Pregled v tabeli za klasifikacijo:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Pregled v tabeli za klasifikacijo:"

Transkripcija

1 REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Pregled v tabeli za klasifikacijo: LoW - Evropski katalog odpadkov, ODPADKI IZ ISKANJA, RUDARJENJA, DEJAVNOSTI KAMNOLOMOV, FIZIKALNE IN KEMIČNE PREDELAVE MINERALNIH SUROVIN WASTES RESULTING FROM EXPLORATION, MINING, QUARRYING, AND PHYSICAL AND CHEMICAL TREATMENT OF MINERALS Odpadki iz pridobivanja mineralnih surovin Wastes from mineral excavation Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin wastes from mineral metalliferous excavation Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin wastes from mineral non-metalliferous excavation Odpadki iz fizikalne in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin Wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals Kisla jalovina iz predelave sulfidne rude acid-generating tailings from processing of sulphide ore Druga jalovina, ki vsebuje nevarne snovi other tailings containing Jalovina, ki ni navedena pod in tailings other than those mentioned in and Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno pod other wastes containing from physical and chemical processing of metalliferous minerals dusty and powdery wastes other than those mentioned in red mud from alumina production other than the wastes mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz fizikalne in kemične predelave nekovinskih mineralnih surovin Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemične predelave nekovinskih mineralnih surovin Odpadni gramoz in drobir, ki nista navedena pod Wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals wastes containing from physical and chemical processing of nonmetalliferous minerals waste gravel and crushed rocks other than those mentioned in Odpadni pesek in gline waste sand and clays Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni pod Jalovina in drugi odpadki iz pranja in odbiranja mineralnih surovin, ki niso navedeni pod in Odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso navedeni pod dusty and powdery wastes other than those mentioned in wastes from potash and rock salt processing other than those mentioned in tailings and other wastes from washing and cleaning of minerals other than those mentioned in and wastes from stone cutting and sawing other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Mulji in drugi odpadki iz vrtanja Drilling muds and other drilling wastes Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja freshwater drilling muds and wastes Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja oil-containing drilling muds and wastes 0105

2 Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi drilling muds and other drilling wastes containing Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni pod in Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride in niso navedeni pod in barite-containing drilling muds and wastes other than those mentioned in and chloride-containing drilling muds and wastes other than those mentioned in and Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA, LOVA IN RIBIŠTVA, IZ PRIPRAVE IN PREDELAVE HRANE Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva WASTES FROM AGRICULTURE, HORTICULTURE, AQUACULTURE, FORESTRY, HUNTING AND FISHING, FOOD PREPARATION AND PROCESSING Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing Mulji iz pranja in čiščenja sludges from washing and cleaning Odpadna živalska tkiva animal-tissue waste Odpadna rastlinska tkiva plant-tissue waste Odpadna plastika (razen embalaže) waste plastics (except packaging) Živalski iztrebki, urin in gnoj (tudi onesnažena slama) in ločeno zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka animal faeces, urine and manure (including spoiled straw), effluent, collected separately and treated offsite Odpadki iz gozdarstva wastes from forestry Agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi agrochemical waste containing dangerous Agrokemični odpadki, ki niso navedeni pod agrochemical waste other than those mentioned in Odpadne kovine waste metal Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora Wastes from the preparation and processing of meat, fish and other foods of animal origin Mulji iz pranja in čiščenja sludges from washing and cleaning Odpadna živalska tkiva animal-tissue waste Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo materials unsuitable for consumption or processing Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka sludges from on-site effluent treatment Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka, iz konzerviranja, iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in iz fermentacije melase Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja Wastes from fruit, vegetables, cereals, edible oils, cocoa, coffee, tea and tobacco preparation and processing, conserve production, yeast and yeast extract production, molasses preparation and fermentation sludges from washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation Odpadni konzervansi wastes from preserving agents Odpadki iz ekstrakcij s topili wastes from solvent extraction Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo materials unsuitable for consumption or processing Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka sludges from on-site effluent treatment Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje sladkorja Wastes from sugar processing 02

3 Zemlja, ki ostane pri čiščenju in pranju sladkorne pese soil from cleaning and washing beet Kalcijev karbonat, ki ne ustreza specifikaciji (saturacijski mulj) off-specification calcium carbonate Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka sludges from on-site effluent treatment Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz industrije mlečnih izdelkov Wastes from the dairy products industry Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo materials unsuitable for consumption or processing Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka sludges from on-site effluent treatment Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz pekarn in slaščičarn Wastes from the baking and confectionery industry Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo materials unsuitable for consumption or processing Odpadni konzervansi wastes from preserving agents Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka sludges from on-site effluent treatment Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava) Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin Wastes from the production of alcoholic and nonalcoholic beverages (except coffee, tea and wastes from washing, cleaning and mechanical reduction of raw materials Odpadki iz destilacije žganih pijač wastes from spirits distillation Odpadki iz kemijske obdelave wastes from chemical treatment Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo materials unsuitable for consumption or processing Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka sludges from on-site effluent treatment Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE LESA TER IZ PROIZVODNJE IVERNIH PLOŠČ IN POHIŠTVA, IZ VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva WASTES FROM WOOD PROCESSING AND THE PRODUCTION OF PANELS AND FURNITURE, PULP, PAPER AND CARDBOARD Wastes from wood processing and the production of panels and furniture Odpadna lubje in pluta waste bark and cork Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki niso navedeni pod sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer containing sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadna sredstva za zaščito lesa Wastes from wood preservation Nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa non-halogenated organic wood preservatives Klorirana organska sredstva za zaščito lesa organochlorinated wood preservatives Organokovinska sredstva za zaščito lesa organometallic wood preservatives Anorganska sredstva za zaščito lesa inorganic wood preservatives Druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi other wood preservatives containing dangerous Druga sredstva za zaščito lesa wood preservatives not otherwise specified 0302

4 Odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona Wastes from pulp, paper and cardboard production and processing Odpadna lubje in les waste bark and wood Usedline in mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice) green liquor sludge (from recovery of cooking liquor) Mulji tiskarskih barv (deinking) iz recikliranja papirja de-inking sludges from paper recycling Mehansko ločeni rejekti (izvržki) iz papirne kaše odpadnega papirja in kartona Odpadki iz sortiranja papirja in kartona, namenjenega za recikliranje mechanically separated rejects from pulping of waste paper and cardboard wastes from sorting of paper and cardboard destined for recycling Odpadni apneni mulj lime mud waste Vlakninski rejekti (izvržki) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod fibre rejects, fibre-, filler- and coating-sludges from mechanical separation sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified ODPADKI IZ INDUSTRIJE USNJA, KRZNA IN TEKSTILIJ WASTES FROM THE LEATHER, FUR AND TEXTILE INDUSTRIES Odpadki iz industrije usnja in krzna Wastes from the leather and fur industry Mezdra in odpadni luženi cepljenec fleshings and lime split wastes Odpadki iz luženja liming waste Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo topila, brez tekoče faze degreasing wastes containing solvents without a liquid phase Strojilna kopel, ki vsebuje krom tanning liquor containing chromium Strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma tanning liquor free of chromium Mulji, ki vsebujejo krom, zlasti iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji, ki ne vsebujejo kroma, zlasti iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, brusilni prah) sludges, in particular from on-site effluent treatment containing chromium sludges, in particular from on-site effluent treatment free of chromium waste tanned leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing dust) containing chromium Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja wastes from dressing and finishing Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz industrije tekstilij Wastes from the textile industry Odpadni sestavljeni materiali (impregniran tekstil, elastomeri, plastomeri) Organske snovi iz naravnih surovin (npr. maščobe, vosek) wastes from composite materials (impregnated textile, elastomer, plastomer) organic matter from natural products (for example grease, wax) Odpadki iz dodelave, ki vsebujejo organska topila wastes from finishing containing organic solvents Odpadki iz dodelave, ki niso navedeni pod wastes from finishing other than those mentioned in Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi dyestuffs and pigments containing dangerous Barvila in pigmenti, ki niso navedeni pod dyestuffs and pigments other than those mentioned in

5 Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Odpadna neobdelana tekstilna vlakna wastes from unprocessed textile fibres Odpadna obdelana tekstilna vlakna wastes from processed textile fibres Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified ODPADKI IZ RAFINERIJ NAFTE, ČIŠČENJA ZEMELJSKEGA PLINA IN PIROLIZE PREMOGA WASTES FROM PETROLEUM REFINING, NATURAL GAS PURIFICATION AND PYROLYTIC TREATMENT OF COAL Odpadki iz rafinerij nafte Wastes from petroleum refining Mulji iz razsoljevanja desalter sludges Mulji z dna rezervoarjev tank bottom sludges Kisli alkilni mulji acid alkyl sludges Razlitja nafte oil spills Naftni mulji iz postopkov vzdrževanja obratov ali naprav oily sludges from maintenance operations of the plant or equipment Kisli katrani acid tars Drugi katrani other tars Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Odpadki iz čiščenja goriv z lugi wastes from cleaning of fuels with bases Nafta, ki vsebuje kisline oil containing acids Mulji iz grelcev kotlovne vode boiler feedwater sludges Odpadki iz hladilnih kolon wastes from cooling columns Izrabljene filtrirne gline spent filter clays Odpadki, ki vsebujejo žveplo, iz razžveplanja naftnih derivatov sulphur-containing wastes from petroleum desulphurisation Bitumen bitumen Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz pirolize premoga Wastes from the pyrolytic treatment of coal Kisli katrani acid tars Drugi katrani other tars Odpadki iz hladilnih kolon waste from cooling columns Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz čiščenja in prevoza zemeljskega plina Wastes from natural gas purification and transportation Odpadki, ki vsebujejo živo srebro wastes containing mercury Odpadki, ki vsebujejo žveplo wastes containing sulphur Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified 0507

6 1 06 ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV WASTES FROM INORGANIC CHEMICAL PROCESSES Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe kislin Wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of acids Žveplova in žveplasta kislina sulphuric acid and sulphurous acid Klorovodikova kislina hydrochloric acid Fluorovodikova kislina hydrofluoric acid Fosforjeva in fosforasta kislina phosphoric and phosphorous acid Dušikova in dušikasta kislina nitric acid and nitrous acid Druge kisline other acids Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe baz (lugov) Wastes from the MFSU of bases Kalcijev hidroksid calcium hydroxide Amonijev hidroksid ammonium hydroxide Natrijev in kalijev hidroksid sodium and potassium hydroxide Drugi lugi other bases Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe soli ter njihovih raztopin in kovinskih oksidov Wastes from the MFSU of salts and their solutions and metallic oxides Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo cianide solid salts and solutions containing cyanides Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine solid salts and solutions containing heavy metals Druge trdne soli in raztopine, ki niso navedene pod in solid salts and solutions other than those mentioned in and Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine metallic oxides containing heavy metals Drugi kovinski oksidi, ki niso navedeni pod metallic oxides other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki, ki vsebujejo kovine in niso navedeni pod Metal-containing wastes other than those mentioned in Odpadki, ki vsebujejo arzen wastes containing arsenic Odpadki, ki vsebujejo živo srebro wastes containing mercury Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine wastes containing other heavy metals Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Sludges from on-site effluent treatment Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe žveplovih kemikalij, kemijskih procesov žvepla in iz procesov razžveplanja sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Wastes from the MFSU of sulphur chemicals, sulphur chemical processes and desulphurisation processes Odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide wastes containing dangerous sulphides 0606

7 Odpadki, ki vsebujejo druge sulfide, ki niso navedeni pod wastes containing sulphides other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe halogenov in kemijskih procesov halogenov Wastes from the MFSU of halogens and halogen chemical processes Elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest wastes containing asbestos from electrolysis Aktivno oglje iz pridobivanja klora activated carbon from chlorine production Mulj barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro barium sulphate sludge containing mercury Raztopine in kisline, npr. kontaktna kislina solutions and acids, for example contact acid Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe silicija in silicijevih spojin Wastes from the MFSU of silicon and silicon derivatives Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone waste containing dangerous silicones Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe fosforjevih kemikalij in kemijskih procesov fosforja Wastes from the MSFU of phosphorous chemicals and phosphorous chemical processes Fosforna žlindra phosphorous slag Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki vsebujejo nevarne snovi Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki niso navedeni pod calcium-based reaction wastes containing or contaminated with calcium-based reaction wastes other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe dušikovih kemikalij in kemijskih procesov dušika in iz proizvodnje umetnih gnojil Wastes from the MFSU of nitrogen chemicals, nitrogen chemical processes and fertiliser manufacture Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi wastes containing Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in motnilcev Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida Wastes from the manufacture of inorganic pigments and opacificiers calcium-based reaction wastes from titanium dioxide production Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz drugih anorganskih kemijskih procesov Wastes from inorganic chemical processes not otherwise specified Anorganski pesticidi, sredstva za zaščito lesa in drugi biocidi inorganic plant protection products, wood-preserving agents and other biocides Izrabljeno aktivno oglje (razen ) spent activated carbon (except ) Ogljik (industrijske saje) carbon black Odpadki iz predelave azbesta wastes from asbestos processing Saje (čad) soot Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe osnovnih organskih kemikalij Wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of basic organic chemicals 07

8 Vodne pralne tekočine in matične lužnice aqueous washing liquids and mother liquors Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors other organic solvents, washing liquids and mother liquors Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij halogenated still bottoms and reaction residues Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij other still bottoms and reaction residues Halogenirane filtrne pogače absorbenti halogenated filter cakes and spent absorbents Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti other filter cakes and spent absorbents Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod , sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, sintetične gume in umetnih vlaken Wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres Vodne pralne raztopine in matične lužnice aqueous washing liquids and mother liquors Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors other organic solvents, washing liquids and mother liquors Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij halogenated still bottoms and reaction residues Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij other still bottoms and reaction residues Halogenirane filtrne pogače absorbenti halogenated filter cakes and spent absorbents Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti other filter cakes and spent absorbents Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Odpadna plastika waste plastic Odpadni aditivi, ki vsebujejo nevarne snovi wastes from additives containing dangerous Odpadni aditivi, ki niso navedeni pod wastes from additives other than those mentioned in Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone waste containing dangerous silicones Odpadki, ki vsebujejo silikone, ki niso navedeni pod waste containing silicones other than those mentionned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe organskih barvil in pigmentov (razen 06 11) Wastes from the MFSU of organic dyes and pigments (except 06 11) Vodne pralne raztopine in matične lužnice aqueous washing liquids and mother liquors Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors other organic solvents, washing liquids and mother liquors

9 Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij halogenated still bottoms and reaction residues Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij other still bottoms and reaction residues Halogenirane filtrne pogače absorbenti halogenated filter cakes and spent absorbents Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti other filter cakes and spent absorbents Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe organskih pesticidov (razen in ), sredstev za zaščito lesa (razen 03 02) in drugih biocidov Wastes from the MFSU of organic plant protection products (except and ), wood preserving agents (except 03 02) and other biocides Vodne pralne raztopine in matične lužnice aqueous washing liquids and mother liquors Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors other organic solvents, washing liquids and mother liquors Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij halogenated still bottoms and reaction residues Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij other still bottoms and reaction residues Halogenirane filtrne pogače absorbenti halogenated filter cakes and spent absorbents Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti other filter cakes and spent absorbents Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi solid wastes containing Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe farmacevtskih proizvodov Wastes from the MFSU of pharmaceuticals Vodne pralne raztopine in matične lužnice aqueous washing liquids and mother liquors Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors other organic solvents, washing liquids and mother liquors Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij halogenated still bottoms and reaction residues Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij other still bottoms and reaction residues Halogenirane filtrne pogače absorbenti halogenated filter cakes and spent absorbents Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti other filter cakes and spent absorbents Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi solid wastes containing Trdni odpadki, ki niso navedeni pod solid wastes other than those mentioned in

10 Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe maščob, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetike Wastes from the MFSU of fats, grease, soaps, detergents, disinfectants and cosmetics Vodne pralne raztopine in matične lužnice aqueous washing liquids and mother liquors Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors other organic solvents, washing liquids and mother liquors Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij halogenated still bottoms and reaction residues Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij other still bottoms and reaction residues Halogenirane filtrne pogače absorbenti halogenated filter cakes and spent absorbents Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti other filter cakes and spent absorbents Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe čistih kemikalij in kemičnih izdelkov, ki niso navedeni drugje Wastes from the MFSU of fine chemicals and chemical products not otherwise specified Vodne pralne raztopine in matične lužnice aqueous washing liquids and mother liquors Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors other organic solvents, washing liquids and mother liquors Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij halogenated still bottoms and reaction residues Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij other still bottoms and reaction residues Halogenirane filtrne pogače absorbenti halogenated filter cakes and spent absorbents Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti other filter cakes and spent absorbents Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave, uporabe in odstranjevanja barv in lakov WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS Wastes from MFSU and removal of paint and varnish Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi waste paint and varnish containing organic solvents or other Odpadne barve in laki, ki niso navedeni pod waste paint and varnish other than those mentioned in Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi sludges from paint or varnish containing organic solvents or other 0801

11 Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni pod sludges from paint or varnish other than those mentioned in Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedeni pod Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni pod Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve in lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedene pod aqueous sludges containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous aqueous sludges containing paint or varnish other than those mentioned in wastes from paint or varnish removal containing organic solvents or other wastes from paint or varnish removal other than those mentioned in aqueous suspensions containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous aqueous suspensions containing paint or varnish other than those mentioned in Odpadna sredstva za odstranjevanje barv ali lakov waste paint or varnish remover Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe drugih sredstev za površinsko zaščito (vključno s keramičnimi materiali) Wastes from MFSU of other coatings (including ceramic materials) Odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito waste coating powders Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale aqueous sludges containing ceramic materials Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale aqueous suspensions containing ceramic materials Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe tiskarskih barv Wastes from MFSU of printing inks Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve aqueous sludges containing ink Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve aqueous liquid waste containing ink Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi waste ink containing Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene pod waste ink other than those mentioned in Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi ink sludges containing Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni pod ink sludges other than those mentioned in Odpadne raztopine za jedkanje waste etching solutions Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi waste printing toner containing dangerous Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni pod waste printing toner other than those mentioned in Razpršena olja disperse oil Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in tesnilnih mas (vključno z izdelki za impregniranje proti vlagi) Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi Wastes from MFSU of adhesives and sealants (including waterproofing products) waste adhesives and sealants containing organic solvents or other

12 Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni pod Vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni pod Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi Odpadne vodne raztpine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedene pod waste adhesives and sealants other than those mentioned in adhesive and sealant sludges containing organic solvents or other adhesive and sealant sludges other than those mentioned in aqueous sludges containing adhesives or sealants containing organic solvents or other dangerous aqueous sludges containing adhesives or sealants other than those mentioned in aqueous liquid waste containing adhesives or sealants containing organic solvents or other aqueous liquid waste containing adhesives or sealants other than those mentioned in Olja smol (kolofonije) rosin oil Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki, ki niso navedeni drugje v 08 Wastes not otherwise specified in Odpadni izocianati waste isocyanates ODPADKI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE WASTES FROM THE PHOTOGRAPHIC INDUSTRY Odpadki iz fotografske industrije Wastes from the photographic industry Razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi water-based developer and activator solutions Razvijalci na vodni osnovi za off-set plošče water-based offset plate developer solutions Razvijalci na osnovi topil solvent-based developer solutions Fiksirne raztopine fixer solutions Belilne in belilno-fiksirne raztopine bleach solutions and bleach fixer solutions Odpadki z vsebnostjo srebra iz obdelave fotografskih odpadkov na kraju nastanka Filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro ali srebrove spojine Filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin wastes containing silver from on-site treatment of photographic wastes photographic film and paper containing silver or silver compounds photographic film and paper free of silver or silver compounds Fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij single-use cameras without batteries Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki so navedene pod , ali Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso navedene pod Odpadne vodne raztopine iz izločanja srebra na kraju nastanka, ki niso navedene pod single-use cameras containing batteries included in , or single-use cameras containing batteries other than those mentioned in aqueous liquid waste from on-site reclamation of silver other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV WASTES FROM THERMAL PROCESSES Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen 19) Wastes from power stations and other combustion plants (except 19) Pepel, žlindra in kotlovni prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden pod ) bottom ash, slag and boiler dust (excluding boiler dust mentioned in ) 1001

13 Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog coal fly ash Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na olje fly ash from peat and untreated wood 1001 oil fly ash and boiler dust Trdni odpadki iz razžvepljanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija Muljasti odpadki iz razžvepljanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija calcium-based reaction wastes from flue-gas desulphurisation in solid form calcium-based reaction wastes from flue-gas desulphurisation in sludge form Žveplova kislina sulphuric acid Elektrofiltrski pepel iz sežiga emulgiranih ogljikovodikov fly ash from emulsified hydrocarbons used as fuel Pepel, žlindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso navedeni pod Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden pod Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod , in Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod Vodni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja kotlov Vodni mulji iz čiščenja kotlov, ki niso navedeni pod bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration containing bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration other than those mentioned in fly ash from co-incineration containing dangerous fly ash from co-incineration other than those mentioned in wastes from gas cleaning containing dangerous wastes from gas cleaning other than those mentioned in , and sludges from on-site effluent treatment containing sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in aqueous sludges from boiler cleansing containing aqueous sludges from boiler cleansing other than those mentioned in Peski iz kurišč na lebdeči sloj sands from fluidised beds Odpadki iz skladiščenja in pripravi goriva v elektrarnah na premog wastes from fuel storage and preparation of coalfired power plants Odpadki iz obdelave hladilne vode wastes from cooling-water treatment Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz železarske in jeklarske industrije Wastes from the iron and steel industry Odpadki iz predelave žlindre wastes from the processing of slag Nepredelana žlindra unprocessed slag Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz obdelave plinov Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod solid wastes from gas treatment containing solid wastes from gas treatment other than those mentioned in Valjarniška škaja mill scales Odpadki, ki vsebujejo olja, iz obdelave hladilne vode wastes from cooling-water treatment containing oil 1002

14 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi iz čiščenja odpadnih plinov Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in sludges and filter cakes from gas treatment containing sludges and filter cakes from gas treatment other than those mentioned in Drugi mulji in filtrne pogače other sludges and filter cakes Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz termične metalurgije aluminija Wastes from aluminium thermal metallurgy Ostanki izrabljenih anod anode scraps Žlindra iz primarnega taljenja (beli posnemki) primary production slags Odpadni boksit waste alumina Solne žlindre iz sekundarnega taljenja salt slags from secondary production Črni posnemki iz sekundarnega taljenja black drosses from secondary production Posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah skimmings that are flammable or emit, upon contact with water, flammable gases in dangerous quantities Posnemki, ki niso navedeni pod skimmings other than those mentioned in Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran tar-containing wastes from anode manufacture Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni pod carbon-containing wastes from anode manufacture other than those mentioned in Prah iz odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi flue-gas dust containing Prah iz odpadnih plinov, ki ni naveden pod flue-gas dust other than those mentioned in Drugi delci in prah (tudi prah iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi Drugi delci in prah (tudi prah iz krogličnih mlinov), ki niso navedeni pod Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod other particulates and dust (including ball-mill dust) containing other particulates and dust (including ball-mill dust) other than those mentioned in solid wastes from gas treatment containing solid wastes from gas treatment other than those mentioned in sludges and filter cakes from gas treatment containing sludges and filter cakes from gas treatment other than those mentioned in Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja wastes from cooling-water treatment containing oil Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod Odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi Odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki niso navedeni pod wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in wastes from treatment of salt slags and black drosses containing wastes from treatment of salt slags and black drosses other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz termične metalurgije svinca Wastes from lead thermal metallurgy Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja slags from primary and secondary production 1004

15 Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja dross and skimmings from primary and secondary production Kalcijev arzenat calcium arsenate Prah iz odpadnih plinov flue-gas dust Drugi delci in prah other particulates and dust Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov solid wastes from gas treatment Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov sludges and filter cakes from gas treatment Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja wastes from cooling-water treatment containing oil Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz termične metalurgije cinka Wastes from zinc thermal metallurgy Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja slags from primary and secondary production Prah iz odpadnih plinov flue-gas dust Drugi delci in prah other particulates and dust Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov solid waste from gas treatment Mulji iz čiščenja odpadnih plinov sludges and filter cakes from gas treatment Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja wastes from cooling-water treatment containing oil Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod Posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water, flammable gases in dangerous quantities Posnemki, ki niso navedeni pod dross and skimmings other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz termične metalurgije bakra Wastes from copper thermal metallurgy Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja slags from primary and secondary production Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja dross and skimmings from primary and secondary production Prah iz odpadnih plinov flue-gas dust Drugi delci in prah other particulates and dust Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov solid wastes from gas treatment Mulji in filrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov sludges and filter cakes from gas treatment Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja wastes from cooling-water treatment containing oil Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in Drugi tovrstni odpadki wastes not otherwise specified Odpadki iz termične metalurgije srebra, zlata in platine Wastes from silver, gold and platinum thermal metallurgy Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja slags from primary and secondary production Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja dross and skimmings from primary and secondary production 1007

Microsoft Word - 27-MG doc

Microsoft Word - 27-MG doc 2 Metodološko gradivo, št. 3/2007 Mag. Mojca Žitnik Eva Ančik CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 628.4(497.4)"2006" ŽITNIK, MOJCA, 1970 Letno poročilo o nastajanju

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

AMIN I

AMIN I AMI I Kaj so Amini Amini so zelo razširjene spojine v naravnih ali umetnih organskih snoveh.kemijsko so vezani v barvilih, zdravilih,alkaloidih in polimerih.prosti amini se redko pojavljajo v naravi, nastanejo

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - 14-SI doc

Microsoft Word - 14-SI doc 7. MAREC 2005 7 MARCH 2005 št./no 70 14 POSLOVNI SUBJEKTI BUSINESS ENTITIES št./no 1 BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA, SLOVENIJA, 2003 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, SLOVENIA, 2003 V letu 2003 so podjetja,

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 99/05) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno. VPRAŠALNIK

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Microsoft Word - si Indeksi povprecnih vrednosti zun trgov 4. cetrtle–

Microsoft Word - si Indeksi povprecnih vrednosti zun trgov 4. cetrtle– 6. APRIL 2005 6 APRIL 2005 št./no 97 24 ZUNANJA TRGOVINA EXTERNAL TRADE INDEKSI POVPREČNIH VREDNOSTI ZUNANJE TRGOVINE 1), SLOVENIJA, 4. ČETRTLETJE 2004 EXTERNAL TRADE UNIT VALUE INDICES 1), SLOVENIA, 4

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG 07.doc

Microsoft Word - KME-PMG 07.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 117/07) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno.

Prikaži več

Geoelectrical ?? data for Slovenia actual state

Geoelectrical ?? data for Slovenia actual state GEOINŽENIRING d.o.o. Dimičeva 14, Ljubljana Tehnologija zajema in skladiščenja CO 2 (CCS) 3. Lastnosti CO 2 in njegova prisotnost v naravnem okolju Marjeta Car m.car@geo-inz.si predstavitev v okviru predmeta

Prikaži več

PERIODNI SISTEM 1. skupina

PERIODNI SISTEM 1. skupina PERIODNI SISTEM 1. skupina OSNOVNA DEJSTVA & POJMI Vsi elementi so zelo reaktivni, zato jih hranimo pod pertolejem in vsi so mehke, srebrno bele kovine Vse spojine so ionske in topne Vsi elementi, oz.

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

KATALOG SREBROVIH SPAJK PIKAS d.o.o. Brunov drevored 11 SI TOLMIN Tel.: Fax: Internet:

KATALOG SREBROVIH SPAJK PIKAS d.o.o. Brunov drevored 11 SI TOLMIN Tel.: Fax: Internet: KATALOG SREBROVIH SPAJK PIKAS d.o.o. Brunov drevored 11 SI - 5220 TOLMIN Tel.: 05 381 03 84 Fax: 05 381 03 87 E-mail: pikas@pikas.si Internet: www.pikas.si UNIVERZALNE SREBROVE SPAJKE BREZ KADMIJA Spajke

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

KOVINE

KOVINE KOVINE Miha Batič Jernej Štublar 1.b, 1 Gimnazija Bežigrad Kazalo Št. Opis Stran 1 Kovine 3 1.1 Kovinska zgradba 2 Metalurgija 5 2.1 Koncentriranje kovinske rude 5 2.2 Kemijska koncentracija 5 2.3 Redukcija

Prikaži več

KATALOG SREBROVIH SPAJK

KATALOG SREBROVIH SPAJK KATALOG SREBROVIH SPAJK UNIVERZALNE SREBROVE SPAJKE BREZ KADMIJA Spajka Sestava % Območje Natezna Standardi Delovna Gostota taljenja trdnost Ag Cu Zn Ostalo temp. g/cm3 EN 17672 DIN 8513 N/mm2 Ag 56Sn

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo)

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2) barve in premazi

Prikaži več

Microsoft Word - OBR-N_S_24_001-01_ za objavo.docx

Microsoft Word - OBR-N_S_24_001-01_ za objavo.docx Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana ima fleksibilni obseg akreditacije (glej prilogo k akreditacijski listini LP 005). V spodnji tabeli so navedene

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LIFE onkraj OBZORJA Ljubljana, 4. april 2019 Predstavitev projektov LIFE ReBirth in H2020 Cinderela Ana Mladenovič, Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije LIFE14 CAP/SI/000012 Predstavitev

Prikaži več

Uradni list RS 082/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 082/2012, Uredbeni del Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža. Hierarhija

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

Calorex cdr

Calorex cdr SRB ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ШТЕДЊАК НА ЧВРСТА ГОРИВА CALOREX 60 06.11.2015. IZJAVA O LASTNOSTIH Izjavljamo, da ta izdelek odgovarja bistvenim zahtevam EN 12 815: 2001/A1:2004, ter ima oznako, v skladu z direktivo

Prikaži več

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj Naziv programa Področje Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Kratek

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj Naziv programa Področje Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Kratek Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj Naziv programa Področje Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Kratek opis programa (max. 150 besed) SPLOŠNI DEL Utemeljenost

Prikaži več

AZ_sredstva_katalog_140306

AZ_sredstva_katalog_140306 Sredstva za zaščito vseh vrst ogrevalnih Najboljša zmogljivost v ogrevalnih sistemih in zagotovitev popolne varnosti za uporabnika in okolje Praktični napotki za uporabo AZ sredstev Ogrevalni sistemi radiatorji

Prikaži več

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O PORABI ENERGIJE, GORIV IN IZBRANIH NAFTNIH PROIZVODOV E-PE/L ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Jože Zalar,

Prikaži več

Microsoft Word - KEMIJA_ docx

Microsoft Word - KEMIJA_ docx Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS KEMIJA CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Level Študijska smer Study Field Letnik Academic Year Semester Semester UŠP

Prikaži več

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS KEMIJA CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Level Študijska smer St

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS KEMIJA CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Level Študijska smer St Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS KEMIJA CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Level Študijska smer Study Field Letnik Academic Year Semester Semester UŠP

Prikaži več

Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri Papirna in kartonska embalaža Pla

Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri Papirna in kartonska embalaža Pla Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža. 15 01 03 Lesena embalaža 15 01 04 Kovinska embalaža

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Delniski_surovine_tedensko_20yymmdd.xlsm

Delniski_surovine_tedensko_20yymmdd.xlsm 19.1.9 PREMIKI V PRETEKLEM TEDNU Sladkor Bencin 11,2% Kurilno olje 9,3% Nafta Crude 9,% Bombaž 9,% Pšenica 7,7% Sojino olje 6,4% Kava 5,1% #N/A 4,% Koruza 3,3% Soja 3,% Prašiči 2,5% Živina 1,8% Baker 1,%

Prikaži več

Statistični letopis Republike Slovenije 2013 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia ENERGETIKA ENERGY Energetika Energy 19 METODOLO

Statistični letopis Republike Slovenije 2013 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia ENERGETIKA ENERGY Energetika Energy 19 METODOLO . ENERGETIKA ENERGY METODOLOŠKA POJASNILA Viri in metode zbiranja podatkov Vir podatkov za statistična raziskovanja, katerih rezultati so prikazani v tem poglavju, so bili naslednji statistični vprašalniki:

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

ALKOHOLI

ALKOHOLI ALKOHOLI Kaj je alkohol? Alkohol je bistvena učinkovina v alkoholnih pijačah, ter alkoholi so pomembna skupina organskih spojin. V kemiji je alkohol splošen pojem, ki ga uporabljamo za vsako organsko spojino,

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

Delniski_surovine_tedensko_20yymmdd.xlsm

Delniski_surovine_tedensko_20yymmdd.xlsm Srebro Prašiči Zlato Cink Živina Bombaž Kava Baker Aluminij #N/A Soja Pšenica Nafta Crude Sojino olje Koruza Kurilno olje Nikelj Sladkor Naravni plin Bencin 135 13 125 12 115 11 15 1 PREMIKI V PRETEKLEM

Prikaži več

Dia 1

Dia 1 SPTE z uplinjanjem lesne biomase Eko vas Kempele, Finska Radoslav Irgl COGENERA, Artim d.o.o. rado.irgl@artim.si Kaj je uplinjanje lesne biomase? Termalna razgradnja biomase Termalna reakcija Delež kisika

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV

Prikaži več

HALOGENI ELEMENTI

HALOGENI ELEMENTI HALOGENI ELEMENTI Halogeni elementi so elementi 7. skupine periodnega sistema elementov (ali VII. skupine). To so fluor, klor, brom in jod. Halogeni spadajo med nekovine. V elementarnem stanju obstajajo

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delovanja z delovanjem nebeljakovinskih katalizatorjev in

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 466 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, avgust 29 Št. poročila: EKO 466 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ReBirth_LIFE delavnica april 2016 Brdo [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - ReBirth_LIFE delavnica april 2016 Brdo [Združljivostni način] O projektu ReBirth LIFE informativni dan, 8.4.2016, Brdo pri Kranju Alenka Mauko Pranjić, Zavod za gradbeništvo Slovenije O projektu LIFE+ projekt Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o odlagališčih

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

Delniski_surovine_tedensko_20yymmdd.xlsm

Delniski_surovine_tedensko_20yymmdd.xlsm Sladkor Nikelj Cink Kava Baker Aluminij Kurilno olje Sojino olje Srebro Bombaž #N/A Naravni plin Nafta Crude Soja Zlato Živina Bencin Koruza Pšenica Prašiči 135 13 125 12 115 11 15 PREMIKI V PRETEKLEM

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 3937 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, april 29 Št. poročila: EKO 3937 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 10. avgusta o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT)

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 10. avgusta o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) L 208/38 SKLEPI IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1147 z dne 10. avgusta 2018 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 4244 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, januar 2 Št. poročila: EKO 4244 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

N A S L O V I Teksti, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla

N A S L O V I Teksti, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla N A S L O V I Teksti, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,

Prikaži več

Program za čistočo Futura Čiščenje, bold nega 18/24, LW 10 Futura in zaščita book s 18/24, KnaufomLW 10 Čiščenje, nega in zaščita 02/2011

Program za čistočo Futura Čiščenje, bold nega 18/24, LW 10 Futura in zaščita book s 18/24, KnaufomLW 10 Čiščenje, nega in zaščita 02/2011 Program za čistočo Futura Čiščenje, bold nega 18/24, LW 10 Futura in zaščita book s 18/24, KnaufomLW 10 Čiščenje, nega in zaščita 02/2011 Močno in čisto V kopalnici, kuhinji ali na vrtu, na klinkerju,

Prikaži več

Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov dezinfekcije Snovi za pripravo pitne vode, ki se uporabljajo kot raztopine ali plini Ime snovi

Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov dezinfekcije Snovi za pripravo pitne vode, ki se uporabljajo kot raztopine ali plini Ime snovi Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov dezinfekcije Namen uporabe Zahteve o čistosti ja po 1 aluminijev klorid, brezvodni 7446-70-0 231-208-1 kosmičenje, obarjanje SIST EN 17034 Tabela

Prikaži več

Razred 5

Razred 5 Razred 5 TEKSTILNI IZDELKI, KI SE PRODAJAJO NA METRE, UMETNI IN NARAVNI MATERIALI V POLAH Podrazred 1 Preje Serijska številka (SI) Naziv izdelka Serijska številka (EN) K0448 Kovinske niti za vezenje P

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Biotehniška fakulteta 2. LETNIK Msc. ŽIVILSTVO Razvoj izdelkov in marketing Živilskopredelovalna industrija in oskrbna veriga s hrano Globalno in regionalno doc. dr. Aleš KUHAR GLOBALNO Globalna agroživilska

Prikaži več

Microsoft Word - DGenv-PE-COM_2007_ Waste By-products_SL_ACTE.DOC

Microsoft Word - DGenv-PE-COM_2007_ Waste By-products_SL_ACTE.DOC KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 21.2.2007 COM(2007) 59 konč. SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU o Razlaga o odpadkih in stranskih proizvodih SL SL KAZALO 1. Uvod... 3 2. Ozadje Sporočila...

Prikaži več

Smernice o sistemih vodenja varnosti živil za male trgovce z živili na drobno (SFR-FSMS): prepoznavanje, razvrščanje in nadzorovanje nevarnosti v mesn

Smernice o sistemih vodenja varnosti živil za male trgovce z živili na drobno (SFR-FSMS): prepoznavanje, razvrščanje in nadzorovanje nevarnosti v mesn Smernice o sistemih vodenja varnosti živil za male trgovce z živili na drobno (SFR-FSMS): prepoznavanje, razvrščanje in nadzorovanje v mesnicah, živilskih trgovinah, pekarnah, ribarnicah in sladoledarnah

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Predstavitev SC5_ Luka Živić.ppt

Microsoft PowerPoint - Predstavitev SC5_ Luka Živić.ppt Obzorje 2020 5. družbeni izziv Podnebni ukrepi, okolje, učinkovitost virov in surovine Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Luka Živić luka.zivic@gov.si 01 478 47 56 Delovni program za leti 2014

Prikaži več

Posvetovanje rudarskih in geotehnoloških strokovnjakov ob 40. Skoku čez kožo stran 138 ID 12 KARBONATNI PRAH PRI PROIZVODNJI KAMENIH AGREGATOV IN NJEG

Posvetovanje rudarskih in geotehnoloških strokovnjakov ob 40. Skoku čez kožo stran 138 ID 12 KARBONATNI PRAH PRI PROIZVODNJI KAMENIH AGREGATOV IN NJEG Posvetovanje rudarskih in geotehnoloških strokovnjakov ob 40. Skoku čez kožo stran 138 ID 12 KARBONATNI PRAH PRI PROIZVODNJI KAMENIH AGREGATOV IN NJEGOVA POTENCIALNA UPORABA (PRIMER ČRNOTIČI) dr. Željko

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoPrep Sil Silikatno sredstvo za temeljni premaz na notranjem območju, brez konzervansov Za opis izdelka glejte

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoPrep Sil Silikatno sredstvo za temeljni premaz na notranjem območju, brez konzervansov Za opis izdelka glejte Silikatno sredstvo za temeljni premaz na notranjem območju, brez konzervansov Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2018) Stopnja

Prikaži več

TEKSTILEC-3-15-SPLET.pdf

TEKSTILEC-3-15-SPLET.pdf 9 Maja Klančnik in Meta Batista Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, SI- Ljubljana Treatment of Wastewater Contaminated with

Prikaži več

(Microsoft Word - \310LANEK doc)

(Microsoft Word - \310LANEK doc) ENERGETSKO SVETOVANJE ENSVET OBJAVA STROKOVNEGA ČLANKA 1 / 7 En. svetovalna pisarna Energetski svetovalec Naziv: JESENICE Ime in priimek: AVRELIJ RAVNIK Podpis svetovalca: RA1 Objava članka Naslov: Ponovljena

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint vaja - SULFAMETOKSAZOL - 1 in 2 stopnja [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint vaja - SULFAMETOKSAZOL - 1 in 2 stopnja [Združljivostni način] Sulfametoksazol 8. vaja 09/12/2010 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1 1. Stopnja elektrofilna aromatska substitucija (SEAr) Predpostavljenih je več mehanizmov reakcije: preko sulfonske kisline preko elektrofila

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

Gorivna celica

Gorivna celica Laboratorij za termoenergetiko Delovanje gorivnih celic Najbolj uveljavljeni tipi gorivnih celic Obstaja veliko različnih vrst gorivnih celic, najpogosteje se jih razvršča glede na vrsto elektrolita Obratovalna

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen 1.10.2018 L 245/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1461 z dne 28. septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k

Prikaži več

Microsoft PowerPoint vaja-salen

Microsoft PowerPoint vaja-salen Sinteza mimetika encima SD 1. stopnja: H 2 salen 18/11/2010 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1 Sinteza N,N - bis(saliciliden)etilendiamina Predlagajte orositveni reagent za detekcijo poteka reakcije in za

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

Priloga VII Dejavnosti, povezane s kategorijami poklicnih izkušenj, navedenih v členih 16, 17 in 18 Seznam I Glavne skupine, vključene v Direktivo 64/

Priloga VII Dejavnosti, povezane s kategorijami poklicnih izkušenj, navedenih v členih 16, 17 in 18 Seznam I Glavne skupine, vključene v Direktivo 64/ Priloga VII Dejavnosti, povezane s kategorijami poklicnih izkušenj, navedenih v členih 16, 17 in 18 Seznam I Glavne skupine, vključene v Direktivo 64/427/EGS, spremenjeno z Direktivo 69/77/EGS in direktivama

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB Datum revidirane izdaje: 17.05.2018 Številka proizvoda: 32373045320002 Stran 1 od 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 25 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

Kmetijska šola Grm Sevno Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007

Kmetijska šola Grm Sevno Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007 Kmetijska šola Grm Sevno 13 8000 Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007 O ENCIMIH So najpomembnejša skupina beljakovin, so biokatalizatorji, znanih je okoli 3000, znižujejo aktivacijsko

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 392 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, marec 29 Št. poročila: EKO 392 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? -

ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? - ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? - Kakšnega izvora je hrana ki jo jemo: živalskega, rastlinskega

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin Predstavitev projekta CINDERELA (Obzorje 2020) Kim Mezga, Ana Mladenovič & Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Izobraževalna

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lca.presentation.ppt [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - lca.presentation.ppt [Združljivostni način] Analiza življenskega cikla Life Cycle Assessment LCA Znanstveni pogled na zeleno ekonomijo! What does it mean to be Green?? What is Sustainability?? Kaj nam pomeni Zelena ekonomija?? Kaj pomeni Trajnostno

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 UVEDBA MEHANIZMA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI V DOLOČENIH SEKTORJIH V SKLADU S 76.A ČLENOM ZDDV-1 Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009 1. UVOD Na podlagi 199. člena Direktive Sveta 2006/112/ES

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US in 33/07 ZPNačrt) izdaja

Prikaži več

IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A im

IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A im IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: 8. 1. 2008 Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A ima maso 16,0 g; B ima maso 32,0 g; C vsebuje 2,00 mol

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

Petra Brunec Razvoj metod za določanje FOS/TAC vrednosti za spremljanje stabilnosti procesa presnove v bioplinskih napravah Diplomsko delo Maribor, ju

Petra Brunec Razvoj metod za določanje FOS/TAC vrednosti za spremljanje stabilnosti procesa presnove v bioplinskih napravah Diplomsko delo Maribor, ju Petra Brunec Razvoj metod za določanje vrednosti za spremljanje stabilnosti procesa presnove v bioplinskih napravah Diplomsko delo Maribor, junij 214 Razvoj metod za določanje vrednosti za spremljanje

Prikaži več

Analiza koncepta energije prihodnosti

Analiza koncepta energije prihodnosti UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Mateja Pitako Mentor: prof. dr. Calvin Mouw Somentor: red. prof. dr. Bogomil Ferfila Analiza koncepta energije prihodnosti Analyzing the concept of future

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več