NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA 03501

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA 03501"

Transkripcija

1 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA 03501

2 RAZPOREDITEV PROGRAMSKIH SKLOPOV IN FUNKCIONALNIH POVEZAV PO ETA ŽAH STREHA IN TERASA Na strehi paviljona se uredi teraso, ki se prepleta med krošnjami dreves. Terasa je dostopna iz gostinskega lokala preko stopnišča in dvigala v pritličju paviljona in nudi kakovostne poglede v vse smeri. Javni prostor in dostop v Minipleks Novi Minipleks Mestnega Kina bi morala biti točka urbanega stičišča mesta in ljudi. Mesto, kjer se vsakodnevne poti prebivalcev Ljubljane prepletajo z magijo in podobami kina. Na tleh smo zasnovali veliko preprogo, ki prečka promenado Slovenske ceste in poveže Park slovenske reformacije s ploščadjo Metalka, ob kateri stoji istoimenski stolp in trgovski center Ajdovščina. Edini grajeni elementi, ki se pojavijo na tej preprogi, sta dve črni ploskvi, ki se kot skulpture dvigujeta od tal (nov paviljon z dostopom v kino dvorane, ki gleda na park, in dostopni nadstrešek iz ploščadi Metalka do obstoječega podhoda s predstavitvijo arheoloških najdb in navezavo na Center Ajdovščina). Dodatna pergola poleg paviljona lebdi nad preprogo in se prepleta med krošnjami dreves in leseno teraso, ki se nahaja nad streho paviljona. Svetlobni trak okoli terase vodi obiskovalce v prostor srečanja med parkom in avenijo. Drevesa, ki nas sprejmejo, so že del projekta. Kot bo tudi talna površina, zasnovana s horizontalnimi črtami v obliki filmskega traku, ki vrti naše vsakodnevne aktivnosti. Tlakovali ga bomo v enem samem materialu, vendar v različnih barvah in teksturah, z vključevanjem slik iz zgodovine slovenske kinematografije. Nekateri deli se dvignejo na površje, da vabijo k sedenju, ležanju, srečanju ali povezovanju, v obliki klopi, miz... Paviljon v naklonu in terasa postaneta aktivna prostora, iz katerih lahko poleti uživate v kinu na prostem v osrčju mesta. Skratka, tlakovati in energetsko opremiti sta ločena dejanja, neodvisna od geometrije in duha gradnje. Splošna brošura o materialih in vzdrževanju: Projekt je v izboru materialov in konstrukcijski zasnovi zelo odprt, vendar je potrebno razumeti, da gre za stalno instalacijo enostavnega vzdrževanja tako glede na tehnično kot ekonomsko razpoložljivost. PLANTA 0 Na koti mestnega pritličja na strani parka slovenske reformacije se nahaja paviljonski objekt kot glavni vhod v prostore minipleksa. Preko osrednje avle z info točko in blagajno, je dostop do gostinskega lokala s panoramskimi pogledi na park, na strešno teraso z letnim vrtom ali do kinodvoran v podzemnih etažah. Osrednja avla iz pritličja se nadaljuje v tri podzemne etaže, od koder obiskovalca preko odprtih javnih prostorov (kavarna, knjižnica, galerija ) pripelje do kinodvoran. Podzemni prostori imajo dostop do naravne svetlobe in svežega zraka preko večetažnega prostora na strani parka ob vhodu v minipleks. Vse podzemne etaže so dostopne z dvigalom za dostavo in servisiranje ter za univerzalno uporabo objekta. Gostinski program obsega notranje prostore v paviljonu in letni vrt ter se skozi vse etaže nadaljuje v podzemno avlo pred vhodom v kinodvorane. Dostava in servisni dostop je omogočen preko Puharjeve ulice. Na nivoju pritličja so predvidene tudi garderobe in sanitarije za osebje gostinskega lokala, ter sanitarije za goste. PLANTA -1 V obstoječem prostoru podhoda Ajdovščina se umesti osrednjo avlo s prepletajočim javnim programom in dostopom v kino dvorane s spremljajočimi in tehničnimi prostori. Avla se nadaljuje proti parku in osvetljenem večetažnem prostoru, od koder je vhod v srednjo veliko dvorano na eni strani in podaljšek v knjižnic z otroškim kotičkom in projektno pisarno na drugi strani. V obstoječem podhodu sta dve mali dvorani, večnamenska dvorana in sanitarni prostori za goste. Osrednja avla se izteče do obstoječega podhoda med Centrom Ajdovščina in Metalko preko pasaže z razstavnim prostorom arheoloških najdb, lokalom in novim stopniščem z dvigalom. PLANTA -2 Osrednja avla in večetažni prostor se nadaljuje v kletno etažo -2, od koder je vhod v nadstandardno opremljeno malo dvorano in veliko kino dvorano. Večetažni proctor služi kot dodaten odprt prostor za projekcije. Dostop do etaže je omogočen preko dvigala in stopnišča na obstoječem podhodu. Ob stopnišču se uredi sanitarne prostori za obiskovalce in zaposlene ter servisni prostor za čistila. PLANTA -3 Izhod iz velike dvorane poteka na nivoju kletne etaže -3, kjer so locirani tudi pomožni in tehnični prostori. Prostor por tribunami velike dvorane se izrabi za shrambo minipleksa. Ob dvigalu in istalacijskem jašku se nahaja toplotna postaja in strojnica. Ob izhodu iz velike dvorane se predvidi garderobe za nastopajoče. Preko stopnišča se obiskovalca privede do večetažnega prostora v zgornji etaži in preko le-tega do osrednje avle. Dostop do shramb in tehničnih prostorov se omogoči preko dvigala. KONSTRUKTIVNA ZASNOVA Konstrukcijska shema nastane iz obstoječega stanja. V obstoječi kletni etaži 1 se maksimalno izkoristi prostorsko ureditev, s postavitvijo dveh malih dvoran ob straneh obočne betonske konstrukcije in večnamensko dvorano z manj zahtevno svetlo višino v srednji del, kjer se ne posega v kolektor javne gospodarske infrastrukture, in v navezavi z osrednjo avlo, ki notranje uredi prostor. Glede ostalih dvoran: za srednjo dvorano, veliko dvorano in malo dvorano VIP je potrebno izkopati 14m pod nivo pritličja. Da se izognemo posegu v obstoječo konstrukcijo, ki se v celoti ohrani, se nov zid dilatira od obstoječega in ojači temelje. NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA KONCEPT

3 ( vse površine prikazati skladno s SIST ISO 9836) MINIPLEKS Ajdovščina zahteva doseženo razlika zahteva doseženo razlika Namembnost prostorov neto površina št. sedežev v m2 A. DVORANE POD TERENOM A1 VELIKA KINO DVORANA min 250sedežev 355,00 380,00 25,00 250,00 260,00 10,00 A2 SREDNJA KINO DVORANA min 110sedežev 171,00 220,00 49,00 110,00 162,00 52,00 A3 MALA KINO DVORANA 1 min 50 sedežev 105,00 135,62 30,62 50,00 79,00 29,00 A4 MALA KINO DVORANA 2 min 50sedežev* 105,00 152,36 47,36 50,00 99,00 49,00 A5 MALA KINO DVORANA 3 min 50sedežev* 105,00 128,14 23,14 50,00 54,00 4,00 A6 MALA KINO DVORANA 4 min 50sedežev* 105,00 105,00 50,00 50,00 SKUPAJ KINO DVORANE 946, ,12 70,12 560,00 654,00 94,00 A7 VEČNAMENSKA DVORANA 198,00 197,00 1,00 SKUPAJ A 1.144, ,12 69,12 * priporočena površina za kino dvorana s 50 sedeži je 105 m2, s 75 sedeži pa 131 m2. Zahteva investitorja je, da se predvidi vsaj 3 manjše dvorane, v katerih ne sme biti manj kot 50 sedežev zahteva doseženo razlika B. OSTALI PROSTORI POD TERENOM B1 ŠANK IN INFO PULT 30,00 50,00 20,00 B2 OSREDNJA AVLA 255,00 400,00 145,00 B3 KNJIGARNA ( LAHKO V SKLOPU AVLE) 40,00 75,84 35,84 B4 OTROŠKI KOTIČEK S KOTIČKOM ZA DOJENJE 30,00 31,29 1,29 B5 M, Ž, INVALIDI SANITARIJE 60,00 61,50 1,50 B6 SANITARIJE ZA ZAPOSLENE 10,00 8,48 1,52 B7 PREVIJALNICA 6,00 6,00 0,00 B8 ČISTILA 8,00 25,43 17,43 B9 SHRAMBA MINIPLEKS 120,00 130,00 10,00 B10 SHRAMBA GOSTINSKI LOKAL 30,00 39,48 9,48 B11 PROJEKTNA PISARNA 40,00 37,76 2,24 B12 GALERIJA ( LAHKO V SKLOPU AVLE) 60,00 150,00 90,00 SKUPAJ B 689, ,78 326,78 C. KOMUNIKACIJE POD TERENOM C1 HODNIKI 164,00 165,00 1,00 C2 STOPNIŠČA 9,00 70,00 61,00 C3 VEČETAŽNI PROSTORI 14,00 90,00 76,00 C4 DVIGALNI JAŠEK, v dveh etažah 16,00 26,00 10,00 SKUPAJ C 203,00 351,00 148,00 D. PAVILJON D1 GOSTINSKI LOKAL S KUHINJO BRUTO INTRA MUROS 183,00 193,50 10,50 D2 SANITARIJE ZA STRANKE IN ZAPOSLENE V LOKALU BRUTO INTRA MUROS 20,00 23,00 3,00 D3 STOPNIŠČE IN KOMUNIKACIJE 24,00 34,76 10,76 D4 DVIGALNI JAŠEK 8,00 10,58 2,58 D5 INŠTALACIJSKI JAŠEK 4,00 2,36 1,64 D6 VEČETAŽNI PROSTOR 40,00 40,00 D7 AVLA Z INFO PULTOM MINIPLEKS 36,00 66,70 30,70 D8 TERASA 150,00 161,73 11,73 SKUPAJ D 465,00 492,63 27,63 ZUNANJA UREDITEV tlakovane površine zelenice zazidana površina objektov drugo skupaj natečajno območje 969,00 542, ,00 razširjeno natečajno območje 400,00 400,00 PARKIRNA MESTA ZA KOLESA zahtevano št PM doseženo št. PM razlika parkirna mesta za priklenjanje koles 55,00 19,00 36,00 nadkrita parkirna mesta za kolesa 43,00 73,00 30,00 nadkrita parkirna mesta v kolesarskih omaricah 6,00 12,00 6,00 nadkrita parkirna mesta za polnjenje električnih koles 6,00 6,00 0,00 SKUPAJ 110,00 110,00 0,00 LEGENDA minimalna zahteva priporočeno smernica, nemerodajno E. TEHNIČNI PROSTORI POD TERENOM E1 STROJNICA 80,00 90,00 10,00 E2 TOPLOTNA POSTAJA 18,00 24,61 6,61 E3 INŠTALACIJSKI JAŠEK 8,00 10,48 2,48 SKUPAJ E 106,00 125,09 19,09 P. PASAŽA AJDOVŠČINA NI PREDMET DGD P1 PASAŽA Z RAZSTAVNIM PROSTOROM ARHEOLOŠKIH NAJDB IN LOKALI 314,88 314,88 0,00 P2 OBSTOJEČE STOPNIŠČE Z ESKALATORJEM 99,50 99,50 0,00 SKUPAJ P 414,38 414,38 0,00 SKUPAJ A+B+C+D+E+P 3.021, ,00 590,62 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA TABELE NETO POVRSIN

4 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA UREDITVENA SITUACIJA

5 sanitarije m2 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA smeti 6.71 m zasilni izhod 2 vhod zaposleni dostava 11 nadkrita parkirna mesta v omaricah shramba m2 garderoba 8.86 m2 hodnik 7.42 m2 kuhinja m2 gostinski lokal m2 shramba m2 avla z info pultom m2 stopnišče m2 +0,60 m +0,60 m glavni vhod Miniplex stresna svetilka 6 nadkrita parkirna mesta za polnjenje elektičnih koles shramba 6.17 m2 TLORIS PAVILJONSKEGA OBJEKTA hodnik m2 27 nadkrita parkirna mesta za kolesa 64 parkirna mesta za priklenjanje koles

6 šank in info pult 58.1 srednja kino dvorana m 2 stopnišče m 2 knjigarna m 2 stopnišče m 2 galerija m 2 kotiček za dojenje otroški kotiček m 2 stopnišče m 2 osrednja avla m 2 kabina hodnik m 2 stopnišče m 2 osrednja avla m 2 galerija m 2 pisarna projektna pisarna m 2 hodnik m 2 wc M wc M m m 2 wc I 4.88 m 2 previjalnica 6.00 m 2 čistila/shramba m 2 mala kino dvorana m 2 m m stopnišče z eskalatorjem m 2 večnamenska dvorana 197 m 2 mala kino dvorana m 2 razstavni prostor arheoloških najdb m 2 pasaža m 2 lokal m 2 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA TLORIS PODZEMNIH ETAŽ -1 ()

7 hodniki 6.45 m 2 velika kino dvorana m 2 stopnišče m 2 stopnišče m 2 mala kino dvorana 3 VIP m 2-11,28 m večetažni prostor m 2 osrednja avla m 2-10,58 m wc M m 2 wc Ž 8.41 m 2 wc I 4.25 m 2 wc zaposleni 8.46 m 2 stopnišče m 2 čistila 8.03 m 2 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA TLORIS PODZEMNIH ETAŽ -2 (-10,58)

8 pasillo protegido velika kino dvorana m 2 shramba miniplex m 2 stopnišče m 2 garderobe m 2-13,90 m strojnica m 2 toplotna postaja m 2 hodniki m 2 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA TLORIS PODZEMNIH ETAŽ -3 (-13,90)

9 297,40 = +0,60 296,80 = ±0,00 sección 01 - long salas ,4m = +5.00m 296,80 = +3,45 299,92 = +3,12 297,40 = +0,60 297,40 = +0,60 297,40 = +0,60 296,80 = ±0, ,9 = -13,90 285,04 = -11,76 286,22 = -10,58 285,04 = -11,76 286,52 = -11,28 282,9 = -13,90 297,40 = +0,60 296,80 = ±0,00 sección 01 - long salas ,9 = -5,90 sección 02 - trans hall ,22 = -10,58 286,22 = -10,58 290,9 = -5,90 290,7 = -6,1 290,44 = -6,36 282,9 = -13,90 282,9 = -13,90 278,75 = -18,05 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA VZDOLŽNI PREREZ OBJEKTA A

10 sección 01 - long salas ,4m = +5.00m 299,92 = +3,12 297,40 = +0,60 296,80 = ±0, ,22 = -10,58 285,04 = -11,76 286,52 = -11,28 282,9 = -13,90 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA VZDOLŽNI PREREZ OBJEKTA B

11 sección 02 - trans hall sección 01 - long salas sección 01 - long salas ,40 = +0,60 296,80 = ±0,00 290,9 = -5,90 sección 02 - trans hall ,22 = -10,58 286,22 = -10,58 285,04 = -11,76 282,9 = -13,90 sección 01 - long salas NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA PREČNI PREREZ OBJEKTA

12 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA FOTOGRAFIJE MAKETE

13 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA PERSPEKTIVNI POGLED SV

14 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA FOTOGRAFIJE MAKETE

15 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA PERSPEKTIVNI POGLED JZ

16 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA FASADE PAVILJONSKEGA OBJEKTA NA TERENU

17 PRIKAZ POVRŠIN IN OCENA INVESTICIJE PRIKAZ NETO POVRŠIN RAZDELJENIH PO PROGRAMIH - Insertar la tabla excel de sup. Util PRIKAZ BRUTO ETAŽNIH POVRŠIN OBJEKTA NOVOGRADNJA pritličje 510 m² etaža m² etaža m² etaža m² OBSTOJEČI PODHOD etaža m² VRSTA DEL CENA SKUPAJ bruto objekt m² ZUNANJA UREDITEV tlakovane površine natečajno območje 969 m² strešna terasa 274 m² nadstrešek 268 m² SKUPAJ zunanja ureditev natečajno območje m² Zunanja ureditev razširjeno natečajno območje 400 m² Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelana na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata in ki vsebuje vse elemente IDP Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI ) Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) Skupaj cena vseh del brez DDV ,85 EUR ,31 EUR ,08 EUR ,46 EUR ,70 EUR OCENA INVESTICIJE Predvidena vrednost investicije za gradnjo objekta Minipleks Mestni Kino je ocenjena na ,00 EUR (GOI brez DDV). INFORMATIVNA PONUDBA Skupaj pogodbena cena brez DDV za izdelavo projektne dokumentacije je ocenjena na ,70 EUR. NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA INVESTICIJE

18 NATEČAJ MINIPLEX MESTNEGA KINA PLAKATI

19

20

21

A5LPKC

A5LPKC V tradicionalni alpski arhitekturi gank zajema funkcijo ozkega balkona, povezovalnega hodnika ter tudi vhodnega podesta. Je lahko prepoznavni arhitekturni element, ki obudi spomine na alpske pokrajine.

Prikaži več

URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA

URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA URBANA VILA ROMANA VRSAR, CROATIA VIENNA BUDAPEST VENICE LJUBLJANA AGREB VRSAR BELGRADE SARAJEVO Urbana vila Romana se nahaja na mirni lokaciji v marini v neposredni bližini morja in plaže. Stanovanja

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 51 3 3 3 3 3 39 Cesta "E" Cesta "A" 9 1

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 851 83 83 83 83 83 839 Cesta "E" Cesta

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z naravo in hkrati hiter dostop do vse pomembne infrastrukture. NOVE HIŠE 2. FAZE ŽE V PRODAJI!, Medvode je

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf)

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf) IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 08516-ZPV Podatki o stavbi Naziv objekta: Klasifikacija objekta: Lokacija objekta: Investitor: Projektant: ŠIRITEV PROSTORISKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

Predstavitveni katalog Vila Prule

Predstavitveni katalog Vila Prule Na izjemni lokaciji v neposredni bližini mestnega središča Ljubljane in grajskega hriba, ob sotočju Ljubljanice in Grubarjevega prekopa, se gradi vila blok s 14 nadstandardnimi stanovanji. Luksuzna stanovanja

Prikaži več

šifra H15A21 slovenska hiša za 21. stoletje natečajni projekt

šifra H15A21 slovenska hiša za 21. stoletje natečajni projekt slovenska hiša za 21. stoletje natečajni projekt vsebina projekta analiza stanja textualni del koncept situacija I zunanja ureditev tloris kleti tloris pritličja tloris mansarde tloris strehe prerez aa

Prikaži več

Številka: 271-2/2015 Datum: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Goric

Številka: 271-2/2015 Datum: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Goric Številka: 271-2/2015 Datum: 19.08.2015 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA mag. Robert BIZJAK Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Gorici Podračun: 01100-6030279058 Telefon: 05 33 01452 Fa

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic Poslovna stavba Merkur Naklo MERKUR nepremičnine, d.d. telefon: 04 258 7000, Cesta

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

Aktivno mestno življenje v objemu narave. Nizkoenergijska novogradnja z vrhunskimi materiali, klimatiziranimi stanovanji in veliko svetlobe. Za dobro

Aktivno mestno življenje v objemu narave. Nizkoenergijska novogradnja z vrhunskimi materiali, klimatiziranimi stanovanji in veliko svetlobe. Za dobro ktivno mestno življenje v objemu narave. Nizkoenergijska novogradnja z vrhunskimi materiali, klimatiziranimi stanovanji in veliko svetlobe. Za dobro počutje in kakovost bivanja. Stanovanjsko naselje Habakuk

Prikaži več

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME)

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME) Naročnik KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA Partizanska cesta 22 1380 Cerknica Investitor OBČINA CERKNICA Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica Objekt ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

PGD-Trboje _ -1. Story

PGD-Trboje _ -1. Story 11,85 50 1,35 40 2,70 40 3,10 40 2,50 50 10 30 10 1,35 10 20 10 2,70 10 20 10 3,10 10 20 10 2,50 10 30 10 6,80 30 1,20 30 2,20 30 2,20 30 5,30 30 2,20 30 2,20 30 ET, Ø150, l=1,00m, 2% 7,50 50 3,95 50 2,05

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objekt: GASILSKO REŠEVALNI CENTER POSTOJNA GRC POSTOJNA

Prikaži več

dossier__.indd

dossier__.indd P PLUS ARHITEKTI VIŽMARJE, LJUBLJANA 0/ KAZALO 1/ SITUACIJA 2/ ENODRUŽINSKA HIŠA tloris pritličja tloris nadstropja tloris izkoriščenega podstrešja tloris strehe prerez A01-A01, A02-A02 fasada S, J, V,

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

HEXA_design_StanovanjeY_2018.cdr

HEXA_design_StanovanjeY_2018.cdr PROJEKT: NOTRANJA OPREMA STANOVANJA LOKACIJA: LJUBLJANA LETO: 2018 PROJEKTNA MAPA WWW.-DESIGN.COM Idejna zasnova Projekt notranje opreme stanovanja v objektu Y Idejna zasnova: marec 2018 Predviden zaključek

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

12

12 napajano direktno iz RG 5 0 9 8 7 6 5 5x 05,5 cm Peč Buderus 55 kw -,50 krmiljenje črpalk preko Novi avtomatike bojler komplet nova napeljava V = 0 l 8 5 RK 060 v.p.=50 KOTLOVNICA beton 8 9 0,9 m² 6 7

Prikaži več

Cerc-net

Cerc-net ponikovalnica fi800 dno -3,60 drenažna cev H=80cm, dno -3,38 H=80cm, dno -3,38 drenažna cev peskolov fi300 dno -0,60 PVC, fi50, l=1,50m, 2% H=40cm, dno -2,98 H=40cm, dno -2,98 BET, fi100, l=7,50m, 2% odtočni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

F_obvestilo o izzidu in zakljucno porocilo ACL

F_obvestilo o izzidu in zakljucno porocilo ACL MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana v sodelovanju z ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE (ZAPS) Vegova 8 1000 Ljubljana JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ

Prikaži več

NASTANITVENI OBJEKTI

NASTANITVENI OBJEKTI NASTANITVENI OBJEKTI HOTEL, MOTEL, ZDRAVILIŠČE, MLADINSKI HOTEL, PENZION 1. PODATKI O PROSILCU ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA»INVDOM PRIJAZNO«(ustrezno izpolnite) Naziv organizacije: Ime in priimek odgovorne

Prikaži več

Microsoft Word - gms 364.doc

Microsoft Word - gms 364.doc Mestna občina Maribor Mestni svet Svetniška skupina LDS Maribor Jurčičeva ul. 8, 2000 MARIBOR GMS - 364 Številka: Datum: 22. april 2005 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3. seje osnutek.doc

Microsoft Word - Zapisnik 3. seje osnutek.doc Številka: 900-3/2018/19 Datum: 9.5.2019 Z A P I S N I K 3. seje Sveta staršev OŠ Miren, ki je bila v četrtek 9. maja 2019, ob 16.45 v OŠ Miren, v učilnici št. 6 in 8. Seja je potekala najprej v učilnici

Prikaži več

Naš znak:

Naš znak: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 2 PROJEKTNA NALOGA za Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 PROJEKTNA NALOGA ZA IZGRADNJO

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

KATALOG STANOVANJ - PENTHOUSE

KATALOG STANOVANJ - PENTHOUSE ATALOG STANOVANJ - ENTHOUSE Stanovanje (ureditev A): /N.J.E0 Stanovanjska enota /N.J.E0,,,,, REDROSTOR, m² UHINJA Z JEDILNICO, m² DNEVNI ROSTOR 0, m² DNEVNI WC,0 m² HODNI, m² SOBA, m² SALNICA, m² SOBA,

Prikaži več

PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE

PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE PRILOGA BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE Obnova kopališča Domžale zajema izgradnjo novega olimpijskega

Prikaži več

VILLA ROŽNA DOLINA LUKSUZNA OSKRBOVANA STANOVANJA in nova prilagojena stanovanja za vse generacije

VILLA ROŽNA DOLINA LUKSUZNA OSKRBOVANA STANOVANJA in nova prilagojena stanovanja za vse generacije VILLA ROŽNA DOLINA LUKSUZNA OSKRBOVANA STANOVANJA in nova prilagojena stanovanja za vse generacije Zagotovite si varna aktivna in brezskrbna najlepša leta svojega življenja. 03 04 05 ROŽNA DOLINA Med Rožnikom

Prikaži več

Microsoft Word - Predstavitev Blok A STUDENCI SUNSET ELITE.doc

Microsoft Word - Predstavitev Blok A STUDENCI SUNSET ELITE.doc Investitor: SH GLOBAL Skupina Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II 2000 Maribor Info: 080 10 21 ali www.shglobal.si NOVOGRADNJA - VILA BLOK»STUDENCI SUNSET ELITE«MARIBOR Gradimo moderni butični nizkoenergijski

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.2019 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI

UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI V ŠIŠKI NAJMODERNEJŠE IN INOVATIVNO NAKUPOVALNO SREDIŠČE SPAR dr. Dejan HRIBAR (STRABAG, TPA) DAN ZBS 2019 INOVACIJE RAZVOJ Ali gremo naprej? VSEBINA 1. SPLOŠNO O PROJEKTU 2. VAROVANJE GRADBENE JAME (1.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

ATT

ATT PODATKI O HIŠI V LESCAH NA GORENJSKEM 1. Lokacija: Lesce na Gorenjskem, nadmorska višina 500 m 2. ogrevana površina: 200 m2 3. neogrevana klet, pritličje, nadstropje in del mansarde 4. okna: dvoslojna

Prikaži več

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodars

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodars Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja Republike

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM 1.1 UREJANJE POTI V OBČINI DOBRNA ČAS IZVEDBE: ZNESEK INVESTICIJE: ,00 EUR proračun občine OPIS: Veliko poz

1. GOSPODARSTVO IN TURIZEM 1.1 UREJANJE POTI V OBČINI DOBRNA ČAS IZVEDBE: ZNESEK INVESTICIJE: ,00 EUR proračun občine OPIS: Veliko poz 1.1 UREJANJE POTI V OBČINI DOBRNA ČAS IZVEDBE: 2000 2018 ZNESEK INVESTICIJE: 45.700,00 EUR proračun občine Veliko pozornosti v Občni Dobrna namenjamo urejanju kraja in vseh vrst poti sprehajalnih, pohodnih,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - DIIP-kidricevo-zdravstveni dom2

Microsoft Word - DIIP-kidricevo-zdravstveni dom2 2012 Občina Kidričevo Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju

Prikaži več

Microsoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc

Microsoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc O b r a z l o ž i t e v Na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 27.01.2005 je svetnik Anton Kosmačin postavil 8 vprašanj v zvezi z izgradnjo športne dvorane v Novi Gorici. Na isti seji je

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 351-27/2010-80 Datum: 6. 2. 2013 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - tehnicna_navodila_kmetija_popravek_kk.doc

Microsoft Word - tehnicna_navodila_kmetija_popravek_kk.doc Tehnina navodila za popis tipinih gospodarskih objektov, ki pripadajo kmetiji Popis nepreminin je namenjen pridobitvi dejanskih podatkov o stavbah in njenih delih. Podatki o stavbah se vodijo v javni evidenci

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/ , fax: 01/ Dodatno gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občin

OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/ , fax: 01/ Dodatno gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občin OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158 Dodatno gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v ČETRTEK, 21. junija 2012, ob 18.00

Prikaži več

Grad Fužine Prostor, kjer se srečujeta preteklost in sedanjost

Grad Fužine Prostor, kjer se srečujeta preteklost in sedanjost Grad Fužine Prostor, kjer se srečujeta preteklost in sedanjost Grajski ambient za nepozabne družabne in poslovne dogodke O gradu Ponudba Prostori 4 7 12 Uporabnina Oprema in storitve Kavarna in Catering

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

INVESTITOR: RecalMedia d.o.o. Drago Žuman Prešernova ulica LJUTOMER GSM: tel: Web:

INVESTITOR: RecalMedia d.o.o. Drago Žuman Prešernova ulica LJUTOMER GSM: tel: Web: INVESTITOR: RecalMedia d.o.o. Drago Žuman Prešernova ulica 3 9240 LJUTOMER GSM: +386 41 616 107 tel: +386 2 584 85 21 Email: Web: drago.zuman@recalmedia.si www.soncnaoaza.si www.soncnaoaza.com www.moravsketoplice.eu

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 Vpis pri sodišču v Mariboru, pod št. 1/08586/00 Osn. kapital 47.989 EUR ID za DDV SI 48615056 Telefon 02 250 83 76 Fax 02 252 34 47 E- mail : imobiro@siol.net Podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Projektna dokumentacija za gradnjo enostanovanjske stavbe iz vidika šeste bistvene zahteva za objekte

Projektna dokumentacija za gradnjo enostanovanjske stavbe iz vidika šeste bistvene zahteva za objekte FGPA Petra Kekec PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO ENOSTANOVANJSKE STAVBE IZ VIDIKA ŠESTE BISTVENE ZAHTEVE ZA OBJEKTE Diplomsko delo Marec, 2016 Diplomsko delo visokošolskega študijskega programa PROJEKTNA

Prikaži več

KLEMEN KMETIČ upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Naslov: p. p. 1575, Slovenska cesta 55 B, SI-1000 Ljubljana Telefon

KLEMEN KMETIČ upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Naslov: p. p. 1575, Slovenska cesta 55 B, SI-1000 Ljubljana Telefon KLEMEN KMETIČ upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Naslov: p. p. 1575, Slovenska cesta 55 B, SI-1000 Ljubljana Telefon: 01 434 22 71; 031 823 123 Elektronska pošta: pisarna.kmetic@gmail.com

Prikaži več

PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI INVESTITOR ime in priimek ali na

PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI INVESTITOR ime in priimek ali na PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI PRILOGA 1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe elektronski naslov

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

IZKAZ telovadnica Duplek

IZKAZ telovadnica Duplek IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA DUPLEK Lokacija: parcele št. 839/1, 839/2, 838/4, 838/2, 833/2, 833/3, vse k.o. 692 Spodnji Duplek Investitor: Naročnik: OBČINA DUPLEK,

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-11/2017 (617) Datum: 30. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA JAKČEVI V NOVEM MESTU 1. obravnava

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

762 TEHNIČNO POROČILO

762 TEHNIČNO POROČILO firma: Matvoz, projektiranje, izvajanje, nadzor d.o.o. sedež družbe: 2000 Maribor, Žolgarjeva ulica 7 družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru, št. vpisa: 1/10171/00, osnovni

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - SD_OLN_Kampus-2_NPB_sprejeto.docx

Microsoft Word - SD_OLN_Kampus-2_NPB_sprejeto.docx Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2 OPOZORILO Neuradno prečiščeno besedilo odloka predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček Neuradno

Prikaži več

Microsoft Word - SPV KARE H 0bjekt 1.doc

Microsoft Word - SPV KARE H 0bjekt 1.doc elaborat - ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI izvleček za objekt 1 1 NASLOVNA STRAN INVESTITOR: OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 24, 4240 Radovljica PERINA, storitveno podjetje d.o.o. Ljubljanska cesta 11, 4240

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 Številka: 3521-32/2004-4 Datum: 28. 11. 2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA:

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

Microsoft Word - OBRAZCI PZI _PTUJSKA GORA_ ES_ARHITEKTURA .docx

Microsoft Word - OBRAZCI PZI _PTUJSKA GORA_ ES_ARHITEKTURA .docx NAČRTI S PODROČJA ARHITEKTURE 01 INVESTITOR: OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39,2322 Majšperk in PGD PTUJSKA GORA, Ptujska gora 82b,2323 Ptujska Gora NAZIV GRADNJE: ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV IN GASILCEV

Prikaži več

Microsoft Word - __NAVODILA ZA RAZSTAVLJALCE VINO 2015 osnutek

Microsoft Word - __NAVODILA ZA RAZSTAVLJALCE VINO 2015 osnutek NAVODILA ZA RAZSTAVLJAVCE 1 SPLOŠNA ORGANIZACIJA 1.1 Uradne ure (ure, ko je sejemska prireditev odprta) 1.2 Uradno odprtje sejma in pogostitev za razstavljavce 1.3 Delovni čas recepcije in tehničnega servisa

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,

Prikaži več

Požarna odpornost konstrukcij

Požarna odpornost konstrukcij Požarna obtežba in razvoj požara v požarnem sektorju Tomaž Hozjan e-mail: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si soba: 503 Postopek požarnega projektiranja konstrukcij (SIST EN 1992-1-2 Izbira za projektiranje merodajnih

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - x05 Razsvetljava pisarn in upravnih prostorov.ppt

Microsoft PowerPoint - x05 Razsvetljava pisarn in upravnih prostorov.ppt Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo Izbirni predmet - 10142 Svetlobna tehnika Razsvetljava pisarn in upravnih prostorov predavatelj prof. dr. Grega

Prikaži več