PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN PREDIZMERE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN PREDIZMERE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL"

Transkripcija

1 INVESTITOR: OBJEKT: LOKACIJA PROJEKT: PROJEKTANT: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica št. 10, 6000 Koper OBNOVA OBJEKTA Gregorčičeva ulica št. 06, 6000 Koper parcela številka 1168 k. o Koper Popis in predizere gradbenih in obrtniških del PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN PREDIZMERE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL SKUPNA REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA B. OBRTNIŠKA DELA C. INŠTALACIJSKA DELA D. RAZNA NEPREDVIDENA DELA (10 %) SKUPAJ GOI DELA DDV 22 % SKUPAJ 1/20

2 A. GRADBENA DELA enota količina cena/enoto cena/postavko 1 - Deontaža obstoječih zaključnih tlakov izdelanih iz obloge - TOPLI POD , Odbijanje stenskih oetov s čiščenje reg. 2 68, Pazljivo ročno rušenje obstoječih uličnih tlakov izdelanih iz plošč istrskega peščenjaka, shranjevanje na deponiji ter ponovno polaganje v sloj peska po izvedenih kanalizacijskih delih, koplet s fugiranje kana. 2 2, Ročno rušenje obstoječih predelnih sten zidanih iz porolita, polne opeke NF ali avčnih predelnih sten koplet z oblogo ali oeto. 2 28, Deontaža obstoječe fiksne zasteklitve verande, koplet z železno konstrukcijo steklenii površinai in vsei potrebnii deli. 2 2, Deontaža obstoječih vrat in oken dienzij do 2 2. kos 6, Izdelava prebojev v zidovih zidanih iz opečnega odularja za okna in vrata z začasni podpiranje konstrukcije. 3 1, Ročni izkop teeljev in jarkov v terenu III. ktg do IV. Ktg. 3 1, Ročno planiranje celotne površine, dna kanalov in teeljev s točnostjo +/- 3 c. 2 37, Zasip kanalov zidov in teeljev z izkopni aterialo koplet z vgrajevanje in nabijanje v plasteh po 3 0, Dobava in vgrajevanje taponske podlage - nasutja pod tlaki debeline do 20 c - razstiranje, nabijanje in 3 13, Kobinirano nakladanje in odvoz odvečnega ateriala na trajno deponijo. 3 10,15 2/20

3 13 - Dobava in vgrajevanje betona MB 20 prereza do 0,12 3/2; - podložni beton. 3 3, Dobava, krivljenje in vgrajevanje arature ne glede na profil in sestavo. kg 180, Izdelava horizontalne hidroizolacije tal iz dveh slojev izotekta in hladni preazo z ibitolo, koplet z zavihko na zidove (vertikala) v višini 2 38, Naprava horizontalne hidroizolacije s položitvijo SIKA folije na ceentni estrih pred polaganje zaključnega 2 33, Zidanje predelnih sten s porolito, d = 8 c, v apnenoceentni alti 1:3: , Izravnava tal s ceentni nanoso pred položitvijo hidroizolacije 2 38, Izvedba grobega in finega oeta kanitih sten s PCM s predhodni obrizgo z redko ceentno alto. 2 72, Izvedba grobega in finega oeta opečnih sten s PCM s predhodni obrizgo z redko ceentno alto. 2 76, Izdelava plavajočega poda izdelanega iz toplotne izolacije iz URSA PIP/T, d = 7 c, PVC folije in zaribanega ceentnega estriha d = 4 c, ariranega z inialno araturo , Dobava in vzidava slepih okvirjev vrat vel. do 2,00 2. kos 4, Dobava in vzidava slepih okvirjev vrat vel. nad 2,00 2. kos 2, Vzidava oken velikosti do 2,00 2. kos 3, Vzidava instalacijskih oaric. kos 2, Vzidava talnih sifonov. kos 2,00 3/20

4 27 - Naprava lahkih zidarskih odrov na stolicah do višine 2,00 (obračun enkratne površine objekta) , Dobava, postavitev in odstranitev cevnega fasadnega odra višine do , Izvedba betonskega revizijskega jaška 50/50 c koplet z obdelavo priključkov in odtoka, globine do 1 ter ontažo protisradnega pokrova z MS okvirje di. 50/50 c. kos 1, Dobava in postavitev PVC cevi fi 125 z vsei fazonskii kosi, pripravo podlage in obbetoniranje. 12, Izdelava priključka na obstoječi kanalizacijski jašek koplet s preboje v obstoječi jašek in obdelavo priključka. kos 1,00 ### Razna režijska dela, krpanje, preboji, obzidave, zaščita instalacij, vzidave anjših eleentov idr., obračunano po dejansko uporabljene času, sredstvih in porabljene aterialu. KV ur 10,00 PK ur 10,00 GRADBENA DELA skupaj 4/20

5 B. OBRTNIŠKA DELA enota količina cena/enoto cena/postavko 1 - Dobava in ontaža ravne kovinske ograje na zunanjih delih, v okenski špaleti, pred lesenii okni z nizki parapeto, viš. 1,0 iz Fe profilov po detajlu arhitekta. Ograjo se 2 x teeljno barva in 2 x končni oplesk. 1 2, Dobava in ontaža ontažne kovinske rape za invalide višine do 14 c in dolžine 160 c izdelane iz kovinske konstrukcije in povozne plošče iz Al pločevine.di. 120 x 160 kos 1, Dobava in ontaža strešnih oken zastekljenih s teropan steklo opreljenih z vsei potrebnii obrobai za ontažo na strešno kritino - korci, finalno obdelanih in lakiranih. V enotno ceno všteta potrebna krovska dela za popolno ontažo okna Di. 60 x 80 c kos 1, Deontaža dveh nastopnih in čelnih ploskev stopnic, širine 100 c, izdelava kovinske konstrukcije stopnišča (dve stopnici) na način, da je vgrajena na obstoječe leseno stopnišče tako, da je kovinska konstrukcija pritrjena z nasadili. Konstrukcija sega v prehodno odprtino vrat in jo je ob potrebi po prehodu invalidskega vozička potrebno dvigniti. Na kovinsko konstrukcijo je privijačena ploščaiz OSB za ontažo nastopnih in kos 1, Dobava in ontaža dvokrilnih jelovih oken zastekljenih s teropan steklo , z odpiranje enega krila okoli H in V osi in enega krila okoli V osi, opreljenih z dvokrilnii polkni, izdelanih iz kvalitetnih PVC profilov. Di. 100 x 140 c kos 1,00 5/20

6 6 - Dobava in ontaža dvokrilnih jelovih oken zastekljenih s teropan steklo , z odpiranje enega krila okoli H in V osi in enega krila okoli V osi. Di. 120 x 140 c kos 1, Dobava in ontaža dvokrilnih jelovih oken zastekljenih s teropan steklo , z odpiranje enega krila okoli H in V osi in enega krila okoli V osi. Di. 100 x 180 c kos 1, Dobava in ontaža balkonskih vrat, zastekljenih s teropan steklo , z odpiranje krila okoli H in V osi in nadsvetlobe. V enotno ceno je všteta tudi dobava potrebnih slepih okvirjev. Di. 100 x 244 c kos 1, Dobava in ontaža suhoontažnih notranjih vrat, finalno obdelanih in lakiranih, v enotno ceno je všteta tudi dobava potrebnih slepih okvirjev. Di. 80 x 210 c kos 2, Dobava in ontaža suhoontažnih notranjih vrat, finalno obdelanih in lakiranih, v enotno ceno je všteta tudi dobava potrebnih slepih okvirjev. Di. 90 x 210 c kos 1, Dobava in ontaža suhoontažnih notranjih vrat, finalno obdelanih in lakiranih, v enotno ceno je všteta tudi dobava potrebnih slepih okvirjev ter vsa potrebna oprea za invalidska vrata. Di. 110 x 210 c kos 2, Deontaža obstoječe okenske kljuke ter dobava in ontaža okenske kljuke z vgrajeno ključavnico za zaklepanje kos 3, Dobava in polaganje hrastovega lainata, vključno s stensko obrobno zaključno letvijo vse po navodilih izdelovalca lainata. V enotno ceno všteta vsa potrebna dela in transporti ter priprava podlage ,80 6/20

7 14 - Izdelava dobava in ontaža nastopnih in zrcalnih ploskev stopnic izdelanih iz hrastovega lainata. Stopnišče je dvorano. Dienzije stopnice 30 x 17 c, stik se obdela s kotniko iz MS ali inoksa. Cena za oblogo se obračuna po tlorisu stopnišča. 2 19, Izdelava dobava in ontaža varovalne reže izdelane iz zaščitne rež iz vrvi z dienzijai okna 100 x 100 (enaka reža kot za lovljenje žog). V enotno ceno všteta lesena letev dienzij 5 x 5 c, finalno obdelana in ontirana na strop ter tlak in služi kot nosilni eleent ograje iz rež. Na stiku dveh eleentov režne ograje se reža ed dvea eleentoa preplete z isto vrvjo (reža se ed seboj "šiva"). Dienzija eleenta 130 kos 1, Izdelava dobava in ontaža varovalne reže izdelane iz zaščitne rež iz vrvi z dienzijai okna 100 x 100 (enaka reža kot za lovljenje žog). V enotno ceno všteta lesena letev dienzij 5 x 5 c, finalno obdelana in ontirana na strop ter tlak in služi kot nosilni eleent ograje iz rež. Na stiku dveh eleentov režne ograje se reža ed dvea eleentoa preplete z isto vrvjo (reža se ed seboj "šiva"). Dienzija eleenta 155 kos 1, Izdelava dobava in ontaža varovalne reže izdelane iz zaščitne rež iz vrvi z dienzijai okna 100 x 100 (enaka reža kot za lovljenje žog). V enotno ceno všteta lesena letev dienzij 5 x 5 c, finalno obdelana in ontirana na strop ter tlak in služi kot nosilni eleent ograje iz rež. Na stiku dveh eleentov režne ograje se reža ed dvea eleentoa preplete z isto vrvjo (reža se ed seboj "šiva"). Dienzija eleenta 135 kos 1,00 7/20

8 18 - Izdelava dobava in ontaža varovalne reže izdelane iz zaščitne rež iz vrvi z dienzijai okna 100 x 100 (enaka reža kot za lovljenje žog). V enotno ceno všteta lesena letev dienzij 5 x 5 c, finalno obdelana in ontirana na strop ter tlak in služi kot nosilni eleent ograje iz rež. Na stiku dveh eleentov režne ograje se reža ed dvea eleentoa preplete z isto vrvjo (reža se ed seboj "šiva"). Dienzija eleenta 145 kos 1, Dobava in obloga sten s keraičnii ploščicai I A kvalitete, lepljenih na lepilo in pripravljeno podlago z vsei deli, vezivi in transporti. Stiki zatesnjeni s fugirno aso. 2 42, Dobava in polaganje talnih keraičnih ploščic I A kvalitete, di. ploščic 20 x 20 (30 x 30) c. Polaganje na lepilo na fino zaglajen estrih vključno z vsei potrebnii dobavai in deli. Stiki zatesnjeni s fugirno aso. 2 45, Dobava in polaganje notranjih okenskih polic iz poliranega arorja l=20 c, d=3c, s polkrožno 3, Dobava in polaganje zunanjih okenskih polic iz poliranega arorja l=13 c, d=3c z odkapni robo. 3, Dobava in vgradnja kanitih pragov, kot npr. tip LIPICA, di. 15/2 c. 2,00 OBRTNIŠKA DELA skupaj 8/20

9 C. INŠTALACIJSKA DELA I. STROJNE INŠTALACIJE II. ELEKTROINŠTALACIJE C. SKUPAJ INŠTALACIJSKA DELA 9/20

10 REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ 1. VODOVODNA INSTALACIJA 2. OGREVANJE IN HLAJENJE 3. PREZRAČEVANJE SKUPAJ 10/20

11 1. VODOVODNA INSTALACIJA enota količina cena/enoto cena/postavko 1. Uivalnik za invalide sestoječ iz: - dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetaa in veznia cevkaa - dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Aluplast cevi 1/2' za ontažo na nosilno ploščo - nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih cevnih priključkov - vključno ves tesnilni in pritrdilni aterial - odtočnega ventila in sifona za uivalnik, di DOLOMITE, št. art invalidskega uivalnika, iz bele sanitarne keraike, za ontažo na zid, kopletno s pripadajočii fiksnii konzolai-dolomite, št. art zidno držalo, tip 2070, ustreza št. art stoječa invalidska ešalna baterija DN15 za uivalnik s fiksni izpusto in perlatorje-dolomite, št. art nagibnega ogledala di , proizvod Doloite, št. art kpl 1 OPOMBA: Uivalnik se ontira na višino 80 c, odtok je na višini 30 c in vodovodni priključki so na višini 55 c od tal!!! 2. Konzolno stranišče za invalide sestoječe iz: - enojnega PF baterijskega priključka za Aluplast cevi 1/2 za ontažo na nosilno ploščo - nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega cevnega priključka - vključno ves tesnilni in pritrdilni aterial - podoetnega izplakovalnega kotlička Duofix (št. art ) proizvod Geberit (ali drugi ustrezni) z regulacijski ventilo DN 15/10, fazonski koso (koleno) za odtok in aktivirno tipko - školjke iz bele sanitarne keraike proizvod Doloite, ATLANTIS, tip J2752 s spodnji iztoko, kolet s sedežno desko ter fazoni za priključitev na spodnji iztok - kotnega regulacijskega ventila DN 15/10 s pregibno priključno cevjo - preklopnega držala proizvod Doloite, tip J2060 (ontirano poleg WC školjke) - zidnega držala L=61 c, proizvod Doloite, tip J2019 (ontirano na zid poleg WC školjke) - stoječe držalo, tip S1, ustreza št. art kpl 1 3. Tlačni bojler za ontažo pod pult iz jeklene eajlirane pločevine, z električni grelniko oči 2.0 kw, delovni tlako 6bar, z vgrajeno agnezijevo anodo, z elektroehansko regulacijo teperature, teperaturni obočje 15-75ºC. Bojler ia prigrajen delovni in nastavitveni terostat ter zaščito proti zrzovanju V= 10 L Ustreza proizvod GORENJE TEG, tip 10 U/A ali drug enakovredni ko 2 11/20

12 4. Uivalnik sestoječ iz: - dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Aluplast cevi 1/2' za ontažo na nosilno ploščo - dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetaa in veznia cevkaa - nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih cevnih priključkov - vključno ves tesnilni in pritrdilni aterial - kroiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralo - kroiranega edeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto - uivalnika iz bele sanitarne keraike - tip izbere investitor - enoročne ešalne baterije DN15 s fiksni izpusto in perlatorje - tip izbere investitor kpl 1 5. Konzolno stranišče sestoječe iz: - enojnega PF baterijskega priključka za Aluplast cevi 1/2 za ontažo na nosilno ploščo - nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih cevnih priključkov - vključno ves tesnilni in pritrdilni aterial - podoetnega izplakovalnega kotlička Duofix (št. art ) proizvod Geberit (ali drugi ustrezni) z regulacijski ventilo DN 15/10, fazonski koso (koleno) za odtok in aktivirno tipko - konzolna školjka iz bele sanitarne keraike z zadnji iztoko DN tip izbere investitor - sedežne deske kpl 1 6. Konzolni pisoar sestavljen iz: - seta za elektronsko splakovanje, koplet s kotni regulacijski ventilo DN15, EM ventilo 230V, elektronske enote izplakovalnega ventila, infrardeči oddajniko in sprejeniko - priključko za napajanje - podoetnega (skritega) sifona di pisoarne školjke iz bele sanitarne keraike - tip izbere investitor - konzola za priključitev v steno - vključno ves tesnilni in pritrdilni aterial kpl 1 7. Priključitev novih sanitarij v pritličju na obstoječo interno vodovodno orežje v stenski vodoerni oarici, priključitev za vodoero. Priključna cev DN 20. Cev do sanitarij vodena vodena v tlaku pritličja. kpl 1 8. Priključitev novih sanitarij v pritličju na obstoječo fekalno kanalizacijo vodeno v cesti ob objektu. Priključna cev fi110. Cev od sanitarij do jaška vodena v tlaku pritličja. kpl 1 9. Priključitev poivalnega korita kuhinje na obstoječo instalacijo sanitarne vode na steni v prostoru. Priključna cev DN 15. kpl Priključitev poivalnega korita kuhinje na obstoječo instalacijo fekalne kanalizacije na steni v prostoru. Priključna cev fi50. kpl 1 12/20

13 11. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluinij - vezni sloj - PE-RT) dobavljena v palicah ali kolutu prierna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Noralno vnetljivo, klasifi kacija ateriala B2 skladno s standardo DIN Maksialna teperatura: 95 C, aksialni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni teperaturi 70 C, testirana odpornost proti pretrganju: 50 let, varnostni faktor 1,5, koplet fazoni, spojni, tesnilni in pritrdilni aterialo. Dodatno izolirana z izolacijskii cevaki z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastoerne pene s koeficiento prehoda λ<0,034 W/ K pri 0 C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000, saougasljiva, stopnja zadiljenosti s2 po DIN EN 13501, proizvod Kaian, tip KK plus 6 ali enakovredni. Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP (ali drugi enakovredni) debelina izolacije (za hladno sanitarno vodo) 13 : DN 15 (d 20 2,25) 25 DN 20 (d 25 2,5) 15 debelina izolacije (za toplo sanitarno vodo) 19 : DN 15 (d 20 2,25) PP ali PE odtočna cev za horizontalno ali vertikalno ontažo koplet s fazoni in spojni aterialo d32 (kondenz klia naprav) 65 d40 8 d50 4 d75 3 d Talni PE pretočni sifon/talni odtok, horizontalni, 4 oglati, 1 vtok, 1 iztok Horizontalni talni odtok DN40/50 s sradno zaporo PRIMUS, 121x121 KLICK-KLACK/115x115 Izolacijska garnitura z bituensko anšeto d 400 Ustreza proizvod HL ali drugi enakovredni. ko Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. ko Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil cevna instalacije. kg 55 SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: 13/20

14 2. OGREVANJE IN HLAJENJE enota količina cena/enoto cena/postavko 1. Zunanja enota (VRF siste). - Zunanja kopresorska enota kopaktne izvedbe z inverter kopresorje, toplotni izenjevalce iz Cu cevne instalacije z bakrenii rebri. Koplet z vsei internii cevi in priključki za edij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko ikroprocesorsko avtoatiko, vključno z instruenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtoatska regulacija je ikroprocesorska, prograska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastni režio delovanja. Vsebuje avtoatsko tipalo z avtoatiko za preprečevanje zarzovanje uparjalnikov. - DC Inverter otor ventilatorja - Siste oogoča delovanje notranjih enot do 40 od prvega razdelilnega kosa z aksialno skupno dolžino instalacije Priključitev do 9 notranjih enot TEHNIČNI PODATKI: - Moč: hlajenje 14,0 kw / gretje 14,0 kw (16,0 kw) - SEER: 8.10, SCOP: Priključna električna oč: hlajenje 4,26 kw, gretje 3,91 kw (5,00kW) - Električni priklop: 1F / 220~240V / 50Hz, 32 A - Dienzija priključne instalacije: Cu 9.52 / Cu Šunost: 51/52 db(a) - Dienzije: 823 x 940 x Teža: 94 kg - Obočje delovanja: hlajenje od -5 do 46 C, gretje od -20 do 15,5 C - Medij: R410A Ustreza: Daikin - RXYSCQ5TV1 kpl 1 2. Notranja enota za VRF Notranja kopaktna stenska enota z asko (VRF siste). - večstopenjski ventilator - otorizirane laele za useritev zraka - zračni filter - daljinski žični upravljalnik za naestitev na steno - popolna elektronska regulacija s poočjo priloženega IR upravljalnika s tedenski časovniko TEHNIČNI PODATKI: - Nazivna oč: hlajenje: 3,6 kw // gretje: 4,0 kw - Nivo hrupa (SPL): db(a) - Električni priključek: 230V/1F/50Hz, 16 A - Medij: R410A - Dienzija priključne instalacije: Cu 6.35 / Cu Dienzije notranje enote (V x Š x G): Teža notranje enote: 12 kg Ustreza: Daikin - FXAQ32A kpl 5 14/20

15 3. Montaža hladilnih naprav iz postavke 3. Koplet s konzolai za pritrditev na steno izdelano iz pocinkanega jekla z nosilnostjo do 200 kg, spojni, tesnilni in pritrdilni aterialo, priključitvijo na električno in signalno orežje in prvi zagono s strani pooblaščenega serviserja. - zunanje enote VRF kpl 1 - notranje stenske enote VRF kpl 5 4. Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskii kosi, z aterialo za lotanje, s tesnilni in obešali z izolacijskii objekai prierna za hlajenje aterialo, z dodatko za razrez, po VDI 2035, DIN Cevi vodene na proste je potrebno dodatno zaščititi oziroa oviti z aluinijasto pločevno, zaščita toplotne izolacije. Cu 6,35 (VRF siste) 45 Cu 9,52 (VRF siste) 45 Cu 12,7 (VRF siste) 45 Cu 15,88 (VRF siste) Razdelilni Y kosi za bakreno instalacijo razdelilni kosi VRF sistea Ustreza: Daikin KHRQ22M20T kos 4 6. Podstavek za naestitev zunanje enote kliatske naprave na streho. Iz betonskih blokov z nosilnostjo do 200 kg. kos 1 7. Polnjenje sistea - vakuuiranje sistea - polnjenje sistea z edije kg Dobava in ontaža certificirane tesnilne ase za tesnjenje prebojev razvoda instalacij čez stene požanih sektorjev. Površina tesnjenja do 250 c2. Potrebna požarna odpornost 90 in (EI 90). Koplet z napisnii ploščicai (oznaka tesenjenja) in izdelavo poročila. kpl 1 9. Ovitje/zaščita Cu cevi na proste s saolepilno Alu folijo prierno za instalacijske sitee Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. 11. Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil cevna instalacije. ko 12 kg 35 SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE: 15/20

16 3. PREZRAČEVANJE enota količina cena/enoto cena/postavko 1. Prezračevalni ventili za vgradnjopod strop vključno s pritrdilni in tesnilni aterialo, proizvod TROX (ali drugi ustrezni) tip: Nastavitev pretoka je del nabavne cene eleenta. - dovod LVS-Z 100 ko 3 2. Okrogli kanalski ventilator opreljen s protipovratno loputo koplet s pritrdilni, nosilni in tesnilni aterialo, priključen na električno instalacijo koplet s kabli in vse potrebni elektro aterialo: V sanitarijah se ventilator vključi z lučjo, na podstrešju preko stikala. Ustreza proizvod Systeair tip PRIO150EC. ko 2 3. Fasadna rešetka z režo postavljena na steni objekta pred servisni prostoro. Dobaviti koplet s tesnilni, nosilni in pritrdilni aterialo. Trox WGK-AL/200x200 ko 1 4. Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine za ODVOD ZRAKA, vključno s spojkai, reducirkai, T koadi, koleni, obešalni, pritrdilni in tesnilni aterialo, z upoštevani dodatko za odrez, guijastii tesnili: - Ø Ø Ø Stršna "fajfa" za odvod zraka iz podstrešja. Vodeno skozi streho podstrešja. Dienzija fi160. ko 1 6. Obešalni aterial kanalov kg 30 Dobava in ontaža obešalnega ateriala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanje. Vključno z ontažona nosilno konstrukcijo. 7. Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega in kliatizacijskega sistea (obešala, nosilni aterial) po predhodne čiščenju, skupne površine 2 1 SKUPAJ PREZRAČEVANJE: 16/20

17 4.1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE enota količina cena/enoto cena/postavko A. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1. Delna deontaža obstoječih inštalacij, koplet z odvozo ateriala na ustrezno deponijo. kpl 1 2. Deontaža obstoječega podrazdelilnega stikalnega bloka, koplet z odvozo ateriala na ustrezno deponijo. kpl 1 3. Dobava in ontaža nadoetne svetilke, LED PCB ax 32W, in 3350l, 4000 K in 115l/W, optika dark aluinij polsijajen posrebren, ohišje pločevina, UGR ax 19, cca 1200x250x55, jastvo 7 let, CRI in 80, dobavljivost delov 10 let, kot npr. Dei C HMP 3400/840 31W FO 250x1200 IP20 white, proizvajalec Intra ali enakovredno. 4. Dobava in ontaža nadoetne okrogle svetilke, LED PCB ax 12W, in 900l, 3000 K, optika ikroprizatika, ohišje aluinij, bela barva, cca 110x102, jastvo 7 let, CRI in 80, dobavljivost delov 10 let, kot npr. Nola C RG DPR 920 l 11 W 830 FO IP43 white/white, proizvajalec Intra ali enakovredno. 5. Dobava in ontaža nadoetne okrogle svetilke, LED PCB ax 19W, in 1600l, 3000 K, optika ikroprizatika, ohišje aluinij, bela barva, cca 300x65, jastvo 7 let, CRI in 80, dobavljivost delov 10 let, kot npr. Lona C 300 h65 DPR 0 l 19 W 830 FO white, proizvajalec Intra ali enakovredno. (OPCIJA ZA ČAJNO KUHINJO). kos 4 kos 4 kos 4 6. Dobava in ontaža tipske nadoetne razdelilne oare velikosti 36M z vrati, dienzij 250x465x95 (ŠxVxG) kot npr. Gewiss GW40032, koplet z vrstnii sponkai, adapterji za N, PE sponke, N sponkai, PE sponkai, uvodnicai, interni ožičenje, ontažni in pritrdilni aterialo ter ostali drobni aterialo. V oari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opreo: - 1 kos prenapetostni odvodnik, tip I+II, 3p, kot npr. ETITEC B T12 275/12,5 4+0, proizvajalec ETI ali enakovredno; - 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.3A, 4p, tip A-S (selektiven), kot npr. EFI-4 A S, proizvajalec ETI ali enakovredno; - 6 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, B10A, proizvajalec ETI ali enakovredno; - 6 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, B16A, proizvajalec ETI ali enakovredno; - 2 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 3p, 6kA, B16A, proizvajalec ETI ali enakovredno; - 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, kot npr. KZS-2M B16/0.03, proizvajalec ETI ali enakovredno; kpl 1 17/20

18 7. Izvedba povezave PE zbiralk v razdelilnih oarah do glavne podoetne zbiralke za izenačitev potencialov v dozi ter na izvod ozeljila. kpl 1 8. Dobava in ontaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podoetno ontažo v zidane ali votle stene oziroa v tla, v beton ali estrih: - inštalacijska cev zun. preera 25 - inštalacijska cev zun. preera Dobava in ontaža PE inštalacijske zaščitne cevi za nadoetno ontažo na distančne oklepnike: - inštalacijska cev not. preera 13,5 - inštalacijska cev not. preera 16 - inštalacijska cev not. preera kos Dobava in ontaža vtičnice odulne izvedbe za podoetno vgradnjo, koplet z ontažno dozo in okrasni okvirje: - 2P+E, 16A, 250V, 2M - 2P+E, 16A, 250V, 2M, s pokrovo, IP44 kos kos Dobava in ontaža vtičnice odulne izvedbe za nadoetno vgradnjo, koplet z ontažno dozo in okrasni okvirje: - 2P+E, 16A, 250V, 2M - 2P+E, 16A, 250V, 2M, s pokrovo, IP44 kos kos Dobava in ontaža NIK kanala: 30 x x 40 Dobava in ontaža dvoprekatnega zidnega inštalacijskega parapetnega kanala, iz pločevine, 110/55, koplet s pregradai, tipskii pokrovi in prirobnicai za ontažo eleentov, tipskii eleenti za spajanje, zaključnii eleenti, eleenti za pritrditev kablov in ostali priboro za ontažo na steno. 12. Dobava in ontaža nadoetnih razvodnih doz, IP55, različnih dienzij. 13. Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi: - NYM-O 2x1,5 2 - NYM-J 3x1,5 2 - NYM-J 4x1,5 2 - NYM-J 5x1,5 2 - NYM-J 3x2,5 2 - NYM-J 5x2,5 2 - H07V-K H07V-K Dobava in polaganje kabelskih vodnikov univerzalnega ožičenja delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi: - U/FTP CAT6a 4x2xAWG23 18/20

19 17. Dobava in ontaža vtičnice odulne izvedbe za ontažo v parapetni kanal: - enojna 2P+E, 16A, 250V, 2M kos Dobava in ontaža režne vtičnice RJ45 odulne izvedbe za vgradnjo v parapetni kanal: - enojna CAT6a, 1M kos Dobava in ontaža inštalacijskih stikal odulne izvedbe za podoetno ontažo, koplet z ustrezno ontažno dozo in okrasni okvirje. Predvidene so naslednje kobinacije: - 1x enopolno, 16A, 250VAC kos 2-1x enjalno, 16A, 250VAC kos Dobava in ontaža inštalacijskih stikal odulne izvedbe za nadoetno ontažo, koplet z ustrezni nadoetni ohišje. Predvidene so naslednje kobinacije: - 1x enopolno, 16A, 250VAC kos 5-2x enopolno, 16A, 250VAC kos 2-1x enjalno, 16A, 250VAC kos Izvedba fiksnega izvoda, koplet z ontažno dozo in priklopo za naslednje el. porabnike: - 3-fazni priključek električnega štedilnika - 3,0 kw kos 1-1-fazni priključek kuhinjske nape - 0,2 kw kos 1-1-fazni priključek poivalnega stroja - 2,7 kw kos 1-1-fazni priključek zunanje VRF enote - 5,0 kw kos 1-1-fazni priključek notranjevrf enote - 0,2 kw kos 5-1-fazni priključek ventilatorja - 0,1 kw kos 2-1-fazni priključek el. bojlerja - 2,0 kw kos 2-1-fazni priključek pisoarja - 0,1 kw kos Dobava in ontaža zidne nadoetne 19" kounikacijske oare višine 24HE dienzij 560x1122x500 (ŠxVxG) kot npr. Monel ZD HE ali enakovredno, steklena vrata v perforirane kovinske okvirju, tonirano steklo, perforacija na vratih za boljšo zračnost, koplet z interni ožičenje, uvodnicai, ontažni in pritrdilni aterialo. V oari se predvidi naslednja pasivna kounikacijska oprea: - 1 kos optični delilnik, 12-delni, za ontažo v 19" rack oaro, koplet z ustreznii zaključnii vtičnicai, 1U; - 2 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, koplet z nosilni eleenti, RJ45 priključnii oduli, protiprašnii pokrovčki, pritrdilce kablov in ozeljitveni kopleto, 1U; - 1 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vesniki in 2x10 GB/s vesnikoa za združevanje nosilnih povezav, koplet s kito za vgradnjo v strežniško oaro; - 2 kos razdelilec 6 vtičnic z ozeljitveni kontakto, 16A/250VAC, s stikalo in prenapetostno zaščito, 1U; - 6 kos urejevalnik kablov, horizontalni; - 2 kos urejevalnik kablov, vertikalni kos SFTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5, kategorije Cat. 6a; - 2 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5, 62.5/125; OPOMBA: pred nabavo predvideno opreo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevai investitorja. kpl 1 19/20

20 23. Vzpostavitev in povezava sistea LAN (Ethernet) v funkcionalno stanje. kpl Izvedba deontaže in ponovne ontaže obstoječe el. opree (stikala, vtičnice, senzorji, ) zaradi nove ureditve opree prostorov. kos 15 SKUPAJ ELEKTRIČNO NAPAJANJE: 20/20

Obrazec 2 priloga 1.xlsx

Obrazec 2 priloga 1.xlsx POPIS MATERIALA IN DEL: URI - SOČA: KLIMATIZACIJA PROSTOROV V OBJEKTU VRTNICA A. POHLAJEVANJE PROSTOROV 1. ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi

Prikaži več

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne TERMOTEH d.o.o., Cesta v Zgornji Log 49, 1000 Ljubljana 1 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta: Investitor: Objekt: Vrsta projektne dokumentacije in njena številka:

Prikaži več

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3 8340 ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, TOPLOTNA ČRPALKA NAČRT: 5.5. VODOVOD in KANALIZACIJA

Prikaži več

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 Kazalo 1. ZAMENJAVA SIJALKE (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 3 2. ZAMENJAVA DUŠILK IN VŽIGALNIH NAPRAV (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 4 3.

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Microsoft Word _II_5_PZI_TP

Microsoft Word _II_5_PZI_TP investitor: Občina Komen Komen 86 6223 Komen objekt: GRAD ŠTANJEL SPODNJI PALACIJ SZ 2. SKLOP (NADSTROPJE, MANSARDA, PRITLIČJE BREZ VINOTEKE IN DVOREANE IN DEPO) vrsta projektne dokumentacije: PZI vrsta

Prikaži več

762 TEHNIČNO POROČILO

762 TEHNIČNO POROČILO firma: Matvoz, projektiranje, izvajanje, nadzor d.o.o. sedež družbe: 2000 Maribor, Žolgarjeva ulica 7 družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru, št. vpisa: 1/10171/00, osnovni

Prikaži več

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls)

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls) INVESTITOR: OBČINA LJUTOMER Vrazova ulica 1 9240 Ljutomer OBJEKT: IZGRADNJA HODNIKA IN KOL. STEZE NORŠINCI - ŠALINCI OB REGIONALNI CESTI R1-230 SKUPNA REKAPITULACIJA - HODNIK, KOL. STEZA 1. PREDDELA -

Prikaži več

Cerc-net

Cerc-net ponikovalnica fi800 dno -3,60 drenažna cev H=80cm, dno -3,38 H=80cm, dno -3,38 drenažna cev peskolov fi300 dno -0,60 PVC, fi50, l=1,50m, 2% H=40cm, dno -2,98 H=40cm, dno -2,98 BET, fi100, l=7,50m, 2% odtočni

Prikaži več

KlimaterM KlimaterM d.o.o., družba za izvedbo klimatizacije, ogrevanja in projektiranje strojnih in elektro instalacij POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN ST

KlimaterM KlimaterM d.o.o., družba za izvedbo klimatizacije, ogrevanja in projektiranje strojnih in elektro instalacij POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN ST d.o.o., POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV Investitor: ZD LJUBLJANA, metelkova 9, 1000 LJUBLJANA Objekt: ZD Ljubljana Moste-Polje, Prvomajska 5, 1000 LJUBLJANA Faza: PZI I. Električne inštalacije in

Prikaži več

PGD-Trboje _ -1. Story

PGD-Trboje _ -1. Story 11,85 50 1,35 40 2,70 40 3,10 40 2,50 50 10 30 10 1,35 10 20 10 2,70 10 20 10 3,10 10 20 10 2,50 10 30 10 6,80 30 1,20 30 2,20 30 2,20 30 5,30 30 2,20 30 2,20 30 ET, Ø150, l=1,00m, 2% 7,50 50 3,95 50 2,05

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

A A ElektroCAD projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci 44 SI-2259 Ivanjkovci B telefon: telefaks:

A A ElektroCAD projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci 44 SI-2259 Ivanjkovci B telefon: telefaks: lektro projektiranje, elektroinženiring d.o.o Žerovinci SI-9 Ivanjkovci telefon: 0 79 0 telefaks: 0 79 e-pošta: info@elektrocad.si splet: www.elektrocad.si Investitor / aročnik OČI UPLK; Trg slovenske

Prikaži več

5_1_Wand_Details

5_1_Wand_Details Načrtovanje in gradnja s sistemi Rigips. 5.10.01 do 5.10.02 Montažne stene Rigips Tesen in nepropusten priključek ima pomembno vlogo pri zvočni zaščiti. Zato je nameščanje priključnega tesnila enako pomembno

Prikaži več

R2KL---7E9002xdy-Projektantski_popis

R2KL---7E9002xdy-Projektantski_popis 11 )*& &,,*& & %&,*, -,+ & ++& 0 8-+ -* 6.89%+-+*.+:/ 3!; 8-+ * %06 -+. *.,+

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ-

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ- RŽ-1, RŽ-2, RŽ-3 Uporaba so namenjene za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih in klima napravah. Lahko jih vgrajujemo samostojno ali v kombinaciji s zaščitnimi ali nadtlačnimi rešetkami.

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

12

12 napajano direktno iz RG 5 0 9 8 7 6 5 5x 05,5 cm Peč Buderus 55 kw -,50 krmiljenje črpalk preko Novi avtomatike bojler komplet nova napeljava V = 0 l 8 5 RK 060 v.p.=50 KOTLOVNICA beton 8 9 0,9 m² 6 7

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 851 83 83 83 83 83 839 Cesta "E" Cesta

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf)

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf) IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 08516-ZPV Podatki o stavbi Naziv objekta: Klasifikacija objekta: Lokacija objekta: Investitor: Projektant: ŠIRITEV PROSTORISKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø 120 200 mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni gradnji. Primeren je za priklop dveh kurilnih naprav, npr.

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

Ventilated facades CZ & SK market

Ventilated facades CZ & SK market Petek, 31.3.2017 Konzorcij pasivna hiša, Fakulteta za Arhitekturo, UL Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce TOPLOTNE, ZVOČNE in POŽARNE IZOLACIJE pri prenovi večstanovanjskih

Prikaži več

1. Distributivni elementi.indd

1. Distributivni elementi.indd Kompaktna klimatska naprava SMRTY / 119 Tehnični list Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne hiše Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo

Prikaži več

Presentation‘s Main Title

Presentation‘s Main Title JUBIZOL Izvedba detajlov fasade načrtovanje in pregled izvedbe v praksi 1 Aleš Kovač d.i.g. JUB d.o.o. ; ales.kovac@jub.eu Obdelava COKLA Slaba praksa Direktno stikovanje z asfaltom? VROČINA!! 2 Obdelava

Prikaži več

OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev standardno vgrajena dva silikonska

OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev standardno vgrajena dva silikonska OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev zagotavljajo tesnenje tudi pri zelo nizkih temperaturah in močnih nalivih vgrajeno Roto

Prikaži več

INO WinterAktion Flyer EXCLUSIV SI-1 bc.cdr

INO WinterAktion Flyer EXCLUSIV SI-1 bc.cdr EXCLUSIV VHODNA VRATA PROGRAM 2019 / 2020 Vhodna vrata iz aluminija z obojestransko prekrivnim polnilom in faktorjem toplotne izolativnosti 2 W/m K. Ustvarjena z občutkom za varnost, estetiko in ugodje.

Prikaži več

popis SI FPP I. faza.xls

popis SI FPP I. faza.xls REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACI skupaj I. OGREVANJE 0,00 II. HLAJENJE 0,00 lll. VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA 0,00 IV. PREZRAČEVANJE 0,00 V. PROJEKT IZVEDENIH DEL 0,00 SKUPAJ: 0,00 OPOMBA: Navedena

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta 1 Načrt arhitekture Investitor / naročnik: Splošna bolnišnica Izola Polje 40 6310 Izola Objekt: Preureditev prostorov v

Prikaži več

NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U 1 NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE investitor o

NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U 1 NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE investitor o 7. N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U investitor objekt: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska 0, 230 SLOVENSKA BISTRICA CENTER STAREJŠIH SLOVENSKA BISTRICA projektna

Prikaži več

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Splošno Splošno Vse meritve na talnih konvektorjih za ogrevanje in hlajenje so izvedene skladno z Evropskimi direktivami in Evropskimi normami, ki predpisujejo delovanje

Prikaži več

JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:»izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po neurjih in poplav

JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:»izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po neurjih in poplav PONUDBENI PREDRAČUN PO POSAMEZNIH DELIH IN STORITVAH PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe): SKLOP 1: VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NEURJIH IN POPLAVAH NA CESTAH

Prikaži več

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4 CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: 004-006 - 008 ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C ERLQ004CV3* 1,80-4,40-5,12 5,00 1.428 ERLQ006CV3 1,80-6,00-8,35 6,76 1.573 ERLQ008CV3 1,80-7,40-10,02 6,86 2.048 NOTRANJE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Pripravil: Miha Miha Šetina Šetina >> Zrakotesno, energetsko varčno in tajnostno vgrajevanje, zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL z inovativnimi sistemi Pinta abdichtung >>

Prikaži več

CENIK

CENIK SLIKOPLESKARSKE STORITVE 1. Slikanje in brizganje fino ometanih površin sten in stropov z apnenimi barvami na že zidarsko beljeno podlago 2. Glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom na ometane površine

Prikaži več

Popis del-Vodovodni sistem Nova gora-vodohran Rajh-notranja elektro instalacijska dela.xls

Popis del-Vodovodni sistem Nova gora-vodohran Rajh-notranja elektro instalacijska dela.xls E M O S d.o.o. Načrt št.: 7 / 2007 Elektroinstalacije vodohran Rajh 4.3. Dobava in montaža materiala in opreme v sestavi: 1. Izvod izveden s kablom Olfleks Clas. 110-3x1mm2, položen delno na kab. polico,

Prikaži več

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o.

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o. Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 51 3 3 3 3 3 39 Cesta "E" Cesta "A" 9 1

Prikaži več

Sekcija instalaterjev-energetikov 1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71 tel , URL: E pošta:

Sekcija instalaterjev-energetikov 1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71 tel , URL:   E pošta: Sekcija instalaterjev-energetikov 1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71 tel. 01 58 30 540, 01 58 30 500 URL: http://www.ozs.si E pošta: janko.rozman@ozs.si INFORMATIVNE CENE ZA STROJNE INŠTALACIJE Naslov:

Prikaži več

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik Aqua King

Prikaži več

MADERA-LETAK-FULL_2014

MADERA-LETAK-FULL_2014 ZNANJE KAKOVOST TRADICIJA že za 0 na skupna vrednost z DDV: 145.1,00 Stanovanjska površina... 163,0 Zunanje dienzije... 1,13 x,63 Naklon strehe... 3 Kolencni zid... 1,00 Tip strehe... dvokapnica nadstropje

Prikaži več

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k 30 Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, kjer se zahtevajo velike dometne razdalje in nizka stopnja šumnosti. S postavitvijo

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vr

1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vr 1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vrsta proj. dokumetacije: PZI projektna dokumentacija

Prikaži več

Microsoft Word - MEADRAIN TRAFFIC DM 1500

Microsoft Word - MEADRAIN TRAFFIC DM 1500 SEPARAT MEADR RAIN TRAFF FIC DM 15000 Monolitna kanaleta iz polimern nega betona za linijsko odvodnjavanje Skladen s SIST EN 1433 Prednosti monolitne konstrukcije: Nazivna širina 150 Razred obremenitve

Prikaži več

Microsoft Word - OBRAZCI PZI _PTUJSKA GORA_ ES_ARHITEKTURA .docx

Microsoft Word - OBRAZCI PZI _PTUJSKA GORA_ ES_ARHITEKTURA .docx NAČRTI S PODROČJA ARHITEKTURE 01 INVESTITOR: OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39,2322 Majšperk in PGD PTUJSKA GORA, Ptujska gora 82b,2323 Ptujska Gora NAZIV GRADNJE: ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV IN GASILCEV

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

1

1 NASLOVNA STRAN NAČRTA VODOVOD MAPA 5.1 NAČRT VODOVODA INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA OBČINA CIRKULANE CIRKULANE 58 2282 CIRKULANE GRADNJA LOKALNE CESTE V EKONOMSKO POSLOVNI CONI DOLANE OBČINA CIRKULANE DOLANE

Prikaži več

Microsoft Word - PZI LEKARNA SB Trbovlje.doc

Microsoft Word - PZI LEKARNA SB Trbovlje.doc 5.1 NASLOVNA STRAN NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME 641/17 INVESTITOR: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje OBJEKT: PRENOVA LEKARNE V

Prikaži več

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi Odpornost proti obremenitvam

Prikaži več

dossier__.indd

dossier__.indd P PLUS ARHITEKTI VIŽMARJE, LJUBLJANA 0/ KAZALO 1/ SITUACIJA 2/ ENODRUŽINSKA HIŠA tloris pritličja tloris nadstropja tloris izkoriščenega podstrešja tloris strehe prerez A01-A01, A02-A02 fasada S, J, V,

Prikaži več

Microsoft Word - Dom Taber PZI - Tehnično poročilo 2

Microsoft Word - Dom Taber PZI - Tehnično poročilo 2 KlimaterM KlimaterM projekt d.o.o. družba za projektiranje in založništvo d.o.o. Sedež : Podmilščakova 57 a, 1000 Ljubljana Tel: ++ 386 1 560 28 90 PROJEKT www.klimaterm.si, e-mail: info@klimaterm.si 1.

Prikaži več

OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV

OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV TEHNIČNO POROČILO PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA KOSTREVNICA 1 SPLOŠNO Investitor, Občina Šmartno pri Litiji, namerava obnoviti zgradbo podružnične osnovne šole v Veliki Kostrevnici. Obstoječa stavba je bila

Prikaži več

4. SISTEM ZA ODVODNJAVANJE Obrobe po vasi meri Izbira nakita za vašo hišo! OBROBE Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OB

4. SISTEM ZA ODVODNJAVANJE Obrobe po vasi meri Izbira nakita za vašo hišo! OBROBE Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OB Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OBROBA Z OKRASNIM TRIKOTNIKOM UNI T5 OBROBA ZA ČOP COP T1 OBROBA ZA ČOP COP T2 r. š.* 25, 28 ali 33 (odvisno od debeline strešne kritine

Prikaži več

Sonniger katalog_2017_DE_ indd

Sonniger katalog_2017_DE_ indd GRELNIKI ZRAKA ZRAČNE ZAVESE ŠT. 1 v Evropi Novo v naši ponudbi NOVA zračna zavesa ŠT. 1 v Evropi SONNIGER JE EVROPSKI DOBAVITELJ INOVATIVNIH, EKOLOŠKIH IN OPTIMALNO PRILAGOJENIH GRELNIKOV ZA INDUSTRIJSKE

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju ponese deroča voda, se lahko zaščitite, dokler se voda ne umiri. JUNIJ 2015

Prikaži več

BETONSKI IZDELKI

BETONSKI IZDELKI CENIK BETONSKIH IZDELKOV 5.8.2019 Naziv (mere v cm) cena EUR ZIDAKI Betonski zidak za stebre 20 19x19x19 0,85 Betonski zidak za stebre 30 29x29x19 1,25 Betonski zidak za stebre 40 39x39x19 2,20 Betonski

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

CENIK KLIMATSKIH NAPRAV SPLOŠNA UPORABA Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo

CENIK KLIMATSKIH NAPRAV SPLOŠNA UPORABA Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo ENIK KLIMTSKIH NPRV SPLOŠN UPOR Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo SERIJ MSZ-FH Kirigamine filtracija zraka s tehnologijo funkcija za varčevanje z energijo OPIJ: WI FI brezžično upravljanje

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

Kravanja Jure s.p., Bavno 17b, 3000 Celje DIREKTOR: Kravanja Jure Mob: , TEL: (03) FAX: (03) ,

Kravanja Jure s.p., Bavno 17b, 3000 Celje DIREKTOR: Kravanja Jure Mob: , TEL: (03) FAX: (03) , ODPRAŠEVANJE V LESNI INDUSTRIJI Firma Jure Kravanja s.p. izvaja celovite sisteme odpraševanja za lesne obrate vseh velikosti in stopenj predelave. Praviloma moramo za vsak posamezni primer na osnovi ogleda

Prikaži več

PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE

PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE PRILOGA BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE Obnova kopališča Domžale zajema izgradnjo novega olimpijskega

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

STATIKON PROJEKTIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ, ARHITEKTURA IN INŽENIRING d.o.o. Slovenska ulica 25, 9000 MURSKA SOBOTA, SI Tel.: , fax.: 02

STATIKON PROJEKTIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ, ARHITEKTURA IN INŽENIRING d.o.o. Slovenska ulica 25, 9000 MURSKA SOBOTA, SI Tel.: , fax.: 02 Str.: 1 1. TEHNIČNO POROČILO 1.1. ZASNOVA MOSTU Most se nahaja v razpotju vasi Markišavci in Polana in premošča Puconski potok. Zasnovan je kot ploščni most 3x svetle razpetine 4.44+5.28+4.41m in neregularne

Prikaži več

(Ir\232i\350eva 6 65 Popis del s predizmerami.xlsx)

(Ir\232i\350eva 6 65 Popis del s predizmerami.xlsx) PONUDBA Številka in naziv sklopa: Sklop 3: Zahtevnejše prenove praznih stanovanj Evidenčna oznaka tega naročila: JN005654/2016-B01 - sklop 03/02 PODATKI O PONUDNIKU Naziv: Naslov: PODATKI O PONUDBI Št.

Prikaži več

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija PROSIGMA PLUS d.o.o. Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine

Prikaži več

_00.pdf

_00.pdf Navodila za montažo Za inštalaterja Navodila za montažo Sistem za zrak/dimne pline za kaskadno vezavo VKK../ SI Izdajatelj/proizvajalec Vaillant GmbH Berghauser Str. 0 D-859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Prikaži več

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten kondenzacijski kotel na kurilno olje Tovarniško prigrajen in nastavljen EcoNOx gorilnik (NOx

Prikaži več

4

4 Naročnik: ELEKTRO Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE RTP 110/20 kv Vojnik Tehnična specifikacija za izgradnjo novega objekta RTP Vojnik A. SPLOŠNO VSEBINA

Prikaži več

STROJNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE 4.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME št. 4/A2-19/S 4.1 Naslovna stran 4.2 Kazalo vsebine načrta 4.3 Tehnično poročilo in izračuni 4.3.1 Projektna naloga 4.3.2 Zakoni, pravilnki

Prikaži več

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr program garderobnih omar S KLASIČNIM ali DRSNIM ODPIRANJEM VRAT LEV LEV Edinstven individulen program garderobnih omar, ki izpolnjuje vse vaše zahteve. Tako glede velikosti, funkcij in izgleda. Na izbiro

Prikaži več

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolži

POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolži POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC 107020 Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolžini 1120 m, skupaj 1808 m REKAPITULACIJA FAZA I.: Kosov

Prikaži več

Tehnični podatki ASTI Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 67, Tehnični podatki Nazivna napetost Nazivni tok Nazivna frekvenca Nazivna krat

Tehnični podatki ASTI Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 67, Tehnični podatki Nazivna napetost Nazivni tok Nazivna frekvenca Nazivna krat Inštalacijski odklopnik ETIMAT 7,7 85 0.5 Nazivna napetost Nazivni tok Razred selektivnosti Montaža na nosilno letev Debelina zbiralk 0/00 V AC, max. 0 V DC B:1-A, C:0.5-A, D:0.5-A 50/0 Hz ka 100A gg ;

Prikaži več

Microsoft Word - microtronic1.06

Microsoft Word - microtronic1.06 Konfekcioniranje kablov Konfekcioniranje kablov je ena izmed glavnih dejavnosti s katero se ukvarja podjetje Microtronic. Večletne izkušnje na področju konfekcioniranja, tehnično znanje in primerna orodja,

Prikaži več

A3: 297x420 A: m² VIDEM_Poz-ZAHOD.dwg Os Z2 stena v nadstropju Os Z2 stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Fot

A3: 297x420 A: m² VIDEM_Poz-ZAHOD.dwg Os Z2 stena v nadstropju Os Z2 stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Fot Os Z stena v nadstropju Os Z stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Foto Zahodna fasada stena na osi Z - nadstropje in del zahodne fasade v nadstropju od osi Z proti Z Okna v nadstropju v

Prikaži več

Podne konstrukcije (SLO) PDF.pm6

Podne konstrukcije (SLO) PDF.pm6 0 Vsebina II VSEBINA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nekaj o zvoku Zvočna izolacija masivnih podnih konstrukcij Raven udarnega zvoka pri masivnih konstrukcijah s plavajočim podom 4-5 Izolacija

Prikaži več

WILO cenik 2019

WILO cenik 2019 Veljavnost cenika: 1.4.2019 CENIK 2019 OBTOČNE ČRPALKE - Navojni priključek, zvezna regulacija števila vrtljajev Tip Koda Cena brez DDV Cena z DDV Yonos PICO 15/1-4 -130 4215511 157,70 192,39 Yonos PICO

Prikaži več

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Hyundai Tucson DODATNA OPREMA 16 palčna aluminijasta platišča 6.5Jx16, 215/70 R16 (za TPMS ventil*) 52910D711OPAC (TPMS ventil ni vključen) 17 palčna aluminijasta platišča 19 palčna aluminijasta platišča

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objekt: GASILSKO REŠEVALNI CENTER POSTOJNA GRC POSTOJNA

Prikaži več

untitled

untitled Energija iz zraka Weishauptove Split toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje To je zanesljivost. Ogrevanje in hlajenje z Weishauptovimi Split toplotnimi črpalkami Split toplotne črpalke so vse bolj priljubljene.

Prikaži več

Microsoft Word - Predstavitev Blok A STUDENCI SUNSET ELITE.doc

Microsoft Word - Predstavitev Blok A STUDENCI SUNSET ELITE.doc Investitor: SH GLOBAL Skupina Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II 2000 Maribor Info: 080 10 21 ali www.shglobal.si NOVOGRADNJA - VILA BLOK»STUDENCI SUNSET ELITE«MARIBOR Gradimo moderni butični nizkoenergijski

Prikaži več

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški centralnega ogrevanja ter gospodinjske tople vode > Delovanje

Prikaži več

BM2

BM2 MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Overview

Overview SMETARSKA VOZILA ROS ROCA Olympus nadgradnja na dvoosnem vozilu Olympus nadgradnja na triosnem vozilu Olympus Nova zasnova smetarskega vozila od Januarja 2010 Opravljen trpežnosti test je ekvivalenten

Prikaži več

Ø x 260 HL Veliki odtoki 15. Strešne terase, proste površine, stropi parkirišč itd SERIJA PERFEKT DN110

Ø x 260 HL Veliki odtoki 15. Strešne terase, proste površine, stropi parkirišč itd SERIJA PERFEKT DN110 Ø 315 260 x 260 HL Veliki odtoki 15. Strešne terase, proste površine, stropi parkirišč itd. 62 260 55-130 15 SERIJA PERFEKT DN110 HL Veliki odtoki SERIJE PERFEKT Osnovne informacije za načrtovanje in izvedbo

Prikaži več

Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC R SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0,

Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC R SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0, Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC 177250 R3-626 - SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0,100-0,400 ( 300 m ) Obnova ceste Vrsta projekta: PZI

Prikaži več