Tablični računalnik MEDION LIFETAB. Navodila za uporabo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Tablični računalnik MEDION LIFETAB. Navodila za uporabo"

Transkripcija

1 Tablični računalnik MEDION LIFETAB Navodila za uporabo

2 Kazalo 1. O teh navodilih za uporabo Opozorilni simboli in opozorilne besede, uporabljeni v teh navodilih Pravilna uporaba Varnostna obvestila Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav Varnost pri uporabi Obvestila o litij-ionskih akumulatorskih baterijah Nikoli ne popravljajte sami Razmere v okolici Priklop Kabli Pregled naprave Električno napajanje Električni napajalnik Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami Stikalo za vklop/izklop Vklop tabličnega računalnika Preklop tabličnega računalnika v pripravljenost Izklop tabličnega računalnika Uporaba tabličnega računalnika Opis začetnega zaslona Prilagajanje začetnega zaslona

3 6.3. Vrstica stanja Hitre nastavitve Nastavljanje in preverjanje nastavitev Posodobitve programske opreme Spletna trgovina Google Play Brezžična povezava WLAN Bluetooth Način za letalo Priklop tabličnega računalnika na osebni računalnik Zunanji nosilci podatkov Vstavljanje kartice microsd Odstranjevanje kartice microsd Priklop nosilca podatkov USB Odstranjevanje nosilca podatkov USB Pogosto zastavljena vprašanja Služba za stranke Razširjena podpora Vzdrževanje Ukrepi za zaščito zaslona Recikliranje in odlaganje med odpadke Tehnični podatki Informacije o skladnosti Informacije o uporabljenih frekvencah Kolofon Licenčne informacije Index

4 1. O teh navodilih za uporabo Skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo in upoštevajte vse navedene napotke. Tako boste zagotovili zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo naprave. Navodila imejte vedno pripravljena za uporabo v bližini naprave. Navodila za uporabo skrbno shranite, da jih boste lahko ob prodaji naprave izročili novemu lastniku Opozorilni simboli in opozorilne besede, uporabljeni v teh navodilih NEVARNOST! Opozorilo pred neposredno smrtno nevarnostjo! OPOZORILO! Opozorilo pred morebitno smrtno nevarnostjo in/ali hudimi trajnimi telesnimi poškodbami! 3

5 OPOZORILO! Opozorilo pred nevarnostjo zaradi prevelike glasnosti! PREVIDNO! Opozorilo pred morebitnimi srednjimi in/ali lahkimi telesnimi poškodbami! NASVET! Dodatne informacije za uporabo naprave! NASVET! Upoštevajte nasvete v navodilih za uporabo! Izjava o skladnosti (glejte poglavje Izjava o skladnosti ): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv ES. Naštevek/informacija o dogodkih med uporabo. Navodilo, ki ga morate upoštevati. 4

6 1.2. Pravilna uporaba Tablični računalnik nudi številne možnosti uporabe: z njim lahko kadar koli in povsod brskate po spletu, berete novice in knjige, uživate v igrah in filmih ter komunicirate z vsem svetom. Za brskanje po spletu potrebujete internetno povezavo, ki je lahko plačljiva. Naprava je namenjena le za zasebno uporabo in ni namenjena za industrijsko ali poslovno uporabo. Upoštevajte, da v primeru nepravilne uporabe izgubite pravico do uveljavljanja garancije: Naprave ne predelujte brez našega dovoljenja in ne uporabljajte nobenih dodatnih naprav, ki jih nismo odobrili ali dobavili. Uporabljajte le tiste nadomestne dele in dodatno opremo, ki smo jih odobrili ali dobavili. Upoštevajte vse informacije v navodilih za uporabo, predvsem varnostna obvestila. Vsaka drugačna uporaba je nepravilna in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Naprave ne uporabljajte v izrednih okoljskih razmerah. 5

7 2. Varnostna obvestila 2.1. Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav Naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale osebe (tudi otroci ne) z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če jih pri tem nadzira ali jim je navodila o uporabi naprave dala oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je treba nadzirati, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo. Otrokom se ne sme dovoliti uporabe naprave brez nadzora. Napravo in dodatno opremo shranjujte na otrokom nedosegljivem mestu. 6

8 NEVARNOST! Nevarnost zadušitve! Tudi embalažne folije odstranite iz dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve. Embalažni material, na primer folije ali plastične vrečke, odstranite iz bližine otrok 2.2. Varnost pri uporabi Upoštevajte navodila v tem poglavju za varno uporabo tabličnega računalnika. Nikoli ne odpirajte ohišja tabličnega računalnika ali električnega napajalnika! To lahko povzroči električni kratki stik ali celo požar, kar bo poškodovalo tablični računalnik. Skozi odprtine in reže nikoli ne potiskajte nobenih predmetov v notranjost tabličnega računalnika. To lahko povzroči električni kratki stik ali celo požar, kar bo poškodovalo tablični računalnik. Uporaba v okolju z ekstremnimi 7

9 razmerami lahko poškoduje tablični računalnik. Ob nevihti ne uporabljajte tabličnega računalnika s priključenim električnim napajalnikom, da preprečite poškodbe zaradi udara strele. Na tablični računalnik ne postavljajte predmetov, ki bi lahko pritiskali na zaslon LCD. Na zlomljenem zaslonu se lahko poškodujete. Zlomljenih delov se dotikajte le z rokavicami. Roke si umijte z milom. Zaslona se ne dotikajte z oglatimi predmeti, da ga ne poškodujete. Tabličnega računalnika ne imejte dolgo na vročini. To velja predvsem, če tablični računalnik shranjujete v avtomobilu, saj lahko vročina deformira različne sestavne dele naprave. Redno posodabljajte programsko opremo, da bo tablični računalnik vedno združljiv in stabilen. 8

10 V naslednjih primerih takoj izklopite tablični računalnik oziroma ga sploh ne vklopite in se obrnite na službo za stranke: Če so električni napajalnik in z njim povezani vtiči ožgani ali poškodovani. Poškodovan električni napajalnik zamenjajte z novim originalnim napajalnikom. Poškodovanega napajalnika se nikakor ne sme popravljati. Če je ohišje tabličnega računalnika poškodovano ali če je vanj stekla tekočina. Tablični računalnik naj najprej preveri služba za stranke, saj ni več varen za uporabo. Obstaja nevarnost električnega udara! Obe napravi, torej (izbirno) priložene stereo ušesne slušalke in tablični računalnik, uporabljajte izključno eno z drugo. 9

11 Če se tablični računalnik zmoči, ga nikakor ne vklopite. izvlecite električni kabel in izklopite tablični računalnik. ga ponovno vklopite šele, ko se povsem posuši. OPOZORILO! Poškodbe sluha! Previsoka glasnost pri uporabi ušesnih ali naglavnih slušalk povzroča premočan zvočni tlak in lahko povzroči izgubo sluha. Če imate ob uporabi naglavnih ali ušesnih slušalk napravo dlje časa nastavljeno na večjo glasnost, lahko pride do okvar sluha. Pred predvajanjem glasnost znižajte na najnižjo stopnjo. Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven. 10

12 Spreminjanje osnovne nastavitve izenačevalnika lahko poveča glasnost in s tem povzroči trajne okvare sluha. Povečanje glasnosti in posledično trajne okvare sluha lahko povzroči tudi spreminjanje gonilnikov, programske opreme, izenačevalnika, operacijskega sistema itd. Če nastavljena glasnost preseže raven škodljivosti za sluh, naprava onemogoči nadaljnje povečevanje glasnosti in zgoraj levo v vrstici stanja prikaže simbol. Odprite pregled obvestil in pritisnite opozorilni simbol ( ). Pozorno in v celoti preberite naslednja obvestila. Odkljukajte polje pod obvestilom, da potrdite, da ste prebrali in razumeli obvestilo. Nato pritisnite OK. NASVET! Po ponovnem zagonu naprave boste morali znova nastaviti glasnost. Glasnost boste morali znova nastaviti tudi, če odklopite slušalke iz naprave in jih ponovno priklopite. 11

13 2.3. Obvestila o litij-ionskih akumulatorskih baterijah OPOZORILO! Nevarnost eksplozije! Pri nestrokovni zamenjavi akumulatorskih baterij obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z drugo baterijo istega ali enakovrednega tipa, ki ga priporoča izdelovalec. Akumulatorskih baterij nikoli ne odpirajte. Akumulatorskih baterij ne segrevajte nad 60 C in jih ne mečite v ogenj. Izrabljene akumulatorske baterije odložite med odpadke po navodilih izdelovalca. Naprava ima litij-ionsko akumulatorsko baterijo. Pri ravnanju z litij-ionskimi akumulatorskimi baterijami upoštevajte naslednja obvestila: 12

14 Akumulatorsko baterijo redno polnite in jo po možnosti vedno napolnite do konca. Akumulatorske baterije ne imejte izpraznjene dlje časa. Akumulatorsko baterijo odstranite iz bližine virov toplote, kot so na primer radiatorji in druge grelne naprave, ter iz bližine ognja, na primer gorečih sveč. Obstaja nevarnost eksplozije! Če napravo lahko vklopite le še takrat, ko je priklopljena na električno omrežje, se obrnite na servis. Ne uporabljajte polnilnikov, ki so kakorkoli poškodovani. Baterij ne razstavljajte in ne deformirajte. Poškodujete si lahko roke ali prste ali pa tekočina iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeta mesta sperite z veliko količino čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč. Akumulatorska baterija je fiksno vgrajena v napravo in je strokovno neusposobljen uporabnik ne more zamenjati sam. 13

15 2.4. Nikoli ne popravljajte sami NEVARNOST! Nevarnost udara električnega toka! Naprave nikakor ne poskušajte sami odpirati ali popravljati. Obstaja nevarnost električnega udara! Če pride do okvare, se obrnite na Medionov servisni center ali drugo ustrezno strokovno delavnico, da preprečite nevarnosti Razmere v okolici Tablični računalnik se lahko uporablja na temperaturah okolice med 5 C in 30 C ter pri relativni zračni vlažnosti med 20 % in 80 % (brez kondenzacije). Tablični računalnik se lahko v izklopljenem stanju hrani pri temperaturah od 0 C do 60 C. 14

16 Pri nevihtah odklopite električni napajalnik. Pred uporabo tabličnega računalnika ali priklopom električnega napajalnika počakajte, da se tablični računalnik prilagodi temperaturi okolice. Velike razlike v temperaturi in zračni vlažnosti lahko v notranjosti tabličnega računalnika povzročijo kondenzacijo, ki lahko povzroči kratki stik. Pazite, da tabličnega računalnika ne izpostavljate visokim temperaturam in neposredni sončni svetlobi v avtomobilu. Shranite originalno embalažo, saj boste napravo morda morali pošiljati po pošti. Tablični računalnik ni namenjen uporabi na delovnih mestih s slikovnimi zasloni v smislu nemške Uredbe o delovnih mestih s slikovnim zaslonom (2. člen). 15

17 2.6. Priklop Za pravilen priklop tabličnega računalnika upoštevajte naslednja navodila: Električni napajalnik Ohišja električnega napajalnika ni dovoljeno odpirati. Ob odprtem ohišju obstaja nevarnost električnega udara. V ohišju ni nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. Električna vtičnica mora biti v bližini tabličnega računalnika in zlahka dostopna. Električno napajanje tabličnega računalnika (z električnim napajalnikom) prekinete tako, da izvlečete električni napajalnik iz vtičnice. Električni napajalnik tabličnega računalnika uporabljajte samo v ozemljenih vtičnicah z izmenično napetostjo AC V~ 50/60 Hz. Če ne poznate električnega omrežja na mestu postavitve, se obrnite na pristojno 16

18 podjetje za oskrbo z električno energijo. Če želite električni napajalnik odklopiti od električnega omrežja, najprej izvlecite električni vtič iz električne vtičnice, nato pa še vtič tabličnega računalnika. Odklop v nasprotnem vrstnem redu lahko poškoduje električni napajalnik ali tablični računalnik. Pri odklapljanju vedno trdno držite sam vtič. Nikoli ne vlecite za kabel. NASVET! Za polnjenje tabličnega računalnika uporabljajte izključno električni napajalnik, ki je priložen tabličnemu računalniku Kabli Kable položite tako, da nanje ne bo mogel nihče stopiti ali se ob njih spotakniti. Na kable ne polagajte predmetov, ker jih lahko poškodujete. 17

19 3. Pregled naprave 18

20 4. Električno napajanje Preden tablični računalnik prvič vklopite ali če je bil izklopljen dlje časa, ga priključite na električni napajalnik. Tablični računalnik ima vgrajeno visoko zmogljivo polnilno litij-ionsko akumulatorsko baterijo, ki jo lahko polnite s priloženim električnim napajalnikom Električni napajalnik Tablični računalnik ima ob nakupu priložen univerzalni električni napajalnik. Napajalnik podpira naslednje napetosti: izmenična napetost AC V~50/60 Hz. Upoštevajte navodila za varno uporabo električnega napajalnika. Električni napajalnik priklopite v električno vtičnico. Električni napajalnik skrbi za električno napajanje tabličnega računalnika in hkrati polni akumulatorsko baterijo. Akumulatorska baterija se polni tudi, ko delate s tabličnim računalnikom in je električni napajalnik priključen. Električni napajalnik je pod napetostjo tudi, ko tablični računalnik ni priključen. Zato je priporočljivo, da električni napajalnik izklopite iz električnega omrežja, ko ni priklopljen na tablični računalnik. NASVET! Uporabljajte izključno električni napajalnik, ki je priložen tabličnemu računalniku. 19

21 4.2. Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami Pri ravnanju z akumulatorskimi baterijami bodite pozorni na pravilno uporabo in polnjenje, da čim bolje izkoristite zmogljivost akumulatorske baterije in čim dlje ohranite njeno polno življenjsko dobo. Optimalna temperatura polnjenja je približno 20 C. Enkrat mesečno opravite popoln cikel praznjenja in polnjenja. Nato shranite napravo s približno 50-odstotno napolnjeno akumulatorsko baterijo. Tako preprečite, da bi se akumulatorska baterija povsem izpraznila, kar bi jo lahko trajno poškodovalo in povzročilo, da je več ne bi bilo mogoče napolniti. Akumulatorska baterija/naprava med polnjenjem ne sme stati na občutljivi ali lahko vnetljivi podlagi. 20

22 Polnjenje akumulatorske baterije Akumulatorsko baterijo lahko s priloženim kablom micro USB polnite z električnim napajalnikom ali na osebnem računalniku. NASVET! Polnjenje z električnim napajalnikom poteka bistveno hitreje. Ko je električni napajalnik priključen in vključen, se akumulatorska baterija polni samodejno, ne glede na to, ali je tablični računalnik vklopljen ali ne. Ko je tablični računalnik vklopljen, traja polnjenje bistveno dlje. NASVET! Polnjenje se prekine, če sta previsoki temperatura ali električna napetost akumulatorske baterije. 21

23 5. Stikalo za vklop/izklop 5.1. Vklop tabličnega računalnika Za več sekund pritisnite tipko za vklop/izklop. Tablični računalnik se vklopi Preklop tabličnega računalnika v pripravljenost Enkrat na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop, da izklopite zaslon. Tako napravo»zaklenete«. To pomeni, da morate pri ponovnem vklopu naprave»odkleniti«varnostni mehanizem. V najenostavnejšem primeru je to preprost poteg s prstom. V sistemskih nastavitvah lahko pri možnosti Varnost izberete tudi geslo ali drug način zaščite. Upoštevajte, da se lahko nekateri programi izvajajo še naprej in porabljajo energijo. Naprava v tem stanju običajno ostane pripravljena na uporabo nekaj dni, preden jo je treba priključiti na električni napajalnik Izklop tabličnega računalnika Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo za trenutek pridržite pritisnjeno, da se prikaže izbirni meni. Za zaustavitev naprave izberite možnost izklopite, da izklopite napravo. V tem stanju je naprava povsem izklopljena. 22

24 Nastavitev zaklepanja zaslona V meniju Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona lahko nastavite zaporedje zaklepanja zaslona. 6. Uporaba tabličnega računalnika Napravo Android uporabljate s konicami prstov na zaslonu. Ne uporabljajte nobenih koničastih ali ostrih predmetov Opis začetnega zaslona Začetni zaslon se prikaže, ko tablični računalnik konča zagonsko nalaganje in ko se v ospredju ne izvaja noben drug program. Razdeljen je na več strani, ki jih lahko prikažete, tako da s prstom povlečete v levo. Začetni zaslon je namenjen prikazu bližnjic (angl. shortcuts) in miniaturnih pogledov oziroma gradnikov (angl. widgets) posameznih programov ter že vsebuje nekatere od teh elementov. Tukaj med drugim najdete tudi iskalno vrstico, vrstico s priljubljenimi in navigacijsko vrstico, ki olajšajo uporabo naprave. Pritisnite ustrezen element, da zaženete pripadajoč program ali prikažete nadaljnje informacije. Vsebino tega zaslona in sliko ozadja lahko prilagodite svojim željam (glejte opis v nadaljevanju). 23

25 V iskalni vrstici na zgornjem robu začetnega naslona najdete naslednje simbole: Ikona Opis Ta simbol zažene iskanje z iskalnikom Google. Iskanje obsega tako vsebino tabličnega računalnika (npr. vaše stike in nameščene programe) kot tudi internet. Vnosno polje med tipkanjem prikazuje predloge za samodejno dopolnjevanje iskanih pojmov. Ta simbol zažene glasovno iskanje po internetu. Povejte želeno besedilo v mikrofon. 24

26 V navigacijski vrstici na spodnjem robu začetnega zaslona najdete naslednje simbole: Ikona Opis Tipka Nazaj: S to tipko se v večini programov premaknete na prejšnji zaslon, podobno kot pri spletnem brskalniku. Tipka Domov: S to tipko prestavite program, ki se trenutno izvaja, v ozadje in se vrnete na domači zaslon. Programi, ki ste jih prestavili v ozadje, lahko še naprej porabljajo pomnilniške in procesorske vire. Nazadnje uporabljeni programi: S to tipko prikažete pregled nazadnje uporabljenih programov. S to tipko lahko nadvse priročno preklapljate med programi, ki jih trenutno uporabljate. 25

27 6.2. Prilagajanje začetnega zaslona Tablični računalnik ima več namizij. S prsti lahko prehajate med namizji, prilagajate zaslon ali prestavljate simbole med posameznimi namizji Vrstica stanja Vrstica stanja na zgornjem robu zaslona je razdeljena na levo in desno območje. Na desni strani lahko preverite trenutno stanje naprave. To vključuje stanje omrežja, stanje baterije in po potrebi tudi moč signala mobilnega omrežja, če napravo uporabljate s kartico SIM. Na levi strani se prikazujejo različna obvestila. Ta lahko vključujejo opozorila, tekoče prenose, prejeta besedilna sporočila in elektronsko pošto ter številna druga obvestila. Za podrobnejši prikaz teh obvestil povlecite s prsti od zgornjega proti spodnjemu robu zaslona. Nekatera obvestila lahko pritisnete, da odprete programe ali prikažete dodatna obvestila. 26

28 7. Hitre nastavitve Najpogosteje uporabljene nastavitve lahko hitro spremenite z možnostjo Quick Settings. Te prikažete tako, da s prstom dvakrat povlečete od zgornjega roba zaslona navzdol. Vsaka nastavitev ima svoj simbol in svoje ime. Če pritisnete simbol, običajno vklopite oziroma izklopite izbrano nastavitev. Tako lahko na primer hitro vklopite in izklopite Wi-Fi. Če pritisnete ime nastavitve, se odprejo dejanske nastavitve, na primer nastavitveni meni za Wi-Fi. 27

29 8. Nastavljanje in preverjanje nastavitev Če želite spremeniti sistemske nastavitve naprave Android, na primer nastaviti brezžično povezavo WLAN, upravljati programe ali določiti geslo, odprite program Nastavitve Posodobitve programske opreme Občasno boste morali posodobiti programsko opremo naprave, da odpravite morebitne napake ali optimizirate delovanje. To se po navadi opravi po internetu, vi pa morate podati le dovoljenje, nakar namestitev poteka samodejno. O razpoložljivosti posodobitve boste samodejno obveščeni v vrstici stanja. Ali so na voljo posodobitve, lahko preverite tudi sami, tako da zaženete program Updater. Posamezni programi se ponavadi posodobijo samodejno s spletno trgovino Google Play. 28

30 8.2. Spletna trgovina Google Play Podjetje Google ponuja spletno trgovino Google Play, ki obsega igre, programe, filme, glasbo, knjige in druge digitalne vsebine, prilagojene napravam Android. V ponudbi najdete tako številne brezplačne kot tudi plačljive vsebine. NASVET! Za uporabo spletne trgovine Google Play potrebujete brezplačen uporabniški račun Google. Če še niste ustvarili svojega računa, vas bo naprava k temu pozvala ob prvem zagonu enega od Googlovih programov. 29

31 8.3. Brezžična povezava WLAN Nastavitve za brezžično povezavo WLAN in Bluetooth lahko spreminjate s programom Nastavitve ali tako, da pritisnete ime ustrezne hitre nastavitve Vklop povezave WLAN Odprite nastavitve brezžične povezave WLAN. Po potrebi pritisnite majhen simbol stikala zgoraj desno na zaslonu, da vklopite brezžično povezavo WLAN. Sedaj bi se moral prikazati seznam razpoložljivih dostopnih točk WLAN v vaši bližini. Pritisnite ime omrežja, ki ga poznate. Če je omrežje zaklenjeno, vas bo naprava pozvala k vnosu gesla. Pri tem obvezno pazite na razlikovanje velikih in malih črk! Če želeno omrežje ni vidno, ga lahko dodate z menijem zgoraj desno. Pri tem morate poznati natančno ime (SSID) želenega omrežja. Če se je naprava uspešno povezala z dostopno točko omrežja, bo to prikazano s simbolom v vrstici stanja: 30

32 8.4. Bluetooth Z vmesnikom Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo med dvema napravama za izmenjavo podatkov. Razdalja med napravama je v zaprtih prostorih običajno lahko nekaj metrov. Tako lahko s svojo napravo Android na primer brezžično povežete tipkovnice ali slušalke z mikrofonom, ki podpirajo vmesnik Bluetooth Vklop povezave Bluetooth Odprite nastavitve brezžične povezave Bluetooth. Po potrebi pritisnite majhen simbol stikala zgoraj desno na zaslonu, da vklopite brezžično povezavo Bluetooth. Vaša naprava je sedaj vidna ostalim napravam z vmesnikom Bluetooth. Prav tako se prikaže seznam drugih naprav Bluetooth v vaši bližini. Pritisnite ime znane naprave, da z njo povežete svojo napravo Android. Odvisno od naprave in standarda Bluetooth boste morda morali opraviti določen postopek za varno združevanje naprav. Pri tem upoštevajte navodila na zaslonu. 31

33 8.5. Način za letalo Z načinom za letalo lahko hkrati onemogočite vse brezžične povezave (na primer WLAN in Bluetooth). Način za letalo najdete v hitrih nastavitvah ali v meniju, ki se pojavi, ko pritisnete in nekaj sekund držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop. NASVET! Brezžične povezave vedno izklopite v okoljih, kjer bi njihov signal lahko motil druge kritične funkcije ali občutljive naprave, na primer na letalih, v bolnišnicah ali drugih medicinskih ustanovah itd. 32

34 9. Priklop tabličnega računalnika na osebni računalnik S priloženim kablom USB lahko napravo Android priklopite tudi na osebni računalnik. Računalniki z operacijskim sistemom Windows napravo ponavadi zaznajo kot zunanji pogon. Tako lahko udobno izmenjujete podatke med osebnim računalnikom in napravo Android. 10. Zunanji nosilci podatkov Naprava Android omogoča uporabo zunanjih nosilcev podatkov. Z njimi lahko na napravi Android udobno prenašate večje količine podatkov. Uporabljate lahko naslednje vrste nosilcev podatkov: pomnilniške kartice microsd in nosilce podatkov USB, npr. ključke USB ali trde diske USB Za priklop nosilcev podatkov USB potrebujete gostiteljski kabel USB. 33

35 Če želite priklopiti zunanji trdi disk, ga boste morda morali priklopiti tudi na dodatno električno napajanje. Nikoli ne odklopite zunanjega nosilca podatkov z naprave, ne da bi ga pred tem pripravili na odstranitev. To storite tako, da odprete meni Nastavitve > Pomnilnik in pritisnete možnost Odstranite kartico SD. Potrdite pogovorno okno, ki se prikaže, in počakajte približno pet sekund. Nato lahko odstranite nosilec podatkov. NASVET! Sistem Android zaradi varnostnih razlogov omejuje pravice za pisanje na zunanje nosilce podatkov. Programi tretjih ponudnikov zato brez določenih ukrepov ne morejo shranjevati podatkov na pomnilniško kartico ali nosilec podatkov USB. Zato za kopiranje podatkov z notranjega pomnilnika naprave na zunanji nosilec podatkov uporabite prednameščeni program MEDION. 34

36 10.1. Vstavljanje kartice microsd NASVET! Pomnilniško kartico lahko vstavite le v eno smer. Napačno vstavljanje lahko poškoduje bralnik kartic in/ali samo kartico. Kartico microsd previdno vstavite v režo za kartico. Kartica se mora rahlo zaskočiti. Ko vstavite kartico microsd, se zgoraj levo v vrstici stanja prikaže obvestilo Connected SD kartice. 35

37 10.2. Odstranjevanje kartice microsd Pritisnite Nastavitve > Pomnilnik. Pritisnite Odstranite kartico SD. Zdaj narahlo pritisnite kartico microsd. Kartica microsd se sprosti in nekoliko izskoči iz reže. Previdno izvlecite in odstranite pomnilniško kartico Priklop nosilca podatkov USB Priloženi gostiteljski kabel USB priklopite na tablični računalnik. Na gostiteljski kabel USB priklopite ključek USB. Ko priklopite nosilec podatkov USB, se zgoraj levo v vrstici stanja prikaže obvestilo USB je priključen Odstranjevanje nosilca podatkov USB Pritisnite Nastavitve> Pomnilnik. Pritisnite Odstranite pomnilnik USB. Odstranite nosilec podatkov USB, tako da previdno izvlečete gostiteljski kabel USB. 36

38 NASVET! Nikoli ne odklopite zunanjega nosilca podatkov z naprave, ne da bi ga pred tem pripravili na odstranitev. To lahko povzroči izgubo podatkov. Pripravo na odstranitev izvedete tako, da odprete meni Nastavitve > Pomnilnik in pritisnete možnost Odstranite kartico SD. 37

39 11. Pogosto zastavljena vprašanja Kako lahko tablični računalnik ponastavim na tovarniške nastavitve? V glavnem meniju izberite Nastavitve > Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi > Ponastavitev na tovarniške nastaavitve, da sistem ponastavite na tovarniške nastavitve. Pozor: Pri tem se izbrišejo uporabniški shranjeni podatki! Obvestilo: Ponastavitev na tovarniške nastavitve je mogoča le z uporabniškim računom lastnika naprave. Kako lahko podaljšam življenjsko dobo akumulatorske baterije? Znižajte osvetlitev zaslona na primeren nivo svetlosti. Izklopite WLAN in Bluetooth. Zmanjšajte vrednost Sleep za izklop zaslona. Kako lahko izklopim napravo Android, ko je sistem blokiran? Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo držite približno 10 sekund, da se naprava izklopi. Nato jo lahko ponovno vklopite. Kaj lahko storim, če sta fotografija/video zamegljena? Preverite, ali ste odstranili zaščitno folijo z objektiva. Preverite, ali je objektiv čist (ko posnamete fotografijo ali videoposnetek) in ga po potrebi očistite z mehko krpo, ki ne pušča kosmov. 38

40 Kaj lahko storim, če naprava ne more brati s kartice microsd? Znova vstavite kartico microsd v predvideno režo in znova zaženite tablični računalnik. Večje nosilce podatkov mora sistem najprej indeksirati in naložiti. To lahko traja nekaj minut. Zakaj sta izklopljena Bluetooth in WLAN? Preverite, ali je vključen Flugmodus. V tem primeru ne morete omogočiti funkcij Bluetooth in WLAN. Izklopite način za letalo. 39

41 12. Služba za stranke Razširjena podpora V primeru težave se obrnite na službo za stranke in pomagali vam bomo rešiti težavo. Preden nas pokličete, prosimo, pripravite račun in naslednje informacije: Katera sporočila se prikažejo na zaslonu, če se sploh prikažejo? Kaj ste že naredili za rešitev težave? Če ste že kdaj prejeli številko stranke, nam jo sporočite. 40

42 12.2. Vzdrževanje OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka! V notranjosti ohišja ni delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati ali čistiti. Če pride do okvare, se obrnite na Medionov servisni center ali drugo ustrezno strokovno delavnico, da preprečite nevarnosti. Življenjsko dobo tabličnega računalnika lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi. Pred čiščenjem tabličnega računalnika in priložene dodatne opreme naredite naslednje: Izklopite tablični računalnik. Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in vse kable. Ne uporabljajte topil in jedkih ali plinastih čistil. 41

43 12.3. Ukrepi za zaščito zaslona Zaslon je najobčutljivejši del tabličnega računalnika, saj je izdelan iz tankega stekla. Če ga izpostavljate močnim obremenitvam, se lahko poškoduje. Bodite previdni, da ne opraskate ohišja tabličnega računalnika, saj morebitnih prask ne bo mogoče odstraniti. Preprečite stik zaslona s trdimi predmeti (na primer z gumbi ali ročno uro). Na zaslon ne polagajte nobenih predmetov. Pazite, da na zaslon ne padejo nobeni predmeti. V tablični računalnik ne vlivajte nobenih tekočin, saj se lahko poškoduje. Ne praskajte po zaslonu z nohti ali s trdimi predmeti. Zaslona ne čistite s kemičnimi čistilnimi sredstvi. Zaslon čistite z mehko in suho krpo, ki ne pušča kosmov. 42

44 13. Recikliranje in odlaganje med odpadke Če imate vprašanja o odlaganju med odpadke, se obrnite na prodajno mesto ali na naš servis. Naprava Naprave na koncu življenjske dobe nikakor ne odložite med običajne gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o možnostih okolju prijaznega odlaganja takih odpadkov. Embalaža Naprava je za zaščito pred poškodbami med prevozom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče na okolju prijazen način odložiti med odpadke in strokovno reciklirati. 43

45 14. Tehnični podatki 259 x 155,5 x 9,5 mm ~ 575 g 10.2 x 6.12 x 0.37 in, ~20.28 oz Glede tehničnih podatkov o priloženem električnem napajalniku glejte priložen priročnik za hitri začetek. CPU Mediatek MT8163 RAM 2GB / 2 Go 32 GB / 32 Go 10 Touch Screen 1280 x 800 Pixel 6000 mah Wi-Fi: IEEE a/b/g/n Bluetooth 4.0 2,0 MP 2,0 MP Stereo 44

46 14.1. Informacije o skladnosti Tablični računalnik je opremljen z naslednjimi brezžičnimi vmesniki: Brezžična povezava WLAN Bluetooth A készülék 5 GHz-es frekvenciatartományú, beépített vezeték nélküli LAN esetén minden EU-országban csak épületeken belül használható. Podjetje Medion AG izjavlja, da je izdelek usklajen z naslednjimi evropskimi zahtevami: 2014/53/EU RE-irányelv 2009/125/EK irányelv a környezetbarát tervezésről 2011/65/EU RoHS-irányelv Celotne različice izjav o skladnosti so na voljo na spletnem naslovu 45

47 AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE IT EL ES CY LV LI LT LU HU MT NL NO PL PT RO SI SK TR FI SE CH UK HR AT = Ausztria, BE = Belgium, CZ = Csehország, DK = Dánia, EE = Észtország, FR = Franciaország, DE = Németország, IS = Izland, IE = Írország, IT = Olaszország, EL = Görögország, ES = Spanyolország, CY = Ciprus, LV = Lettország, LT = Litvánia, LU = Luxemburg, HU = Magyarország, MT = Málta, NL = Hollandia, NO = Norvégia, PL = Lengyelország, # PT = Portugália, RO = Románia, SI = Szlovénia, SK = Szlovákia, TR = Törökország, FI = Finnország, SE = Svédország, CH = Svájc, UK = Egyesült Királyság, HR = Horvátország 46

48 14.2. Informacije o uporabljenih frekvencah frekvenčni razpon: brezžični standard: kodiranje: frekvenčni razpon/mhz 2,4 GHz/ 5 GHz a/b/g/n WEP/WPA/WPA2 radio tehnologija WLAN dbm WLAN dbm WLAN dbm WLAN dbm Bluetooth 6.04 dbm max. Oddajna moč/dbm 47

49 15. Kolofon Avtorske pravice 2017 Vse pravice pridržane. Navodila za uporabo so avtorsko zaščitena. Razmnoževanje v mehanski, elektronski ali kateri koli drugi obliki brez pisnega dovoljenja izdelovalca je prepovedano. Imetnik avtorskih pravic je podjetje: Medion AG Am Zehnthof Essen Nemčija Navodilo je na voljo za prenos na storitvenem (servisnem) portalu Licenčne informacije Izdelek deloma temelji na odprtokodni programski opremi (open source), za uporabo katere velja 2. različica licence GNU General Public License (GPL). Ta izdelovalca obvezuje, da prav tako pod to licenco omogoči dostop do ustrezne, morda spremenjene izvorne kode. Izvorno kodo izdelka lahko prejmete na naslednje načine: 48

50 1) Obiščite Medionov servisni center na naslovu in v iskalno polje vnesite ime, številko MD ali številko MSN naprave. Navedene podatke najdete na zadnji strani naprave. Prikaže se okno, kjer izberite kategorijo Programska oprema (Software). 2) Izvorno kodo vam lahko brezplačno pošljemo tudi na nosilcu podatkov. V tem primeru pošljite elektronsko pošto na naslov opensource@medion. com ali nas pokličite na plačljivo telefonsko številko (0,14 /minuto iz nemškega stacionarnega omrežja, iz mobilnih omrežij največ 0,42 /minuto). Upoštevajte, da je izvorna koda zanimiva le proizvajalcem programske opreme. Kot navadnemu uporabniku izdelka vam izvorna koda običajno ne koristi. Celotno besedilo licence GPL je natisnjeno v nadaljevanju, najdete pa ga tudi na svoji napravi v meniju Nastavitve / O tablici / Pravna opozorila. Dodatne informacije o licenci GPL in uradne prevode v različnih jezikih najdete na naslovu 49

51 Besedna znamka Bluetooth in logotipi so registrirane znamke družbe Bluetooth SIG, Inc in jih podjetji Lenovo/ Medion uporabljata licenčno. Druge blagovne znamke in imena znamk so last njihovih posameznih lastnikov. 50

52 17. Index B Bluetooth...33 D Delovanje na akumulatorske baterije...21 Dovod električnega toka Napajanje iz električnega omrežja...20 E Električni napajalnik...17, 20 Električno napajanje...17 F FAQ pogosto zastavljena vprašanja...40 K Kabli...18 N Način za letalo...34 Način za varčevanje z energijo...23 Napajanje iz električnega omrežja...20 Nastavitve izklopa obračanja prikaza...24 Nastavljanje in preverjanje nastavitev...30 O Odlaganje med odpadke...45 Opis začetnega zaslona...25 P Podpora...42 Polnjenje akumulatorske baterije...22 Popravila...44 Posodobitve programske opreme

53 Pregled naprave...18 Priklop ključka USB...38 Priklop na osebni računalnik...35 Prilagajanje začetnega zaslona...27, 28 R Recikliranje...45 S Služba za stranke...42 Stanje pripravljenosti...23, 24 T Tehnični podatki...46 Temperatura okolice...15 Tipka za vklop/izklop...23 U Uporaba...25 V Varnostna obvestila Električni napajalnik...17 Kabli...18 Razmere v okolici...15 Ukrepi za zaščito zaslona...15 Varnost pri uporabi Električno napajanje...17 Kabli...18 Temperatura okolice...15 Vklop povezave Bluetooth...33 Vklop povezave WLAN...32 Vklop tabličnega računalnika...23, 24 52

54 Vzdrževanje...43 W WLAN...32 Z Zunanji nosilci podatkov

S1035X SI Hofer RC2 Content 5.0.indd

S1035X SI Hofer RC2 Content 5.0.indd TABLET-PC Navodila za uporabo Kazalo Kazalo O teh navodilih za uporabo...5 Simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih... 5 Pravilna uporaba...7 Informacije o skladnosti... 8 Varnostna obvestila...9

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

61850 S6426 DE Hofer SI Cover MSN final.indd

61850 S6426 DE Hofer SI Cover MSN final.indd Navodila za uporabo 39,6 CM/15,6 PRENOSNI RAČUNALNIK S6426 QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb Navodila za uporabo 35,6 CM 14 PRENOSNIK MEDION AKOYA E4214 V NEMČIJI IZDELANO myhanse myhansecontrol.com trol.com myhansecontrol.com yha r. o Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

99830 E7420 D17SUN SLO Hofer SLO Content MSN RC2.indb

99830 E7420 D17SUN SLO Hofer SLO Content MSN RC2.indb Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Kazalo Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

60250 E2228T SLO Hofer SLO Cover MSN RC1.indd

60250 E2228T SLO Hofer SLO Cover MSN RC1.indd Navodila za uporabo 29,5 CM/11,6 PRENOSNI RAČUNALNIK E2228T QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL9713 Revidirana izdaja / September 2014

ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL9713 Revidirana izdaja / September 2014 ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL9713 Revidirana izdaja / September 2014 Polnjenje naprave Če boste računalnik dalj časa uporabljali v načinu baterije, se prepričajte, da je baterija tabličnega računalnika

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

99288_P2212T Hofer SLO RC1 Cover.indd

99288_P2212T Hofer SLO RC1 Cover.indd 29,5 cm/11,6 Multimode Touch-Notebook MEDION AKOYA Navodila za uporabo Obdobje akcije: 12/2013, tip: P2212T (MD 99288) Originalno navodilo za uporabo UrqĞvqxcpk"mwrge. guvkvcoq"xco"qd"pcmwrw"vgic"k fgnmc0"k

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

English

English Copyright 2009Huawei Technologies Co., Ltd. Vse pravice pridržane Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali posredovati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 22 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-vratni razdelilnik USB 2.0 Slim Kataloška št.: 97 22 09 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 37 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kartica ExpressCard z 2 vrati USB 3.0 Kataloška št.: 97 37 62 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa...

Prikaži več

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364 E-priročnik SL9364 SL9364 Revidirana izdaja V2 Lahko 2014 INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano,

Prikaži več

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in prejemate obvestila o tem, kdaj je perilo pripravljeno.

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app Uporabniški račun V aplikacijo se je treba prijaviti z uporabniškim računom. Ob prvem zagonu vas bo aplikacija pozvala k registraciji (sign up) ali prijavi (sign

Prikaži več

SL6A22 (01)_SLV_ pdf

SL6A22 (01)_SLV_ pdf SL 6-A22 Slovenščina SL 6-A22 Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

34150 SI HOFER Cover MSN Final.indd

34150 SI HOFER Cover MSN Final.indd Navodila za uporabo MULTIMEDIA PC P62017 QR Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev

Prikaži več

ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL8989 Prva izdaja / Avgust 2014

ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL8989 Prva izdaja / Avgust 2014 ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL8989 Prva izdaja / Avgust 2014 Polnjenje naprave Če boste računalnik dalj časa uporabljali v načinu baterije, se prepričajte, da je baterija tabličnega računalnika ASUS

Prikaži več

34110 SI Hofer SI Content RC1.indb

34110 SI Hofer SI Content RC1.indb Kazalo Kazalo Pregled... 4 Deli naprave... 6 O navodilih za uporabo...10 Pomen znakov... 10 Pravilna uporaba... 11 Informacije o skladnosti... 11 Informacije o WLAN...12 Informacije o blagovnih znamkah...13

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Veliki notranji/zunanji termometer Kataloška št.: 64 63 82 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

MT40X Kratka navodila

MT40X Kratka navodila MT40X Kratka navodila Spoznajte svojo uro Kamera Mikro vrata USB Tipka za vklop/ izklop Reža kartice SIM 2 Tipka za vklop/izklop Pritisnite in zadržite 3 sekunde za vklop. Pritisnite in zadržite 3 sekunde,

Prikaži več

PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnos

PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnos PRO Navodila za uporabo Ta priročnik je namenjen DOOGEE-X5.2015 / 08/24 z mednarodno različico programske opreme. Pri nadgradnji so nekatere značilnosti predmet sprememb! 1 Predstavitev Zahvaljujemo se

Prikaži več

Uporabniški priročnik za aplikacije resound.com

Uporabniški priročnik za aplikacije resound.com Uporabniški priročnik za aplikacije resound.com Uvod Namen aplikacij ReSound je izboljšati vašo slušno izkušnjo, saj vam omogočajo, da bolje izkoristite svoj slušni aparat ReSound. ReSoundova inovativna

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Priročnik za uporabnike Pred uporabo računalnika preberite varnostna opozorila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih. Opombe Pred uporabo izdelka obvezno najprej

Prikaži več

Inspiron Series Priročnik za servisiranje

Inspiron Series Priročnik za servisiranje Inspiron 22 3000 Series Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 22 3265 Regulativni model: W17B Regulativni tip: W17B001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije,

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 18 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ogrevana masažna blazina MM 5568 Kataloška št.: 84 18 17 Kazalo 1. Varnostni napotki... 3 2. Namen uporabe... 4 3.

Prikaži več

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve 8 Zadrževanje vode in odpornost na prah 9 Vsebina paketa

Prikaži več

SM-G930F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0

SM-G930F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0 SM-G930F Navodila za uporabo Slovenian. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 6 Vsebina paketa 7 Postavitev naprave 9 Baterija 15 Kartica SIM ali USIM (kartica nano-sim) 17

Prikaži več

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 84 31 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Plantronics K100 Bluetooth prostoročni sistem, črn, Bluetooth prostoročni sistem (čas pogovora, 360 ur 83900-05)

Prikaži več

AKTIVNI PRENOSNI SISTEM Z BATERIJO HYBRID12VHF-BT ( ) 12" / 30cm 500W HYBRID15VHF-BT ( ) 15" / 38cm 700W Navodila za uporabo

AKTIVNI PRENOSNI SISTEM Z BATERIJO HYBRID12VHF-BT ( ) 12 / 30cm 500W HYBRID15VHF-BT ( ) 15 / 38cm 700W Navodila za uporabo AKTIVNI PRENOSNI SISTEM Z BATERIJO HYBRID12VHF-BT (15-6048) 12" / 30cm 500W HYBRID15VHF-BT (15-6049) 15" / 38cm 700W Navodila za uporabo GB Razlaga znakov SLO Trikotnik, ki vsebuje simbol strele se uporablja

Prikaži več

ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL8456

ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL8456 ASUS Tablet Priročnik za uporabo SL8456 Polnjenje naprave Če boste računalnik dalj časa uporabljali v načinu baterije, se prepričajte, da je baterija tabličnega računalnika ASUS povsem napolnjena. Ne pozabite,

Prikaži več

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 43 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth HD glasbeni sprejemnik za brezžični prenos Belkin G3A2000 Kataloška št.: 55 43 34 KAZALO HITRI VODNIK

Prikaži več

DOK-Projekt_System_PSA _80_SLV_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf

DOK-Projekt_System_PSA _80_SLV_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf PSA / PUA Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

Safety and Regulatory Information

Safety and Regulatory Information WayteQ GPS Navigacija X980BT Navodila za uporabo Slovenska verzija Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z uporabo WAYTEQ izdelkov! WAYTEQ si pridružuje pravico do končne verzije navodil za uporabo.

Prikaži več

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navodila za uporabo skrbno hranite na varnem mestu. Od prodajalca

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

8334 SLO HOFER Cover MSN RC1.indd

8334 SLO HOFER Cover MSN RC1.indd Večpredstavnostni osebni računalnik Navodila za uporabo Obdobje akcije: 11/2014, tip: E2050 D (MD 8334) Originalno navodilo za uporabo: DE Pozdravni nagovor Spoštovani kupec, estitamo vam ob nakupu tega

Prikaži več

99085 X7820 Hofer SLO RC2 Content .indd

99085 X7820 Hofer SLO RC2 Content .indd 43,9 cm/17,3 Notebook MEDION ERAZER X7820 Navodila za uporabo Obdobje akcije: 12/2012, tip: X7820 (MD 99085) Originalno navodilo za uporabo: DE Rq ftcxpk"pciqxqt Spoštovani kupec, estitamo vam ob nakupu

Prikaži več

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Hvala Hvala, ker ste izbrali to rešitev za polnjenje baterij. V našem podjetju si močno prizadevamo pomagati ljudem z okvaro sluha. Tesno sodelujemo

Prikaži več

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Varnostne informacije Pomembne varnostne informacije V tem uporabniškem priročniku so informacije

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 15 83 215 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB-čitalnik prstnih odtisov Renkforce Windows Hello Kataloška št.: 15 83 215 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 884008 www.conrad.si SKENER CONRAD MOBILE SCAN COMFORT, 2 GB Št. izdelka: 884008 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE... 3 2 OBSEG DOBAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več