25,7 cm / 10,1 Tablični računalnik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "25,7 cm / 10,1 Tablični računalnik"

Transkripcija

1 25,7 cm / 10,1 Tablični računalnik MEDION LIFETAB Navodila za uporabo

2 Kazalo 1. O navodilih za uporabo Simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih Pravilna uporaba Informacije o skladnosti Varnostni napotki Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo uporabe naprav Varnost pri uporabi Opozorila glede litij-ionskih akumulatorskih baterij Nikoli ne popravljajte sami Pogoji okolice Priklop Vsebina kompleta Sestavni deli naprave Prednja stran Zadnja stran Stranski pogled Prvi zagon Prvi koraki Nastavitev računa Google Ustvarjanje uporabniških računov Opis začetnega zaslona Simboli stanja Električno napajanje od 78

3 6.1. Električni napajalnik Baterijsko napajanje Stikalo za vklop/izklop Vklop tabličnega računalnika Izklop tabličnega računalnika Preklop tabličnega računalnika v način za varčevanje energije Povrnitev naprave iz načina za varčevanje energije Uporaba tabličnega računalnika Prilagajanje začetnega zaslona Spreminjanje/preverjanje nastavitev Posodobitve programske opreme Google Play Uporaba programov, ki niso iz spletne trgovine Pripomočki majhni pomočniki na namizju Določitev slik za ozadje Pomembne nastavitve Način za letalo Brezžično omrežje Wi-Fi Bluetooth Priklop tabličnega računalnika na osebni računalnik Zunanji nosilci podatkov Vstavljanje kartice microsd Odstranjevanje kartice microsd Priklop nosilca podatkov USB od 78

4 14.4. Odstranjevanje nosilca podatkov USB Komunikacija Brskalnik Fizična tipkovnica Pogosto zastavljena vprašanja Služba za stranke Razširjena podpora Vzdrževanje Ukrepi za zaščito zaslona Recikliranje in odlaganje med odpadke Evropski standard EN , razred II Tehnični podatki Impresum Informacije o licenci Index od 78

5 Copyright 2014 Vse pravice pridržane. Navodilo za uporabo je zaščiteno z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Blagovne znamke Google, Android, Google Play in druge znamke Google so znamke družbe Google Inc., logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC. Druge blagovne znamke so last njihovih posameznih lastnikov. 4 od 78

6 1. O navodilih za uporabo Pred uporabo pozorno preberite varnostne napotke. Upoštevajte opozorila na napravi in v navodilih za uporabo. Navodila za uporabo vedno hranite na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji skupaj z napravo obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo Simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih NEVARNOST! Opozorilo pred neposredno smrtno nevarnostjo! OPOZORILO! Opozorilo pred morebitno smrtno nevarnostjo in/ali hudimi trajnimi telesnimi poškodbami! PREVIDNO! Opozorilo pred morebitnimi srednjimi in/ali lahkimi telesnimi poškodbami! 5 od 78

7 POZOR! Upoštevajte opozorila, da preprečite materialno škodo! NASVET! Dodatne informacije za uporabo naprave! NASVET! Upoštevajte nasvete v navodilih za uporabo! OPOZORILO! Opozorilo pred nevarnostjo električnega udara! OPOZORILO! Opozorilo pred nevarnostjo zaradi prevelike glasnosti! Naštevek/informacija o dogodkih med uporabo naprave. Navodila, ki jih morate upoštevati. 6 od 78

8 1.2. Pravilna uporaba Vaš tablični računalnik nudi številne možnosti uporabe: S tabličnim računalnikom lahko kadar koli in povsod brskate po spletu, berete novice in knjige, uživate v igrah in filmih ter komunicirate z vsem svetom. Naprava je namenjena le za zasebno uporabo in ni primerna za industrijsko ali poslovno uporabo. Za brskanje po spletu potrebujete internetno povezavo, ki je lahko plačljiva. Upoštevajte, da v primeru nepravilne uporabe izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne spreminjajte izdelka brez našega dovoljenja in ne uporabljajte nobenih dodatnih naprav, ki jih nismo odobrili ali dobavili. Uporabljajte le tiste nadomestne dele in dodatno opremo, ki smo jih odobrili ali dobavili. Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, predvsem varnostne napotke. Vsaka drugačna uporaba je nepravilna in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Naprave ne uporabljajte v izrednih razmerah v okolici. 7 od 78

9 1.3. Informacije o skladnosti Tablični računalnik je opremljen z naslednjima brezžičnima vmesnikoma: brezžični vmesnik Wi-Fi in Bluetooth. Podjetje Medion AG izjavlja, da izdelek ustreza naslednjim evropskim zahtevam: direktivi R&TTE 1999/5/ES, direktivi o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2009/125/ES, direktivi RoHS 2011/65/EU. Celotne različice izjav o skladnosti so na voljo na spletni strani 8 od 78

10 2. Varnostni napotki 2.1. Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo uporabe naprav Ta naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če jih pri tem nadzira ali jim navodila o uporabi naprave daje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je treba nadzirati, da jim preprečite igranje z napravo. Otrokom se ne sme dovoliti uporabe naprave brez nadzora. Napravo in dodatno opremo hranite izven dosega otrok. NEVARNOST! Folijo embalaže prav tako hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve. 9 od 78

11 2.2. Varnost pri uporabi Upoštevajte navodila v tem poglavju za varno uporabo tabličnega računalnika. Nikoli ne odpirajte ohišja tabličnega računalnika ali električnega napajalnika! To lahko povzroči električni kratki stik ali celo požar, kar bo poškodovalo tablični računalnik. Skozi odprtine in reže nikoli ne vstavljajte predmetov v notranjost tabličnega računalnika. To lahko povzroči električni kratki stik ali celo požar, kar bo poškodovalo tablični računalnik. Uporaba tabličnega računalnika v okolju z ekstremnimi razmerami ga lahko poškoduje. Ob nevihti ne uporabljajte tabličnega računalnika s priključenim električnim napajalnikom, da preprečite poškodbe zaradi udara strele. 10 od 78

12 Na tablični računalnik ne postavljajte predmetov, ki bi lahko pritiskali na zaslon LCD. Na zlomljenem zaslonu LCD se lahko poškodujete. Zlomljenih delov se dotikajte le z rokavicami. Roke si umijte z milom. Zaslona se ne dotikajte s koničastimi predmeti, da ga ne poškodujete. Tabličnega računalnika ne izpostavljajte dolgotrajni vročini. To velja predvsem, če tablični računalnik shranjujete v avtomobilu, saj lahko vročina deformira različne sestavne dele naprave. Redno posodabljajte programsko opremo, da bo tablični računalnik vedno združljiv in stabilen. V naslednjih primerih takoj izklopite tablični računalnik oz. ga sploh ne vklopite in se obrnite na službo za pomoč kupcem:...če so električni napajalnik ali nanj pritrjeni vtiči ožgani ali poškodovani. Poškodovan električni napajalnik zamenjajte z novim originalnim napajalnikom. Poškodovanega napajalnika se nikakor ne sme popravljati. 11 od 78

13 ...Če je ohišje tabličnega računalnika poškodovano ali če je vanj stekla tekočina. Tablični računalnik naj najprej preveri služba za stranke, saj ni več varen za uporabo. Obstaja nevarnost električnega udara! Če se tablični računalnik zmoči: ga nikakor ne vklopite, izvlecite električni kabel in izklopite tablični računalnik, ga ponovno vklopite le, ko se je povsem posušil. 12 od 78

14 2.3. Opozorila glede litij-ionskih akumulatorskih baterij OPOZORILO! Pri nestrokovni zamenjavi akumulatorskih baterij obstaja nevarnost eksplozije. Akumulatorske baterije zamenjajte samo z akumulatorskimi baterijami istega ali enakovrednega tipa, ki ga priporoča proizvajalec. Akumulatorskih baterij nikoli ne odpirajte. Akumulatorskih baterij ne segrevajte na temperature, višje od 60 C. Akumulatorskih baterij tudi ne mečite v ogenj. Izrabljene akumulatorske baterije odložite med odpadke po navodilih izdelovalca. Naprava ima litij-ionsko akumulatorsko baterijo. Pri ravnanju z litij-ionskimi akumulatorskimi baterijami upoštevajte naslednje napotke: Akumulatorsko baterijo polnite redno in jo vedno povsem napolnite, če je to mogoče. Akumulatorske baterije ne pustite dlje časa izpraznjene. 13 od 78

15 Akumulatorske baterije ne približujte virom toplote, na primer radiatorjem, ali odprtemu ognju, na primer svečam. Obstaja nevarnost eksplozije! Če je napravo mogoče vklopiti le še takrat, ko je priklopljena na električno omrežje, se obrnite na servisni center. Ne uporabljajte polnilnikov, ki so kakor koli poškodovani. Baterij ne razstavljajte ali deformirajte. Poškodujete si lahko dlani ali prste ali pa tekočina iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto sperite z veliko količino čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč. Akumulatorska baterija je fiksno vgrajena v napravo in je strokovno neusposobljen uporabnik ne more sam zamenjati Nikoli ne popravljajte sami OPOZORILO! Naprave nikakor ne poskušajte sami odpirati ali popravljati. Obstaja nevarnost električnega udara! 14 od 78

16 Če pride do okvare, se obrnite na Medionov servisni center ali drugo ustrezno strokovno delavnico, da preprečite nevarnosti Pogoji okolice Tablični računalnik je dovoljeno uporabljati pri temperaturi okolice med 5 C in 30 C ter pri relativni zračni vlažnosti med 20 % in 80 % (brez kondenzacije). Tablični računalnik se lahko v izklopljenem stanju hrani pri temperaturi med 0 C in 60 C. Pri nevihtah odklopite električni napajalnik. Pred uporabo tabličnega računalnika ali priklopom električnega napajalnika počakajte, da se tablični računalnik prilagodi temperaturi okolice. Velike razlike v temperaturi in zračni vlažnosti lahko v notranjosti tabličnega računalnika povzročijo kondenzacijo, ki lahko povzroči kratki stik. Pazite, da tabličnega računalnika ne izpostavljate visokim temperaturam in neposredni sončni svetlobi v avtomobilu. Shranite originalno embalažo, saj boste napravo morda morali pošiljati po pošti. 15 od 78

17 Vaš tablični računalnik ni namenjen uporabi na delovnih mestih s slikovnimi zasloni v smislu nemške Uredbe o delovnih mestih s slikovnim zaslonom Priklop Za pravilen priklop tabličnega računalnika upoštevajte naslednja navodila: Električni napajalnik Ohišja električnega napajalnika ni dovoljeno odpirati. Ob odprtem ohišju obstaja nevarnost električnega udara. Ohišje ne vsebuje delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. Vtičnica mora biti v bližini tabličnega računalnika in zlahka dostopna. Električno napajanje tabličnega računalnika (z električnim napajalnikom) prekinete tako, da izvlečete električni vtič iz vtičnice. Uporabljajte električni napajalnik tabličnega računalnika samo na ozemljenih vtičnicah pri izmenični napetosti AC V~ / Hz. Če ne poznate električnega omrežja na mestu postavitve, se obrnite na pristojno podjetje za oskrbo z električno energijo. 16 od 78

18 Uporabljajte izključno priloženi električni napajalnik. Če želite električni napajalnik odklopiti od električnega omrežja, najprej izvlecite vtič iz zidne vtičnice, nato pa še vtič iz tabličnega računalnika. Odklop v nasprotnem vrstnem redu lahko poškoduje električni napajalnik ali tablični računalnik. Pri odklapljanju vedno trdno držite sam vtič. Nikoli ne vlecite za kabel. POZOR! Za polnjenje tabličnega računalnika uporabljajte izključno električni napajalnik, ki je priložen tabličnemu računalniku Kabli Kable položite tako, da nanje ne more nihče stopiti ali se ob njih spotakniti. Na kable ne polagajte predmetov, saj se lahko poškodujejo. 17 od 78

19 3. Vsebina kompleta Preverite popolnost prodajnega kompleta in nas v roku 14 dni od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. Prodajni komplet vsebuje naslednje: tablični računalnik, kabel micro USB, gostiteljski kabel micro USB in (izbirno) električni napajalnik, naglavne slušalke/slušalke z mikrofonom (izbirno), dokumentacijo. 18 od 78

20 NEVARNOST! Embalažni material, na primer folije, hranite izven dosega otrok. Če tega ne storite, obstaja nevarnost zadušitve. 4. Sestavni deli naprave 4.1. Prednja stran ) Mikrofon 2) Kamera 3) Zaslon 4) Zvočnik 19 od 78

21 4.2. Zadnja stran 5 5) Kamera 20 od 78

22 4.3. Stranski pogled ) Stikalo za vklop/izklop 7) Gumb za uravnavanje glasnosti +/- 8) Priključek minihdmi 9) Priključek micro-usb 10) slušalke 11) Reža za kartico microsd 21 od 78

23 22 od 78 POZOR! Kartica microsd mora pri vstavljanju biti pravilno obrnjena. Pazite, da bodo kontakti pomnilniške kartice microsd obrnjeni proti zadnji strani. Pomnilniških kartic ne potiskajte v režo na silo, da jih ne poškodujete.

24 OPOZORILO! Previsoka glasnost pri uporabi ušesnih ali naglavnih slušalk povzroča premočan zvočni tlak, ki lahko povzroči izgubo sluha. Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo. Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven. Spreminjanje osnovne nastavitve izenačevalnika lahko poveča glasnost in s tem povzroči trajne okvare sluha. Povečanje glasnosti in posledično trajne okvare sluha lahko povzroči tudi spreminjanje gonilnikov, programske opreme, izenačevalnika, operacijskega sistema itn. Če imate ob uporabi naglavnih ali ušesnih slušalk napravo dlje časa nastavljeno na večjo glasnost, lahko pride do okvar sluha. 23 od 78

25 Če nastavljena glasnost preseže raven škodljivosti za sluh, naprava onemogoči nadaljnje povečevanje glasnosti in zgoraj levo v vrstici stanja se prikaže simbol. Pritisnite znak in upoštevajte izpisana opozorila. Odkljukajte polje pod opozorilom, da potrdite, da ste opozorilo prebrali in razumeli. Nato pritisnite V redu. NASVET Po ponovnem zagonu naprave boste morali znova nastaviti glasnost. Glasnost boste morali znova nastaviti tudi, če odklopite slušalke iz naprave in jih ponovno priklopite. 24 od 78

26 5. Prvi zagon Pred prvim zagonom tabličnega računalnika si najprej vzemite čas in preberite pomembno poglavje o varnosti pri uporabi Prvi koraki En konec kabla USB priklopite v priložen električni napajalnik, drugi konec kabla USB pa v priključek microusb na tabličnem računalniku. Priključite napajalnik v prosto električno vtičnico. Vklopite tablični računalnik s stikalom za vklop/ izklop. Pri tem držite tipko za vklop/izklop pritisnjeno približno 3 sekunde. Tablični računalnik se zažene in prikaže različne logotipe in animacije. Po pozdravnem zaslonu izberite jezik in pritisnite Prijavite se v brezžično omrežje WLAN ali pritisnite Preskoči. NASVET! Začetna nastavitev tabličnega računalnika lahko traja nekaj časa. Med postopkom začetne konfiguracije se lahko vrnete na prejšnji zaslon, tako da izberete. Upoštevajte navodila na zaslonu. 25 od 78

27 5.2. Nastavitev računa Google Tablični računalnik omogoča uporabo različnih storitev Google. Za uporabo teh storitev potrebujete račun Google. Z računom Google lahko uporabljate številne storitve, na primer GMail. Naprava vas bo v nadaljevanju vodila skozi začetno nastavitev tabličnega računalnika. Tukaj se lahko prijavite s svojim Google računom ali ustvarite novega. Prav tako lahko določite, ali želite omogočiti določanje lokacije z brezžičnim omrežjem WLAN in mobilnim omrežjem ter ali želite aplikacijam dovoliti dostop do lokacije. NASVET! Za prijavo ali ustvaritev novega Google računa potrebujete internetno povezavo. Z brezžično povezavo Wi-Fi se povežite v internet. Spletna trgovina Google Play lahko po potrebi samodejno namesti vse programske posodobitve Ustvarjanje uporabniških računov Ko ste ustvarili svoj Google račun ali ste ta korak preskočili, lahko vnesete ime in priimek lastnika tabličnega računalnika. Za tega prvega uporabnika (lastnika) se bo samodejno ustvaril uporabniški račun z razširjenimi pravicami. 26 od 78

28 Vnesite ime in se dotaknite polja za priimek. Vnesite priimek, pritisnite in sledite navodilom. Če bo tablični računalnik uporabljalo več oseb, lahko kasneje odprete dodatne uporabniške račune. Ustrezne možnosti za dodajanje dodatnih uporabnikov so navedene pri možnosti Nastavitve > Računi > Dodaj račun. NASVET! Ustvarjanje novih uporabniških računov ali ponastavitev tabličnega računalnika na tovarniške nastavitve sta mogoča le v uporabniškem računu lastnika naprave Opis začetnega zaslona Začetni zaslon se prikaže, ko je tablični računalnik končal zagonsko nalaganje in ko v ospredju ni nobenega drugega programa. Razdeljen je na več strani, ki jih lahko prikažete, tako da s prstom povlečete v levo ali desno. Začetni zaslon je namenjen prikazu bližnjic (angl. shortcuts) in miniaturnih pogledov oz. gradnikov (angl. widgets) posameznih programov ter že vsebuje nekatere od teh elementov. Tukaj med drugim najdete tudi iskalno vrstico, vrstico s priljubljenimi in navigacijsko vrstico, ki olajšajo uporabo naprave. 27 od 78

29 Pritisnite ustrezen element, da zaženete pripadajoč program ali da prejmete nadaljnje informacije. Vsebino tega zaslona in sliko ozadja lahko prilagodite svojim željam (glejte opis v nadaljevanju). 28 od 78

30 V iskalni vrstici na zgornjem robu začetnega naslona najdete naslednje simbole: Ikona Opis Ta simbol zažene iskanje z iskalnikom Google. Iskanje obsega tako vsebino tabličnega računalnika (npr. vaše stike in nameščene programe) kot tudi internet. Vnosno polje med tipkanjem prikazuje predloge za samodejno dopolnjevanje iskanih pojmov. Ta simbol zažene glasovno iskanje po internetu. Povejte želeno besedilo v mikrofon. V navigacijski vrstici na spodnjem robu začetnega zaslona najdete naslednje simbole: Ikona Opis S tem simbolom se lahko vrnete neposredno na prejšnji zaslon. Predstavljajte si različne zaslone določenega programa kot kup listov. V danem trenutku je viden le list na vrhu kupa. List na dnu kupa predstavlja začetni zaslon. S to tipko odstranite zadnji list na vrhu kupa. Tipka tako deluje podobno kot tipka nazaj, ki jo poznate že iz spletnih brskalnikov. 29 od 78

31 Ikona Opis S tem simbolom se lahko vrnete na začetni zaslon. Upoštevajte, da se program, ki je bil pred tem odprt, s pritiskom tega simbola ne zapre, temveč se le začasno prekine in prestavi v ozadje. Tako bo še naprej porabljal pomnilnik in morda tudi računsko moč procesorja, vendar pa imate zmeraj možnost, da takšen program ponovno prestavite v ospredje (glejte opis v nadaljevanju). Ta simbol prikaže seznam nedavno uporabljenih programov. S seznamom lahko ponovno zaženete določen program ali pa začasno prekinjen program ponovno prestavite iz ozadja v ospredje. Preprosto pritisnite ustrezno ikonico želenega programa. Če želite katerega od elementov odstraniti s seznama, ga s prstom povlecite na stran. Naslovno vrstico in statusno vrstico v nekoliko spremenjeni obliki najdete tudi v večini programov. Nekateri programi imajo dinamični meni z dodatnimi ukazi. Odprete ga lahko z ustreznim simbolom v naslovni vrstici (na desnem robu) ali v statusni vrstici (ob nedavno uporabljenih programih). 30 od 78

32 V vrstici s priljubljenimi, ki je nad vrstico stanja, najdete naslednji simbol: Ikona Opis Ta simbol prikaže seznam vseh programov na tabličnem računalniku. Pritisnite enega od programov, da ga zaženete. Če zadržite prst dlje časa na posameznem programu, lahko na začetnem zaslonu ustvarite bližnjico do programa (povlecite program na želeno stran začetnega zaslona) ali pa program odstranite (povlecite program v koš). V vrstico s priljubljenimi lahko po želji dodajate priljubljene aplikacije. Pritisnite želeno aplikacijo in jo povlecite v vrstico s priljubljenimi. 31 od 78

33 5.5. Simboli stanja Na zgornjem levem robu zaslona so aktivni simboli stanja, ki prikazujejo naslednje: vstavljena je SD-kartica, tablični računalnik je priklopljen kot predstavnostna naprava in prenos je dokončan. Pritisnite simbole stanja in povlecite prst navzdol. Prikaže se seznam dogodkov, na primer če ste prejeli novo elektronsko pošto, če je eden ali več prenosov končanih itn. Na zgornjem desnem robu zaslona so aktivni simboli nastavitev, ki prikazujejo naslednje: trenutni čas, aktivna povezava za WLAN, prikaz stanja baterije itn. Pritisnite simbole nastavitev in povlecite prst navzdol. Na desni strani se prikaže hitri dostop do različnih nastavitev. 32 od 78

34 6. Električno napajanje Preden tablični računalnik prvič zaženete ali če je bil dlje časa izklopljen, ga priključite na električni napajalnik. Tablični računalnik ima vgrajeno visoko zmogljivo polnilno litij-ionsko akumulatorsko baterijo, ki jo lahko polnite s priloženim električnim napajalnikom Električni napajalnik Tablični računalnik je opremljen z univerzalnim električnim napajalnikom. Napajalnik podpira naslednje napetosti: izmenična napetost AC V~ / Hz. Upoštevajte navodila za varno uporabo električnega napajalnika. Električni napajalnik priklopite v električno vtičnico. Električni napajalnik skrbi za električno napajanje tabličnega računalnika in hkrati polni baterijo. Baterija se polni tudi, ko delate s tabličnim računalnikom in je električni napajalnik priključen. Električni napajalnik je pod napetostjo tudi, ko tablični računalnik ni priključen. Zato je priporočljivo, da električni napajalnik izklopite iz električnega omrežja, ko nanj ni priklopljen tablični računalnik. POZOR! Uporabljajte izključno omrežni napajalnik, ki je priložen tabličnemu računalniku. 33 od 78

35 6.2. Baterijsko napajanje Baterije hranijo električno energijo v celicah in jo po potrebi ponovno oddajo. Skrbno ravnanje z baterijo zagotovi dolgo življenjsko dobo in visoko zmogljivost baterije. Baterija doseže najdaljšo življenjsko dobo in najvišjo zmogljivost, če se pred polnjenjem vedno povsem izprazni in nato povsem napolni Polnjenje baterije Baterijo lahko s priloženim kablom micro USB polnite z električnim napajalnikom ali na osebnem računalniku. NASVET! Polnjenje z električnim napajalnikom poteka bistveno hitreje. Ko je električni napajalnik priključen in vključen, se baterija samodejno polni, ne glede na to, ali je tablični računalnik vklopljen ali ne. Ko je tablični računalnik vklopljen, polnjenje traja bistveno dlje. NASVET! Polnjenje se prekine, če sta temperatura ali napetost baterije previsoki. 34 od 78

36 7. Stikalo za vklop/izklop 7.1. Vklop tabličnega računalnika Več sekund držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop. Tablični računalnik se vklopi Izklop tabličnega računalnika Držite tipko za vklop/izklop. Za izklop tabličnega računalnika pritisnite Izklopi in nato OK (V redu). 35 od 78

37 7.3. Preklop tabličnega računalnika v način za varčevanje energije Da bi dosegli kar najdaljši čas baterijskega napajanja, se tablični računalnik preklopi v način za varčevanje z energijo, če ga dlje časa ne uporabljate. V načinu za varčevanje z energijo tablični računalnik porablja malo energije, ker je zaslon izklopljen. Če v nastavljenem času ne uporabite nobene funkcije, se osvetlitev ozadja samodejno izklopi, naprava pa zaklene. Čas do izklopa lahko nastavite v meniju Nastavitve > Prikaz > Stanje pripravljenosti. Če je tablični računalnik vklopljen in ga trenutno ne potrebujete, lahko zaslon zatemnite s kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop. Naprava se preklopi v način za varčevanje z energijo in se zaklene. Za še boljši izkoristek baterijskega napajanja lahko določite, po koliko urah v načinu za varčevanje z energijo se naj tablični računalnik izklopi. V meniju Nastavitve > Prikaz > Zaustavitev lahko nastavite, po koliko urah v stanju pripravljenosti se naj tablični računalnik izklopi. 36 od 78

38 7.4. Povrnitev naprave iz načina za varčevanje energije Če je zaslon izklopljen, ga lahko ponovno vklopite s kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop. Najprej izberite uporabniški račun, s katerim se želite prijaviti. To storite tako, da simbol ključavnice potegnete na znak, da se prikaže glavna stran. 37 od 78

39 Nastavitev zaklepanja zaslona V meniju Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona lahko nastavite zaporedje za zaklep zaslona. 8. Uporaba tabličnega računalnika Tablični računalnik uporabljate s konicami prstov. Ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov. Pritiskajte s prsti na zaslon, da izberete ali zaženete programe. Če prst zadržite na vnosnem polju, se prikažejo vse razpoložljive možnosti. Povlecite s prstom čez zaslon, da listate gor, dol, levo ali desno. Če podržite prst na programu nekoliko dlje, ga lahko povlečete čez zaslon in prestavite na drugo mesto. Prikaz spletne strani lahko povečate ali pomanjšate tako, da po zaslonu povlečete narazen ali skupaj z dvema prstoma hkrati ali da se dvakrat dotaknete zaslona. NASVET! Prikaz zaslona je na voljo tako v navpičnem kot vodoravnem položaju. Napravo preprosto obrnite v želeno smer. 38 od 78

40 8.1. Prilagajanje začetnega zaslona Tablični računalnik ima več namizij. S prsti lahko prehajate med namizji, prilagajate zaslon ali prestavljate simbole med posameznimi namizji. 9. Spreminjanje/preverjanje nastavitev Če želite spremeniti nastavitve tabličnega računalnika, se dotaknite menija > Nastavitve. Na levi se prikažejo vse razpoložljive nastavitve. Z dotikom zaslona lahko izbirate posamezne menijske postavke nastavitev Brezžične in omrežne povezave Simbol Ime menija Opis Wi-Fi Meni se uporablja za nastavljanje in upravljanje brezžičnih povezav (Wi-Fi). Bluetooth Podatkovni promet Meni se uporablja za konfiguracijo in upravljanje brezžičnih povezav (Bluetooth). Prikazuje količino prenesenih podatkov nameščenih programov. 39 od 78

41 Simbol Ime menija Opis Več Tukaj lahko spreminjate nastavitve načina za letalo in navideznih zasebnih omrežij (VPN) Naprava Simbol Ime menija Opis Zvok V tem meniju lahko izberete različne zvočne nastavitve, na primer zvonjenja in obvestila. Prikaz HDMI Pomnilnik Baterija Izbira različnih nastavitev zaslona, na primer svetlosti in mirovanja Izbira nastavitev za HDMI, na primer ločljivosti ali faktorja povečave. V tem meniju lahko preverite razpoložljiv prostor za podatke na vstavljeni kartici microsd in količino vgrajenega pomnilnika. Ta meni prikazuje stanje polnjenja baterije in preostali čas baterijskega napajanja naprave. 40 od 78

42 Simbol Ime menija Opis Programi V tem meniju lahko upravljate in nameščate nove programe. Uporabniki Upravljanje vseh uporabniških računov na tabličnem računalniku Osebno Simbol Ime menija Opis Poloha V tem meniju lahko nastavite vire, ki se naj uporabljajo za določanje položaja. Varnost Jezik in vnos Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi V tem meniju lahko spreminjate vzorce za odklepanje in upravljate informacije o registraciji na tabličnem računalniku. V tem meniju lahko nastavite jezik operacijskega sistema, regijo in nastavitve vnosa besedila. V tem meniju lahko urejate nastavitve za varnost podatkov, na primer varnostno kopiranje, obnavljanje ter osebne podatke. 41 od 78

43 Računi Simbol + Dodaj Ime menija račun Opis Tukaj lahko nov ali obstoječ račun povežete s trenutnim uporabniškim računom (na primer Google račun) Sistem Simbol Ime menija Opis Datum in ura Pripomočki zu ljudi s posebnimi potrebami Tiskanje O tabličnem računalniku V tem meniju lahko nastavite datum, čas, časovni pas in obliko prikaza datuma ter časa. Po namestitvi programov za pomoč pri vnosu lahko tukaj nastavljate različne možnosti. Tukaj lahko poiščete in nastavljate tiskalnike (morda bo potrebna dodatna programska oprema proizvajalca tiskalnika iz trgovine Play). Ta meni prikazuje stanje mobilnega omrežja in baterije, pravna opozorila ter posodobitve naprave. 42 od 78

44 Primer Na levi strani izberite želeni meni. Odpre se podmeni. Za vrnitev v nadrejeni meni v levem zgornjem kotu zaslona pritisnite Posodobitve programske opreme Če je na voljo posodobitev programske opreme, lahko posodobitev prenesete po internetu. Če želite preveriti, ali so na voljo nove posodobitve, izberite Nastavitve > O tabličnem računalniku > Sistemke posodobitve. 43 od 78

45 9.2. Google Play Osnova tabličnega računalnika je operacijski sistem Android, zato lahko njegovo uporabnost razširite z nameščanjem dodatnih programov. Spletna trgovina operacijskega sistema Android se imenuje Google Play. Spletna trgovina nudi preprosto namestitev iger in drugih programov. NASVET! Za dostop do spletne trgovine operacijskega sistema Android potrebujete tako internetno povezavo kot tudi Google račun Uporaba programov, ki niso iz spletne trgovine Če želite namestiti programe iz drugih virov, ki niso iz uradne spletne trgovine (na primer s spletnim brskalnikom ali s pomnilniške kartice), v nastavitvah izberite Varnost in odkljukajte možnost Neznani viri. Nastavitev privzeto ni odkljukana. 44 od 78

46 10. Pripomočki majhni pomočniki na namizju Gradniki (ang. widget) so majhni programi, ki se izvajajo na namizju in s katerimi lahko prikazujete in urejate raznovrstne informacije. Gradnike lahko poganjate na naslednji način: Prst na glavni zaslon pritiskajte tako dolgo, da se prikaže naslednje okno. Pritisnite možnost Gradniki, da se prikažejo shranjeni programi. Prebrskajte programe. Pritisnite želen program in ga povlecite na želeno mesto na namizju. 45 od 78

47 11. Določitev slik za ozadje Pobrskajte med obilico motivov za ozadje namizja in podelite svojemu tabličnemu računalniku svež videz. S prstom pritisnite glavni zaslon in ga držite pritisnjenega, dokler se ne prikaže naslednje okno: Za prikaz shranjenih slik za ozadja pritisnite možnost Ozadja. Nato lahko prebrskate motive in slike za ozadja. Pritisnite želen motiv in izberite možnost Nastavi Ozadje. 46 od 78

48 12. Pomembne nastavitve Za hiter dostop do pomembnih nastavitev pritisnite in povlecite okno z glavnimi nastavitvami v desnem zgornjem kotu zaslona navzdol, kot to prikazuje slika, da se prikažejo glavne nastavitve. NASVET! Nekatere nastavitve lahko omogočite oziroma onemogočite z dolgim pritiskom. S kratkim pritiskom želene nastavitve odprete nastavitveni meni. 47 od 78

49 12.1. Način za letalo Z načinom za letalo lahko onemogočite vse brezžične povezave (npr. Wi-Fi in Bluetooth). Pritisnite Način Letalo, da omogočite oziroma onemogočite brezžične povezave Brezžično omrežje Wi-Fi Vklop Wi-Fi POZOR! Brezžična omrežja vedno izklopite v tistih prostorih, kjer bi njihov signal lahko motil druge kritične funkcije ali občutljive naprave, na primer na letalih, v bolnišnicah ali drugih medicinskih ustanovah ipd. Pritisnite Programi > Nastavitve. Pritisnite Brezžične in omrežne povezave. Pritisnite Wi-Fi > Vklopljeno, da to funkcijo vključite. Če želite prejeti opozorilo, ko je na voljo odprto brezžično omrežje, se prepričajte, da je možnost Netzwerkhinweis vključena: Pritisnite Programi > Nastavitve > Wi-Fi. Zgoraj desno pritisnite > Dodatno. Odkljukajte možnost Obveščanje o omrežjih. Nastavitev privzeto ni odkljukana. 48 od 78

50 Prav tako lahko z možnostjo Dodaj omrežje ročno dodate novo brezžično omrežje Wi-Fi, tako da vnesete SSID omrežja z ustrezno vrsto zaščite Povezava z brezžičnim omrežjem Wi-Fi Pritisnite Programi > Nastavitve in nato izberite Brezžične in omrežne povezave > Wi-Fi > vklopljeno. Ta meni prikazuje informacije o brezžičnih omrežjih Wi-Fi, ki jih je odkril tablični računalnik, ter informacije o njihovih varnostnih nastavitvah (odprto ali zaščiteno omrežje). Pritisnite omrežje, s katerim se želite povezati. NASVET! Če se želite povezati z zaščitenim omrežjem, morate vnesti dostopno kodo. 49 od 78

51 12.3. Bluetooth Z brezžičnim prenosom Bluetooth lahko izmenjujete podatke med lokalnimi in priključenimi napravami Vklop omrežja Bluetooth POZOR! Brezžična omrežja vedno izklopite v tistih prostorih, kjer bi njihov signal lahko motil druge kritične funkcije ali občutljive naprave, na primer na letalih, v bolnišnicah ali drugih medicinskih ustanovah ipd. Pritisnite Programi > Nastavitve in nato izberite Brezžične in omrežne povezave. Pritisnite Bluetooth, da to funkcijo vključite. Pritisnite Razpoložljive naprave, pri čemer mora na napravah, s katerimi se želite povezati, funkcija Bluetooth biti vključena. NASVET! Pred povezovanjem z izbrano napravo jo postavite v svojo bližino, saj je domet brezžičnega omrežja približno 10 metrov. 50 od 78

52 Združevanje naprav (pairing) Pritisnite Bluetooth. Pritisnite sliko tabličnega računalnika, da omogočite možnost Vidno vsem napravam Bluetooth v bližini. Zgoraj desno pritisnite Razpoložljive naprave, poiščite vse dosegljive naprave v omrežju in s seznama izberite želeno napravo ter počakajte, da se napravi prepoznata. Potrdite združitev s Seznani. Napravi sta sedaj združeni in se lahko na primer samodejno povežeta, če sta medsebojno v dosegu. 13. Priklop tabličnega računalnika na osebni računalnik Priključek micro USB omogoča priklop tabličnega računalnika s priloženim kablom USB na osebni računalnik. Osebni računalnik prepozna tablični računalnik kot napravo USB. 51 od 78

53 14. Zunanji nosilci podatkov Vaš tablični računalnik omogoča uporabo zunanjih nosilcev podatkov. Tako lahko povečate prostor za podatke v napravi in izmenjujete podatke, na primer s svojim osebnim računalnikom ali z drugimi osebami. Uporabljate lahko naslednje vrste nosilcev podatkov: pomnilniške kartice microsd Te kartice vstavite v ustrezno režo za kartice. nosilci podatkov USB, na primer ključki USB ali trdi diski USB Te naprave zahtevajo gostiteljski prilagojevalnik (adapter) USB. POZOR! Nikoli ne odklopite zunanjih nosilcev podatkov, preden jih v sistemu pravilno ne odstranite. To lahko povzroči izgubo podatkov! NASVET! Oblika in velikost pomnilnika pomnilniške kartice se lahko razlikujeta med proizvajalci. Vaš tablični računalnik podpira format microsd. 52 od 78

54 14.1. Vstavljanje kartice microsd NASVET! Pomnilniško kartico lahko vstavite le v eno smer. Napačno vstavljanje lahko poškoduje bralnik kartic in/ali samo kartico. Pomnilniško kartico microsd previdno potisnite v režo za kartice, pri čemer morajo kontakti biti obrnjeni naprej, proti prednji strani. Kartica mora rahlo zaskočiti. Ko ste vstavili kartico microsd, se zgoraj levo v vrstici stanja prikaže sporočilo SD card is mounted. POZOR! Kartice nikoli ne izvlecite iz naprave, preden ste jo v operacijskem sistemu pravilno odstranili. To lahko povzroči izgubo podatkov! Dostop do kartice microsd S programom Explorer ali z drugim ustreznim programom po lastni izbiri (npr. LIFEPLAYER) lahko dostopate do vsebine kartice microsd in predvajate glasbo ali prikazujete fotografije. 53 od 78

55 Dostop do kartice microsd s programom Explorer (izbirno) Odprite program Explorer. Sistem samodejno prepozna kartico microsd Dostop do kartice microsd s programom LIFEPLAYER (izbirno) Zaženite program LIFEPLAYER. Izberite zvrst Music, Video ali Photo. Sedaj lahko predvajate podatke iz ustrezne zvrsti Odstranjevanje kartice microsd Pritisnite Nastavitve > Pomnilnik. Pritisnite Izpni Kartico SD. Zdaj narahlo pritisnite kartico microsd. Kartica microsd se sprosti in nekoliko izskoči iz reže. Previdno izvlecite in odstranite pomnilniško kartico Priklop nosilca podatkov USB Priklopite priloženi gostiteljski kabel USB na tablični računalnik. Na gostiteljski kabel USB priklopite ključek USB. Ko ste priklopili nosilec podatkov USB, se zgoraj levo v vrstici stanja prikaže sporočilo USB device is mounted. 54 od 78

56 POZOR! Nikoli ne odklopite nosilca podatkov USB, preden ste ga v operacijskem sistemu pravilno odstranili. To lahko povzroči izgubo podatkov! Dostop do nosilca podatkov USB S programom Explorer ali z drugim ustreznim programom po lastni izbiri (npr. LIFEPLAYER) lahko dostopate do vsebine nosilca podatkov USB in predvajate glasbo ali prikazujete fotografije Dostop do nosilca podatkov USB s programom Explorer Odprite program Explorer. Sistem samodejno prepozna nosilec podatkov USB Dostop do nosilca podatkov USB s programom LIFEPLAYER (izbirno) Zaženite program LIFEPLAYER. Izberite zvrst Music, Video ali Photo. Sedaj lahko predvajate podatke iz ustrezne zvrsti. 55 od 78

57 14.4. Odstranjevanje nosilca podatkov USB Pritisnite Nastavitve > Pomnilnik. Pritisnite Izpni pomnilnik USB. Odstranite nosilec podatkov USB, tako da previdno izvlečete gostiteljski kabel USB. POZOR! Nikoli ne odklopite zunanjih nosilcev podatkov, preden jih v sistemu pravilno ne odstranite. To lahko povzroči izgubo podatkov! 15. Komunikacija Brskalnik Ko ste vzpostavili povezavo z omrežjem, se dotaknite ikone Brskalknik, da pričnete z brskanjem po spletu. 56 od 78

58 16. Fizična tipkovnica Če na tabličnem računalniku pišete daljša e-poštna sporočila ali druga besedila, vam utegne biti v pomoč uporaba fizične tipkovnice. Tipkovnice lahko priklopite v vtičnico USB (z gostiteljskim prilagojevalnikom USB) ali brezžično povežete s povezavo Bluetooth (glejte poglavje Bluetooth na strani 50). Po prvi vzpostavitvi povezave z neznano tipkovnico bo ta imela nastavljeno le ameriško razporeditev tipk, kar pomeni, da bodo nekatere tipke zasedene z drugačnimi znaki kot običajno. Zunanjo tipkovnico USB ali Bluetooth nastavite s programom Tipkovnice. Program vam bo večinoma samodejno pomagal nastaviti ustrezne nastavitve. Postopek je treba opraviti le enkrat. Nastavljena tipkovnica bo nastavljeno razporeditev tipk ohranila tudi po ponovni vzpostavitvi povezave. NASVET! Med prvo povezavo (t.i. seznanitvijo, angl. pairing) s tipkovnico Bluetooth bo naprava od vas zahtevala vnos kode PIN. Omenjeno kodo PIN je treba vtipkati na tipkovnici Bluetooth. Če možnosti v programu ne zadoščajo, ker morate npr. preklapljati med več razporeditvami tipk, lahko nastavljanje opravite v sistemskih nastavitvah pri možnosti Nastavitve > Jezik in vnos > Zunanja tipkovnica. 57 od 78

59 17. Pogosto zastavljena vprašanja Kako lahko izklopim tablični računalnik, ko je sistem blokiran? Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop približno 10 sekund. Naprava se izklopi, nakar jo lahko ponovno zaženete (Stran 35). Kako lahko tablični računalnik ponastavim na tovarniške nastavitve? V glavnem meniju izberite Nastavitve > Zunanja tipkovnica > Ponastavitev na tovarniške nastavitve, da sistem ponastavite na tovarniške nastavitve. Pozor: Pri tem se izbrišejo uporabniški shranjeni podatki! Nasvet: Ukaz za ponastavitev na tovarniške nastavitve je na voljo le v uporabniškem računu lastnika naprave. Če želite prodati ali drugače za stalno oddati napravo, omogočite, prosimo, možnost»varno brisanje«. Ta dodatna zaščita prepiše vse podatke, ki jih nato ni mogoče več obnoviti. Omenjeni postopek lahko traja do ene ure, kar je odvisno od hitrosti naprave in velikosti pomnilnika. Za postopek je potrebna napolnjena baterija ali priklopljen električni napajalnik AC. Kako lahko podaljšam življenjsko dobo baterije? Znižajte osvetlitev zaslona na primeren nivo svetlosti. Izklopite Wi-Fi in Bluetooth. 58 od 78

60 Znižajte vrednost Stanje pripravljenosti za izklop zaslona. Kaj lahko storim, če sta fotografija/video zamegljena? Preverite, ali ste odstranili zaščitno folijo z objektiva. Preverite, ali je objektiv čist (zatem ko ste posneli fotografijo ali videoposnetek) in ga po potrebi očistite z mehko krpo, ki ne pušča kosmov. Kaj lahko storim, če naprava ne more brati s kartice microsd? Ponovno vstavite kartico microsd v predvideno režo in ponovno zaženite tablični računalnik. Večje nosilce podatkov mora sistem najprej indeksirati in naložiti. To lahko traja nekaj minut. Zakaj sta Bluetooth in WiFi izklopljena? Preverite, ali je vključen Način za letalo. V tem primeru ne morete aktivirati funkcij Bluetooth in Wi-Fi. Izklopite način za letalo. 18. Služba za stranke Razširjena podpora Če se pojavi težava, stopite v stik s službo za stranke in pomagali vam jo bomo rešiti. Preden nas pokličete, prosimo, pripravite račun in naslednje informacije: Katera sporočila se prikažejo na zaslonu, če se sploh prikažejo? Kaj ste že naredili, da bi rešili težavo? Če ste že prejeli številko stranke, nam jo sporočite. 59 od 78

61 18.2. Vzdrževanje POZOR! V notranjosti ohišja ni delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati ali čistiti. Življenjsko dobo tabličnega računalnika lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi. Pred čiščenjem tabličnega računalnika in priložene dodatne opreme naredite naslednje: Izklopite tablični računalnik. Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in vse kable. Ne uporabljajte topil in jedkih ali plinastih čistil. 60 od 78

62 18.3. Ukrepi za zaščito zaslona Zaslon je najobčutljivejši del tabličnega računalnika, saj je izdelan iz tankega stekla. Če ga izpostavljate močnim obremenitvam, se lahko poškoduje. Bodite previdni, da se ohišje tabličnega računalnika ne popraska, saj morebitnih prask ne bo mogoče odstraniti. Preprečite stik zaslona s trdimi predmeti (na primer z gumbi ali ročno uro). Na zaslon ne polagajte nobenih predmetov. Pazite, da na zaslon ne pade kakšen predmet. V tablični računalnik ne vlivajte nobenih tekočin, saj se lahko poškoduje. Ne praskajte po zaslonu z nohti ali trdimi predmeti. Ne čistite zaslona s kemičnimi čistilnimi sredstvi. Za čiščenje zaslona uporabite mehko in suho krpo, ki ne pušča kosmov. 61 od 78

63 19. Recikliranje in odlaganje med odpadke Če imate vprašanja o odlaganju med odpadke, se obrnite na svoje prodajno mesto ali na naš servis. Naprava Embalaža Naprave ob koncu življenjske dobe nikakor ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Napravo je na koncu njene življenjske dobe v skladu z direktivo 2012/19/EU treba pravilno oddati med odpadke. Sekundarne surovine v napravi se v postopku razgradnje reciklirajo, kar preprečuje obremenjevanje okolja. Odpadno napravo oddajte na zbirno mesto za odpadne električne naprave ali na zbirno mesto za zbiranje sekundarnih surovin. Za več informacij se obrnite na lokalno podjetje za ravnanje z odpadki ali na komunalno upravo. Naprava je za zaščito pred poškodbami med prevozom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče na okolju prijazen način odložiti med odpadke in strokovno reciklirati. 62 od 78

64 20. Evropski standard EN , razred II V preteklosti so se vedno znova pojavljali različni načini definiranja števila dovoljenih napak slikovnih pik, ki pa so bili običajno zelo zapleteni in različni od proizvajalca do proizvajalca. Podjetje MEDION zaradi tega za vse zaslone TFT pri garancijskih postopkih upošteva stroge in transparentne zahteve standarda EN , razreda II, ki smo jih v nadaljevanju na kratko povzeli. Standard EN med drugim definira splošno veljavna določila glede napak pri slikovnih pikah. Te delimo v štiri razrede in razvrščamo v tri kategorije. Vsaka posamezna slikovna pika je sestavljena iz treh podpik osnovnih barv (rdeče, zelene, modre). Sestava slikovnih pik 5 Pikslov 5 Pikslov Celice Piksli Nadomestni podpiksli rdeče modro zeleno 63 od 78

65 Vrste napak slikovnih pik Vrsta 1: trajno svetleče slikovne pike (svetlejša bela točka), čeprav niso dobile ukaza krmiljenja. Bela slikovna pika nastane s svetenjem vseh treh podpik. Vrsta 2: nesvetleče slikovne pike (temnejša črna točka), čeprav je krmiljenje dalo ukaz. Vrsta 3: neobičajne ali okvarjene rdeče, zelene ali modre podpike (npr. trajno polosvetljene podpike, ki ne svetijo z eno barvo, ki utripajo ali migljajo, a niso vrst 1 ali 2). Dopolnitev: skupina vrste 3 = izpad dveh ali več podpik v eni skupini 5 x 5 slikovnih pik. Eno skupino sestavlja polje 5 x 5 slikovnih pik (15 x 5 podpik). EN , razred napake II Ločljivost Vrsta 1 Vrsta 2 Vrsta 3 Skupina vrste 1, vrste 2 Skupina vrste x x x x x x od 78

66 21. Tehnični podatki Opis Dimenzije (Š x V x G) Teža Električni napajalnik pribl. 263 x 174 x 8,5 mm pribl. 580 g Ktec Co., Ltd., model: KSA29B HE (Europe) KSA29B HK (UK) KSA29B HU (USA) KSAPK HA (AU) vhodna napetost: V ~, Hz 0,5A/ izhodna napetost: 5V 2000 ma CPU (procesor) Pomnilnik Aquilstar, China model: ASSA1e (Europe) vhodna napetost: V ~ 0,45A max./ max Hz/ izhodna napetost: 5V 2000mA Intel Z3735F (1.83GHz) Quad- Core-Prozessor 2 GB delovnega pomnilnika DDR3 / 32 GB vgrajenega pomnilnika 65 od 78

67 Opis Zaslon Baterija Brezžične povezave Kamere Zvočnik Mikrofon Operacijski sistem Zaslon na dotik velikosti 25,7 cm (10,1 )LIFELIGHT Display Ločljivost: 1920 x 1200 slikovnih pik Li-ionska akumulatorska baterija zmogljivosti 9000 mah z do 10 urami delovanja z enim polnjenjem* Wi-Fi: IEEE b/g/n Bluetooth 4.0 Prednja spletna kamera z 2,0 milijonoma slikovnih pik (MP) / kamera s 5,0 milijoni slikovnih pik (MP) in samodejno izostritvijo na zadnji strani 8 Ω/0.7 W Stereo vgrajen Android 4.4 (KitKat) *Odvisno od nastavitev naprave in načina uporabe. 66 od 78

68 22. Impresum Copyright 2014 Vse pravice pridržane. Navodilo za uporabo je zaščiteno z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Razmnoževanje na mehanski, elektronski in kakršen koli drug način brez pisnega dovoljenja izdelovalca je prepovedano. Imetnik avtorskih pravic je podjetje: Medion AG Am Zehnthof Essen Nemčija Navodilo je na voljo za prenos na storitvenem (servisnem) portalu 67 od 78

69 23. Informacije o licenci Ta izdelek deloma temelji na odprtokodni programski opremi (open source), za uporabo katere velja 2. različica licence GNU General Public License (GPL). Ta proizvajalca obvezuje, da prav tako pod to licenco omogoči dostop do ustrezne, morda spremenjene izvorne kode. Izvorno kodo tega izdelka lahko prejmete na naslednje načine: 1) Obiščite MEDION-ov servisni center na naslovu in v iskalno polje vnesite ime, številko MD ali številko MSN svoje naprave. Te podatke najdete na zadnji strani naprave. Prikaže se okno, kjer izberite kategorijo Programska oprema. 2) Izvorno kodo vam lahko brezplačno pošljemo tudi na nosilcu podatkov. V tem primeru pošljite elektronsko pošto na naslov opensource@medion. com. Upoštevajte, da je izvorna koda zanimiva le proizvajalcem programske opreme. Kot navadnemu uporabniku izdelka vam izvorna koda običajno ne koristi. Celotno besedilo licence GPL je natisnjeno v nadaljevanju, najdete pa ga tudi na svoji napravi v meniju Nastavitve / O tablici / Pravna opozorila. Dodatne informacije o licenci GPL in uradne prevode v različnih jezikih najdete na naslovu 68 od 78

70 GNU General Public Licence Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA , USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software- -to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. 69 od 78

71 For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The Program, below, refers to any such program or work, and a work based on the Program means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term modification.) Each licensee is addressed as you. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 70 od 78

S1035X SI Hofer RC2 Content 5.0.indd

S1035X SI Hofer RC2 Content 5.0.indd TABLET-PC Navodila za uporabo Kazalo Kazalo O teh navodilih za uporabo...5 Simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih... 5 Pravilna uporaba...7 Informacije o skladnosti... 8 Varnostna obvestila...9

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb Navodila za uporabo 35,6 CM 14 PRENOSNIK MEDION AKOYA E4214 V NEMČIJI IZDELANO myhanse myhansecontrol.com trol.com myhansecontrol.com yha r. o Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto

Prikaži več

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navodila za uporabo skrbno hranite na varnem mestu. Od prodajalca

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

61850 S6426 DE Hofer SI Cover MSN final.indd

61850 S6426 DE Hofer SI Cover MSN final.indd Navodila za uporabo 39,6 CM/15,6 PRENOSNI RAČUNALNIK S6426 QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

MT40X Kratka navodila

MT40X Kratka navodila MT40X Kratka navodila Spoznajte svojo uro Kamera Mikro vrata USB Tipka za vklop/ izklop Reža kartice SIM 2 Tipka za vklop/izklop Pritisnite in zadržite 3 sekunde za vklop. Pritisnite in zadržite 3 sekunde,

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

99830 E7420 D17SUN SLO Hofer SLO Content MSN RC2.indb

99830 E7420 D17SUN SLO Hofer SLO Content MSN RC2.indb Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Kazalo Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364 E-priročnik SL9364 SL9364 Revidirana izdaja V2 Lahko 2014 INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano,

Prikaži več

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app Uporabniški račun V aplikacijo se je treba prijaviti z uporabniškim računom. Ob prvem zagonu vas bo aplikacija pozvala k registraciji (sign up) ali prijavi (sign

Prikaži več

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve 8 Zadrževanje vode in odpornost na prah 9 Vsebina paketa

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 37 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kartica ExpressCard z 2 vrati USB 3.0 Kataloška št.: 97 37 62 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

SM-G930F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0

SM-G930F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0 SM-G930F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 6 Vsebina paketa 7 Postavitev naprave 9 Baterija 15 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-sim) 17

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnos

PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnos PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X5.2015 / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnosti predmet sprememb! 1 Predstavitev Zahvaljujemo se

Prikaži več

English

English Copyright 2009Huawei Technologies Co., Ltd. Vse pravice pridržane Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali posredovati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega

Prikaži več

99288_P2212T Hofer SLO RC1 Cover.indd

99288_P2212T Hofer SLO RC1 Cover.indd 29,5 cm/11,6 Multimode Touch-Notebook MEDION AKOYA Navodila za uporabo Obdobje akcije: 12/2013, tip: P2212T (MD 99288) Originalno navodilo za uporabo UrqĞvqxcpk"mwrge. guvkvcoq"xco"qd"pcmwrw"vgic"k fgnmc0"k

Prikaži več

60250 E2228T SLO Hofer SLO Cover MSN RC1.indd

60250 E2228T SLO Hofer SLO Cover MSN RC1.indd Navodila za uporabo 29,5 CM/11,6 PRENOSNI RAČUNALNIK E2228T QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

SM-G925F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2015. Rev.1.0

SM-G925F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2015. Rev.1.0 SM-G925F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Vsebina paketa 6 Postavitev naprave 8 Kartica SIM ali USIM 10 Baterija 15 Vklop ali izklop naprave

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Safety and Regulatory Information

Safety and Regulatory Information WayteQ GPS Navigacija X980BT Navodila za uporabo Slovenska verzija Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z uporabo WAYTEQ izdelkov! WAYTEQ si pridružuje pravico do končne verzije navodil za uporabo.

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in prejemate obvestila o tem, kdaj je perilo pripravljeno.

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

Inspiron Series Priročnik za servisiranje

Inspiron Series Priročnik za servisiranje Inspiron 22 3000 Series Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 22 3265 Regulativni model: W17B Regulativni tip: W17B001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 22 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-vratni razdelilnik USB 2.0 Slim Kataloška št.: 97 22 09 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo tripasovnega usmerjevalnika WiFi Nighthawk X6 AC3200 Model R8000

Kratka navodila za uporabo tripasovnega usmerjevalnika WiFi Nighthawk X6 AC3200 Model R8000 Podpora Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka NETGEAR. Po namestitvi naprave poiščite serijsko številko na nalepki izdelka in jo uporabite za registracijo izdelka na spletni strani https://my.netgear.com.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Veliki notranji/zunanji termometer Kataloška št.: 64 63 82 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 41 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška št.: 121 41 10 KAZALO GLAVNE ZNAČILNOSTI...3 VSEBINA

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja. Nameščanje programa Samsung Kies (PC Sync) 1. S spletnega

Prikaži več

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 43 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth HD glasbeni sprejemnik za brezžični prenos Belkin G3A2000 Kataloška št.: 55 43 34 KAZALO HITRI VODNIK

Prikaži več

SM-J330FN SM-J530F SM-J530F/DS SM-J730F/DS Navodila za uporabo Slovenian. 06/2017. Rev.1.0

SM-J330FN SM-J530F SM-J530F/DS SM-J730F/DS Navodila za uporabo Slovenian. 06/2017. Rev.1.0 SM-J330FN SM-J530F SM-J530F/DS SM-J730F/DS Navodila za uporabo Slovenian. 06/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve 8 Vsebina paketa 9 Postavitev

Prikaži več

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Hvala Hvala, ker ste izbrali to rešitev za polnjenje baterij. V našem podjetju si močno prizadevamo pomagati ljudem z okvaro sluha. Tesno sodelujemo

Prikaži več

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja. Namestitev Samsung Kies (PC Sync) 1. Prenesite najnovejšo

Prikaži več

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard

Prikaži več

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 84 31 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Plantronics K100 Bluetooth prostoročni sistem, črn, Bluetooth prostoročni sistem (čas pogovora, 360 ur 83900-05)

Prikaži več

SM-G935F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0

SM-G935F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0 SM-G935F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 6 Vsebina paketa 7 Postavitev naprave 9 Baterija 15 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-sim) 17

Prikaži več

SM-G318H/DS SM-G318H Navodila za uporabo Slovenian. 07/2015. Rev.1.0

SM-G318H/DS SM-G318H Navodila za uporabo Slovenian. 07/2015. Rev.1.0 SM-G318H/DS SM-G318H Navodila za uporabo Slovenian. 07/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Preberi najprej Uvod 6 Vsebina paketa 7 Postavitev naprave 9 Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije 15 Uporaba

Prikaži več

SL6A22 (01)_SLV_ pdf

SL6A22 (01)_SLV_ pdf SL 6-A22 Slovenščina SL 6-A22 Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

DOK-Projekt_System_PSA _80_SLV_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf

DOK-Projekt_System_PSA _80_SLV_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf PSA / PUA Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL9713 Revidirana izdaja / September 2014

ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL9713 Revidirana izdaja / September 2014 ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL9713 Revidirana izdaja / September 2014 Polnjenje naprave Če boste računalnik dalj časa uporabljali v načinu baterije, se prepričajte, da je baterija tabličnega računalnika

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Varnostne informacije Pomembne varnostne informacije V tem uporabniškem priročniku so informacije

Prikaži več