Mediji in lastniki. Transparentnost

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mediji in lastniki. Transparentnost"

Transkripcija

1 Slovenija

2 Mediji in lastniki Transparentnost Za majhen slovenski medijski trg je značilna kompleksna struktura medijskega lastništva, z več primeri navzkrižnega veriženja lastništva. Zaradi tega je dostop do podatkov o dejanskih lastnikih medijev dolgotrajen proces, še posebej ob dejstvu, da Razvid medijev ne vsebuje popolnih in redno ažuriranih podatkov. Razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, je javna evidenca medijev, ki je zasnovana tako, da vsebuje osnovne podatke o vseh medijih v pristojnosti Republike Slovenije, vključno s podatki o osebah, ki imajo vsaj 5-odstotni lastniški delež ali delež glasovalnih pravic. Ne glede na nepopolnost podatkov v tem registru, ki bi ga bilo treba izboljšati, lahko transparentnost medijskega lastništva načeloma, z določenimi zadržki, označimo za zadovoljivo, zlasti po tem, ko je Slovenija leta 2015 prenesla direktivo o preprečevanju pranja denarja, ki je prispevala k preglednost lastništva podjetij nasploh. Glede na pomen medijskega lastništva pa bi bilo za javnost koristno, če bi bili vsi bistveni podatki o lastnikih medijev zbrani v eni bazi in bi se redno posodabljali. Pogoji za to obstajajo, vendar je treba skrbeti za njihovo redno in dosledno izvajanje. Zasebni lastniki Na tem visoko koncentriranem medijskem trgu je največja horizontalna koncentracija v radijskem sektorju, sledijo pa ji trgi revij in avdiovizualnih storitev. Prisotna je tudi vertikalna integracija. Manjkajo pa podatki o tržnih deležih posameznih medijev, saj ni redne letne analize medijskega trga z natančnimi podatki. Radijski sektor obvladuje ena oseba in njeni družinski člani prek zapletenih lastniških struktur. Ker revijalni sektor obvladuje isti akter (tj. Martin Odlazek), je navzkrižna medijska koncentracija pomembna (Škamperle, 2021; Kučić, 2020). Skupina Media24, kjer je Odlazek eden najmočnejših dejanskih lastnikov, izdaja več kot šestdeset različnih radijskih, tiskanih in avdiovizualnih medijev prek skupine različnih založnikov, povezanih v kompleksno lastniško mrežo (Kučić, 2020). Država in politiki Slovenska demokratska stranka (SDS) je pod zdaj že nekdanjim predsednikom vlade Janezom Janšo (trenutno poslanec v slovenskem parlamentu) veliko vlagala v rast lastnega spletnega in televizijskega informativnega omrežja; s precejšnjo pomočjo madžarskega kapitala, povezanega z madžarskimi provladnimi mediji in madžarsko vlado (Kučić, 2019), in posameznih naložb članov stranke SDS. Z leti so zgradili televizijsko hišo Nova24TV, ki je pod nadzorom stranke, tiskane in spletne politične revije (kot sta Demokracija in Škandal24) in mrežo več kot trideset mikro lokalnih spletnih strani (Mekina, 2022). Madžarski lastniki, povezani z Viktorjem Orbanom, so

3 kupili tudi eno osrednjih komercialnih televizij Planet TV, ki jo je v eni izmed prejšnjih Janševih vlad ustanovil državni telekomunikacijski operater Telekom Slovenije. Zadnjo Janševo vlado, v letih , so zaznamovala tudi sistematična prizadevanja za spodkopavanje kritičnih medijev, blatenje novinarjev, strateške tožbe proti sodelovanju javnosti (SLAPP), krčenje sredstev in pritiski na nacionalno tiskovno agencijo STA in neodvisne medije, ki se prijavljajo na razpise javnega sofinanciranja, politično prisvajanje vodstvenih in nadzornih organov javnega zavoda RTV, imenovanje urednikov RTV Slovenija, ki so bili blizu vladajoči stranki, in drugih dejanj zoper javni medij, ki so povzročala njegovo destabilizacijo. Drug primer političnih pritiskov na medije v državni lasti, to sta javni RTV servis in nacionalna tiskovna agencija STA, so bile metodološko neutemeljene analize poročanja RTV Slovenija z namenom izkazovanja njene pristranskosti v škodo vladajočih strank. Izvajati jih je začel Urad vlade za komuniciranje (Ukom) konec leta 2021 (Petkovič, 2021) in so postale njegova redna dejavnost, čeprav za to ni bilo zakonske podlage. Ta in drugi prijavljeni primeri političnega vmešavanja v medijski sektor v Sloveniji so pokazali razsežnosti, kakršnih v treh desetletjih od osamosvojitve Slovenije ni bilo, in so jih kritizirali predstavniki organov EU, kot je Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije; Věra Jourová, Evropska komisarka za vrednote in preglednost; kot tudi Evropski parlament, ki je sprejel Resolucijo o temeljnih svoboščinah in vladavini prava v Sloveniji, ki vključuje tudi pomisleke in pozive glede pritiskov na RTV Slovenija in sovražnega ozračja v državi (Žerjavič, 2021). Med tistimi, ki so slovensko vlado pozvali, naj nacionalni tiskovni agenciji STA zagotovi potrebna sredstva in se vzdrži pritiskov na medije, so bili tudi Dunja Mijatović, komisarka Sveta Evrope (SE) za človekove pravice ter več mednarodnih organizacij in strokovnih združenj, kot so EFJ, IPI, RSF, MFRR in drugi. Financiranje Dostop do podatkov o medijskih prihodkih je v Sloveniji zelo zapleten, saj večina informacij ni (javno) dostopnih. Nekatera svetovalna podjetja celoten dohodek določenih medijskih podjetij (na primer TV hiš) obravnavajo kot dohodek od oglaševanja, čeprav vsi prihodki medijske družbe ne izvirajo iz oglaševanja. Prav tako je težko ločiti prihodke posameznih sektorjev znotraj določenega podjetja, ki ponuja storitve v različnih medijskih panogah, npr. radio, televizija, časopisi in revije. Premalo je transparentnosti javnega financiranja medijev, kamor sodijo neposredne subvencije medijem, tako na lokalni in nacionalni ravni, kot tudi državno oglaševanje in oglaševanje podjetij v lasti ali pod nadzorom države. Oglaševalska sredstva nacionalnih, regionalnih ali lokalnih vlad ali podjetij v državni lasti se še naprej dodeljujejo brez jasnih pravil in na nepregleden način. Na splošno je premalo podatkov o medijih, ki prejemajo oglaševalska sredstva od državnih podjetij. Kar

4 zadeva javne subvencije, v letu 2021 pet radijskih postaj s statusom posebnega pomena ter nekaj vplivnih dnevnikov in revij ni dobilo sredstev na letnem razpisu za sofinanciranje medijskih vsebin, ki so za mnoge med njimi predstavljale pomemben vir financiranja. (Kotnik, 2021). Opozicija je februarja 2021 vložila interpelacijo zoper ministra za delo, socialne zadeve in družino Janeza Ciglerja Kralja, potem ko so mediji poročali, da je razpisna komisija na njegovem ministrstvu, v kateri so bili tudi njegovi najožji sodelavci, za financiranje izbrala Zavod Iskreni, katerega ustanovni član in prostovoljec pa je bil sam minister Cigler Kralj. Zavod izdaja dva spletna portala iskreni.net in domovina.je (Kršinar, 2021). Ta spletna portala sta sredstva za promocijo cepljenja pridobila tudi od Ukoma (Košir, 2021). Marca 2021 je opozicija neuspešno interpelirala tudi ministra za kulturo Vaska Simonitija zaradi številnih razlogov, povezanih z njegovo politiko do medijev, med drugim zaradi domnevnih poskusov»uničenja javnih medijev, kot sta RTV Slovenija in STA«(Dernovšek, STA, 2021). Po letih javne polemike je februarja 2021 Ustavno sodišče potrdilo, da je brezplačno oglaševanje političnih strank v občinskih medijih v nasprotju z zakonom (Rus, 2021), saj predstavlja ovinek mimo zakonodaje o financiranju političnih strank. Uredništvo Zaradi veriženja medijskega lastništva je skoraj nemogoče ugotoviti, koliko novinarjev je zaposlenih (oziroma dela) pri vsebinski produkciji posameznih medijev. Za javno objavo teh informacij ni zakonske obveznosti. Število zaposlenih novinarjev se zmanjšuje, mladi novinarji pa pogosto delajo kot svobodnjaki ali pogodbeni sodelavci, včasih tudi v drugih podjetjih, ki jih obvladuje lastnik medija. Medijski lastniki so v lovu na dobiček zainteresirani za manj zavezujoča pogodbena razmerja z novinarji. Posebnih mehanizmov za zagotavljanje socialne varnosti novinarjev v primeru spremembe lastništva ali uredniške linije ni. Sindikat novinarjev Slovenije ponuja brezplačno pravno pomoč; članstvo ni obvezno. Prav tako ni učinkovitih regulativnih ali samoregulativnih zaščitnih ukrepov, ki bi zagotavljali, da so odločitve o imenovanjih in razrešitvah odgovornih urednikov avtonomne in da nanje ne vplivajo komercialni interesi. Zakon o medijih in Kodeks novinarske etike vsebujeta nekatere ukrepe za preprečevanje komercialnega vplivanja na novinarje in vsebine, vendar tudi ti ukrepi niso vedno učinkoviti. Naklada V Sloveniji ni zakonske zahteve, po kateri bi morali mediji objavljati podatke o svoji nakladi ali občinstvu (dosegu).

5 Zaradi občutnega upada naklade v zadnjih letih so časopisi te informacije prenehali objavljati. Le redki to počnejo, pa še tam so objavljeni podatki nerealni. Do leta 2018 so bili revidirani podatki o prodanih nakladah javno dostopni v okviru skupnega projekta (RPN) slovenskih založnikov in Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ). Kasneje so podatki RPN postali dostopni samo udeležencem projekta, ki v celoti financirajo projekt. Enako velja za podatke o dnevnem dosegu televizijskih in radijskih postaj, ki so na voljo le naročnikom namenskih tržnih raziskav, njihova nepooblaščena javna uporaba pa ni dovoljena. V Sloveniji so javnosti redno in brezplačno dostopni le podatki o obiskanosti spletnih strani v okviru Moss-a (Merjenje obiskanosti spletnih strani), ki je redna medijska raziskava z enotno metodologijo. Distribucija Podatki iz prvega četrtletja 2021 (Akos, 2021) kažejo, da so prvi štirje ponudniki storitev spletne distribucije naslednji: Telemach Slovenije (31,1 %), Telekom (28,5 %), T2 (20,7 %) in A1 Slovenija (14,4 %). Slovenija je na lestvici digitalnega gospodarstva in družbe 2021 (Desi) med državami članicami EU na skupnem 13. mestu. Pri povezljivosti je Slovenija nad povprečjem EU (9. mesto), enako velja za vključevanje digitalne tehnologije v podjetja, kjer je Slovenija na 8. mestu. Po kazalniku odprtih podatkov se Slovenija med državami EU uvršča na 10. mesto. Država se dobro izkaže tudi pri uveljavljanju širokopasovnih storitev, slovenski uporabniki interneta pa aktivno uporabljajo storitve e-uprave (77 %) v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 64 % (Desi, 2021). Na področju tradicionalnih distribucijskih storitev se Slovenija sooča s težavami distribucijske infrastrukture in storitev tiskanih medijev, ki ne zagotavljajo pravočasne in geografsko široko dostopne dostave časopisov. Naklade domačih dnevnih časopisov v zadnjem desetletju hitro upadajo, deloma zaradi spreminjanja potrošniških vzorcev, deloma pa zaradi slabše kakovosti in dostopnosti distribucijskih storitev. V preteklosti so bili tudi primeri diskriminatornih praks ključnih upravljavcev mreže prodajnih mest časopisov, tako podjetij v državni lasti (kot je Pošta Slovenije) kot podjetij v zasebni lasti (kot je Mercator), do nekaterih časopisov, ki bi jih lahko pripisali njihovemu kritičnemu poročanju ali preprosto protikonkurenčnim praksam.

6 Pravni okvir Medijski pravni okvir je zastarel in ni primeren za sodobno digitalno komunikacijsko okolje. V letih 2001 in 2005 sta bila sprejeta dva od treh najpomembnejših medijskih zakonov, in sicer Zakon o medijih oziroma Zakon o RTV Slovenija. Slednji je bil spremenjen takoj po nastopu nove vlade premierja Roberta Goloba sredi leta 2022, a je prejšnja vladajoča skupina, zdaj opozicija, pod vodstvom nekdanjega premierja Janeza Janše, z razpisom zakonodajnega referenduma onemogočila njegovo uveljavitev. Zakon o medijih (ZMeD) Zakon o medijih je glavni pravni instrument, ki ureja koncentracijo in transparentnost medijske lastnine. Kot določa Zakon o medijih, so mediji Ministrstvu za kulturo dolžni razkriti informacije o pet ali več odstotnem posameznem lastniškem ali upravljavskem deležu v založbi oziroma RTV družbi. Podatki so objavljeni v Registru medijev, ki je javna zbirka podatkov o medijih, vodi pa jo Ministrstvo za kulturo. Kot že navedeno, se ta ne posodablja redno in vključuje zastarele, nedosledne ali manjkajoče podatke. Po drugi strani pa slovenski poslovni register, ki ga vodi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ponuja podatke o dejanskih lastnikih vseh podjetij, tudi medijev, če niso delniško organizirana. V primeru medijev pridobivanje takšnih informacij zaradi zapletenih lastniških struktur in lastniškega veriženja pogosto zahteva veliko iskanja po spletnih evidencah. Ti podatki niso usklajeni z razvidom medijev in jih medijske hiše le redko objavljajo na svojih spletnih straneh. Zaradi preprečevanja navzkrižne medijske koncentracije Zakon o medijih določa prag nad 20-odstotnim lastniškim deležem, pri katerem izdajatelj dnevnoinformativnega tiskanega medija potrebuje soglasje Ministrstva za kulturo tudi za izdajanje ali soustanoviteljstvo izdajatelja radijskega ali televizijskega programa in obratno. Združevanje radijske in televizijske dejavnosti, oglaševanja z radijsko ali televizijsko dejavnostjo ter telekomunikacijske, z radijsko in televizijsko dejavnosjo ni dovoljeno, vendar je te omejitve mogoče zlahka zaobiti in zato niso vedno učinkovite. Zakonodajni členi o horizontalni in navzkrižni medijski koncentraciji v medijskem sektorju ne urejajo posebej digitalnega okolja na način, kot urejajo radijsko, tiskano medijsko in televizijsko okolje, a tudi pri radiodifuziji so te določbe komaj uporabne, saj niso tehnološko ustrezne. nevtralni, nekateri pa se nanašajo na analogne distribucijske tehnike, ki so bile že opuščene. Prav tako ni znakov, da bi se koncentracija v digitalnem okolju sploh spremljala. Sedanja zakonodaja omogoča, da se različni založniki povezujejo v kompleksna lastniška omrežja in prikrivajo svojo koncentracijo na trgu (Evropska komisija, 2020).

7 Zakon o audiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) Zakon o audiovizualnih medijskih storitvah je bil decembra 2021 pregledan in usklajen z Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS) iz leta Določbe o preglednosti so bile prenesene na zahtevani minimum in veljajo samo za avdiovizualne storitve. Varstvo konkurence v medijih Agencija za varstvo konkurence (AVK), ki je organizirana kot neodvisni upravni organ, pristojen za izvrševanje predpisov o preprečevanju konkurence in združevanja v Sloveniji, na medijskem področju ni posebej aktivna. Postopki s področja medijske koncentracije in protikonkurenčnih praks trajajo dolgo in se pogosto ne končajo z ukrepi, ki bi v ospredje postavili javni interes na področju medijev. Primer počasnosti odločanja je bil denimo poskus prevzema Pro Plusa s strani United Group julija V postopku presoje relevantnih dejstev je AVK novembra 2018 najavil, da ob navedenih pogojih namerava sprejeti odločitev o neskladnosti dogovora s pravili na področju varstva konkurence. Prišlo naj bi do horizontalnih učinkov koncentracije na tržiščih televizijskega oglaševanja, pravicah za prenos športnih televizijskih vsebin in otroških televizijskih sporedih. Prevzem naj bi se namreč zgodil prek družbe Slovenia Broadband, ki ima v lasti tudi Telemach, enega največjih telekomunikacijskih operaterjev v Sloveniji. Lastniki družbe Pro Plus so nato v začetku leta 2019 oznanili, da je prevzem ustavljen, niso pa ob tem krivili dolgega postopka s strani AVK (The Slovenia Times, 2019). Postopek na AVK je bil nato uradno ustavljen šele leta V primeru združitve dveh od treh najpomembnejših založnikov tiska, tj. Dnevnik in Večer, pa je AVK ocenil, da je koncentracija skladna s pravili konkurence, kljub 40- odstotnemu skupnemu deležu oglaševalskega trga tiskanih medijev, in združitvi ni nasprotoval. Vodstva časnikov so odločitev agencije pozdravila, Društvo novinarjev Slovenije (DNS) pa se je zavzelo za ohranitev pluralnosti medijskih vsebin in delovnih mest. Po mnenju DNS je treba v postopkih združevanja upoštevati ne le gospodarski, temveč tudi javni interes (L.Š. / N.P. / STA, 2019). Do združitve kasneje sicer ni prišlo, saj so lastniki medijev opustili namen združitve dveh založniških družb. Politične zlorabe pravnega okvira povezanega z mediji Odmevni so bili primeri politične zlorabe zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen, sprejet leta 2011 in minimalno spremenjen leta 2021). Slovenska tiskovna agencija (STA) je prišla na rob finančnega zloma, ker ji vlada ni hotela dodeliti zakonsko določenih državnih sredstev (Bayer, 2021b). To so kritizirali predstavniki organov EU ter več drugih mednarodnih organizacij in strokovnih združenj. Med tistimi, ki so slovensko vlado pozvali, naj STA zagotovi potrebno financiranje in se

8 vzdrži pritiskov na medije, so Dunja Mijatović, komisarka SE za človekove pravice; Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije; in Věra Jourová, komisarka EU za vrednote in preglednost. Prav tako je Evropski parlament decembra 2021 sprejel Resolucijo o temeljnih svoboščinah in vladavini prava v Sloveniji, ki je vsebovala tudi pomisleke in pozive glede pritiskov na RTV Slovenija in sovražnega ozračja v državi (Žerjavič, 2021). V letu 2021 je bilo prijavljenih več kot 30 verbalnih in fizičnih napadov na novinarje in medije (Društvo novinarjev Slovenije, 2021), nekateri od teh s hudimi posledicami, vendar brez smrtnih žrtev. Slovenija je bila dodana na seznam držav, ki jih Civicus spremlja glede spoštovanja človekovih pravic; ukrepe proti covidu-19 so slovenske vladne institucije»izkoristile kot pretvezo za omejevanje državljanskih svoboščin«, ogrožena je bila svoboda združevanja, saj so bile organizacije civilne družbe»vse bolj tarča«,»novinarji večkrat napadeni s strani predsednika vlade, medijska svoboda pa je upadala«(civicus, 2021). V zadnji izdaji svetovnega indeksa svobode tiska, ki ga sestavljajo Novinarji brez meja (RSF), je Slovenija padla za 18 mest in se uvrstila na 54. mesto med 180 državami. Glavni dejavniki slabe uvrstitve so bili politični pritiski in strateške tožbe proti sodelovanju javnosti (RSF, 2022). Poleg tega ugotovitve Monitorja medijskega pluralizma (Media Pluralism Monitor MPM) za leto 2022 kažejo na splošno visoko tveganje za medijski pluralizem v Sloveniji, podobno kot v letu 2021 (CMPF, 2022). Znotraj opazovanih območij so bila največja tveganja za pluralizem medijev navedena pri nezakonitem in škodljivem govoru na spletu; neodvisnost upravljanja in financiranja javnih medijev; politična neodvisnost medijev; kot tudi komercialni in lastniški vpliv na uredniško vsebino. Sledila je koncentracija spletnih platform in koncentracija medijev ter državna regulacija virov in podpora medijskemu sektorju (CMPF, 2022). Neodvisnost organov, pristojnih za regulacijo medijev Prav tako neodvisnost regulatornih organov ni v celoti zagotovljena bodisi zaradi nejasnih kriterijev imenovanja (kot v primeru organov upravljanja nacionalnega regulatornega organa za komunikacije in medije Akos) bodisi zaradi vloge države v postopku imenovanja (kot v primeru primeru Agencije za varstvo konkurence AVK). Prav tako ni nikakršne neodvisnosti v postopkih odobritve medijske koncentracije, saj je za odločanje v takih primerih pristojno Ministrstvo za kulturo. Pristojnosti Akosa so opredeljene z zakonom, organ pa ima širok nabor mehanizmov uveljavljanja, npr. opozorila, začasni odvzem ali odvzem licenc in globe. Vendar so medijska vprašanja pogosto odrinjena na rob zaradi velikega in raznolikega obsega Akosovih pristojnosti, ki med drugim vključujejo elektronske komunikacije, radiofrekvenčni spekter, naložbe v infrastrukturo, radiodifuzijo in druge elektronske medije, univerzalno poštno storitev in poštni trg ter trg železniških storitev v Sloveniji.

9 Neodvisnost Akosa in AVK je bila pod Janševo vlado dodatno ogrožena. Vlada je oktobra 2020 objavila predlog zakona (Zakon o Javni agenciji Republike Slovenije za trg in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge, predlog, 2020), ki je predvideval združitev nacionalnega regulatornega organa, pristojnega za avdiovizualne medijske storitve (Akos) s petimi drugimi regulatorji, in sicer agencijami za energijo, konkurenco, varnost prometa, civilno letalstvo in železnice. Po predlogu vlade bi se novi organ imenoval Javna agencija RS za trg in potrošnike. Akos (2020) je trdil, da je predlog zakona v nasprotju z več direktivami EU, vključno z direktivo o AVMS z močnimi pravnimi zaščitnimi sredstvi neodvisnosti nacionalnih regulativnih organov. Kljub temu, da so vse vpletene agencije združitvi nasprotovale, je vlada vztrajala pri nadaljevanju zakonodajnega postopka, verjetno z namenom podreditve teh agencij in zamenjave njihovih organov upravljanja. Predlog zakona je bil v Državnem zboru obravnavan 24. aprila 2021, vendar ni bil sprejet. Dokazi kažejo, da se tudi parlament včasih poskuša vmešati v vprašanja lastništva medijev. Odbor DZ za kulturo je namreč oktobra 2021 obravnaval medijsko koncentracijo in Akosu naložil ponovno preverjanje prej izdanih dovoljenj radijskih postaj, finančni upravi (Furs) pa naložil, naj preveri nakupe in prodaje nekaterih podjetij iz kroga Martina Odlazka (Grgič, 2021). Pravni zaščitni ukrepi za novinarje in uredniško neodvisnost Učinkovitih pravnih varoval za poklicno varnost novinarjev ali varoval pred vodstvenim in političnim vmešavanjem v uredniške procese ni. Pozivi in zahteve novinarskih združenj pogosto ostanejo brez odgovora tako s strani založnikov kot s strani državnih organov. V odsotnosti javnih politik je Društvo novinarjev Slovenije (DNS) vzpostavilo platformo za zbiranje prijav fizičnih napadov in groženj, verbalnih napadov, ki presegajo argumentirano kritiko novinarjevega dela, vključno s sistemskimi in finančnimi grožnjami medijem. Vendar je ta platforma namenjena zgolj zunanjim pritiskom na novinarje in ne tistim, ki se dogajajo znotraj medijske hiše (Društvo novinarjev Slovenije, 2021). Reference Akos (2021). Nacionalno poročilo o odprtem internetu od do , 30. junij, ogledano 20. marca 2022, porocilo_2021 final.pdf. Akos (2020). Odziv AKOS na predlog Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg in

10 potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge, 5. oktober 2020, ogledano 2. aprila 2022, Civicus (2021). Slovenia added to human rights watchlist as government restricts fundamental rights, ogledano 20. marca 2022, CMPF (2022). Media Pluralism Monitor. Dernovšek, Igor, STA (2021). Simoniti ostaja minister, za interpelacijo glasovalo 43 poslancev, trije premalo, Dnevnik, 25. marec, ogledano 3. aprila 2022, Desi (2021). Digital Economy and Society Index (DESI) 2021 Slovenia, ogledano 3. aprila 2022, Košir, Izak (2021). Klientelistični posel, Mladina, 13. avgust, ogledano 20. marca 2022, Kršinar, Igor (2021). Neodvisni katoliški medij na državnih jaslih: politične povezave Domovine in Časnika, Reporter, 6. februar, ogledano 20. marca 2022, Kotnik, Mateja (2021). To je medijska čistka brez primere, Delo, 15. maj, ogledano 20. marca 2022, politicne-povezave-domovine-in-casnika Kučić, J. Lenart (2020). Mediji Martina Odlazka (1. del): nepregledna mreža radiev, tiskovin, televizije, 19. november 2020, ogledano 3. aprila 2022, Kučić, J. Lenart (2019). Mediji SDS (3. del): madžarski prevzem desnega medijskega stebra, Pod črto, 11. november 2019, ogledano 2. aprila 2022, L.Š. / N.P. / STA: AVK: Združitev Dnevnika in Večera ne bo ogrozila konkurence, 24ur.com, 29. julij 2019,

11 Mekina, Borut (2022). Lokalpropaganda. Črno na belem: Nova24TV financira tudi več kot 30 regionalnih spletnih strani, ki se izdajajo za lokalne novičarske portale, Mladina, 25. marec, ogledano 20. marca 2022, Petkovič, Blaž (2021). Jože Možina ni bil nikoli povabljen v Studio city ; Zakaj Uroš Urbanija analizira poročanje RTV Slovenija in kaj ugotavlja?, Večer, 8. december, ogledano 3. aprila 2022, povabljen-v-studio-city-zakaj-uros-urbanija-analizira-porocanje-rtv-slovenija RSF (2022). The 2021 World Press Freedom Index, RSF, ogledano 2. aprila 2022, Rus, Urška (2021). Ustavno sodišče: Brezplačno oglaševanje strank v občinskih glasilih je nezakonito, Dnevnik, 16. februar, ogledano 20. marca 2022, obcinskih-glasilih-je-nezakonito. Slovene Association of Journalists (2021). Prijavi napad, ogledano 20. marca 2022, Škamperle, Tjaša (2021). Primorske novice pod Odlazkov imperij, Radio Koper, 25. maj 2021, ogledano 21. aprila 2022, Žerjavič, Peter (2021). Evropski parlament sprejel resolucijo o Sloveniji, Delo, 16. december, ogledano 20. marca 2022,

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 Ilinka Todorovski RTV Slovenija od 1985: dežurna v desku informativnih oddaj

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

NOVINARSKO CASTNO RAZSODIŠCE

NOVINARSKO CASTNO RAZSODIŠCE Novinarsko častno razsodišče SNS in DNS Statistika dela NČR za leto 5 Opozarjamo, da podatki niso povsem primerljivi, ker je za pretekla obdobja statistika narejena za celo leto, v letu 5 pa do septembra..

Prikaži več

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena S. H., G. P. in U. Z. KLJUČNE TOČKE: Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena na splošno Prednosti programov Zakonodaja Spreminjanje programskih

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme posameznik ali manjša skupina ljudi, ki si jemlje

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20 Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 2019 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

ZDRad-Word

ZDRad-Word Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam U K A Z o razglasitvi Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad) Razglašam Zakon o digitalni

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

POROČILO O DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO V LETU 2001/02

POROČILO O DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO V LETU 2001/02 POROČILO SVETA ZA RADIODIFUZIJO ZA LETO 2001 IN 2002 Ljubljana, 19. december 2002 1 I. KAZALO I. KAZALO 2 II. UVOD.3 III. PRISTOJNOSTI SVETA ZA RADIODIFUZIJO..4 IV. DEJAVNOSTI SVETA V LETU 2001/2002 5

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI« STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«1. 6. 214 13. 1. 214 OSNOVNI POJMI Objava Samostojna, od drugih objav ločena enota sporočanja, ki vsebuje geslo (trigger). Publiciteta Zbirka objav, ki

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Microsoft Word - IRDO doc

Microsoft Word - IRDO doc ANALIZA MEDIJSKEGA POJAVLJANJA IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 1. 3. 21 28. 2. 211 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2 Maribor, Slovenija, tel.: +386 ()2 / 25-4-1, fax: +386

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

PRVA OBRAVNAVA

PRVA OBRAVNAVA PRVA OBRAVNAVA 02.02.2005 EVA: 2005-3511-0009 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MEDIJIH UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Medijski pluralizem Splošni pojem medijskega

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET Svet Evropske unije EVROPSKI SVET STRATEŠKI ORGAN EU Evropski svet je institucija EU, ki določa splošne usmeritve in prednostne cilje Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US,

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o medijih

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA PODATKI VLADNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV MED ZAHTEVAMI PO JAVNI DOSTOPNOSTI IN VAROVANJEM V ZAPRTIH SISTEMIH mag. Samo Maček, mag. Franci Mulec, mag. Franc Močilar UVOD Razvrščanje dokumentov: odprta družba,

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Vsebinska analiza medijskega pojavljanja

Vsebinska analiza medijskega pojavljanja KOMU SO JANUARJA 2011 MEDIJI NA NASLOVNICAH NAMENILI NAJVEČ PROSTORA? Kateri mediji? Kriterij za izbiro medijev, ki smo jih izbrali za naše raziskovanje je bila njihova branost ter gledanost po presoji

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več