206 Kraj izdelave: Ljubljana, Slovenija Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov: Interno razvito orodje za spletni zajem podatkov in zapis v bazo. Finančna podpora: MIZS - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Številka projekta: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Izdajatelj: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani Od: Izročil: ACS - Andragoški center Republike Slovenije Datum: Raziskava je del serije: STUDKR - Študijski krožki Študijski krožek je brezplačna splošno izobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično. Skupino tvori 5-2 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij, literarnih večerov, izdaje brošur in celo rednih glasil, pripravijo gledališke in druge vrste predstav, s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost udeležencev ter prispevajo k razvoju svojega kraja. Krožki potekajo že od leta 993. Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja na podlagi teh podatkov je ugotavljanje značilnosti 2

3 neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji. Letno se kreirata dve bazi podatkov, pri čemer so enote v prvi bazi študijski krožki, v drugi bazi pa udeleženci študijskih krožkov. Oblika citiranja: Bogataj, Nevenka. Študijski krožki : Spremljanje dejavnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije [izdelava], 206. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 208. ADP - IDNo: STUDK_6. Vsebina raziskave Ključne besede: izobraževanje odraslih, skupinsko učenje, skupnostno učenje, vseživljenjsko učenje Vsebinska področja CESSDA: IZOBRAŽEVANJE - vseživljenjsko/stalno izobraževanje Vsebinsko področja CERIF: Andragogika, stalno izobraževanje Povzetek: Študijski krožki so majhne skupine, ki se načrtno učijo. Ti potekajo že od leta 993. Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja študijskih krožkov je ugotavljanje značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji celo leto, financira pa ga MIZŠ pod določenimi pogoji (usposobljenost mentorja, upoštevanje načel ŠK, razpisni kriteriji). Raziskovanje poteka v okviru rednih nalog Andragoškega centra Slovenije. Rezultati raziskav služijo financerju za razvoj izobraževanja odraslih (npr. odzivanje na potrebe), za raziskovalno preučevanje specifičnih vprašanj (npr. odzivnosti določenih segmentov družbe, posebnosti skupnostnega učenja), za opazovanje časovne dinamike razvoja (npr. finančna vlaganja občin v izobraževanje odraslih) in za primerjave s tujino. V obstoječem podatkovnem nizu so združena raziskovanja v šolskih letih 202/3, 203/4, 204/5 in 205/6. Abstract: ni podatka Metodologija Časovno pokritje: 203, 204, 205, 206 Čas zbiranja podatkov: september avgust 203, september avgust 204, september avgust 205, september avgust 206 Čas izdelave: 206 Država: Slovenija Geografsko pokritje: Slovenija. Najmanjša geografska enota: 3

4 Kraj z lastno poštno številko. Enota za analizo: Posamenik. Študijski krožek. Populacija: Študijski krožki in udeleženci študijskih krožkov, ki so v posameznem letu potekali v Sloveniji po pravilih ACS. Vrsta podatkov: Številski. Izključeni: ni podatka Zbiranje podatkov je opravil: ACS - Andragoški center Republike Slovenije, Andragoški center Republike Slovenije Časovna opredelitev podatkov: Presečno. Tip vzorca: Zajeta celotna populacija. Način zbiranja podatkov: Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni. Uporabljeni inštrument: Strukturiran vprašalnik. Opis zbiranja podatkov: Za vnos v aplikacijo sta bili najprej organizirani dve usposabljanji celodnevno v letu 2007 in dopolnilno v letu 20, odtlej pa je predstavitev vnosa v aplikacijo del Temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov. Izpeljano je bilo v letih 202 in 203 (ne pa v letih 204, 205 in 206). ACS nudi sprotno tehnično pomoč vsa leta, celo leto. V aplikaciji za vnos so vgrajene logične kontrole podatkov za vse številske znake; za vsa polja so vzpostavljena navodila za slučaj napake pri vnosu; oblikovana so bila navodila za vnos, ki so dostopna tudi v spletni obliki znotraj aplikacije; prijavljeni krožki so vidni tudi na spletni strani ( Uteževanje: Brez uteževanja. Očiščenje podatkov: Podatki so bili delno očiščeni pred prevzemom v Arhiv. Stopnja sodelovanja: V raziskavi so zajeti vsi študijski krožki, ki so v posameznem letu potekali v Sloveniji po pravilih ACS. Pri podatkih lahko prihaja do minimalnih odstopanj za tiste študijske krožke, ki niso bili dokončno dokumentirani zaradi nedoseganja kriterijev ali pa nedokončanega dokumentiranja. Uvrstitev raziskave po pomembnosti: 7: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne Dostop do podatkov 4

5 Mesto: Arhiv družboslovnih podatkov Velikost zbirke: 2 datoteki podatkov. Skupaj datotek: 2 Omejitve pri uporabi Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. 5

6 Spremna gradiva Gradiva o izvedbi raziskave. Bogataj, Nevenka (206). STUDK_6 - Vprašalnik - poročilo [Vprašalnik]. 2. Bogataj, Nevenka (206). STUDK_6 - Vprašalnik - udeleženec [Vprašalnik]. 3. Bogataj, Nevenka (206). STUDK_6 - Vprašalnik - mentor [Vprašalnik]. 4. Bogataj, Nevenka (206). STUDK_6 - Vprašalnik - prijava študijskega krožka [Vprašalnik]. Rezultati raziskave Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave! Povezane objave. Andragoški center Republike Slovenije (208). Objave. 6

7 Opis podatkov Osnovne informacije o datoteki podatkov ID datoteke: F Naslov podatkovne datoteke: STUDK_6 - Študijski krožki : Spremljanje dejavnosti - študijski krožek [datoteka podatkov] Format: *.txt - TEKST število spremenljivk: 54 število enot: 58 Verzija: marec 208 ID datoteke: F2 Naslov podatkovne datoteke: STUDK_6 - Študijski krožki : Spremljanje dejavnosti - udeleženci [datoteka podatkov] Format: *.txt - TEKST število spremenljivk: 3 število enot: 2469 Verzija: marec 208 Spremenljivke ID: SK_ID Oznaka: ID študijskega krožka Dobesedno vprašanje: ID študijskega krožka Veljavni odgovori: 2469 Minimum: 924 Maksimum: 3072 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 924 do 3072 ID: IDMENTOR Oznaka: ID mentorja Dobesedno vprašanje: ID mentorja Veljavni odgovori: 2469 Minimum: 90 7

8 Maksimum: 3039 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 90 do 3039 ID: SPOL Oznaka: Spol udeleženca Dobesedno vprašanje: Spol udeleženca M 27 Z 9749 Veljavni odgovori: 2460 ID: LETO_ROJ Oznaka: Leto rojstva Dobesedno vprašanje: Leto rojstva Veljavni odgovori: Minimum: 93 Maksimum: 203 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 93 do 203 ID: POST_R Oznaka: Pošta Dobesedno vprašanje: Pošta - Zakrita vrednost 2469 Veljavni odgovori: 2469 Vrednosti spremenljivk: od - do - 8

9 ID: DRZAVA_T Oznaka: Država Dobesedno vprašanje: Država - Zakrita vrednost 2469 Veljavni odgovori: 2469 Vrednosti spremenljivk: od - do - ID: DRZAVA Oznaka: Država Dobesedno vprašanje: Država hr 0 hu 5 it 3 si 2400 xx 4 Veljavni odgovori: 2460 ID: IZOB_T Oznaka: Izobrazba Dobesedno vprašanje: Izobrazba - Zakrita vrednost 2469 Veljavni odgovori: 2469 Vrednosti spremenljivk: od - do - ID: ST_IZOB Oznaka: Stopnja izobrazbe Dobesedno vprašanje: Stopnja izobrazbe 9

10 Poklicna Štiriletna poklicna, strokovna ali splošna izobraz Višja/visoka izobrazba Univerzitetna Specializacija 83 6 Magisterij Doktorat 83 0 Nedokoncana os 57 Koncana os Veljavni odgovori: Vrednosti spremenljivk: od do ID: STATUS Oznaka: Status Dobesedno vprašanje: Status zaposlen samozaposlen 4 3 brezposlen upokojenec kmet 9 6 gospodinja študent/dijak 30 8 otroci do 5 leta Veljavni odgovori: 562 Neveljavni odgovori: 907 Vrednosti spremenljivk: od do 8 ID: ST_DEJ Oznaka: Število dejavnosti Dobesedno vprašanje: Udeleženec je dejaven v organiziranih prostovoljskih dejavnostih (društva, zbori, pobude, klubi, ipd.): 0

11 nobeni 86 2 manj kot do vec kot Veljavni odgovori: 858 Neveljavni odgovori: 43 Vrednosti spremenljivk: od do 4 ID: KROZEK_T Oznaka: Tip krožka Dobesedno vprašanje: Tip krožka Jezikovni krožek (po projektu Allegro) 64 2 Bralni krožek (Beremo z Manco Košir) 94 3 Klasicni studijski krozek 57 4 Okoljski krožek (za trajnostni razvoj) 54 Veljavni odgovori: 2469 Vrednosti spremenljivk: od do 4 ID: LETO_U Oznaka: Letnica sodelovanja_udeleženci Dobesedno vprašanje: Leto raziskave Veljavni odgovori: 2469 Vrednosti spremenljivk: od 203 do 206

12 ID: SK_ID Oznaka: ID študijskega krožka Dobesedno vprašanje: ID študijskega krožka Veljavni odgovori: 58 Minimum: 924 Maksimum: 3072 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 924 do 3072 ID: MENT_ID Oznaka: ID mentorja Dobesedno vprašanje: ID mentorja Minimum: 90 Maksimum: 3039 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 90 do 3039 ID: STAT Oznaka: status krožka Dobesedno vprašanje: Status krožka 0 tekoči-krožek še vedno poteka 2 krožek zaključen, a ni vseh podatkov 0 2 arhiviran 55 Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2 2

13 ID: V Oznaka: Kam bi po nazivu, namenu... krožka umestili vaš krožek? Dobesedno vprašanje: Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek? (Označite izbrani odgovor.) etnologija (dediscina, identiteta) kulturne ustvarjalnice (gledaliske predstave ipd.) rocne spretnosti (prticki, glasbila, okraski, kuhanje ipd.) osebni razvoj, zdravo zivljenje, rekreacija ekonomija, poslovanje, trzenje 9 6 mediji, racunalnistvo 35 7 ekologija, vrtnarjenje, zeliscarstvo 06 8 gozd 36 9 branje in ustvarjalno pisanje 22 0 tuji jeziki 32 drugo 44 Vrednosti spremenljivk: od do ID: V_DRR Oznaka: drugo Dobesedno vprašanje: Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek? Drugo: 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu Veljavni odgovori: Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V2 Oznaka: Študijski krožek je del neke širše celote 3

14 Dobesedno vprašanje: Študijski krožek je del neke širše celote (načrtnega razvoja kraja/ soseske/ četrtne skupnosti, je del projekta, je del rednega delovnega načrta institucije ipd.)? ne da 649 Vrednosti spremenljivk: od do 2 ID: V2_2 Oznaka: če odgovor da Dobesedno vprašanje: Če da: 2 del projekta nevladne ustanove (priprava nanj, del izvedbe) del mednarodnega projekta (priprava nanj, del izvedbe, nadal) del letnega načrta občine 28 4 del letnega načrta ustanove/ podjetja drugo Veljavni odgovori: 662 Neveljavni odgovori: 496 Vrednosti spremenljivk: od do 5 ID: V2_2_DRR Oznaka: drugo Dobesedno vprašanje: Če da - drugo: 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu Veljavni odgovori: 22 4

15 036 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V3 Oznaka: Kako ste načrtovali izobraževalne cilje Dobesedno vprašanje: Kako ste načrtovali IZOBRAŽEVALNE cilje? udelezenci SK so imeli vnaprej znan cilj cilj je predlagal mentor cilj so si udeleženci dolocili ob začetnih srečanjih sk cilj so si udeleženci oblikovali sproti skozi izmenjavo inter drugo Vrednosti spremenljivk: od do 5 ID: V3_DRR Oznaka: drugo_izobraževalne cilje Dobesedno vprašanje: Kako ste načrtovali IZOBRAŽEVALNE cilje? Drugo: 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 47 Veljavni odgovori: 47 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V4 Oznaka: Kako ste načrtovali akcijske cilje Dobesedno vprašanje: Kako ste načrtovali AKCIJSKE cilje? udelezenci sk so imeli vnaprej znan cilj 69 2 cilj je predlagal mentor 39 5

16 3 4 cilj so si udeleženci določili ob začetnih srečanjih sk cilj so si udeleženci oblikovali sproti skozi izmenjavo inter drugo 8 Vrednosti spremenljivk: od do 5 ID: V4_DRR Oznaka: drugo_akcijske cilje Dobesedno vprašanje: Kako ste načrtovali AKCIJSKE cilje? Drugo: 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 8 40 Veljavni odgovori: 8 40 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V5_ Oznaka: viri ustanove Dobesedno vprašanje: Katere ključne vire ste uporabili? 0 ne 709 da 448 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V5_2 Oznaka: viri ljudje Dobesedno vprašanje: Katere ključne vire ste uporabili? Ljudje. 6

17 0 ne 44 da 03 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V5_3 Oznaka: viri literatura Dobesedno vprašanje: Katere ključne vire ste uporabili? Literatura 0 ne 229 da 928 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V5_4 Oznaka: viri avdio posnetki Dobesedno vprašanje: Katere ključne vire ste uporabili? Avdio posnetki. 0 ne 82 da 336 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V5_5 Oznaka: viri splet Dobesedno vprašanje: Katere ključne vire ste uporabili? Splet. 7

18 0 ne 475 da 682 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V5_6 Oznaka: viri okolje Dobesedno vprašanje: Katere ključne vire ste uporabili? Okolje. 0 ne 670 da 487 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V5_7 Oznaka: drugo Dobesedno vprašanje: Katere ključne vire ste uporabili? Drugo. 0 ne 3 da 44 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V5_7_DRR Oznaka: drugo_navedite Dobesedno vprašanje: Katere ključne vire ste uporabili? Drugo, navedite: 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 44 8

19 4 Veljavni odgovori: 44 4 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V6_ Oznaka: težave-mentor ni imel pomoči, vse je moral sam Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Dobesedno vprašanje: Mentor ni imel pomoči, vse je moral sam. 0 ne 52 da 5 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V6_2 Oznaka: težave-udeležence je težko animirati in obdržati Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Dobesedno vprašanje: Udeležence je težko animirati in obdržati. 0 ne 2 da 36 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V6_3 Oznaka: težave-ne moremo se uskladiti, voditi skupino je zelo težko Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Dobesedno vprašanje: Ne moremo se uskladiti, voditi skupino je zelo težko. 9

20 0 ne 46 da Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V6_4 Oznaka: težave-ne vemo, če sploh napredujemo Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Dobesedno vprašanje: Ne vemo, če sploh napredujemo. 0 ne 48 da 9 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V6_5 Oznaka: težave-težko dobimo prostore Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Dobesedno vprašanje: Težko dobimo prostore. 0 ne 50 da 7 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V6_6 Oznaka: težave-namesto o vsebini se venomer pogovarjamo o sredstvih Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? 20

21 Dobesedno vprašanje: Namesto o vsebini se venomer pogovarjamo o sredstvih. 0 ne 55 da 2 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V6_7 Oznaka: drugo Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Dobesedno vprašanje: Drugo. 0 ne 048 da 09 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V6_7_DRR Oznaka: drugo_navedite Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Dobesedno vprašanje: Drugo, navedite: 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu Veljavni odgovori: Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V6_8 Oznaka: težave-nismo imeli težav Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Dobesedno vprašanje: Nismo imeli težav. 2

22 0 ne 68 da 989 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_ Oznaka: kakovostni kazalci-pestra struktura udeležencev S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Pestra struktura udeležencev po starosti in izobrazbi 0 ne 582 da 575 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_2 Oznaka: kakovostni kazalci-maj vključene skupine S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Manj vključene skupine (Navedite, katere.) 0 ne 84 da 36 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_CS Oznaka: manj vključene skupine S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? 22

23 Dobesedno vprašanje: Manj vključena ciljna skupina Albansko govoreče ženske BREZPOSELNE OSEBE BREZPOSELNI Brezposelne ženske Brezposelni 4 Brezposleni GOSPODINJE Gospodinje HENDIKEPIRANA OSEBA HENDIKEPIRANA OSEBA S PARALIZO Invalid Invalidi LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI MIGRANTI 4 MOŠKI 2 Mladi brezposelni OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU Oddaljenost od mestnega središča Prebivalci podeželja SLEPI IN SLABOVIDNI Prikazanih je 20 od 78 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani. Veljavni odgovori: 32 ID: V7_CS2 Oznaka: manj vključene skupine 2 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Manj vključena ciljna skupina BREZPOSELNE Brezposelni 2 Društvo SONČEK KMET Moški Oddaljeni od mestnega središča Romi Starejši in z večino nižjo izobrazbo 23

24 Upokojenki Učenje vsebin, ki izboljšajo kakovost življenja v okolju z nižjim življenskim standardom brezposelna 2 brezposelna oseba brezposelni 7 brezposelni, ki so mlajši od 30 let, manj kot 3-letno poklicno izobraženi brezposelni, mlajši od 30 let brezposleni 2 dalj časa brezposelne osebe društvo za cerebralno paralizo sonček koper gospodinja 2 gospodinja, z osnovnošolsko izobrazbo Prikazanih je 20 od 60 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani. Veljavni odgovori: 87 ID: V7_CS3 Oznaka: manj vključene skupine 3 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Manj vključena ciljna skupina Društvo OZARA Mladi Moški Starši majhnih otrok, moški UPOKOJENCI ZAPOSLENE bivši povzročitelj nasilja v družini brezposelna brezposelni 4 brezposelni, ki so mlajši od 30 let družina z otroci, mlajšimi od 3 let gospodinje 3 hendikepirane osebe ( onkološki bolniki) kmet kmetica kmetje kmečka populacija 24

25 mama z več otroki manj izobraženi materialno slabo preskrbljene žene Prikazanih je 20 od 30 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani. Veljavni odgovori: 37 ID: V7_CS_S Oznaka: število manjvključenih udeležencev S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Število udeležencev iz vašega ŠK Vrednosti spremenljivk: od 0 do 20 ID: V7_CS2_S Oznaka: število manjvključenih udeležencev 2 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? 25

26 Dobesedno vprašanje: Število udeležencev iz vašega ŠK Vrednosti spremenljivk: od 0 do 5 ID: V7_CS3_S Oznaka: število manjvključenih udeležencev 3 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Število udeležencev iz vašega ŠK

27 Vrednosti spremenljivk: od 0 do 5 ID: V7_3 Oznaka: kakovostni kazalci-izvirne vsebine S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Izvirne vsebine 0 ne 623 da 534 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_4 Oznaka: kakovostni kazalci-obseg medijskih objav S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Obseg medijskih objav 0 ne da 46 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_5 Oznaka: kakovostni kazalci-nagrade S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Nagrade 27

28 0 ne 34 da 23 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_6 Oznaka: kakovostni kazalci-povezovanje z lokalnimi okoljem S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Povezovanje z lokalnim okoljem 0 ne 733 da 424 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_6_XR Oznaka: lokalne skupine S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Lokalne skupine 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 424 Sysmiss 734 Veljavni odgovori: 424 Neveljavni odgovori: 734 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V7_7 Oznaka: kakovostni kazalci-povezovanje izven lokalnega okolja S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Povezovanje izven lokalnega okolja 28

29 0 ne 009 da 48 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_7_XR Oznaka: izven loklanega okolja S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Povezovanje izven lokalnega okolja 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 59 Sysmiss 999 Veljavni odgovori: 59 Neveljavni odgovori: 999 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V7_8 Oznaka: kakovostni kazalci-drugo S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Dobesedno vprašanje: Drugo 0 ne 068 da 89 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V7_8_XR Oznaka: drugo S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? 29

30 Dobesedno vprašanje: Drugo 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu Veljavni odgovori: Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V8_ Oznaka: cilji-nova znanja o določeni vsebini Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Nova znanja o določeni vsebini 0 ne 52 da 005 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V8_2 Oznaka: cilji-spretnosti, tehnike, veščine Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Spretnosti, veščine, tehnike 0 ne 396 da 76 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V8_3 Oznaka: cilji-drugačen način dela Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Drugačen način dela 30

31 0 ne 838 da 39 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V8_3_ Oznaka: način dela-izkušnjo, spretnosti Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Drugačen način dela: izkušnjo sprejetosti 0 ne 960 da 97 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V8_3_2 Oznaka: način dela-demokratične odnose Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Drugačen način dela: demokratične odnose 0 ne 930 da 227 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V8_3_3 Oznaka: način dela-drugo Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Drugačen način dela: drugo 3

32 0 ne 09 da 48 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V8_33_DR Oznaka: drugo Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Drugačen način dela: drugo 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu Veljavni odgovori: Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V8_4 Oznaka: cilji-nove izkušnje Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Nove vrednote, cilji 0 ne 92 da 236 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V8_4_XR Oznaka: izkušnje Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Izkušnje 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 234 Sysmiss

33 Veljavni odgovori: 234 Neveljavni odgovori: 924 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V8_5 Oznaka: cilji-drugo Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Drugo 0 ne 3 da 44 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V8_5_DRR Oznaka: drugo Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Dobesedno vprašanje: Drugo 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 44 4 Veljavni odgovori: 44 4 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V9_RR Oznaka: Izvedeni akcijski cilji Dobesedno vprašanje: Prosimo, navedite izvedene akcijske cilje. 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 57 33

34 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: BMK Oznaka: kateremu avtorju ste se posvetili v krožku Dobesedno vprašanje: Kateremu avtorju ste se v vašem krožku posvetili? 202/ september: poletno branje08. oktober: Danilo Lokar05. november: Miha Mazzini: Nemška loterija03.december: Ivo Zorman07. januar 203: Romana Batič: Na krilih ljubezni02. februar: Andrej Predin: Na zeleno vejo04. marec: Helena Cest A. Rozman Roza, A. Gavalda, Glattauer, S.M. Kidd, Kosmač, Diffenbaugh, Nair A.R.Roza, Mazzini, M. Haushofer, Makine, P. Cogan, Adiga, P. Roth ALOJZ IHAN, TOMAŽ ŠALAMUN, IFIGENIJA SIMONOVIĆ ANDRIĆ, STOCKETT, SKUBIC, BARNES, TOLSTOJ, BOYNE, MERCIER, MAKINE Agatha Christie in primerjalno pisci kriminalk Alenka Rebula, Tomaž Šalamun, Patricija Peršolja. Aleš Šteger, Feri Lainšček, Lucian Blaga, ANWAR CHAIRIL, MIKLOS RADNOTI Amy Chua, Jostein Gaarder, Kerstin Gier, Nathacha Appanach, Nicolas Sparks, Tove Jonsson, Michal Viewgh Andrej Rozman Roza, C. Gailly, I. McEwan, Besson, A. Adiga, Pregelj, V. Vertlib Avtorjem, ki so povezani z Novim mestom, predvsem pa v našem mestu rojeni pisateljici Ilki Vašte. Avtorji, ki so povezani z Novim mestom: Uroš Topić, Ria Bačer, Janez Pezelj... BARBAL, VOJNOVIĆ, SCHECKLEY, ČEHOV, TWAIN, HASINI, DEBELJAK, ROTH, GLATTAUER, TRIBUSON, BAYFAR, JONASSON, KOVAČIČ CESARE PAVESE, BLAS DE OTERO, INDONEZIJSKA LJUDSKA POEZIJA, MAK DIZDAREVIĆ DEBELJAK, ZSUSAK, MARQUES, MOEDERNDORFER, VOJNOVIĆ, BARBAL, GALLOWAY, MAZZINI, LAINŠČEK, PALAZIO Emira Selimović Elersič, Evald Flisar, Jonas Jonasson, Nina George, Vinko Moderendorfer, Branko Gradišnik, Markus Zusak, Jan Philipp Sendker, Vanessa Difenbaugh, Yvette manessis Corporon Erica johnson Debeljak F. Carter, L. Kovačič, T. Morisson, J. Johansson, L. Caroll, A. Munro, G. Vojnović, M. Barbal, P. Roth, M. Haushofer, D. Glattauer, R.J. Pazio, M. Mazzini, F. Lainšček, T. Chevalier F. Lainšček, Milan Vincetič, Prešeren, Krenn, Časar 34

35 FERIJU LAINŠČKU Prikazanih je 20 od 70 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani. Veljavni odgovori: 75 ID: BMK2 Oznaka: katera dela ste obravnavali Dobesedno vprašanje: Katera dela ste obravnavali? 202/ september: poletno branje08. oktober: Danilo Lokar05. november: Miha Mazzini: Nemška loterija03.december: Ivo Zorman07. januar 203: Romana Batič: Na krilih ljubezni02. februar: Andrej Predin: Na zeleno vejo04. marec: Helena Cest Bojna pesem mame tiggrice, Lepotica s pomarančami, Klub vražjih mamic, Annina poroka, Trije tedni z mojim bratom, Poletna knjiga, Bionevesta Cankarjevi odlomki predavanj: Očiščenje in pomlajevanje, Slovensko ljudstvo in slovenska kultura. Celoten opus Alenke Rebula (poezija in dela s psihološko vsebino, objave na spletu...) DOM DOM- Partljičevo Dekle z juga Dela o etiki in družbi, pravu, enakosti in enakih možnostih; invalidi v družbi in invalidi v športu; šport in mladi; lutkarstvo, kultura... Emma Storm, Bratovščina Culis, Iztrgano pozabi, Dedek in vnukinji... Erica Johnson Debeljak: Prepovedani kruh FERI LAINŠČEK, TONE PAVČEK Franc Jelerčič: Otrokova pot v svobodo0marjan Tomšič: Frkolini00Za večerno branje: Milan Jež: Po senu diši0peter Pavel Bratina: Pod to goro Čavensko Franc Rado Jelerčič: Otrokova pot v svobodo0danilo Lokar: Sodni dan na vasi0fran Saleški Finžgar: Dekla Ančka0Janez Jalen: Previsi0Anton Aškerc: Pesmi0France Tomšič: Frkolini0 GRENKO MORJE, POJDI, KAMOR TE VODI SRCE, TEK ZA ZMAJEM, TISOČ VELIČASTNIH SONC, IN V GORAH ODZVANJA, NA OBALI CHESIL, BRALEC, SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE UMORIL PSA, SAMOTNOST PRAŠTEVIL, ČUDO, DEKLE Z BISERNIM UHANOM Hiša lutk - nora, Gospa Bovary, Panika Ivan Šega: Mokarice, France Prešeren: Zarjovena dvičica Izbrisana (Mazzini), Stena (Haushofer), Stara pajkovka (Cogan), Človeški madež (P. Roth) JEZIK ROŽ, SHIRALEE, NIKJER V AFRIKI, MARJETKA SLADKOSNEDKA, POLETJE V BELFASTU 35

36 Jezik rož (Difenbaugh), Proti severnemu vetru ( Glattauer), Glasba njegovega življenja, Ostanki dneva (Ishiguro), Dan, daljši od življenja (Ajtmatov), Konje krast (Petersson), Bojna pesem mame tigrice ( Hua) KAMEN V MELIŠČU, JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA; MENJAVA DUHA, NOVELE, PRIGODE H. FINNA, TAKSI, PREPOVEDANI KRUH, ČLOVEŠKI MADEŽ, PROTI SEVERNEMU VETRU, ČE NE BO HUJŠEGA, NANA, IZGUBLJENA BESEDA STOLETNIK, KI JE ZLEZEL SKOZI OKNO IN IZGINIL, OPUS KOVIČ Ko od daleč prihajaš v mojo bližino0tito, amor mijo Prikazanih je 20 od 73 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani. Veljavni odgovori: 75 ID: V0_ Oznaka: posledice-na osebni ravni Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? Dobesedno vprašanje: Na osebni ravni 0 ne 22 da 936 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V0_2 Oznaka: posledice-na ravni skupine Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? Dobesedno vprašanje: Na ravni skupine 0 ne 268 da 889 Vrednosti spremenljivk: od 0 do 36

37 ID: V0_3 Oznaka: posledice-na ravni loklne skupnosti Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? Dobesedno vprašanje: Na ravni lokalne skupnosti 0 ne 534 da 623 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V0_4 Oznaka: posledice-drugo Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? Dobesedno vprašanje: Drugo, česar ni moč pojasniti z ravnjo 0 ne 098 da 59 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V0_DRR Oznaka: drugo Dobesedno vprašanje: Drugo, česar ni moč pojasniti z ravnjo 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu Veljavni odgovori: Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V_ Oznaka: izobraževalni Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: 37

38 Dobesedno vprašanje: Izobraževalni 0 ne 40 da 747 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V Oznaka: izobraževalni-nadaljevanje učenja Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: Dobesedno vprašanje: Izobraževalni - nadaljevanje učenja 0 ne 420 da 737 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V 2 Oznaka: izobraževanje-vključitev v formalno solanje Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: Dobesedno vprašanje: Izobraževalni - vključitev v formalno šolanje 0 ne 4 da 6 Vrednosti spremenljivk: od 0 do 38

39 ID: V_2 Oznaka: učinka na udeležence - socializacijski Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: Dobesedno vprašanje: Socializacijski 0 ne 262 da 895 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V_3 Oznaka: učinek na udeležence-sprostitveni Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: Dobesedno vprašanje: Sprostitveni 0 ne 342 da 85 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V_4 Oznaka: učinek na udeležence-ga ni bilo Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: Dobesedno vprašanje: Ga ni bilo 0 ne 57 da 0 Vrednosti spremenljivk: od 0 do 39

40 ID: V_5 Oznaka: učinek na udeležence-drugo Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: Dobesedno vprašanje: Drugo 0 ne 057 da 00 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V_5DRR Oznaka: drugo Dobesedno vprašanje: Drugo 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu Veljavni odgovori: Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V2 Oznaka: učinek na okolje Dobesedno vprašanje: UČINEK študijskega krožka NA OKOLJE, njegova VLOGA v njem: sk nima opazne vloge v okolju 66 2 sk sibko sooblikuje lokalno dogajanje sk vpliva na zivljenje lokalnega okolja sk intenzivno spreminja domace okolje in sega tudi prek njeg 27 5 ne vem Veljavni odgovori: 54 40

41 Neveljavni odgovori: 4 Vrednosti spremenljivk: od do 5 ID: V3_X Oznaka: največji dosežek Dobesedno vprašanje: Kaj se vam zdi največji dosežek študijskega krožka? Veljavni odgovori: 47 ID: V4 Oznaka: Ali boste SK nadaljevali Dobesedno vprašanje: Ali boste študijski krožek še nadaljevali? ne 85 2 da Veljavni odgovori: 50 Neveljavni odgovori: 8 Vrednosti spremenljivk: od do 2 ID: V4_X Oznaka: ne-opis Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Dobesedno vprašanje: Ne, pojasnite zakaj: - prvi ŠK Ženske in gozd smo z nadaljevanjem, novimi vsebinami, novimi udeleženkami nadgradili; 0- vsebine smo razširili in s tem trenutno izčrpali ideje na tem področju;0- morda bi bil lahko čez čas izziv temo obdelati še skupaj z mlajšimi; - velik problem je časovno usklajevanje za delovanje; 0- glavni produkt - oblikovanje vsebine 'etno-parka' je v fazi, ko lahko deluje preko drugih oblik (zunanji partnerji);0- usmeritev delovanja na nove trajnostne produkte (video snemanja, zbirka). Akcijski cilj je dosežen. Cilj dosežen Cilje smo dosegli, temo smo ustrezno obdelali, z rezultati dela smo zadovoljni. Cilje, ki smo si jih zastavili na začetnih srečanjih, smo dosegli. Vsak udeleženec lahko sedaj samostojno raziskuje in odkriva uskoško dediščino. Cilji doseženi, gremo na nove naloge. 4

42 DOSEGLI SMO ZASTAVLJENI CILJ Dela so zaključena Dosegli smo načrtovane cilje. Dosegli smo načrtovane izobraževalne in akcijske cilje. Izrazili so željo, vendar prej kot v jesenskem času se ne bomo dobili. Izvedli smo načrtovane izobraževalne in akcijske cilje. Ker bomo raziskovali še druga področja kulturne dediščine na Koroškem. Ker je izdelovanje košar zelo zahtevno opravilo. Pravočasno je potrebno pripraviti material, ga ustrezno obdelati, za kar potrebuješ orodje, ki ga vsak ne premore in ročne spretnosti ter veščine. Naslednja stopnja pa je pletenje košar, kjer potrebuje Ker je predstavljal zaokroženo celoto. Ker je težko zagotoviti dovolj udeležencev. Ker smo dosegli, kar smo si zadali. Želeli pa bi nadaljevati v naslednji sezoni študijskih krožkov, če bi bilo to mogoče. Ker so bili doseženi akcijski in izobraževalni cilji. Ker so udeleženci pridobili potrebno znanje. Mogoče bomo nadaljevali z novo skupino. Prikazanih je 20 od 85 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani. Veljavni odgovori: 85 ID: V4_2_ Oznaka: da- v obliki naslednjega SK Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki: Dobesedno vprašanje: Naslednega ŠK 0 ne 302 da 855 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V4_2_2 Oznaka: da-v obliki drustva ali druge organizirane skupine Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki: Dobesedno vprašanje: Društva ali druge oblike organiziranega sodelovanja 42

43 0 ne 03 da 54 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V4_2_3 Oznaka: da- v obliki druzabnega srecanja Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki: Dobesedno vprašanje: Družabnega srečevanja 0 ne 974 da 83 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V4_2_4 Oznaka: da-v obliki projekta Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki: Dobesedno vprašanje: Projekta 0 ne 052 da 05 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V4_2_5 Oznaka: da-drugo Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki: Dobesedno vprašanje: Drugo 0 ne

44 da 74 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V42_5R Oznaka: drugo Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Dobesedno vprašanje: Drugo 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu Veljavni odgovori: Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V5_R Oznaka: Izvedeni akcijski cilji Dobesedno vprašanje: Kje, kdaj in kako ste promovirali vsebine, delo, akcijske cilje in rezultate študijskega krožka? 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 57 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V6 Oznaka: število SK-jev se bo: Dobesedno vprašanje: Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov: povečalo ostalo približno na enaki ravni zmanjšalo 9 44

45 Vrednosti spremenljivk: od do 3 ID: V6 X Oznaka: razlog-povecalo Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov: Dobesedno vprašanje: Povečalo - navedite ključni razlog: - bolj smo vpeti v dogajanje v lokalnem okolju,0- sodelujemo z več društvi in drugimi organizacijami,0- imamo veliko idej - močan povezovalni učinek med ljudmi in 0možnost izmenjave znanja - pojavile so se nove teme,0- izražene želje po novih akcijskih ciljih - vsi udeleženci želijo nadaljevati delo0- želijo pripeljati tudi nove člane - zanimanje za aktivno državljanstvo0- potreba ljudi po povezovanju0- potreba po organiziranem druženju interesnih skupin - če bodo delovanje študijskih krožkov stimulirano, ker je primerna oblika izobraževanja in delovnja. Delovanje dosedanjih študijskih krožkov je bilo v našem okolju zelo odmevno in pozitivno sprejeto, zanimanje za študijske krožke se je bistveno povečalo.0za nadaljnje izvajanje študijskih krožkov se zavzemamo mentorji in organizacije s katerimi sodel Dostopna oblika učenja za ranljive skupine prebivalstva kot so starejši, invalidi, migranti, ki lahko zadovolji potrebe lokalnega okolja je bistvena. Zadovoljstvo ljudi, ki so že bili vključeni v to obliko učenja je tudi ključnega pomena. Dostopna oblika učenja za ranljive skupine prebivalstva, kot so starejši, invalidi, migranti, ki lahko zadovolji potrebe lokalnega okolja je bistvena. Ključnega pomena je tudi zadovoljstvo ljudi, ki so že bili vključeni v to obliko izobraževanja. Drugo leto bo v Sloveniji potekal svetovni kongres OIDFA (Združenje klekljaric, zato bo potrebno pripraviti še več razstav in spremljajočih dogodkov. Dvig zavedanja, da nas medsebojno povezovanje, deljenje znanja, vseživljenjsko učenje in sodelovanje vodi v trajnostni in miroljubni razvoj. Glavni razlog je zanimiva kombinacija samega sistema študijskega krožka, ki je blizu ljudem. Kot tak je sestavljen iz akcijskih ciljev, ki nadgradijo predhodno pripravo in učenje. Glede na potrebe v lokalnem okolju, bi vsekakor želeli, da se število izvedb poveča. Eden izmed razlogov je tudi ta, da so se projekti zaključili, ki so omogočali udeležencem brezplačno vključevanje v večuren aktivnosti. Institucije in posameznike se na različne načine prizadevajo za širšo ponudbo vsebin, ki povezujejo ljudi, jim nudijo kvalitetno preživljanje prostega časa ali ozaveščajo. Študijski krožki so ena izmed priložnosti za to. Zanimanje je vse večje, kot o 45

46 Interes lokalnega prebivalstva za učenje v obliki študijskih krožkov narašča. Interes po izvajanju študijskih krožkov je velik, če bo za to namenjenih dovolj finančnih sredstev Interes po udeležbi in obravnavi različnih vsebin v okviru ŠK narašča. Interes po udeležbi v študijskih krožkih je v lokalnem okolju velik, zato bi se ob zadostni finančni podpori lahko število študijskih krožkov povečalo. Interes po udeležbi v študijskih krožkih je velik. 2 Interes po udeležebi v študijskih krožkih v našem okolju narašča, prav tako lahko v okviru delovanja študijskih krožkov prispevamo k doseganju različnih razvojnih prizadevanj, ohranjanju naše dediščine in prepoznavnosti ter zvišujemo raven vključevan Prikazanih je 20 od 24 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani. Veljavni odgovori: 22 ID: V6_3_X Oznaka: razlog-zmanjsalo Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov: Dobesedno vprašanje: Zmanjšalo: navedite ključni razlog: Ker je bilo število krožkov javnemu zavodu Mocis zmanjšano za en krožekseveda upamo, da pri tem ne bo ostalo ZARADI ZMANJŠEVANJA FINANCIRANJA IN SPLOŠNE DRUŽBENE KLIME Zmanjšano financiranje Veljavni odgovori: 3 ID: V7 Oznaka: Vpliv SK Dobesedno vprašanje: Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: vse večji ostal približno na enaki ravni vse manjši 3 Vrednosti spremenljivk: od do 3 46

47 ID: V7 X Oznaka: razlog-vse vecji Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: Dobesedno vprašanje: Vse večji - navedite ključni razlog "dobre glas seže v deveto vas". Delo našega krožka pozitivno odzvanja v lokalnem okolju. Dobre prakse pa ni težko nadaljevati. - - ker je obvladovanje komunikacijskih veščin izredno pomembno za dobre medsebojne odnose in poslovno uspešnost - povečanje števila vpisanih,0- minimalni stroški izobraževanja ali pa jih sploh ni. - povečanje število vpisanih,0- minimalni stroški izobraževanja. - s priporočili udeležencev si krožki oblikujejo večje vrednosti in prednosti (zagotovo ima mentorjeva motivacija velik vpliv tudi na mnenja udeležencev krožkov). - spoznavanje s takšno obliko VŽU - včlanjevanje v bodoči klub "Esperanto" in širjenje esperantskega gibanja v regiji in širše;0- objave o delu Kluba v medijih; - če bodo krožki stimulirani, bo vpliv večji, ker angažira človeške energije in jih kanalizira v ustvarjalnosti. Bralni krožki bodo prispevali k trgu dela s spodbujanjem splošne izobraženosti, socialne vključenosti in prilagodljivosti! Dober glas seže v deveto vas. Dobra skupinska dinamika in klima nam bo omogočala več dejavnsoti, ki jih bomo lahko predstavile v lokalni skupnosti: stojnica z darili, sodelovanje z drugimi ŠK...0 Dogovarjamo se za sodelovanje z občino Bled pri njihovem novem muzejskem projektu: Interpretacijski center dediščine Blejskega podeželja v Bodeščah. Delovanje bo utemeljeno na študijskih krožkih. Določeno sliko o zadovoljstvu udeležencev študijskega krožka si lahko ustvarimo iz izjav, ki jih posamezniki dajo, ko dobijo zaposlitev. Le ti so ponavadi zadovoljni s svojim uspehom in izjavljajo, da je sodelovanje v krožku veliko pripomoglo k kompe Doslej so obiskovalci prireditev nekako čakali, \'da nas bo minilo\', letos je bilo že slišati: \'Glej, ampak oni vsako leto naredijo nekaj novega!\' Dostopnost učenja med ranljivimi skupinami in zavedanje, da je vseživljenjsko učenje postal pomemben dejavnik v današnji družbi. Drugih sofinanciranih programov praktično ni več, in šk bodo ostali edina oblika neformalnega učenja odraslih v lokalnem okolju. Druženje v ŠK je za naše okolje vse bolj privlačen glede na stisko ljudi in potreben zaradi druženja, spoznavanja o novostih in znanja, kje poiskati primerne informacije. 47

48 Druženje v ŠK je za naše okolje vse bolj privlačno glede na funkcijo in vpliv, ki jo ima UPI - ljudska univerza Žalec na oz. v okolju. V krožke uspemo vključiti tiste teme, ki so za ljudi in okolje aktualne, zanimive, hkrati pa tudi koristne. Ob upoš Druženje, medgeneracijsko sodelovanje, prijetno vzdušje in nova znanja, spretnosti, veščine. Ohranjanje kulturne dediščine in identitete. Prikazanih je 20 od 35 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani. Veljavni odgovori: 33 ID: V7_3_X Oznaka: razlog-vsa manjsi Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: Dobesedno vprašanje: Vse manjši - navedite ključni razlog Pri nas imamo zaradi vsako leto manj študijskih krožkov, saj s strani MIZŠ ni dovolj sredstev. Potreb pa je seveda vsako leto več. Zaradi zmanjšanega financiranja. Vsako leto imamo manj študijskih krožkov, kar je nadvse žalostno. v turistični ponudbi kraju Veljavni odgovori: 3 ID: V8_A Oznaka: Stroški dela Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Stroški dela Minimum: 0 Maksimum: 8060 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do 8060 ID: V8_2A Oznaka: Materialni Stroški Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Materialni stroški 48

49 Minimum: 0 Maksimum: 2440 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2440 ID: V8_3A Oznaka: Stroški prostora Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Stroški prostora Minimum: 0 Maksimum: 4000 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do 4000 ID: V8_4A Oznaka: Stroški za razvoj Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Stroški za razvoj Minimum: 0 Maksimum: 800 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do 800 ID: V8_5A Oznaka: Drugi morebitni stroški Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Drugi morebitni stroški 49

50 Minimum: 0 Maksimum: 7000 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do 7000 ID: V8_SA Oznaka: Skupaj stroški Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Skupaj stroški Minimum: Maksimum: 6840 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od do 6840 ID: V8_DRR Oznaka: drugi stroški - navedite Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Drugi morebitni stroški 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 480 Sysmiss 678 Veljavni odgovori: 480 Neveljavni odgovori: 678 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V9_ Oznaka: Sofinanciranje Ministrstv za izobraževanje... Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (po pogodbi) Minimum: 0 50

51 Maksimum: Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V9_2 Oznaka: Sofinanciranje Ministrstvo za delo... Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Minimum: 0 Maksimum: 245 Aritmetična sredina: 3.57 Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do 245 ID: V9_3 Oznaka: Sofinanciranje Druga ministrstva Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Druga ministrstva in vladne institucije Minimum: 0 Maksimum: Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V9_4 Oznaka: Sofinanciranje obmocna enota za zaposlovanje Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Zavod RS za zaposlovanje ali Območna enota za zaposlovanje ali Urad za delo Minimum: 0 Maksimum:

52 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V9_4A Oznaka: Sofinanciranje Območna enota za zaposlovanje Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Območna enota za zaposlovanje 0 57 Vrednosti spremenljivk: od 0 do 0 ID: V9B Oznaka: Sofinanciranje Urad za delo Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Urad za delo 0 57 Vrednosti spremenljivk: od 0 do 0 ID: V9_5 Oznaka: Sofinanciranje Lokalna skupnost Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Lokalna skupnost Minimum: 0 Maksimum: Aritmetična sredina: Standardni odklon:

53 Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V9_6 Oznaka: Sofinanciranje Donatorji Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Donatorji, sponzorji Minimum: 0 Maksimum: 49 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do 49 ID: V9_7 Oznaka: Sofinanciranje Mednarodna sredstva Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Mednarodna sredstva Minimum: 0 Maksimum: Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V9_8 Oznaka: Sofinanciranje Člani ŠK Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Člani študijskega krožka Minimum: 0 Maksimum: Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do

54 ID: V9_9 Oznaka: Sofinanciranje Izvajalska organizacija Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Izvajalska organizacija Minimum: 0 Maksimum: Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do ID: V9_0 Oznaka: Sofinanciranje Drugo Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Drugo Minimum: 0 Maksimum: 7000 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0 do 7000 ID: V9_SKUP Oznaka: Sofinanciranje skupaj Podatki o sofinancerjih študijskega krožka: Dobesedno vprašanje: Skupaj Minimum: 0.6 Maksimum: 550 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 0.6 do

55 ID: V9A Oznaka: nefinančni viri Dobesedno vprašanje: Študijski krožek je pridobil nefinančne vire. ne 9 2 da 246 Vrednosti spremenljivk: od do 2 ID: V9A_K_R Oznaka: kaj? Študijski krožek je pridobil nefinančne vire. Dobesedno vprašanje: Če da, kaj? 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 246 Sysmiss 92 Veljavni odgovori: 246 Neveljavni odgovori: 92 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V9A_D_R Oznaka: kdo? Študijski krožek je pridobil nefinančne vire. Dobesedno vprašanje: Če da, kdo? 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 246 Sysmiss 92 Veljavni odgovori: 246 Neveljavni odgovori: 92 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: V20_DRR Oznaka: Želite še kaj sporočiti? Dobesedno vprašanje: Ali nam v povezavi s tem študijskim krožkom želite še karkoli sporočiti? 55

56 77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 673 Sysmiss 485 Veljavni odgovori: 673 Neveljavni odgovori: 485 Vrednosti spremenljivk: od 77 do 77 ID: LETO_P Oznaka: Leto raziskave Dobesedno vprašanje: Leto raziskave Vrednosti spremenljivk: od 203 do 206 ID: ID_MENTO Oznaka: ID mentorja Dobesedno vprašanje: ID mentorja Veljavni odgovori: 58 Minimum: 90 Maksimum: 3039 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 90 do 3039 ID: SPOL_MEN Oznaka: Spol mentorja Dobesedno vprašanje: Spol mentorja 56

57 M 33 Z 05 Veljavni odgovori: 48 ID: ROJEN Oznaka: Leto rojstva Dobesedno vprašanje: Leto rojstva mentorja Veljavni odgovori: 48 0 Minimum: 937 Maksimum: 989 Aritmetična sredina: Standardni odklon: Vrednosti spremenljivk: od 937 do 989 ID: POSTA_R Oznaka: Pošta Dobesedno vprašanje: Pošta - Zakrita vrednost 58 Veljavni odgovori: 58 Vrednosti spremenljivk: od - do - ID: DRZAVA Oznaka: Država Dobesedno vprašanje: Država it 8 si 40 57

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV  PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. Mednarodna znanstvena konferenca: ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA Alma Mater Europaea - ECM Maribor, 11-12. marec 2016 ODZIVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PRIMERIH NASILJA

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana   Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

KULTURNI DNEVNIK

KULTURNI DNEVNIK KULTURNI DNEVNIK ŠOLSKO LETO 2016/2017 Že deveto leto izvedbe! Zakaj je zaživel KULTURNI DNEVNIK, kulturno izobraževalni abonma za učence OŠ? Ideja in nastanek: - leto 2007, - priprava elaborata za EPK

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia Projekt SEE MEET 2017 KAJ JE SEE MEET? Dogodek za podjetja in podjetnike, ki je namenjen spoznavanju in B2B sestankom med njimi. CILJI SEE MEET Cilj dogodka je udeležencem ponuditi profesionalno podporo

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - krstulovic

Microsoft PowerPoint - krstulovic PROST DOSTOP DO DOSEŽKOV SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV PREK PORTALA dlib.si mag. Karmen Štular Sotošek mag. Zoran Krstulović Daša Pokorn Narodna in univerzitetna knjižnica 3 Uporabniki in prosto dostopne zbirke

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo Izpostava Brežice Cesta prvih borcev 41 8250 Brežice tel, fax: (07) 49 61 165 E-mail: marija.levak@siol.net DRUŠTVO KMETIC BREŽICE BIZELJSKO www.kmetijskizavod-nm.si Iz ajde pripravljamo številne jedi,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Excel 2016

Excel 2016 PRIDOBIVANJE TEMELJN IH IN POKLICNIH KOMPETENC OD 2019 DO 2022 HIPERPOVEZAVA Gradivo za interno uporabo AVTOR: Belinda Lovrenčič Gradivo ni lektorirano V Maj 2019 Operacijo sofinancira Evropska unija,

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

Microsoft Word - posast201112

Microsoft Word - posast201112 MATHEMA ZAVOD ZA POPULARIZACIJO MATEMATIKE R A Z P I S šolsko leto 2011/12 10. TEKMOVANJE ZA LOGIČNO POŠAST (dopolnjena verzija z dne 24. 8.2011) MATHEMA 1 ZGODOVINA TEKMOVANJA Tekmovanje je do sedaj (9

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

Untitled-1

Untitled-1 -$-... 1 100 95 75 25 5 0...... -$- -$web slo prospekt KOLOFON 9. december 2016 18:29:46 Narodna galerija Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - GG_Toolbox-exc_si _todo p17.doc

Microsoft Word - GG_Toolbox-exc_si _todo p17.doc Orodja / Metode Golden Goal Osnovne spretnosti & Učenje komuniciranja z vključenimi športnimi aktivnostmi (Slovenian version) 1 Projekt Golden Goal je bil ustanovljen s pomočjo SOCRATES-GRUNDTVIG programa

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give  yourself  a digital  makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več