Seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno po ZPre-1 na dan

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno po ZPre-1 na dan"

Transkripcija

1 Seznam oseb, ki delujejo z RS in/ali SDH usklajeno po ZPre-1 na dan Družbe in druge entitete* 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. ADRIA INVESTICIJE trgovina, posredništvo, storitve in promet, d.o.o. ADRIA TERMINALI, logistične storitve, d.o.o. ADRIA Turistično podjetje d.o.o. AERO, kemična, grafična in papirna industrija, d.d. Celje - v stečaju AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o. BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o. BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o. BSP Energetska Borza d.o.o. CSS, proizvodnja in trgovina, d.o.o. D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. DEKORUS proizvodnja izdelkov iz lesa.d.o.o. DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. - v likvidaciji - v stečaju Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. DSU - ing, investicije, nepremičnine in gradnje, d.o.o. ECE, energetska družba, d.o.o. EKO - NAFTA, proizvodnja naftnih derivatov d.o.o. EKOTAL PRO, čiščenje in urejanje okolja d.o.o. EKOTAL, čiščenje in urejanje okolja d.o.o. Elektro Celje OVI, obnovljivi viri in inženiring, d.o.o. ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije, d.o.o. ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o. ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - razvoj in inženiring d.o.o. ELEKTROOPTIKA, poslovne storitve, d.d. ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d.o.o. FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o. 95,63% 63,20% 81,27% 97,96% 51,02% 81,74% 83,49% 80,57% 81,48% 88,03% 70,49%

2 Družbe in druge entitete* GEN energija d.o.o. GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o. GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o. GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o. Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. Hotelske nepremičnine, družba za nepremičnine, d.o.o. HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o. HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d. INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. INTERAGENT, pomorska agencija, družba z omejeno odgovornostjo INTERAGENT Shipping Agency, limited liability company INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba INTERZAV, organizacija za opravljanje zavarovalnih poslov, d.o.o. IPPS Invalidsko Podjetje Pošte Slovenije, proizvodnja in storitve d.o.o. JAVNO PODJETJE KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d.o.o. Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o. KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d. KDS NEPREMIČNINE, upravljanje nepremičnin d.o.o.- v likvidaciji KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana KOTO TRADE, družba za posredovanje, d.o.o. Kreativni aluminij, načrtovanje, razvoj, oblikovanje, proizvodnja in trženje izdelkov iz aluminija d.o.o. LOGIS-NOVA, podjetje za kmetijstvo in nepremičnine, d.o.o. LUBRIO D.O.O. LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost. LUKA KOPER PRISTAN, gostinstvo d.o.o. Koper LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba MALA HIDROELEKTRARNA LOBNICA, družba za proizvodnjo električne energije, d.o.o. MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d. MERKUR nepremičnine, d.d. Modra zavarovalnica, d.d. NAFTA - PETROCHEM, proizvodnja organskih osnovnih kemikalij d.o.o. - V STEČAJU NAFTA - VAROVANJE IN POŽARNA VARNOST, zaščita in reševanje, d.o.o. 86,84% 99,35% 94,38% 71,28% 95,54% 67,91% 65,00% 62,76%

3 Družbe in druge entitete* Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., Lendava Nupper, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. OVEN ELEKTRO MARIBOR, proizvodnja elektrike in obnovljivi viri energije Elektro Maribor, d.o.o. PEKO, tovarna obutve, d.d. - V STEČAJU Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o. PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. PLP Lesna industrija d.o.o. Velenje POLZELA tovarna nogavic d. o. o. - v stečaju Posita, informacijske rešitve d.o.o. POSLOVNI SISTEM ZA AVTO Trgovina na debelo in drobno z avtomobili, rezervnimi deli in materialom, d.o.o., Ljubljana POŠTA SLOVENIJE d.o.o. POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE d.d. PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11 PS Logistika, logistične storitve d.o.o. PS Moj paket, direktna prodaja d. o. o. RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.-v likvidaciji RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU d.o.o., Črnomelj- v likvidaciji RUDNIK SENOVO v zapiranju d.o.o. - v stečaju RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. SAVA, d.d. SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana SIPOTEH, d.o.o., strojna in proizvodna oprema SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA d.o.o., Ljubljana Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Slovenski državni holding, d.d. SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o. SNEŽNIK SINPO Proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. SOLINE Pridelava soli, d.o.o. SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. 92,69% 64,72% 92,53%

4 Družbe in druge entitete* Srednjesavske elektrarne d.o.o. STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o. SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d. SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. TALUM INŠTITUT, raziskava materialov in varstvo okolja d.o.o. TALUM IZPARILNIKI, proizvodnja izparilnih plošč, lesenih in drugih izdelkov, storitve in trgovina d.o.o. TALUM SERVIS IN INŽENIRING, inženiring in storitve vzdrževanja d.o.o. TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. TOC, tehnološko okoljski in logistični center d.o.o. Triglav Avtoservis, družba za storitve in trgovino, d.o.o. Triglav INT, holdinška družba, d.d. TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o. Triglav, pokojninska družba, d.d. Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o. TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. TSinpo, storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o. TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o. VARGAS-AL družba za fizično-tehnično in protipožarno varovanje premoženja, trgovino in servis d.o.o. VELTA PLAST gradbeništvo, trgovina, inženiring d.o.o. VITAL gostinstvo in trgovina d.o.o. VV-LOG, špedicija in transport, d.o.o. ZAPOSLITVENI CENTER JADRO družba za socialne dejavnosti, proizvodnjo, trgovino, poslovne storitve in druge storitve d.o.o. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE TERME OLIMIA d.d. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. TOC, tehnološko okoljski in logistični center d.o.o. Triglav Avtoservis, družba za storitve in trgovino, d.o.o. Triglav INT, holdinška družba, d.d. TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o. 87,67% 79,82% 95,44% 72,99% 68,13% 66,67% 63,27% 99,99% 68,13%

5 Družbe in druge entitete* Triglav, pokojninska družba, d.d. Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o. TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. TSinpo, storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o. TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o. VARGAS-AL družba za fizično-tehnično in protipožarno varovanje premoženja, trgovino in servis d.o.o. VELTA PLAST gradbeništvo, trgovina, inženiring d.o.o. VITAL gostinstvo in trgovina d.o.o. VV-LOG, špedicija in transport, d.o.o. ZAPOSLITVENI CENTER JADRO družba za socialne dejavnosti, proizvodnjo, trgovino, poslovne storitve in druge storitve d.o.o. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 66,67% 63,27% Opomba: * Družbe in druge entitete, ki delujejo z RS/SDH usklajeno zaradi neposrednega ali posrednega večinskega deleža RS/SDH - zanje velja dolžnost ovešanja SDH o pridobivanju in prodobitvi novih kapitalskih naložb. **Preglednica prikazuje posredno lastništvo Skupine država (RS, SDH, KAD, DUTB, DSU, ZPIZ) v družbah. Udeležba je izračunana po naslednji metodologiji: v primeru, da je seštevek udeležbe Skupina država v krovni družbi nad 50 %, se v celoti upošteva udeležbo krovne družbe v njeni odvisni družbi (družba na 2 nivoju). V naslednjem koraku se sešteje udeležbo Skupine država neposredno in posredno v družbi na 2. nivoju. Če je vsota nad 50%, se v tretjem koraku v celoti upošteva udeležbo odvisne družbe (družbe na 2 nivoju) v njeni odvisni družbi (družbi na 3. nivoju). Za družbo na 3 nivoju se sešteje neposredno in posredno udeležbo Skupine država. Za posamezno družbo na seznamu je tako upoštevana neposredna udeležba Skupine država in njena posredna udeležba preko dveh nivojev (hčerinska družba in vnukinja).

6 Ciljne družbe po ZPre-1 in skupni delež»skupine država«na dan Ciljne družbe po ZPre-1 Oznaka delnice Družbe in druge entitete, ki delujejo z RS/SDH usklajeno v posamezni Ciljni družbi na podlagi neizpodbitne zakonske domneve (obe domnevi po 3. odst. 8. člena ZPre-1) AGIS TECHNOLOGIES, d.d. AGPR 0,00% CETIS d.d. CETG 15,28% CINKARNA Celje, d.d. CICG DUTB, D. D. 44,66% MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. TRIGLAV RE, D.D. DARS d.d. DRSR 100% DH d.d. DEHG MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. 2,47% DNEVNIK, d.d. DNLG TELEKOM SLOVENIJE, D.D. 2,71% DUTB, d. d. DUTR DZS, d.d. DZS TELEKOM SLOVENIJE, D.D. 1,22% ELEKTRO CELJE, d.d. ECEG DUTB, D. D. 82,16% ELEKTRO CELJE, D.D. ELEKTRO GORENJSKA, d.d EGKG DUTB, D. D. 83,49% ELEKTRO LJUBLJANA d.d. ELOG DUTB, D. D. ELEKTRO LJUBLJANA D.D. ELEKTRO MARIBOR d.d. EMAG 81,60% 80,96%

7 ELEKTRO PRIMORSKA d.d. EPRG DUTB, D. D. 88,78% Elektrooptika d.d. EOPR 70,49% HIT d.d. Nova Gorica HIT2 DUTB, D. D. 48,87% HITR INTEREUROPA d.d. IEKG INTEREUROPA D.D. 94,37% LUKA KOPER INPO, D.O.O. LUKA KOPER, D.D. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. IEKN POŠTA SLOVENIJE D.O.O. ISTRABENZ TURIZEM d.d. HRPG DUTB, D. D. KSDR KOMPAS RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji KHLL DUTB, D. D. 0,03% KHLR KOMPAS SHOP d.d. MTSG 9,40% KRKA, d.d., Novo mesto KRKG 29,07% LUKA KOPER, D.D. PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA TRIGLAV PD, D.D. TRIGLAV RE, D.D. KS NALOŽBE d.d. KSFR 0,00% LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. LOSG LUKA KOPER, d.d. LKPG 67,94%

8 TRIGLAV RE, D.D. M1, d.d., Ljubljana MR1R 0,00% MELAMIN d.d. Kočevje MKOG DUTB, D. D. 30,62% MK Založba d.d. MKZG DUTB, D. D. 51,23% MLINOPEK d.d. Murska Sobota PMMG 7,50% MLM d.d. MBLN DUTB, D. D. Modra zavarovalnica, d.d. MDZR NAMA d.d. Ljubljana NALN 39,07% NLB d.d. NLBR 25,00% PETROL d.d., Ljubljana PETG DUTB, D. D. 32,95% POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. PDAR TELEKOM SLOVENIJE, D.D. TRIGLAV RE, D.D. LUKA KOPER, D.D. 12,37% SAVA, d.d. SAVR TALUM D.D. KIDRIČEVO TELEKOM SLOVENIJE, D.D. 92,53% SID banka, d.d., Ljubljana SIDR TRIGLAV PD, D.D. SID BANKA, D.D., LJUBLJANA SIJ d.d. SIJR 25,00%

9 SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc. PPDT GEN D.O.O. 2,94% Sava Re, d.d. POSR 36,07% MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d. SZLG SŽ, D.O.O. 79,82% Športna loterija d.d. SLIG POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 20,00% TALUM B d.d. TLBR TALUM D.D. KIDRIČEVO 0,09% TALUM d.d. Kidričevo TLMG DUTB, D. D. 95,44% ELES, D.O.O. TEKSTIL d.d., Ljubljana TSPG INTEREUROPA D.D. 0,19% TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TLSG 73,07% TERME OLIMIA d.d. TERME ČATEŽ d.d. ZATG TCRG TELEKOM SLOVENIJE, D.D. DUTB, D. D. SŽ, D.O.O. 99,99% 25,45% THERMANA D.D. ZDLN DUTB, D. D. TKI HRASTNIK, d.d. TKHG 10,96% TKHH D.S.U., D.O.O. TRIGLAV RE, d.d. PZT TRIGLAV ZZ, d.d. ZACR Triglav INT, d.d. TINR

10 Triglav PD, d.d. SPDR UNIOR d.d. UKIG 48,50% Union Hotels Collection d.d. GHUR 18,75% VIPA HOLDING d.d. VHDR 0,00% ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ZVTG ECE D.O.O. ELEKTRO CELJE, D.D. ELEKTRO LJUBLJANA D.D. ELEKTRO PRIMORSKA D.D. ELES, D.O.O. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. SENG D.O.O. TEB D.O.O. TELEKOM SLOVENIJE, D.D. TERME OLIMIA D.D. ZPIZ 63,60% Opomba: Lastniški deleži so zaokroženi na dve decimalki delež 0,00 % pomeni, da ima RS v družbi lastniški delež, vendar je ta manjši kot 0,005 %. Slovenski državni holding, d. d., ne jamči za pravilnost podatkov družb, ki so v posredni lasti Republike Slovenije oziroma Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019

Prikaži več

3.06.2019 4.06.2019 5.06.2019 6.06.2019 7.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019

Prikaži več

3.07.2017 4.07.2017 5.07.2017 6.07.2017 7.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017

Prikaži več

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA V LETU 2016 MARKET SIZE IN YEAR 2016 izdajateljev

Prikaži več

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA V LETU 2014 MARKET SIZE IN YEAR 2014 izdajateljev

Prikaži več

untitled

untitled MESEČNE IN POLLETNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE JUNIJ IN PRVO POLLETJE 2009 Letnik XV, št. 6/09 PROMET VELIKOST TRGA Junij 2009 Prvo polletje 2009 Tržna Promet Promet kapitalizacija Tržni segment v 000

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

POLLPOR-05-ZIVA

POLLPOR-05-ZIVA V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER sestavila POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2005 ZA DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora 15 1. februar - 28. februar F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu februarju 2009 je razvidna iz priložene

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

RSRP-naslovnica-rdeca-01

RSRP-naslovnica-rdeca-01 Revizijsko poročilo Učinkovitost poslovanja družbe Slovenske železnice na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini Slovenske železnice POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

dolga_statistika_julij_2005.xls

dolga_statistika_julij_2005.xls MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE JULIJ 2005 Letnik XI, št. 07/05 PROMET (BREZ SVEŽNJEV) VELIKOST TRGA Tržni segment Promet v mio SIT Količina Število poslov Tržni segment Tržna kapitalizacija (v mio

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

dolga_statistika_februar_2006.xls

dolga_statistika_februar_2006.xls MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE FEBRUAR 2006 Letnik XII, št. 2/06 PROMET VELIKOST TRGA Tržni segment Promet v mio SIT Količina Število poslov Tržni segment Tržna kapitalizacija (v mio SIT) Število

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po www.triglav.eu Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite povezavo v kazalu. 1. 4 2. Nagovor predsednika Uprave 11 Poročilo Nadzornega sveta 15 3.

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

OSNUTEK LETNI NAČRT (SPLOŠNI DEL) LETNI NAČRT UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB ZA LETO 2019 Ljubljana, november 2018

OSNUTEK LETNI NAČRT (SPLOŠNI DEL) LETNI NAČRT UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB ZA LETO 2019 Ljubljana, november 2018 OSNUTEK LETNI NAČRT (SPLOŠNI DEL) LETNI NAČRT UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB ZA LETO 2019 Ljubljana, november 2018 Država je pomembna lastnica podjetij v Sloveniji. Zato ima veliko odgovornost biti dejavna

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - GenEnergija

Microsoft PowerPoint - GenEnergija GEN energija Oktober, 2009 Jedrska Elektrarna Krško 2 priložnost za Slovenijo Predstavitev projekta Mnenje javnosti in legitimnost jedrske energije v Sloveniji, Prednosti projekta Krško2, Predlog najpomembnejših

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in tretjega odstavka 108. člena

Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in tretjega odstavka 108. člena Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07

Prikaži več

2017 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI

2017 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI 217 POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI P OROČ I L O O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI 217 1 Uvod 4 2 Napredek pri razvoju energetskih trgov 6 2.1 Napredek trga z električno

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju, : 3576027000, davčna : 59523506 Stečajni postopek nad pravno osebo - Opr. št.: St 2958/2017 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Oddelek za gospodarsko sodstvo stečajna pisarna Opr.

Prikaži več

gg_07_v3_lores

gg_07_v3_lores GG energija glas gospodarstva plus, julij-avgust 2019 39 ANALIZA: ENERGIJA 2018 Bojan Ivanc in Darja Močnik, Analitika GZS Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM KRŠKO, d. d. V 2018 rast

Prikaži več

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016 Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016 Ovitek Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016 Uvod 6 2 Napredek pri razvoju energetskih trgov 9 2.1 Napredek trga

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

SEZNAM POSREDNIH IN NEPOSREDNIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE PO ZAKONU O SDH NA DAN MATIČNA ŠTEVILKA NALOŽBE NAZIV NALOŽBE SKUPAJ POSREDNE I

SEZNAM POSREDNIH IN NEPOSREDNIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE PO ZAKONU O SDH NA DAN MATIČNA ŠTEVILKA NALOŽBE NAZIV NALOŽBE SKUPAJ POSREDNE I NAZIV 1 5026024 ABANKA VIPA, D.D. 100,0000 100,0000 0,0000 2 5156505 ADRIA AIRWAYS, D.D. 71,9421 69,8670 2,0751 3 70211986 ADRIA AIRWAYS KOSOVO 100,0000 0,0000 100,0000 4 3734277 ADRIA AIRWAYS LETALSKA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

SEZNAM POSREDNIH IN NEPOSREDNIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE PO ZAKONU O SDH NA DAN MATIČNA ŠTEVILKA NALOŽBE NAZIV NALOŽBE SKUPAJ POSREDNE

SEZNAM POSREDNIH IN NEPOSREDNIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE PO ZAKONU O SDH NA DAN MATIČNA ŠTEVILKA NALOŽBE NAZIV NALOŽBE SKUPAJ POSREDNE NAZIV 1 5026024 ABANKA VIPA, D.D. 100,0000 100,0000 0,0000 2 5156505 ADRIA AIRWAYS, D.D. 71,9421 69,8670 2,0751 3 70211986 ADRIA AIRWAYS KOSOVO 100,0000 0,0000 100,0000 4 3734277 ADRIA AIRWAYS LETALSKA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Microsoft Word - PorociloENERGETIKA doc

Microsoft Word - PorociloENERGETIKA doc 2005 POROČ ILO P O R O Č I L O O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V LETU 2005 Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo je poročilo sprejel na izredni seji 21. julija 2006. Vlada Republike

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

INTERTRADE ITA, d.d. Predlogi sklepov z obrazložitvami k 25. skupščini INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJ

INTERTRADE ITA, d.d. Predlogi sklepov z obrazložitvami k 25. skupščini INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJ INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA Skupščini družbe Predlogi sklepov z obrazložitvami: 1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti,

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

2.6 Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav 5 << 15 >> Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2018 Slovenija 1. mesto 35,4 % tržni delež

2.6 Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav 5 << 15 >> Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2018 Slovenija 1. mesto 35,4 % tržni delež 2.6 Dejavnosti, trgi in položaj 5 15 Slovenija 35,4 % Hrvaška 9. mesto 4,4 % Bosna in Hercegovina* 6. mesto 8,0 % Srbija** 5.mesto 6,0 % je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd M r e ž a d r u ž b e n e k o r i s t n o s t i Kaj se dogaja v okviru kampanje Energija si, bodi učinkovit? - Akcija Varčna sijalka v vsak dom se je zaključila (rezultate bomo posredovali kasneje). -

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

številka: 4920/2016 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :31: št. procesno dejanje s

številka: 4920/2016 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :31: št. procesno dejanje s številka: 4920201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 30..2019 07:31:43 1 2 3 4 5 7 dodatni opis tip opis 1.11.201 predlog za začetek dolžnik 30.11.201 sklep o začetku dano

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; ; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus

Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; ; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; 14. 16.04.2010; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus Slovenija + Informatika + Energetika za 3. tisočletje Sinergija3 partnerja konzorcija

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

EKS - Priloga 1

EKS - Priloga 1 Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 80 00 F: 01 478 81 39 E: gp.mzi@gov.si www.mzi.gov.si PROJEKCIJA DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE Povzetek strokovnih podlag za projekcijo dolgoročnih energetskih

Prikaži več

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne, avtorske ali druge intelektualne stori

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne, avtorske ali druge intelektualne stori Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne, avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2018: Zap. Pogodbeni partner: Datum Vrsta

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Akta o določitvi

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V LETU 2012 Maribor, junij 2013 Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo je poročilo s

POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V LETU 2012 Maribor, junij 2013 Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo je poročilo s POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V SLOVENIJI V LETU 2012 Maribor, junij 2013 Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo je poročilo sprejel na 36. redni seji 27. junija 2013. Vlada Republike

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

38 Letno poročilo Skupine Triglav 2013 Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. Kazalo poslovnega pregleda 5. Delničarski kapital

38 Letno poročilo Skupine Triglav 2013 Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. Kazalo poslovnega pregleda 5. Delničarski kapital 38 5. Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. - Delnica ZVTG je bila druga najprometnejša na delniškem trgu Ljubljanske borze. - Tečaj delnice ZVTG je pridobil več kot 15 odstotkov.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Microsoft PowerPoint _SPO-UPES_05_Racunovodsko-financna_funkcija.ppt

Microsoft PowerPoint _SPO-UPES_05_Racunovodsko-financna_funkcija.ppt Staska za poslovo odločaje SPO v račuovodsko-fiači fukciji prof. dr. Lea Bregar 7. predavaje Vsebia. Staska i fiačo-račuovodska fukcija. 2. Fiace: borza staska i borzi ideksi. 3. Račuovodstvo i staska.

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več