LJUDSKO PETJE PRI SVETEM TOMAŽU Pregled dela Ljudskih pevk od Svetega Tomaža

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "LJUDSKO PETJE PRI SVETEM TOMAŽU Pregled dela Ljudskih pevk od Svetega Tomaža"

Transkripcija

1 LJUDSKO PETJE PRI SVETEM TOMAŽU Pregled dela Ljudskih pevk od Svetega Tomaža etnologija raziskovalna naloga Avtorice: Teja Brumen Meta Ivanuša Ana Petrena Mentorica: Zdenka Šafarič Sveti Tomaž, 2014

2 ZAHVALA Da smo raziskovalno nalogo pripeljale do konca, se moramo zahvaliti ljudskim pevkam, saj nam brez njih ne bi uspelo. Zahvaljujemo se za njihov čas in trud. Z intervjuji, ki so jih oddale smo izvedele veliko novega in so nam bili v veliko pomoč pri delu. Zahvaliti pa se moramo tudi občanom iz občine Sveti Tomaž saj so z reševanjem anket in njihovimi mnenji tudi bili v veliko pomoč. Hvala gospe Alenki Čurin Janžekovič za podani prispevek. Zahvaliti se moramo tudi naši mentorici Zdenki Šafarič, da nas je usmerjala do konca raziskovalne naloge, ki smo jo uspešno končale. Hvala učiteljici Mateji Munda za pripravo angleškega povzetka. 2

3 KAZALO 1. POVZETEK UVOD VSEBINSKI DEL NAČRT RAZISKOVANJA TEORETIČNI DEL LJUDSKO PESNIŠTVO ZGODOVINA RAZVOJ ZNAČILNOSTI SLOVENSKE LJUDSKE PESMI SLOVENSKE LJUDSKE PESMI ZGODOVINA LJUDSKE PESMI LJUDSKA GLASBILA KORUZNE GOSLICE LONČENI BAS PRAKTIČNI DEL LJUDSKE PEVKE OD SVETEGA TOMAŽA ZGODOVINA NASTANKA IN DELOVANJA LJUDSKIH PEVK OD SVETEGA TOMAŽA SPOMINI ALENKE ČURIN JANŽEKOVIČ NA SODELOVANJE Z LJUDSKIMI PEVKAMI OD SVETEGA TOMAŽA INTERVJUJI LJUDSKIH PEVK Marija Geč Marija Munda Jožica Rep Jožica Slana Helena Viher Dušanka Majcen ANALIZA INTERVJUJEV ANKETA ANKETNI VPRAŠALNIK - REZULTATI ANALIZA ANKET PESMARICA in POSNETI MATERIAL RAZPRAVA ZAKLJUČEK SEZNAM LITERATURE: PRILOGE:

4 1. POVZETEK Prvi del raziskovalne naloge je namenjen teoriji ljudskega petja na Slovenskem. V drugem delu raziskovalne naloge je prikazan kronološki pregled dela Ljudskih pevk od Svetega Tomaža. Anketa občanov prikaže pomen dela Ljudskih pevk v občini Sveti Tomaž. Skozi intervjuje članic Ljudskih pevk se prikaže njihov osebni pogled na opravljeno delo in delo v prihodnosti. V tretjem delu so zbrana besedila skladb, ki so jih ljudske pevke izvajale. Navedeni so viri. V četrtem delu se nahajajo zvočni posnetki ljudskih pesmi. Avtorice uporabljajo digitalna in spletna orodja pri obdelavi gradiv in zvoka. ABSTRACT: The first part of research is a theory of folk singing. It presents folk singing in Slovenia. The second part of research presents chronological overview of Sveti Tomaž folk singers work. The questionnaire on our folk singers was done by the residents of our town. The folk singers also presented their personal reflections on their work and future plans. In the third part you can find lyrics our folk singers have performed. The sources are stated. In the fourth part of our research you can find audio samples. The authors of this research used digital and web tools manage materials and audio samples. 4

5 2. UVOD»Na svetu tem ni lepšega, ko zvonka pesmica. Je pevec od Boga izbran, a redko posejan.«tako pravi ena izmed pesmi iz repertuarja Ljudskih pevk od Svetega Tomaža. Starejši pravijo, da smo Tomaževčani bili že od nekdaj poznani po ubranem petju. V kraju so delovale različne pevske zasedbe. V tej raziskovalni nalogi bomo predstavile delo Ljudskih pevk od Svetega Tomaža. Največji delež raziskovalne naloge predstavljajo pesmarica in posnetki. To je naš prispevek k ohranjanju ljudskih pesmi pri Svetem Tomažu. Postavile smo si naslednje hipoteze: 1. Širša javnost ceni delo ljudskih pevk. 2. Ljudska pesem nima refrena. 3. Ljudska pesem ima veliko kitic. 4. Ljudska melodija je enostavna. 5. Ljudsko petje je večglasno. 6. Petje spremljajo preprosta glasbila. 7. V besedilu se pojavljajo narečne besede. 8. Besedila so enostavna. 5

6 3. VSEBINSKI DEL 3.1 NAČRT RAZISKOVANJA Na prvem srečanju smo se dogovorile o načinu dela. Zastavile smo si naslednji delovni načrt: 1. Pregled literature in izdelava izvlečkov. 2. Sestava intervjuja in ankete. 3. Snemanje pesmi in intervjuji. 4. Anketiranje. 5. Izdelava pesmarice. 6. Digitalna obdelava posnetkov. 7. Obdelava pridobljenih podatkov z intervjuji in anketo. 8. Dokončna obdelava in oblikovanje RN. 9. Predstavitev javnosti. 10. Sodelovanje na srečanju Mladih raziskovalcev. Odločile smo se za uporabo naslednjih metod: intervju, anketa, fotokopiranje, skeniranje, snemanje zvoka, arhiviranje posnetkov na nosilcih zvoka in spletu. Načrt smo pozneje morale spremeniti, saj so bile ljudske pevke za snemanje pripravljene prej. Intervju in anketo smo zato sestavljale pozneje. Delo smo si razdelile: besedila smo razdelile na tretjine vsaka je morala prepisati svoj del. Pesmarico je sestavila Ana Petrena. Meta Ivanuša se je ukvarjala s teoretičnim delom. Teja Brumen je opravila analizo anket in intervjujev. Tudi snemanja smo si razdelile. Vsakič je snemala druga raziskovalka in beležila podatke. 6

7 4. TEORETIČNI DEL 4.1 LJUDSKO PESNIŠTVO Ljudsko pesništvo se prenaša iz roda v rod in avtor po navadi ni znan. Ljudske pesmi delimo na lirske in epske, vendar pri Svetem Tomažu prepevamo večinoma lirske pesmi. Lirska pesem izraža čustva, misli, občutke, ljubezen do doma, narave, sočloveka in Boga. Je izpovedna pesnitev, ki nekomu nekaj izpoveduje. Epska pesem pa je pripovedna in pripoveduje o dogodkih. Vsebina je pomembnejša kot melodija ZGODOVINA Ljudsko pesništvo sega daleč nazaj v zgodovino: takrat, ko še niso poznali pisave, niti tiska so nadarjeni ljudje, ki jih je bilo zelo malo, že ustvarjali dela v verzih in prozi. Ker so se njihova imena skozi leta pozabila, so postale ljudske pesmi, ki jih je ljudstvo imelo rado, zato so se tudi ohranjale in prenašale iz roda v rod. Večkrat so se tudi vsebinsko spremenile RAZVOJ Za razvoj so bile pomembne razmere v katerih so živeli naši predniki. Imeli so veliko priložnosti za skupno petje: v dolgih zimskih večerih, ko so skupaj predli, ličkali koruzo itd., zvečer na vasi in ob drugih prilikah in praznovanjih. Počasi se je začelo novo obdobje in se je začela ljudska pesem počasi izgubljati. Poznali pa so jih samo stari ljudje in sčasoma so se ljudske pesmi izgubile z njimi, razen, če jih je zapisal kak zapisovalec. Lirska pesem se je bolj ohranila od epske ZNAČILNOSTI SLOVENSKE LJUDSKE PESMI Preprost jezik Pomanjševalnice (pšenička) Okrasni pridevki Ponavljanje ( besede, stavki) Pretiravanja Stalna ljudska števila ( tri, sedem, ) Posebnosti v besednem redu. 7

8 4.2 SLOVENSKE LJUDSKE PESMI ZGODOVINA Nastale so iz preprostih ljudskih napevov, ki so se skozi leta spreminjali - tako so nastale mnoge različice napevov. Pesmi so se začele bolj prenašati, ko so se ljudje začeli seliti zaradi tlačanstva. Pesmi so največ prenašali pojoči pevci, ki so potovali in prepevali po krajih, godci, vojaki, rokodelci, študenti. Veliko ljudskih pesmi so napisali pesniki in potem so se po letih počasi pozabila njihova imena in postale so ljudske pesmi. Ko so se prenašale pesmi iz kraja v kraj, so se mnoga besedila teh pesmi spremenila LJUDSKE PESMI Ljudske pesmi so nastale spontano in improvizirano. S časom so se spreminjale, pa tudi ohranjale sestavine iz preteklosti. Vse imajo določeno melodijo, po navadi pa se prenašajo po spominu s petjem. Vse ljudske pesmi imajo določeno vlogo: za posebne priložnosti, za razvedrilo, Ponekod so po 2. svetovni vojni postale del vsakdanjega življenja. Peli so jih ob raznih priložnostih. 4.3 LJUDSKA GLASBILA Ljudska glasbila so vsa skozi katere prihaja kak zanimiv zvok. Lahko je narejen doma ali kupljen. Delimo jih na štiri osnovne skupine: zrakovna glasbila (pihala, trobila), glasbila z opno (bobni), strunska glasbila (godala, brenkala, udarala, drsala), samozvočna glasbila (udarala, strgala, trzala, drgala) KORUZNE GOSLICE Goslice so si nekoč izdelovali otroci sami. Ko so pasli krave so si z nožkom iz koruznih stebel izrezljali različno velike goslice. Njihov zvok je hreščeč in cvileč. Kako izdelati koruzne goslice? Potrebuješ: koruzno steblo, manjši nož. Izdelava: Najprej odrežeš steblo z dvema kolenoma in delom za ročaj. Potem v steblo med kolenoma zarežeš dve ozki zarezi. Zarezi dvigneš in nanju položiš koruzno paličico, ki jo odrežeš z vrha stebla. In tako dobiš dve struni. Kako nanje igrati? Na goslice se igra enako kot na violino. Ko se steblo posuši moraš strune zmočiti. Če izdelaš daljše goslice lahko nanje igraš tako kot na violončelo ali kontrabas. 8

9 4.3.2 LONČENI BAS V starih časih je bil lončeni bas razširjen po vsej Sloveniji. Ima več različnih imen kot so gudalo in bumbajs. Narejen je iz glinastega lonca, preko katerega je napet svinjski mehur za opno. Na notranji strani na sredini opne je močno privezana paličica iz trske. Kako izdelati lončeni bas? Potrebuješ: posušeni svinjski mehur, glineni lonec, paličico iz trske, čevljarsko dreto. Če tega nimaš ga lahko izdelaš tudi iz: Izdelava: večjega plastičnega lončka, PVC vrečke, paličic, vrvic. Najprej privežeš paličico na opno, vendar moraš paziti, da je ne preluknjaš. Potem opno dobro napneš čez lonec in jo čvrsto privežeš. Če so robovi preširoki jih lahko porežeš. Kako nanj igrati? Postaviš ga predse na mizo in ga držiš pod levo pazduho in s stisnjeno dlanjo ali prsti drsaš po paličici gor in dol. Roko si navlažiš, da lepše drsi. Lončeni bas je spremljevalno glasbilo, ki daje melodijam ritem. 9

10 5. PRAKTIČNI DEL 5.1 LJUDSKE PEVKE OD SVETEGA TOMAŽA Skupino sestavlja sedem žensk, večinoma kmečkih gospodinj iz Svetega Tomaža. Slika 1: Ljudske pevke od Svetega Tomaža na snemanju TV oddaje Polka in majolka To so (iz leve proti desni): 1. glas Marija Geč, Dušanka Majcen; 2. glas Helena Viher, Jožica Rep; 3. glas Jožica Slana, Marija Munda, Štefka Miklašič. Srečujejo se po potrebi pred nastopi. Največ vaj opravijo pozimi, ko ni veliko dela. S petjem so bile obkrožene že v otroštvu in mladosti, saj prihajajo iz pevskih družin. Skoraj vse so že vrsto let tudi članice cerkvenega pevskega zbora župnije Sveti Tomaž. S svojim petjem razveseljujejo občinstvo v domačem kraju, pa tudi drugod. Vabilom za sodelovanje redko odrečejo. 10

11 5.2 ZGODOVINA NASTANKA IN DELOVANJA LJUDSKIH PEVK OD SVETEGA TOMAŽA Natančen kronološki pregled je bilo zelo težko pripraviti, saj pevke v času njihovega delovanja niso vodile natančne evidence opravljenega dela. Po pogovoru z njimi nam je kljub temu uspelo združiti nekaj najpomembnejših trenutkov njihovega delovanja. Začetki skupnega prepevanja ljudskih pesmi segajo v leto 1985, ko so sodelovale v širši zasedbi na prireditvi folklornih skupin v OŠ Sveti Tomaž. Na povabilo delavcev šole so na šolski prireditvi vsem zbranim prikazale peročes kmečko opravilo smukanja perja. Z istim programom so se predstavile še v Obrežu in na pustovanju v Ormožu. V letu 1990 je k Svetemu Tomažu prišel novinar Ivo Ciani, ki je za Radio Ptuj snemal ljudske pesmi. Takrat se je zbrala širša zasedba pevcev (moških in žensk) in godcev. Posnetih je bilo kar nekaj skladb. Ženska zasedba je po tem snemanju končno pričela z rednim delom. Delo koordinatorke je prevzela Štefka Miklašič. Slika 2: Nastop na Reviji ljudskih pevcev in godcev, Podgorci, okrog 1999 V skupini so prepevale (z leve proti desni): Marija Geč, Mimica Štuhec, Dušanka Majcen, Melita Majcen, Zdenka Viher, Helena Viher, Terezija Lukačič, Marija Žagavec, Jožica Slana, Marija Munda in Štefka Miklašič. Pozneje se jim je na diatonični harmoniki (po domače frajtonerci) pridružil Daniel Cajnko. Sodelovale so tudi na prireditvi»tomaž skozi čas«(1992) na kateri so se predstavile različne skupine. 11

12 Pričela so se vabila na srečanja ljudskih pevcev v ožji in širši okolici. Pevke se redno udeležujejo: območnih srečanj ljudskih pevcev in godcev JSKD, Ormož, srečanja štirih far (Juršinci, Mala Nedelja, Sveti Jurij ob Ščavnici in Sveti Tomaž), ki se vsako leto odvija v enem izmed sodelujočih krajev, srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž iz severovzhodne Slovenije, festival nabožnih pesmi, Rače, Festival za 3. življenjsko obdobje, Maribor. Tudi domačini so odkrili lepoto in bogato sporočilnost njihovega petja, zato so zaželene gostje številnih prireditev v kraju: to so razne kulturne prireditve, otvoritve, slovesnosti, presenečenja, snemanja za radio in TV (Radio Ptuj, Koncert iz naših krajev sodelovale dvakrat, Sobotna raglja, Polka in majolka :04 48:30, Podoknica Nedeljskega). Kot posebnost naj zapišemo, da so obudile tudi prepevanje svečnice po domovih. 2. februarja zvečer so se z lepo okrašenim kipcem Marije odpravile od vrat do vrat in s svojo pesmijo prinašale blagoslov v družine. V naslednjih letih se je g. Ciani oglasil še nekajkrat, saj je želel zbirko ljudskih pesmi še obogatiti. Pevke je vzpodbudil, da so pobrskale tudi za bolj šaljivimi skladbami. Leta 1999 so posnele avdio-kaseto z naslovom»fara tomaževska«. Snemalec in tonski mojster je bil Ivo Ciani. Snemanje je bilo dolgotrajno in naporno, a se je izplačalo. Slika 3: Ovitek avdio kasete Skozi leta se je zasedba nekoliko spremenila. Nekatere članice so se poslovile zaradi družinskih obveznosti, Danijel Cajnko in Marija Žagavec pa sta umrla. V času snemanja (jesen 2013 in zima 2014) so članice ljudskih pevk: Marija Geč, Dušanka Majcen, Helena Viher, Jožica Rep, Štefka Miklašič, Marija Munda in Jožica Slana. Za svoje požrtvovalno delo so prejele številna priznanja. Najbolj pa izstopa Zlata Maroltova značka, ki so jo leta 2012 prejele ob svojem jubileju - 25 letnici delovanja 12

13 Slika 4: Plaketa ob prejemu Zlate Maroltove značke Jožica Slana, 2012 V njihovem repertuarju je okrog 120 pesmi a zbirka se nenehno dopolnjuje, saj se vedno spomnijo še kakšne neodpete skladbe iz mladosti. 13

14 5.3 SPOMINI ALENKE ČURIN JANŽEKOVIČ NA SODELOVANJE Z LJUDSKIMI PEVKAMI OD SVETEGA TOMAŽA V osemdesetih letih 20. stoletja sem začela s službovanjem v OŠ narodnega heroja Vinka Megla pri Tomažu. Ker sem poučevala glasbeno vzgojo in spoznavanje narave in družbe, danes se ta predmet imenuje drugače, smo z učenci in tudi sodelavci začeli s projektnim delom, ki se je navezovalo na ljudske običaje, oziroma na spoznavanje le-teh. Z gospo Štefko Miklašič, vodjo trgovine z mešanim blagom, kot se je temu nekoč reklo, sva se spoznali prav tam. Da je odlična pevka in poznavalka starih ljudskih napevov in polna vedenja o najrazličnejših ljudskih običajih, je vedel vsak Tomaževčan. Tako smo jo učitelji nekoč prosili, da bi nam pomagala pri predstavitvi zimskih opravil v kmečkih domovih v preteklosti. Ga. Štefka ni nikoli ničesar odklonila in na prvem srečanju je pravzaprav imela scenarij že v glavi; k sodelovanju je povabila svoje vrstnice, pevke, ki so se srečevale tudi pri cerkvenem petju, medse so povabile še nekaj moških in, žal, prezgodaj umrlega Danila Cajnka, "frajtoneraša" samouka. Ta dogodek je odlično uspel. Učenci so uživali v "Peročesu"; smukanju perja, prepevanju, narečnem pogovoru, ki je tekel ob tem. Ni pa manjkalo niti plesa. Ker smo k sodelovanju povabili tudi starše, se je tudi z njihove strani pokazalo zanimanje in zadovoljstvo, saj so tako tudi sami obujali spomine na te dogodke; lepe stare čase. Temu ljudskemu običaju so sledili še mnogi drugi... Vedno pa so bile zraven Ljudske pevke. Gospa Štefka je tako obdržala naključno sestavljeno pevsko skupino, (brez moških) ki deluje še danes, in sicer kot sekcija KD "F. K. Meška" Sveti Tomaž. V skupini sodeluje približno od osem (8) do dvanajst (12) pevk. Kar precej let se sestav ni kaj dosti spreminjal. Pred nekaj leti so medse začele vabiti mlada dekleta; to so bile predvsem družinske povezave. In mlada dekleta so bila vešča ljudskega petja, kljub temu pa se to ni najbolje obneslo. Mladenke so študirale, si ustvarjale družine in imele s tem veliko obveznosti, ki so jim preprečevale redne vaje in tudi udeležbo na nastopih. Le-teh pa je bilo vedno veliko; tudi danes še vedno veliko nastopajo. V že omenjenem času so KD bila povezana v Zvezo kulturnih društev (ZKD). Naše KD je spadalo k občinski zvezi v Ormožu, katere predsednica je bila gospa učiteljica Mimica Pišek. Sama sem bila predstavnica, nekaj časa tudi predsednica, našega KD in tudi podpredsednica Občinske zveze. V tem obdobju so se po Sloveniji na veliko začele razvijati najrazličnejše revije in srečanja od zborov, folklore, ljudskih pevcev in godcev... Te prireditve smo podpirali tudi na našem ZKO-ju. Tako so se vseh teh prireditev udeleževale tudi naše Ljudske pevke. Skoraj sem prepričana, da na nobeni niso manjkale. Vedno sem občudovala njihovo vztrajnost. Na vajah so se dobivale tedensko. Zelo malo je bilo šoferk, tako da jih je večina prihajala peš. Občudovala sem jih tudi zato, ker imajo izreden spomin tako za tekst kot za melodije da seveda o melodičnem posluhu sploh ne govorim. Njihov način petja je pravo ljudsko večglasje; običajno je tri, včasih pa tudi štiriglasno. Najboljša pevka, tista, ki je najbolj zanesljiva, začne peti NAPREJ, njej pritegnejo glasovi ČEZ, zadnji se priključijo DRUGI ALTI/BASI oziroma najnižji glasovi. Kolikor me spomin ne vara, so se naše pevke tega načina dosledno držale, kar jih še posebej odlikuje. Tudi izbor pesmi je bil in je še vedno pristen. Segajo po res starih ljudskih napevih. V času njihovega prepevanja, so bile tudi večkrat posnete za različne lokalne radijske postaje. Že več let, še v času mojega službovanja, sem jih nagovarjala, da bi se predstavile na radiu SLO1 v 14

15 oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vedno so nekako odlašale. So pa skupaj z Danilom Cajnkom posnele avdio kaseto na pobudo ptujskega radijskega tehnika in snemalca Iva Cianija. Tako so del svojega dela že zapisale na medij, ki bo ohranil njihovo delovanje še za mlajše rodove. Saj prav v našem času mnogi pevci oziroma glasbene skupine posegajo po slovenski ljudski pesmi, glasbi, glasbilih in tudi po načinu izvajanja. Zapisano v Zagorju,

16 5.4 INTERVJUJI LJUDSKIH PEVK Vsem pevkam smo razdelile liste (Glej Prilogo) z naslednjimi vprašanji: Kdo vas je navdušil za petje? Kako dolgo ste že ljudska pevka? Kdo vas je navdihnil, da ste poslali ljudska pevka? Pomemben dogodek, ki vam je ostal v spominu odkar ste ljudska pevka. Kaj vam je všeč pri ljudskem petju? Vaša najljubša ljudska pesem je: Zakaj? Ali vam je kdaj v breme prepevati pri ljudskih pevkah? Ali mislite, da drugi ljudje dovolj cenijo ljudsko petje? Kakšni so vaši uspehi na področju ljudskega petja? Kako bi po vašem mnenju ohranili ljudske pesmi? Liste so pevke nesle domov, da bi lahko v miru odgovorile na zastavljena vprašanja. 16

17 5.4.1 MARIJA GEČ Kdo vas je navdušil za petje? Od otroštva smo doma prepevali, tako, da mi je petje položeno že v zibelko. Kako dolgo ste že ljudska pevka? Sodelujem pri pevkah že petindvajset let. Kdo vas je navdihnil, da ste poslali ljudska pevka? Mislim, da me je povabil Cajnko Danijel. Pomemben dogodek, ki vam je ostal v spominu odkar ste ljudska pevka. Prireditev Tomaž skozi čas in takrat, ko smo po hišah pele svečnico. Kaj vam je všeč pri ljudskem petju? Preproste pesmi ter druženje. Vaša najljubša ljudska pesem je: Ko te čujem gozd šumeči Zakaj? Najraje jo pojem. Ali vam je kdaj v breme prepevati pri ljudskih pevkah? Mogoče takrat, kadar je kakšna dolga pesem z mnogo kiticami. Ali mislite, da drugi ljudje dovolj cenijo ljudsko petje? Ne cenijo dovolj. Kakšni so vaši uspehi na področju ljudskega petja? Priznanje za delo na kulturnem področju. Priznanje in čestitke ob 25 letnici delovanja ljudskih pevk. Zlato Maroltovo značko od javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije. Kako bi po vašem mnenju ohranili ljudske pesmi? Po družinah več prepevanja, tako bi prenesli na mladi rod to kulturno bogastvo. 17

18 5.4.2 MARIJA MUNDA Kdo vas je navdušil za petje? Petje mi je bilo tako rekoč že položeno v zibelko, saj smo vsi v družini radi prepevali skupaj s starši. Kako dolgo ste že ljudska pevka? Ljudska pevka sem že 25 let. Kdo vas je navdihnil, da ste poslali ljudska pevka? Da sem postala ljudska pevka ima vse zasluge Štefka Miklašič. Pomemben dogodek, ki vam je ostal v spominu odkar ste ljudska pevka. Veliko je bilo lepih trenutkov v našem sodelovanju. Kateri so najlepši bi težko rekla. A vseeno so v najlepšem spominu začetki našega sodelovanja. Kaj vam je všeč pri ljudskem petju? Predvsem druženje in prepevanje pesmi, ki nekako grejo v pozabo. Vaša najljubša ljudska pesem je: Mamica moja povejte mi to Zakaj? Ker smo jo v družini tako radi prepevali. Ali vam je kdaj v breme prepevati pri ljudskih pevkah? V breme nikoli, saj je to ena lepa in nepozabna družba in sprostitev. Ali mislite, da drugi ljudje dovolj cenijo ljudsko petje? Nekateri ja, eni pa mislijo, da je staromodno in tega ne cenijo. Kakšni so vaši uspehi na področju ljudskega petja? Mislim, da dovolj dobri, želim si le, da bi mladi znali ceniti naše delo in da bi se našla kakšna skupina, ki bi nadaljevala naše delo in petje. naj prepevajo s takim veseljem kot naša skupina. Kako bi po vašem mnenju ohranili ljudske pesmi? Težko, saj mladi ne posegajo radi po starih pesmih. Najbrž po zapisih ali kakšna knjiga ali brošura, kjer bi morda nekoč kdo želel to nadaljevati in našel to zapisano. 18

19 5.4.3 JOŽICA REP Kdo vas je navdušil za petje? Že v mladosti smo v družinskem krogu veliko peli, saj izhajam iz pevske družine. Še danes na družinskih praznovanjih radi skupaj zapojemo. Kako dolgo ste že ljudska pevka? Peto leto. Kdo vas je navdihnil, da ste poslali ljudska pevka? Več kot 20 let sem vodila otroško folklorno skupino in vključevala v nastope tudi pesem. Ljudske pevke so mi velikokrat pomagale, po upokojitvi pa so me povabile v skupino in zdaj sem tu. Pomemben dogodek, ki vam je ostal v spominu odkar ste ljudska pevka. razni mali spodrsljaji na odru (preskok ene kitice, zapeta druga pesem, kot je bila v načrtu ), dobra volja pri našem druženju, kratki klepeti in pozornosti po vajah. Kaj vam je všeč pri ljudskem petju? Najbolj me navdušijo preprosta šaljiva besedila, ki se jim od srca nasmejem, čeprav pesem že poznam. Vaša najljubša ljudska pesem je: Cerkvica vrh gore, cerkvica bela Zakaj? Všeč mi je melodija, besedilo pa se me dotakne, saj tudi živim v bližini cerkve in njeni zvonovi oznanjajo marsikaj. Ali vam je kdaj v breme prepevati pri ljudskih pevkah? Vaje in nastopi mi niso nikoli v breme. ko pa imaš v načrtu dopust in pride vmes nastop, takrat se počutiš grozno zaradi drugih pevk. Ali mislite, da drugi ljudje dovolj cenijo ljudsko petje? Starejši cenijo ljudsko pesem, mlajši pa ne (zaradi dolgih besedil). Tudi starejši se ne udeležujejo množično nastopov. Kakšni so vaši uspehi na področju ljudskega petja? Posebnih uspehov ne beležim. oj uspeh je že nastopanje na prireditvah v domačem kraju. 19

20 Kako bi po vašem mnenju ohranili ljudske pesmi? Privabiti k skupini ljudskih pevcev več mladih, ljudsko pesem povzdigniti v učnih načrtih, zbirati gradivo, ki je še na podeželju. 20

21 5.4.4 JOŽICA SLANA Kdo vas je navdušil za petje? Za petje so me navdušili moji starši. Oba sta bila dobra pevca. Bilo nas je 9 otrok in smo v zimskem času sedeli v temi okoli peči in prepevali. Tako smo se naučili lepe stare ljudske pesmi. Kako dolgo ste že ljudska pevka? Ljudska pevka sem že 22 let. Kdo vas je navdihnil, da ste poslali ljudska pevka? To mi je bila velika želja, prepevati med ljudskimi pevkami. Naša vodja me je povabila, če bi želela peti z njimi. Zelo sem bila vesela povabila in sem vesela, da sem v skupini. Pomemben dogodek, ki vam je ostal v spominu odkar ste ljudska pevka. / Kaj vam je všeč pri ljudskem petju? Pri ljudskem petju so mi všeč pesmi, ki se jih učimo. Z veseljem prihajamo na vaje, da se pripravimo na nastop. Rade pa tudi klepetamo in se zabavamo in smejimo, super. Vaša najljubša ljudska pesem je: Prav luštno je pomlad Zakaj? Zato, ker nam predstavlja vse letne čase in tudi lepa melodija. Ali vam je kdaj v breme prepevati pri ljudskih pevkah? Pri ljudskih pevkah mi ni nikdar prepevati breme. Rada imam vaje, pa tudi nastope, ko se lepo oblečemo in gremo z veseljem na oder. Ali mislite, da drugi ljudje dovolj cenijo ljudsko petje? Mislim, da ljudsko petje bolj cenijo starejši ljudje. Kakšni so vaši uspehi na področju ljudskega petja? Dobila sem zlato Maroltovo značko. Mislim, da je največje zadovoljstvo, če pridemo skupaj in si veselo zapožjemo. To nam je v največje veselje. Rade pa tudi gremo na nastop, če nas povabijo. Kako bi po vašem mnenju ohranili ljudske pesmi? Jaz mislim, da bi morali naučiti mlade ljudi peti ljudske pesmi. 21

22 5.4.5 HELENA VIHER Kdo vas je navdušil za petje? Za petje nasploh so me navdušili moji starši. Kako dolgo ste že ljudska pevka? Ljudska pevka sem že od vsega začetka, to je 25 let. Kdo vas je navdihnil, da ste poslali ljudska pevka? Da sem postala ljudska pevka, me je navdihnila takratna učiteljica Alenka Čurin Janžekovič. Pomemben dogodek, ki vam je ostal v spominu odkar ste ljudska pevka. Pomemben dogodek je bil ob podelitvi Zlate Maroltove značke za 25 let prepevanja. Kaj vam je všeč pri ljudskem petju? Všeč mi je druženje, ko se zbere več skupin ljudskega petja in skupaj kakšno zapojemo. Vaša najljubša ljudska pesem je: Po gorci Jezus hodil Zakaj? Zato, ker je lepo spevna in resnična. Ali vam je kdaj v breme prepevati pri ljudskih pevkah? Ljudsko petje mi ni v breme, temveč v veselje. Ali mislite, da drugi ljudje dovolj cenijo ljudsko petje? Mislim, da ljudsko petje cenijo predvsem starejši ljudje, ki ljudsko pesem poznajo iz mladih let. Pri mladini pa ni preveč cenjena. Kakšni so vaši uspehi na področju ljudskega petja? Uspehov si ne pripisujem. Če so bili uspehi, je to zasluga vseh pevk. Kako bi po vašem mnenju ohranili ljudske pesmi? Ljudske pesmi se danes lahko ohranijo, če jih posnamemo in se jih uči predvsem mladino. lahko bi se jih učili učenci v osnovnih šolah. 22

23 5.4.6 DUŠANKA MAJCEN Kdo vas je navdušil za petje? Za petje me je navdušila mama. Ko smo delali na njivi ali kje drugje, nam je pela pesmi, da smo raje delali. Kako dolgo ste že ljudska pevka? Ljudska pevka sem od leta Kdo vas je navdihnil, da ste poslali ljudska pevka? Za ljudsko petje smo me navdušili prijatelji. Pomemben dogodek, ki vam je ostal v spominu odkar ste ljudska pevka. Bilo jih je mnogo, a najpomembnejši je bil ta, ko smo prišli na oder, je naša vodilna pevka pričela peti pesem, ki je nismo vadile in ne pele več let. Nekatere nove pevke niso poznale besedila, pa smo jo speljale do konca. Kaj vam je všeč pri ljudskem petju? Všeč so mi ljudske pesmi, druženje in vse pripovedi, ki si jih izpovemo. Vaša najljubša ljudska pesem je: Na klinčku visi kiklca Zakaj? V tej pesmi najdem sebe in moj zakon. Ali vam je kdaj v breme prepevati pri ljudskih pevkah? Nikoli ni breme včasih je pomanjkanje časa za vaje, ampak se vedno najde čas. Ali mislite, da drugi ljudje dovolj cenijo ljudsko petje? Mladi ne cenijo dovolj ljudskega petja, starejši pa še kar cenijo. Kakšni so vaši uspehi na področju ljudskega petja? Vsak nastop je uspeh, če uspe. Največ mi pomeni zlata plaketa, ki sem jo prejela za 25 let delovanja. Kako bi po vašem mnenju ohranili ljudske pesmi? Že v šoli bi lahko imeli delavnico ljudskega petja, da bi mlade navdušili za tako zvrst petja. Če bi šlo iz roda v rod bi se ohranilo. 23

24 5.5 ANALIZA INTERVJUJEV Intervjuje je oddalo 6 ljudskih pevk. Gospa Štefka Miklašič, vodjinja pevske skupine je zbolela in ankete ni uspela oddati. Najbrž bi bili njeni odgovori še posebej zanimivi, saj bi zaokrožili pogled celotne skupine na njihovo delo. Ljudske pevke iz Svetega Tomaža so za petje navdušili predvsem starši, dedki in babice. Večina ljudskih pevk poje že od vsega začetka njihovega delovanja. Najpozneje se jim je pridružila gospa Jožica Rep (pred petimi leti). Za petje v skupini so jih večinoma navdihnile ostale ljudske pevke, ter njihova vodjinja gospa Štefka Miklašič. Najbolj so se jim v spomin vtisnili razni dogodki kot so: mali spodrsljaji na odru (preskok kitice, narobe zapete kitice, ), druženje, kratki klepeti, podelitev Zlate Maroltove značke za 25 let prepevanja, petje svečnice po Svetem Tomažu, prepevanje pesmi in pozornosti po vajah. Pri petju jim je najbolj všeč druženje, ko se zbere več ljudskih pevcev in skupaj kakšno zapojejo, zelo pa jih tudi navdušujejo preprosta šaljiva besedila, ki se jim od srca nasmejejo, zelo so jim všeč tudi pesmi, ki jih prepevajo in druženje po vajah. Ljudskim pevkam petje v skupini ni v breme, temveč v veselje. Zelo pa jim je težko, ko imajo v načrtu dopust in pride vmes nastop ali ko so kakšne dolge pesmi in jim zmanjkuje glasu. Ljudske pevke menijo, da ljudsko petje cenijo predvsem starejši ljudje, mladi ga preveč ne cenijo. Dobile so zlato Maroltovo značko in priznanje za večletno prepevanje. Želijo si, da bi ljudsko petje ohranjali. Predlagajo zapisovanje, snemanje. Tako bi se besedila in melodije prenašale na mlade. 24

25 5.6 ANKETA Sestavile smo anketni vprašalnik (Glej Prilogo) iz dveh sklopov vprašanj z naslednjimi vprašanji: Ljudske pesmi 1. Katere ljudske pesmi poznate? 2. Kdo vas je naučil prepevati ljudske pesmi? 3. Na kakšen način prepevate ljudske pesmi? 4. Katera glasbila spremljajo ljudsko petje? 5. Na kakšen način bi ohranili ljudsko glasbo? Ljudske pevke od Svetega Tomaža 6. Kako dolgo poznate ljudske pevke? 7. Katere pesmi iz njihovega repertuarja poznate? 8. Kaj menite o njihovem delu? 9. Kako se počutite ob njihovem petju? 10. Ali poznate kakšen njihov uspeh? Anketa je bila sestavljena iz dveh sklopov vprašanj - Ankete smo razdelile sorodnikom, prijateljem in sosedom. Obdelanih je bilo 29 anket. 25

26 5.7 ANKETNI VPRAŠALNIK - REZULTATI 1. Katere ljudske pesmi poznate? Majhna sem bila Dekle je po vodo šlo Moj očka ima konjička dva Izidor ovčice pase V dolini tihi Sem deklica mlada vesela Kmetič na polju veselo živi Sem fantič zelenega štajerca En hribček bom kupil Dete revno Tam dol na ravnem polju Fara Tomaževska Kje so tiste stezice Trzinka Pika poka pod goro Sijej sijej sončece Jaz pa sem cigan baron Zakrivljeno palico v roki Ko ptičica sem prepevala Mi se mamo radi Marko skače Dere sen jaz mali bija št. anketiranih 2. Kdo vas je naučil prepevati ljudske pesmi? prijatelji poslušanje drugih pevcev šola sam/a starejši moški preko radia, televizije sosed starši stari starši domači št. anketiranih

27 3. Na kakšen način prepevate ljudske pesmi? večglasno enoglasno št. anketiranih 4. Katera glasbila spremljajo ljudsko petje? 5. Na kakšen način bi ohranili ljudsko glasbo? z zbiranjem, zapisovanjem ljudske glasbe z več skupinami ljudskih pevcev prenašali bi jo iz roda v rod ljudje se premalo družimo, da bi skupaj prepevali v šoli bi lahko naredili krožke za ljudsko glasbo z več petja bolj težko, ker mladih ne zanima ljudska glasba št. anketirancev 27

28 6. Kako dolgo poznate ljudske pevke? 7. Katere pesmi iz njihovega repetuarja poznate? Sveti zakon Presveti ti Lenart Dere sen jaz mali bija Mož in žena zaročena Lepa Vida Koline Po gorci Jezus hodi Pijanček Ko sem jaz še mlada bila Napitnice Daleč, daleč v kraju tujem Naš dedek je preiša s harmoniko domu Od železne ceste Kaj deček gledaš me debelo Na vrtu lepše rožce ni Moje rožice Cerkvica vrh gore Ko ptičica nba tuje gre Fara Tomaževska Nizi 1 28

29 8. Kaj menite o njihovem delu? so prizadevne ter pridne zelo so napredovale imajo zanimivo več glasje so aktivne lepo, da ohranjajo ljudske pesmi v našem kraju zelo lepo pojejo dosti svojega časa namenijo petju so požrtvovalne zelo se trudijo Kako se počutite ob njihovem petju? 10. Ali poznate kakšen njihov uspeh? nemorem se spomniti ne, tega pa ne poznam nekatere so dobile Meškovo priznanje za udeležujejo se različnih srečanj ljudskih pevcev posnele so pesmi za zgoščenko praznovale so 25 let njihovega delovanja priznanje za dolgo letno prepevanje

30 5.8 ANALIZA ANKET 1. Katere ljudske pesmi poznate? Največkrat so omenjen skladbe Dere sen jaz mali bija, Marko skače in Fara Tomaževska. 2. Kdo vas je naučil prepevati ljudske pesmi? Ljudske pesmi so anketiranci večinoma spoznali v družinskem krogu (starši, stari starši) in v šoli. 3. Na kakšen način prepevate ljudske pesmi? Ljudske pesmi anketiranci večinoma prepevajo večglasno. 4. Katera glasbila spremljajo ljudsko petje? Petje ljudskih pesmi največkrat spremlja harmonike in orglice. 5. Na kakšen način bi ohranili ljudsko glasbo? Anketiranci so mnenja, da bi se ljudska glasba ohranila z zbiranjem in zapisovanjem ljudske glasbe, z več petja, saj bi na ta način prenesla iz roda v rod. Ljudske pevke od Svetega Tomaža 6. Kako dolgo poznate ljudske pevke? Največ anketirancev jih pozna 25 let, oziroma od začetka njihovega delovanja. 7. Katere pesmi iz njihovega repertuarja poznate? Večina anketirancev je odgovorila Fara Tomaževska. 8. Kaj menite o njihovem delu? Anketiranci menijo, da je lepo, ker ohranjajo ljudsko petje in da lepo pojejo. 9. Kako se počutite ob njihovem petju? Anketiranci pravijo, da zelo lepo, saj jih njihovo petje spominja na njihovo mladost. 10. Ali poznate kakšen njihov uspeh? Največ anketirancev se je spomnilo njihovega jubileja ob 25 letnici delovanja. 30

31 Odgovori anketirancev so nas presenetili, saj so bili zelo raznoliki. Ob pregledu raziskovalne naloge smo ugotovile, da bi bilo v anketo smiselno vključiti vprašanje o starosti anketirancev in o spolu. Tako bi bila analiza še bolj podrobna in bi lahko primerjali odgovore različnih starostnih skupin, lahko pa bi primerjale tudi odgovore glede na spol. Najbolj nas je nasmejal odgovor pri vprašanju»kako se počutite ob njihovem petju?«:»predolge pesmi me uspavajo.«31

32 6. PESMARICA in POSNETI MATERIAL V prilogi se nahaja pesmarica, ki smo jo sestavile po zapiskih ljudskih pevk iz Svetega Tomaža. Snemanja so bila za pevke naporna. Zbirale so se po opravljenem delu v gospodinjstvu in na kmetiji. Pesmi je bilo potrebno ponoviti in šele nato je sledilo snemanje. Opravile smo sedem snemanj: , , , , , , Na začetku smo snemale celotne pesmi, kar je bilo zelo dolgotrajno. Nato smo se odločile, da je za arhiviranje skladb dovolj odpeta ena kitica. Po tej melodiji se namreč pojejo vse naslednje kitice. V pesmarici se nahaja več besedil, kot je posnetega materiala. Z delom nameravamo nadaljevati jeseni in tako dopolniti celotno zbirko. Slika 5: Prizor iz snemanja, november

33 Pesmarica in posnete skladbe so razvrščene po abecednem seznamu. NASLOV POSNETO VIR 1. Bom povila šopek rožmarina Štefka Miklašič 2. Cela narava veselo spet vstaja Štefka Miklašič 3. Cerkvica vrh gore Štefka Miklašič 4. Čujte, kakšen mož je živel ljudska 5. Daleč, daleč v kraju tujem Jožica Slana 6. Dete revno Helena Viher 7. Eno rožco ljubim ljudska 8. Fara Tomaževska ljudska 9. Hajdmo ljubi bratje Pondrk Janez, Rakovci 10. Imel je oče sine tri Štefka Miklašič 11. In ko je ljubi Bog ta svet ustvaril Terezija Lukačič 12. Izšlo je mlado dekle z domovine Helena Viher 13. Jaz sem revna deklica Štefka Miklašič 14. Je tolko pijancev na svet Dušanka Majcen 15. Kadar zjutraj vstanem Terezija Lukačič 16. Kaj gledaš deček me debelo Štefka Miklašič 17. Kak luštno je na svet živet Štefka Miklašič 18. Kako so tiste zvali Helena Viher 19. Kdor hoče biti mož pisni vir 20. Keri če koline meti Štefka Miklašič 21. Kje so moje rožice starši 22. Kjer valovi Save Štefka Miklašič 23. Ko ptičica na tuje gre Štefka Miklašič 24. Ko sem jaz še mlada bila Helena Viher 25. Ljuba žena Leopold Lovrec, Trnovci 26. Majolka bod pozdravljena Štefka Miklašič 27. Mamica moja povejte mi to starši 28. Mož in žena zaročena Terezija Lukačič 29. Možje so lahko veseli he 30. Na klinčku visi kiklca Štefka Miklašič 31. Na svetu lepše rožce ni Štefka Miklašič 32. Naš dedek je prišel s harmoniko Danilo Cajnko 33. Nekdaj sem si mislil Štefka Miklašič 34. Nekoč živel je mlad študent Štefka Miklašič 35. O moj preljubi dragi dom Štefka Miklašič 36. O prelüba naša mati pisni vir 37. Ob potoku trava raste Helena Viher 38. Od kod si dekle ti doma Štefka Miklašič 39. Od nekod so strune zapele Štefka Miklašič 40. Odpiraj okence starši 41. Oj kristjani preljubljeni (Svečnska) Štefka Miklašič 42. Oj kristjani, kolkorkoli vas je tu Štefka Miklašič 43. Oj zemlja širna, zemlja lepa Štefka Miklašič (Ujetega ptiča tožba) 44. Pa sem jo gonil okoli hiše Štefka Miklašič 45. Po cesti gre en stari mož ljudska 33

34 46. Po gorci Jezus hodil Štefka Miklašič 47. Po vrt šprancira Helena Viher 48. Pod nebom glej oblak Štefka Miklašič 49. Prav luštno je pomlad Štefka Miklašič 50. Prelüba ti soseda ljudska 51. Presveti ti Lenart Štefka Miklašič 52. Prišla bo pomlad ljudska 53. Roža na vrtu zelenem cvete Terezija Lukačič 54. Sem deklica mlada vesela Marija Ambrož, Senik 55. Sirota jaz okrog blodim Štefka Miklašič 56. Stara mati kara me Štefka Miklašič 57. Ste vidli barona Ana Majcen 58. Svečnca se približuje Terezija Lukačič 59. Takša kak je moja žena Matilda Hebar 60. Teče, teče bistra voda Štefka Miklašič 61. Temna noč se je storila Štefka Miklašič 62. Tišlarska Juršinci 63. To žlahtno vinsko kapljico Štefka Miklašič 64. Vam hočemo zapeti Anika Janžekovič 65. Venček na glavi se Štefka Miklašič 66. Veter podpihne, javor zaziblje Štefka Miklašič 67. Vi kristjani preljubljeni (Svečnska) Štefka Miklašič 68. Vzdigni se jezik moj Terezija Lukačič 69. Vzemi vzemi prstan v roke Helena Viher 34

35 7. RAZPRAVA Postavljene hipoteze: 1. Kaj širša javnost meni o njihovem delu. 2. Ljudska pesem nima refrena. 3. Ljudska pesem ima veliko kitic. 4. Ljudska melodija je enostavna. 5. Ljudsko petje je več glasno. 6. Petje spremljajo preprosta glasbila. 7. V besedilu se pojavljajo narečne besede. 8. Besedila so enostavna. ANALIZA: 1. Širša javnost meni, da s prepevanjem ohranjajo ljudsko pesem, da lepo prepevajo in da jih je zanimivo poslušati. 2. Naša hipoteza je bila potrjena, saj smo iz analize pesmi izvedele, da ljudska pesem nima refrena. 3. Da ima ljudska pesem veliko kitic je bilo potrjeno pri prepisovanju pesmi, ki je bilo zelo dolgotrajno. Ljudske pevke so poudarile, da je lahko učenje pesmi z več kiticami naporno, saj večkrat nimajo logičnega zaporedja. 4. Melodije ljudskih pesmi so enostavne. Ni velikih tonskih skokov, ritem je enostaven, dinamika je ves čas enaka. 5. Ljudske pevke od Svetega Tomaža večinoma prepevajo v triglasju. Iz ankete pa smo izvedele, da tudi občani v občini Sveti Tomaž doma prepevajo v večglasju. 6. V anketi smo dobile veliko različnih odgovorov kaj spremlja ljudsko petje. Največkrat so napisali: harmonika in orglice. 7. Pri prepisovanju pesmi smo imele večkrat težave z narečnimi besedami. Pesmi, ki jih prepevajo ljudske pevke od Svetega Tomaža imajo večkrat narečne besede, saj so nastale na tem območju. 8. V besedilih se pojavljajo enostavne rime in besedila so lahko zapomnljiva. 35

36 8. ZAKLJUČEK Za to raziskovalno nalogo smo se odločile zato, ker smo želele ohraniti ljudsko pesem pri Svetem Tomažu in da bi jo razširile v druge dele Slovenije. Naučile smo se nekaj pesmi in značilnosti ljudske glasbe nasploh. Učiteljico glasbe smo prosile, da bi lahko ljudske pesmi iz naše okolice ohranjali tako, da bi vsako leto pri zboru peli pesem iz repertuarja ljudskih pevk. Upamo, da bomo na tak način lahko pripomogle k ohranjanju ljudske pesmi. Besedila in posnetke bi rade dale na povezavo, do katere bi lahko dostopali vsi in slišali katere pesmi prepevamo pri Svetem Tomažu. Nekaj posnetkov pesmi iz pesmarice manjka. V snemanje smo vse vložile veliko časa, a nam ga je zmanjkalo. Predlagamo, da se snemanje nadaljuje jeseni. 36

37 9. SEZNAM LITERATURE: Wikipedija, Ljudsko pesništvo. Dostop: ( ) Wikipedija, Slovenske ljudske pesmi. ( ) SLOVENSKE NARODNE PESMI. ( ) ETNO MUZEJ. ( ) Pinoza, J. Ljudsko petje v Sevniški občini danes. marec Dostop: ( ) 37

38 10. PRILOGE: ANKETA Smo učenke 8. razreda OŠ Sveti Tomaž. V tem šolskem letu pripravljamo raziskovalno nalogo o ljudskem petju v našem kraju. Lepo prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj, ki nam bodo v pomoč pri našem delu. LJUDSKE PESMI Katere ljudske pesmi poznate? Kdo vas je naučil prepevati ljudske pesmi? Na kakšen način prepevate ljudske pesmi? enoglasno dvoglasno večglasno Katera glasbila spremljajo ljudsko petje? Harmonika Kitara Orglice Drugo: Na kakšen način bi ohranili ljudsko glasbo? 38

39 LJUDSKE PEVKE Kako dolgo poznate ljudske pevke? Katere pesmi iz njihovega repetuarja poznate? Kaj menite o njihovem delu? Kako se počutite ob njihovem petju? Ali poznate kakšen njihov uspeh? Najlepša hvala za vaše odgovore. Ana, Meta, Teja in učiteljica Zdenka 39

40 INTERVJU Kdo vas je navdušil za petje? Kako dolgo ste že ljudska pevka? Kdo vas je navdihnil, da ste poslali ljudska pevka? Pomemben dogodek, ki vam je ostal v spominu odkar ste ljudska pevka. Kaj vam je všeč pri ljudskem petju? Vaša najljubša ljudska pesem je: Zakaj? Ali vam je kdaj v breme prepevati pri ljudskih pevkah? Ali mislite, da drugi ljudje dovolj cenijo ljudsko petje? Kakšni so vaši uspehi na področju ljudskega petja? Kako bi po vašem mnenju ohranili ljudske pesmi? HVALA ZA VAŠE ODGOVORE. Meta, Ana, Teja, Zdenka 40

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

Dopolni stavek iz Svetega pisma: Glejte, zdaj je tisti milostni čas! *********** Glejte, zdaj je dan rešitve! Dopolni stavek iz Svetega pisma: Nosíte

Dopolni stavek iz Svetega pisma: Glejte, zdaj je tisti milostni čas! *********** Glejte, zdaj je dan rešitve! Dopolni stavek iz Svetega pisma: Nosíte Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve! Nosíte bremena drug drugemu... in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Tistemu, ki te udari po enem licu,... nastavi še drugo. Kar koli

Prikaži več

(Microsoft Word - JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE IN ZBIRANJE LJUDSKE GLASBENE DEDI\212\310INE.docx)

(Microsoft Word - JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE IN ZBIRANJE LJUDSKE GLASBENE DEDI\212\310INE.docx) 1 JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE, ZBIRANJE, PREDSTAVLJANJE IN SNEMANJE SLOVENSKEGA LJUDSKEGA GLASBENEGA IZROČILA MED SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU ZA JAVNO RADIJSKO ODDAJO SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI»ZA

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANE

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANE SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila DRAGI JEZUS, NAŠ PRIJATELJ, K TEBI DANES PRIŠLI SMO, DA TE V SVOJA SRCA MALA PRVIČ VREDNO PREJMEMO. DANES SE V ŽIVLJENJU NAŠEM NEKAJ NOVEGA GODI, KO SMO PRVIČ

Prikaži več

UČENCI oš Cirkovce smo posvojili folkloro v Cirkovcah

UČENCI oš Cirkovce  smo posvojili folkloro v Cirkovcah POSVOJENI SPOMENIK FOLKLORA Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja je eden od sestavnih delov vzgojno-izobraževalnega procesa. Z učenci smo se zato odločili, da v projektu Mladi posvojijo

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

Album OBHAJILO notranjost.indd

Album OBHAJILO notranjost.indd V spomin na prvo sveto obhajilo Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce, težko te že čakam, veselim se že! Tukaj nalepi svojo najljubšo fotografi jo z dne, ko si prvič prejel/a sveto obhajilo. Moje ime in

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijsk

Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijsk Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, 6. 06. 202 Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Javni sklad

Prikaži več

OS Podgora

OS Podgora Vzgoja sadik paradižnika, feferonov, paprike, jajčevcev, zelene S kmetijskim krožkom smo začeli že januarja 2010. Ker pozimi ni dela na vrtu, smo vzgajali sadike (135 kom) na okenskih policah šole. Nekaj

Prikaži več

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin OBDOBJE ROMANTIKA Romantika je umetnostna smer v Evropi iz prve polovice 19. stoletja. Razvila se je iz predromantike konec 18.stol. Izražanje čustev Osrednja

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Microsoft Word - N M-mod.docx

Microsoft Word - N M-mod.docx Državni izpitni center *N18157132M* 9. razred GLASBENA UMETNOST Sreda, 9. maj 2018 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N181-571-3-2M

Prikaži več

Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavč

Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavč Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavčič Matjaž Jerman 8. februar 2006 Kazalo 1 Uvod 2 2

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

PRVA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

PRVA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA DRUGA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA PISNI TEST 1. kategorija ime in priimek tekmovalca/tekmovalke Ljubljana, 10. marec 2013 SPLOŠNI PODATKI SPOL M Ž STAROST ŠOLA SEM ČLAN ŠOLSKEGA PEVSKEGA ZBORA DA NE

Prikaži več

Predlog letne učne priprave za glasbeno vzgojo za 4

Predlog letne učne priprave za glasbeno vzgojo za 4 OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž 88, 2373 Šentjanž KRITERIJI Z OPISNIKI ZA OCENJEVANJE GLASBENA UMETNOST 5. RAZRED PODROČJE odlično 5 prav dobro 4 dobro 3 zadostno 2 nezadostno 1 Pozna, pravilno razume,

Prikaži več

STORYLINE PROJEKT – OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - KrašnjA)

STORYLINE PROJEKT – OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - KrašnjA) STORYLINE PROJEKT OPB (Podružnična šola OS JANKA KERSNIKA BRDO - Krašnja) ULICA S TRGOVINAMI Tekst: Marta Per, vodja projekta, učenci v OPB Krašnja, gospa Brigita Rožič Foto: Helena Urbanija, Katarina

Prikaži več

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx Statistika leta 217 in napovednik leta 218 Za nami je leto 217, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo. Večino dogodkov ste lahko ovrednotili in se jih spomnili z zapisom v

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA IVANČNA GORICA Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, z

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA IVANČNA GORICA Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, z JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim

Prikaži več

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in prilagajanje. Komplet sestavljajo: učbenik in delovni

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo Izpostava Brežice Cesta prvih borcev 41 8250 Brežice tel, fax: (07) 49 61 165 E-mail: marija.levak@siol.net DRUŠTVO KMETIC BREŽICE BIZELJSKO www.kmetijskizavod-nm.si Iz ajde pripravljamo številne jedi,

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Benjamin Sagadin Beno Gorazd Žilavec Nazaj Beno je lovec tu in tam večinoma pa oskrbnik lovske hiše. Zato mora včasih ob čudnih urah od doma. Rad ima

Benjamin Sagadin Beno Gorazd Žilavec Nazaj Beno je lovec tu in tam večinoma pa oskrbnik lovske hiše. Zato mora včasih ob čudnih urah od doma. Rad ima Benjamin Sagadin Beno Gorazd Žilavec Beno je lovec tu in tam večinoma pa oskrbnik lovske hiše. Zato mora včasih ob čudnih urah od doma. Rad ima ženske, kar zelo skriva pred svojo Branko, ki jo ljubkovalno

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

1. IKONA»Zasmilili so se mu in jih je začel učiti mnogo stvari.«izpostavljena VREDNOTA usmiljenje Predlogi za pesmi: Ovca zapustila je pastirja; Gospo

1. IKONA»Zasmilili so se mu in jih je začel učiti mnogo stvari.«izpostavljena VREDNOTA usmiljenje Predlogi za pesmi: Ovca zapustila je pastirja; Gospo 1. IKONA»Zasmilili so se mu in jih je začel učiti mnogo stvari.«izpostavljena VREDNOTA usmiljenje Predlogi za pesmi: Ovca zapustila je pastirja; Gospod, usmili se (Gospod, zdaj sem tukaj pred teboj); Vsi,

Prikaži več

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx Državni izpitni center *N12157132* REDNI ROK 3. obdobje GLASBENA VZGOJA Četrtek, 10. maj 2012 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RIC 2012 2 N121-571-3-2 Navodila

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

VRTEC PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKLJE OB KRKI

VRTEC PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKLJE OB KRKI januar "LJUDJE SMO VEČINOMA TOLIKO SREČNI, KOLIKOR HOČEMO BITI." OGLEDALI SMO SI MOJCO POKRAJCULJO V ponedeljek, 03.01.2011, so v našo telovadnico prišle prostovoljke Zveze Prijateljev Mladine Krško in

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc Mojca Gubanc I. poglavje Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. Gasilci iz vasi in okolice

Prikaži več

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom UTRINKI IZ AKCIJ http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (1 of 5)17.11.2005 11:10:02 http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (2 of 5)17.11.2005 11:10:02 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Župan i eva

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

Drugi tir KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE

Drugi tir KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE ČASOVNICA MAKETA KOPER SELITEV MAKETA LJUBLJANA MAKETA LJUBLJANA, PRIPRAVLJALNA DELA, ZAKLJUČEK IZVLEČNEGA TIRA ČASOVNICA MAKETA KOPER SELITEV MAKETA LJUBLJANA

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja  Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Ra

UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Ra UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: 19. 4. 2013 Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Razred: 2. a Zap. Št. ure: Predmet: Športna vzgoja Tematski

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

PESMI O POMLADI * * * *»Kaj je pomlad?«se sprašujemo vsi. To so trije meseci topli in svetli. Marec, april, maj so ti najlepši, vsaj posebej je zapisa

PESMI O POMLADI * * * *»Kaj je pomlad?«se sprašujemo vsi. To so trije meseci topli in svetli. Marec, april, maj so ti najlepši, vsaj posebej je zapisa PESMI O POMLADI»Kaj je pomlad?«se sprašujemo vsi. To so trije meseci topli in svetli. Marec, april, maj so ti najlepši, vsaj posebej je zapisan in v koledarju s posebno sličico narisan. Ko pomlad se prebudi,

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

Microsoft Word - IZ ÈRK V BESEDO.doc

Microsoft Word - IZ ÈRK V BESEDO.doc IZ ČRK V BESEDO, IZ BESEDE V RIME ZBIRKA PESMIC UČENCEV 3.a Šol. leto 2002/2003 DRAGI PREŠEREN Dragi Prešeren, dragi pesnik le kako naj te pozabimo? Otrokom si fige delil in se z njimi spoprijateljil.

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Območne izpostave JSKD POSTOJNA JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivn

Območne izpostave JSKD POSTOJNA JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivn Območne izpostave JSKD POSTOJNA JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih i. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

ZMENKI & SLOVENCI 2019 Zbiranje podatkov je potekalo od do Uporabljena je bila spletna anketa, narejena s spletnim orodjem 1KA

ZMENKI & SLOVENCI 2019 Zbiranje podatkov je potekalo od do Uporabljena je bila spletna anketa, narejena s spletnim orodjem 1KA ZMENKI & SLOVENCI 2019 Zbiranje podatkov je potekalo od 14. 1. 2019 do 5. 2. 2019. Uporabljena je bila spletna anketa, narejena s spletnim orodjem 1KA. Oglaševanje ankete je potekalo na različnih slovenskih

Prikaži več

TORBA, ALI SI PRETEŽKA?

TORBA, ALI SI PRETEŽKA? TORBA, ALI SI PRETEŽKA? RAZISKOVALNA NALOGA PODROČJE: BIOLOGIJA AVTORJI: ŽIVA BRGLEZ, KLEMEN KAČIČ, NINA-LANA VIDMAR MENTORICI: LJUDMILA GORNIK, JASMINA ŠTOLFA HRASTNIK, 2016 NAVDIH Delavnica Torba, da

Prikaži več

Microsoft Word - KONČNA VERZIJA.doc

Microsoft Word - KONČNA VERZIJA.doc OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane nad Škofjo Loko 100 MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA VARČUJEM, PRIHODNOST IN SREČO KUPUJEM Tematsko področje: SOCIOLOGIJA Avtorja: Mateja Božnar,

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Robert Hooke

Robert Hooke Robert Hooke Robert Hooke se je 18. julija leta 1635 rodil na otoku Wight v Freshwaterju v Angliji. Njegov oče je bil duhovnik, John Hooke, ki je deloval v cerkvi Vseh svetih. Pri Robertovih 10 letih je

Prikaži več

2016 Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti OI METLIKA Pripravil: Matjaž Rus Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnos

2016 Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti OI METLIKA Pripravil: Matjaž Rus Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnos 2016 Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti OI METLIKA Pripravil: Matjaž Rus Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore

Prikaži več

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc Odnos državljanov in državljank do uvedbe evra v Sloveniji (III.) Pripravila: Ninamedia d.o.o. Naročnik: Ljubljana, december 2006 1. POVZETEK - Decembrska raziskava je večinoma potrdila ugotovitve iz dveh

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRAVLJICE UČENCEV 4. c RAZREDA NAROBE PRAVLJICE SREČANJE S PEPELKO NAROBE PRAVLJICA Nekoč, pred davnimi časi, je živel kraljevič. Imel je dve sestri, Pepelko in Trnuljčico. Prirejal je zabavo za dvajseti

Prikaži več

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA RUŠE Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljan

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA RUŠE Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljan JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA RUŠE Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim

Prikaži več

Generating report ....

Generating report .... Poročilo medijskih objav LIONS KLUB 03.05.2010 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LEO KLUB LIONS KLUB 3 11 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 49. Predmet: SPO Ura: 30. Datum: Učna enota: NAŠ MALI PROJEKT: Sestavimo druţino Prepoznajo oblike druţinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih. Uporabljajo poimenovanja za druţinske

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 FOUND POETRY Found poetry se ustvarja, piše z uporabo besedišča iz nepoetičnih kontekstov, ki se uporabi v pesniškem besedilu. Kot temeljno besedilo se lahko uporabijo teksti iz različnih virov: časopisov,

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, 11. 11. 2017 1. in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 1. 20 2. 17 3. 20 4. 20 Skupaj 77 Opombe: pri 1. nalogi se tabela

Prikaži več

GVZ

GVZ OSNOVNA ŠOLA VODMAT POTRČEVA 1 1000 LJUBLJANA LETNA PRIPRAVA 2009/2010 GLASBENA VZGOJA 1. RAZRED Število ur po predmetniku: 70 Število ur na teden: 2 GRADIVA (priročnik, učbeniki, delovni zvezki): 1. B.

Prikaži več

DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE

DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE 1. UVOD: Vsak človek ima 23 parov kromosomov, od tega 22 parov avtosomih kromosomov in en par spolnih kromosomov. Ta ne določata samo spola, temveč vsebujeta tudi gene za nekatere

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard December je čas veselja in obdarovanja. To je tisti mesec, ki kljub nizkim temperaturam prinaša na lica tople nasmehe. K čimer seveda pripomorejo

Prikaži več

Siddharta je šest članska slovenska rockovska skupina Nastala je leta 1995 Je najuspešnejša in najbolj priljubljena glasbena skupina v Sloveniji. Poim

Siddharta je šest članska slovenska rockovska skupina Nastala je leta 1995 Je najuspešnejša in najbolj priljubljena glasbena skupina v Sloveniji. Poim Siddharta je šest članska slovenska rockovska skupina Nastala je leta 1995 Je najuspešnejša in najbolj priljubljena glasbena skupina v Sloveniji. Poimenovala se je po znanem romanu nemškega pisatelja Hermana

Prikaži več

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc SPLOŠNE PROPOZICIJE ATLETSKI MNOGOBOJ UČENCI TEKMUJETE V ATLETSKEM MNOGOBOJU, KAR POMENI, DA TEKMUJETE IZ VEČIH ATLETSKIH DISCIPLIN, REZULTATI PA SE VAM SEŠTEVAJO. TEKMUJE SE V ŠTIRIH KATEGORIJAH: - STAREJŠI

Prikaži več

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\))

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\)) Občina KOLEDAR PRIREDITEV 2014 / informacije JANUAR Novoletni pohod Pohod - Vinji vrh Predstavitev v Promocija Qulandiji v Novem mestu Sejem 002014 Športno turistično Novo mesto 18.02014 Turistično Predstavitev

Prikaži več

17 HVALA Beseda mala. Vsemu, kar si, kar želiš biti, krono ti hvala bo dala. Kdor življenje lepo ljubi, v besedo hvala se zaljubi. Sporočilo njeno vsa

17 HVALA Beseda mala. Vsemu, kar si, kar želiš biti, krono ti hvala bo dala. Kdor življenje lepo ljubi, v besedo hvala se zaljubi. Sporočilo njeno vsa 17 HVALA Beseda mala. Vsemu, kar si, kar želiš biti, krono ti hvala bo dala. Kdor življenje lepo ljubi, v besedo hvala se zaljubi. Sporočilo njeno vsak doume, čeprav jezika morda ne razume. Beseda sama

Prikaži več

LiveActive

LiveActive Oblikujte svoje roke s temi 5 vajami brez obiska fitnesa! Dvig noge in nasprotne roke na veliki žogi 1 Vaja Y na telovadni žogi 2 z 8-12 ponovitvami na vsaki strani s 15-20 ponovitvami Dotik roke in nasprotne

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-6

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-6 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-63 % = zd (2) 64 %-77 % = db (3) 78 %-89 % = pdb (4)

Prikaži več

PDF generator

PDF generator RadoSt 22.03.2016 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: RADO STOJAVNOVIČ FESTIVAL KULINARIKE Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10, fax:

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

POEZIJA UČENCEV 5. RAZREDA ČEBELA Leta in leta s cveta na cvet, v pisan čebelnjak pa hodi živet. Z drobcenimi krili letijo in se na travniku veselijo.

POEZIJA UČENCEV 5. RAZREDA ČEBELA Leta in leta s cveta na cvet, v pisan čebelnjak pa hodi živet. Z drobcenimi krili letijo in se na travniku veselijo. POEZIJA UČENCEV 5. RAZREDA ČEBELA Leta in leta s cveta na cvet, v pisan čebelnjak pa hodi živet. Z drobcenimi krili letijo in se na travniku veselijo. Imajo svojo gospodarico, pravo čebeljo kraljico. Ta

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL

PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL DRAGI TAJNI AGENTI, SOOČITE SE S 50+1 JEZIKOVNIM IZZIVOM IN POSTANITE NAJBOLJŠI MED TAJNIMI AGENTI kot mednarodni tajni agenti boste obiskali veliko novih

Prikaži več

D3 V2 brosura net

D3 V2 brosura net Oktober 2012 Najboljša televizija v visoki ločljivosti. Na pogled POPOLNA. Na dotik ENOSTAVNA. Občutno PRIJAZNA. Najboljša izkušnja pred televizorjem. Zavedamo se, da dobra televizijska vsebina običajno

Prikaži več