ŠOLSKI INFORMATOR 2021/2022

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ŠOLSKI INFORMATOR 2021/2022"

Transkripcija

1 Center IRIS Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Langusova ulica LJUBLJANA telefon: +386 (01) ŠOLSKI INFORMATOR 2021/2022 Dragi učenci, dijaki in spoštovani starši. Preteklo šolsko leto je bilo v marsičem posebno in vsi skupaj smo bili na zahtevni preizkušnji. Spraševali smo se ali bomo zmogli in znali premagati vse izzive, ki jih nobeden od nas ni pričakoval. S skupnimi močmi in sodelovanjem smo vzpostavili pogoje za izobraževanje na daljavo in šolsko leto uspešno pripeljali do konca. Vse to nam ne bi uspelo brez vrednot, ki jih živimo in razvijamo skupaj z vami. To so varno in zdravo okolje, znanje, sprejemanje, odgovornost, spoštovanje, prijateljstvo in medsebojno zaupanje. Tudi v šolskem letu 2021/22 bomo naše aktivnosti gradili, razvijali na omenjenih vrednotah in prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo. S pozitivnim pristopom k reševanju težav in problemov ter ustvarjanju pozitivne socialne klime bomo zagotavljali pogoje za kakovostno vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok ter otrok z avtistično motnjo. Skupaj zmoremo veliko več in bolje kot posameznik. Ostanite zdravi. Katjuša Koprivnikar, ravnateljica

2 2 I. KONTAKTNI PODATKI CENTRA IRIS Ravnateljica Katjuša Koprivnikar (01) Pomočnica Anja Ponikvar (01) ravnateljice Tajništvo Magdalena Oletič (01) Anja Pirjevec Računovodstvo Nataša Dovjak (01) Psihologinja Sabina Šilc (01) Socialna delavka Lena Pavli Fister (01) Knjižnica Nina Schmidt (01) Zgodnja obravnava Dr. Mateja Maljevac (01) (031) Zdravstveni delavec Danijel Turecki (01) Organizator Tina Cortes (01) prehrane Simoes Organizator Marko Bešlič (01) informacijskih dejavnosti Pripomočki Marija Repe (01) Kocman Vrt čutil Jera Svetek (01) Spletna stran Tehnični kader Kuhinja Irena Ustar, Jurjevec Jana, Branka Radenković (01) Čistilke Fada Kajdić, Aida Huskić, Zekija Kovačević, Rebija Hamulić, Asima Brkić, Mesuda Majetić Hišnik Stane Petrovčič (01) Vzdrževalec učne tehnologije Polona Bandelj (01) II. PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTI V osnovni šoli izvajamo naslednje programe: Prilagojen program 9-letne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne (SS-EIS) Prilagojen program 9-letne osnovne šole z enakovrednim standardom za otroke z avtističnimi motnjami (AM-EIS) Prilagojen program 9-letne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) Posebni program vzgoje in izobraževanja () V srednji šoli izvajamo naslednje programe: Prilagojen program administrator za slepe in slabovidne (ADM) Gastronomija in turizem (GT) RAZRED Št. učencev/ dijakov Razrednik Oddelek SS-EIS: 1./2./3./4. razred 5 Oddelek SS-EIS: 8./9. razred 4 Karmen Grum Oddelek AM-EIS: 1. razred 3 Spremljevalec Tina Kastelic Erzar Estera Marija - drugi učitelj Anja Mikuž Pia Roblek - drugi učitelj

3 3 Oddelek AM-EIS: 2./3. razred 3 Neža Ceglar Drugi strokovni delavec Oddelek AM-EIS: 4./5. razred 5 Ines Cokan Igor Miklavčič - drugi strokovni delavec Oddelek AM-EIS: 6./7. razred 4 Damijana Dušak Drugi strokovni delavec Oddelek ADM/GT: 1./2./3. letnik 3 Marija Jeraša Oddelek NIS: 1./7./8. razred 3 Lucija Maršič I. in III. stopnja 5 Pia Novljan Maša Kraner, Nataša Frank II. do V. stopnja 4 Severina Skubic Miha Kapš VI. stopnja 6 Tjaša Kavčič OPB I, OPB II, OPB III 29 Polona Zapušek, Pia Roblek, Tina Cortes Simoes, Nastja Strnad Vsi učenci imajo pouk v dopoldanskem času s pričetkom ob 8.00 uri, razen v ponedeljek, ko se pouk za večino učencev prične ob Glavni odmor je od do ure. Oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja pričenja pouk vsak dan ob 7.30 uri. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA Predmetniki za posamezne programe so objavljeni na naši spletni strani Centra IRIS in Obvezni izbirni predmeti V šolskem letu 2021/22 imajo učenci v programu EIS naslednje izbirne predmete: 7. razred: Nemščina, Turistična vzgoja, Šport za zdravje. 8. razred: Nemščina, Turistična vzgoja, Šport za zdravje. 9. razred: Nemščina, Turistična vzgoja, Šport za zdravje. V programu NIS je izbirni predmet Računalništvo-multimedija. Interesne dejavnosti 2021/2022: INTERESNA DEJAVNOST MENTOR UDELEŽENCI Bralna značka Tjaša Kavčič, Tina Kastelic, Anja 1. 5.r EIS, VI. Mikuž, Neža Ceglar, Ines Cokan Pevski zbor in Orff skupina Neva Laščak 1. 9.r EIS, NIS, Cajon Neva Laščak 4. 9.r EIS Vesela šola Pia Novljan 4. 9.r EIS Kuharski krožek Tina Cortes Simoes 6.C Šah Jurij Auer 6. 9.r EIS Planinski krožek Grega Hribar 6. 9.r EIS Učenci izberejo interesno dejavnost prostovoljno. Jutranje varstvo Jutranje varstvo je organizirano za predhodno prijavljene učence. Varstvo je organizirano od 6.30 do 7.50 ure. Podaljšano bivanje V šolskem letu 21/22 bodo organizirani 3 oddelki podaljšanega bivanja, ki se po 15. uri združujejo. Vodja OPB je Polona Zapušek. Podaljšano bivanje je organizirano za prijavljene učence in traja od konca šolskega pouka, do V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri različnih dejavnostih in delajo domače naloge. V popoldanskem času se učenci vključujejo v interesne dejavnosti. Starši so vse spremembe odhodov in drugih posebnosti, dolžni predložiti vodji OPB. Učenec gre lahko sam domov le ob predhodnem soglasju staršev oziroma pisnem obvestilu staršev. Specialno-pedagoške dejavnosti Namenjene so slepim in slabovidnim otrokom in se odvijajo v dopoldanskem času ter se prepletajo

4 4 z ostalimi vsebinami vzgojno-izobraževalnega dela. Določene specialno-pedagoške dejavnosti so namenjene izključno učencem z avtistično motnjo. Del specialno-pedagoških dejavnosti poteka tudi individualno v dopoldanskem času ali v zgodnjih popoldanskih urah. Področja specialno-pedagoških dejavnosti so: 1. Desetprstno slepo tipkanje 2. Vaje vida in senzorike 3. Orientacija in mobilnost 4. Socializacija 5. Samourejanje - vsakodnevne spretnosti in veščine 6. Pisanje, branje, brajica 7. Računalništvo in računalniška tehnologija 8. Komunikacija (AM) 9. Socialne veščine (AM) DNEVI DEJAVNOSTI Dnevom dejavnosti se lahko zaradi vremenskih razmer in/ali drugih okoliščin spremenijo datumi izvedbe oziroma prilagodi tema. Način in vsebina se prilagaja sposobnostim učencev. Kulturni dnevi MESEC TEMA ORGANIZATOR UDELEŽENCI 2021/2022 Šolske proslave Neva Laščak, Karmen OŠ EIS, NIS, Grum September Menačenkova domačija Tina Kastelic 1. 4.A September Plečnikova domačija Lucija Maršič OŠ NIS September Obisk pravljičarke Tina Kastelic, Anja Mikuž 1. 4.A, 1. 5.C November Plesna delavnica Lucija Maršič NIS November Lutkarije Pia Novljan I. III. Februar Prešernov dan Ines Cokan, Neža Ceglar 1. 5.C Marec Delavnica s kohoni Neva Laščak OŠ EIS, NIS, SŠ Marec Pust Ines Cokan 1. 5.C Marec Skupaj okoli sveta Pia Novljan I. III. Maj Predstava Neža Ceglar 1. 3.C Maj Igraj se z mano Severina Skubic I. V. Športni dnevi MESEC TEMA ORGANIZATOR UDELEŽENCI September Veliki kanu - Ljubljanica Gašper Tanšek OŠ EIS, NIS September Bodi športnik Anja Pečaver I. VI. Oktober Žogarije Anja Pečaver I. VI. Januar Smučanje, tek na smučeh, pohod Gašper Tanšek OŠ EIS, NIS, SŠ Februar Drsanje Gašper Tanšek OŠ EIS, NIS Februar Sankanje in zimski pohod Anja Pečaver I. VI. April Pohod Gašper Tanšek OŠ EIS, NIS Maj Pot ob žici Gašper Tanšek OŠ EIS, NIS Maj Pohod Anja Pečaver I. VI. Junij Plavanje in vodne igre Anja Pečaver I. VI. Naravoslovni dnevi MESEC TEMA ORGANIZATOR UDELEŽENCI 2021/2022 Spoznamo naravo na našem pragu Damijana Dušak OŠ EIS, NIS, SŠ September Slepota in slabovidnost - Vrt čutil Marija Repe Kocman 8. 9.A, 6. 7.C November Narava in moja čutila Pia Novljan I. III.

5 Januar Hiša eksperimentov Grega Hribar 8. 9.A, 6. 7.C, NIS Marec Prirodoslovni muzej Ines Cokan 4. 5.C Marec Obisk kmetije Neža Ceglar 1. 3.C Marec Živalski svet Pia Novljan I. III. April Moja Zemlja Pia Novljan I. III. April Dan Zemlje Anja Ponikvar 8. 9.A, 6. 7.C, VI. Maj Arboretum Tina Kastelic 1. 4.A, NIS Junij Živalski vrt Tina Kastelic 1. 4.A, NIS Junij Morje Anja Mikuž 1. 5.C Tehniški dnevi MESEC TEMA ORGANIZATOR UDELEŽENCI Oktober Ogled rudnika živega srebra Alenka Žnidaršič OŠ EIS, NIS Oktober Bučarija Pia Novljan I. III. Oktober Pošta kam/kako potuješ Pia Novljan I. III. November Priprava na novoletni sejem Lucija Maršič, Tjaša Kavčič OŠ EIS, NIS December Novoletni sejem Lucija Maršič, Tjaša Kavčič OŠ EIS, NIS Januar Recikliranje Ines Cokan 4. 5.C Januar Lovilec sanj Pia Novljan I. III. Februar Pustne maske Severina Skubic I. VI. Maj Čebelarstvo Alenka Žnidaršič OŠ EIS, NIS Junij Ustvarjalnica Anja Mikuž, Neža Ceglar 1. 5.C Junij Morsko ustvarjanje Pia Novljan I. III. DODATNI PROGRAM ŠOLA V NARAVI MESEC VODJA UDELEŽENCI ZIMSKA ŠOLA V NARAVI Kranjska Gora, CŠOD POLETNA ŠOLA V NARAVI ali Gašper Tanšek Gašper Tanšek 6. 7.r EIS r EIS, NIS, Z, predšolski SREDNJA ŠOLA INTERESNE DEJAVNOSTI MESEC VODJA UDELEŽENCI Obisk kulturnega dogodka 2021/2022 Marija Jeraša 1.ADM, 3.GT Obisk TIC Ljubljana oktober 2021 Helena Medved Ivanuš 3.GT Priprava proslave december 2021, februar 2022 Karmen Grum SŠ Obisk sejma ALPE ADRIA januar 2022 Helena Medved Ivanuš 1.ADM, 3.GT Obisk hotela - AUSTRIA TREND HOTEL marec 2022 Helena Medved Ivanuš SŠ Glasbena delavnica marec 2022 Neva Laščak SŠ PRAKTIČNO ADM Helena Medved Ivanuš USPOSABLJANJE GT TEKMOVANJE MENTOR UDELEŽENCI September plavanje Kamnik (pod Gašper Tanšek, Anja Pečaver OŠ okriljem Zšis-Pok) atletika, ulični tek, Gašper Tanšek OŠ

6 Ljubljanski maraton Maj - Veslanje Brestanica - veliki kanu Gašper Tanšek OŠ Maj - kros Centra IRIS Gašper Tanšek, Anja Pečaver OŠ Junij - atletika posamezno, finale Žalec Gašper Tanšek, Anja Pečaver Šolska tekmovanja iz znanja - Mentorji Kenguru, Cankarjevo, Vesela šola idr. 6 OŠ OŠ III. ŠOLSKI KOLEDAR IN POMEMBNI DATUMI CENTRA IRIS sreda ZAČETEK POUKA ponedeljek - ponedeljek JESENSKE POČITNICE nedelja DAN REFORMACIJE ponedeljek DAN SPOMINA NA MRTVE PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN četrtek ENOTNOSTI petek POUKA PROST DAN sobota BOŽIČ nedelja DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI sobota - nedelja NOVOLETNE POČITNICE petek - sobota NOVO LETO ponedeljek ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM petek PRAZNIKOM ponedeljek POUKA PROST DAN torek PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK petek - sobota INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ponedeljek - petek ZIMSKE POČITNICE ponedeljek VELIKONOČNI PONEDELJEK sreda DAN UPORA PROTI OKUPATORJU sreda - nedelja PRVOMAJSKE POČITNICE nedelja - ponedeljek PRAZNIK DELA ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA sreda UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL; petek POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI sobota DAN DRŽAVNOSTI sobota - sreda POLETNE POČITNICE Sobota, Dan odprtih vrat in novoletni sejem Centra IRIS (nadomestimo petek, ) Petek, Informativni dan Centra IRIS Nacionalno preverjanje znanja NPZ V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda EIS obvezno. Preverjanje v 6. in 9. razredu NIS je prostovoljno. Sreda, NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred. Petek, NPZ iz matematike za 6. in 9. razred. Torek, NPZ iz tujega jezika za 9. razred in NPZ iz tujega jezika za 6. razred. Poletno počitniško varstvo za in NIS

7 Počitniško varstvo bo organizirano v naslednjih terminih ob predhodni prijavi učencev: ( ) ( ) 7 IV. SODELOVANJE S STARŠI V šolskem letu 2021/2022 bodo organizirani dva do trije roditeljski sestanki (september, februar in maj/junij). Potekali bodo na daljavo ali drugače ob predhodnem dogovoru z razrednikom. Govorilne ure bodo do nadaljnjega potekale na daljavo, razen ob drugačnem dogovoru z razrednikom, učiteljem. Prosimo, da se za obisk na dopoldanske govorilne ure predhodno dogovorite z učiteljem posameznega predmeta preko e-pošte učitelja ali na telefonsko številko Centra Starši boste vabljeni, da se aktivno vključite v pripravo individualiziranega programa, ki se evalvira 2 3x letno. Priimek in ime Predmet Dopoldanske govorilne ure BAJC KLEMEN VZGOJA ponedeljek, CEGLAR NEŽA RAZREDNI POUK sreda, COKAN INES RAZREDNI POUK, TVZ četrtek, CORTES SIMOES TINA GOS, DVZ ponedeljek, Mag. ČELEŠNIK KOZAMERNIK TJA NINA sreda, ČEŠAREK SARA ORM petek, DUŠAK DAMIJANA NAR, KEM, BIO, TJA četrtek, GRUM KARMEN ZGO, DKE, SOC, NEM ponedeljek, HRIBAR GREGA FIZ, KOM sreda, JENČIČ MATEJA IKT, PKS, OTI četrtek, JERAŠA MARIJA TJA, PAN petek, KAČIČ MIA SOV, KOM, DSP četrtek: KASTELIC TINA RAZREDNI POUK ponedeljek, KAVČIČ TJAŠA VI. torek, KORITNIK NASTJA SLJ, SLO sreda, LAŠČAK NEVA GVZ, GUM četrtek, MARŠIČ LUCIJA ODDELEK NIS petek, MIKOLIČ URŠKA VZGOJA ponedeljek, MIKUŽ ANJA RAZREDNI POUK ponedeljek, MEDVED IVANUŠ HELENA APO, UAP, TGO, TSV, HRD sreda, NOVLJAN PIA Z I. - III. petek, PEČAVER ANJA ŠPO, ŠVZ, DPČ četrtek, PONIKVAR ANJA MAT torek, REPE KOCMAN MARIJA GEO torek, ROBLEK PIA RAZREDNI POUK četrtek, RUDOLF TANJA KZN ponedeljek, SKUBIC SEVERINA II. - V. petek, SVETEK JERA LUM torek, ŠIVIC MONIKA VZGOJA torek, ŠKAFAR DUŠAN VZGOJA ponedeljek, TANŠEK GAŠPER ŠPO, ŠSP pon in sre ZAPUŠEK POLONA OPB torek: ŽNIDARŠČIČ ALENKA MAT, TIT, RAČ torek,

8 8 V. DELOVANJE KNJIŽNICE Urnik knjižnice za šolsko leto 2021/2022 Dan Ura PONEDELJEK-PETEK Na Centru IRIS deluje šolska knjižnica, kjer vas pričakuje knjižničarka Nina Schmidt. Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro. Izposoja gradivo učencem, dijakom z okvaro vida ter strokovnim delavcem (tudi iz inkluzije). Za zunanje obiskovalce se lahko uradne ure tudi rahlo prilagodijo. Obisk je potrebno predhodno najaviti a gradivo je možno tudi naročiti preko e-pošte in se ga pripravi za prevzem (ne pošiljamo po pošti). Izposoja in delo bo v času, ko veljajo ukrepi za preprečevanje bolezni COVID, potekalo po posebnem protokolu veljavnem za šole in knjižnice. V času šolskih počitnic je knjižnica zaprta za izposojo. Učbeniški sklad Za Učbeniški sklad skrbi knjižničarka Nina Schmidt. Le-ta hrani in izposoja prilagojene učbenike za učence in dijake z okvaro vida v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih. Učbenike si lahko izposodijo tudi med šolskim letom, vendar jih morajo vrniti ob koncu šolskega leta. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo učna gradiva (delovne zvezke) v skladu s Pravilnikom brezplačno v uporabo. VI. ORGANIZACIJA PREVOZOV Center IRIS v sodelovanju s starši poskrbi za vikend prevoz učencev centra od pouka prostih dnevih. Stroške prevoza povrne Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (domski učenci). Starši imajo pravico do povrnitve potnih stroškov javnega prevoza; v kolikor le-ta ni zagotovljen oziroma možen, se jim obračuna povračilo zmanjšane kilometrine. Starši so dolžni mesečno oddati izpolnjen obrazec za povrnitev potnih stroškov, v primeru javnega prevoza, pa tudi predložiti račun za javni prevoz. Izplačilo potnih stroškov dobijo, ko jih Centru nakaže Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Stroške za dnevni prevoz učencev vozačev v osnovni šoli pokrije lokalna skupnost. Za vse informacije v zvezi s prevozi, se starši obrnete na socialno delavko Leno Pavli Fister. VII. SKRB ZA ZDRAVJE V šolo naj hodijo le zdravi učenci. Če je učenec odsoten zaradi nalezljive bolezni, o tem nemudoma obvestite razrednika in/ali tajništvo šole. Če učenec ob prihodu v šolo kaže znake infekcijske bolezni kot so nahod, kašelj, vročina, imajo delavci pravico otroka zavrniti, starši pa ste ga dolžni odpeljati domov. V kolikor se ugotovi, da ima učenec znake bolezni, tekom dneva, ste ga starši dolžni prit iskat v najkrajšem možnem času. V šolskem letu 2021/22 bodo izvedeni redni sistematični zdravstveni pregledi vseh učencev, ter obiski pri raznih specialistih. Skrbeli bomo za dietno prehrano tistih učencev, ki bodo imeli Potrdilo o medicinsko indicirani dieti, ki jo izda zdravnik. Izvajali bomo tudi preventivne dejavnosti, kjer bomo učence osveščali o zdravi prehrani, gibanju, škodljivosti in posledicah kajenja, uživanja alkoholnih pijač, spolnega nadlegovanja in nasilja. Preventivne dejavnosti se bodo odvijale v okviru razrednih, vzgojnih ur, v okviru organiziranih dni dejavnosti in delavnic. V sklopu razrednih ur, bodo z izbranimi vsebinami učence vsaj enkrat obiskali zdravstveni tehnik, psihologinja in socialna delavka. Projekt Zdrava šola Že od leta 2016 smo priključeni Slovenski mreži zdravih šol, kjer se trudimo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v našo šolo. Tekom leta izvajamo različne dejavnosti in aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na zdravje vseh nas.

9 9 VIII. ŠOLA ZA STARŠE V letošnjem šolskem letu 2021/2022 načrtujemo 4 šole za starše, in sicer oktobra, novembra, marca in aprila, v času delavnic za 1., 2., 3. triado in posebni program. Šole za starše bodo praviloma trajale 3,5 ure. Vabilo bo poslano staršem po elektronski pošti in objavljeno na spletni strani Strokovnega centra ter Centra IRIS vsaj 14 dni pred dogodkom. Predhodna prijava na posamezno šolo za starše je obvezna. Prispevke z analizo šole za starše ( ) smo objavili tudi na spletni strani Strokovnega centra: Želimo vam zdrave in nasmejane dni. Ljubljana, 15. september 2021

(Microsoft Word - publikacija osova \232ola 2)

(Microsoft Word - publikacija osova \232ola 2) Na temelju 32. člena Zakona o OŠ (Ur. l. RS št. 81/2006- UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012- ZUJF, 63/2013 in spremembe) i z d a j a ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA P U B L I K A

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc

Microsoft Word - Pastoralni koledar doc PASTORALNI KOLEDAR ŽUPNIJE ŠMARJETA za pastoralno leto 2013/2014 Legenda Državni praznik (dela prosti dnevi) Nedelja Župnijska romanja Dejavnosti za člane ŽPS Dejavnosti mladinske in študentske pastorale

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran: URNIK

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran:   URNIK ODDELEK: 6. b RAZREDNIK: Marinka Istenič 1 2 3 4 5 6 ZGO TIT NAR SLJ SLJ GEO TIT TJA N SLJ TJA ODS SLJ N SLJ GUM NAR MAT MAT N ŠPO ŠPO ŠPO LUM TJA MAT TJA MAT 7 N2I NTE 8 NTE NRA N2I GOS NŠP 6 GOS ODDELEK:

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 1. UVOD Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje z zakonom določenih družbenih

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s VIZIJA OSNOVNE ŠOLE SPODNJA IDRIJA Znanje učencev gradimo z veliko mero človeške topline in skupnim delom staršev in delavcev šole. 1 V skladu z 32. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 81/06, 102/07

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2016/2017 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 2. GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI... 4 2. 1. PROSTORSKI POGOJI... 4 2. 2. MATERIALNI POGOJI... 4 2.

Prikaži več

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os Predmetnik 1. semester študen ta skupaj ECTS 1. Osnove solfeggia Tomaž Svete 30 30 120 180 6 2. Osnove dirigiranja Tadeja Vulc 30 30 15 105 180 6 3. Elementi glasbenega stavka Tomaž Svete 45 15 120 180

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2018/2019 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

(Microsoft Word - P O R O \310 I L O LDN- Center IRIS 17-18)

(Microsoft Word - P O R O \310 I L O LDN- Center IRIS 17-18) Center Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Langusova ulica 8 1000 LJUBLJANA telefon: +386 (01) 2442-750 P O R O Č I L O O URESNIČEVANJU LETNEGA DELOVNEGA

Prikaži več

Publikacija OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Šolsko leto 2018/2019 Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

Publikacija OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Šolsko leto 2018/2019 Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost. Publikacija OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Šolsko leto 2018/2019 Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost. KAZALO VSEBINE Naproti novemu šolskemu letu 2018/2019... 1 Osnovni podatki

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev Štev.: 6005-1/2018-3 Datum: 25. 5. 2018 OBVESTILO ZA STARŠE za šolsko leto 2018/2019 DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED Spoštovani starši, obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Šolska publikacija 1 Z modro do ZNANJA Z oranžno do LJUDI Z zeleno do čistega OKOLJA Spoštovani starši, učenke in učenci! Pred nami je novo šolsko leto z novo publikacijo in našo vizijo. Vizija oz. vrednote

Prikaži več

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr zimski športni dan 18 / 19 osnovne in srednje šole Poslovalnice KRANJ AP Bleiweisova 5 00 Kranj tel. 04/ 13 222, 13 2 faks 04/ 13 221 kranj@alpetour.si ŠKOFJA LOKA Kapucinski trg 13 42 Škofja Loka tel.

Prikaži več

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014-

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014- Štev.: 499/2014-3 Datum: 26. 8. 2014 Zapisnik 18. sestanka Sveta šole, ki je bil v torek, 26. 8. 2014 ob 17. uri na OŠ Alojzija Šuštarja, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Prisotni: Predstavniki ustanovitelja:

Prikaži več

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc)

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc) LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2010/2011 KAZALO 1. UVOD... 3 2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI...3 2.1. ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV... 3 2.2. ŠOLSKI KOLEDAR... 3 3. VSEBINE IN ORGANIZACIJE

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 vzhod/zahod U17 vzhod/zahod U15 vzhod/zahod U13 vzhod/zahod Pokal FUTSAL ŽENSKE R

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 vzhod/zahod U17 vzhod/zahod U15 vzhod/zahod U13 vzhod/zahod Pokal FUTSAL ŽENSKE R esec, datum L I V G S T. SFL. SFL vzhod/zahod 7 vzhod/zahod 5 vzhod/zahod 3 vzhod/zahod Pokal FTSL ŽNSK eprezentanca eprezentanca -7-5-ŽFL F termini reprezentanc F klubska tekmovanja Nedelja Ponedeljek

Prikaži več

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 U17 U15 U13 Pokal FUTSAL ŽENSKE Reprezentanca A Reprezentanca U21 - U19 UEFA term

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 U17 U15 U13 Pokal FUTSAL ŽENSKE Reprezentanca A Reprezentanca U21 - U19 UEFA term esec, datum L I V G S T. SFL. SFL 9 5 3 Pokal FTSL ŽNSK eprezentanca eprezentanca - 9 F termini reprezentanc F klubska tekmovanja Petek Sobota 3 Nedelja 4 Ponedeljek 5 Torek Sreda Četrtek Žreb F futsal

Prikaži več

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\))

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\)) Občina KOLEDAR PRIREDITEV 2014 / informacije JANUAR Novoletni pohod Pohod - Vinji vrh Predstavitev v Promocija Qulandiji v Novem mestu Sejem 002014 Športno turistično Novo mesto 18.02014 Turistično Predstavitev

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

.. ime in priimek.. razred.. razrednik.. naslov.. domači telefon.. telefon oče.. telefon mama

.. ime in priimek.. razred.. razrednik.. naslov.. domači telefon.. telefon oče.. telefon mama .. ime in priimek.. razred.. razrednik.. naslov.. domači telefon.. telefon oče.. telefon mama Dragi učenci, spoštovani starši! Pred vami je publikacija o delu, ki ga načrtujemo za šolsko leto 2014/2015,

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu s šolskim koledarjem ter Letnim delovnim načrtom za

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

OŠ Spodnja Šiška Gasilska Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto september,

OŠ Spodnja Šiška Gasilska Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto september, OŠ Spodnja Šiška Gasilska 17 1000 Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2014-2015 september, 2014 1 KAZALO VIZITKA ŠOLE 3 ORGANIZACIJA ŠOLE 6 PODATKI O ŠTEVILU UČENCEV 6 ČASOVNA RAZDELITEV DELA 7 DELOVNI

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - posast201112

Microsoft Word - posast201112 MATHEMA ZAVOD ZA POPULARIZACIJO MATEMATIKE R A Z P I S šolsko leto 2011/12 10. TEKMOVANJE ZA LOGIČNO POŠAST (dopolnjena verzija z dne 24. 8.2011) MATHEMA 1 ZGODOVINA TEKMOVANJA Tekmovanje je do sedaj (9

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT 2014/2015 LETNI DELOVNI NAČRT Osnovna šola Bistrica OSNOVNA ŠOLA BISTRICA Begunjska cesta 2, 4290 TRŽIČ 2014/2015 Predsednica sveta šole: Dina Pintarič Ravnatelj: dr. Štefan Žun OSNOVNA ŠOLA BISTRICA Begunjska

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Šolska publikacija 2017/18 1 Z modro do ZNANJA Z oranžno do LJUDI Z zeleno do čistega OKOLJA Spoštovani starši, učenke in učenci! Pred nami je novo šolsko leto z novo publikacijo in našo vizijo. Vizija

Prikaži več

PUBLIKACIJA Osnovne šole Stanka Vraza Ormož»Vsak človek je brezmejno pomemben v svoji drugačnosti in hkrati enako pomemben kot vsi drugi ljudje.«2018/

PUBLIKACIJA Osnovne šole Stanka Vraza Ormož»Vsak človek je brezmejno pomemben v svoji drugačnosti in hkrati enako pomemben kot vsi drugi ljudje.«2018/ PUBLIKACIJA Osnovne šole Stanka Vraza Ormož»Vsak človek je brezmejno pomemben v svoji drugačnosti in hkrati enako pomemben kot vsi drugi ljudje.«2018/2019 1. PODATKI O ŠOLI 1.1 Ime in sedež šole NAZIV:

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2015/2016 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s Ime in priimek: Naslov: Tel. doma: Tel. staršev: Obiskujem: razred 1 K A Z A L O Beseda ravnatelja.... Ustanovitelj... Šolski okoliš. Šolski prostor Šolski zvonec... Kadrovska zasedba šole... Število oddelkov

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018 Triatlon klub Velenje +386 41334028 info@trivelenje.com Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje, Slovenija 17. september 2017 SODELOVANJE TRIATLON KLUBA VELENJE s PLAVALNIM KLUBOM VELENJE (PK) ter ŠRK VELENJE in

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 11. 10. 2016 13:09:32 2. 9. 2016 7.c Nemščina 1 (IP-NI1) 7. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 4.b Matematika (MAT) 1. ura 17. 10. 2016 4.a Matematika (MAT) 5. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 24.

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

(Microsoft Word - \212olski_koledar_z DD_ _splet_ docx)

(Microsoft Word - \212olski_koledar_z DD_ _splet_ docx) SEPTEMBER 2018 SO 1. NE 2. PO 3. Pričetek pouka ob 8.20 (2. r. do 9. r. in PŠ), 1. SRS: 1. r in PŠ ter 1. ORS: 1. r. in PŠ (ob 12. 30) 1. 1. TO 4. 1.SRS: 2. r. do 5. r., 1. ORS: 2. r. do 5. r. 2. SR 5.

Prikaži več

Publikacija osnovne šole

Publikacija osnovne šole PUBLIKACIJA šolsko leto 2014/2015 HIMNA ŠOLE Dober dan, dober dan, jaz sem Martin Krpan! Po svetu hodim kar sam, saj dobro družbo imam. Z mano je moja kobila, čeprav ni velika, je močna, a po srcu mila!

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE

OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 1 KAZALO ŠOLA SE PREDSTAVI OSNOVNI PODATKI... 3 ŠOLA SE PREDSTAVI šolski okoliš... 5 ŠOLA SE PREDSTAVI organi upravljanja in strokovni organi... 6 ŠOLA SE PREDSTAVI

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 ime in priimek razred naslov domači telefon (službeni) telefon matere (služb

OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 ime in priimek razred naslov domači telefon (službeni) telefon matere (služb OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 ime in priimek razred naslov domači telefon (službeni) telefon matere (službeni) telefon očeta 1 »Šola je zgradba s štirimi stenami

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Splošni oddelek Športni oddelek Maturitetni tečaj 334 dijakov 37 profesorjev Predmetnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno Matur. PREDMETI št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na št. ur v programu

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115 8000 NOVO MESTO Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99 e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO Vsebina: I.

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

Vodnik16_17

Vodnik16_17 VODNIK 2019/20 Zbirajmo žarke. tiste od sonca in tiste, ki gredo iz srca v srce. (M.A.J.) Kazalo 1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI... 7 2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE... 8 2.1 ORGANI UPRAVLJANJA... 8 2.1.1 SVET ZAVODA...

Prikaži več

Kazalo

Kazalo LETNI DELOVNI NAČRT Šolsko leto 2016/2017 September 2016 Letni delovni načrt 2016/2017 KAZALO I. LETNI DELOVNI NAČRT.. 5 1. Vloga in pomen. 5 2. Postopek sprejetja. 5 3. Osnovni podatki o šoli. 5 II.

Prikaži več

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf)

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf) Na temelju 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Ur. 1. RS, št.:81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13), je na predlog ravnateljice Zavoda, pristojni organ - Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

2018/2019

2018/2019 2018/2019 OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ PODRUŽNICA PODLJUBELJ PODRUŽNICA LOM POD STORŽIČEM 2 OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ Šolska ulica 7, 4290 Tržič Telefon: tajništvo 04 5971 250 računovodstvo 5971 251 ravnatelj 5971 252

Prikaži več

Na podlagi 32

Na podlagi 32 Osnovna šola Velika Dolina Osnovna šola Velika Dolina Na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS štev. 81/06, 102/07, 87/11) izdaja Osnovna šola Velika Dolina PUBLIKACIJO O ORGANIZACIJI

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

LDN terminski plan xlsx

LDN terminski plan xlsx 13.8.11 14.8.11 15.8.11 Zadnji rok za poznejšo Zadnji rok za poznejšo 16.8.11 Jesenski izpitni rok 51 17.8.11 Jesenski izpitni rok Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli/ 18.8.11 Jesenski izpitni

Prikaži več

asist. Dr. Urška Bukovnik Program: Terapije Hotel PLESNIK 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski progra

asist. Dr. Urška Bukovnik Program: Terapije Hotel PLESNIK 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski progra 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski program je osnovan na individualni obravnavi posameznika in namenjen vsem ki se spopadajo z izgorelostjo, vsem ki bi

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA -

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA - POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 SLOVENŠČINA - Breda Švara SLO: 1. aeg (2 - J.J. in Z.A.); 1. aet (1-M.E.) Nataša Stopar SREDA, 16. 8. 2017 8.00 102 SLOVENŠČINA - Mojca Butinar Mužina

Prikaži več

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom UTRINKI IZ AKCIJ http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (1 of 5)17.11.2005 11:10:02 http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (2 of 5)17.11.2005 11:10:02 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Župan i eva

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted 1. - 4. junij ČETRTEK, 1. 6. PETEK, 2. 6. SOBOTA, 3. 6. NEDELJA, 4. 6. 6:00 Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor 11.00 Vina sveta Na obisku redni blok 12:20 (6,0 EUR) redni blok

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več